AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Luísa Villalba: Devir galega, por PILAR GARCÍA NEGRO BASENAME: o-facho-luisa-villalba-devir DATE: Tue, 14 May 2024 15:31:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Desde a Agrupación Cultural O Facho comunicámosvos a celebración do seguinte acto, dentro das palestras públicas do segundo trimestre de 2024.

O vindeiro dia 14 de maio a profesora e escritora Pilar García Negro, impartirá unha palestra co título: ? Luisa Villalta : Devir galega?

Data: 14 de maio, martes

Hora: ás 8 do serán

Lugar: Portas Ártabras ? Rúa Sinagoga 22 baixo. Cidade Vella ? A Coruña

Pilar García Negro é unha destacada lingüista e profesora galega, cunha extensa traxectoria académica e política. Estudou Filoloxía Hispánica e Filoloxía Galega na Universidade de Santiago de Compostela, onde se doutorou en 1991.

Comezou a súa carreira como profesora de lingua española en varios institutos antes de unirse á Universidade da Coruña en 1991, onde foi profesora titular desde 1995 no Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística. Ademais do seu labor académico, participou en numerosos congresos nacionais e internacionais sobre sociolingüística, literatura galega, e feminismo. Publicou edicións e estudos sobre destacados autores galegos e foi presidenta da Asociación Cultural Alexandre Bóveda da Coruña.

Pilar García Negro, ademais do seu destacado labor académico e a súa traxectoria como deputada no Parlamento de Galicia polo BNG desde 1989 ata 2003, é recoñecida polo seu coñecemento e estudo da obra de Luisa Villalta, a quen coñeceu e tratou en vida. Este interese levouna a ofrecer conferencias e contribucións significativas no ámbito do estudo e difusión do legado de Luisa Villalta.?

Agrupación Cultural O? Facho. CIF G-15037021
Apartado de Correos nº 46 O.P. A Coruña

image.png

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Mulleres no Seminario de Estudos Galegos, por AURORA MARCO BASENAME: o-facho-mulleres-no-seminario DATE: Fri, 26 Apr 2024 06:44:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Desde a Agrupación Cultural O`Facho vos comunicamos a celebración do seguinte acto, dentro das Palestras públicas do segundo trimestre de 2024.

O vindeiro dia 30 de abril a ensaísta e profesora Aurora Marco impartirá unha palestra co título:

?Mulleres no Seminario de Estudos Galegos?

Data: 30 de abril, martes

Hora: ás 8 do serán

Lugar: Portas Ártabras - Rúa Sinagoga 22 baixo. Cidade Vella - A Coruña

Aurora Marco é doutora en Filosofía e Letras (1978), catedrática de Didáctica da Lingua e a Literatura Galega da USC, e autora de extensa obra: biografías de Carvalho Calero, Avilés de Taramancos, Paz Carbajal; edicións críticas de obras de López Ferreiro, Rodríguez López, Otero Pedrayo, Tomás Barros, Áurea Lorenzo Abeijón e outros libros de carácter interdisciplinar. Alén da investigación, desenvolve unha intensa actividade como conferenciante. Nos últimos 30 anos centrouse na recuperación da traxectoria das mulleres galegas: As precursoras (1993); Mulleres e educación en Galiza. Vidas de mestras (2002); Dicionario de mulleres galegas (2007); Mulleres na guerrilla antifranquista galega (2011); Mª Teresa Alvajar. Memorias dunha republicana (2012); Elas (2015); Irmandiñas (2020); Carmiña Sierra. A primeira muller do Seminario de Estudos Galegos (2023).

Pola súa obra ensaística, recibiu numerosos premios: ?Tomás Barros? de Investigación Teatral (1991); ?Ánxel Fole? de Ensaio literario (1992); ?Luís Tilve? de Investigación e Divulgación Histórica (2012) // "Mulleres en Acción" (2015) // "Galiza Mártir" (2016) // "Mártires da Liberdade? (2017)// Xohana Torres de Ensaio e Creación audiovisual, con Pablo Ces (2018)// ?Follas Novas? do Libro Galego (2021)// ?Baltar Feijóo? (2022). En 2023 foi nomeada Señora das Letras 2023 polo colectivo de crítica literaria ?A Sega?.

Resumo do relatorio ?Mulleres no Seminario de Estudos Galegos?:

Para valorar na súa xusta medida a presenza das mulleres no Seminario de Estudos Galegos, cómpre non esquecer que, até 1910, non puideron matricularse oficialmente nos centros universitarios e, pouco e pouco, foron incorporándose a diferentes carreiras. Como o SEG, fundado en 1923, foi unha entidade ligada á Universidade de Santiago, é doado comprender que a súa presenza fose testemuñal na citada entidade, sobre todo ao principio, porque das poucas que pisaron os claustros universitarios, só algunhas ingresaron naquel centro de investigación do saber.

Foron poucas as socias activas e as súas vidas e actividades ficaron, na maioría dos casos, silenciadas, ignoradas, sen fixar, ausentes do discurso oficial e do ensino académico, porque na historia do feminino sempre houbo problemas de transmisión e visibilidade. A lembrar as súas traxectorias, algunhas completas, outras fragmentarias, dedícase esta conferencia.

Atentamente,

Agrupación Cultural O Facho. CIF G-15037021

Apartado de Correos nº 46 O.P. A Coruña

image.png

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: O proceso de normalización da lingua galega, por CELIA MARÍA ARMAS GARCÍA BASENAME: o-facho-o-proceso-de DATE: Sat, 30 Mar 2024 10:25:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Desde a Agrupación Cultural O`Facho vos comunicamos a celebración do seguinte acto, dentro das Palestras públicas do segundo trimestre de 2024.
O vindeiro dia 2 de abril a profesora Celia M. Armas García impartirá unha palestra co título:
'O proceso de normalización da lingua galega'
Data: 2 de abril, martes
Hora: ás 8 do serán
Lugar: Portas Ártabras - Rúa Sinagoga 22 baixo. Cidade Vella - A Coruña

Celia María Armas García é Licenciada en Filoloxía Hispánica e en Filoloxía Galego-Portuguesa pola Universidade de Santiago de Compostela sendo profesora de lingua galega e literatura no ensino secundario desde o ano 2000. É membro da Permanente da Mesa pola Normalización Lingüística desde o ano 2015 e é a súa Secretaria Xeral desde o 2017, ano en que tamén asume a dirección de Abertos ao Galego, a iniciativa da Mesa especialmente dirixida ao mundo empresarial. Foi membro do consello de Administración de Nós diario entre os anos 2018 e 2023 e desde o 2022 é a secretaria comarcal da CIG-Ensino da Coruña. Ademais de publicar artigos en prensa é coautora de varios volumes de investigación sociolingüística (Sobre o racismo lingüístico) e literaria (Escrita e mulleres, No tempo de Follas Novas?) e autora de As mulleres escritoras, 1860-1870. O xenio de Rosalía.

Na palestra farase un percorrido pola historia da normalización da lingua galega até chegar a una análise da súa situación actual

Para escoitar, clique de seguido

https://archive.org/download/celia-armas/Celia-Armas.mp3

Atentamente,
Agrupación Cultural O Facho
CIF G-15037021
Apartado de Correos nº 46 O.P. A Coruña

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Entorno a unha lenda: o Castelo de Teodomiro", por ANTON F. MALDE BASENAME: o-facho-entorno-a-unha DATE: Tue, 05 Mar 2024 16:50:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Desde a Agrupación Cultural O`Facho vos comunicamos a celebración do seguinte acto, dentro das Palestras públicas do primeiro trimestre de 2024.
O vindeiro dia 5 de marzo o arqueólogo e investigador Antón Fernández Malde, impartirá unha palestra co título:
Entorno a unha lenda: o Castelo de Teodomiro

Data: 5 de marzo, martes
Hora: ás 8 do serán
Lugar: Portas Ártabras - Rúa Sinagoga 22 baixo. Cidade Vella - A Coruña

Antón F. Malde foi presidente da AC O Facho. Nos anos 80 deu a coñecer a riqueza patrimonial do Monte do Gato que segue a sorprender coa aparición do chamado Castelo de Teodomiro, coa aplicación das modernas técnicas de detección, nun contexto arqueolóxico moi interesante e pouco coñecido.
Ten sido o director das intervencións arqueolóxicas na Pena Furada, Torre dos Mouros ou nos Castros das Travesas e Mallou (entre outros) onde a participación pública e a divulgación foron esenciais.

Para escoitar, clica de seguido
https://archive.org/download/anton-malde/Anton-Malde.mp3

Atentamente,
Agrupación Cultural O Facho. CIF G-15037021
Apartado de Correos nº 46 O.P. A Coruña

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: Presentación da obra gañadora do Concurso de Poesía O Facho 2023 BASENAME: presentacion-da-obra-ganadora-do DATE: Tue, 05 Mar 2024 16:42:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Desde a Agrupación Cultural O`Facho vos comunicamos a celebración do seguinte acto, dentro das Palestras públicas do primeiro trimestre de 2024.
A Agrupación Cultural O Facho e Medulia Editorial presentan a obra gañadora do Concurso de Poesía O Facho 2023 cuxo autor é o lucense-venezolano Simón Rodríguez Landaeta.

O xurado estivo composto por: Xulio L. Valcárcel, Fernando Díaz-Castroverde e Henrique Sánchez.

O xurado valorou a súa transparencia e interese pola comunicación, a temática do retornado con isotopías que desenvolve á maneira de crebacabezas, non exentas de pinceladas impresionistas con recendos ecolóxicos, baseadas na tradición, nos valores dos antergos e resoltas con fermosas imaxes.

Clicando aquí podedes escoitar a presentación
https://archive.org/download/premio-poesia/Premio-Poes%C3%ADa.mp3

Data: Martes 20 de febreiro
Hora: 8 do serán
Lugar: Portas Ártabras, rúa Sinagoga 22, A Coruña

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: CONCURSO DE POESÍA CONVOCADO POLA AGRUPACIÓN CULTURAL O FACHO BASENAME: concurso-de-poesia-convocado-pola-1 DATE: Tue, 05 Mar 2024 16:41:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

CONCURSO DE POESÍA CONVOCADO POLA AGRUPACIÓN CULTURAL O FACHO

A Agrupación Cultural O FACHO convoca o Concurso de Poesía O Facho 2024, que se rexerá polas seguintes bases:

1º) Ao premio de poesía de O Facho poderá concorrer calquera persoa até os 35 anos de idade e sempre que non publicase ningún libro individual de poesía e a obra sexa inédita e non fose premiada con anterioridade en calquera outro concurso ou certame.
A obra presentada debe estar escrita en lingua galega en calquera das tres normas ortográficas (AGAL, PADROM, RAG) e cun máximo de unha obra por autor. É responsabilidade do xurado do premio determinar se algún dos traballos presentados posúe ou non as características para ser considerado ?libro?. Xa que logo, recoméndase que teñan unha extensión mínima de 300 versos.

2º) Os orixinais para o Concurso enviaranse por triplicado debidamente encadernados, en formato DIN A4, a dobre espazo e mecanografados por unha soa cara ao:

· Caixa de Correos n.º 46, Oficina Principal da Coruña.

Presentaranse baixo un lema, que figurará na portada dos textos enviados, e virán acompañados dun sobre pechado que conteña no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e teléfono do autor ou autora.

3º) Estabelécese como premio único a edición pola Editorial MEDULIA da obra premiada. O Facho fará a entrega ao/à autor/a dun máximo de 15 exemplares.

4º) O prazo de admisión de orixinais remata o día 16 de abril do 2024 ás doce da noite. O fallo do premio farase público no mes de maio.

5º) Os gañadores serán elixidos por un xurado nomeado pola Asociación Cultural O FACHO. Devandito xurado estará composto por persoas de recoñecido prestixio no ámbito da escrita literaria, da edición ou da crítica.

6º) O xurado poderá declarar deserto o premio do concurso e resolverá aquelas situacións que se presenten e que non estean contempladas nestas bases, así como as dúbidas que poidan existir na súa interpretación. Así mesmo, o xurado escollerá de entre os traballos presentados un único libro. Ademais, poderá deixar constancia na acta outros títulos que considere merecedores de ser publicados, non significando isto ningún compromiso por parte de O Facho. Non se fará referencia na acta ao nome dos autores ou autoras dos libros mencionados.

7º) O Facho disporía
do prazo de un ano para editar o libro. Transcorrido ese tempo, o autor ou autora poderá dispor da obra coa única condición de que deberá deixar constancia do galardón en sucesivas edicións do libro.

8º) A participación neste Certame implica asumir as súas bases.

9º) Os orixinais non premiados poderán ser retirados, no prazo de 30 días, previo correo dirixido ao enderezo postal da Agrupación. No caso de que o autor ou autora non resida na Coruña poderá solicitar que lle sexan enviados por correo postal.

10º) Esta convocatoria entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación nos medios de comunicación.

Agrupación Cultural O Facho
A Coruña, 31 de xaneiro de 2024

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: CONCURSO DE TEATRO INFANTIL 2024 CONVOCADO POLA AGRUPACIÓN CULTURAL O FACHO BASENAME: concurso-de-teatro-infantil-2024 DATE: Tue, 05 Mar 2024 16:39:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

CONCURSO DE TEATRO INFANTIL 2024 CONVOCADO POLA AGRUPACIÓN CULTURAL O FACHO
Asumindo un ano máis como propias as palabras de Juan Ramón Jiménez cando afirmaba que ?teatro infantil é aquel que tamén lle gusta aos nenos?, a Agrupación Cultural O FACHO acordou convocar o Concurso de Teatro Infantil, que se rexerá polas seguintes bases:
1º) Poderá optar ao devandito premio calquera persoa, sen restrición, sempre que a obra sexa inédita e escrita en lingua galega, -en calquera norma ortográfica (AGAL, PADRÓN, RAG)- non representada, nin premiada noutros certames.
2º) Estabelécese un premio único de 500 ?.
3º) A obra, que non poderá exceder os 80 folios, será presentada por triplicado, en formato DIN A4, a dobre espazo e mecanografados por unha soa cara.
4º) Os orixinais para o Concurso enviaranse por correo á:
-
Caixa de Correos n.º 46, Oficina Principal da Coruña.
Presentaranse baixo un lema, que figurará na portada dos textos enviados, e virán acompañados dun sobre pechado que conteña no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e teléfono do autor ou autora.
5º) O prazo de admisión de orixinais remata o día 16 de abril do 2024 ás doce da noite. O fallo do premio farase público no mes de maio.
6º) Os gañadores serán elixidos por un xurado nomeado pola Asociación Cultural O FACHO. Devandito xurado está composto por persoas de recoñecido prestixio no ámbito teatral galego.
7º) O xurado poderá declarar deserto o premio do concurso e será o que deberá resolver aquelas situacións que se presenten e que non estean contempladas nestas bases, así como as dúbidas que poidan existir na súa interpretación.
8º) A participación neste Certame implica asumir as bases deste.
9º) Os orixinais non premiados poderán ser retirados, no prazo de 30 días, previo correo dirixido ao enderezo postal da Agrupación. No caso de que o autor ou autora non resida na Coruña poderá solicitar que lle sexan enviados por correo postal.
Esta convocatoria entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación nos medios.


Agrupación Cultural O Facho
A Coruña, 31 de xaneiro de 2024

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O Facho: "Palestra de Economía Galega: Seguimos precisando industria?" por María do Carme García Negro BASENAME: o-facho-palestra-de-economia DATE: Sat, 10 Feb 2024 12:41:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

[image:878:]
Benqueridos amigos e amigas: Dende a Agrupación Cultural O Facho comunicámosvos a celebración do acto a seguir dentro das Palestras públicas do primeiro trimestre de 2024.
O vindeiro día 9 de febreiro a economista, escritora e profesora galega María do Carme García-Negro impartirá unha palestra co título
Palestra de Economía Galega: Seguimos precisando industria?

Data: 9 de febreiro, venres
Hora: ás 8 do serán
Lugar: Portas Ártabras - Rúa Sinagoga 22 baixo. Cidade Vella - A Coruña

María do Carme García Negro é Doutora en Ciencias Económicas e Empresariais e profesora titular do Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela.

No presente, tanto nos momentos electorais como nos tempos cotiáns, a presenza das propostas económicas domina os temas de discusión na vida social e así mesmo nas propostas políticas. Un tema que aparece a cada pouco é a necesidade e/ou a presenza desexada da industria e desde esa perspectiva analizaremos o seu papel na economía galega.

Agrupación Cultural O Facho

Clicando aquí podedes escoitar a palestra da profesora María do Carme García Negro
https://archive.org/download/maria-do-carmo-garcia-negro/Mar%C3%ADa-do-Carmo-Garc%C3%ADa-Negro.mp3

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: A situación actual do ensino público en Galiza, por SUSO BERMELLO BASENAME: o-facho-a-situacion-actual DATE: Mon, 29 Jan 2024 16:01:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Benqueridos amigos/as: Desde a Agrupación Cultural O`Facho vos comunicamos a celebración do seguinte acto, dentro das Palestras públicas do primeiro trimestre de 2024.

O vindeiro dia 30 de xaneiro o profesor de Historia e secretario nacional de CIG-Ensino, Suso Bermello, impartirá unha palestra sobre A SITUACIÓN ACTUAL DO ENSINO PÚBLICO EN GALIZA

Data: 30 de xaneiro, martes
Hora: ás 8 do serán
Lugar: Portas Ártabras - Rúa Sinagoga 22 baixo. Cidade Vella - A Coruña

Suso Bermello (A Coruña, 1965) é profesor de historia no IES Agra de Leborís da Laracha a onde chegou despois de moitos anos como mestre no ensino primario. É o secretario nacional da CIG-Ensino desde o ano 2017. A organización sindical que representa leva sendo a maioritaria entre o profesorado galego desde hai máis de trinta anos, tendo acadado os seus mellores resultados nas últimas eleccións sindicais, as do 2022, onde con case 10000 votos, obtivo 8 representantes dos 15 que se sentan na mesa sectorial onde se negocia coa Consellería de Educación.

Para escoitar, clica de seguido:
https://archive.org/download/suso-bermello_202403/Suso-Bermello.mp3

Atentamente,
Agrupación Cultural O Facho. CIF G-15037021
Apartado de Correos nº 46 O.P. A Coruña

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: O MUSEO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA CARLOS MASIDE: ESTADO DA CUESTIÓN, por Felipe Senén BASENAME: o-facho-o-museo-galego DATE: Mon, 15 Jan 2024 19:28:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Desde a Agrupación Cultural O`Facho lembramos-vos a celebración do seguinte acto, dentro das Palestras públicas do primeiro trimestre de 2024.
O vindeiro dia 16 de xaneiro o arqueólogo, historiador e museólogo Felipe Senén López impartirá unha palestra sobre:

?O MUSEO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA CARLOS MASIDE: ESTADO DA CUESTIÓN.

Para escoitar clique de seguido: https://archive.org/download/felipe-senen_202401/Felipe_Senen.mp3

Data: 16 de xaneiro, martes

Hora: ás 8 do serán
Lugar: Portas Ártabras - Rúa Sinagoga 22 baixo. Cidade Vella - A Coruña

Atentamente,
Agrupación Cultural O Facho. CIF G-15037021
Apartado de Correos nº 46 O.P. A Coruña

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: 60 ANIVERSARIO BASENAME: o-facho-60-aniversario-1 DATE: Tue, 19 Dec 2023 22:21:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

?O FACHO
60 ANIVERSARIO?

A Agrupación Cultural O Facho da Coruña convida a vostede a asistir á celebración do seu LX Aniversario.

O vindeiro martes 19 de decembro a Agrupación Cultural O Facho celebrará o seu 60 aniversario (1963-2023), acto para o cal contará coa presenza de:

· Xulio L. Valcárcel, poeta e ex-presidente d?O Facho.
· Manuel Lourenzo, dramaturgo e fundador do Grupo de Teatro d?O Facho.
· Miro Casabella, músico, compositor e estudoso da música tradicional, que interpretará algunhas pezas do seu repertorio.

Data: 19 de decembro, martes
Hora : ás 8 do serán
Lugar: Portas Ártabras - Rúa Sinagoga 22 baixo. Cidade Vella - A Coruña
Para escoitar, clica de seguido:
https://archive.org/download/60-aniversario-mp-3cut.net-1/60_aniversario%20%28mp3cut.net%29%20%281%29.mp3

O acto pecharase cun brinde de confraternización polos 60 anos da agrupación acompañado dalgún petisco.


A Coruña, 14 de decembro de 2023
Agrupación Cultural O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: ?O FACHO 60 ANIVERSARIO? BASENAME: o-facho-60-aniversario DATE: Tue, 19 Dec 2023 15:40:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

?O FACHO
60 ANIVERSARIO?

A Agrupación Cultural O Facho da Coruña convida a vostede a asistir á celebración do seu LX Aniversario.

O vindeiro martes 19 de decembro a Agrupación Cultural O Facho celebrará o seu 60 aniversario (1963-2023), acto para o cal contará coa presenza de:

· Xulio L. Valcárcel, poeta e ex-presidente d?O Facho.
· Manuel Lourenzo, dramaturgo e fundador do Grupo de Teatro d?O Facho.
· Miro Casabella, músico, compositor e estudoso da música tradicional, que interpretará algunhas pezas do seu repertorio.

Data: 19 de decembro, martes
Hora : ás 8 do serán
Lugar: Portas Ártabras - Rúa Sinagoga 22 baixo. Cidade Vella - A Coruña

O acto pecharase cun brinde de confraternización polos 60 anos da agrupación acompañado dalgún petisco.


A Coruña, 14 de decembro de 2023
Agrupación Cultural O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Xeopolítica, Pandemia e Pos-capitalismo, por Alberte Blanco Casal BASENAME: o-facho-xeopolitica-pandemia-e DATE: Mon, 20 Nov 2023 15:59:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Benqueridos todos/as;
Lembramos-vos que, dentro das Palestras públicas do último trimestre de 2023, o vindeiro dia 21 de novembro o profesor e escritor galego Alberte Blanco Casal impartirá unha palestra baseada no seu ensaio ?Xeopolítica, Pandemia e Pos-capitalismo?.
Data: 21 de novembro, martes
Hora: ás 8 do serán
Lugar: Portas Ártabras - Rúa Sinagoga 22 baixo. Cidade Vella - A Coruña
PARA ESCOITAR, CLIQUE DE SEGUIDO: https://archive.org/download/blanco-casal/BLANCO-CASAL.mp3

Alberte Blanco Casal (Vilaboa-Pontevedra, 1951), é enxeñeiro industrial e foi profesor e director do IES de Verín até 2005. Membro do Consello Nacional do BNG, foi concelleiro en Verín desde 1991 ata 2005 e director xeral de Montes da consellaría do Medio Rural da Xunta de Galicia desde 2005 até 2009.
Conta cunha ampla actividade cultural, sendo fundador da A.C. Monterrei, da súa revista A Tempo e do colectivo de animación cultural Foro Monterrei. Colabora nos diarios dixitais Sermos Galiza, Praza Pública, Terra e Tempo e na revista do Fórum Galaico Transmontano editada en Chaves. Tamén publica unha colaboración semanal en Nós Diario. Prolífico escritor, participou en obras colectivas como Os incendios forestais en Galicia (2006), O monte galego. Caos ou aproveitamento multifuncional? (2017) e Diario de José Casal (2023). É autor das novelas Arcadia. Os gardiáns do segredo (2013), Telumbres de lúa (2014) e o Códice esmeralda (2017). Entre as obras de ensaio se sinalan O conflito de intereses no camiño de ferro de Zamora a Ourense: aproximación histórica ao periodo, 1840-1930 (2015), Memorias da brétema (2019) e a obra sobre a que versará a sua palestra: Xeopolítica, pandemia e poscapitalismo (2021).
Preocupado pola análise dos vellos (e novos) paradigmas do librecambismo e a sua validez para resolver os problemas e retos do mundo actual, o autor sinala a reflexión coma a virtude indispensábel para intentar comprender a clave do arcano sen deixarnos confundir polos ouropeis da modernidade e as luces de cores do politicamente correcto. Por desgraza, e cada vez máis, resulta difícil distinguir entre a opinión propiamente científica, honesta e obxectiva daquela outra fabricada por quen está ao servizo das grandes corporacións bancarias ou empresariais, con intereses, case sempre, non concordantes cos da maioría social. En definitiva, intentaremos enfocar a crise do mundo actual dende unha óptica diferente, achegando datos e opinións que invitan á reflexión crítica e á dúbida intelixente sobre o que nos rodea, deixando en mans dos asistentes a diagnose final.
Agrupación Cultural O Facho. CIF G-15037021
Apartado de Correos nº 46 O.P. A Coruña

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: Libro ?Gotas: o ciclo da àgua explicado para crianças? BASENAME: libro-gotas-o-ciclo-da DATE: Tue, 14 Nov 2023 15:58:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Comunicámosvos que, dentro das Palestras públicas do último trimestre de 2023, o vindeiro dia 14 de novembro a bióloga, activista e escritora galega Adela Figueroa Panisse falará sobre Literatura e educación ambiental e presentará o libro ?Gotas: o ciclo da àgua explicado para crianças?, premio de teatro O?Facho 2018.
Data: 14 de novembro, martes
Hora: ás 8 do serán
Lugar: Portas Ártabras - Rúa Sinagoga 22 baixo. Cidade Vella - A Coruña
PARA ESCOITAR, CLIQUE DE SEGUIDO:
https://archive.org/download/adela-figueroa-mp-3cut-mp-3cut.net/Adela%20Figueroa%20%28mp3cut%20%28mp3cut.net%29.mp3
Adela Figueroa Panisse (Lugo 1948) é xubilada do ensino na cátedra de Bioloxía-Xeoloxía no IES Lucus Augusti. Bióloga, escritora e activista. Loitadora pola Terra cun fondo compromiso ambiental, cultural e social.
Foi fundadora e presidenta de ADEGA e participou na fundación da Asociación Socio-Pedagóxica Galega e da revista O Ensino, da que foi directora.
Ten colaboracións con diferentes publicacións entre outras : Cerna, ENCIGA, Agália, Portal Galego da Língua e en xornais: El Progreso, La Voz de Galicia, Praza Pública e Nós Diario.
Ten unha abundante obra en poesía, narrativa, ensaio e literatura infantil e xuvenil. Entre outros premios acadou o de Teatro Infantil O Facho no 2018
Adela nos falará sobre Literatura e educación ambiental e nos presentará a obra gañadora do premio Teatro Infantil O Facho. Gotas: o ciclo da áuga explicado para crianças que tal como ela reseña:
A água é o elemento principal da vida sobre a Terra.
Esta obra trata de ensinar brincando mediante a representaçao teatral. Algo de importáncia fulcral no Planeta , nomeadamente nos momentos atuais de crise ambiental global. Queremos deixar ás nossas crianças um mundo em que possam viver polo menos como nós.
O teatro é um instrumento maravilhoso para fazer vivenciar a importáncia da água e seu ciclo da natureza.Fazer isto de jeito divertido, participativo através dos cantos e da representaçao, parece de grande interesse. A obra está concebida para que todas as crianças possam participar pois o número de atores e atrizes pode ser táo grande como se quiser. Deixamos a mestres/as e afeiçoados ao teatro que marquem eles o número de participantes. Ninguém fica excluído.O fato de ser uma obra bilingue Portugués Castelhano ainda incrementa seu valor educativo.

Atentamente,
Agrupación Cultural O Facho. CIF G-15037021
Apartado de Correos nº 46 O.P. A Coruña

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Del Riego: unha vida, unha época, por RAMON NICOLÁS RODRÍGUEZ BASENAME: o-facho-del-riego-unha DATE: Mon, 09 Oct 2023 10:26:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Damos conta do inicio do ciclo de palestras do outono 2023, retomando a programación prevista para este ano. O vindeiro dia 10 de outubro o profesor e
escritor Ramón Nicolás Rodríguez falará sobre:

Del Riego: unha vida, unha época

Para escoitar, clique de seguido: https://archive.org/download/ramon-nicolas-mp-3cut.net/RAMON-NICOLAS%20%28mp3cut.net%29.mp3

Data: 10 de outubro, martes
Hora: ás 8 do serán
Lugar: Portas Ártabras - Rúa Sinagoga 22 baixo. Cidade Vella - A Coruña

Ramón Nicolás Rodríguez exerce a docencia no IES Castelao (O Calvario-Vigo). Realiza crítica literaria desde o ano 1990 en diversas revistas e publicacións e, desde hai anos, no suplemento ?Fugas? de La Voz de Galicia. Mantén, desde 2010, o "Caderno da crítica. Literatura galega": un dos blogs literarios máis veteranos e activos de Galicia.
Desde o ano 2021 é membro correspondente da Real Academia Galega. En 2011 ingresou como padroeiro na Fundación Celso Emilio Ferreiro e dirixe a colección Biblioteca das Letras Galegas de Edicións Xerais de Galicia. É tamén ensaísta e tradutor e pertence á Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, á Asociación Española de Críticos Literarios e á Asociación Galega da Crítica. Recibiu diversos galardóns como o Premio Antón Losada Diéguez de ensaio no 2013, por Onde o mundo se chama Celso Emilio Ferreiro (2012). Publicou dúas novelas - O espello no mundo (2016) e Lapis na noite (2018)- e asinou diversas traducións e ensaios, ademais de editar e estudar a obra de autores como Manuel Luís Acuña, Manuel Lueiro Rey, Álvaro Cunqueiro, Ramón Cabanillas, Lugrís Freire, Xesús Alonso Montero, Francisco Fernández del Riego ou Celso Emilio Ferreiro.
A palestra que impartirá leva por título ?Del Riego: unha vida, unha época? e centrarase na súa monografía divulgativa Francisco Fernández del Riego. Vida e obra dun obreiro do galeguismo (Xerais, 2022) na que sintetiza o perfil biográfico do escritor de Vilanova de Lourenzá e realiza un achegamento
á súa oceánica obra literaria.

Agrupación Cultural O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Pancho Pillado na lembranza: unha vida dedicada ao teatro, por Manuel Lourenzo BASENAME: o-facho-pancho-pillado-na DATE: Tue, 18 Apr 2023 18:08:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Agrupación Cultural O Facho da Coruña convídate a asistir aos seus ciclos de palestras públicas do segundo trimestre de 2023.

O vindeiro mércores 19 de abril o dramaturgo e actor Manuel Lourenzo falará sobre a figura do seu compañeiro e amigo Francisco Pillado Mayor na palestra-homenaxe á súa figura que leva por título:

Pancho Pillado na lembranza: unha vida dedicada ao teatro.

PARA ESCOITAR, CLIQUE DE SEGUIDO:

https://archive.org/download/Lourenzo/Lourenzo.mp3

Manuel Lourenzo crea na cidade da Coruña xunto a Francisco Pillado o Grupo de Teatro O Facho, que supón o inicio do Teatro Independente Galego.
En 1967 funda o Grupo Teatro Circo, un fito dentro da Historia do Teatro Galego. En 1978 constituíu con Francisco Pillado a Escola Dramática Galega, e
co-dirixe co autor, motivo da homenaxe de hoxe, os Cadernos da Escola Dramática Galega. En 1979 publica, igualmente en co-autoría con Pillado Mayor, o monográfico O Teatro Galego, libro pioneiro e aínda hoxe de referencia dentro do ámbito do estudo da dramaturxia.
Por outra parte, en 1980 forma a Compañía Teatral Luís Seoane, en 1981 recibe con Pillado un premio outorgado pola Aula de Teatro da USC. Tamén en
1981, e xunto a Francisco Pillado, funda a editorial Castrodouro. No ano 1998 xunto con Santiago Fernández crea a escola teatral Casahamlet.
Manuel Lourenzo ten unha longa traxectoria como actor sobre as táboas e tamén ten participado en diferentes series de televisión (Fariña, Mareas Vivas,
Matalobos, As Leis de Celavella...) e tamén no cinema (Entre Bateas).
Como autor teatral ten unha importante achega ao teatro galego que acaba de ser publicada na súa totalidade en sete volumes.Obtivo numerosos premios e galardóns. No ano 2018 recibiu O Facho de Ouro como mostra de recoñecemento a toda unha vida dedicada á cultura do País e ao pobo galego.
Pancho Pillado e Manolo Lourenzo veñen a simbolizar a recuperación do Teatro Galego nos anos da longa noite de pedra.

Agrupación Cultural O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: O REINO MEDIEVAL DE GALIZA, por Anselmo López Carreira BASENAME: o-facho-o-reino-medieval DATE: Tue, 11 Apr 2023 17:38:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Agrupación Cultural O Facho da Coruña convidate a asistir aos seus ciclos de palestras públicas do primeiro trimestre de 2023.

O dia 28 de marzo o historiador Anselmo López Carreira falará, dentro do ciclo ?Terra e Futuro? sobre: ?O REINO MEDIEVAL DE GALIZA ?.

Data: 28 de marzo, martes
Hora: ás 8 do serán
Lugar: Portas Ártabras - Rúa Sinagoga 22 baixo. Cidade Vella - A Coruña

PARA ESCOITAR, CLIQUE DE SEGUIDO: https://archive.org/download/anselmo_202304/Anselmo.mp3

Anselmo López Carreira naceu en Vigo en 1951, vivindo en Ourense desde a nenez e sendo, como el mesmo indica ?moi ourensán, sen por iso deixar de ser doutros lugares?. Licenciouse en Xeografía e Historia na Universidade de Santiago de Compostela e doutorouse na mesma universidade cun traballo sobre a cidade de Ourense no século XV. Foi Catedrático de Historia no ensino secundario, profesor titor da UNED no Centro Asociado de Ourense e doutor vinculado do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento É un investigador recoñecido da Galiza urbana medieval e das súas dinámicas
sociais e políticas. Xunto cos ensaios históricos, na súa obra acada tamén presenza a edición de fontes documentais, en particular as relacionadas coa cidade de Ourense. No seu traballo predomina o esforzo de renovación historiográfica destinado a presentar un enfoque da nosa Historia observada desde nós mesmos,libre das manipulacións impostas polas directrices dominantes estatais.
Os seus campos de investigación, sempre sobre a Galicia medieval, centráronse na edición de fontes documentais, o mundo urbano e o reino medieval, con publicacións como Documentos do arquivo da catedral de Ourense. 1289-1399 (2016), ?Caderno de actas de Santa María do Campo da Coruña, 1372-1417? (2017), Ourense no século XV (tese de doutoramento, 1998), A cidade medieval galega (1999), O reino medieval de Galicia (2005), con X. M. Andrade O Reino medieval de Galicia. Crónica dunha desmemoria (2020) e con H. Picallo Galicia.Reis e Reino (2021).

