Cursos 2019-2020

  Cineclube

  Novidades

  Revista Nº 35

  Defendamos o Minho

     Busca

    Biblioteca do centro social

    Biblioteca do centro social

    01-10-14

    Abril 2019
    Arquivo independentismo galego.
    Colecçom completa revista Informaçom Obreira

    Abril 2019
    Livros cedidos polo Ateneo Libertário A Engranaxe (após a sua disoluçom).

    -30 suspiros eróticos. Unha incrible historia de amor. J. Estévez
    -A chegada a Lugo do 1º tren. D.X. Cabana
    -Cunqueiro e don Hamlet en Lugo. D.X.Cabana
    -A Coruña na Historia. A.N.T.
    -Antón Avilés de Taramancos. A.N.T.
    -A expedición do Pacífico. Marilar Aleixandre
    - A Igrexa Galega. Fco. Carballo
    -A illa do tesouro. R.L.Stevenson
    -A magnitude da traxedia. Quim Monzó
    -A Romanización de Galicia. Felipe Arias

    -Abalcebú. Carlos Negro
    -Abrindo as portas ao San Froilan 2001.
    -Ánforas romanas de Lugo. Enrique González Fernández
    -Anxos en tempos de chuvia. Miguel Vázquez Freire
    -Arte en Galicia. Gabriel Plaza
    -Artículos de Augusto Ussía. Voz de Galicia
    -Benquerida Enriqueta. Xulio Xiz
    -Caldo de mares para homes libres. J.A.Xesteira
    -Caxigueiro. Encarnación Lago
    -Contos sen fronteiras. VV.AA.
    -Curros Enríquez. Antoloxía
    -Dédalus en Compostela. Vicente Risco
    -O Bufón de El Rey. Vicente Risco
    -Definitivo territorio seguido de Adeus lique. J.L.Calvo
    -Dereito Público Galego e Admón única. Xaime Rodríguez-Arana
    -Diccionario galego-castelán de usos, frases e sinónimos. Xerais
    -Diccionario normativo galego-castelán. Xerais
    -Do Ñ para o NH. Valentim Fagim
    -Educación no rural en Galicia. Mesa galega de educación no rural
    -Embolia. Joao Gesta
    -Emilia Pardo Bazán en Lugo. Javier Serrano Alono
    -Entrementres. VV.AA.
    -Epistolario de/a Xesús Rodríguez López. Manuel Calvo
    -Espidos os teus ollos.
    -Fala Fole. Xosé de Cora e out.
    -Fermín Bouza Brey. Unha fotobiografía. Carlos Maside
    -Finísimo pó nas ás. Xerardo Quintiá
    -Foxe, home, foxe. X. Tarrío
    -Galicia hoy (1966). Ruedo Ibérico
    -Guía de las rutas de Galicia.
    -Guía poética da Muralla de Lugo. X. Otero Canto
    -Historia da música galega. Cantos, cantigas e cánticos. Mª Pilar Alen
    -Historia en imaxes do sindicalismo nacionalista da GZ. Fesga
    -Interferências. Adriam Mosquera, Senlheiro
    -Labirintos de silencio. Adriam Mosquera, Senlheiro
    -Luis Pimentel. Claudio Rodríguez Fer
    -Maruxa Mallo. Biografía
    -Mecanoscrito da 2ª orixe. Manuel de Pedrolo
    -Memoria de Antígona. Quico Cadaval
    -Murguía.
    -Nin me abandonarás nunca. José G. Posada Curros
    -No café. Entre campesiños. E. Malatesta


    -Nocturno hindú. Antonio Tabucci
    -O nome do arrecendo. X. Pardo de Neyra
    -O Príncipe. N. Maquiavelo
    -O saco de Simón. Anne Fine
    -O teito é de pedra .Ceivar
    -O zoo do Pitus. Sebastiá Sorribas i Roig
    -Obreirismo ferrolán. Eliseo Fernández
    -Os contos da Campaña (1). VV.AA.
    -Poemas de la Ría de Ribadeo. De mi tierra verde y arcaica. José Ameijide
    -Poesía de Aquilino Iglesias Alvariño. Luciano Rodríguez
    -Programas de Preescolar. VV.AA.
    -Ramón Mª del Valle Inclán. Biografía
    -Romeo e Xulieta. W. Shakespeare
    -Rosalia de Castro.
    -Sector enerxético en Galiza. .VV.AA.
    -Sempre no Páramo. Suso/Susana López Gaioso
    -Sobre el nacionalismo español. Carlos Taibo
    -Teatro e surrealismo. Xesús González Gómez
    -Terras de Auga e Cultura.
    -Xentes e camiños. X. Neira Vilas


    -Xornadas de formación en Lingua Galega. Coord. por X. Sánchez Puga
    -Revista Galega de Ensino. Núm.: 10, 11, 15, 35
    -Terra Cremada nº 3. REVISTA

    Setembro 2017
    Livros cedidos polo C.S.Carneiro Alado (após a sua disoluçom).

