O FACHO: Os nossos apelidos galego-portugueses por Xosé M. Monterroso Devesa

30-10-2010

O escritor, animador cultural Xosé Maria Monterroso Devesa compartilhou no serám 30 de outubro de 2010 com o numeroso público assistente a sua charla ?Os nossos apelidos galego-portugueses?. O conferencista anunciou que ele nom era um filólogo senom um amador do tema que ia tratar na sua exposiçom. Posteriormente e tendo como peares trabalhos feitos por ele mesmo desenvolveu a sua conferencia com mostras da identidade de apelidos das duas bandas do Minho assim como a sua posterior evoluçom na outra beira do Atlântico. Ao findar da sua amena e documentada exposiçom às pessoas assistentes forom agasalhadas com um breviário das suas investigaçons publicado por AGAL.

Como costume no remate do acto houvo um colóquio com grande partipaçom dos cidadãs assistentes.

Antes de encetar a palestra houvo umhas palavras de lembrança pronunciadas polo o presidente d?O Facho, José Luís Rodrigues Pardo, para o loitador comunista Marcelino Camacho finado o dia 29 de Outubro.

O FACHO: Xosé Mª Monterroso Devesa- "Os nosos apelidos Galego-portugueses"

18-10-2010

Agrupación Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 Corunha

A Agrupación Cultural O Facho de A Coruña convidaos asistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2010-11

Palestra

O vindouro día 29 de outubro, terça-feira (martes), o escritor Xosé Mª Monterroso Devesa falará dentro do ciclo, Lingua, Literatura e Nación. A súa charla versará sobre: OS NOSOS APELIDOS GALEGO-PORTUGUESES.

XOSÉ-MARÍA MONTERROSO DEVESA, A Coruña (1945), criouse no Uruguai dos antepasados Juega maternos, tornando para Galiza en 1964, alternando hoxe a residencia entre ambas patrias.

Escritor, conferenciante, animador cultural, colaborador na radio (a audición Da Terra e dos Tempos, RNE/O Facho), xenealoxista... o pan gañouno como funcionario público.

Obra: POESÍA (utilizando o nome XOSÉ DEVESA: Cara ó lonxe, noite adiante/ Nau enfeitizada/ Memoria de Tacuarembó/ Aquela luz), ENSAIO (Galegos e galeguismo/ O tema da emigración no Castelao gráfico, Memória d'O Facho-A Coruña na cultura galega/ Guia histórica do cemitério de Santo Amaro/ Mil e pico de nomes galegos do Uruguai).

Galardóns: primeiro prémio en conto en Guimaraes (1975), premio de ensaio pola citada obra sobre Castelao (Montevideo, 1987), prémio literário Feira do Libro da Coruña (1993), Vieira de Prata (Montevideo, 2004).

Ten dictado conferéncias na Galiza, no Brasil (con motivo do irmanamento Coruña-Recife), no Uruguai, na Arxentina (Buenos Aires, La Plata, Rosario), en Santiago de Chile..., nas últimas décadas acerca da matéria xenealóxica e onomástica (froito dos seus estudos sobre antepasados galegos de familias rioplatenses e máis centrándose nos apelidos galaico-portugueses espallados polo mundo).
Outra das suas dedicacións foi dirixida á língua galega, optando pola via reintegracionista; e tendo colaborado na equipa que publicou O galego hoxe, logro de grande importancia d'O Facho.

Como xestor cultural, actuou durante 15 anos no marco d'O Facho, sendo de salientar as suas iniciativas persoais sobre o DIA DA NOSA FALA (18 de Maio) ou o DIA DE CASTELAO (30 de Xaneiro, aprobado este polo Parlamento Galego, mas nunca efectivizado na realidade), ou sobre a instalación de diversas placas comemorativas na xeografía coruñesa.

Día 29 de outubro de 2010 - Hora: 20 horas
Local: Fundación Caixa Galicia, Cantón Grande
A Coruña

O FACHO: José Luís Rodríguez Fernández - "CARVALHO CALERO "

06-10-2010

José Luís Rodríguez Fernández, profesor e catedrático da USC, presentouse como alumno e discípulo de D. Ricardo Carvalho Calero, de quen dixo admirar a súa inmensa obra e por riba de todo ao ?home? pola súa coherencia, honestidade, estudo e dedicación a este pais ao que comezou chamando Galicia e acabou chamando Galiza.