Nos últimos tempos os seus traballos entran, ademais, na historia política, na que aborda os vellos temas desde novas perspectivas. Moi relevante é, así mesmo, a súa vocación divulgadora, que se concreta non só na súa participación en charlas e coloquios organizados polas máis diversas entidades do país, senón tamén nun nutrido número de achegas que abren as portas da nosa historia ao público xeral.
Ademais de numerosos artigos e relatorios en revistas, cursos e congresos, e colaboración en programas divulgativos da radio e televisión galegas, coordinou cursos universitarios da UNED e da Universidade de Vigo, e os Io e IIo Simposio de Historia en Terra de Lemos (Monforte de Lemos, 2007 e 2008), comisariou a exposición Da Terra de Lemos ao Reino de Galicia, inaugurada en Ourense en febreiro de 2009. O pasado ano 2022 dirixiu en Compostela un congreso internacional sobre o Reino Medieval.

Agrupación Cultural O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: DESTERRADAS. A PELEXA DAS MONXAS BIEITAS GALEG,AS NO XVI, por Carme Varela BASENAME: o-facho-desterradas-a-pelexa DATE: Tue, 14 Mar 2023 17:35:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Agrupación Cultural O Facho da Coruña convídao a asistir aos seus ciclos de palestras públicas do primeiro trimestre de 2023.

O dia 14 de marzo a autora teatral Carme Varela falará, dentro do ciclo ?Terra e Futuro? sobre a obra: ?DESTERRADAS. A PELEXA DAS MONXAS BIEITAS GALEGAS NO XVI ?.
Data: 14 de marzo, martes
Hora: ás 8 do serán
Lugar: Portas Ártabras - Rúa Sinagoga 22 baixo. Cidade Vella - A Coruña

PARA ESCOITAR, CLIQUE DE SEGUIDO: https://archive.org/download/carme-varela/Carme-Varela.mp3

Carme Varela (Duomes, A Baña, 1970) é Licenciada en Filoloxía galega, completando a sua formación cun máster en xestión cultural na Universidade de
Barcelona. A sua conexión co teatro comezou na época de estudante no grupo universitario EIS e na compañía Os Quinquilláns. Rematada a carreira, compaxinou traballos na Fundación Castelao como Secretaria Técnica con outros no campo da produción e distribución teatral coas compañías Ollomoltranvía e Mofa e Befa. Tamén traballou na empresa de servizos técnicos teatrais RTA. Foi Directora de Produción no Centro Dramático Galego e dende o ano 2007 a sua vida laboral estivo ligada á empresa de comunicación Atlantis Multimedia onde participou en proxectos de publicidade e na
produción de películas documentais como A Palabra Xusta dirixida por Miguel Piñeiro.

A sua obra ?As desterradas?, premiada no XXV Premio Álvaro Cunqueiro e Premio Follas novas 2021, foi o seu primeiro texto teatral e foi creado como unha actividade para desenvolver no seo da asociación de patrimonio medieval O Sorriso de Daniel da que é secretaria e que axudou a fundar en 2010. No ano 2022 recibíu o premio Selic concedido polo Concello de Santiago de Compostela polo texto teatral ?Faise o escuro?, aínda non estreado.

Na obra ?As desterradas? Carme Varela relata unha loita histórica en chave de muller onde as protagonistas son as monxas bieitas. Os mosteiros medievais
galegos marcaron a vida do país durante longos séculos, pero unha reforma iniciada polos Reis Católicos veu poñer fin a aqueles días. As monxas bieitas galegas enfrontáronse a tres Papas diferentes e dúas raíñas para conservar o poder que tiñan. Un episodio da nosa historia poucas veces relatado e nunca cuestionado.
Quince mosteiros coas súas abadesas foron protagonistas dun gran confllito no que se mesturaba a relixión e a política. Da man da súa autora achegarémonos a esta páxina esquecida da nosa historia e recuperaremos os nomes dunhas mulleres ás que a historiagrafía oficial virou as costas.

Agrupación Cultural O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?Terra, paisaxe e mundo rural na tradición literaria galega?, por María López Sández BASENAME: o-facho-terra-paisaxe-e DATE: Tue, 07 Mar 2023 16:55:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Agrupación Cultural O Facho da Coruña convida a vostede a asistir aos seus ciclos de palestras públicas do primeiro trimestre de 2023.

O dia 7 de marzo a profesora e numeraria da Real Academia Galega María López Sández falará, dentro do ciclo ?Terra e Futuro? sobre: ?Terra, paisaxe e mundo rural na tradición literaria galega?.
Data: 7 de marzo, martes
Hora: ás 8 do serán
Lugar: Portas Ártabras - Rúa Sinagoga 22 baixo. Cidade Vella - A Coruña
PARA ESCOITAR, CLIQUE DE SEGUIDO: https://archive.org/download/lopez-sandez/LopezSandez.mp3

Continuando o ciclo de palestras sobre terra e futuro da Agrupación Cultural O Facho, a profesora María López Sández abordará na súa charla un dos temas recorrentes da nosa tradición literaria, terra, paisaxe e mundo rural.
Baixo a etiqueta de paisaxismo, ruralismo ou simplemente temática telúrica ou da terra, moitos dos nosos escritores e escritoras reflicten nas súas obras á nai terra, Galicia, un espazo simbólico e mítico en ocasións, mais tamén de tradicións e traballo, onde o animismo se percibe como esencia da comuñón do
home coa súa contorna. Fauna e flora, lingua e tradición, realidade histórica e imaxinismo están presentes en autores como Rosalía de Castro, Eduardo
Pondal, Ramón Otero Pedrayo ou Xosé Luís Méndez Ferrín, entre outros, conformando unha idea de nación que moitas das nosas autoras actuais
reivindican coa denominación de MATRIA.

María López Sández (Lugo, 1973) é catedrática en excedencia de ensino secundario e profesora na área de Didáctica da Lingua e a Literatura
na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela. Na súa traxectoria académica, foi galardoada co Premio Fin
de Carreira da Comunidade Autónoma de Galicia e o II Premio Nacional de Terminación de Estudios Universitarios de Filoloxía. É doutora en
Teoría da Literatura e Literatura Comparada pola Universidade de Santiago de Compostela. No ano 2007 obtivo o Premio Ramón Piñeiro de Ensaio
pola obra Paisaxe e nación. A creación discursiva do territorio, publicada en 2008 pola editorial Galaxia. No mesmo xénero ensaístico
escribiu Movendo os marcos do patriarcado. O pensamento feminista de Emilia Pardo Bazán xunto a Marilar Aleixandre; Illados. Diario da
pandemia (2020) , xunto co fotoxornalista Miguel Muñiz e Nasín cando as prantas nasen. Herbario de Rosalía de Castro (2022), con Ma Isabel Fraga
Vila e Miguel Fraga Vila.
No campo da narrativa obtivo o Premio Repsol de Narrativa breve pola novela A forma das nubes (2012) e foi finalista do Premio Novela por
Entregas da Voz de Galicia en 2014 con O faro escuro (2015), así como do Raíña Lupa con A noite da deusa (2020).
O seu campo de investigación céntrase especialmente na natureza na literatura, a obra de Rosalía de Castro, o uso das Humanidades Dixitais e os
Sistemas de Información Xeográfica para a xeración de mapas literarios, cun foco posto na dimensión sociolingüística e literaria con atención ao seu
tratamento educativo.
O 9 de xullo de 2022 foi escollida Académica Electa de Número pola Real Academia Galega.

Agrupación Cultural O Facho
CIF G-15037021
Apartado de Correos no 46 O.P. A Coruña

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "Entroido en Galiza: tradicións e máscaras", por Felipe Senén BASENAME: o-facho-entroido-en-galiza DATE: Sun, 05 Feb 2023 20:25:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Agrupación Cultural O? Facho de A Coruña o convida a asistir aos seus ciclos de palestras públicas do primeiro trimestre de 2023.
O dia 7 de febreiro o museólogo, arqueólogo e escritor Felipe-Senén López Gómez falará, dentro do ciclo ?Terra e Futuro? sobre ?Entroido en Galiza: tradicións e máscaras?.
Data e hora: martes, 7 de febreiro de 2023 ás 8 do serán
Lugar: Portas Ártabras - Rúa Sinagoga 22 baixo. Cidade Vella - A Coruña

Felipe Senén, natural do Carballiño (Ourense), realiza os seus primeiros estudos no Instituto de Ourense, onde se vincula como colaborador do Museo Arqueolóxico, entón dirixido por Ferro Couselo, sumándose ás actividades da agrupación cultural Auriense.
Estuda Filosofía e Letras, especialidade de Historia da Arte, na Universidade de Santiago de Compostela, a un tempo que realiza prácticas de museoloxía e arqueoloxía co historiador Manuel Chamoso Lamas na creación, instalación e posta en funcionamento do Museo das Peregrinacións, e do Museo do Ribeiro e participando igualmente como supervisor de campo en diversas prospeccións arqueolóxicas.
Entre os anos 1975 e 1996 foi director-conservador do Museo Arqueolóxico da Coruña. Preocupado por abrir a institución do museo ao gran público e ás cuestións socioculturais da cidade da Coruña e de Galicia, crea o colectivo de colaboradores Amigos do Museo Arqueolóxico, que foi a base para a formación do colectivo Amigos dos Museos de Galicia , creando un espazo de cultura propio e vida cultural ininterrumpida en ?Portas Ártabras? na Cidade Vella coruñesa. Crea e dirixe desde o museo coruñés o Boletín Brigantium e outras publicacións a un tempo que coordina traballos de prospección arqueolóxica submarina co Grupo de Investigación e rescate Arqueolóxico Subacuático na baía da Coruña e outras áreas da costa da provincia, intervindo en aspectos relativos á sensibilización sobre o patrimonio mergullado. Desde o Museo Arqueolóxico coruñés inicia igualmente o traballo de supervisión e posta en valor do Castro de Elviña, promovendo de 1978 a 1985 a consolidación e limpeza da área escavada a finais dos anos corenta por Luengo Martínez.
Membro do Instituto Pai Sarmiento de Estudos Galegos, en 1987 é nomeado académico numerario da Real Academia Galega de Belas Artes da Nosa Señora do Rosario, na que ingresa cun discurso sobre A auga e as fontes en Galicia. Membro numerario e secretario do Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses, foi recibido cunha disertación sobre Cuestións Arqueolóxicas e Museolóxicas: revisión dende o Museo Arqueolóxico da Coruña (1994).
En 1996 solicita a excedencia no Museo Arqueolóxico da Coruña, e ingresa na Deputación Provincial da Coruña, como Técnico de Xestión Cultural, inspirando e coordinando plans de dinamización cultural,museoloxía e recuperación do patrimonio cultural moble, inmoble e ideolóxico, así como a posta en valor dos ecomuseos.
Exerce un importante labor na dinamización cultural galega: entre outras actividades foi fundador da asociación cultural Avantar do Carballiño, de Alexandre Bóveda, do semanario A Nosa Terra e da revista de pedagoxía O Ensino, nas que colabora con artigos de divulgación e sensibilización sobre o patrimonio cultural de Galicia.
Pola sua actividade creadora e animadora a prol dos museos así como pola posta en valor do patrimonio etnográfico e arqueolóxico recibiu en 1994 o Premio Otero Pedrayo, seguido por outros galardóns, entre eles o ser nomeado en diferentes ocasións ?Coruñés do ano? así como ?Chairego de honra? (2010, Irmandade Manuel María, Vilalba), ?Navalla de Manuel María? (2014, Irmandade Manuel María, Outeiro de Rei), ?Bo e Xeneroso? (2014, Fundación Eduardo Pondal, Ponteceso) e ?Medalla do Filandón do Courel? (2017).
Preocupado pola linguaxe simbólica na tradición galega, Felipe Senén é un prolífico e polifacético autor con obra diversa que vai desde a divulgación ao ensaio, participando en múltiples publicacións, artigos en medios de comunicación de Galicia, folletos, guías e programas de radio e TV.
É autor tamén de varios libros, especialmente sobre cuestións relacionadas coa identidade cultural e vinculados á investigación arqueolóxica ou histórica galega, entre os que podemos citar Museos da Coruña (Everest, León 1989); Artesanía de Galicia (Silex, Madrid 1981); Ferro Couselo (Artesa, Coruña, 1996); Ourense Etnográfico (Deputación, Ourense 1998); Os Xogos Tradicionais en Galicia (Proxecto Galicia. Hércules, A Coruña 1999); Festas populares de Galicia (serie con diapositivas); (Baía , A Coruña 1997); Os primeiros galegos: prehistoria e arqueoloxía de Galicia (Lea, Santiago 2003); Memoria do Carballiño (Xerais, Vigo 2003); Xaquín Lorenzo Fernández (Baía ? 2004) e a tradución ao galego de ´As mulleres do monte, memorias dun neno da posguerra´ de X. Antonio Gurriarán López (Galaxia-2015) ente outras obras.
Como nos indica na sua benvida ao seu blog de comunicación, Felipen Senén nos anima ?... a coñecernos e facer país, a afiar a sensibilidade (en todos os sentidos, tamén os da intuición) para enxergar noso tempo, noso espazo, nosa sociedade, o devalar. Así entramos no ´Nós´ que somos, en relación tolerante cos demais: mirando atrás, facendo memoria, cun punto de partida nun camiño de buscas que nos identificará por onde pasemos, a casa e Galiza?.
Agrupación Cultural O? Facho
PARA ESCOITAR, CLIQUE DE SEGUIDO:
https://archive.org/download/felipe-senen/Felipe%20Sen%C3%A9n.mp3

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Efectos económicos perversos da burbulla eólica, por Leandro M. del Río Regos BASENAME: o-facho-efectos-economicos-perversos DATE: Tue, 17 Jan 2023 17:35:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Título: Efectos económicos perversos da burbulla eólica. Palestra do día 24 de xaneiro de 2023

A necesidade urxente que ten a Comunidade Económica Europea de substituír os combustibles fósiles, como consecuencia da guerra de Ucraína e pola necesidade de frear o cambio climático, está provocando unha importante demanda de enerxía de orixe renovable.
Esta demanda está xerando unha burbulla especulativa, provocada polas empresas eléctricas, que choca coas profundas deficiencias lexislativas, normativas e de planificación do Estado Español e das Comunidades Autónomas.
Consecuencia de todo isoo son unha serie de efectos negativos sobre a saúde das poboacións afectadas, sobre o medioe sobre a economía dos territorios afectados.
En termos económicos o impacto negativo directo sobre os dereitos de propiedade e de uso do solo da implantación de parques eólicos non se compensa, nin a curto nin a longo prazo, nin coa creacion de empresas, postos de traballo e impostos sobre a produción eléctrica.

Leandro M. del Río Regos
Arquitecto e urbanista
Dende hai 30 anos exerze como profesional liberal, dos cales leva máis de 20 anos actuando como asesor e perito xudicial en asuntos relacionados coa ordenación do territorio, o urbanismo e o medio, de entidades e persoas particulares afectadas negativamente por proxectos de diverso tipo.
Na actualidade é técnico asesor de varias asociacións e plataformas que loitan por unha implantación racional das enerxías renovable e, en particular, da eólica.

PARA ESCOITAR, CLIQUE DE SEGUIDO

https://archive.org/download/leandro-del-rio/LEANDRO%20DEL%20RIO.mp3

Agrupación Cultural O? Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Mundo rural. Presente e Futuro, por Isabel Vilalba BASENAME: o-facho-mundo-rural-presente DATE: Sun, 11 Dec 2022 18:29:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Agrupación Cultural O? Facho de A Coruña o convida a asistir aos seus ciclos de palestras públicas do primeiro trimestre 2022-2023.

O dia 13 de decembro a gandeira e sindicalista agraria galega Isabel Vilalba falará, dentro do ciclo ?Terra e Futuro? sobre o tema: ?Mundo rural ? Presente e Futuro?.
Data e hora: martes, 13 de decembro de 2022 ás 8 do serán

Lugar: Portas Ártabras - Rúa Sinagoga 22 baixo. Cidade Vella - A Coruña

Isabel Vilalba Seivane, nada en Lourenzá en 1975 é unha gandeira e sindicalista galega. Neta de agricultores e filla de emigrantes en Suíza, co-rexenta unha explotación agro-gandeira en Lourenzá. En xuño de 2012 foi elixida secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, é reelixida como líder da organización ata 2024. Asemade, foi responsable da Secretaría das Mulleres do SLG.

A nivel internacional, como secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego forma parte activa da Vía Campesiña (Movemento a nivel mundial de labregos e labregas), da Coordinadora Europea - Vía Campesiña (CE-VC) e da Coordinadora de Organizacións de Agricultores e Gandeiros (COAG).

Como sindicalista agraria reclama unha agricultura labrega, sostible, nun mundo solidario. Considera as explotacións agropecuarias como elementos imprescindíbeis na vertebración do medio rural e como garantes da paisaxe e de do medio natural galego. Unido a isto, esixe o mantemento do emprego na agricultura poñendo freo ao actual proceso de desaparición da explotación agrária familiar ligado á xusta remuneración do traballo de produción garantindo as rendas mínimas para vivir con dignidade do traballo de produción.

As suas acertadas chamadas acerca da vulnerabilidade da cidadanía urbana e consumidora a respecto das variacións da situación xeopolítica e sanitaria mundial e a que estamos no límite do desenvolvemento dun modelo intensivo e globalizado de produción e distribución de alimentos baseado no acceso a fontes de enerxía barata, constitúen a base da sua disertación.

Afrontar este futuro require unha firme aposta polo mantemento dunha produción agropecuaria galega baseada na agricultura familiar e dirixida aos produtos de calidade. Esta agricultura, como indica Isabel Vilalba, debe incorporar a conservación do medio como un custo obrigado na xusta remuneración dos produtos.

Asemade, a conservación da diversidade xenética das especies tradicionais agrícolas e gandeiras como patrimonio da cidadanía galega e mundial; o mantemento de actividades socioeconómicas diversas, a mellora das infraestruturas así como a dotación de servizos sociais adecuados ás necesidades do medio rural galego forman parte das suas demandas, en paralelo ás chamadas a prol da descentralización do poder sobre a política agrária, esixindo unha PAC que recolla a singularidade e diversidade da nosa agricultura.

PARA ESCOITAR, CLIQUE DE SEGUIDO

https://archive.org/download/isabel-vilalba/ISABEL-VILALBA.mp3

Agrupación Cultural O? Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Recuperarmos hoxe a terra para termos un mañá, por Marcelino Fernández Mallo BASENAME: o-facho-recuperarmos-hoxe-a DATE: Sun, 20 Nov 2022 16:23:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Agrupación Cultural O? Facho de A Coruña o convida a asistir aos seus ciclos de palestras públicas do primeiro trimestre 2022-2023.
O dia 22 de novembro o economista galego Marcelino Fernández Mallo falará, dentro do ciclo ?Terra e Futuro? sobre o tema ?Recuperarmos hoxe a terra para termos un mañá?.
Data e hora: : martes, 22 de novembro de 2022 ás 8 do serán
Lugar: : Portas Ártabras - Rúa Sinagoga 22 baixo. Cidade Vella-A Coruña

Marcelino Fernández Mallo (A Coruña, 1961), é un economista e escritor cunha fonda preocupación pola situación económica e social de Galicia. Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais, obtivo o seu MBA na IMD Business School de Lausana (Suiza). Desenvolveu a meirande parte da súa carreira profesional no sector financeiro galego desenvolvendo labores executivas. Dende 2011 exerce como consultor independente en sectores como a automocíón, o téxtil, o softwarte ou a alimentación. Como docente, estivo a cargo dun programa de MBA durante varios cursos. Na sua actividade dos últimos tempos, subliña-se o deseño e desenvolvemento do Atlas Galego da Empresa Comprometida, a organización do I Seminario Galego de Economía de Proximidade na UIMP e a publicación do Libro ?The Wrong Manager?.
Na sua faceta de escritor son de salientar obras de narrativa tanto en galego (?Cabilia?, 2005, ?A trenza?, 2008, ?Klásicos?, 2009, ?Pallarega?, 2012) como en castelán (?El Danubio no pasa por Buenos Aires?, 2015 e ?El émulo de Reginald Perrin?, 2017). En canto ás obras de ensaio, se salienta o traballo ?De la Peseta al Euro?, 1998, Editorial Pirámide.
Ademais de escritor, é un prolífico articulista, sendo autor de varios centenares de artigos en diversas revistas impresas e dixitais. Fondamente preocupado polo medio rural galego, a necesidade de aplicar outra política de desenvolvemento agrario constitúe unha das suas constantes chamadas e reclamacións como se reflicte, por exemplo, en ?SOS Rural Galego? (Vieiros.com). Algún deses artigos (?Galicia, de paisaxe natural a inmenso eucaliptal?) foi compartido milleiros de veces nas redes sociais. Gran comunicador, ten impartido case un centenar de conferencias abordando un amplo abano de áreas relativas a Economía, Política, Xestión, Literatura ou Cultura que sempre teñen o país galego como elemento fulcral da sua atención.

Agrupación Cultural O? Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: A titularidade vicinal dos montes: importância da sua proteção e diferenças jurídicas coa propriedade privada, por Nemesio Barxa BASENAME: nemesio-barxa-a-titularidade-vicinal DATE: Thu, 03 Nov 2022 21:23:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Agrupación Cultural O Facho de A Coruña o convinda a assistir aos seus ciclos de palestras públicas do primeiro trimestre 2022-2023.
O dia 8 de novembro (terça-feira) o jurista galego Nemesio Barxa Álvarez falará, dentro do ciclo ?Terra e Futuro? sobre o tema ?A titularidade vicinal dos montes: importância da sua proteção e diferenças jurídicas coa propriedade privada?.
Data e hora: 8 de novembro de 2022 ás 8 do serán.- ATENCION: Por indisposición do conferencista, a palestra pasará a ter lugar o día 15 de novembro á mesma hora.
Lugar: Portas Ártabras - Rúa Sinagoga 22 baixo. Cidade Vella-A Coruña

Nesta palestra o conferencista realçará a importância social, económica, histórica e cultural que este tipo de propiedade tem para nós enquanto identidade nacional, mas não a partir de uma visão histórica, se não atualizada, do papel que pode desempenhar a cultura ?comunal? ou cultura de ?vizinhança?, como parte da solución aos desafios da nossa sociedade.
Nemesio Barxa Álvarez (Caldesiños-Viana do Bolo, 1935) é Licenciado em Direito pela Universidade de Salamanca e Graduado Social pela Universidade de Santiago de Compostela. Começou a exercer a advocacia desde o ano 1959 nun amplo abano de áreas xuridicas, tendo atendido questões relacionadas coa defensa dos montes vizinhais, a cota empresarial agrária, indústrias contamiantes (como a central Nuclear de Xove,), a devastação de terras, as liberdades civis, os direitos humanos, o colonialismo assim como processos judiciais contra nacionalistas e contra o nacionalismo. É membro fundador do Conselho Galego de Advocacia, também pertencente à Academia Galega de Jurisprudência e Legislação. Foi cofundador da Associação Cultural Auriense (1968), presidente da Associação Cultural de Vigo (1974) e Presidente da Irmandade dos Vinhos Galegos.
En canto á sua obra se salientam publicações comor "Castelao e o dereito galego" (em VV. AA. Castelao hoxe e sempre: tributo no seu 25 cabodano (1975) assim como colaboraçoes en diversas revistas especializadas e medios de comunicación. Na revista Análise Empresarial publicou estudos sobre o direito civil da Galiza, a cuestión dos Montes Veciñais e Baldíos, os direitos comunais ameaçados na Gallaecia e a doutrina do Tribunal Superior de Justiça de Galiza verbo do normativismo/reintegracionismo. Na Revista Agalia publicou, entre outros temas, trabalhos obre a Cooperaçom transfronteiriça no mundo do Direito- Relaçons comerciais na Gallaecia e Contribuições para a análise da situação jurídica do galego em sentenças do Superior Tribunal de Justiça da Galiza. Colabora em jornais como NOS abordando temas de plena actualidade como a problemática das ?macrogranxas? no agro, do colonialismo económico e cultural e a defensa do idioma sempre cun descurso de dignidade e de amor a Galiza.

PARA ESCOITAR, CLIQUE DE SEGUIDO:

https://archive.org/download/barxa-alvarez-nemesio/BARXA-ALVAREZ-NEMESIO.mp3

Agrupación Cultural O? Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O Facho: ?Publicar em galego na Galiza, Portugal, Brasil?, por Carlos Garrido Rodríguez BASENAME: o-facho-publicar-em-galego DATE: Wed, 02 Nov 2022 16:00:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O Facho da Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2021-22

Palestra

O vindouro dia 8 de Fevereiro, terça (martes), às 7,30 do serám, o ensaísta e professor, Carlos Garrido Rodríguez falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua chalra versará sobre: ?Publicar em galego na Galiza, Portugal, Brasil?
Garrido Rodrigues é Professor Titular de Traduçom Técnico-Científica na Universidade de Vigo (inglês, alemám, galego), onde leciona ?Traduçom de Textos Científicos e Técnicos Inglês/Alemám ? Galego?. Assi mesmo é Doutor em Biologia pola Universidade de Santiago de Compostela e Licenciado em Traduçom e Interpretaçom pola Universidade de Vigo. Carlos Garrido é lexicólogo e um dos maiores estudiosos da língua especializada e da traduçom científica. Tradutor de textos científicos didáticos e divulgadores e autor, entre outras obras: Léxico Galego: Degradaçom e Regeneraçom, Manual de Galego Científico: Orientaçons Lingüísticas, A Traduçom do Ensino e Divulgaçom da Ciência, O Modelo Lexical Galego: Fundamentos da Codificaçom Lexical do Galego-Português da Galiza, Dicionário de Zoologia e Sistemática dos Invertebrados: Português, Espanhol, Inglês, Alemam; O escándalo do léxico galego. Na actualidade Presidente da Comissom Linguística da Associaçom de Estudos Galegos.

Dia: 8 de Fevereiro do 2022

Hora: 7,30 do serám

Local: Portas Ártabras / Rua Sinagoga 22

Cidade Velha ? Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O Facho: Prémios Literários do ano 2022 BASENAME: o-facho-premios-literarios-do DATE: Wed, 29 Jun 2022 19:07:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021 / N. I. 1966/000008-1ª
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

Prémios Literários do ano 2022

28 Junho 2018

Ressoluçom dos concursos anuais da Agrupaçom Cultural O Facho:

Concurso de Teatro Infantil

Obra Ganhadora: Ícaras. Autor: Carlos Labraña

Concurso de Poesia

Desserto

Concurso de Contos de nenos para nenos

Prémios da Categoria A (Nenos e nenas de 9 a 12 anos):
Desserto

Prémios da categoria B. (Rapaces e rapazas de 13 a 16 anos):
Desserto

Nota. Achamos que a declaraçom ?dessertos? dos prémios de contos e de poesia vem determinada por os problemas que tivemos com unha das contas de correios ao ser ameaçada e mesmo bloqueada, impossibilitando uma comunicaçom efectiva com os centros.
Assim mesmo, levamos dous anos sem concursos, por mor da pandémia provocada por a Covid-19, feito que fixo diminuír a participaçom.
Procuraremos arranjar estes problemas nas próximas comunicaçoms.

Agrupaçom Cultural O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Desenvolvemento e descentralización fiscal, por Juan Alberto Turnes Abeleda BASENAME: o-facho-desenvolvemento-e-descentralizacion DATE: Tue, 22 Mar 2022 18:46:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Agrupación Cultural O Facho de A Coruña o convida a asistir aos seus ciclos de palestras públicas do terceiro trimestre 2021-2022

Palestra

O dia 22 de marzo (martes), o Profesor Juan Alberto Turnes Abelenda falará dentro do ciclo Economia, História da Galiza e Ciências Sociais sobre o tema ?Desenvolvemento e descentralización fiscal?.

Juan Alberto Turnes Abelenda (1986) é Doutor en Economía (2018) e Profesor do departamento de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela (USC). É autor do libro ?Descentralización fiscal e desenvolvemento: Os fluxos fiscais directos e indirectos entre Galiza e a Administración Xeral do Estado? (Edicións Laiovento, 2021), que constituíu o obxecto da sua tese de doutoramento. Na actualidade traballa nas áreas de Desenvolvemento e Integración Económica, Desigualdades Rexionais e Políticas Públicas, formando parte do grupo de investigación ICEDE (USC).

Vai-se falar de Balanzas Fiscais e do Centralismo-Autogoberno real. Tema fulcral desde unha perspectiva de autogoberno, pois non hai autonomía política real sen autonomía financeira. España ens roba, din os cataláns. E qué pasa na Galiza? Somos un país netamente subvencionado? Hai algún territorio privilexiado no estado español? Temos unha Administración Central excesiva que favorece a Madrid?. Son preguntas imprescindibeis que con toda seguridade serán tratadas polo profesor J. Alberto Turnes na súa disertación. Esta palestra será de utilidade para entender mellor estes asuntos, en principio complexos, pero de central importancia no deseño de políticas para o desenvolvemento do noso País.

22 de marzo de 2022
Hora: 8 do serán ? Rúa Sinagoga 22
Portas Ártabras ? Cidade Vella-A Coruña

PARA ESCOITAR CLIQUE NO ENLACE:
https://archive.org/download/turnes-abelenda-1/Turnes-Abelenda%20%281%29.mp3

Agrupación Cultural O? Facho
Correio electrónico: o_facho_a_cultural@sapo.pt
Segue-nos en Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Blogue: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Duas visons antitéticas da Galiza: Rosália de Castro/Emília Pardo Bazam, por Pilar García Negro BASENAME: o-facho-duas-visons-antiteticas DATE: Tue, 08 Mar 2022 19:49:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Agrupaçom Cultural O Facho d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2021-22

Palestra

O vindouro dia 08 de Março, terça (martes), a professora e ensaísta, Pilar Garcia Negro falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua conferência versará sobre: ?Duas visons antitéticas da Galiza: Rosália de Castro/Emília Pardo Bazam ?

Garcia Negro é licenciada em Filologia Hispânica, Filologia Galego-Portuguesa e doutora em Filologia Românica pola Universidade de Santiago de Compostela. Entre 1976 e 1990 exerceu a docência no ensino médio. Assi mesmo é colaboradora da Associaçom Sócio-Pedagógica Galega e da AELG. Sempre deu as suas aulas em galego, questom que lhe valeu um expediente sancionador. Posteriormente foi professora na UDC. Assi mesmo intervéu em numerosos Congressos sobre sócio-linguística, línguas europeias nom normalizadas, literatura galega e feminismo. Entre a sua obra sublinhamos os estudos e livros sobre: Galiza e feminismo en Emilia Pardo Bazán, No tempo de ?Follas Novas?, Cantares Gallegos, hoxe; Rosália de Castro, Valentim Lamas Carvajal, Castelao, Ramom Villar Ponte, Eduardo Blanco Amor, Ricardo Carvalho Calero, entre outros. É membro da nossa Agrupaçom e foi presidenta da A.C. Alexandre Boveda. Entre o ano 1989 e 2003 foi deputada polo BNG no Parlamento da Galiza.

PARA ESCOITAR, CLIQUE DE SEGUIDO:
https://archive.org/download/garcia-negro-1/Garc%C3%ADa-Negro%20%281%29.mp3

https://archive.org/download/pilar-garcia-negro/Pilar%20Garc%C3%ADa%20Negro.mp3

Dia: 08 de Março 2022 - Hora: 8 do serám

Local: Portas Ártabras

Cidade Velha - Corunha

J. Alberte Corral Iglesias

Presidente d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: ?Publicarmos em galego na Galiza, Portugal, Brasil? por Carlos Garrido Rodríguez BASENAME: publicarmos-em-galego-na-galiza DATE: Wed, 09 Feb 2022 15:06:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 8 de Fevereiro, terça (martes), o ensaísta e professor, Carlos Garrido Rodríguez falou dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom, organizado pola nossa Agrupaçom. A sua palestra versou sobre: ?Publicarmos em galego na Galiza, Portugal, Brasil?
Na sua exposiçom apoiada em imagens didácticas, Carlos Garrido centrou-se no contraste e semelhanças entre o galego-portugués falado na Galiza, Portugal, e Brasil, mostrando como a existência d?umha ortografia afim as três expressões linguísticas facilita o desenvolvimento do conhecimento dos distintos saberes nos amplos territorios no que a mesma língua utilizada.
Ao findar a sua exposiçom, o conferencista mantivo um interessante debate.

PARA ESCOITAR, CLICA NO SEGUINTE ENLACE:
https://archive.org/download/garrido-rodriguez_20221107_1759/Garrido-Rodr%C3%ADguez.mp3

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: CONVOCATÓRIA DO CONCURSO DE TEATRO INFANTIL O FACHO 2022 BASENAME: convocatoria-do-concurso-de-teatro DATE: Sun, 30 Jan 2022 07:35:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Caixa de Correios n.º 46,
Oficina Principal d'A Crunha

CONCURSO DE TEATRO INFANTIL 2022 CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO.