    -Notas sobre o cinematógrafo Robert Bresson
    -Rodado en Lugo Manuel Curiel
    -Punk Samuel Solleiro
    -Dicionario Galego-Castelán, Castelán-Galego
    -Así habló Zaratustra F. Nietzsche
    -Polos fillos dos fillos X.M.Sarille
    -Perestroika M. Gorbachev
    -Brevísima relación de la destrucción de Indias Bartolomé de las Casas

    -Eloxio da terra de Miranda ou Historia dunha... Xulio Pardo de Neyra
    -El Paciente inglés M. Ondaatje
    -Follas de vagar Eduardo Moreiras

    -Destrucción Josephine Hart
    -Tuareg Alberto Vázquez Figueroa
    -O xabaril blanco Tucho Calvo
    -Boy Roald Dahl
    -Rayuela Julio Cortázar
    -O nome do arrecendo Xulio Pardo de Neyra
    -Métodos para afogar un cisne Serxio Iglesias
    -Doenças dum espelho Laura Branco
    -As palabras furtivas Pedro Rielo

    -Ouveo e outros poemas Allen Ginsberg
    -O recuncho do poeta Deputación de Lugo
    -Algúns temas sobre a cuestión meridional Ant. Gramsci
    -Entremeses. Ensaios para unha nova cultura pol. VV.AA.
    -Romeo e Xulieta W. Shakespeare

    Livros cedidos pola CIG-Ensino.
    -Da coleción Infantil de Historia de Galiza, da edit. ANT, p/Pepe Carreiro:

    Os Prehistóricos
    Os habitantes dos Castros
    Os galego-romanos
    Bispos e monxes
    Os Reis de Galiza
    Os Irmandiños
    Os habitantes das cidades

    Dezembro 2016

    Incorporamos novos livros graças a doaçom de Rocio

    -Capitalismo e emancipación nacional e social. Iñaqui Gil de San Vicente

    - Os dous do paraiso. Andreu Martín

    - Todas as cousas son imposibles mentres o parecen. Pilar Rodriguez Suarez

    - Home sen nome. Suso de Toro

    - Contos populares. VV.AA.

    - Lendas galegas de tradición oral. X.M.González Reboredo

    - Obra completa L. Amado Carballo

    - Resistencia. Rosa Aneiros

    - Os cárceres do esquenzo. Inma Antonio

    - Hai que confiar na esperanza. Siro López

    - O home que liberou a fraga (Banda deseñada). F.C.Cristian

    -Fins do mundo. Bernardino Graña

    -Unha espía no Reino de Galiza. Manuel Rivas

    - Rochaforte. VV.AA.

    - Vocabulario de química. Xoan Guitian Rivera

    Videos

    - Borrando a ETA-Reiniciando Euzkadi

    - Memoria (recuperada) de la República

    - Recuperando Memoria. Concierto Homenaje a los Republicanos

    Novembro 2016
    Incorporamos novos livros cedidos polo Concelho, agradecemos esta doaçom a Darío Xohán Cabana:

    -Terras de auga e cultura. Lugo, Rábade e Corgo.

    -Cunqueiro e Don Hamlet en Lugo (San Froilán 1959), p/Cabana, Dario Xoan

    -Guía poética da Muralla de Lugo, p/Otero Canto, Xosé

    -Todas as cousas son imposibles mentres o parecen. 100 anos de historias de mulleres, p/Rodríguez, Pilar e Vázquez, Mercedes

    -Ánforas romanas de Lugo, p/ Carreras, César e out..- Coleción Traballos de Arqueoloxía nº 3

    -Domus Oceani, p/González, Enrique.- Coleción Traballos de Arqueoloxía nº 2

    -A Ponte Vella de Lugo. Arqueoloxía e enxeñería históricas, p/Durán, Manuel e Ferrer, Santiago.- Col. Traballos de Arqueoloxía nº 4

    -Augusto na Fisterra Ibérica. Entre a victoria cántabra e os albores do culto imperial, p/Rodríguez, Ant. e Ferrer, Santiago. Col. Traballos de Arqueoloxía nº 5

    -Lucus Augusti, p/Rodríguez Colmenero, Ant.