A vida e obra de Carvahlo Calero (1910-1990) representan todo o século XX. Membro do Seminario de Estudos Galegos , frecuentado pola xente do grupo ?Nós?: Vicente Risco, Castelao, Otero Pedraio, Florentino Cuevillas. Rematada a guerra foi condenado a cadea perpetua que logo pasou a 12 anos e un día. Sae do cárcere no 41 e dedicase o ensino privado, así en 1950 vai para Lugo onde traballará como profesor e director do colexio Fingoi, desenvolvendo una importante labor pedagóxica e creativa.

A pesar da experiencia vital tan negativa, que a outros apartaría do galeguismo, el continua co seu empeño, sendo dos primeiros en recuperar o ritmo de publicación en galego. En 1958 ingresa na Academia Gallega con o discurso ?Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía?.

En 1965 incorporase como profesor de Lingua e Literatura Galegas na Universidade de Santiago de Compostela. Tamén consegue rematar a sua oposición (proceso iniciado antes da guerra) para o ensino secundario.

A Universidade ofrécelle un soldo miserento, indigno. Tampouco outros medios, non hai nin biblioteca. Así D. Ricardo vese obrigado a publicar para crear materiais para as súas aulas, e publica en castellano para atraer alumnos e evitar suspicacias. En 1966 aparece a sua Gramática elemental del gallego común.

En 1972 Carvalho Calero consegue a primeira Cátedra de Lingüística e Literatura Galega na Universidade de Compostela. Os problemas entre as dúas tendencias normalizadoras chegan a causar fortes enfrontamentos entre os reintegracionistas e os isolacionistas. D. Ricardo defensor da tendencia reintegracionista ?galego e portugués non son máis que dúas polas da mesma arbore?, máis que existan diferencias fonéticas moi importantes para a unificación total, que tampouco ninguén pretendía nin sequera o propio Carvalho.

Consecuencia destas teimas coa normalización da lingua, D. Ricardo viuse relegado e marxinado, o que foi unha experiencia dura ante a que soubo demostrar a sua valía e dignidade persoal, pois nunca devolveu as ofensas.

O seu labor na universidade foi inmenso, chegando a dirixir 17 teses de licenciatura e 5 teses de doutoramento e representando a Universidade (USC) en todo tipo de actos con inmenso entusiasmo. En 1980 deixa a docencia pero a sua actividade creativa multiplicase, cultivando todos os xéneros: poesía, romance, teatro, ensaio...

O profesor José Luís fixo un repaso sobre temas de lingüística analizados por Calero, sinalando que o levaron, en ocasión, a rectificarse a si mesmo cuantitativamente e non tanto cualitativamente pois o seu sentimento e opinión sempre foron para unha unificación ?suficiente?.

Para rematar o público, con ampla representación da xuventude, contrastou opinións co conferenciante en animada conversa.

O FACHO: José Luís Rodríguez Fernández - "CARVALHO CALERO "

30-09-2010

Agrupación Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 Corunha

A Agrupación Cultural O Facho de A Coruña convida-o asistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2010-11
Palestra

O vindouro día 5 de outubro, terça-feira (martes), o profesor e catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, Xosé Luís Rodríguez Fernández falará dentro do ciclo, Lingua, Literatura e Nación. A súa charla versará sobre: ?Carvalho Calero?.

Dia: 5 de outubro 2010 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? Corunha

O FACHO: Vitorino Pérez Prieto-"Prisciliano como símbolo do povo galego"

29-09-2010

O profesor Victorino Pérez Prieto iniciou a sua disertación cunha pregunta:

-¿Será moito dicir que Prisciliano sexa símbolo do pobo galego?

Reconstruír a figura histórica de Prisciliano non é doado pola teima da Igrexa en borralo, máis de 200 anos adicou a tal empresa, sen chegar a conseguilo. Sábese que viviu nos anos 345 a 385, que foi un home culto que chegou a ser bispo de Avila, e ao que seguiron tanto o pobo como moitos bispos, que morreu decapitado por herexe. Os mellores traballos sobre a sua importante figura son alemáns, incluso de ingleses ou franceses.