Assumindo como próprias as palavras de Juan Ramón Jiménez quando afirmava que ?Teatro infantil é aquele que também lhe gosta aos nenos?, a Agrupaçom Cultural O FACHO acordou convocar o Concurso de Teatro Infantil 2022, que se regerá polas seguintes bases:
1º) Poderám optar ao devandito prémio qualquer pessoa, sem restriçom, sempre que a obra seja inédita e redigida em língua galega, -em qualquer norma ortográfica (AGAL, PADROM, RAG)- nom representadas, nem premiadas noutros certames.
2º) Estabelece-se como prémio único de 450 ? e umha biblioteca de livros de teatro.
3º) A obra, que nom poderá exceder os 80 fólios, será apresentada por triplicado, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara.
4º) Os originais para o Concurso enviaram-se por correio à:
Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal d'A Crunha.
Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos, correio eletronico e telefone do autor ou autora.
5º) O prazo de admissom de originais finda o dia 15 de Abril do 2022 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.
6º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo está composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego.
7º) O júri poderá declarar deserto o prémio do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as dúvidas que podam existir na sua interpretaçom.
8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.
9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom. No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.
Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

Agrupaçom Cultural O Facho
A Crunha, 12 de Janeiro de 2022

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: CONVOCATÓRIA DO CONCURSO NACIONAL DE POESIA O FACHO 2022 BASENAME: convocatoria-do-concurso-nacional-de DATE: Sun, 30 Jan 2022 07:32:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

CONCURSO DE POESIA CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO.

A Agrupaçom Cultural O FACHO convoca o Concurso de Poesia 2022, que se regerá polas seguintes bases:
1º) Ao prémio de poesia d'O Facho poderám concorrer qualquer pessoa até os 35 anos de idade e sempre que nom tenha publicado nengum livro individual de poesia e a obra seja inédita e nom ter sido premiada com anterioridade em qualquer outro concurso ou certame.
A obra presentada deve estar escrita em língua galega em qualquer das três normas ortográficas (AGAL, PADROM, RAG) e com um máximo de umha obra por autor. É responsabilidade do júri do prémio determinar se algum dos trabalhos apresentados possui ou nom as características para ser considerado ?livro?. Porém, recomenda-se que tenham umha extensom mínima de 300 versos.
2º) Os originais para o Concurso enviaram-se por triplicado devidamente encadernados, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara a:
- Apartado de correos, 1320; ou também à
- Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal d'A Crunha.
Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.
3º) Estabelece-se como prémio único a ediçom pola Editorial MEDULIA da obra premiada. O Facho fará a entrega ao/à autor/a de 15 exemplares.
4º) O prazo de admissom de originais finda o dia 15 de Abril do 2022 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.
5º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo estará composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito da escrita literária, da ediçom ou da crítica.
6º) O júri poderá declarar deserto o prémio do concurso e resolvera aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom. Assim mesmo, o júri escolherá de entre os trabalhos apresentados um único libro. Ademais, poderá deixar constáncia na acta outros títulos que considere merecedores de ser publicados, nom significando isto nengum compromisso por parte d'O Facho. Nom se fará referencia na acta ao nome dos autores ou autoras dos livros mencionados.
7º) O Facho disporia do prazo de um ano para editar o livro. Transcorrido esse tempo, o autor ou autora poderá dispor da obra com a única condiçom de que deverá deixar constáncia do galardom em sucessivas ediçons do livro.
8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.
9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no lugar concordado, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom. No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.
10º) Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.


Agrupaçom Cultural O Facho
A Crunha, 12 Janeiro 2022

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "A realidade histórica de Jesus de Nazaret" por Xulio X. López Valcárcel BASENAME: o-facho-a-realidade-historica DATE: Mon, 17 Feb 2020 19:44:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2019-20
Palestra
O vindouro dia 18 de Fevereiro do 2020, terça, às 8,00 do serám, o Professor da USC, Xúlio X. López Valcárcel intervirá dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social. A sua charla versará sobre: ? A realidade histórica de Jesus de Nazaret?.
López Valcárcel é Lcdo em Direito pola USC e um dos mais reconhecidos poetas actuais galegos. Participou nos colectivos Cravo Fondo e De amor e desamor. Foi parte do conselho de redacçom de Luzes de Galiza e presidente da nossa Agrupaçom. Obtivo o Prémio Nacional de Poesia, Prémio Guimarães, ganhador do Celso Emilio Ferreiro, Prémio "Antonio Tovar", e Prémio da Crítica Espanhola em 1994 e 2004. Entre a sua obra poética sublinhamos: Véspera do día, Alba de auga sonámbula, Solaina da ausencia, Casa última, O volumen da ausencia, Memoria dos días, formas da levidade. Poesía reunida, etc. Ensaio: No corazón de Galicia: viaxe polas terras de Chantada e a Ulloa, Miguel González Garcés. Mineiro de luz, O escano baleiro, A invención dun Deus. Xesús de Nazaret. I. De predicador a Mesías, etc. Narrativa: Anel de mel, Campo de Marte, etc.
Dia: 18 de Fevereiro do 2020 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22
Cidade Velha - Corunha
J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "O galego no eido juridico", por Xoán Antón Pérez-Lema BASENAME: o-facho-o-galego-no DATE: Sat, 08 Feb 2020 12:20:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Coruña tem o prazer de o/a convidar a assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2019-20.
O vindoiro dia 11 de Fevereiro, o advogado e articulista, Xoán Antón Pérez-Lema, falará dentro do ciclo: Economia, História e, Realidade Social, com a palestra intitulada "O galego no eido juridico". Ao findar a mesma o ponente departirá com os assistentes sobre a temática exposta.

Pérez-Lema é licenciado em Direito pola USC e graduado em Administraçom de Empresas. Militou sempre no nacionalismo galego, sendo um dos fundadores das Mocidades Nacionalistas Galegas. Foi membro da executiva do PNG-PG, e chefe do gabinete da Conselharia da Presidência da Junta. Tem exercido também como assessor jurídico do CXG, defendendo judicialmente a objectores e insubmissos.
Assi mesmo foi professor da UDV e da Escola de Práctica Jurídica do CAC e secretario geral de Relaçons Institucionais da Junta com o bipartito. Actualmente exerce a docência no programa de assessoria jurídica de empresa do IFFE. Milita desde a sua fundaçom em Compromisso por Galiza. Colabora em RG e na TVG, assi como com vários médios de comunicaçom.

Dia: 11 de Fevereiro 2020 ? 8 p.m. do serám.

Local: Portas Ártabras ? R. Sinagoga 22 ? Cidade Velha

J. Alberte Corral Iglesias

Presidente d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?Conivência entre o narco e a política?, por Perfecto Conde Murais BASENAME: o-facho-conivencia-entre-o DATE: Sun, 26 Jan 2020 21:14:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Agrupaçom Cultural O Facho d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2019-20

Palestra

O vindouro dia 28 de Janeiro, terça (martes), o escritor e jornalista, Perfecto Conde Murais falará dentro do ciclo, Economia, História e Realidade Social. A sua charla versará sobre: ?Conivência entre o narco e a política?

Conde Murais estudou Filosofia e Letras na Universidade de Santiago e transladou-se a Madrid para estudar Jornalismo na Escola de Jornalismo da Igreja. Começou a trabalhar como jornalista no Diário SP. Pouco depois, exercendo a profissom no jornal Noticias Médicas, tomou contacto com Borobó que dirigia a revista Chan. Nesses momentos empeçou a escrever nos semanários Triunfo e Actualidade Económica. Foi coordenador da Grande Enciclopedia Galega, Posteriormente incorporou-e à redacçom em Galiza de TV espanhola, onde foi pioneiro da utilizaçom do idioma galego neste médio. Nesse tempo entrevistou a pessoeiros fulcrais da cultura galega: Ramón Otero Pedrayo, Eduardo Blanco Amor, Isaac Díaz Pardo, Luís Seoane, etc... Ao mesmo tempo, era correspondente na Galiza da BBC britaníca, na que tivo que assinar com o pseudónimo de Antonio do Eo por razons políticas, e trabalhou também para a Radiodifução Portuguesa. Assi mesmo exerceu como correspondente na Galiza do jornal ?El País? nos começos deste diário, e formou parte do equipo de redacçom de ?Inteviú?.

Entre a sua obra sublinhamos: ?La conexión gallega, del tabaco a la cocaína?, ?Memoria infinda?, ?Conversas com Paco del Riego?, etc.

PARA ESCOITAR, CLIQUE DE SEGUIDO: https://archive.org/download/perfecto-conde-muruais/Perfecto%20Conde%20Muruais.mp3

Dia: 28 de Janeiro 2020 - Hora: 8 do serám

Local: Portas Ártabras

Cidade Velha - Corunha

J. Alberte Corral Iglesias

Presidente d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: O Mundo Editorial Galego hoje, por Belém López Vázquez (Baia) e Afonso Ribas Fraga (Laiaovento) BASENAME: o-facho-o-mundo-editorial DATE: Tue, 14 Jan 2020 07:25:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha tem a bem o convidar para assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2019-20

Palestra

A vindoura terça, 14 Janeiro, os editores: Belém López Vázquez (Baia), Afonso Ribas Fraga (Laiaovento) falarám dentro do ciclo, Lingua, Cultura e Naçom, com a palestra intitulada ?O Mundo Editorial Galego hoje.?

López Vázquez é directora de Baía Edicións, editorial que desenvolve 29 colecçons dirigidas ao público Infantil e Juvenil, que se concretárom nos mais de 300 títulos do actual catálogo infantil da editorial, alguns deles merecedores de prémios. Com o o Prémio Meiga Moira de Literatura Infantil e Juvenil a editora pretende ser um novo foro para autoras e autores que, em galego, dirigem as suas obras de criaçom a este sector da nossa povoaçom.

Ribas Fraga ?(Laiaovento) é director financeiro de Edicións Laiaovento, editorial que nestes últimos anos vem significando-se na publicaçom de livros de ensaio. Assi mesmo é director associado do grupo Unipro-Consultores de Empresas, director da revista de economia Análise Empresarial. É vice-presidente de Promoçons Culturais Galega. Foi co-fundador da revista Teima e Escola Aberta.

Dia: terça, 14 de Janeiro 2020 ? Hora: 8 do serám

Rua Sinagoga 22 ? Cidade Velha

J. Alberte Corral Iglesias

Presidente d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO:?O cancro de pulmom. Investigaçom Clínica Aplicada?, pola Dra. Rosário García Campelo BASENAME: o-facho-o-cancro-de DATE: Mon, 16 Dec 2019 22:53:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O vindoiro dia 17 de Dezembro às 8 do serám em Portas Ártabras, a professora, Rosário García Campelo da UDC, falará dentro do ciclo: A ciência e a investigaçom na Galiza, com a palestra intitulada "?O cancro de pulmom. Investigaçom Clínica Aplicada?
A Dra Rosário García Campelo é Oncólogo Médico no Hospital Universitário da Corunha. Estudou Medicina na USC, e posteriormente completou a sua formaçom em Oncologia Médica via MIR no CHUAC. Ao finalizar a mesma, completou umha estância como investigador no Laboratório de Biologia Molecular do Hospital Germa Trias i Pujol, na Unidade de Tumores Torácicos do hospital Moffit Cancer Center (Tampa, USA) e em Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York, USA). Assi mesmo exerce como oncóloga médico no Complexo Hospitalário Universitário da Corunha, onde centra a sua actividade clínica e investigadora na área de Tumores Torácicos. As suas investigaçons actuais centram no tratamento de tumores torácicos, com especial interesse em novas terapias contra o cancro, inmunoterapia e investigaçom clínica/traslacional.
É autora de múltiplas publicaçons, guias clínicas nacionais assim como múltiplas conferências em âmbito nacional e internacional, com participaçom como investigadora principal em mais de 150 ensaios clínicos nacionais e internacionais nos últimos anos.

PARA ESCOITAR, CLIQUE DE SEGUIDO:

https://archive.org/download/garcia-campelo-rosario/GARCIA-CAMPELO-ROSARIO.mp3

Dia: 17 Dezembro 2019 ? 8 p.m. do serám.

Local: Portas Ártabras ? R. Sinagoga 22 ? Cidade Velha

J. Alberte Corral Iglesias

Presidente d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "A Teoría do Colapso Territotal na Galiza?, por Xosé Constenla Vega BASENAME: o-facho-a-teoria-do DATE: Mon, 11 Nov 2019 21:20:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Agrupación Cultural O Facho da Coruña convidao a asistir ós seus ciclos de palestras públicas do período 2019-2020.

Palestra

O vindeiro día 12 de novembro, o Xeografo, Xosé Constenla Vega, dentro do ciclo "Economia, História e Realidade Social" impartirá a palestra titulada "A Teoría do Colapso Territotal na Galiza?. O acto realizarase en Portas Ártabras, Cidade Vella, ás 8 do serán. O finalizar haberá un pequeno coloquio cos asistentes.

Xosé Constenla Vega (Compostela, 1980). Xeógrafo. Licenciouse e doutorouse en Xeografía pola Universidade de Santiago de Compostela. No ano 2017 recibiu o XVII Premio de Ensaio Ramón Piñeiro de Ciencias Sociais e Humanidades pola obra titulada ?O Colapso Territorial en Galiza?. Unha lectura dende o espazo da construción social do país.

Na actualidade é profesor de Didáctica das Ciencias Sociais na Universidade de Vigo e de Xeografía Humana no CA da UNED en Pontevedra. Con anterioridade foi docente na Universidade da Coruña, na Carlos III de Madrid e na de León. No ámbito privado, traballou profesionalmente no campo do Urbanismo e da Ordenación do Territorio.

Publicou numerosos artigos en revistas científicas no eido da Xeografía e das Ciencias Sociais. En 2010, publicou en Edicións Laiovento o libro ?(Re)Imaxinando o universo urbano de Batilmore a Santiago de Compostela?. Na súa faceta como cantautor, ten catro discos publicados: Quen fixo berrar ao silencio (2005), Olladas dun entusiasta (2008), Sinecismo. Xosé Constenla ao vivo (2013) e Virada por avante (2016).

Dia:12 de novembro - 8 do serán
Local: Portas Ártabras, R/ Sinagoga 22
Cidade Vella . A Coruña


Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos en Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Para axudas e aportacións económicas:
Conta ES02.3070.0044.58.6090453421
Todas as palestras dadas están en: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

PARA ESCOITA, CLIQUE DE SEGUIDO:
https://archive.org/download/constenla-vega-xose/CONSTENLA-VEGA-XOSE.mp3

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: A tabela periódica hoje: para qué, por Manuel Bermejo Patinho BASENAME: a-tabela-periodica-hoje-para DATE: Mon, 04 Nov 2019 21:44:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o a assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2019-2020.

Palestra

O vindoiro dia 5 de novembro, o Catedrático de Química Inorgánica da U.S.C., Manuel Bermejo Patinho, dentro do ciclo "Economia, História e Realidade Social" impartirá a palestra intitulada "A tabela periódica hoje: para qué?. O acto realizara-se em Portas Ártabras, Cidade Velha, ás 8 do serám. Ao findar a mesma haberá un pequeno coloquio com os assistentes sobre o exposto na conferencia.

Manuel Bermejo é Doutor em Ciências Químicas desde 1972, docente e investigador da USC, onde acadou a Cátedra de Química Inorgánica desde 1988, sendo na actualmente professor emérito. Foi director do Instituto de Ciências da Educaçión da USC (1986-1991), director do Departamento de Química Inorgánica (1993-96) e presidente da Comisión Interuniversitaria da Galiza no período 1999-2011.

Tem inumeráveis publicaçons de trabalhos em revistas internacionais do máis alto nível. Também é autor de múltiplos trabalhos pedagógico-didácticos, livros de Ciência e Divulgaçom científica, artigos em revistas galegas e espanholas e múltiplas conferências de divulgaçom. Algúns títulos dos seus traballos que mostran a amplitude das suas inquedanzas e áreas de conhecemento son: "A luz eléctrica na Galiza", "A ciência na Galiza no século XVIII : os seus protagonistas", "As mulheres científicas: essas desconhecidas dá história", "Cómo é a química dos nanomateriais metálicos?" e "Qué son as nanopartículas metálicas (NPM)".

Nos múltiples cargos de responsabilidade que ejerceu, deixou sempre uma funda semente de galeguidade. No ano 2017 se lhe concedeu o "I Prêmio Luis Porteiro Garea" pêlo seu labor na defesa e promoçom do galego na docencia e na divulgaçom científica e no ano 2019 recebeu o Prêmio Lois Peña Novo, sendo destacada a sua coerência na utilização da língua galega durante toda a sua vida académica e investigadora.

Dia: 5 de novembro-8 do serám
Local: Portas Ártabras, R/ Sinagoga 22
Cidade Velha . A Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d'O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: a génese do teatro independente galego: a conquista da identidade, por Cilha Lourenço BASENAME: o-facho-a-genese-do-1 DATE: Sun, 13 Oct 2019 20:57:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O vindoiro dia 15 de Outubro, a profesora Cilha Lourenço Módia falará dentro do ciclo, Economia, História e, Realidade Social com a sua palestra intitulada ?A génese do Teatro Independente Galego: a conquista da identidade?, o acto realizara-se em Portas Ártabras, Cidade Velha, às 8 do serám. Ao findar a mesma haberá un pequeno coloquio com os assistentes sobre o exposto na conferencia.
Cilha Lourenço Módia A Corunha, 1974. Doutora em Filologia Galego-Portuguesa pela Universidade da Coruña, onde atualmente trabalha como professora.
Tem publicado as monografias Teatro Circo na configuración do Teatro Independente Galego (1967-1978) (2013) e Teatro Circo. Tres textos (2010). Além disso, é coautora de O ideario teatral das Irmandades da Fala. Estudio e antoloxía (2002) e Talía na Crónica de Nós. Dez anos de teatro galego (1990-1999) (2000).

Também é coautora de Gramática Práctica da Lingua Galega. Comunicación e Expresión [2010] (2011) -Prémio Xosefa Iglesias Vilarelle ao melhor livro didático de 2010- e dos livros de texto de Língua Galega e Literatura de ESO publicados por Baía Edicións.

Trabalhou como atriz no Teatro do Alvardán, no Clube Teatral Elsinor e na Compañía Teatral Casahamlet, em cujo estúdio foi professora.


Dia: 15 de Outubro 2019 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras
Rúa Sinagoga 22 ? Cidade Velha
Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Martiño Santos: ?Vinhos galegos, Hª e perspectivas? BASENAME: o-facho-martino-santos-vinhos-1 DATE: Sun, 13 Oct 2019 20:51:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O FACHO: Martiño Santos: ?Vinhos galegos, Hª e perspectivas?

O enólogo Martinho Santos disertou a pasada terza feira 1 de outubro en Portas Ártabras sobre a orixe, evolución e momento actual dos vinhos galegos na apertura das palestras públicas do período 2019-2020 da Agrupaçom Cultural O Facho. O conferencista, co apoio do audiovisual, fixo un percorrido moi acaído por un dos sinais de identidade da nosa cultura, a viticultura, actividade que coas raiceiras asentadas de xeito real na terra desenvolve nas distintas zonas da Galiza, e con denominacións de orixe, eses viños tan diversos e saborosos.
Vostede pode ouvir o audio da conferencia nesta publicación.
Agrupaçom Cultural O Facho d?A Corunha.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO - Os nomes dos penedos na Galiza. Motivaçons, cultos, ritos e lendas por Vicente Feijóo Ares BASENAME: o-facho-os-nomes-dos DATE: Mon, 04 Mar 2019 09:18:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 12 de Fevereiro, terça (martes), o responsável de Toponímia na R. Academia Galega, Vicente Feijóo Ares, dissertou dentro do ciclo Língua, Literatura e Naçom. A sua conferencia versou sobre: Os nomes dos penedos na Galiza. Motivaçons, cultos, ritos e lendas, o acto realizou-se em Portas Ártabras. Com umha interessante palestra, Feijóo Ares Rodríguez González mostrou é analisou através de umha abondosa documentaçom e imagens a ricaz cultura antropológica galega com respeito aos penedos e a sua presença no imaginário galego.
Ao findar a sua exposiçom o palestrista mantivo um interessante colóquio com os assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Vicente Feijóo Ares - Os nomes dos penedos na Galiza. Motivaçons, cultos, ritos e lendas. BASENAME: o-facho-vicente-feijoo-ares DATE: Mon, 04 Mar 2019 09:09:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha


A Agrupaçom Cultural O Facho da Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2018-19

Palestra

O vindouro dia 12 de Fevereiro, terça (martes), o responsável de Toponímia na R. Academia Galega, Vicente Feijóo Ares, falará dentro do ciclo ?Língua, Literatura e Naçom?. A sua dissertaçom versará sobre: ?Os nomes dos penedos na Galiza. Motivaçons, cultos, ritos e lendas?.

Feijoo Ares é Lcdo. e Filologia Galego-Portuguesa, obtivo o DEA com a investigaçom ?A fala do Riós. Contribución ó estudo da dialectoloxía galega?. Na actualidade trabalha na sua tese doutoral sobre ?Os nomes dos penedos na Galiza. Motivaçons, cultos, ritos e lendas?.
Actualmente é o responsável de Toponímia no Seminário de Onomástica da RAG, gestionando e executando as actividades de revisom e correcçom do Nomenclátor de Galiza, ademais de assessorar e colaborar com a AMTEGA na criaçom de aplicaçons informáticas para trabalhar com a toponímia galega e difundi-la. Assi mesmo é membro da Comissom Especializada em Nomes Geográficos (CENG), do Instituto Geográfico do Ministério de Fomento. Como docente é professor e avaliador de cursos CELGA da SXPL; professor dos cursos de verám para estrangeiros de Língua e Cultura galegas da USC mais a RAG. É professor e titor de cursos de tele-formaçom em linguagem administrativa e redacçom de documentos administrativos na EGAP.

Dia: 12 de Fevereiro 2019 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22
Cidade Velha ? Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidênte d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Perfecto Conde Murais - Paco del Riego BASENAME: o-facho-perfecto-conde-murais DATE: Sat, 02 Mar 2019 18:27:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho da Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2018-19


Palestra


O vindouro dia 26 de Março, terça (martes), o escritor, Perfecto Conde Murais falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua charla versará sobre: Paco del Riego

Conde Murais estudou Filosofia e Letras na Universidade de Santiago e transladou-se a Madrid para estudar Jornalismo na Escola de Jornalismo da Igreja. Encetou a trabalhar como jornalista no Diário SP. Pouco depois, exercendo a profissom no jornal Noticias Médicas, tomou contacto com Borobó que dirigia a revista Chan. Nesses momentos empeçou a escrever nos semanários Triunfo e Actualidade Económica. Foi coordenador da Grande Enciclopedia Galega. Posteriormente incorporou-e à redacçom em Galiza de TV espanhola, onde foi pioneiro da utilizaçom do idioma galego neste médio. Nesse tempo entrevistou a pessoeiros fulcrais da cultura galega: Ramón Otero Pedrayo, Eduado Blanco Amor, Isaac Díaz Pardo, Luís Seoane, etc... Ao mesmo tempo, era correspondente na Galiza da BBC britaníca, na que tivo que assinar com o pseudónimo de Antonio do Eo por razons políticas, e trabalhou também para a Radiodifução Portuguesa. Foi correspondente na Galiza do jornal El País nos começos deste diário. Assi mesmo formou parte do equipo de redacçom de ?Inteviú?.
Entre a sua obra sublinhamos: La conexión gallega, del tabaco a la cocaína, Memoria infinda, Conversas com Paco del Riego, etc.

Dia: 26 de Março 2019 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras
Cidade Velha - Corunha


J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso nacional de Teatro Infantil BASENAME: o-facho-concurso-nacional-de-4 DATE: Thu, 31 Jan 2019 17:01:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

CONCURSO NACIONAL DE TEATRO INFANTIL 2018 CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO.

Assumindo como próprias as palavras de Juan Ramón Jiménez quando afirmava que ?Teatro infantil é aquele que também lhe gosta aos nenos?, a Agrupaçom Cultural O FACHO acordou convocar o Concurso de Teatro Infantil 2018, que se regerá polas seguintes bases:

1º) Poderám optar ao devandito prémio qualquer pessoa, sem restriçom, sempre que a obra seja inédita e redigida em língua galega, -em qualquer norma ortográfica (AGAL, PADROM, RAG)- nom representadas, nem premiadas noutros certames.

2º) Estabelece-se como prémio único de 450,.- ? e umha biblioteca de livros teatrais.

3º) A obra, que nom poderá exceder os 80 fólios, será apresentada por triplicado, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara.

4º) Os originais para o Concurso enviaram-se por correio à Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal d'A Corunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos, correio electrónico e telefone do autor ou autora.

5º) O prazo de admissom de originais finda o dia 15 de Abril do 2018 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.

6º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo está composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego.

7º) O júri poderá declarar deserto o prémio do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom.

8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.

9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom. No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.
Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

Agrupaçom Cultural O Facho
Na Corunha, 17 Janeiro 2019

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso nacional de Poesia BASENAME: o-facho-concurso-nacional-de-3 DATE: Thu, 31 Jan 2019 16:58:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

CONCURSO NACIONAL DE POESIA CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO

A Agrupaçom Cultural O FACHO convoca o Concurso de Poesia 2019, que se regerá polas seguintes bases:

1º) Ao prémio de poesia d'O Facho poderám concorrer qualquer pessoa até os 35 anos de idade e sempre que nom tenha publicado nengum livro individual de poesia e a obra seja inédita e nom ter sido premiada com anterioridade em qualquer outro concurso ou certame.
A obra presentada deve estar escrita em língua galega em qualquer das três normas ortográficas (AGAL, PADROM, RAG) e com um máximo de umha obra por autor. É responsabilidade do júri do prémio determinar se algum dos trabalhos apresentados possui ou nom as características para ser considerado ?livro?. Porém, recomenda-se que tenham umha extensom mínima de 300 versos.

2º) Os originais para o Concurso enviaram-se por triplicado devidamente encadernados, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara ao Apartado de correios, 1320; ou tambémà Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal d'A Corunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.

3º) Estabelece-se como prémio único a ediçom da obra premiada. O Facho fará a entrega ao/à autor/a de 15 exemplares.

4º) O prazo de admissom de originais finda o dia 15 de Abril do 2018 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.

5º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo estará composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito da escrita literária, da ediçom ou da crítica.

6º) O júri poderá declarar deserto o prémio do concurso e resolvera aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom. Assim mesmo, o júri escolherá de entre os trabalhos apresentados um único libro. Ademais, poderá deixar constância na acta outros títulos que considere merecedores de ser publicados, nom significando isto nengum compromisso por parte d'O Facho. Nom se fará referencia na acta ao nome dos autores ou autoras dos livros mencionados.

7º) O Facho disporia do prazo de um ano para editar o livro. Transcorrido esse tempo, o autor ou autora poderá dispor da obra com a única condiçom de que deverá deixar constância do galardom em sucessivas ediçons do livro.

8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.

9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no lugar concordado, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom. No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.

10º) Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

Na Corunha 27 de Janeiro 2019
Agrupaçom Cultural O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Os grafos escritos de Rosalia por Diego Rodríguez González BASENAME: o-facho-os-grafos-escritos DATE: Thu, 31 Jan 2019 10:29:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 29 de Janeiro, o responsável de Património e Cultura da Fundaçom Barrié, Diego Rodríguez González, intervéu dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua exposiçom versou sobre:Grafos escritos de Rosalia. O acto realizou-se em Portas Ártabras, Rua Sinagoga 22-Cidade Velha.
Com umha interessante palestra, Rodríguez González mostrou é analisou através da documentaçom escrevida pola escritora estudada as caracteristicas da sua escrita através dos grafos, e da sua diferenciaçom com a escritura de Murguia
Ao findar a sua exposiçom o palestrista mantivo um interessante colóquio com os assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de Contos de Nenos para Nenos-2019 BASENAME: o-facho-concurso-de-contos-1 DATE: Mon, 28 Jan 2019 15:59:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupación Cultural O Facho
G-15037021
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Coruña

CONCURSO NACIONAL DE ?CONTOS DE NENOS PARA NENOS? CONVOCADO POLA AGRUPACIÓN CULTURAL O FACHO


Recuperados en 2008 os premios literarios que desde os anos sesenta convocou O FACHO e nos que participaron ou gañaron muitos dos escritores e escritoras que hoxe fan posíbel con a sua obra unha literatura galega de calidade e de grande importancia nas letras universais, realizase a convocatoria para 2019 do Concurso Literario de ?Contos de Nenos para Nenos?

BASES DO CONCURSO

1. Poderán participar rapaces e raparigas que presenten as súas obras en Lingua galega. Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos en toda a súa extensión.
2. O prazo de admisión de orixinais finaliza o día 15 de Abril do 2019 ás doce da noite.
3. A apresentación de orixinais para o Concurso fará-se por correio postal dirixido à Asociación Cultural O FACHO, Apartado de Correios n.º 46, Oficina Principal. Podendo facer individualmente ou por medio do centro onde curse os seus estudos.
4. No caso en que sexan os centros escolares os que presenten os orixinais ao Concurso, deberán facer unha pre-selección dun máximo de dous traballos por categoría, calquera outro terá que ser apresentado individualmente.
5. As obras haberen de seren relatos orixinais e non estaren editados por ningún procedemento impreso ou electrónico, nin teren sido premiados en calquera outro concurso ou certame literario e en condicións para que os seus direitos de publicación podan ser cedidos à Asociación Cultural O FACHO por período de cinco anos contados a partir do día do fallo do xúri.
6. Para alén da orixinalidade literaria, o xúri valorizará a riqueza lingüística e o coñecemento gramatical reflectido nas obras. As obras presentadas debe estar escrita en lingua galega en calquera das tres normas ortográficas (Rag, Eo-Naviego, Reintegrado, Lusofona)
7. Estabelecen-se dúas categorías:

Categoría A: Nenos e nenas de 9 a 12 anos.
Categoría B: Rapaces e raparigas de 13 a 16 anos.

8. Os importes dos premios serán os que seguen:

Categoría A :
1º: 450,.- ? en efectivo, e unha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.
2º: 250.- ? en efectivo, e unha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.

Categoría B:
1º: 450,.- ? en efectivo, e unha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.
2º: 250,.- ? en efectivo, e unha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.

9. Cada autor só poderá apresentar unha obra atendo-se aos seguintes limites de extensión:

Categoría A: Un máximo de cinco fólios
Categoría B: Un máximo de dez fólios

10. As obras haberen de se apresentar por triplicado, manuscritas ou mecanográficas, encadernadas ou grampadas e levarán por detrás do último folio os seguintes dados:

Nome e apelidos do autor/a.
Enderezo e telefone. Correio electrónico.
Centro onde cursa os seus estudos.
Categoría na que participa.

11. Os premios serán escollidos por un xúri designado pola Asociación Cultural O Facho en fallo que se fará público no mes de Maio.
12. O xúri poderá declarar deserto un ou varios dos premios do concurso e será o que deberá resolver aquelas situacións que se presenten e que non estean contempladas nestas bases, así cono as dubidas na sua interpretación.
13. A participación neste Concurso implica a aceptación das presentes bases.

Correio electrónico: o_facho_a_cultural@yahoo.con.br
Segue-nos en Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Blogue:
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/Coruña, 17 de xaneiro 2019

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Diego Rodríguez González - Grafos escritos de Rosalia BASENAME: o-facho-diego-rodriguez-gonzalez DATE: Thu, 24 Jan 2019 16:54:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho

Apartado de Correios nº 46 O.P.

Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2018-19

Palestra

O vindouro dia 29 de Janeiro, terça (martes), o responsável de Património e Cultura da Fundaçom Barrié, Diego Rodríguez González, falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua charla versará sobre: ?Grafos escritos de Rosalia?

Rodríguez González licenciou-se em Geografia e Historia nas especialidades de Historia Contemporânea e Biblioteconomía e Arquivística. Tivo diversas ocupaçons como bolseiro entre as que destaca a da Biblioteca Nodal de Ourense, docente no Centro Superior Bibliográfico de Galiza ou técnico superior na Biblioteca Geral da Universidade de Santiago.

Em torno a figura de Manuel António promove a ediçom das suas obras, a colaboraçom com a Casa do poeta em Rianxo e a exposiçom ?A Galicia do Galicia? iniciativas todas elas realizadas e dirigidas por Xosé Luis Axeitos.
No ano do centenário de Víctor Said Armesto participa nas diversas actividades lideradas por Carlos Villanueva: fornecendo documentaçom para os congressos e comissariando a exposiçom ?A liçom dum cidadá livre?, na Fundaçom Barrié, em torno a sua figura. Colabora coa Real Academia Galega na renovaçom tecnológica do seu dicionário e a criaçom do ?Portal das Palavras?, plataforma digital iniciativa da Real Academia Galega e a Fundaçom Barrié para a promoçom do léxico e do aprecio social pola riqueza lingüística de Galiza.