    -A publicidade das festas de San Froilán de Lugo: Carteis e programas 1877/2011, p/Pena Teresa e Arribas, Fdo.

    -Definitivo territorio seguido de Adeus Lique, p/Calvo, J.L.

    -A festa máis fermosa do outono galaico (Os escritores falan do San Froilán), p/Calvo, J.L. e Rodríguez, Yago

    -Escolma de textos de Dr. Castro, p/Mariño, Eva e Rodríguez Cabana. Lois

    -A orixe das feiras, das exposicións e dos concursos, p/Abel Vilela, Adolfo de

    -Barriga Verde, Manuel María e o San Froilán, p/Calvo, J.L.

    -Emilia Pardo Bazán en Lugo (San Froilán 1906), p/Serrano Alonso, Javier

    -Lucus fulget. As festas literarias nos Sanfroiláns finiseculares (1899-1901), p/ Serrano Alonso, Javier

    -Libro de pregóns das Festas do San Froilán (1977/2012), p/VV.AA.

    -6 rostros do nacionalismo en Europa, p/Ventura i Subirats, Jord

    Abril 2015.Lingüística, filologia
    Neste mês destacamos estes títulos:

    AGAL

    -Actas do I Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza; AGAL

    -Dicionário dos verbos portugueses; Porto Editora

    -Do Reino de Galiza até os nossos días: A língua portuguesa na Galiza

    -Ensino, O. Número especial adicado ao Professor Carvalho Calero

    -Estudo crítico nas normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego (ILG-RAG), 1982; Ed. AGAL-Actas do I Simpósio Internacional de Línguas europeas e lexislacións (1992); ASPG e outros

    -Galiza e a diversidade lingüística no mundo. Subsidios para un diagnostico actualizado da situaçom socio lingüística galega; p/Mauricio Castro; Aberte Ed.

    -História da Lingua. Em banda desenhada

    -Manual de iniciaçom à lingua galega; p/Mauricio Castro

    -Manual Galego de língua e estilo, p/Mauricio Castro Lerez, Beatriz Pérez Bieites e Eduardo Sánches Maragoto

    -Poder, ideología e lingua; Ed. AGAL

    -Prontuário ortográfico galego; Ed. AGAL

    -Traduçom e ensino lingüístico; p/Elvira Souto; Ed. Laiovento

    -Uso das línguas na perspectiva da Europa Comunitária, O; Ed. AGAL

    ILG-RAG

    -Actas dos IV encontros para a normalización lingüística; Consello da Cultura Galega

    -Guía de galego para a formación para o emprego; FORGA

    -Idioma na Universidade de Santiago de Compostela, O. (Resultado dun inquérito realizado no curso 1995-96); ILG

    -Impostura e a desorientación na normalización lingüística; A; p/X.M.Sarille

    -Marco Europeo Común de referencia para as línguas: Aprendizaxe, ensino, avaliación; Xunta de Galiza

    -Plan Xeral de Normalización da Língua Galega. Sector 2: Educación, familia e soidade; Ed. Xunta de Galiza

    Idem. Sector 6: Sociedade; Ed. Xunta de Galiza

    -Guía de conversa en galego; Xunta de Galiza

    -Recomendacións por unha linguaxe non discriminatoria na CIG

    -Refraneiro Galego Básico; p/Xesús Ferro Ruibal; Ed. Galaxia

    Fevereiro 2015.Novidades.

    Novas doaçons de livros para a nossa biblioteca neste mês. A seguir os títulos que incorporamos:

    -Informe sobre el conflicto de Palestina. De los Acuerdos de Oslo a la Hoja de Ruta. Álvarez-Ossorio.
    -España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar. Fernández, Roberto e outros.
    -Seducida por lo vivo. Vida y obra de Bárbara McClintock. Fox Keller, Evelyn.
    -La censura cinematográfica en España. Gil, Alberto.
    -El Capitalismo Soviético: Última etapa del Imperialismo.Guillén, Abraham
    -No Logo. El poder de las marcas. Klein, Naomi.

    -Escritos sociológicos y culturales.Mao Tse Tung
    -Todos contra Franco. La Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (1944/47).Marco Nadal, Enrique.
    -Chiapas, la Rebelión Indígena de México. Montemayor, Carlos.