Pero para Galiza é tan importante a realidade histórica de Prisciliano como a realidade mítica. Pobre do pobo que mate os seus mitos. A cultura galega naceu despois de Prisciliano, uns escribían a favor de Prisciliano e outros encontra.

Victorino Pérez contounos como falaron de Prisciliano algúns galeguistas.
-Vicente Risco :?Prisciliano é algo tan grande, encerra un misterio tan profundo que non sei se os galegos chegaremos endexamais a descubrilo e que sabe se moito do noso porvir non pende diso?.
-Castelao: ?Galiza abrazou o cristianismo de Prisciliano durante máis de 100 anos. Conciencia mítica de Galiza?.
-Portela Valladares: ? Sempre constituirá un forte valor e a sua elevada figura moral debe presentarse para todos como un dos máis rexos da nosa Galiza...?
-Destacou sobre todos a fascinación que lle transmitiu por Prisciliano D. Ramón Otero Pedrayo, que escribiu: ? Prisciliano é a maior individualidade que Galiza xerou...?

O profesor e autor do libro ?Prisciliano na cultura galega? dixo que será difícil chegar a saber con certeza quen foi Prisciliano, pero non cabe dubida de que é unha realidade mítica para o pobo galego. ¿O santo enterrado en Compostela non será Prisciliano? Por ala andou con certeza.

O FACHO: Vitorino Pérez Prieto-"Prisciliano como símbolo do povo galego"

20-09-2010

20-09-2010
Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho da Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2010-11
Palestra

O vindouro dia 28 de setembro, terça-feira (martes), o profesor, escritor e doutor en teologia Vitorino Pérez Prieto falará dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais. A sua charla intitula-se: ?Prisciliano como símbolo do povo galego?.
Vitorino Pérez Prieto naceu en Hospital de Órbigo (León) .Estudou Bacharelato, Debuxo e Pintura, Filosofía e Teoloxía (1973-79) en Santiago de Compostela, licenciándose en Teoloxía Dogmática na Universidade Pontificia de Salamanca (1981). Realizou cursos de Teoloxía e Sagrada Escritura na Universidade de Comillas en Madrid (1994-95) e fixo o Doutoramento en Teoloxía na UPSA (Salamanca) cunha tese sobre a teoloxía interrelixiosa e intercultural de Raimon Panikkar. Foi ordenado sacerdote en 1981. Durante vintecinco anos (1981-2006) exerceu como párroco. Foi profesor no Instituto "I.B. de Burela" e na "Escola Diocesana de Teoloxía". Actualmente é profesor nas Universidades da Coruña e Santiago. Foi director da revista "Irimia", e pertence ó Consello de Redacción de "Encrucillada".
É escritor prolífico en xornais, revistas e libros. Foi colaborador de ?El Progreso? , ?Diario de Ferrol?, ?La Voz de Galicia?, ?La Región?, ?El Faro de Vigo?, ?Heraldo de Vivero?, ?La Comarca del Eo"... Publicou numerosos artigos nas revistas "Irimia" e "Encrucillada". É colaborador de ?A Nosa Terra? e de numerosas revistas galegas e estranxeiras.
Publicou: "A Xeración 'Nós'. Galeguismo e relixión" (1988); "Cristiáns e galeguistas",(1994); "Galegos e cristiáns. Deus fratresque Gallaetiae", (1995); "Do teu verdor cinguido. Ecoloxismo e cristianismo", (1997); "A Romaxe de Crentes Galegos. De Irimia Santa Margarida",(1998); "Ecologismo y cristianismo",(1999); "Con cordas de tenrura", SEPT-Galaxia, Vigo (2000); "Con cuerdas de ternura",(2001); "Contra a síndrome N.N.A. (Non hai Ningunha Alternativa). Unha aposta pola esperanza",(2005). "Os ríos pasan cheos de Deus. Poesía religiosa en galego",(2007). "Obras de teatro para o Nadal",(2009) e "Prisciliano na cultura galega. Un símbolo necesario", Galaxia, Vigo (2010). "Más allá de la fragmentación de la teología el saber y la vida: Raimon Panikkar", e "Dios, Hombre Mundo. La Trinidad en Raimon Panikkar", Herder, Barcelona (2008).
Colaborou en moitos máis libros, entre eles: "O idioma da Igrexa en Galicia",1989; "Castelao e a verdade dos pobres"; "Manuel María, poeta relixioso", 2001; ?A presenza de Deus na última poesía galega?,2006; ?A dimensión teolóxica do camiño?,2007; ?A Igreja do futuro?, en "Ser Igreja", Lisboa 2007
É membro da Asociación de Escritores en Lingua Galega e da Asociación de Teólogos Juan XXIII, do Centro Interculturale Raimon Panikkar-Italia e doutras asociacións.
Dia: 28 de setembro 2010 - Hora: 8 do serám
Local: Caixa Galiza
Rúa Médico Rodríguez ? Corunha