O seu interesse pola identificaçom caligráfica deriva-se por umha banda da formaçom como paleografo e por outra da necessidade práctica de discriminar os próprios textos com os que se atopa no fundo documental do seu lugar de trabalho. A investigaçom sobre a letra de Rosalía permitiu-lhe atopar exemplos inéditos da sua mao o mesmo tempo que refugar outros ou botar luz sobre a complexidade da relaçom intelectual dentro do seu núcleo familiar

Dia: 29 de Janeiro 2019 - Hora: 8 do serám

Local: Portas Ártabras Cidade Velha

J. Alberte Corral Iglesias

Presidente d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Manuel Lourenzo Pérez - Entrega d'O Facho de Ouro BASENAME: o-facho-manuel-lourenzo-perez DATE: Wed, 16 Jan 2019 07:32:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 15 de Dezembro realizou-se a entrega d?O Facho de Ouro ao homem de bem, dramaturgo e investigador, Manuel Lourenzo Pérez, como mostra de reconhecimento a toda umha vida dedicada à cultura do País e ao povo galego.
Manuel Lourenço crea na cidade da Corunha junto com Francisco Pillado o Grupo de Teatro O Facho, que marca o inicio do Teatro Independente Galego. Em 1967 funda o Grupo Teatro Circo o qual marca um fito dentro da Historia do Teatro Galego. Em 1978 constitui com Francisco Pillado a Escola Dramática Galega, e co-dirige com este autor os Cadernos da Escola Dramática Galega.
Em 1979 publica, igualmente em co-autoría com Pillado Mayor, a monografia O Teatro Galego, livro pioneiro e ainda hoje de referencia dentro do ámbito do estudo da dramática. Por outra parte, em 1980 forma a Compañia Teatral Luís Seoane, em 1981 recebe com Pillado um prémio outorgado pola Aula de Teatro da USC. Também em 1981, e junto com Francisco Pillado, funda a editorial Castrodouro. No ano 1998 junto com Santiago Fernández creia a escola teatral Casahamlet.
O homenageado tem umha longa trajectória como actor sobre as tábuas e também tem participado em diferentes series de televisom (Fariña, Mareas Vivas, Matalobos...) e também no cinema (Entre Bateas).

Ao acto acudírom numerosos admiradores da obra e da pessoa de Manolo Lourenzo, um dos pessoeiros fulcrais na recuperaçom do Teatro Galego nos anos da longa noite de pedra.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Entrega d'O Facho de Ouro a Manuel Lourenzo Pérez BASENAME: o-facho-entrega-d-o DATE: Wed, 16 Jan 2019 07:23:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021 / N. I. 1966/000008-1ª
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

**Facho d?Ouro**

A Directiva da Agrupaçom Cultural O Facho decidiu entregar o Facho de Ouro do 2018 ao homem de bem, dramaturgo e investigador, Manuel Lourenzo Pérez, como mostra de reconhecimento a toda umha vida dedicada à cultura do País e ao povo galego. O acto cívico será acompanhado dumha ceia-homenagem que se celebrará o sábado, dia 15 de Dezembro, às 21 horas no Hotel Riaçor d?A Corunha.

Manuel Lourenço crea na cidade da Corunha junto com Francisco Pillado o Grupo de Teatro O Facho, que marca o inicio do Teatro Independente Galego. Em 1967 funda o Grupo Teatro Circo o qual marca um fito dentro da Historia do Teatro Galego. Em 1978 constitui com Francisco Pillado a Escola Dramática Galega, e co-dirige com este autor os Cadernos da Escola Dramática Galega.
Em 1979 publica, igualmente em co-autoría com Pillado Mayor, a monografia O Teatro Galego, livro pioneiro e ainda hoje de referencia dentro do ámbito do estudo da dramática. Por outra parte, em 1980 forma a Compañia Teatral Luís Seoane, em 1981 recebe com Pillado um prémio outorgado pola Aula de Teatro da USC. Também em 1981, e junto com Francisco Pillado, funda a editorial Castrodouro. No ano 1998 junto com Santiago Fernández creia a escola teatral Casahamlet.
O homenageado tem umha longa trajectória como actor sobre as tábuas e também tem participado em diferentes series de televisom (Fariña, Mareas Vivas, Matalobos...) e também no cinema (Entre Bateas).
A Junta Directiva Na Corunha, 9 de Outubro 2018

Preço por pessoa: 30 ?.
Data final de inscriçom: 2 de Dezembro 2018

Para se inscrever e reservar lugar escrever a:
o_facho_a_cultural@yahoo.com.br;
o_facho_a_corunha@yahoo.com.br;
o_facho_a_cultural@sapo.pt

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Os irmandinhos berçiano por Xabier Lago Mestre BASENAME: o-facho-os-irmandinhos-berciano DATE: Wed, 16 Jan 2019 07:16:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 15 de Janeiro o Lcd. em História Moderna pola Universidade de Salamanca, Xavier Lago Mestre, intervéu dentro do ciclo, Economia, História e Realidade Social. A sua exposiçom versou sobre:Os irmandinhos berçianos. O acto realizou-se em Portas Ártabras, Rua Sinagoga 22-Cidade Velha.
Com umha interessante palestra, Lago Mestre mostrou é analisou através da documentaçom histórica, escrevida desde a perspectiva dos senhores feudais as guerras irmandinhas no antigo Reino da Galiza, em particular na bisbarra do Berço, mostrando como os irmandinhos pretendiam a emancipaçom de todo o território galego, do qual o Berço forma parte, do submetimento ao domínio dos senhorios feudais. .
Ao findar a sua exposiçom o palestrista mantivo um interessante colóquio com os assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Xavier Lago Mestre:Os irmandinhos berçianos. BASENAME: o-facho-xavier-lago-mestre DATE: Thu, 10 Jan 2019 09:33:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios nº 46
Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2018-19

Palestra

O vindouro dia 15 de Janeiro, terça (martes), o Lcd. em História Moderna pola Universidade de Salamanca, Xavier Lago Mestre, falará dentro do ciclo, Economia, História e Realidade Social. A sua exposiçom versará sobre:Os irmandinhos berçianos. O acto realizara-se às 8 do serám em Portas Ártabras, Rua Sinagoga 22-Cidade Velha.

Lago Mestre foi professor de espanhol en Atenas e de galego em Ponferrada. É vozeiro do colectivo cultural Fala Ceive do Berço. Esta associaçom destaca e é fulcral na defesa do galego na bisbarra. Participou activamente na movilizaçom social a prol do reconhecimento do galego no Estatuto de Autonomia de Castela e León, na Lei regional de criaçom da bisbarra do Berço e polo ensino do galego nos Centros de Ensino do Berço. Assi mesmo é autor dumha ampla obra de investigaçom e ensaio em temas literários, e culturais. Participou como relator em numerosos congressos sobre o exílio e sobre distintos escritores galegos. Assim mesmo formou parte do comité organizador de diversos congressos sobre o exílio galego. É membro do conselho editorial da ?Biblioteca del Exílio?. Também forma parte do conselho de redacçom das revistas Citania, Cuadrante, Unión Libre. Como documentalista, colaborou em numerosas exposiçons relacionadas co livro galego na Argentina e com as biografias de Rafael Dieste e Castelao. Como divulgador da problemática do galego no Berço tem dadas diversas conferencias em Vigo, Santiago, A Coruña, Ourense, Lugo, León, Salamanca, etc. Nesta dinâmica ten escrito en numerosos médios de comunicaçom de Galiza, A Nosa Terra, Vieros, Sermos Galiza, etc.
Actualmente trabalha na elaboraçom dum livro sobre ?A província do Berço. Reconhecimentos territoriais históricos?. Esta investigaçom será publicada com o galo do 200 Aniversário da Província de Vilafranca do Berço de 1821. No seu contido haverá referencias ás relaçons territoriais entre Galiza e O Berço e á existência secular da língua galega na bisbarra.

Acto: Dia: 15 de Janeiro 2019 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras
Rua Sinagoga 22 ? Corunha


J. Alberte Corral Iglesias Presidente d'O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Fernando López-Acuña - Os pinos. O Hino da Nazón de Breogán. BASENAME: o-facho-fernando-lopez-acuna DATE: Fri, 30 Nov 2018 13:36:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios nº 46
Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2018-19

Palestra

O vindouro dia 11 de Dezembro, martes, terça, (quarta-mércores), o académico correspondente da Real Academia Galega, Fernando López-Acuña, falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua palestra versará sobre: ?Os pinos. O Hino da Nazón de Breogán?.

López-Acuña é, na actualidade, académico correspondente da Real Academia Galega e membro da sua Comissom de Historia. É membro da Irmandade da Música Galega. Assi mesmo é autor dumha ampla obra de investigaçom e ensaio em temas literários, e culturais. Sobre o Hino Galego e a figura e obra de Pascual Veiga colaborou em numerosas actividades e publicaçons. Ademais de múltiplas conferencias, participou em simpósios sobre a figura de Eduardo Pondal e Pascual Veiga, ao tempo que colaborou em exposiçons e mais en documentais sobre o Hino. Entre as súas publicaçons devem ser citadas as seguintes: ?Veiga Iglesias, Pascual?, Gran Enciclopedia Gallega; ?O himno. Historia, texto e música? (em colaboraçom com Manuel Ferreiro), em Barreiro Fernández, Xosé Ramón & Villares, Ramón (eds.); ?Símbolos de Galicia?, Consello da Cultura Galega / Real Academia Galega; ?Himno galego?, en Galicia Cen; ?Obxectos para contar unha cultura?, Consello da Cultura Galega.
Em 1996 compareceu na comissom técnica do Parlamento de Galicia constituída para unha eventual modificaçom da Lei de Símbolos. Sócio d? O Facho, foi directivo da Agrupaçom, ocupando os cargos de Secretario e Bibliotecário. Participou no ciclo de conferencias projectado para os barrios da cidade co tema, ?Os instrumentos musicais tradicionais galegos?.

Acto: Dia: 11 de Dezembro 2017 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras
Rua Sinagoga 22 ? Corunha


J. Alberte Corral Iglesias Presidente d'O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: A Fisterra, umha terra mágica por Manuel Vilar Álvarez BASENAME: o-facho-a-fisterra-umha-1 DATE: Wed, 28 Nov 2018 18:28:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 27 de Novembro o antropólogo, Manuel Vilar Álvarez, ofereceu umha interesante conferência sobre A Fisterra, o acto realizou-se em Portas Ártabras. O conferencista fizo umha análise sobre a evoluçom nom só do termo Fisterra na história senom que remarcou como foi e ainda é um lugar de fim da viagem, a vez mostrou a diversa geografia do cabo e da sua área de influência.

Ao remate, houvo a habitual rolda de perguntas e debate sobre o exposto polo conferencista.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Manuel Vilar Álvarez - ?A Fisterra, umha terra mágica? BASENAME: o-facho-manuel-vilar-alvarez DATE: Mon, 26 Nov 2018 15:51:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021 / N. I. 1966/000008-1ª
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2018/19


Palestra

O vindouro dia 27 de Novembro, terça (martes), o antropólogo, Manuel Vilar Álvarez, falará dentro do ciclo, ?Economía, Historia e C.C. Sociais?, A sua exposiçom intitula-se: ?A Fisterra, umha terra mágica?

Vilar Álvarez , é é licenciado en Geografia e Historia e máster em Gestom de Património Cultural. O seu labor profissional desenvolve-se no eido da antropologia e património, Formou parte das equipas que realizárom os trabalhos de delimitaçom do Camiño de Santiago a Fisterra e Muxía, o Plano Director da Península do Cabo de Fisterra e do Plano Director do Monte de Santa Trega, entre outros. Igualmente é autor de diferentes publicaçons sobre estes temas, assi como sobre A Costa da Morte e o caminho de Santiago, especialmente o de Fisterra e Muxía. Um trabalho sobre este caminho mereceu o prémio da ACOCINCJ Assi mesmo tem colaborado em diferentes ?médias?:A Nosa Terra, Sermos, etc. também é um dos responsáveis da revista ADRA que editam os sócios e sócias do Museu do Povo Galego. Foi director e guionista dos documentais Os faros da Costa da Morte, As imaxes de Santiago nas igrexas e santuários da Costa da Morte, O Berro Seco e A romaría fa Virxe da Barca.

Entre a sua numerosa obra sublinhamos: Heritage, Pilgrimage and the Camino to Finisterre. Walking to the End of the Word., Os cruceiros máis sobranceiros da Costa da Morte. 2 Comarca de Fisterra (a vella Terra de Nemancos), máis Mazaricos e Carnota. ´Vin porque me trouxeron, non quería vir`. De Carnota a Astoria. A emigración de Carnota na cidade de Nova York?, Dicionario Xaquín Lorenzo ?Xocas?, etc....

Dia: 27 Novembro 2018 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras . Rua Sinagoga 22

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "Liscárom com todo. A repressom económica em Galiza durante o primeiro franquismo" por Xúlio Prada Rodriguez BASENAME: o-facho-liscarom-com-todo-1 DATE: Mon, 26 Nov 2018 15:39:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 15 de Novembro, o professor da UNV, Xúlio Prada Rodriguez, intervéu dentro do ciclo: Economia, História e, Realidade Social, com a palestra intitulada "Liscárom com todo. A repressom económica em Galiza durante o primeiro franquismo". O acto realizou-se em Portas Ártabras, Rua Sinagoga 22-Cidade Velha.
Prada Rodríguez desenvolveu umha interessante palestra com abondosa documentaçom do saqueio económico da nossa Naçom durante o primeiro franquismo. Mostrou a simbiose existente entre a repressom realizada pola tirania franquista com os interesses das classes cortesás de Madrid, e como esta associaçom resultou nefanda para o bem-estar da povoaçom galega, em particular com os das operarias e labregas
Ao findar a conferencia, a palestrista mantivo um interessante debate.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Xúlio Prada Rodriguez - "Liscárom com todo. A repressom económica em Galiza durante o primeiro franquismo". BASENAME: o-facho-xulio-prada-rodriguez DATE: Mon, 26 Nov 2018 15:26:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021 / N. I. 1966/000008-1ª
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Coruña tem o prazer de o/a convidar a assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2018-19.

Palestra

O vindoiro dia 15 de Novembro às 8 do serám em Portas Ártabras,o professor, Xúlio Prada Rodriguez, falará dentro do ciclo: Economia, História e, Realidade Social, com a palestra intitulada "Liscárom com todo. A repressom económica em Galiza durante o primeiro franquismo".

Prada Rodríguez é Lcdo. em Geografia e História pola USC e doutor pola Facultade de Historia de Ourense. Licenciou-se em Direito na UNED e exerceu como professor de Ensino Secundário. Actualmente exerce como professor de Historia Contemporânea na UDV.
Está especializado no estudo da violência política, o primeiro franquismo e na transiçom, âmbitos nos que publicou mais de vinte livros e centos de artigos e achegas a congressos. Entre as suas últimas monografias destacam La España masacrada. La represión franquista de guerra y posguerra. Geografía de la represión franquista en Galicia. Franquismo y represión de género en Galicia. No solo represión. La construcción del franquismo en Galicia, Castor Sánchez Martínez. A conquista da cidadanía, Marcharon con todo. La represión económica en Galicia durante el primer franquismo. Dirigiu ou participou em mais dumha dúzia de projectos de investigaçom de ámbito nacional e internacional e foi primeiro Prémio de Investigaçom Histórica de Galiza «Antonio Fraguas» com a sua obra Ensaio sobre a violencia. represión.

Dia: 15 de Novembro do 2018 ? 8 p.m. do serám.
Local: Portas Ártabras ? R. Sinagoga 22 ? Cidade Velha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "A génese do Teatro Independente Galego: a conquista da identidade" por Cilla Lourenço Módia BASENAME: o-facho-a-genese-do DATE: Mon, 29 Oct 2018 18:41:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios nº 46 O.P.
A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2018-19


Palestra


O vindouro dia 06 de Novembro, terça (martes), a professora, Cilla Lourenço Módia falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua charla versará sobre: ?A génese do Teatro Independente Galego: a conquista da identidade". O acto realizara-se em Portas Ártabras - Rua Sinagoga 22- Cidade Velha

Lourenço Módia é licenciada en Filologia Galego-Portuguesa pola Universidade de Santiago de Compostela, trabalha na actualidade como professora na Universidade da Corunha. É autora de diversa obra, algumha em parceria. Dentro dos seus livros publicados podemos sublinhar:

?O Teatro Circo na configuración de Teatro Independente Galego?; ?Teatro Circo, Três textos?; ?Gramática práctica da lingua galega, Comunicación e expresión?, em parceria com Marisa Moreda e Joám López; ?Ideario teatral das Irmandades da Fala, eśtudo e antoloxía? em parceria com Carlos C. Bicainho-F.; ?Talía na crónica de nós: dez anos de teatro galego? em parceria com Carlos C. Bicainho-F. Assi mesmo e autora de numerosos ensaios e colaboraçons com revistas especializadas.

Dia: 06 de Novembro 2018 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras
Cidade Velha - Corunha


J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho


Todas-las conferencias em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/
Fai-te soci@! Colabora connosco!
Para ajudas e aportaçons económicas: Caixa Rural: ES02.3070.0044.58.6090453421

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Integraçom Paisagista dos Valados na Galiza por Isabel Aguirre BASENAME: o-facho-integracom-paisagista-dos DATE: Wed, 24 Oct 2018 19:21:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 23 de Outubro, ex-professora da U.D.C. Isabel Aguirre, intervéu dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social. A sua exposiçom versou sobre a Integraçom Paisagista dos Valados na Galiza>. O acto realizou-se em Portas Ártabras, Rua Sinagoga 22-Cidade Velha.

Isabel Aguirre mostrou numha muito interessante palestra a importância na construçom da paisagem galega dos valados, sebes, muras, etc... Ressaltou como sem o pretender, pois os feches de fincas fam-se por razons gandeiras ou agrarias, constituem a sua vez um ninho para a biodiversidade faunística e vegetal do País. Assi mesmo mostrou a imensa diversidade de valados, sebes, muras, existentes no País, dependendo nom só do seu desenho senom fundamentalmente dos materiais que se acham na zona.

Ao findar a conferencia, a palestrista mantivo um interessante debate.
----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Isabel Aguirre ?Integraçom Paisagista dos Valados na Galiza" BASENAME: o-facho-isabel-aguirre-integracom DATE: Sun, 14 Oct 2018 10:28:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

Palestra

O vindouro dia 23 de Outubro, ex-professora da U.D.C. e de outras universidades, Isabel Aguirre, intervirá dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social. A sua charla versará sobre ?Integraçom Paisagista dos Valados na Galiza". O acto realizara-se às 8 do serám em Portas Ártabras, Rua Sinagoga 22-Cidade Velha.
Isabel Aguirre é arquitecta pola Universidade da Coruña e dirige a Escola Galega da Paisagem da Fundaçom Juana de Vega. Foi Prémio Nacional de Arquitectura ?Manuel de la Dehesa? reabilitaçom do Parque de Bonaval em Compostela, junto co arquitecto português Álvaro Siza. Assi mesmo foi galardoada também com o Prémio Europeu de Intervençom no Património Arquitectónico polo seu trabalho de recuperaçom paisagista do entorno do Mosteiro de Caaveiro.

É membro do Comité de Directores da Escola do European Council of Landscape Architecture Schools e expujo a sua obra na Universidade de Harvard EEUU na exposiçom ?Os 15 melhores Paisagistas de Europa? no ano 2000. Ademais, encargou-se das obras dos projectos dos Parques Oeste Vale/Grande e Parque Sur en Lisboa, e do projecto de reabilitaçom de Illa do Cobo ou A Illa das Esculturas em Pontevedra.
Foi nomeada presidenta da Irmandade da Ribeira Sacra, cuja finalidade é promover, recuperar e salvaguardar os valores culturais, históricos e paisagísticos da Ribeira Sacra.

Data: 23 de Outubro 2018
Hora: 8 do serám ? Rua Sinagoga 22
Portas Ártabras ? Cidade Velha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Blogue: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho
Para ajudas e aportaçons económicas
Caixa Rural: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Facho d'Ouro - Manuel Lourenço Pérez BASENAME: o-facho-facho-d-ouro DATE: Sun, 14 Oct 2018 10:25:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021 / N. I. 1966/000008-1ª
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

**Facho d?Ouro**

A Directiva da Agrupaçom Cultural O Facho decidiu entregar o Facho de Ouro do 2018 ao homem de bem, dramaturgo e investigador, Manuel Lourenzo Pérez, como mostra de reconhecimento a toda umha vida dedicada à cultura do País e ao povo galego. O acto cívico será acompanhado dumha ceia-homenagem que se celebrará o sábado, dia 15 de Dezembro, às 21 horas no Hotel Riaçor d?A Corunha.

Manuel Lourenço creia na cidade da Corunha junto com Francisco Pillado o Grupo de Teatro O Facho, que marca o inicio do Teatro Independente Galego. Em 1967 funda o Grupo Teatro Circo o qual marca um fito dentro da Historia do Teatro Galego. Em 1978 constitui com Francisco Pillado a Escola Dramática Galega, e co-dirige com este autor os Cadernos da Escola Dramática Galega.
Em 1979 publica, igualmente em co-autoría com Pillado Mayor, a monografia O Teatro Galego, livro pioneiro e ainda hoje de referencia dentro do ámbito do estudo da dramática. Por outra parte, em 1980 forma a Compañia Teatral Luís Seoane, em 1981 recebe com Pillado um prémio outorgado pola Aula de Teatro da USC. Também em 1981, e junto com Francisco Pillado, funda a editorial Castrodouro. No ano 1998 junto com Santiago Fernández creia a escola teatral Casahamlet.
O homenageado tem umha longa trajectória como actor sobre as tábuas e também tem participado em diferentes series de televisom (Fariña, Mareas Vivas, Matalobos...) e também no cinema (Entre Bateas).
A Junta Directiva Na Corunha, 9 de Outubro 2018

Preço por pessoa: 30 ?.
Para se inscrever e reservar lugar escrever a:
o_facho_a_cultural@yahoo.com.br;
o_facho_a_corunha@yahoo.com.br;
o_facho_a_cultural@sapo.pt

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?Resistência, guerrilha e repressom na Galiza no período franquista" por Bernardo Máiz Vázquez BASENAME: o-facho-6 DATE: Wed, 10 Oct 2018 12:50:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021 / N.I.1966/000008-1ª
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o a assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2018-19

Palestra

O vindoiro dia 09 de Outubro, o historiador e investigador, Bernardo Máiz Vázquez falará dentro do ciclo, Economia, História e, Realidade Social com a sua palestra intitulada: ?Resistência, guerrilha e repressom? O acto realizara-se em Portas Ártabras, Cidade Velha, às 8 do serám. Ao findar a mesma departirá com os assistentes sobre o exposto na conferencia.

Máiz Vázquez, é Lcdo. em Geografia e História e Doutor em História Contemporânea. Foi professor de secundaria e catedrático jubilado. Forma parte do Colectivo "Memoria Histórica Democrática", com que esculca na mecânica da repressom franquista na Galiza. Dende 1977 vem investigando na história da Galiza resistente e no património marítimo galego. Entre as suas destacam: ?Galicia na IIª República e baixo o franquismo?, ?Memoria-Catálogo das publicacións galegas antifranquistas?, ?Resistencia, guerrilla e represión. Causas e Consellos de Guerra. Ferrol?. ?O marco lexislativo represivo do franquismo?,?Castelo de San Felipe. Cárcere e morte? . ?Amada García e os seus arredores ?
No medio audiovisual, con Agustín Fernández Paz guiom de ?Xan de Xenaro, memoria de 32 anos?. Foi também assessor histórico das películas A cidade da selva , A mariñeira de Quilmas, As silenciadas.
Recebeu em 2010 o prémio Manuel Murguía ao Labor e Mérito Historiográficos, outorgado pola Associaçom Galega de Historiadores. É assi mesmo autor de vários guions de vídeo e para TV. Tem colaborado (e colabora) com iniciativas cidadás e sindicais.

Dia: 09 de Outubro 2018 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22 ? Cidade Velha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d'O Facho

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Blogue: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho
Para ajudas e aportaçons económicas: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Bernardo Máiz Vázquez - "Resistência, guerrilha e repressom na Galiza no período franquista" BASENAME: o-facho-resistencia-guerrilha-e DATE: Wed, 10 Oct 2018 05:09:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Encetando a nova jeira de palestras 2018/19 organizadas pola nossa Agrupaçom, o dia 9 de Outubro do ano que corre, o historiador e investigador Bernardo Máiz Vázquez intervéu dentro do ciclo Economía, Historia e C.C. Sociais. A sua exposiçom versou sobre: ?Resistência, guerrilha e repressom na Galiza no período franquista?

Na sua ricaz exposiçom o conferenciante salientou como desde o mesmo começo do golpe de Estado clerical-fascista iniciou-se umha resistência armada na Galiza, sendo a mais importante e numerosa de todo o território do Estado espanhol. Esta guerrilha composta por distintos militantes de partidos políticos e sindicatos (Comunistas, Anarquistas, Socialistas, Republicanos, etc...) fôrom artelhadas polo Partido Comunista até o ano 1950, quando toma-se o acordo de abandonar a "Democracia Armada" na procura de outras alternativas políticas e sindicais de resistência contra a barbarie franquista.

Ao findar a palestra houvo um distendido colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Acto da entrega dos Prémios Literários do ano 2018 BASENAME: o-facho-acto-da-entrega DATE: Sat, 02 Jun 2018 17:04:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

No dia 1 de Junho do ano que corre, num acto de grande emoçom fizo-se a entrega dos prémios literários convocados pola nossa associaçom. O presidente d?O Facho, J. Alberte Corral Iglesias, deu as graças a todos os presentes, em particular a todas a nenas e nenos que concursárom da mesma forma expressou a felicitaçom em nome da nossa Entidade as nenas premiadas: Marta Rodríguez González, Andrea Ramos Casal, Mariña García Iglesias, María Carballo Rodríguez. Igualmente declarou o reconhecimento d?O Facho à autora premiada no Concurso de Teatro Infantil, Adela Clorinda Figueroa Panisse, pressente no evento.

No momento da entrega dos diploma do concurso Contos de Nenos para Nenos, as autoras premiadas fôrom agasalhadas com a gratificaçom monetária correspondente assi como com umha pequena biblioteca com livros de diversos autores galegos. O membro do júri, Lois Dieguez, enternecido falou para as novas literatas agradecendo a qualidade dos seus escritos, e demando-lhes que continuem escrevendo dada a sua imaginaçom e potente escritura.

O poeta premiado, Daniel Barral Calvo, no certame deste ano nom pudo acudir por estar dando exame em Barcelona, mas enviou um vídeo para comunicar a seu agradecimento por ser sido premiado à vez que leu dous poemas da obra premiada. O membro do júri, Fernando Díaz-Castroverde, resenhou a madures assi como a grande qualidade do texto galardoado.

Manuel Lourenzo, membro do júri de teatro, alabou o texto premiado polo excelente cuido da língua levado a cabo pola autora do texto, e recomendou encarecidamente a sua representaçom. A dramaturga manifestou a sua gratitude polo reconhecimento e lembrou ao seu neto colaborador na criaçom da peça teatral.

A Agrupaçom Cultural O Facho através do seu presidente, J. Alberte Corral Iglesias, exteriorizou o reconhecimento e a gratitude ao narrador, Xabier Docampo, sócio e dinamizador dos concursos literários da nossa Agrupaçom nestes momentos de tristeza polo seu estado de saude.

Ao findar o sucesso houvo um convite para os premiados e acompanhantes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Entrega dos Prémios Literários do ano 2018 BASENAME: o-facho-5 DATE: Wed, 30 May 2018 16:15:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021 / N. I. 1966/000008-1ª
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

Entrega dos Prémios Literários do ano 2018

1 Junho 2018

A Agrupaçom Cultural O Facho convida assistir à entrega dos prémios literários convocados pola nossa associaçom consistentes em umha quantidade em metálico e umha biblioteca doada polas editoriais: LaiaoVento, Sotelo Branco, Xerais, Galaxia, Baia, Toxos Outos. A realizaçom do acto efectuara-se em Portas Ártabras, às sete e meia do serám do dia 1 de Junho do ano que corre. Ao final do evento haverá um pequeno refrigério.

Concurso de Contos de nenos para nenos

Premios da Categoría A (Nenos e nenas de 9 a 12 anos):
Primeiro prémio: O orfanato de Marta Rodríguez González
Segundo prémio: A fábrica de nubes de Andrea Ramos Casal

Premios da categoría B. (Rapaces e rapazas de 13 a 16 anos):
Primeiro prémio: A princesiña peideira de Mariña García Iglesias
Segundo prémio: Catro segundos de María Carballo Rodríguez (Corunha)

Concurso de Poesia
Obra Ganhadora: Dialética. Autor: Daniel Barral Calvo

Concurso de Teatro Infantil
Obra Ganhadora: Pingas. Autora: Adela Clorinda Figueroa Panisse

Dia: 01 de Junho do 2018 - Hora: 7,30 do serám
Local: Portas Ártabras . Rua Sinagoga 22
Cidade Velha ? Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Resenha da oferenda floral no monumento a Curros Henriques com o galho das Letras Galegas do ano 2018 BASENAME: o-facho-resenha-da-oferenda DATE: Wed, 09 May 2018 14:54:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: Resenhas TAGS: ----- BODY:

Com o galho das Letras Galegas, a Agrupaçom Cultural O Facho realizou a tradicional oferenda floral nos jardins de Mendes Nunes diante do monumento a Curros Henriques em lembrança de todos aqueles que fizérom que da cultura galega umha constante e permanente jeira na construçom da liberdade do povo galego. O evento tivo lugar o dia 8 de Maio, às 12 1/2 da manhá.

Muitos dos assistentes lêrom poemas de autores e autoras galegas. Findando o acto o alcalde da Corunha fizo umha curta dissertaçom, para logo os todos os presentes cantar o hino galego.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: María Victoria Moreno: o compromiso coa lingua e as liberdades e O Facho por Marilar Aleixandre BASENAME: o-facho-maria-victoria-moreno DATE: Wed, 09 May 2018 07:10:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: Resenhas TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021 / N. I. 1966/000008-1ª
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

O passado dia 8 de Maio, a catedrática e académica da RAG, Marilar Aleixandre intervéu dentro do ciclo Língua, Literátura, e Naçom . A sua exposiçom versou sobre María Victoria Moreno: o compromiso coa lingua e as liberdades e O Facho . María Victoria Moreno é a figura homenageada neste ano com o galho das Letras Galegas.

Marilar Aleixandre mostrou numha significativa exposiçom o processo de identificaçom com a cultura e língua do País realizado por Victoria Moreno, depois de tomar Pontevedra como cidade de residencia. E como neste compromisso a existência do concurso literario d'O Facho, Contos para nenos foi fulcral nom só como iniciador a literatura infantil galega, senom também como facilitou que futuros escritores como a figura homenageada fizeram da língua galega a sua língua comum e veicular.

Ao findar a conferencia, o palestrista mantivo um interessante debate. ----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Oferenda floral no monumento a Curros Henriques com o galho das Letras Galegas do ano 2018 BASENAME: o-facho-oferenda-floral-no DATE: Wed, 09 May 2018 06:53:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho G-15037021 / N. I. 1966/000008-1ª
Apartado de Correios nº 46 O.P. - Corunha

Oferenda floral no monumento a Curros Henriques com o galho das Letras Galegas do ano 2018

08 de Maio 2018

Com o galho das Letras Galegas, a Agrupaçom Cultural O Facho convida assistir à tradicional oferenda floral diante do monumento a Curros Henriques. O evento terá lugar o dia 8 de Maio, às 12 e 1/2 da manhá, nos jardins de Mendes Nunes da Corunha em lembrança de todos aqueles que fizérom da cultura galega umha constante e permanente jeira na construçom da liberdade do povo galego.
Solicitamos aos assistentes, se o tenhem a bem, leiam um poema ou pequeno texto de qualquer autor ou autora galega da sua escolha.

Que os pardais corram aos falcons.
Saúdinha e cante o melro.
J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Marilar Aleixandre - María Victoria Moreno: o compromiso coa lingua e as liberdades e O Facho BASENAME: o-facho-marilar-aleixandre-maria DATE: Wed, 09 May 2018 06:48:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021 / N. I. 1966/000008-1ª
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho a bem convidar à conferência que o vindouro dia 8 de Maio, terça (martes), catedrática e académica da RAG, Marilar Aleixandre falará sobre a figura homenageada neste ano com o galho das Letras Galegas. A sua palestra intitula-se ?María Victoria Moreno: o compromiso coa lingua e as liberdades e O Facho?

Marilar Aleixandre, nome literário de María Pilar Jiménez Aleixandre é professora na USC. Chegou a Vigo nos anos 70 como professora de ensino médio. Nessa cidade participou na loita contra a tirania clerical-fascista do franquismo e co-fundora a primeira associaçom feminista galega. Assi mesmo foi pioneira no uso do galego no ensino das ciências. O primeiro relato que escreveu em galego foi um conto sobre vampiros, sendo o germolo de Agardando polos morcegos. Logo vinhérom A formiga coxa, a sua primeira novela de literatura infantil, e A expedición do Pacífico. Ademais de destacar como autora de literatura infantil e juvenil também escreveu para adultos. Foi finalista do Premio Xerais de Novela com Tránsito dos Gramáticos. Publicou o libro de relatos Lobos nas illas, sobre as difíceis relaçons familiares, etc...Boa parte da sua obra narrativa está traduzida a outras línguas. Traduziu do inglês para o galego o poemário Muller ceiba, A caza do Carbairán, etc... Assi mesmo é umha reconhecida poeta.
Que os pardais corram os falcons. Saúdinha e cante o melro.
Dia: 8 de Maio 2018 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras . Rua Sinagoga 22

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Carlos Barros Guimaráns - Vencedores e vencidos na revolta irmandinha BASENAME: o-facho-vencedores-e-vencidos-1 DATE: Wed, 25 Apr 2018 08:59:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 24 de Abril, o professor de Historia, Carlos Barros Guimaráns, compartilhou com o numeroso público assistente a sua conferência organizada dentro do ciclo, Economía, Historia e C.C. Sociais: Vencedores e vencidos na revolta irmandinha

Na sua rica exposiçom o conferenciante salientou a situaçom de agressom e opressom na que se achavam as classes populares galegas por parte dos senhores feudais a mediados do século XV no Reino da Galiza, o que motivou o levantamento destas classes contra a oligarquia feudal, composta por prelados e os grandes senhores. Salientou o triunfo dos irmandinhos nom só por sere capazes de criar umha estrutura de governo para todo o país durante dous anos através da Junta Irmandinha, e como na contra-revolta levada a cabo polos oligarcas feudais, e estes fôrom incapazes de tomar as cidades e vilas. Practicamente todas as torres e castelos fôrom derrubados polos alçados, o que é mostra do êxito da Revolta Irmandinha.
Ao findar a palestra houvo um distendido colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "Vencedores e vencidos na revolta irmandinha" por Carlos Barros Guimaráns BASENAME: o-facho-vencedores-e-vencidos DATE: Wed, 18 Apr 2018 08:47:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021 / N. I. 1966/000008-1ª
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2017/18

Palestra

O vindouro dia 24 de Abril, terça (martes), o professor de Historia, Carlos Barros Guimaráns, há falar dentro do ciclo,Economía, Historia e C.C. Sociais. A sua exposiçom versará sobre: "Vencedores e vencidos na revolta irmandinha"

Barros Guimaráns, é historiador especialista na Historia Medieval da Galiza. É formado em Engenharia Técnica Industrial e licenciou-se em Geografia e Historia na USC. Obtivo o doutoramento com a tese, Mentalidad y revuelta en la Galicia irmandiña: favorables y contrarios. Actualmente exerce como professor de Hª Medieval na USC. Formou parte do PCG, e foi membro do seu Comité Central e Secretario de relaçons políticas. Assi mesmo é coordenador do Grupo de Investigaçons Historiográficas de la USC, e director-fundador de la Reda Académica Internacional "Historia a Debate". Entre a sua obra podemos sublinhar: A mentalidade xusticieira dos irmandiños, ¡Viva el-Rei! Ensaios medievais, Historiografía fin de siglo, etc....