    -Del obrero-masa al obrero social. Negri, Toni.
    -De la Revolución Industrial al Cooperativismo. Olaya Morales, Francisco.
    -Nunca máis Galiza á intemperie. Toro, Suso de.

    -Yo, el Rey.Vallejo-Nájera, Juan Antonio.
    -Informe sobre el conflicto y la guerra de Kosovo. VV.AA.
    -El libro negro de las marcas. El lado oscuro de las empresas globales. Werner, Klaus e Weiss, Hans.

    -Monfadal; Revista mindoniense de cultura, nº 2, 2000
    -Campaña estatal por el cierre de los CIEs; Paremos los vuelos. Las deportaciones de Inmigrantes y el boicot a Air Europa
    -El libro de la dispersión. SARE.

    Janeiro 2015.Novidades.

    Recentemente tivemos umha nova doaçom neste caso de revistas do movimento reintegracionista dos noventa. Entre elas A Gralha(editada polo Grupo Meendinho 1993 /1997), Constantinopla (editada pola Assembleia Reintegracionista Bonaval 1993 /1997), Em Movimento ou Língua Nacional.

    Dezembro 2014. Novidades.

    Incorporamos novos títulos à biblioteca graças a doaçom que nos figerom da CIG.

    Economía social no sector primario DVD
    Galiza en Andorra DVD
    Galiza en Canarias DVD
    Ortegal. Olladas e perspectivas DVD
    Sector enerxético en Galiza, O. Situación e perspectivas de futuro (2 DVD)

    Bóveda Arias, M.X. e Sardiña, Carlos
    Do Piñeirismo ao Consello da Mocidade Garrido Couceiro, X.C. e Dieguez Cequiel, U.B.

    Donas do segredo. Muras, Xan G.
    Estrelas fugaces, As. Albores da prensa luguesa Soto, Juan
    Estudo socioeconómico da bisbarra de Ortegal
    Estudo socioeconómico das bisbarras de Arzúa e Terra de Melide e concellos de Curtis e Vilasantar.
    Folgas xerais de 2001 e 2002.
    Historia en imaxes do sindicalismo nacionalista da Galiza. Unha historia vivida
    Introdución á economía política
    Política e a organizaçom exterior da UPG (1964/1986), Gonçales Blasco ?Foz?, Luis

    Reconversión naval de 1984 na Galiza,
    Reino Suevo da Gallaecia,
    Rosalía de Castro, estranxeira na sua patria (a persoa e a obra de onte a hoxe) Rodríguez, Fco.
    Sector enerxético en Galiza. Situación e perspectivas de futuro,
    Síntese histórica do soberanismo galego (1846/1936)Diéguez Cequiel,U
    Teoría de Lugo. Guía urbana de espazos amenos Alvarellos, Henrique
    Terra sabe a loita López Pérez, Emilio
    Xunguidos á Terra Muras, Xan G.

    Novembro 2014. Nacionalismo galego.

    A Nosa Terra. Ediçom para consulta no centro social.


    Outubro 2014.Luitas na América Latina.

    AMÉRICA LATINA.
    Nuestra América contra el V Centenario. Emancipación e identidad de América Latina. Vários autores.

    ARGENTINA.
    Recuerdo de la muerte. Miguel Bonasso.

    CHILE.
    Para que no me olvides (novela). Marcela Serrano

    MÉXICO.-
    Sombra de la sombra (novela) Paco Ignacio Taibo II

    URUGUAY
    Memorias del calabozo. Mauricio Rosencof e Eleuterio Fernández Guidobro

    COLOMBIA
    Semblanza del Comandante Jorge Briceño (FARC-EP)
    DVD: Rosas y fusiles (sobre as mulheres das FARC-EP)
    DVD: El nombre de la Paz es Justicia
    DVD: FARC-EP, a insurgencia do s. XXI

    VENEZUELA.
    Chávez: La permanente búsqueda creadora.Amílcar Figueroa

    CD: El Pollo de Falcón. Nuestros héroes

    Escrito ?s 13:39:00 nas castegorias: album, opinióm
    por SCMadiaLeva   , 1835 palavras, 1355 views     Chuza!

    Endereço de trackback para este post

    Trackback URL (clique direito e copie atalho/localização do link)

    Ainda sem comentários

     madialeva.gz@gmail.com
     Rua Serra de Ancares 18 Horário De segundas-feiras (luns) a sextas-feiras (venres) de 19h30 a 22h30 CIF:G-27360825
      powered by b2evolution free blog software