Secretaria d?O Facho

O FACHO: O galeguismo na encruzilhada do século XXI por Rafael Cuinha

02-06-2010

Findando as actividades organizadas polo O Facho para a tempada 2009/10, o dia 1 do mês que corre, o empresário Rafael Cuiña intervéu dentro do ciclo Economia, História e C.C. Sociais o dia 1 Junho com umha charla intitulada ?O galeguismo na encruzilhada do século XXI?.

Com umha sala ateigada de interessado público o palestrista demandou a definiçom de Galiza como Naçom num novo Estatuto reformado e 
umha discriminaçom positiva para a Língua galega defendendo o necessário equilíbrio de galego e castelá no sistema educativo através 
de umha discriminaçom positiva para o idioma que parte em inferioridade. Esse nom é outro que o galego.
Assim mesmo fizo umha critica contundente aos defensores da recuperaçom do centralismo madrilenho, que tenta nos retroar a situaçons que dariam fim ao Estado das Autonomias. Também demandou a conveniência de rebaixar do 5% ao 3% a percentagem necessária de votos para ter presença institucional, posto que a actual situaçom é um grande atranco para que se podam expressar a realidade política e social do País.

O FACHO: Rafael Cuinha - ?O galeguismo na encruzilhada do século XXI?.

27-05-2010

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 Corunha


A Agrupaçom Cultural O Facho da Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2009-10

Palestra

O vindouro dia 1 de Junho, terça-feira (martes), o empresário Rafael Cuinha falará dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais. A sua charla intitula-se: ?O galeguismo na encruzilhada do século XXI?.

Rafael Cuinha é membro da directiva do Instituto Galego de Estudos Europeus e Autonómicos (IGEA) e igualmente um reconhecido empresário do País. Também esta a colaborar como articulista no jornal electrónico ?Vieiros?, assim como no ?Xornal de Galicia?. Em ambos os dous médios mostra um nídio posicionamento na defesa da Língua e Cultura Galegas. Participou no foro de debate ?Ecolíngua? partilhando sobre o futuro da nossa Língua.

Dia: 1 de Junho 2010 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

O FACHO: Galiza na poética de X.L:Méndez Ferrin

26-05-2010

O dia 25 de Maio e com umha sala ateigada de interessado público, o escritor e Presidente da R.A.G., Xosé Luís Méndez Ferrín falou dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. O conferencista compartilhou com a cidadania assistente a presença de Galiza e a sua história no seu dizer poético.

Com umha exposiçom clara sobre o contido de cada poema antes de encetar o seu recitado, Méndez Ferrín, mostrou a transcendência na sua obra poetica o devir histórico de Galiza desde Martinho de Dume, Rói Xordo, até o dia de hoje. Findou com a leitura de um fermoso poema adicado ao grande revolucionário, Fidel Castro. No transcurso da sua leitura assim como ao rematar a mesma foi interrompido com grandes aplausos.