Dia: 24 de Abril 2018 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras . Rua Sinagoga 22

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupaçom Cultural O Facho
Para ajudas e aportaçons económicas: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421
As conferências podem ser ouvidas em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Filipe Seném López Gómez - O Espólio cultural galego BASENAME: o-facho-filipe-senem-lopez DATE: Wed, 18 Apr 2018 08:43:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: Resenhas TAGS: ----- BODY:

O passado dia 17 de Abril, terça (martes), o arqueólogo e investigador Filipe Seném López Gómez ofereceu a sua palestra ?O Espólio cultural galego? dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais organizado pola nossa Agrupaçom.

O arqueólogo e investigador Filipe Seném fizo umha detalhada exposiçom do abandono e espólio em que se acha nom só património imaterial do nosso Pais, senom assi mesmo como a nugalha das autoridades político-culturais responsáveis do seu cuido e mantimento, incumprem as suas obrigas quando nom som cúmplices do desleigo histórico-cultural expressado no abandono dos artefactos arqueológicos que nos construírom com povo e país.

Depois da sua ricaz exposiçom o conferencista mantivo umha interessante palestra com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Calendário de conferencias 1º trimestre 2018/19 BASENAME: o-facho-calendario-de-conferencias DATE: Mon, 09 Apr 2018 16:51:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021 / N. I. 1966/000008-1ª
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

Calendário de conferencias 1º trimestre 2018/19

2018-10-09 ? 8 p.m.
Bernardo Máiz Vázquez Historiador
?Resistência, guerrilha e repressom?

2018-10-16 ? 8 p.m.
Alexandre Ballesteros Ron Professor Economia USC
?Sistema Fiscal Galego-Cupo?

2018-10-23 ? 8 p.m.
Isabel Aguirre
?Integraçom Paisagista dos Valados na Galiza"

2018-11-06 ? 8 p.m.
Cilla Lourenzo Modia Professora UDC
?A génese do Teatro Independente Galego: a conquista da identidade"

2018-11-15 ? 8 p.m.

Júlio Prada Rodriguez Professor de Histórica Contemporânea na Universidade de Vigo -Ourense
"Marchárom com todo. A repressom económica em Galiza durante o primeiro franquismo".

2018-11-27 ? 8 p.m.

Manuel Vilar Álvares ? Antropólogo
?A Fisterra, umha terra mágica?

2018-12-11 ? 8 p.m.
Fernando López-Acunha López
?O Orfeom corunhes nº 4 e o Himno Galego?

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: O Espólio cultural galego por Filipe Seném López Gómez BASENAME: o-facho-o-espolio-cultural DATE: Mon, 09 Apr 2018 16:48:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

Palestra

O vindouro dia 17 de Abril, terça (martes), o arqueólogo e investigador Filipe Seném López Gómez ?O Espólio cultural galego? dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais organizado pola nossa Agrupaçom.
Filipe Seném estudou Filosofia e Letras, especialidade de Historia da Arte na USC, ao tempo que facía prácticas de museologia e arqueologia com o historiador Manuel Chamoso Lamas, assi como na criaçom, instalaçom e posta em funcionamento do Museu das Peregrinaçons, e do Museu do Ribeiro. Participou como supervisor de campo nas prospeçoms arqueológicas do Castro de Vila-Donga, nas da ermida de Santo Guillerme de Fisterra. Assi mesmo reorganizou o Museu Arqueológico do Castelo de Santo Antom. Foi co-fundador da associaçom cultural Avantar do Carbalhinho, de Alexandre Bóveda na Corunha.
Entre os seus numerosos ensaios e trabalhos podemos relacionar: Roteiros de Compostela: Galicia-Portugal; Festas populares de Galicia; Os primeiros galegos: prehistoria e arqueoloxía de Galicia; A auga e as fontes en Galiza; Galicia: festas, feiras e romarías, etc. Sendo co-parceiro nos trabalhos colectivos: Historia de Galicia da AN-PG e d?A Nossa Terra. A Coruña á luz das letras; Terra e mar: cesteiros na Ría de Vigo, etc...
Dia: 17 de Abril 2018 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras . Rua Sinagoga 22

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupaçom Cultural O Facho
Para ajudas e aportaçons económicas: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421
As conferências podem ser ouvidas em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: O Tratado de Livre Comércio com Canada, por Bernardo Valdés Paços BASENAME: o-facho-o-tratado-de DATE: Fri, 23 Mar 2018 07:37:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O professor Bernardo Valdés ofreceu o sua palestra sobre o Tratado de livre comercio com Cánada na terça feira 20 de março em Portas Ártabras no âmbito das palestras públicas do período 2017-2018 da Associaçom Cultural O Facho.
O economista Bernardo Valdés introduciu o tema coas privatizaçóns do público para pasar ás características da mundializaçom: hegemonía do capital dinheiro, globalizaçom produtiva e oligopólios, o preceso excludente e a expançom em profundidade.
Fijo umha análise da organizaçom mundial do comercio para centrarse no chamado CETA, o tratado de livre comercio con Canadá. Assim, falou dos acordos comerciais do novo tipo: eliminaçom de barreiras tarifárias, permiso de tratamentos químicos, o acceso a mercados públicos e o risco de convergencia, investimentos directos e tamén da regulamentaçom do comercio.
Como conclusión, o profesor Valdés nom ten claro o crecemento económico grazas aos tratados, que protegerían ás grandes empresas transnacionais e a sua segurança sem recurrir á força militar.
Ao remate, houbo a habitual rolda de preguntas e sugestions, ponhendo o foco no debate político como chave do tema, e na que se mantivo viva a dialéctica por parte dun asistente novo con posturas a prol do tratado por consideralo umha oportunidade e nom un risco.
Vostede pode ouvir o áudio da conferéncia nesta publicaçom.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Sobre a poesía e os poetas da Irmandade da Fala, por Teresa López Fernández BASENAME: o-facho-sobre-a-poesia-2 DATE: Fri, 09 Mar 2018 09:57:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A professora da Universidade da Corunha Teresa López falou Sobre a poesía e os poetas das Irmandades da Fala, na terça feira 6 de março em Portas Ártabras no âmbito das palestras públicas do período 2017-2018 da Associaçom Cultural O Facho.
A filóloga Teresa López contextualizou a época das Irmandades e a pegada do Grupo Nós e mais as avangardas, e fez um percorrido pela nómina de autores relacionados coas Irmandades, ponhendo o foco sobre algúns dos mais representativos: Cabanillas, Victoriano Taibo, Fermín Bouza-Brey, Manuel Antonio e Luís Amado Carballo.

Dende o nacionalismo galego de Antón Villar Ponte, pasando pelo vate Ramón Cabanillas aclamado por Lois Porteiro, até o factótum do Grupo Nós, Vicente Risco, e sua teoria do Nacionalismo galego, levarom-nos as imagens escolhidas pela professora López até uma estética nacional de valor universal onde o engebrismo tinha a sua originalidade específica entendida como confluência de lirismo, saudade, humorismo e medievalismo, tirando da tradiçom nas artes medieval, románica e popular, e com modelos cultos e populares, enfrontando o velho com o novo.

Assim chegamos ás avangardas, onde nom faltaron imaginismo, hilozoísmo, neopopularismo, neotrobadorismo e a estética pessoal inconfundível de Manuel Antonio.
Ao remate, houbo a habitual rolda de preguntas.

Vostede pode ouvir o áudio da conferéncia nesta publicaçom.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Sobre a poesía e os poetas da Irmandade da Fala, por Teresa López Fernández BASENAME: o-facho-sobre-a-poesia DATE: Tue, 06 Mar 2018 07:46:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Teresa López é licenciada em Filoloxía Hispânica pela Universidade de Santiago de Compostela e Doutora em Filoloxía Hispânica (secção Galego-Português) pela Universidade da Corunha, onde na actualidade é professora titular da área de Filoloxías Galega e Portuguesa. Foi Decana da Faculdade de Filoloxía (fevereiro 2005-abril 2013) e na actualidade é directora do Departamento de Letras desta Universidade.

O seu trabalho de investigação está centrado na literatura galega contemporânea, especialmente nas relações entre a literatura medieval e a contemporânea, no Rexurdimento e na poesia de vanguarda no período 1916-1936. É autora ou coautora de mais de 30 livros ou capítulos de livros e de média centena de artigos em revistas especializadas e congressos.

Entre os seus livros são de salientar, entre outros, 'Névoas de antano. Ecos dos cancioneiros galego-portugueses na Galiza do século XIX' (1991), galardoado com o I Prêmio de Investigação Linguística e Literária Carvalho Calero, 'O neotrobadorismo' (1997), 'Sementeira de ronseis. Cinco poetas da vanguarda' (2000) e as edições de 'Rua 26. Diálogo limiar' (1996) de Álvaro Cunqueiro, 'A costureira d?aldea' (2006) de Manuel Lugrís Freire e, em colaboração com Xoán López Viñas, 'O frade das duas almas' de Xosé Tobío Mayo (2010).

Dedicou artigos a diversos aspectos da literatura galega no século XIX, à nova narrativa, e à presença da lírica trobadoresca na poesia de Bernardino Graña, Ernesto Guerra da Cal, Eduardo Pondal, Fermín Bouza-Brey, Uxío Novoneyra ou Álvaro Cunqueiro, publicados em revistas como Grial, Anuario de Estudos Literários Galegos, A Trabe de Ouro, o Boletim da Real Academia Galega, e em livros colectivos.

Dia: martes 6 de marzo de 2018- Hora: 8 do serán

Local: Portas Ártabras, R/ Sinagoga 22 , Cidade Vella . A Coruña

J. Alberte Corral Iglesias, Presidente d'O Facho

Correo electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br

Segue-nos en Facebook: Agrupación Cultural O Facho

Para axudas e aportaciós económicas: Conta ES02.3070.0044.58.6090453421

Todas as palestras dadas estám en: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Un achegamento á figura de Maruja Mallo, por Emilio Xosé Insua López BASENAME: o-facho-un-achegamento-a DATE: Wed, 28 Feb 2018 14:09:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O filólogo e professor Emilio Xosé Ínsua apresentou a palestra sob o título Un achegamento á figura de Maruja Mallo, na terça feira 27 de fevreiro em Portas Ártabras no âmbito das palestras públicas do período 2017-2018 da Associaçom Cultural O Facho.
O professor Emilio Ínsua fez uma exposiçom entretida e completa da vida e obra da pintora vangardista galega Maruja Mallo. Do seu berce em Viveiro até Madrid, pasando por Avilés, Escola de Belas Artes de San Fernando, Ilhas Canarias, París, Bueu, Vigo, Bos Aires, Nova York, Chile, Uruguai, lugares onde tratou senlheiros persoeiros da arte e a literatura como André Breton, Paul Eluard, Max Ernst, Miró, Chirico, Salvador Dalí, Ortega y Gasset, Alberti, Benjamín Palencia, Andy Warhol, Picasso, Juan Ramón Jiménez, Joaquín Torres, Miguel Hernández, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Alfonso Reyes, Lorca, Buñuel, entre muitos outros.

Considerada membro da Geraçom do 27, forma parte do grupo Las sin sombrero, com Margarita Manso, María Teresa León, María Zambrano, Rosa Chacel, e sua grande amiga Concha Méndez.

A pegada da evoluçom surrealista desta singular mulher, independente e de grande personalidade, foi seguida com muito interesse pelo público, quen puxo o foco em duas das obras, Surpresa do trigo e Mulher com cabra.

Vostede pode ouvir o áudio da conferéncia nesta publicaçom.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: O caminho de Santiago polos Santuários Mágicos Celtas, por André Pena Graña BASENAME: o-facho-o DATE: Wed, 21 Feb 2018 11:41:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O historiador e arqueólogo André Pena Granha apresentou uma palestra sob o título O caminho de Santiago polos Santuários Mágicos Celtas, na terça feira 20 de fevreiro em Portas Ártabras no âmbito das palestras públicas do período 2017-2018 da Associaçom Cultural O Facho.
O professor Pena Granha fez uma extensa exposiçom dos caminhos de diferentes povos seguindo a Vía Láctea em direçom ao Finis Terrae, com ênfase especial nas pegadas celtas. O imaginário de muitas culturas encontrabam o caminho cara ao alem em nossas costas seguindo as estrelas e os solpores.
Mitologia, religiom, arte, pensamento filosófico, história, lendas e muito celtismo, reuniram-se nas Portas Ártabras da cidade da Corunha, traídos pelo arquiveiro do Concelho de Narón, André Pena Granha.

Vostede pode ouvir o áudio da conferéncia nesta publicaçom.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: O caminho de Santiago polos Santuários Mágicos Celtas, por André Pena Graña BASENAME: o-facho-o-caminho-de DATE: Mon, 19 Feb 2018 13:04:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O vindoiro martes, dia 20 de febreiro de 2018, André Pena Graña falará dentro do ciclo ??Língua, Cultura e País??. A sua charla intitula-se: O caminho de Santiago polos Santuários Mágicos Celtas..

André Pena Graña (Ferrol, 1955), é um historiador contemporâneo galego especializado em investigações sobre a cultura céltica. Criou-se em Menorca dos 7 aos 14 anos, voltando posteriormente a Ferrol. Doutor em Arqueologia e História Antiga pela Universidade de Santiago de Compostela, desde 1987 trabalha como Historiador, Arqueólogo e Arquiveiro do concello de Narón, onde ganhou o seu posto de Arquiveiro-Historiador. Pena Graña é um activo defensor da cultura e das crenças celtas. É o actual deán do Instituto Galego de Estudos Célticos.

Ávido leitor e erudito investigador e escritor, entre a sua obra é preciso citar os trabalhos realizados sobre a ampla história do concello naronés: Narón, concello con história de seu, en tres volumes, Volume I. (1991) Ed. Sotelo Blanco;, Volume II (1992) Ed. Kadmos; e Volume III (2001) Ed. Sotelo Branco; Narón. Uma história ilustrada na Terra de Trasancos, junto com Eva Merlán Bollaín e Alfonso Filgueira López, editado por Bahía (1995). Salientam-se asimesmo A origem dos coutos, das xurisdicións dos escudos e das bandeiras autárquicas galegas. Narón: Vexiloloxía e heráldica, editado polo concello de Narón, (2002); Santa María Maior do Vale, Narón: Uma Freguesia com Celtas Reminiscências na Terra de Trasancos, editado pela Fundación Terra de Trasancos, (2004) e mais recentemente Santo André de Teixido: O Caminho dos Celtas. (2006) Ed. Equona. Activo nas redes sociais e internet, é muito recomendábel visitar o seu blog andrepenagranha.wordpress.com onde as pessoas interessadas na cultura céltica da Galiza encontrarão uma muito interessante, as mais das veces desconhecida e sobre tudo surpreendente informação.

Dia: martes 20 de febreiro de 2018- Hora: 8 do serán

Local: Portas Ártabras, R/ Sinagoga 22 , Cidade Vella . A Coruña

J. Alberte Corral Iglesias, Presidente d'O Facho

Correo electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br

Segue-nos en Facebook: Agrupación Cultural O Facho

Para axudas e aportaciós económicas: Conta ES02.3070.0044.58.6090453421

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Ordeamento, restriçons de uso e prevençons de incendios florestais, por Pedro Alonso Iglesias BASENAME: o-facho-4 DATE: Mon, 19 Feb 2018 12:57:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Pedro Alonso apresentou em Portas Ártabras uma palestra sob o título "Ordeamento, restricións de uso e prevençom de incéndios florestais", na terça 6 de fevreiro no ciclo Terrorismo incendiário no âmbito das palestras públicas do período 2017-2018 da Associaçom Cultural O Facho.
O biólogo Pedro Alonso explicou detalhadamente a situaçom do monte galego, fazendo uma ampla dissertaçom dos diferentes fatores que desencadeiam a situaçom atual. Assim, da perda da funçom tradicional de pastagem e fertilizantes, pasando pela crise produtiva que levou à conversom, até o desprazamento de árvores nativas em favor de outras espécies, o eucalipto.
Ele fez uma ênfase especial no fracasso do Plano Florestal de 1992 e finalizou sua exposiçom com propostas de racionalizaçom, como critérios de organizaçãm, censos de produtores, espaços para floresta nativa, conservaçom de hábitats arbóreos e usos não florestais, controle de espécies invasoras, para rematar com exemplos de gestiom do monte em outros países, como Portugal e França.
Afinal, os participantes participaram de uma série de perguntas e sugestões de grande interesse.

Você pode ouvir o áudio da conferência nesta publicidade.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Ordeamento, restriçons de uso e prevençons de incendios florestais, por Pedro Alonso Iglesias BASENAME: o-facho-ordeamento-restricons-de DATE: Tue, 06 Feb 2018 07:22:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Alonso Iglesias é naturalista e biólogo. Formou parte en 1983 do núcleo fundador do Grupo Erva, associaçom ecologista e naturalista das mais dinámicas de Galiza durante os anos oitenta e noventa. Foi um dos impulsores da Assembleia de Grupos Ecologistas e Naturalistas de Galiza (AGENG), precursora da Federaçom Ecologista Galega, sendo coordenador da sua Comissom Forestal e representando aos grupos ecologistas galegos na mesa consultiva criada no seu momento pola Junta de Galiza durante o processo de elaboraçom do Plano Forestal aprovado en 1992. Co-autor da exposiçom intitulada: Ence, a hipoteca dum povo, impulsada por Erva en 2005.

Asiduo colaborador jornalístico, salientam-se os seus artigos no díàrio Sermos Galiza sobre temas meio ambientais, principalmente dentro da temática florestal e da minaria, sendo de salientar O país aos pés de Ence, Acumulación de capital e podrémia. O caso ENCE, De Carballosa para Eucaliptosa, Vacas, eucaliptos e PDR, Sexta extinción, Irlanda en Galiza, A danza das árbores, Por unha minaría galega e As Encrobas-Corcoesto. Un retroceso de 30 anos?

Dia: martes 6 de febreiro de 2018- Hora: 8 do serán

Local: Portas Ártabras, R/ Sinagoga 22 , Cidade Vella . A Coruña

J. Alberte Corral Iglesias, Presidente d'O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "Nos 110 anos do Himno Galego: historia, texto e símbolo", por Manuel Ferreiro BASENAME: o-facho-nos-110-anos-2 DATE: Mon, 05 Feb 2018 07:51:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O doutor e catedrático em Filologia Galega e Portuguesa, Manuel Ferreiro, apresentou uma palestra co título "Nos 110 anos do hino galego: história, texto e símbolo", na terça feira 30 de janeiro em Portas Ártabras no âmbito das palestras públicas do período 2017-2018 da Associaçom Cultural O Facho.
O professor Ferreiro, um profundo conhecedor da vida e trabalho de Eduardo Pondal, fez um breve percorrido pelos diferentes textos propostos para ser o hino galego e, finalmente, focou no que se tornou definitivo, o trabalho de nosso bo bergantinham, com música do mestre Pascual Veiga.
Com grande preciçom e manejo dos textos originais que reflectiu en powerpoint, ele ofereceu ao público a evoluçom do texto do hino galego até o que deveria ser o atual. Pondal sabia das gralhas do texto, mas não teve tempo para corrigi-lo, por causa de sua doença e posterior pasamento.
A emoçom chegou a Portas Ártabras no final do ato quando o público assistente cantou o Hino Galego enteiro e atualizado.

Vostede pode ouvir o áudio da conferéncia nesta publicaçom.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: CONCURSO NACIONAL DE ?CONTOS DE NENOS PARA NENOS? CONVOCADO POLA AGRUPACIÓN CULTURAL O FACHO BASENAME: concurso-nacional-de-contos-de DATE: Wed, 31 Jan 2018 12:08:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Recuperados en 2008 os premios literarios que desde os anos sesenta convocou O FACHO e nos que participaron ou gañaron muitos dos escritores e escritoras que hoxe fan posíbel con a sua obra unha literatura galega de calidade e de grande importancia nas letras universais, realiza-se a convocatoria para 2018 do Concurso Literario de ?Contos de Nenos para Nenos?

BASES DO CONCURSO

1. Poderán participar rapaces e raparigas que presenten as súas obras en Lingua galega. Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos en toda a súa extensión.
2. O prazo de admisión de orixinais finaliza o día 31 de Março do 2018 ás doce da noite.
3. A apresentación de orixinais para o Concurso fará-se por correio postal dirixido à Asociación Cultural O FACHO, Apartado de Correios n.º 46, Oficina Principal. Podendo facer individualmente ou por medio do centro onde curse os seus estudos.
4. No caso en que sexan os centros escolares os que presenten os orixinais ao Concurso, deberán facer unha pre-selección dun máximo de dous traballos por categoría, calquera outro terá que ser apresentado individualmente.
5. As obras haberen de seren relatos orixinais e non estaren editados por ningún procedemento impreso ou electrónico, nin teren sido premiados en calquera outro concurso ou certame literario e en condicións para que os seus direitos de publicación podan ser cedidos à Asociación Cultural O FACHO por período de cinco anos contados a partir do día do fallo do xúri.
6. Para alén da orixinalidade literaria, o xúri valorizará a riqueza lingüística e o coñecemento gramatical reflectido nas obras. As obras presentadas debe estar escrita en lingua galega en calquera das tres normas ortográficas (RAG, REINTEGRADO, LUSOFONA)
7. Estabelecen-se dúas categorías:

Categoría A: Nenos e nenas de 9 a 12 anos.
Categoría B: Rapaces e raparigas de 13 a 16 anos.

8. Os importes dos premios serán os que seguen:

Categoría A :
1º: 450,.- ? en efectivo, e unha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.
2º: 250.- ? en efectivo, e unha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.

Categoría B:
1º: 450,.- ? en efectivo, e unha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.
2º: 250,.- ? en efectivo, e unha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.

9. Cada autor só poderá apresentar unha obra atendo-se aos seguintes limites de extensión:

Categoría A: Un máximo de cinco fólios
Categoría B: Un máximo de dez fólios

10. As obras haberen de se apresentar por triplicado, manuscritas ou mecanográficas, encadernadas ou grampadas e levarán por detrás do último folio os seguintes dados:

Nome e apelidos do autor/a.
Enderezo e telefone. Correio electrónico.
Centro onde cursa os seus estudos.
Categoría na que participa.

11. Os premios serán escollidos por un xúri designado pola Asociación Cultural O Facho en fallo que se fará público no mes de Maio.
12. O xúri poderá declarar deserto un ou varios dos premios do concurso e será o que deberá resolver aquelas situacións que se presenten e que non estean contempladas nestas bases, así cono as dubidas na sua interpretación.
13. A participación neste Concurso implica a aceptación das presentes bases.

Correio electrónico: o_facho_a_cultural@yahoo.con.br
Segue-nos en Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Blogue:
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/Coruña, 17 de xaneiro 2018

Correio electrónico: o_facho_a_cultural@yahoo.con.br
Segue-nos en Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Blogue:
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: CONCURSO DE TEATRO INFANTIL 2018 CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO. BASENAME: concurso-de-teatro-infantil-2018 DATE: Wed, 31 Jan 2018 12:06:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Assumindo como próprias as palavras de Juan Ramón Jiménez quando afirmava que ?Teatro infantil é aquele que também lhe gosta aos nenos?, a Agrupaçom Cultural O FACHO acordou convocar o Concurso de Teatro Infantil 2018, que se regerá polas seguintes bases:

1º) Poderám optar ao devandito prémio qualquer pessoa, sem restriçom, sempre que a obra seja inédita e redigida em língua galega, -em qualquer norma ortográfica (AGAL, PADROM, RAG)- nom representadas, nem premiadas noutros certames.

2º) Estabelece-se como prémio único de 200,.- ? e umha biblioteca de livros teatrais.

3º) A obra, que nom poderá exceder os 80 fólios, será apresentada por triplicado, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara.

4º) Os originais para o Concurso enviaram-se por correio à Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal d'A Crunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos, correio eletronico e telefone do autor ou autora.

5º) O prazo de admissom de originais finda o dia 15 de Abril do 2018 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.

6º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo está composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego.

7º) O júri poderá declarar deserto o prémio do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom.

8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.

9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom. No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.

Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

Agrupaçom Cultural O Facho

Na Crunha, 15 Janeiro 2018

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?Outra política forestal para Galiza?, por Alberte Blanco Casal BASENAME: o-facho-outra-politica-forestal-1 DATE: Tue, 30 Jan 2018 07:47:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Alberte Blanco Casal apresentou uma palestra sob o título "Outra política florestal para a Galiza", na terça 23 de janeiro em Portas Ártabras no ciclo de Terrorismo incendiário no âmbito das palestras públicas do período 2017-2018 da Associaçom Cultural O Facho.
O professor Alberte explicou em detalhes os principais fatores que desencadearam os incêndios em nossa terra, entre os quais enfatizou a intencionalidade, uma política florestal vulnerável, o abandono da atividade agrária que aumenta a vulnerabilidade, a falta de florestas nativas em favor do eucalipto estrangeiro, a mudança das condiçons climáticas e a falta de previsons da administraçom, a reduçom dos sistemas terrestres e aéreos para combateren os incêndios, a reduçom da proteçom do 50% ao 30% que não se cumpre, ou o desaparecimento das plantaçons em mosaico.
Concentrou-se na necessidade de uma política florestal de longo prazo, com biodiversidade, boas práticas florestais, um desenvolvimento econômico multifuncional do monte, a participaçom ativa dos agentes, o reflorestamento do banco de terras, das micorrizacions (castinheiros com edulis boletus), arborizaçom em mosaico, pontos de água, faixas de proteçom, etc.

O professor Blanco Casal, com uma dicçom perfeita, apoiou sua exposiçom com algumas imagens muito sugestivas e esclarecedoras em powerpoint, que manteve a atençom do público em todos os momentos. Afinal, os participantes participaram de uma série de perguntas e sugestions de grande interesse.

Vostede pode ouvir o áudio da conferéncia nesta publicaçom.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?Nos 110 anos do Himno Galego: historia, texto e símbolo?, por Manuel Ferreiro BASENAME: o-facho-nos-110-anos DATE: Mon, 29 Jan 2018 13:09:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O vindoiro martes, dia 30 de xaneiro de 2018, o profesor Manuel Ferreiro falará dentro do ciclo, ?Lingua, cultura e país?, coa palestra intitulada ?Nos 110 anos do Himno Galego: historia, texto e símbolo?.

Manuel Ferreiro (Saavedra, 1955) é licenciado (1978) e doutor (1990) en Filoloxía Hispánica (subsección: Galego-Portugués) pola Universidade de Santiago de Compostela. Na actualidade é catedrático de Filoloxías Galega e Portuguesa na Universidade da Coruña. A súa actividade investigadora abala entre a Lingüística Histórica e mais a Ecdótica e a Crítica Textual: os dous volumes da Gramática Histórica Galega (1995-1997) inscríbense na primeira liña de investigación; co segundo núcleo de pesquisa están relacionados os traballos que teñen como obxecto o estudo e a edición de textos medievais, nomeadamente dos textos trobadorescos galego-portugueses, con participación e dirección de proxectos de investigación e coa publicación de diversos contributos e artigos especializados en revistas e libros colectivos, e mais monografías como As cantigas de Rodrigu?Eanes de Vasconcelos ou O Cancioneiro de Pero Mafaldo.

A figura e a obra de Eduardo Pondal nuclea outro centro de interese investigador no ámbito da Crítica Textual e do estudo da lingua literaria pondaliana, coa publicación de múltiplos estudos, nomeadamente os catro volumes da súa obra completa (1995-2005) e numerosos traballos e monografías sobre o poeta: De Breogán aos Pinos. O texto do Himno Galego, 1996, 1ª ed.; O Himno Galego. Documentos históricos (1890-1907); Eduardo Pondal, o cantor do eido noso (2017); Estes son os eidos amigos. Escolma xeográfica da poesía pondaliana (2017); Eduardo Pondal: Os cantos eran da Patria (120 poemas) (2017).

En 2006 gañou o XVII Premio de Investigación ?Losada Diéguez? 2006 pola edición d?Os Eoas pondalianos, e en 2014 foille concedido o IX Premio de Investigación 'Concepción Arenal' de Humanidades 2014 polo proxecto Glosario da poesía medieval profana galego-portuguesa (http://glossa.gal). Na actualidade dirixe o proxecto Universo Cantigas, que ten como obxectivo realizar a edición crítica dixital dos textos que integran a lírica profana galego-portuguesa (http://universocantigas.gal).

Dia: martes 30 de xaneiro de 2018- Hora: 8 do serán

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: CONCURSO DE POESIA CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO. BASENAME: concurso-de-poesia-convocado-pola DATE: Mon, 22 Jan 2018 10:07:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Agrupaçom Cultural O FACHO convoca o Concurso de Poesia 2018, que se regerá polas seguintes bases:
 
1º) Ao prémio de poesia d'O Facho poderám concorrer qualquer pessoa até os 35 anos de idade e sempre que nom tenha publicado nengum livro individual de poesia e a obra seja inédita e nom ter sido premiada com anterioridade em qualquer outro concurso ou certame.
A obra presentada deve estar escrita em língua galega em qualquer das três normas ortográficas (AGAL, PADROM, RAG) e com um máximo de umha obra por autor. É responsabilidade do júri do prémio determinar se algum dos trabalhos apresentados possui ou nom as características para ser considerado ?livro?. Porém, recomenda-se que tenham umha extensom mínima de 300 versos.
2º) Os originais para o Concurso enviaram-se por triplicado devidamente encadernados, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara ao Apartado de correos, 1320; ou também à Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal d'A Crunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.
3º) Estabelece-se como prémio único a ediçom da obra premiada. O Facho fará a entrega ao/à autor/a de 15 exemplares.
4º) O prazo de admissom de originais finda o dia 15 de Abril do 2018 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.
5º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo estará composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito da escrita literária, da ediçom ou da crítica.
6º) O júri poderá declarar deserto o prémio do concurso e resolvera aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom. Assim mesmo, o júri escolherá de entre os trabalhos apresentados um único libro. Ademais, poderá deixar constáncia na acta outros títulos que considere merecedores de ser publicados, nom significando isto nengum compromisso por parte d'O Facho. Nom se fará referencia na acta ao nome dos autores ou autoras dos livros mencionados.
7º) O Facho disporia do prazo de um ano para editar o livro. Transcorrido esse tempo, o autor ou autora poderá dispor da obra com a única condiçom de que deverá deixar constáncia do galardom em sucessivas ediçons do livro.
8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.
9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no lugar concordado, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom. No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.
10º)Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.
 
 
Agrupaçom Cultural O Facho
Na Crunha, 16 Janeiro 2018

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?Outra política forestal para Galiza?, por Alberte Blanco Casal BASENAME: o-facho-outra-politica-forestal DATE: Mon, 22 Jan 2018 10:02:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O vindoiro martes, dia 23 de janeiro de 2018, o professor Alberte Blanco Casal falará dentro do ciclo, ?Terrorismo incendiario?, com a palestra intitulada ?Outra política forestal para Galiza?.

Alberte Blanco Casal (1951, Vilaboa-Pontevedra) é residente em Verín (Ourense). De formación Engenheiro Técnico Industrial, foi professor do Instituto de Ensino Secundária desa vila, sendo director do mesmo entre 2002 e 2005. Fundador, em 1988, da Asociación Cultural Monterrei de Verín e da sua revista A Tempo. Foi membro do Conselho Nacional do BNG entre 1987 e meados dos anos 90. Exerceu como concelleiro nacionalista em Verín desde 1991 até 2005. Na legislatura 2003-2005, em qualidade de membro do BNG, foi porta-voz e tenente de alcalde do Concello de Verín. Entre 2005 e 2009 foi Director-Geral de Montes da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galiza.

Participou na obra colectiva Os incêndios florestais na Galiza, editada pelo Consello da Cultura Galega em 2006 e coordenada por Francisco Díaz-Fierros e Plácido Baamonde. É colaborador da revista nacionalista de pensamento Terra e Tempo, editada em Compostela, e da revista Fórum Galaico-Transmontano editada em Chaves (Portugal). Colabora habitualmente como articulista nos diários dixitais Sermos Galiza e Largo Público. É membro fundador do colectivo de animação cultural Foro Monterrei.