O FACHO: Entrega dos prémios de "Contos de nenos para nenos"

25-05-2010

Num agarimoso acto fizo-se entrega dos prémios de literatura infantil ? Contos de nenos para nenos?.convocados pola nossa Agrupaçom. A mesa esta composta polos membros do júri : Mar Hermida, José Mondelo, assim como polo presidente d'O Facho, J. L. Rodríguez Pardo e a vogal responsável desta actividade, Soledad Glez. Maside. O escritor e membro do júri, Xavier Docampo nom pudo assistir, mas enviou umha nota que foi lida Sol para logo lhe a entregar aos premiados

Os premiados fôrom agasalhados com livros, diplomas, e o prémio correspondente, sendo os mesmos:

1º.- Prémios da Categoria A (Nenos e nenas de 9 a 12 anos)

Primeiro prémio: ?Evaristo o piollo listo? de Matías Núñez Gil
Aluno do IES Celanova (Ourense)
Segundo prémio: ?Un verán moi especial? de Lorena Barrera López
Aluna do CEIP Vista Alegre, Burela (Lugo)

2º.- Prémios da categoria B. (Rapazes e rapazas de 13 a 16 anos)

Primeiro prémio: ?Seis de diamantes? de Brais Lamela Gómez
Aluno do IES Basanta Silva de Vilalba (Lugo)
Segundo prémio: ?...E na terra, un mar de bágoas? de
Laura Rivadulla Costa
Aluna do IES Agra de Raízes,Cée (Corunha)

Accesit categoria B:

?Unha bágoa e mais unha flor? de Uxía Barrientos Reboiras
Aluna do IES Agra do Orçam, Corunha
?O meu xardín maldito? de Sofía Calvo Soares
Aluna do IES As Lagoas (Ourense)

Ao findar o acto houvo umha ceia homenagem aos rapazes e raparigas premiados.

<< 1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 61 >>

Agrupaçom Cultural O Facho

Agrupaçom Cultural O Facho existe desde o ano 1963. Nasce da vontade conjunta de umha vintena de estudantes, trabalhadores e profissionais liberais d?A Corunha. A ideia é originaria dos daquela hora estudantes de bacharelato, Henrique Harguindey, André Salgueiro, e Xosé Luis Carneiro; respondendo ao seu chamamento posteriormente somárom-se entre outros: Eduardo Martínez, Henrique Iglesias, X. Alberte Corral, Xosé L. Rodríguez, etc... É a primeira agrupaçom de resistência cultural criada numha cidade do Pais polos seus cidadaos, já que O Galo é conformada por estudantes universitários de todo o Pais em Compostela, naquelas datas era a única cidade galega com Universidade. O grupo nasceu cos sinais de identidade da resistência contra o franquismo e da defesa da plena valia da língua e da cultura galega. Existia unha claríssima vocaçom política do que se fazia precisamente porque essa era toda a actividade publica com repercussons políticas que se podia fazer. A defesa da cultura e a língua galega é a cerna do que-fazer d?O Facho, que passou de fazer cultura de resistência nos anos da longa noite de pedra a se constituir hoje numha autentica mostra de resistência da cultura. Desde os primeiros momentos O Facho destaca-se com os seus cursos de língua com apoio de alguns exemplares da ?Gramática do idioma galego? de Manuel Lugrís Freire. Estes cursos tivérom umha importância mui grande na Corunha;. Daquela o galego nom se escrevia apenas e estava expulso da sociedade ?bem pensante?, nem sequer tinha secçom galego a faculdade de Filologia de Compostela. Umha das figuras fundamentais dos cursos foi D. Leandro Carré Alvarellos quem dirigiu esta actividade. Os ciclos dedicados á cultura galega, os encontros nos que se tratava economia e sociedade, os concursos literários. O seu grupo de teatro criado nas primeira datas de existência da Agrupaçom do quem eram responsáveis Manuel Lourenzo, e Francisco Pillado, foi dos pioneiros em representar obras no nosso idioma, tanto de autores galegos como de outras nacionalidades ( Brecht, Ionesco...). Na actualidade, O Facho é consciente dos desafio culturais do século XXI. Agora há que tentar ver o significado que pode ter hoje o sermos galegos num mundo globalizado. A ideia básica é que sermos galegos agora implica ser dumha maneira concreta numha sociedade mundial. Entre as iniciativas mais recentes é a criaçom do Facho de Ouro, um prémio para reivindicar galegos, o que amossa a própria agrupaçom é unha cultura que resiste. d’A Corunha.
+ info

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios n.º 46, Oficina Principal da Coruña
o_facho_a_cultural@yahoo.com.br

Busca

  Feeds XML

Ferramentas de administraçom

powered by b2evolution