Em abril de 2013 publicou a novela Arcadia. Os guardiáns do segredo, da que saíram duas edições. Em 2014 publicou um librinho de relatos autobiográficos intitulado Telumbres de lua. Em 2015 a Deputação de Ourense publicou a sua obra de investigação histórica O conflito de interesses no caminho de ferro de Zamora a Ourense. Aproximación histórica ao período 1840-1930. Foi finalista, também em 2015, do Prêmio Xerais da Galiza coa novela O Códice Esmeralda, publicada em março de 2017.

Colaborou e coordinou "O monte galego, unha reflexión necesaria", obra colectiva que se editou em 2017 por Sermos Galiza.

Dia: martes 23 de janeiro de 2018- Hora: 8 do serám

Local: Portas Ártabras, R/ Sinagoga 22 , Cidade Velha . A Crunha

J. Alberte Corral Iglesias, Presidente d'O Facho

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br

Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho

Para ajudas e aportaçoms económicas: Conta ES02.3070.0044.58.6090453421

Todas as palestras dadas estám em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Incendios e forestal galego, por Ramón Varela Díaz BASENAME: o-facho-incendios-e-forestal-1 DATE: Wed, 10 Jan 2018 11:57:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O biólogo Ramón Varela Díaz colocou o foco no plano florestal e na substituiçom das árvores nativas pelas árvores estrangeiras, eucaliptos e pinheiros, como algumas das causas dos incêndios que nos asolagam por décadas em nossos montes, na sua palestra oferecida na terça- feira, 8 de janeiro, em Portas Ártabras, no ciclo "Terrorismo Incendiário", palestras públicas 2017-2018 da Associaçom Cultural O Facho.

O professor Varela Díaz não agochou os interesses por trás da explotaçom florestal e fez alguma achega para a dinamizaçom dos nossos montes de forma mais produtiva e ecológica. A necessidade de outra política forestal com maior consenso no planejamento, uma prevençom mais eficaz, a promoçom das indústrias da 2ª transformaçom, a explotaçom da gandeiría livre ou semi-livre, ou os produtos ecológicos para promover o emprego e pôr freo à desruralizaçom... assim como um estrito cumprimento das regras da administraçom, entre outras, constituem algumas das propostas do professor Varela.
A charla foi seguida com muito interesse pelo público atendendo à importância do tema em nossa terra e no final houve uma série de perguntas e sugestões que provocaram debate, reflexão e até autocrítica.

Vostede pode ouvir o áudio da conferéncia nesta publicaçom.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Apresentaçom da obra ganhadora do Concurso Nacional de Poesía O Facho 2017 BASENAME: o-facho-apresentacom-da-obra DATE: Wed, 10 Jan 2018 08:30:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Agrupaçom Cultural O Facho e a Editorial Medulia organizaron mércores/quarta feira 20 de dezembro a apresentaçom do poemario Cristal de bágoas, de Daniel Irimia Yáñez (Cospeito, Lugo), obra ganhadora do Concurso Nacional de Poesia O Facho 2017. O xurado do premio estivo composto pola poeta Lucía de Fraga, o escritor Xulio López Valcárcel e Henrique Sánchez em nome de O Facho.
Vostede pode ouvir o áudio da conferéncia nesta publicaçom.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Casares Quiroga e o obreirismo: acordo e diverxencia nos procesos de cambio, por Emilio Grandío BASENAME: o-facho-casares-quiroga-e DATE: Fri, 22 Dec 2017 17:39:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O professor Emilio Grandío Seoane falou sobre o político corunhés Santiago Casares Quiroga em a interessante palestra da terça-feira, 19 de dezembro, em Portas Ártabras, dentro do ciclo de palestras públicas 2017-2018 da Associaçom Cultural O Facho coa que se pecha o 1º trimestre. Casares Quiroga continua a ser unha figura política incuestionável na historia, e tamén controvertida, como não pode ser de outra forma no convulsivo contexto que lhe tocou vivir. O historiador Grandío, com seu dominio da historia contemporánea, colocou seu foco nas complexas loitas ideolóxicas e grupais que cercaram o político da Corunha.
Ao rematar a sua interesante charla tivo lugar a habitual quenda de perguntas e reflexiões.
Vostede pode ouvir o áudio da conferéncia nesta publicaçom.

Agrupaçom Cultural O Facho d?A Corunha.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: o facho: "Piñeiro e Castelao", por Xoan Carlos Garrido Couceiro BASENAME: o-facho-pineiro-e-castelao DATE: Fri, 22 Dec 2017 17:27:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O professor Xoán Carlos Garrido Couceiro falou sobre as figuras de Castelao e Ramón Piñeiro na interessante palestra que se situa na terça-feira, 12 de dezembro, em Portas Ártabras, em o ciclo de palestras públicas 2017-2018 da Associaçom Cultural O Facho. Duas figuras através das cales -seguindo o relatório do professor Garrido- deixáronse vê duas maneiras desemelhantes em a linha de pensamento e atuaçom em a reorganizaçom da Galiza tanto em o eido cultural coma político. Pensamento, arte e reflexiões fixeron de Portas Ártabras onte ese espaço aberto á dialetica e ao debate, onde a palavra tomou unha vez máis o protagonismo principal. O relatório foi acompanhado de subxestivas imaxes em powerpoint, que guiaron a fala do conferencista. Ao rematar tivo lugar a habitual quenda de perguntas e reflexiões.
Vostede pode ouvir o áudio da conferéncia nesta publicaçom.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Cantigas galego-portuguesas, por Leticia Eirín BASENAME: o-facho-cantigas-galego-portuguesas-1 DATE: Tue, 05 Dec 2017 07:54:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A professora da Universidade da Corunha, Leticia Eirín, fez uma palestra completa sobre as cantigas galego-portuguesas na terça-feira, 21 de novembro, em Portas Ártabras, no ciclo de palestras públicas 2017-2018 da Associaçom Cultural O Facho. O conhecimento que a professora Eirín tem sobre nossa tradiçom medieval e sua capacidade de comunicaçom e síntese serviram para ponher o foco em textos que colocam a cultura galega na vanguarda da cultura européia e universal naquela altura. O público apreciou muito a conversa pedagógica da professora Eirín que acompanhou seu discurso com um powerpoint no qual ela sintetizou e exemplificou o relatório. O ato terminou com um período de perguntas que a professora respondeu com muito conhecimento e gentileza.
Vostede pode ouvir o áudio da conferéncia nesta publicaçom.

Agrupaçom Cultural O Facho d?A Corunha.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Cantigas galego-portuguesas, por Leticia Eirín BASENAME: o-facho-cantigas-galego-portuguesas DATE: Sat, 25 Nov 2017 18:38:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O vindoiro dia 28 de novembro, a linguista e professora Leticia Eirín falará dentro do ciclo, ?Língua, Cultura e País?, com a palestra intitulada ?Cantigas galego-portuguesas?.

Leticia Eirín (A Corunha, 1981), licenciou-se em Filoloxía Galega na Universidade da Corunha e doutorou-se nesta mesma universidade no ano 2012.

O seu trabalho de investigação está centrado na literatura medieval galego-portuguesa. Dentre as suas publicações destaca a edição da obra teatral Auto chamado dos Enfatriões, de Luís de Camões (Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, 2008), O cancioneiro de Mas Mafaldo. Edição crítica (Centro Ramón Piñeiro para a Investigação em Humanidades, 2014), em colaboração com Manuel Ferreiro, ou A visión do amor no cancioneiro de Don Denis. Estudo e edição de 33 cantigas de amor (Edições Laiovento, 2015). Na actualidade é professora da Área de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade da Corunha, participando em diversos projetos de investigação. Acadou o IX Premio de Inverstigación Concepción Arenal de Humanidades 2014 polo projeto Gossa.

Dia: 28 de novembro- Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras, R/ Sinagoga 22
Cidade Velha . A Crunha

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Xavier Alcalá con "De Ferrol à Patagônia: Historia dumha Revoluçom" BASENAME: o-facho-xavier-alcala-con DATE: Fri, 24 Nov 2017 11:36:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O escritor e engenheiro de telecomunicaçons Xavier Alcalá, sócio e amigo d?O Facho, deu uma interessante conferência sob o título "De Ferrol à Patagônia: Historia dumha Revoluçom", na terça-feira passada 21 de novembro em Portas Ártabras em o ciclo de palestras públicas 2017-2018 da Agrupaçom Cultural O Facho d'A Corunha.

Alcalá, colaborador em outros tempos da Associaçom como membro do juri de narrativa, palestrante e membro da equipa de idiomas que publicou O galego hoxe. Curso de lingua em os 70, entreteve o público em todos os momentos com seu verbo fácil e bonomia.
Vostede pode ouvir o áudio da conferéncia nesta publicaçom.

Agrupaçom Cultural O Facho d?A Corunha.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Galicia Encantada: a mulher no imaginario mítico-popular galego, por Antonio Reigosa BASENAME: o-facho-galicia-encantada-a DATE: Fri, 24 Nov 2017 09:58:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O escritor, pesquisador e divulgador Antonio Reigosa ofereceu uma conversa divertida sobre a "Galicia Encantada: a mulher no imaginario mítico-popular galego?, na terça-feira passada 7 de novembro em Portas Ártabras no ciclo de palestras públicas da Agrupaçom Cultural O Facho d?A Corunha.
Antonio Reigosa manteve o público ?encantado? o tempo todo com sua exposiçom agradável sobre as mulheres no mítico e popular imaginário galego.
No final do relatório, houve uma conversa divertida com o palestrante.

Vostede pode ouvir o áudio da conferéncia nesta publicaçom.

Agrupaçom Cultural O Facho d?A Corunha.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Franscisco Rodrigues Sanches con "Outro marzal sangrento. A repressom contra o povo em março 1918". BASENAME: o-facho-franscisco-rodrigues-sanches-1 DATE: Fri, 10 Nov 2017 08:01:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 24 de outubro (terça-martes) 2017, o Doutor em Filologia Românica e Catedrático de Literatura espanhola Francisco Rodrigues Sanches falou dentro do ciclo "Língua, Cultura e País" com a palestra intitulada "Outro marzal sangrento. A repressom contra o povo em março 1918", organizado pela A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha. O acto realizou-se em Portas Ártabras, Rua Sinagoga 22 - Cidade Velha.
Paco Rodrigues depois de relatarem a repressom sofrida pelas mulheres de Ferrolterra e suas causas, fatos que no próximo ano completarám 100 anos, respondeu todas as questons dos participantes em uma discussão animada.
Rodrigues Sanches é autor dumha ampla obra de investigaçom e ensaio em temas lingüísticos, literários, culturais e políticos desde unha perspectiva nacionalista. Inaugura unha linha de análise sócio-lingüística com a publicaçom de "Conflicto lingüístico e ideoloxía na Galiza". Especialista em figuras de grande relevância com títulos como Análise sociolóxica da obra de Rosalía Castro, A evolución ideolóxica de Manuel Curros Enríquez, O desacougo da nación negada, Eduardo Blanco Amor. Neste âmbito realizou trabalhos como Literatura galega, problemas de método e interpretación.
Paco Rodrigues foi um dos impulsores da criaçom e dinamizaçom de organizaçons sindicais e políticas como INTG e Bloque Nacionalista Galego. Também participou como deputado do Parlamento Galego e nas Cortes Espanholas como membro do BNG consolidándose como um dos dirigentes históricos do nacionalismo galego.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Franscisco Rodrigues Sanches con "Outro marzal sangrento. A repressom contra o povo em março 1918". BASENAME: o-facho-franscisco-rodrigues-sanches DATE: Fri, 27 Oct 2017 11:36:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O vindouro dia 24 de outubro (terça-martes), o Doutor em Filologia Românica e Catedrático de Literatura espanhola Francisco Rodrigues Sanches, falará dentro do ciclo "Língua, Cultura e País" com a plaestra intitulada "Outro marzal sangrento. A repressom contra o povo em março 1918". O acto realizara-se às 8 do serám em Portas Ártabras, Rua Sinagoga 22 - Cidade Velha.

Rodrigues Sanches é autor dumha ampla obra de investigaçom e ensaio em temas lingüísticos, literários, culturais e políticos desde unha perspectiva nacionalista. Inaugura unha linha de análise sócio-lingüística com a publicaçom de "Conflicto lingüístico e ideoloxía na Galiza". Especialista em figuras de grande relevância como Rosália de Castro -Análise sociolóxica da obra de Rosalía Castro-, Curros Enríquez -A evolución ideolóxica de Manuel Curros Enríquez-, Blanco Amor -O desacougo da nación negada, Eduardo Blanco Amor-. Neste âmbito realizou trabalhos como ?Literatura galega, problemas de método e interpretación?

Paco Rodrigues foi um dos impulsores da criaçom e dinamizaçom de organizaçons sindicais e políticas como INTG e Bloque Nacionalista Galego. Também participou como deputado do Parlamento Galego e nas Cortes Espanholas como membro do BNG consolidándose como um dos dirigentes históricos do nacionalismo galego.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Nanomateriais na vida de hoje, por MANUEL BERMEJO PATIÑO BASENAME: o-facho-nanomateriais-na-vida DATE: Tue, 24 Oct 2017 07:02:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O dia 17 de Outubro do 2017 (Terça-Martes) às 8,00 do serám, o catedrático de química e professor Manuel Bermejo Pantinho falou sobre ?Nano materiais na vida de hoje?, dentro do Ciclo Língua, Cultura e País, das palestras públicas do período 2017-18 organizadas pola Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha.
Actualmente, Manolo Bermejo é professor emérito da USC e recentemente se lhe concedeu o "I Prêmio Luis Porteiro Garea" pelo seu labor na defesa e promoçom do galego na docencia e na divulgaçom científica.
Tem inumeráveis publicaçons de trabalhos em revistas internacionais do mas alto nível e comunicaçons científicas ao longo de todo mundo. Também é autor de múltiplos trabalhos pedagógico-didácticos, livros de Ciência e Divulgaçom científica, artigos em revistas galegas e espanholas e múltiplas conferências de divulgaçom. Algúns títulos dos seus traballos que mostran a amplitude das suas inquedanzas e áreas de conhecemento son: "A luz eléctrica na Galiza"; "A ciência na Galiza no século XVIII : os seus protagonistas"; "As mulheres científicas: essas desconhecidas dá história"; "Como é a química dos nanomateriais metálicos?" e "Que son as nanopartículas metálicas (NPM)".

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Nanomateriais na vida de hoje, por MANUEL BERMEJO PATIÑO BASENAME: o-facho-manuel-bermejo-patino DATE: Fri, 13 Oct 2017 10:03:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O vindoiro dia 17 de outubro, terça (martes), o Catedrático de Química Inorgánica da U.S.C., Manuel Bermejo Patinho, falará dentro do ciclo "Língua, Cultura e País", com a palestra intitulada "Nanomateriais na vida de hoje".

Manuel Bermejo é professor-investigador da USC. Do amplo currículo deste professor cabe destacar: Doutor em Ciências Químicas desde 1972. Catedrático de Química Inorgánica na Universidade de Santiago de Compostela desde 1988. Director do Instituto de Ciências da Educaçión da USC (1986-1991) e director do Departamento de Química Inorgánica (1993-96). Foi presidente da Comisión Interuniversitaria da Galiza no período 1999-2011.

Tem inumeráveis publicaçons de trabalhos em revistas internacionais do mas alto nível e comunicaçons científicas ao longo de todo mundo. Também é autor de múltiplos trabalhos pedagógico-didácticos, livros de Ciência e Divulgaçom científica, artigos em revistas galegas e espanholas e múltiplas conferências de divulgaçom. Algúns títulos dos seus traballos que mostran a amplitude das suas inquedanzas e áreas de conhecemento son: "A luz eléctrica na Galiza"; " A ciência na Galiza no século XVIII : os seus protagonistas"; "As mulheres científicas: essas desconhecidas dá história"; "Como é a química dos nanomateriais metálicos?" e "Que son as nanopartículas metálicas (NPM)".

Actualmente é professor emérito da USC e recentemente se lhe concedeu o "I Prêmio Luis Porteiro Garea" pelo seu labor na defesa e promoçom do galego na docencia e na divulgaçom científica.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: Miguel Rodríguez Carnota: O uso do galego na mocidade BASENAME: miguel-rodriguez-carnota-o-uso-1 DATE: Wed, 11 Oct 2017 07:30:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O dia 3 de Outubro do 2017 (Terça-Martes) às 8,00 do serám, o lingüista e professor Miguel Rodríguez Carnota falou sobre ?O uso do galego na mocidade?, dentro do Ciclo Língua, Cultura e País, das palestras públicas do período 2017-18 organizadas pola Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha.
Miguel Rodríguez Carnota é Lcdo. em Ciencias da Educaçóm. Na actualidade é professor e Xefe de Departamento de Normalizaçóm do IES BREAMO de Pontedeume, foi concelheiro do BNG em Paderne entre 1999 e 2011.
Co-autor do Método de lectoescritura Chirlo Merlo (Ir Indo, 1991), é membro do conselho de administraçom da Associaçóm Cultural Roxín Roxal. Ele está trabalhando em uma tese de doutorado chamada "Linguagem, poder e adolescência no processo de substituçom linguística. Análise Crítica do Discurso em uma escola de ensino secundário de uma vila galega"

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: Miguel Rodríguez Carnota: O uso do galego na mocidade BASENAME: miguel-rodriguez-carnota-o-uso DATE: Fri, 06 Oct 2017 10:20:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2017-18

Palestra

O vindouro dia 3 de Outubro do 2017 (Terça-Martes) às 8,00 do serám, o lingüista e professor Miguel Rodríguez Carnota intervirá dentro do Ciclo Língua, Cultura e País. A sua palestra versará sobre: ?O uso do galego na mocidade?.

Miguel Rodríguez Carnota é Lcdo. em Filologia. Na actualidade é professor e Xefe de Departamento de Normalizaçóm do IES BREAMO de Pontedeume, foi concelheiro do BNG em Paderne entre 1999 e 2011.

Co-autor do Método de lectoescritura Chirlo Merlo (Ir Indo, 1991), atualmente é membro do conselho de administraçom da Associaçóm Cultural Roxín Roxal.

Dia: 3 de Outubro do 2017 - Hora: 8 do serám

Local: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22

Cidade Velha - Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Entrega dos Prémios Literários Maio 2017 BASENAME: o-facho-1 DATE: Sat, 27 May 2017 17:09:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 26 de Maio, no local de Portas Ártabras realizou-se a entrega dos Prémios Literários d'O Facho:
a) Poesia,
b)Teatro Infantil
c) Contos de Nenos para Nenos,
que contárom com a doaçom de livros das editoras: Medulia Editorial, Ediçons Xerais, Sotelo Branco, Baia Ediçons, Editorial Galaxia, e Editorial Toxos Outos; as quais expressamos a nossa gratitude.
Na ocasiom estivérom presentes para outorgar os prémios ao seleccionados, os membros dos júris: Manuel Lourenço, Xavier P. Docampo, Diana Punhal, que elogiárom as obras premiadas assim como aos seus autores.
Posteriormente houvo umha refeiçom na que participárom os premiados com as suas famílias.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Prémios Literários Maio 2017- Convite BASENAME: o-facho DATE: Sat, 27 May 2017 17:04:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Entrega dos Prémios Literários Maio 2017

Convidamos-vos assistir à entrega dos prémios dos prémios literários convocados pola nossa Agrupaçom. O evento celebrara-se o vindouro dia 26 do mês que corre, às 7 e 1/2 p.m., em Portas Ártabras, rua Sinagoga nº 22, Cidade Velha.

Concurso de Contos de nenos para nenos

Premios da Categoría A (Nenos e nenas de 8 a 12 anos):

Primeiro prémio: A árbore das bolboretas de Andrea Ramos Casal
Aluna do C.E.I.P Plurilingüe de Tarrío, Culheredo (Corunha)

Segundo prémio: Misterio no colexio de Antía Mouriño García
Aluna do Colegio Ándersen de Valadares (Vigo)

Premios da categoría B. (Rapaces e rapazas de 13 a 16 anos):

Primeiro prémio: A traxedia deste mundo de Ana Barros Fernández
Aluna do CPR A Inmaculada, Marín (Pontevedra)

Segundo prémio: Deserto

Concurso de Poesia

Prémio Cristal de bágoas. Autor: Daniel Irimia Yáñez

Concurso de Teatro Infantil

Prémio: Teatro para brincar no Natal. Autora: Irene Veiga DuránCorunha, 17 de Maio do 2017

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Letras Galegas: Carlos Casares por Vitor Freixanes BASENAME: o-facho-letras-galegas-carlos DATE: Fri, 12 May 2017 14:14:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 10 de Maio o escritor, editor, e professor e poeta, Vitor Freixanes, que partilhou com o público assistente as suas vivências e experiências compartidas com Carlos Casares, assi como umha análise sobre a obra literária da figura homenageada neste ano com o galho das Letras Galegas. O acto realizou-se em Portas Ártabras.

Ao findar a sua exposiçom houvo um mui interessante colóquio.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Oferenda floral diante do monumento a Curros Henriques BASENAME: o-facho-oferenda-floral-diante DATE: Wed, 10 May 2017 15:15:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho G-15037021 / N. I. 1966/000008-1ª
Apartado de Correios nº 46 O.P. - Corunha

Oferenda floral no monumento a Curros Henriques com o galho das Letras Galegas do ano 2017

10 de Maio 2017

Com o galho das Letras Galegas, a Agrupaçom Cultural O Facho celebrou a tradicional oferenda floral diante do monumento a Curros Henriques. O evento tivo lugar hoje, 10 de Maio, às 12 e 1/2 da manhá, nos jardins de Mendes Nunes da Corunha em lembrança de todos aqueles que fizérom da cultura galega umha constante e permanente jeira na construçom da liberdade do povo galego.

Posteriormente os assistentes lérom um poema de autor ou autora galegos.

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Letras Galegas: Vitor Freixanes - Carlos Casares BASENAME: o-facho-letras-galegas-vitor DATE: Sat, 29 Apr 2017 16:21:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021 / N. I. 1966/000008-1ª
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

Palestra

A Agrupaçom Cultural O Facho da Corunha tem a bem o convidar à conferencia que o vindouro dia 10 de Maio, quarta (mércores), o escritor e jornalistas, Vitor Freixanes, que falará da figura homenageada neste ano com o galho das Letras Galegas. A sua palestra intitula-se Carlos Casares

Fernández Freixanes, é Lcdo. em filologia románica pola USC Depois dumha estancia em Madrid trabalhou no departamento de actividades culturais de Radio Popular de Vigo e foi professor colaborador do ICE em Vigo. Desde entom iniciou um intenso labor jornalístico em prensa, radio e televisom. Actualmente é o Presidente da R. Academia Galega, A actividade docente iniciada no ICE tivo continuidade na cátedra de Língua e Literatura Galegas que ocupou num IES de Vigo e na Facultade de Ciências de Comunicaçom da USC. onde actualmente exerce como professor titular. Apresentou na TVG o programa dedicado aos livros e á literatura: A Trabe de Ouro (1986-1987). Em 1976 publicou o seu primeiro livro, Unha ducia de galegos, no que recolhe conversas mantidas com doze personalidades da nossa cultura. Mais tarde ganha o Prémio Modesto R. Figueiredo de narraçom curta com o relato A caza das cascudas e resulta finalista en Niza do Premio Internacional da Prensa por Manuel González Fresco. Memoria dun fuxido. Porém seria a sua novela O triángulo inscrito na circunferencia com a que ganhou o Prémio Blanco-Amor e os da Crítica galega e espanhola. Desde esse momento deu á luz O enxoval da noiva e A cidade dos Césares. Coordenou o ensaio colectivo Galicia, Unha luz no Atlántico.Foi director geral Xerais, director de ediçons do Grupo Anaya e de Alianza Editorial, e foi director geral da Editorial Galaxia.
Dia: 10 de Maio do 2017 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22
Cidade Velha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Blogue: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho
Para ajudas e aportaçons económicas: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Galeguismo e maçonaria por Antonio Carro Fernández-Valmayor BASENAME: o-facho-galeguismo-e-maconaria DATE: Fri, 21 Apr 2017 08:23:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 18 de Abril, o ex-professor de Direito Constitucional na Faculdade de Direito da USC, Antonio Carro Fernández-Valmayor interveu dentro do Ciclo, Economia, História e C.C.S.S.. A sua palestra versou sobre: Galeguismo e maçonaria. O acto desenvolveu-se em Portas Ártabras na Cidade Velha.

Carro Fernández-Valmayor explicou com avondosos dados como a maçoneria tivo grande presencia no movimento cultural e político da recuperaçom do nosso País, desde o século XIX até o golpe de estado clerical-fascista do ano 36 do século passado.
Pessoeiros como Castro Chané, Luís Seoane, Curros Henriques, Leiras Pulpeiro, entre outros muitos maçons som piares da restauraçom do nosso País, tanto no eido cultural como político. A perseguiçom havida contra a moçoneria sob a tirania clerical-fascista do franquismo só foi umha continuidade dessa mesma perseguiçom levada pola eireja católica desde começos da maçoneria como organizaçom cívica regulamentada.

Ao findar a conferencia, o palestrista mantivo um interessante debate com os assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: A música folk na Galiza por Baldomero Francisco Iglesias do Barrio (Mero) e Xosé Luís Rivas Cruz (Mini) BASENAME: o-facho-a-musica-folk DATE: Sun, 09 Apr 2017 11:47:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 07 de Abril Baldomero Francisco Iglesias do Barrio (Mero) e Xosé Luís Rivas Cruz (Mini) músicos, poetas, mestres e investigadores do folklore e a cultura tradicionais galegos falárom dentro do ciclo: Língua, Literatura e Naçom, as suas intervençons tivérom como temática: A música folk na Galiza.

Mini e Mero expugérom na sua rica palestra, assi como o seu recital de diversas cançons tradicionais galegas, tivérom a todos os assistentes pendentes das suas palavras, até emocionar com muito do exposto, em particular com os cantos de berçe recolhidos das emocionadas cantigas das mulheres do nosso rural ao lembrar aos seus naipelos, hoje ausentes a causa da política económica de extermínio (a emigraçom) de Nós, como povo e naçom. Foi tanta a emoçom transmitida na conferencia que os presentes lhes pedírom a continuar com a mesma no tempo do colóquio.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Baldomero Francisco Iglesias do Barrio (Mero) e Xosé Luís Rivas Cruz (Mini) - A música folk na Galiza BASENAME: o-facho-baldomero-francisco-iglesias DATE: Sat, 25 Mar 2017 06:26:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021 / N. I. 1966/000008-1ª
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha


Palestra:

O vindouro dia 07 de Abril (Sexta-Venres), às 7,30 do serám, Baldomero Francisco Iglesias do Barrio (Mero) e Xosé Luís Rivas Cruz (Mini) falarám dentro do ciclo: Língua, Literatura e Naçom. A exposiçom intitula-se: A música folk na Galiza..

Mini e Mero é um duo de cantores, formado por Rivas Cruz e Iglesias do Barrio, músicos, poetas, mestres e investigadores do folklore e a cultura tradicionais galegos, membros históricos de Fuxan os Ventos e actuais componentes d?A Quenlla.
Ademais da sua rica produçom disco-gráfica com os anteriores grupos, tenhem participado por separado ou conjuntamente noutros discos de música galega, e publicado diversos livros. Assi mesmo é salientável o seu labor de recompilatório de contos, lendas, refráns, ditos ou poemas, principalmente na sua Terra Chá natal e nas zonas onde exercem o seu trabalho de mestres. O arquivo sonoro froito deste labor, e composto por milheiros de cintas magneto-fónicas, foi cedido ao Museu do Povo Galego para a sua digitaçom e incorporaçom ao Arquivo do Património Oral da Identidade. Os seus livros conjuntos incluem, entre outros:Contos de vellos para nenos, Somos lenda viva. A sua discografia conjunta inclui: Nadal en Galego, Coplas cantos e Romances de cego.
Em Abril de 2009 foi-lhes concedido por unanimidade o ?Pedrón de Ouro? como reconhecimento a sua trajectória de quarenta anos de investigaçom musical.


Dia: 7 de Abril do 2017 - Hora: 7,30 do serám
Local: Portas Ártabras . Rua Sinagoga 22
Cidade Velha - Corunha


J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupaçom Cultural O Facho
Para ajudas e aportaçons económicas: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421
As conferências podem ser ouvidas em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: As torques galaicas:"Ouro e poder na proto-história da Galiza" BASENAME: o-facho-as-torques-galaicas DATE: Sat, 25 Mar 2017 06:19:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 24 de Março às 8 do serám, o arqueólogo e investigador, X. Lois Ladra Fernández, intervéu dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social organizado pola nossa Agrupaçom. A sua exposiçom versou sobre: As torques galaicas: ouro e poder na proto-história da Galiza.

A dissertaçom do conferencista estivo respaldada por umha rica documentaçom gráfica sobre as torques, sublinhando a grande importância das investigaçons levadas a cabo por Cuevillas sobre as torques descobertas na Galiza, mostrando que a maior acumulaçom das mesmas está na Galiza. Assi mesmo deu conhecer as distintas observaçons e critérios existentes sobre as mesmas polos diversos estudiosos e arqueólogos.

Ao findar a exposiçom houvo um interessante colóquio.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: X. O FACHO: Lois Ladra Fernández - Os torques galaicos: ouro e poder na proto-história da Galiza BASENAME: x-o-facho-lois-ladra DATE: Sat, 18 Mar 2017 11:25:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021 / N. I. 1966/000008-1ª
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2016-17

Palestra

O vindouro dia 24 de Março do 2017 (Sexta-Venres) às 8,00 do serám, terça, o arqueólogo e investigador, X. Lois Ladra Fernández, intervirá dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social. A sua charla versará sobre: Os torques galaicos: ouro e poder na proto-história da Galiza

Lois Ladra, é Lcd. em Geografia e História pola UCM, Lcd. em Antropologia Social e Cultural pola UNED, Diplomado em Estudos Avançados em Arqueologia pola USC e Mestre em Arqueologia da Idade do Ferro pola U. do Porto.
Como investigador e arqueólogo tem colaborado em numerosos projectos, quer na Galiza, quer em Portugal, onde tem dirigido vários estudos na Beira Alta, na Beira Baixa, no Douro e em Trás-os-Montes. Participou em mais de meia centena de escavaçons arqueológicas, sendo responsável polas cartas arqueológicas de vários concelhos galegos e leoneses. É autor de múltiplos estudos publicados em revistas especializadas, assi como de meia dúzia de monografias, entre elas Arte relixiosa popular na Terra de Valga: cruceiros, cruces de pedra e petos de ánimas (Prémio de Investigaçom Xesús Ferro Couselo), A pesca tradicional nos rios de Galiza: caneiros, pescos e pesqueiras (Prémio de Investigaçom Vicente Risco), As embarcações tradicionais dos rios da Galiza (Prémio de Investigaçom Xaquín Lourenzo) e Tecnologia Tradicional do sumagre: Etnobotânica, História e Património. Encetou o estudo sistemático dos torques galaicos há mais de vinte anos, tendo publicado numerosos achados inéditos.

Dia: 24 de Março 2017 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22
Cidade Velha - Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Para ajudas e aportaçons económicas: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421
As conferências podem ser ouvidas em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: O Concerto fiscal galego ou Cupo por Gonzalo Rodriguez Rodríguez BASENAME: o-facho-o-concerto-fiscal-1 DATE: Sat, 18 Mar 2017 11:23:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 5 de Março do 2017, no salom de actos de Portas Ártabras acolheu a palestra que o o Doutor e Professor da U.S.C., Gonzalo Rodriguez Rodríguez interveu dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social, organizado pola nossa Agrupaçom com a sua palestra: O Concerto fiscal galego ou Cupo.
Rodriguez Rodríguez encetou mostrando com distintos e esclarecedores diagramas como a relaçom existente entre o ingressos obtidos em regime de Concerto ? Euzkadi- fôrom e som mais eficazes em paliar a desfeita económica levada polos distintos governos da Troika no estado Espanhol.
Também na sua exposiçom mostrou a extracçom dos recursos financeiros cara estado Espanhol a través da obriga das empresas que realizam a sua principal actividade económica na Galiza a cotizar e ter os seus domicílios fiscais e logística em Madrid.

Ao findar a sua exposiçom mantivo um interessante debate com os assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Oferenda floral perante a tumba de Eduardo Pondal BASENAME: o-facho-oferenda-floral-perante DATE: Thu, 02 Mar 2017 09:03:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

Oferenda floral perante a tumba de Eduardo Pondal

Dia 7 de Março do 2017


Em recordaçom do centenário da morte Eduardo Pondal, O Facho tem a bem de o convidar à oferenda floral perante da sua tumba, que se efectuará no cemitério de Santo Amaro o dia 7 de Março (terça-martes), às 5 da tarde. O acto realizara-se junto às associaçons culturais que engloba e apoiam a AS-PG, Galiza Cultura, a Mesa, Fundaçom Eduardo Pondal, e o Concelho de Carvalho.

Dia: 7 de Março do 2017
Hora: 5 da tarde.
Lugar: Cemitério de Santo Amaro

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Gonzalo Rodriguez Rodríguez - O Concerto fiscal galego ou Cupo BASENAME: o-facho-gonzalo-rodriguez-rodriguez DATE: Tue, 28 Feb 2017 11:42:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha


A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2016-17

Palestra

O vindouro dia 15 de Março do 2017 (Quarta-Mércores) às 8,00 do serám, o Doutor e Professor da U.S.C., Gonzalo Rodriguez Rodríguez intervirá dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social. A sua palestra versará sobre: O Concerto fiscal galego ou Cupo.

Rodriguez Rodríguez é Prof. do Dpto. de Economia Aplicada da USC. a vez que é Co-Director do Curso de Post-grao en Gestom Cultural da USC e coordenador do grupo do Grupo de Investigaçom en Economia Pesqueira.

Como autor tem umha interessantíssima e amplia obra própria como em parceria: O papel da muller na miticultura galega, Aspectos da capacidade tecnolóxica e dos procesos de innovación no sector pesqueiro-conserveiro galego, Eficiencia e productividade no emprego da man de obra na miticultura galega, As empresas cooperativas: Unha oportunidade para a igualdade, a integración e o desenvolvemento. Em parceria: Análisis de las descargas del vertido del Prestige: estudio metodológico y primera valoración, La pegada ecológica corporativa: concepto y aplicación a dos empresas pesqueras de Galicia, Are red tides affecting economically the commercialization of the Galician (NW Spain) mussel farming?, Origins matter. (No) market interactions between cultured and captured Gilthead sea bream (Sparus aurata) in the Spanish seafood market:.

Dia: 15 de Março do 2017 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22
Cidade Velha - Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Para ajudas e aportaçons económicas: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421
As conferências podem ser ouvidas em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Máquinas moleculares, prémios Nobel e Galiza por Carlos Peinador Veira BASENAME: o-facho-maquinas-moleculares-premios DATE: Tue, 28 Feb 2017 11:39:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 21 de Fevereiro, o catedrático da Faculdade de Ciências (Departamento Química Fundamental) da Universidade da Corunha e investigador do Centro de Investigaçons Científicas Avançadas (CICA), Carlos Peinador Veira intervéu dentro do ciclo A Ciência na Galiza, com a palestra intitulada Máquinas moleculares, prémios Nobel e Galiza. O acto decorreu às 8 do serám em Portas Ártabras e foi seguida com grande interesse polo publico assistente.

Depois dumha primeira exposiçom dos conceitos básicos da Química, o investigador desenvolveu a palestra centrado-se no eido da Química Supra-molecular en concreto no desenho de máquinas moleculares e nos processos de auto ensambladura. Este processo de investigaçom de Química Supra-molecular, que coordena o professor Peinador Veira, está em estreita relaçom e colaboraçom com a investigaçom levada a cabo polo Nobel britânico, Fraser Stoddart.

Ao findar a conferencia, o palestrista mantivo um interessante debate.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Carlos Peinador Veira - Máquinas moleculares, prémios Nobel e Galiza BASENAME: o-facho-carlos-peinador-veira DATE: Fri, 10 Feb 2017 10:08:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2016-17

Palestra


O vindouro dia 21 de Fevereiro, (terça-martes), o catedrático da Faculdade de Ciências (Departamento Química Fundamental) da Universidade da Corunha e investigador do Centro de Investigaçons Científicas Avançadas (CICA), Carlos Peinador Veira intervirá dentro do ciclo A Ciência na Galiza, com a palestra intitulada Máquinas moleculares, prémios Nobel e Galiza. O acto realizara-se às 8 do serám em Portas Ártabras - Rua Sinagoga 22- Cidade Velha

Peinador Veira é licenciado pola USC e doutor pola UDC. Actualmente é professor titular de química orgânica na UDC. Assi mesmo é autor de mais de cem artigos científicos publicados en revistas internacionais e director de 10 teses doutorais. Participou e participa como investigador principal en vários projectos de investigaçom financiados por programas nacionais e autonómicos. O seu trabalho investigador desenvolve-se no CICA, Centro dependente da UDC. Os seus interesses científicos centram-se no eido da Química Supra-molecular en concreto no desenho de máquinas moleculares e nos processos de auto ensambladura.
O equipo de investigaçom da Universidade da Corunha de Química Supra-molecular, que coordena o professor Carlos Peinador Veira, tem estreita relaçom com o Nobel britânico, Fraser Stoddart.


Dia: 21 de Fevereiro do 2017 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras - Rua Sinagoga 22
Cidade Velha - Corunha
J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d'O Facho

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Blogue: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho
Para ajudas e aportaçons económicas
Caixa Rural: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Sem financiamento nom há autonomia: a visom de Alexandre Bóveda sobre Cupo ou Concerto é actual por Xosé Antonio Pena Beiroa BASENAME: o-facho-sem-financiamento-nom DATE: Wed, 08 Feb 2017 19:30:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha


O passado dia 7 de Fevereiro do 2017 (Terça-Martes) às 8,00 do serám, o economista e Professor colaborador da U.S.C., Xosé Antonio Pena Beiroa participou dentro do ciclo, Economia, História, e Realidade Social. A sua charla versou sobre: Sem financiamento nom há autonomia: a visom de Alexandre Bóveda sobre Cupo ou Concerto é actual. O acto desenvolveu-se em Portas Ártabras.

Pena Beiroa explicou com avondosos dados como a nom existência dum Concerto Financeiro significa um grande quebranto tanto para a economia galega como para o desenvolvimento social e político centrado na realidade do nosso País. Prova evidente do afirmado é actual situaçom de rapina dos recursos económicos e da miserabilizaçom das classes trabalhadoras da Galiza.
Assi mesmo mostrou como no projecto de estatuto de 1936 a existência dum Concerto Financeiro era contemplado no mesmo.
Ao findar a conferencia, o palestrista mantivo um interessante debate com os assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Lorenzo Varela ? Centenário por Xosé C. López Bernárdez, BASENAME: o-facho-lorenzo-varela-centenario DATE: Wed, 01 Feb 2017 17:09:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado 31 de Janeiro e perante um interessado público, professor de Língua e Literatura Galegas, Xosé C. López Bernárdez, compartilhou umha muito interessante palestra sobre Lorenzo Varela ? Centenário. O acto realizou-se em Portas Ártabras.

Na sua exposiçom, apoiada com detalhada e interessante documentaçom mostrou a relevância da escrita de Lorenzo Varela na literatura do exílio e por ende na galega. Sem a jeira conjunta levada nas décadas do 40, 50, e 60 do século passado no desterro por Luis Seoane, Arturo Cuadrado, Rafael Dieste, Lorenzo Varela, entre outros; pode-se afirmar que a cultura galega seria umha estrela mortiça nos anos do terrorismo clerical-fascista do franquismo. Pessoeiros como Lorenzo Varela fizérom que o mundo das artes e a literatura galega este hoje pressente no universo da cultura mundial.

Ao findar a conferencia, o palestrista mantivo um interessante debate com os assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Xosé Antonio Pena Beiroa - Sem financiamento nom há autonomia: a visom de Alexandre Bóveda sobre Cupo ou Concerto é actual BASENAME: o-facho-xose-antonio-pena DATE: Wed, 01 Feb 2017 16:42:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho da Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2016-17

Palestra

O vindouro dia 7 de Fevereiro do 2017 (Terça-Martes) às 8,00 do serám, o economista e Professor colaborador da U.S.C., Xosé Antonio Pena Beiroa intervirá dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social. A sua charla versará sobre: Sem financiamento nom há autonomia: a visom de Alexandre Bóveda sobre Cupo ou Concerto é actual.

Pena Beiroa é Licenciado en Ciências Económicas pola Universidade de S. Compostela e na actualidade Doutorando en Direito Administrativo na Universidade da Corunha. A sua carreira profissional desenvolveu-se principalmente no sector financeiro galego, no que ocupou postos de direcçom.

Como autor principalmente tem colaborado no extinto Xornal de Galicia e na actualidade no digital Mundiario e na revista O Economista, assi como noutros médios. Tem publicados libros de carácter técnico e, ademais, com outros autores foi o relator do capítulo ?A formación e o desenvolvemento profisional do Bóveda economista? na obra colectiva ?Perspectivas sobre Bóveda?.

Dia: 07 de Fevereiro 2017 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22
Cidade Velha ? Corunha


J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Para ajudas e aportaçons económicas: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421
As conferências podem ser ouvidas em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de Teatro Infantil BASENAME: o-facho-concurso-de-teatro-1 DATE: Fri, 27 Jan 2017 17:07:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

CONCURSO NACIONAL DE TEATRO INFANTIL CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO.

Assumindo como próprias as palavras de Juan Ramón Jiménez quando afirmava que ?Teatro infantil é aquele que também lhe gosta aos nenos?, a Agrupaçom Cultural O FACHO acordou convocar o Concurso de Teatro Infantil, que se regerá polas seguintes bases:

1º) Poderám optar ao devandito prémio qualquer pessoa, sem restriçom, sempre que a obra seja inédita e redigida em língua galega, em qualquer norma ortográfica (RAG, REINTEGRADA, LUSOFONA) nom representadas, nem premiadas noutros certames.
2º) Estabelece-se como prémio único de 200,.- ? e umha biblioteca de livros teatrais.
3º) A obra, que nom poderá exceder os 80 fólios, será apresentada por triplicado, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara.
A apresentaçom de originais para o Concurso fará-se
4º) Os originais para o Concurso enviaram-se por correio postal dirigido à Associaçom Cultural O FACHO, Apartado de Correios n.º 46, Oficina Principal da Corunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.
5º) O prazo de admissom de originais finda o dia 15 de Abril do 2017 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.
6º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo está composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego.
7º) O júri poderá declarar deserto o prémio do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom.
8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.
9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom. No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.
Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

Correio electrónico: o_facho_a_cultural@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Blogue:
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

Agrupaçom Cultural O Facho
Na Corunha, 17 Janeiro 2017

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de Contos BASENAME: o-facho-concurso-de-contos DATE: Fri, 27 Jan 2017 17:05:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

CONCURSO NACIONAL DE ?CONTOS DE NENOS PARA NENOS? CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO


Recuperados em 2008 os prémios literários que desde os anos sessenta convocou O FACHO e nos que participárom ou ganhárom muitos dos escritores e escritoras que hoje fam possível com a sua obra umha literatura galega de qualidade e de grande importância nas letras universais, realiza-se a convocatória para 2017 do Concurso Literário de ?Contos de Nenos para Nenos?

BASES DO CONCURSO

1. Poderám participar rapazes e raparigas que pressentem as suas obras em Língua galega. Os trabalhos presenteados deveram ser originais e inéditos em toda a sua extensom.
2. O prazo de admissom de originais finaliza o dia 15 de Abril do 2017 às doce da noite.
3. A apresentaçom de originais para o Concurso fará-se por correio postal dirigido à Associaçom Cultural O FACHO, Apartado de Correios n.º 46, Oficina Principal. Podendo fazer individualmente ou por médio do centro onde curse os seus estudos.
4. No caso em que sejam os centros escolares os que pressentem os originais ao Concurso, deveram fazer umha pré-selecçom dum máximo de dous trabalhos por categoria, qualquer outro terá que ser apresentado individualmente.
5. As obras haverem de serem relatos originais e nom estarem editados por nengum procedimento impresso ou electrónico, nem terem sido premiados em qualquer outro concurso ou certame literário e em condiçons para que os seus direitos de publicaçom podam ser cedidos à Associaçom Cultural O FACHO por período de cinco anos contados a partir do dia do falho do júri.
6. Para além da originalidade literária, o júri valorizará a riqueza lingüística e o conhecimento gramatical reflectido nas obras. As obras presentadas deve estar escrita em língua galega em qualquer das três normas ortográficas (RAG, REINTEGRADO, LUSOFONA)
7. Estabelecem-se duas categorias:

Categoria A Nenos e nenas de 6 a 12 anos.
Categoria B Rapazes e raparigas de 13 a 16 anos.

8. As quantias dos prémios serám as que seguem:

Categoria A
1º: 300,.- ? em efectivo, e umha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.
2º: 150,.- ? em efectivo, e umha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais

Categoria B
1º: 300,.- ? em efectivo, e umha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais
2º: 150,.- ? em efectivo, e umha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais

9. Cada autor só poderá apresentar umha obra atendo-se aos seguintes limites de extensom:

Categoria A Um máximo de cinco fólios
Categoria B Um máximo de dez fólios

10. As obras haverem de se apresentar por triplicado, manuscritas ou mecanográficas, encadernadas ou grampadas e levaram por detrás do último folio os seguintes dados:

Nome e apelidos do autor/a.
Endereço e telefone. Correio electrónico.
Centro onde cursa os seus estudos.
Categoria na que participa.

11. Os prémios serám escolhidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O Facho em falho que se fará público no mês de Maio.
12. O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom estejam contempladas nestas bases, assim como as dúvidas na sua interpretaçom.
13. A participaçom neste Concurso implica a aceitaçom das presentes bases.

Correio electrónico: o_facho_a_cultural@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Blogue:
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/Corunha, 17 de Janeiro 2017

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O Facho: Concurso de Poesia BASENAME: o-facho-concurso-de-poesia-3 DATE: Fri, 27 Jan 2017 17:04:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

CONCURSO NACIONAL DE POESIA CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO

A Agrupaçom Cultural O FACHO convoca o Concurso de Poesia 2017, que se regerá polas seguintes bases:

1º) Ao prémio de poesia d'O Facho poderám concorrer qualquer pessoa até os 35 anos de idade e sempre que nom tenha publicado nengum livro individual de poesia e a obra seja inédita e nom ter sido premiada com anterioridade em qualquer outro concurso ou certame.
A obra presentada deve estar escrita em língua galega em qualquer das três normas ortográficas (RAG, REINTEGRADA, LUSOFONA) e com um máximo de umha obra por autor. É responsabilidade do júri do prémio determinar se algum dos trabalhos apresentados possui ou nom as características para ser considerado ?livro?. Porém, recomenda-se que tenham umha extensom mínima de 300 versos.
2º) Os originais para o Concurso enviaram-se por triplicado devidamente encadernados, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara, à Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal da Corunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.
3º) Estabelece-se como prémio único a ediçom da obra premiada. O Facho fará a entrega ao/à autor/a um máximo de 25 exemplares.
4º) O prazo de admissom de originais finda o dia 15 de Abril do 2017 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.
5º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo estará composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito da escrita literária, da ediçom ou da crítica.
6º) O júri poderá declarar deserto o prémio do concurso e resolvera aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom. Assim mesmo, o júri escolherá de entre os trabalhos apresentados um único libro. Ademais, poderá deixar constáncia na acta outros títulos considere merecedores de ser publicados, nom significando isto nengum compromisso por parte d'O Facho. Nom se fará referencia na acta ao nome dos autores ou autoras dos livros mencionados.
7º) O Facho disporia do prazo de um ano para editar o livro. Transcorrido esse tempo, o autor ou autora poderá dispor da obra com a única condiçom de que deverá deixar constáncia do galardom em sucessivas ediçons do livro.
8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.
9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom. No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.
10º) Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

Correio electrónico: o_facho_a_cultural@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Blogue:
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/


Agrupaçom Cultural O Facho
Na Corunha, 17 Janeiro 2017

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O Facho: O Concerto fiscal galego ou Cupo por Xavier Vence Deza BASENAME: o-facho-o-concerto-fiscal DATE: Fri, 27 Jan 2017 17:03:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Dentro do ciclo de conferência Economia, História e C.C. Sociais, organizado pola nossa Agrupaçom, o passado dia 25 de Janeiro, quarta, o o Doutor e Professor da U.S.C., Xavier Vence Deza dissertou sobre: O Concerto fiscal galego ou Cupo.

Na sua exposiçom Xavier Vence centrou-se apoiado em exaustiva documentaçom e gráficas sobre as múltiplas razons nom só económicas, senom assi mesmo políticas na necessidade fulcral que a naçom galega seja dona do seu sistema fiscal, o que implica a criaçom dumha Fazenda própria e a constituiçom dum Concerto Fiscal com o Estado.

Ao findar a sua narraçom mantivo com os assistentes um mui interessante debate.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Fernando Rodríguez Campelo: Testemunhas desde o cárcere da Corunha por Henrique Sánchez Rodríguez BASENAME: o-facho-fernando-rodriguez-campelo DATE: Thu, 12 Jan 2017 18:21:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 10 de Janeiro, o filólogo tradutor e directivo da nossa Agrupaçom, Henrique Sánchez Rodríguezfalou dentro do Ciclo, Economia, História, e C.C. Sociais com a sua palestra intitulada: Fernando Rodríguez Campelo: Testemunhas desde o cárcere da Corunha

Sánchez Rodríguez expujo ante umha interessada cidadania com documentos da época o terrorismo levado a cabo polos cruzados contra a cidadania na cidade da Corunha. E através de crónicas escrevidas por Fernando Rodríguez Campelo, mostrou como a barbárie clerical-fascista do franquismo fazia das execuçons umha das suas ferramentas de imposiçom do terror. Foi emocionante escuitar algum desses textos como no que narra o assassinato de Manolito Bello levado a cabo na prisom da Corunha. No acto estivérom pressentes filhas e filhos de Campelo.

Ao findar a sua exposiçom o conferencista mantivo um interessante intercambio de ideias com a cidadania assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Henrique Sánchez Rodríguez - Fernando Rodríguez Campelo: Testemunhas desde o cárcere da Corunha BASENAME: o-facho-henrique-sanchez-rodriguez DATE: Sat, 31 Dec 2016 17:56:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

A Agrupaçom Cultural ?O Facho? da Corunha convida assistir aos seus ciclos de conferencias públicas e abertas do período 2016-17.

Palestra:

O dia 10 de Janeiro, o filólogo tradutor e directivo da nossa Agrupaçom, Henrique Sánchez Rodríguez falará dentro do Ciclo, Economia, História, e C.C. Sociais com a sua palestra intitulada: Fernando Rodríguez Campelo: Testemunhas desde o cárcere da Corunha

Sánchez Rodríguez é Lcdo. em Filologia Galega pola UDC e Filologia Hispânica pola USC. Entre as súas publicaçons como tradutor salientam Viaxeiros por Galicia (Trifolium, 2011) de Xan Arias-Andreu, Manuel Gallego. Arquitectura 1969-2015 (2015), Said Armesto: a lección dun cidadán libre (2014), Impresións dunha viaxe por Galicia en 1935 (2011) de Federica Montseny, A natureza humana: xustiza versus poder (2010), conversa entre Noam Chomsky e Michel Foucault, A arte de escribir sen arte (2010) de Felipe Alaiz e os livros didácticos Veciños cósmicos, O soño de Mateo, Buscando o Norte, Astrónomos esquecidos, Camiños do ceo e Terra paralela, entre outros. Participou no libro colectivo Alén do silencio, iniciativa de Xosé Estévez. Publicou na revista Ferrolanálisis nº 19 ?Homenaxe a Álvaro Paradela no vinte e cinco aniversario do seu pasamento?, fruito das suas pescudas verbo da biografia do médico e escritor Álvaro Paradela (Amaro Orzán), que ainda está inédita.

A sua inqueda actividade cultural levou-no a participar no Congresso da Memoria Histórica de Pontevedra (2007); no Outono Pondaliano no 2012.

Dia: 10 de Janeiro 2016 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22
Cidade Velha - Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Para ajudas e aportaçons económicas: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421
As conferências podem ser ouvidas em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: O lombo do Mitreo por Celso Rodríguez Cao BASENAME: o-facho-o-lombo-do DATE: Wed, 21 Dec 2016 06:24:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 20 de Dezembro, o historiador e arqueólogo, Celso Rodríguez Cao intervéu dentro do Ciclo, Economia, História, e C.C. Sociais. A sua exposiçom foi exposta sob o título: O lombo do Mitreo.

Rodríguez Cao expujo ante umha interessada cidadania umha ilustrada e documentada análise da descoberta arqueológica do templo a Mitra atopado numha grande Domus romana na cidade de Lugo, assim como a relevância desta cidade no período do Império romano.
O conferencista mostrou polo miúdo a importância do achado para conhecer a presencia em todo o território dominado por Roma do culto a Mitra entre o corpo militar e administrativo, sendo o templo de Lugo a expressom de maior grandiosidade deste veneraçom no occidente europeu.

Ao findar a sua exposiçom o conferencista mantivo um interessante debate com a cidadania assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Celso Rodríguez Cao - O lombo do Mitreo BASENAME: o-facho-celso-rodriguez-cao DATE: Wed, 07 Dec 2016 09:21:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

A Agrupaçom Cultural ?O Facho? da Corunha convida assistir aos seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2016-17.

Palestra:

O dia 20 de Dezembro, o historiador e arqueólogo, Celso Rodríguez Cao falará dentro do Ciclo, Economia, História, e C.C. Sociais com a sua palestra intitulada: O lombo do Mitreo

Rodríguez Cao é Lcdo. em Geografia e Historia, na especialidade de Pré-historia e Arqueologia, pola U.S.C. Assim mesmo tem o curso de doutoramento da UdV. ?Mundo rural na historia: metodologia e fontes? (1994-96). Primeiro Prémio de Investigaçom Etnográfica 2003. Ourense. É investigador do Grupo de Estúdios de Arqueologia, Antigüidade da UdV. Entre as suas inumeráveis actuaçons arqueológicas só salientamos as de: A Catedral de Santo Martinho de Ourense, Catedral de Santa Maria de Lugo, Catedral de Mondonhedo, entre muitas outras.
Actuo como arqueólogo em: As Burgas de Ourense, A Ponte romana de Ourense, Muralla romana de Lugo; e direçom arqueológica em: Castro de San Cibrao de Las, Castelos de Castro Caldelas, Maceda, Torres da Limia. Tem publicado numerosos artigos em solitário como em parceria, junto com livros entre os que sublinhamos: A Domus do Mitreo, Un novo centro arqueolóxico na cidade de Lugo; Permanencia do territorio histórico nos ámbitos rurais;Control arqueolóxico da ponte de San Alberte, Guitiriz; Aqva Divi Vrbs, Deuses e Cidade, em parceria com Alicia Colmenero etc...

Dia: 20 de Dezembro 2016 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22
Cidade Velha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Para ajudas e aportaçons económicas: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421
As conferências podem ser ouvidas em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: A desarticulaçom da sociedade galega por Rubém C. Lois González BASENAME: o-facho-a-desarticulacom-da DATE: Sat, 03 Dec 2016 13:38:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 29 de Novembro, o Doutor e Catedrático de Geografia da U.S.C, Rubén C. Lois González, intervéu dentro do ciclo, Economia, História, e Realidade Social, com a sua exposiçom intitulada: A desarticulaçom da sociedade galega:

Lois González ilustrou a sua rica palestra com didácticas filminas elaboradas com dados obtidos no seu trabalho de investigaçom, mostrando a situaçom de desfeita populacional e de ocupaçom do território que está acontecer no nosso País. Na sua exposiçom expujo que para o desenvolvimento da Galiza é fulcral o eixo atlántico desde as Terras da Marinha até Lisboa.

Ao remate da palestra houvo um interessante colóquio.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Rubém C. Lois González - A desarticulaçom da sociedade galega BASENAME: o-facho-rubem-c-lois DATE: Tue, 22 Nov 2016 11:03:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

Palestra

O vindouro dia 29 de Novembro, terça (martes), o catedrático de Geografia da U.S.C, Rubén C. Lois González, intervirá dentro do ciclo, Economia, História, e Realidade Social, com a sua exposiçom intitulada ?A desarticulaçom da sociedade galega?

Lois González foi professor convidado das universidades de Le Mans, Caen e Toulouse-Le Mirail (Francia), e Bergen e Finmark Universitary College (Noruega). Também foi professor visitante en Calgary (Canadá). Entre 2005 e 2009 exerceu como Director Geral de Turismo da Junta de Galiza. Autor de mais de douscentas publicaçons, destaca polo seu interesse na geografia urbana. É co-autor do ?Diccionario de urbanismo, geografia urbana y ordenaçom del território? e coordenador do manual ?Los espacios urbanos?. Mais recentemente coordenou o livro New Tourism in the 21st Century. Tem publicado noventa artigos en revistas académicas entre as que compre nomear Annales de Géographie, Espaces et Societés, Tourism Geographies, Mobilities, Scripta Nova e Die Erde.

Assim mesmo é investigador principal de vários projectos internacionais, é consultor para temas de investigaçom dos governos italiano e romanés.

Dia: 29 de Novembro 2016 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras . Rua Sinagoga 22


J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Para ajudas e aportaçons económicas: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421
As conferências podem ser ouvidas em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Eucaliptizaçom da Galiza por Xosé Alfredo Pereira Martínez e Pedro Alonso Iglesias BASENAME: o-facho-eucaliptizacom-da-galiza DATE: Wed, 16 Nov 2016 05:35:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 08 de Novembro, Xosé Alfredo Pereira Martínez e Pedro Alonso Iglesias intervírom dentro do ciclo: Economia, História, e Realidade Social organizado pola nossa Agrupaçom coa a conferencia: Eucaliptizaçom da Galiza.
Os dous conferencistas mostrárom na sua rica palestra e mostrárom a destruiçom do País através da actual lei de montes e como esta vem a ser a chave para fazer desaparecer o monte comunal galego num processo de privatizaçom e o entregar aos interesses dos donos das fábricas de celuloses. A sua reflexons mostrárom como esta política contra os interesses dos donos do monte comunal é um chanço mais do nosso suicídio colectivo como Naçom.
Como sempre ao findar a descriçom os conferenciantes mantivérom um mui interessante colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: A concentraçom do poder financeiro ou o novo feudalismo por Xabier Peres Davila BASENAME: o-facho-a-concentracom-do DATE: Tue, 15 Nov 2016 21:16:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia dia 02 de Novembro, o economista e professor Xabier Peres Da Vila falou dentro do ciclo, Economia, História, e Realidade Social, c?oa sua interessante palestra: A concentraçom do poder financeiro ou o novo feudalismo
Peres Da Vila desenvolveu na sua exposiçom apoiado em dados e gráficas como as actuais políticas financeiras neo-liberais levadas a cabo polos distintos governos da área auspiciada pola Troika acarretam a destruçom nom só do bem-estar da povoaçons senom assim mesmo ao desaparecer das liberdades.
Como sempre ao findar a descriçom os conferenciantes mantivérom um mui interessante colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Xosé Alfredo Pereira Martínez e Pedro Alonso Iglesias - Eucaliptizaçom da Galiza BASENAME: o-facho-xose-alfredo-pereira DATE: Thu, 03 Nov 2016 06:57:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

Palestra:

O vindouro dia 08 de Novembro (Terça-Martes) 2016, às 7,30 do serám, Xosé Alfredo Pereira Martínez e Pedro Alonso Iglesias falarám dentro do ciclo: Economia, História, e Realidade Social. A sua charla intitula-se: Eucaliptizaçom da Galiza.

Pereira Martinez está vencelhado a loita pola recuperaçom dos montes vizinhais dende a década dos 70 do século passado (Comité da ajuda a loita labrega, Coordenadora de montes de Pontevedra). Desde o ano 1989 forma parte da Coordenadora de Montes de Galiza. É co-fundador da Mancomunidades de Comunidades de montes de Val Minhor, a primeira Mancomunidade de Comunidades de montes que se creia no País (1992). No ano 1997 preside o I Congresso Galego de comunidades de montes celebrado no concelho de Poio. No ano 2002, preside o II Congresso Galego de comunidades de montes celebrado no concelho de Pontevedra. No ano 1999 e nomeado Presidente da Organizaçom Galega de comunidades de montes vizinhais en mao comum (ORGACCMM), cargo que ostenta na actualidade.
Alonso Iglesias é naturalista e biólogo. Formou parte en 1983 do núcleo fundador do Grupo Erva, associaçom ecologista e naturalista das mais dinámicas de Galiza durante os anos oitenta e noventa. Foi um dos impulsores da Assembleia de Grupos Ecologistas e Naturalistas de Galiza (AGENG), precursora da Federaçom Ecologista Galega, sendo coordenador da sua Comissom Forestal e representando aos grupos ecologistas galegos na mesa consultiva criada no seu momento pola Junta de Galiza durante o processo de elaboraçom do Plano Forestal aprovado en 992. Co-autor da exposiçom intitulada: Ence, a hipoteca dum povo, impulsada por Erva en 2005.


Dia: 8 de Novembro 2016 - Hora: 7,30 do serám
Local: Portas Ártabras . Rua Sinagoga 22

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Para ajudas e aportaçons económicas: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421
As conferências podem ser ouvidas em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Xabier Peres Davila - A concentraçom do poder financeiro ou o novo feudalismo BASENAME: o-facho-xabier-peres-davila DATE: Wed, 26 Oct 2016 10:25:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

Palestra

O vindouro dia 02 de Novembro, quarta (mércores), o economista e professor Xabier Peres Davila intervirá dentro do ciclo, Economia, História, e Realidade Social, co-a sua exposiçom intitulada: A concentraçom do poder financeiro ou o novo feudalismo

Peres Davila é Professor de Ensino Secundário é Licenciado em CC.EE. Assim mesmo está em possessom do Diploma em Estudos Avançados de Economia com um trabalho intitulado Factores que inflúen na viabilidade dos sistemas de protección social. É um estudioso da evoluçom do capitalismo desde a II G.M., as relaçons entre economia e ecologia e o processo en curso de mercantilizaçom acelerada da sociedade. É o autor de A batalla polas pensións (1980-2013). Sobre este mesmo tema impartiu conferencias por todo o país e assinou Pensións públicas, catástrofe demográfica ou asalto planificado. É colaborador da Trabe de Ouro e doutras publicaçons.

Desde mediados dos setenta participou em movimentos sociais e organizaçons sindicais e políticas de esquerda e nacionalistas. Mói activamente no Colectivo Pacifista do Baixo Minho e na Coordenadora Nacional de Organizaçons Pacifistas. Entre o 2005 e 2007 encargou-se das secçons de economia e ecologia no jornal InfoRosal. En 1986 publicou com Braulio Amaro ?30 de xaneiro, Día Escolar pola Paz. Materiais Didácticos?.

Dia: 02 de Novembro 2016 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras . Rua Sinagoga 22


J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Para ajudas e aportaçons económicas: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421
As conferências podem ser ouvidas em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "A Galiza moderna no agro" por Lourenzo Fernández Prieto BASENAME: o-facho-a-galiza-moderna-1 DATE: Thu, 20 Oct 2016 17:56:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 18 de Outubro, o Doutor e catedrático de Historia Contemporánea na USC, Lourenzo Fernández Prieto interveu no ciclo Economia, História, e Realidade Social organizado pola nossa Agrupaçom com a sua palestra: A Galiza moderna no agro.
Fernández Prieto expujo numha interessante palestra apoiada com documentaçom diversa a sua análise como a Galiza anterior ao Golpe de Estado clerical-fascista do 1936 era umha Naçom com grande pujança económica e social, e que a modernidade constituía um eixo transversal em toda a sociedade galega: labrega, proletária, empresarial, etc..

Como sempre ao findar a descriçom o conferenciante mantivo um interessante colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: A Galiza moderna no agro por Lourenzo Fernández Prieto BASENAME: o-facho-a-galiza-moderna DATE: Fri, 07 Oct 2016 16:28:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2009-10

Palestra

O vindouro dia 18 de Outubro, terça (martes), o Doutor e catedrático de Historia Contemporánea na USC, Lourenzo Fernández Prieto falará sobre ?A Galiza moderna no agro?dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais organizado pola nossa Agrupaçom.
Fernández Prieto é autor dumha interessantíssima e amplia obra, tanto em artigos como em livros. Destes últimos sublinhamos: Labregos con Ciencia; Atraso económico nunha sociedade destruída y Dinamismo social e desenvolvemento económico; A gran historia de Galicia) ou Facendo Historia con memoria. Tem dirigido diferentes trabalhos de investigaçom relacionados co-a construçom da modernidade en Galiza e os movimentos sociais
Assim mesmo coordinou varias publicaçons como Terra e Progreso: historia agraria da Galicia contemporánea, e tem colaborado en revistas e obras colectivas, onde mostrou diferentes trabalhos relacionados co mundo rural galego e a repressom sociopolítica que lhe afectou trás o golpe de estado de 1936, destacando neste aspecto Agricultura, gandería e economía de guerra: novas orientacións de política agropecuaria para Galicia, 1936-1939, Guerra civil e franquismo, Represión franquista e desarticulación social en Galicia: a destrución da organización societaria campesiña, 1936-1942. É investigador principal de vários projectos que tenhem como temática o franquismo.
Dia: 18 de Outubro 2016 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras . Rua Sinagoga 22

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Para ajudas e aportaçons económicas: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421
As conferências podem ser ouvidas em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Paco Macias e Xurxo Martiz - Xosé Velo e o seu tempo BASENAME: o-facho-xose-velo-e DATE: Wed, 05 Oct 2016 18:32:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado 4 de Outubro, o jornalista Xurxo Mártiz Crespo, em ausência de Aser Álvarez falou junto co-o editor Paco Macias sobre: Xosé Velo e o seu tempo. O acto realizou-se em Portas Ártabras.

Ambos os dous conferencistas mostrárom a um Pepe Velo como um ousado e terno intelectual de funda raizame galego-repúblicana que no seu exílio em Venezuela concebeu junto com outros companheiros galegos e portugueses o seqüestro do transatlântico Santa Maria para que tomasse rumo às colónias de Guinea Ecuatorial e Angola, encetando assim umha revoluçom que espalhariam logo à península para ceivar aos seus povos das tiranias clerical-fascistas do franquismo e salazarismo.

Ao findar a sua exposiçom mantivérom umha interessante palestra co-os assistentes

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: Edicions do Castro e O Facho BASENAME: edicions-do-castro-e-o DATE: Thu, 22 Sep 2016 19:59:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

REQUIEM SERÓDIO E BREVE DE MAIS, POR EDICIÓS DO CASTRO

Mais de douscentos títulos da colecçom DOCUMENTOS PARA A HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE GALICIA tem tirado do prelo Ediciós do Castro, já hai anos desaparecida de morte matada.
Nestes ingratos tempos de involuçom democrática no nosso país e mais no Estado espanhol e na Europa toda, constitúe um capítulo singular o eclipse dumha editorial que, se por algo vai ser botada em falta, será por essa concreta série de títulos que na nossa Terra contribuíu decisivamente à recuperaçom da memória dos que estiverom silenciados durante décadas, eles e os seus achegados.
Ediciós do Castro, filha do Laboratorio de Industria e Comunicación, nascida no Castro de Samoedo (Sada) em 1963 (e posteriormente incorporando a Editorial e Imprenta Moret da Corunha), publicou, com anterioridade a dita colecçom, obras fundamentais de e para a nossa cultura, nos mais diversos campos: teatro, narrativa, poesia, arte e ensaio de toda caste: filologia, história, economia, ecologia... Mesmo reediçons como O Divino Sainete ou Terra de Melide ou betsellers (que o termo nom seja malinterpretado) como as Memorias dun neno labrego, por nom citarmos mais que algumhas criaçons insoslaiáveis. Nom devendo esquecermos as séries focadas ao Seminario de Estudos Galegos e aos Cadernos do Seminario de Sargadelos, do Laboratorio de Formas e do Laboratorio Xeolóxico de Laxe.

Esta desapariçom dolosa e dolorosa, nom por anunciada deve ser menos lamentada, mália o tempo passado, mais de um lustro, de tal insucesso, e todos quantos fomos beneficiados pola generosidade e bonomia de dom Isaac Díaz Pardo -uns publicando e muitos mais lendo- temos o dever de practicar este a jeito de ofício de trevas, quando se está a falar, a maiores, doutras mortes editoriais galegas.O Facho, muito especialmente, foi devedor dessa generosidade de Isaac, poisque ali se editarom publicaçons nossas entre 1968 (a Declaración dos dereitos do home, em versom tetralíngüe) e 1990 (Os prémios do nosso Concurso Nacional de Poesia Nova, como se pode aprezar na ilustraçom), passando por títulos como Teatro para nenos (1981) ou a Revista monográfica de cultura (da que saírom dous números em 1984 e 1986, este comemorando a Castelao e Bóveda).
Na medida em que um povo perde os seus instrumentos de comunicaçom e expressom (neste caso tendo produzido mais de 1.300 títulos devidos a mais de 700 autores em quase meio século de existência viçosa), empobrece-se e de calarmos perante tal feito concreto seríamos, a mais de malnascidos, cúmplices de semelhante assassinato.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Paco Macias e Aser Álvarez González: "Xosé Velo e o seu tempo" BASENAME: o-facho-paco-macias-e DATE: Thu, 15 Sep 2016 16:37:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

A Agrupaçom Cultural ?O Facho? d?A Corunha enceta os seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2016-17.

Palestra:

O vindouro dia 04 de Outubro (Terça-Martes) 2016, às 8 do serám, Paco Macias e Aser Álvarez González falarám dentro do ciclo: "A Galiza da Diáspora". A sua charla intitula-se: "Xosé Velo e o seu tempo".

Aser Álvarez é Lcdo. em C.C. Políticas e da Administraçom na USC. Lcdo. em Jornalismo e C.C. da Comunicaçom na UPV e USC. Colaborador leitor da School of European Studies da U. de Cardiff (Gales). Entre as suas actividades podemos sublinhar: Director do Festival Internacional de Cinema Rural ?Carlos Velo?. Director de Comunicaçom e Mercadotecnia na Associaçom de Empresários de Hospedagem e Restauraçom de Compostela e bisbarra, de 2010 até Fevereiro do 2016. Redactor, apresentador e locutor de informativos e guionistas para programas e especiais informativos na CRTVG e redactor e locutor de informativos e programas em Rádio Galicia e na Cadena Ser.
Paco Macías é editor e responsável de Ediçons Positivas, editorial criadora do Prémio Narrativas Quentes de literatura erótica. E. Positivas é o selo que descobriu a Lois Pereiro em vida, muito antes de serem conhecido no âmbito literário. Assim mesmo vem de publicar a Obra Completa de Roberto Vidal Bolaño. Paco Macías é um editor preocupado da Galiza na Diáspora, como mostra o ter publicado em ebook: Os Galegos Anarquistas na Argentina, entre outros.

Dia: 4 de Outubro 2016 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras . Rua Sinagoga 22

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Para ajudas e aportaçons económicas: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421
As conferências podem ser ouvidas em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: Xaquín Marín BASENAME: xaquin-marin DATE: Thu, 18 Aug 2016 18:09:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

XAQUÍN MARÍN QUARENTA ANOS ATRÁS

Quatro décadas justas passarom desde que, em Janeiro do 76, se apresentou ao público a folha Arco da Vella, que ocupava toda umha página de El Ideal Gallego da Corunha.
Aquela aventura durou mais de três anos e florescéu num jornal que por entom, baixo a progressista direcçom do andaluz Rafael González e co apoio do chefe de redacçom Gabriel Plaza (ambos desaparecidos), contava na sua plantilha com nomes tam recordáveis como José Antonio Gaciño ou o malogrado Luís Pita, jornalistas de lei onde os haja.
O Arco da Vella, coa cabeceira de Siro que podedes aprezar, acolhéu, junto a textos variopintos, o luxo da arte de XAQUÍN MARÍN, já com alguns anos de criador, e concretamente a sua tira Gaspariño, que supomos nascida nesta folha d'O Facho.
Gaspariño, de quem tem afirmado seu pai: ?É con moito o meu personaxe máis querido, penso que tamén o que máis éxito acadou...?, merescéu um soneto dum nosso poeta, que Xaquín tem reproduzido em várias oportunidades. É aquela Teima sobre Gaspariño que di:
?Gasparinho Marín, sempre emigrando/ Gasparinho Marín, neno revelho/ a mirares de fronte (nom de esguelho)/ p'ra este país de homes e de gando./ Meu hominho galego indo c'o gando/ Gasparinho Marín neno de esguelho/ a mirares de fronte este revelho/ país universal sempre emigrando./ Ao mirares os homes emigrando/ deste país que é um país revelho/ meu neno de Galiza olhas de esguelho/ os que tratam o home como a gando/ Gasparinho Marín sempre emigrando/ Gasparinho Marín neno revelho.?
Umha dessas ocasions figura o poema no livro mariniano Dos pés á testa (1986) que, por certo, leva prólogo do recentemente finado Agustín Fz. Paz.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Este ano, XAQUÍN MARÍN foi honrado co prémio Pedra do Destino que outorga a Asociación de Amigos dos Museos de Galicia, com sede nas Portas Ártabras, essa felicíssima iniciativa de Felipe Senén que, materializada num velho recuncho corunhês enxebre, ninho de arte e cultura e cultura em geral, com tanta generosidade se abre periodicamente para acolher tanto acto, e particularmente os da nossa Agrupaçom Cultural O Facho.
Desde esta modesta tribuna aderimo-nos com entusiasmo a tam merescida distinçom -que tamém, claro é, honra à entidade outorgante- a alguém como XAQUÍN MARÍN que, co seu envejável ingénio, leva meio século deleitando, despertando, alertando, ilustrando a todo aquel que se achega, aqui e alá, às várias personagens saídas da sua mente cismadora e da sua mao de artista cabal.

Prema na imaxe para aumentar

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: Os dous Fernández BASENAME: os-dous-fernandez DATE: Mon, 08 Aug 2016 15:44:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

OS DOUS FERNÁNDEZ...

Vem de deixar-nos Agustín Fernández Paz. E se o lembramos especialmente aqui, deve-se a que é outro dos que, como tantos valores da nossa Literatura contemporânea, se iniciou n'O Facho, concretamente nos Concursos de Contos Infantis.
Assi é. Agustín foi premiado duas vezes, no 76 e mais no 80, quando estava nos começos da que ressultou fruitosa andaina literária sua.
Mais adiante (1984), já cumha trajectória ascendente nas letras galegas, estivo apadrinhando a apresentaçom do nosso livro Contos dos nenos galegos, que recolhia um feixe dos premiados nas duas décadas nas que o Concurso se vinha celebrando.
E quem é o outro dos dous Fernández a que se refere o título? Pois nem mais nem menos que o inesquecível amigo Xosé Fernández Ferreiro, quem tamém se nos foi recentemente. E traemo-lo a colaçom por mor de ter el actuado reiteradamente naqueles anos como membro do júri desse mesmo Concurso: entre 1970 e 1976 e depois no 1980, F. Ferreiro formou nesses júris que, justamente em 1976 e 1980 lhe derom o galardom ao outro Fernández, Agustín.
Um e outro deixarom-nos mas permanecem no nosso acervo literário e cultural, mesmo patriótico, pois que o arriquecerom, cada quem no seu eido, para sempre.
Bemhaja a Galiza dos criadores!

https://archive.org/download/OFacho1/O%20Facho%201.pdf

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: A ACIDENTADA VIDA DAS PLACAS D'O FACHO BASENAME: a-acidentada-vida-das-placas DATE: Mon, 08 Aug 2016 15:30:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A ACIDENTADA VIDA DAS PLACAS D'O FACHO

O FACHO tem instalado na geografia corunhesa até quatro placas comemorativas e inspirado ou coactuado em dous casos mais. Isto no espazo de seis anos na década de 80 do passado século. Fagamos um pouco de história.
1.A primeira placa instalou-se no número 38 da rua do Rego da Auga, em cujo primeiro andar -daquela sede da Real Academia Gallega- se fundaram (1916) as Irmandades da Fala.
Acontecéu a homenagem aos irmáus fundadores no ano 80, o 18 de Maio, instaurado por nós como Dia da Nossa Fala, iniciativa que tivo vária fortuna, adoptada aqui e alá mas nunca benta pola Academia -que por entom quase estreava, prévio a prolongada radicaçom nuns salons do Palácio de Maria Pita, o pardobazaniano palácio de Tavernas. Curiosamente, o actual seu presidente, si benzoou a nova festividade na conferência que déu o dia anterior sobre as IF.
No acto de descubrimento da pedra em homenagem a aqueles ?nacionalistas galegos Antón e Ramón Vilar Ponte?, salientamos a presença de Mª Teresa Villar Chao (filha de Ramón) e do irmáu Benito Ferreiro, dos primeiros das Irmandades, arroupados polas principais autoridades, tales o alcalde da cidade e o presidente da tam citada Academia.
U-la esta placa que hogano nom está ali? Pois o 23-12-1995 foi removida a inciativa nossa, perante as ameaças proferidas polo dono do local comercial do baixo, que substituíra a lembrada livraria Ágora, acolhedora do fito no momento da sua instalaçom. A retirada fixo-se na inteligência de que a livraria Kipling aceitava a sua colocaçom na fachada da rua da Franja, que faz parte da traseira do solar do Rego da Auga: com isto recorria-se ao mal menor, falseando um tanto a realidade histórica, mas cumprindo o objectivo informativo e social da placa: até hoje segue ali, já outro negócio no sítio, mas evidentemente respeitado... para bem de todos.
2.O ano 81, e 17 de Maio, tivo lugar a colocaçom da segunda placa, esta volta no número 26 da rua do Orçám, quase esquina coa rua Alta: ali nascera, em 1874, ?a figura universal do nacionalismo musical galego?, desde cedo radicado na República Argentina, Andrés Gaos Berea. Anos leva essa velha fachada velada polo véu preservativo da ruína do edifício... e veremos o que o futuro depara a umha placa que actualmente apenas se dá decifrado tras véu tal...
3.O 18 de Maio de 1982, quadrando cos 75 anos da estreia do nosso hino na Havana, descubrimos, no número 21 da rua de Juana de Vega, a placa dedicada ao autor do poema que devéu em letra da nossa cançom nacional, Os pinos, Eduardo Pondal. Ali morara e morrera 65 anos atrás o bardo de Bergantinhos.
E hoje ali segue em lugar tam estratégico da cidade: como se verá, é a que entre todas gozou de melhor vida... embora esta e a primeira necesitem da repintagem das letras.
Recuando apenas três semanas, foi por iniciativa d'O Facho que o Concelho da Corunha e a sua Concelharia de Cultura colocarom, no vestíbulo do teatro Rosalia Castro, o 25 de Abril, placa comemorativa dos "primeiros Xogos Florais de Galiza", co conseqüente Álbum de la Caridad, "fitos fundamentais do Rexurdimento cultural e da nosa conciencia nacional". (Anos depois, 1985, no centenário da poeta, o mesmo Concelho chantaria na sua proximidade placa em honra de Rosalia).
4.No número 14 da rua de Santo Agostinho (fronte ao popular Camarín de los Dolores), acha-se (logo substituída por outra, único caso entre todos de nom ser o edifício da época) a casa em que morou e morréu, em 1923, Manuel M. Murguía, e anos andados (1964) sua e de Rosalia, última filha, dona Gala.
O 18 de Maio de 1983, 150º aniversário do nascimento do patriarca, O Facho instalou (d'acavalo dos números 14 e 16) umha placa em homenagem a este "impulsor do Rexurdimento nacional de Galiza". O cronista da cidade e a Banda Municipal acompanharom o evento.
Contrastemente, as números 1 e 3, de granito e lavradas no obradoiro compostelám de Alfonso San Martín, as placas números 2 e (esta) 4 som de mármore e os seus textos aplicarom-se com letras metálicas autoadessivas.
Pois bem, co tempo forom caíndo algumhas delas. E em algum momento que pudera ser este ano 2016 em que ares de progresso mental ventilam o Concelho herculino (aí tendes a campanha, nem sempre compreendida, de renovaçom do nomenclátor urbano, para a qual O Facho tamém luitara reiteradamente na própria década de 80), supom-se que foi Maria Pita quem restituíu as letras faltantes... Boíssima intençom reconhecida, temos que advertir, segundo se vê na foto adjunta, que a primitiva palavra FALA, com letras caídas, foi substituída pola palavra FESTA! Sem negar que o Dia da Nossa Fala é umha ocasiom festiva... concordemos em que com tal alteraçom altera-se o conceito original e reivindicativo de FALA. Talvez em outro momento nom lonjano, quem o fixo o refaga, em aras da verdade histórica!
(Outra placa, plaquinha esta de bronze, aginha dessaparecida, fora chantada no pedestal do busto de Castelao, ano 1986 do seu centenário, ao impulso das AA.CC. da Corunha de que a nossa fazia parte,"en desagrávio. Sempre en Galiza. Sempre en galego" a sua inscripçom... para compensarmos a lenda em espanhol que aí mandara gravar o Concelho da Corunha promotor do busto... num acto que presidiu o nosso inesquecível dom Jenaro Marinhas).

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: As Irmandades da Fala e O Facho por José Mª Monterroso Devesa BASENAME: as-irmandades-da-fala-e DATE: Tue, 14 Jun 2016 14:24:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Prema Full Story e nas 3 fotos para agrandar

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: Manuel María e O Facho por José Mª Monterroso Devesa BASENAME: manuel-maria-e-o-facho DATE: Mon, 13 Jun 2016 08:47:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Prema na foto

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Acto de entrega dos prémios literários 2016 BASENAME: entrega-dos-premios DATE: Sat, 28 May 2016 13:37:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O dia 27 de Maio, no local de Portas Ártabras realizou-se a entrega dos Prémios Literários d'O Facho: a) Poesia, b)Teatro Infantil e c) Contos de Nenos para Nenos, que contárom com a doaçom de livros das editoras: Casa Hamlet, Ediçons Xerais, Sotelo Branco, Editorial Galaxia, e Editorial Toxos Outos; as quais expressamos a nossa gratitude. Assim mesmo houvo a oportunidade de escuitar um precioso Duo de violino e violoncelo, polas alunas do Conservatório Profissional de Música da Corunha: Ana Garcia Fernández, violinista; e Sará López Pan, violoncelista, alunas do professor Fernando Ramón.

Na ocasiom estivérom presentes para outorgar os prémios ao seleccionados, os membros dos júris: Manuel Lourenço, Lucía de Fraga, e Mar Hermida , que elogiárom as obras premiadas assim como aos seus autores.

Posteriormente houvo umha refeiçom na que participárom os premiados com as suas famílias.

Prema no enlace pra ver as fotos
https://archive.org/compress/FotosContos2016/formats=JPEG&file=/FotosContos2016.zip

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Entrega dos prémios literários BASENAME: o-facho-entrega-dos-premios DATE: Mon, 23 May 2016 17:56:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

Entrega dos Prémios Literários Maio 2016

Convidamos-vos assistir à entrega dos prémios dos prémios literários convocados pola nossa Agrupaçom. O evento celebrara-se o vindouro dia 27 do mês que corre, às 7 p.m., em Portas Ártabras, rua Sinagoga nº 22, Cidade Velha.

Concurso de Poesia

Deserto. O júri considerou que as obras apresentadas nom acadavam a qualidade precisa.

Concurso de Contos de nenos para nenos

Premios da Categoría A (Nenos e nenas de 9 a 12 anos):

Primeiro premio: ?Amina? de María Carballo Rodríguez
Segundo premio: ?Alá no Bosque? de Antía Mouriño García

Premios da categoría B. (Rapaces e rapazas de 13 a 16 anos):

Primeiro premio: ?Cento Dezaseis? de Alba Pérez Barcala
Segundo premio: ?Cifras? de Alba Pose Castro

Concurso de Teatro Infantil
Premio à obra: ?O castelo de Pena Redonda, o máis tolo da contorna? de Celia Díaz Núñez

Assim mesmo teremos a oportunidade de escuitar um precioso Duo de violino e violoncelo, sendo as suas interpretes: Ana Garcia Fernández, violinista; e Sará López Pan, violoncelista, alunas do professor Fernando Ramón. Este é o programa que interpretarám, de entre 15 e 20 minutos, que inclui duas peças para violino e violoncelo, umha para violoncelo a só, e outra para violino a só.

Duo de violino e violoncelo:
Concertino per camera op. 4 G. Torelli
I. Preludio ? Adagio II. Allegro III. Allegro
Violoncelo a só
Suite em Re mBWV 1008 J. S. Bach
Violino a só
Fantasia nº 9 G. F. Telemann
Duo de violino e violoncelo:
Trois morceaux op.39 R. Glière
I. Prèlude II. Gavotte III Berceuse

Corunha, 23 de Maio do 2016


J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: Oferenda floral BASENAME: oferenda-floral DATE: Fri, 20 May 2016 16:53:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Com o galho das Letras Galegas, a Agrupaçom Cultural O Facho realizou a tradicional oferenda floral nos jardins de Mendes Nunes diante do monumento a Curros Henriques em lembrança de todos aqueles que fizérom que da cultura galega umha constante e permanente jeira na construçom da liberdade do povo galego. O evento tivo lugar o dia 20 de Maio, às 12 e 1/2da manhá,

Findando o acto muitos dos assistentes lêrom poemas de autores e autoras galegas.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Manuel Maria por Lois Diegues Vasques BASENAME: lois-diegues-vasques DATE: Fri, 20 May 2016 15:36:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 18 de Maio 5 de Novembro o escritor e poeta, Lois Diegues Vasques, que falou da figura homenageada neste ano com o galho das Letras Galegas. A sua palestra intitula-se Manuel Maria
Com umha sala ateigada de público, Diegues Vasques partilhou com os assistentes a sua analise sobre a obra Manuel Maria assim como as suas experiências compartilhadas com o casal Manuel Maria-Saleta
Ao findar a palestra, o arqueólogo Filipe Senem deu a conhecer o prémio outorgado pola Associaçom Amigos dos Museus.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Actos a realizar polo Facho com o galho das Letras Galegas do ano 2016 BASENAME: o-facho-actos-a-realizar DATE: Sat, 14 May 2016 08:43:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios, nº 46 O.P.
Corunha

Actos a realizar polo Facho com o galho das Letras Galegas do ano 2016

18 de Maio
Conferencia sobre Manuel Maria

Lois Diegues Vasques mostrará um esboço da vida e obra de Manuel Maria, fazendo umha exposiçom sobre os aspectos e próprios da poética do homenageado.
O acto realizará-se às 8 do serám em Portas Ártabras, Rua Sinagoga 22, Cidade Velha.

19 de Maio:
Oferenda floral

Com o galho das Letras Galegas, a Agrupaçom Cultural O Facho convida-o assistir à tradicional oferenda floral diante do monumento a Curros Henriques. O evento terá lugar o dia 19 de Maio, às 12 e ½ da manhá, nos jardins de Mendes Nunes da Corunha em lembrança de todos aqueles que fizérom da cultura galega umha constante e permanente jeira na construçom da liberdade do povo galego.
Solicitamos aos assistentes, se o tenhem a bem, leiam um poema ou pequeno texto de qualquer autor ou autora galega da sua escolha.

27 de Maio
Prémios Literários

Às 8 p.m., em Portas Ártabras efectuara-se a entrega dos prémios literários de poesia, teatro infantil, e de narrativa, convocados pola nossa Agrupaçom.


A Corunha, 5 de Maio do 2016

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d'O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Letras galegas - Oferenda Floral BASENAME: o-facho-letras-galegas-oferenda DATE: Sat, 14 May 2016 08:36:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios nº 16 O.P. Corunha

Oferenda floral no monumento a Curros Henriques com o galho das Letras Galegas do ano 2016

19 de Maio 2016

Com o galho das Letras Galegas, a Agrupaçom Cultural O Facho convida-o assistir à tradicional oferenda floral diante do monumento a Curros Henriques. O evento terá lugar o dia 19 de Maio, às 12e 1/2 da manhá, nos jardins de Mendes Nunes da Corunha em lembrança de todos aqueles que fizérom da cultura galega umha constante e permanente jeira na construçom da liberdade do povo galego.
Solicitamos aos assistentes, se o tenhem a bem, leiam um poema ou pequeno texto de qualquer autor ou autora galega da sua escolha..

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Letras galegas - Lois Diegues Vasques: Manuel Maria BASENAME: o-facho-letras-galegas-lois DATE: Sat, 14 May 2016 08:35:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

Palestra

A Agrupaçom Cultural O Facho da Corunha tem a bem o convidar à conferencia que o vindouro dia 18 de Maio, quarta-feira (mércores), o escritor e poeta, Lois Diegues Vasques, que falará da figura homenageada neste ano com o galho das Letras Galegas. A sua palestra intitula-se Manuel Maria

Diegues Vasques, estudou o Bacharelato na sua cidade natal e Engenhería Técnica Topográfica en Madrid, profissom que exerceu até jubilar-se no Concelho de Lugo. Colabora habitualmente en revistas e jornais de Galiza. Foi deputado polo BNG/PSG na primeira legislatura do Parlamento Galego. Nos últimos anos da dictadura e primeiros da reforma política desenvolveu um gram trabalho como animador das agrupaçons culturais de Galiza desde o Clube Cultural Valle Inclán de Lugo, assí como do idioma e cultura galegos, a través, também, de programas de radio. Desde 1990 retoma a actividade cultural e literária a través da AELG, de secçons periódicas en distintos jornais, das próprias agrupaçons culturais e da sua produçom literária. O seu poema Eu son a voz do pobo, converteu-se numha das cançons emblemáticas o grupo Vozes Ceives.
Entre a sua numerosa obra cabe sublinhar. Poesia: Albre de espranza, Canciós pra un agromar branco e azul, O ferro dos días, Ónfalos. Narrativa: A torre de Babel, O tempo sen saída, A canción do vagamundo, Monólogos no espello, Henriqueta na galeria, O canto do Muecín, A poutada do Oso.

Dia: 18 de Maio do 2016 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22
Cidade Velha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Blogue: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho
Para ajudas e aportaçons económicas: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: " A Moura na mitologia galega " por Rafael Quintía Pereira BASENAME: o-facho-a-moura-na DATE: Sat, 07 May 2016 10:54:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado 4 de Maio, o antropólogo, escritor e investigador, Rafael Quintía Pereira, intervéu dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais com a sua palestra: A Moura na mitologia galega. O acto realizou-se em Portas Ártabras.

O investigador, Quintía Pereira, compartilhou com os assistentes a transcendência da figura da Moura na mitologia galega, e como a mesma está entroncada com as grandes deusas da fertilidade e da morte que se manifestam em todas as culturas, até hoje. Maria é umha modernizaçom desse mito ajeitada aos interesses do cristianismo.

Ao findar a sua exposiçom houvo um colóquio com grande participaçom dos assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Rafael Quintía Pereira - A Moura na mitologia galega BASENAME: o-facho-rafael-quintia-pereira DATE: Mon, 25 Apr 2016 17:18:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho d'A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2015-16

Palestra:


O vindouro dia 4 de Maio, quarta (martes), o antropologo, escritor e investigador, Rafael Quintía Pereira, falará dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais. A sua conferência intitula-se: A Moura na mitologia galega. O acto realizara-se em Portas Ártabras, rua Sinagoga 22, Cidade Velha.


Quintía Pereira, é licenciado en Antropologia Social e Cultural, licenciado en C.C. Empresariais, escritor e músico tradicional. Assim mesmo é membro fundador e presidente da Sociedade Antropológica Galega (SAGA) e co-fundador da associaçom cultural e grupo de música tradicional Os Chichisos. Também foi membro fundador do Grupo de Estudos Etnográficos Serpe Bichoca.
Ganhou o Prémio de investigaçom Luís Cuadrado 2010 polo seu trabalho A Nosa Senhora da Lanzada. Estudio antropológico de um santuario marítimo. Dirixe a publicaçom Fol de Veleno. Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza. Como ensaista tem publicado diversos libros, entre os que sublinharemos: La historia de Galicia en 50 lugares, Uso simbólico do cuarzo na cultura galega. Aspectos etnográficos e arqueolóxicos. Alicornio. O poder do corno de unicornio na medicina tradicional galega,Deuses, Mitos e Ritos do Monte do Seixo. Unha proposta interpretativa en clave céltica. É autor, ademais, de numerosos artículos etnográficos, antropológicos e históricos publicados en distintas revistas de investigaçom e divulgaçom.

Data: 4 de Maio 2016
Hora: 8 do serám ? Rua Sinagoga 22
Portas Ártabras ? Cidade Velha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Blogue: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho
Para ajudas e aportaçons económicas: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "Da agricultura tradicional ao I+D+I. Um caso de empreendimento sustentável" por Benigno Pereira Ramos . BASENAME: o-facho-da-agricultura-tradicional DATE: Wed, 20 Apr 2016 11:20:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 19 Abril, terça (martes), o o promotor e presidente do Produto Galego de Qualidade "Queixo de Arzúa" Benigno Pereira Ramos, intervéu dentro do Ciclo: Economia, História e Ciências Sociais. A sua exposiçom versou sobre: "Da agricultura tradicional ao I+D+I. Um caso de empreendimento sustentável" O acto realizou-se em Portas Ártabras

Pereira Ramos é filho de labregos e Licenciado em Filosofia iniciou a sua exposiçom sublinhando a evoluçom desde umha produçom artesanal de sobrevivência do queixo levada polos seus país até o desenvolvimento industrial de hoje que produze mais dum milhom de quilos anuais de queixo. Também mostrou como com investigaçom lográrom o aproveitamento dos resíduos -o soro- para obtençom de energia para a sua utilizaçom na fábrica, assim como novos produtos alimentícios. Marcou a importância do desenvolvimento industrial e investigaçom nom seja deslocalizado dos territórios fonte de recursos, pois nom só serve para a industrializaçom do sector primário senom a sua vez criar um tecido de investigaçom cientifica e assentamento de povaçom.

Ao findar a sua exposiçom mantivo um interessante debate com os assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Benigno Pereira Ramos - "Da agricultura tradicional ao I+D+I. Um caso de empreendimento sustentável" BASENAME: o-facho-benigno-pereira-ramos DATE: Fri, 15 Apr 2016 07:59:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho d'A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2015-16

Palestra:

O vindouro dia 19 Março, terça (martes), o o promotor e presidente do Produto Galego de Qualidade "Queixo de Arzúa" Benigno Pereira Ramos, intervirá dentro do Ciclo: Economia, História e Ciências Sociais. A sua exposiçom versará sobre: "Da agricultura tradicional ao I+D+I. Um caso de empreendimento sustentável" O acto realizara-se em Portas Ártabras, Rua Sinagoga 22 - Cidade Velha.

Pereira Ramos é filho de labregos e Licenciado em Filosofia. É fundador em 1987 de Arquesan, umha pequena queixaria na explotaçom familiar, para em 1989 criar Queixarias Bama, da que é proprietário-gerente e que na actualidade produze um milhom de quilos anuais de queixo e emprega a 32 duas pessoas nas Terras do Ulha, no concelho de Touro. Assim mesmo foi secretário da Cooperativa de Arzúa. Em 2012 encetou o projecto "Castanhas e Vinho da Corga" em Póvoa de Trives.

Dia: 19 de Março 2016 ? Hora: 8 do serám.
Lugar: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22
Cidade Velha - Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Blogue: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho
Para ajudas e aportaçons económicas: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: " Galeguismo aquém e além mar " por Uxío Breogán Diéguez BASENAME: o-facho-galeguismo-aquem-e DATE: Thu, 14 Apr 2016 18:13:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 13 de Abril, no salom de actos de Portas Ártabras acolheu a palestra que o o investigador e professor titular da UDC, Uxío Breogán Diéguez Cequiel , deu sobre: "O Galeguismo aquém e além mar", dentro do ciclo, Economia, História e Realidade Social organizado pola nossa Agrupaçom.

Breogán Diéguez encetou assinalando o desenvolvimento do galeguismo anteriormente ao golpe militar clerical-fascista do 36, assim como posteriormente no exílio e no interior, marcando a ruptura entre Castelao e posteriormente Alonso de los Rios com Pinheiro. Assim como a distinta concepçom do que-fazer político. Ressaltou a figura de Manuel Puente como mecenas da actividade política do Conselho de Galiza (o governo galego no exílio) na primeira etapa presidido por Castelao até a sua morte, para posteriormente ser Alonso de los Rios como secretário geral a cabeça visível do Conselho até o seu suicídio, quando no interior se encetava a actual Autonomia.

Ao findar a sua exposiçom mantivo um interessante debate com os assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Uxío Breogán Diéguez - Galeguismo aquém e além mar BASENAME: o-facho-uxio-breogan-dieguez DATE: Mon, 21 Mar 2016 20:24:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-lo assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2015-16


O vindouro dia 13 de Abril, quarta (mércores), às 8 do serám; o investigador e professor titular da UDC, Uxío Breogán Diéguez Cequiel, falará dentro do ciclo Economia, História e Realidade Social, com a sua exposiçom intitulada Galeguismo aquém e além mar.

Breogán Diéguez é Lcdo. em História pola USC e doutor en Historia Contemporânea pola UDB com a tese Nacionalismo Galego. Desarticulaçom, resistência e rearticulaçom . Os seus temas centrais de estudo e investigaçom som a historia do nacionalismo galego, os movimentos sociais no tempo contemporâneo e a didáctica das Ciências Sociais. Formou parte da primeira direcçom dos CAE, e depois foi membro dos CAF, sendo claustral na USC, e da Junta Reitora e Padroado da Fundaçom Alexandre Bóveda. Posteriormente foi um dos co-fundadores de Murguia - Revista Galega de História. Tem colaborado também en diversas publicaçons, como A Trabe de Ouro, Grial, ou Terra e Tempo. Assim mesmo tem umha avondosa obra ensaísta publicada tanto individualmente como parceiro: Síntese histórica do soberanismo galego, Síntese da historia social e política da Galiza desde 1800: de Carral á Irmandade Galega, Nacionalismo galego aquén e alén mar. Desarticulación, resistencia e rearticulación, A Asemblea de Concellos de Galiza Pro-Estatuto, Mare Nostrum. A Importancia do Mar en Galicia, O nacionalismo galego nos seus programas políticos. O século XX, Síntese histórica do movemento obreiro galego: das orixes até 1984, etc...

Dia: 13 de Abril do 2016 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22 ? Cidade Velha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d'O Facho

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Blogue: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho
Para ajudas e aportaçons económicas: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: " As Irmandades da Fala " por Xosé Ramón Freixeiro Mato - BASENAME: o-facho-as-irmandades-da DATE: Wed, 16 Mar 2016 21:07:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Prema no seguinte enlace para ver a presentación
https://archive.org/download/IrmandadesDaFala/Irmandades%20da%20Fala.pptx

O passado dia 15 de Março, no salom de actos de Portas Ártabras acolheu a palestra que o professor doutor da Universidade da Corunha, Xosé Ramom Freixeiro Mato, deu sobre: As Irmandades da Fala dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom organizado pola nossa Agrupaçom.

Freixeiro Mato
encetou o relatório fazendo um esboço de Manuel Maria para o mostrar como um continuador das Irmandades da Fala. Posteriormente assinalou o surgimento e a evoluçom das Irmandades da Fala como: A cerna dum movimento social de reivindicaçom da língua e da identidade nacional galega que mostrou unha nova forma de conceber o País, en tanto colocou por vez primeira a Galiza como centro de decisom e como sujeito do seu devir social, cultural e político. Sublinhando que a recuperaçom do prestígio da Língua galega foi o eixo vertebral de todo o que-fazer político-cultural das Irmandades.

Ao findar a sua exposiçom mantivo um interessante debate com os assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Xosé Ramón Freixeiro Mato - ?As Irmandades da Fala? BASENAME: o-facho-xose-ramon-freixeiro DATE: Thu, 10 Mar 2016 05:39:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2015-16

Palestra


O vindouro dia 15 de Março terça-martes, o doutor e professor titular na Faculdade de Filologia da Universidade da Corunha, Xosé Ramón Freixeiro Mato, falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua palestra versará sobre: ?As Irmandades da Fala?. O acto realizara-se em Portas Ártabras - Rua Sinagoga 22- Cidade Velha

Freixeiro Mato licenciou-se em Filologia Românica e Filologia Galego-Portuguesa na USC, doutorasse na Universidade da Corunha com umha tese sobre António Noriega Varela. Foi professor en institutos de ensino secundário, ganhando a praça de catedrático de Língua e Literatura Galegas no ensino médio. Depois de obter o doutoramento accedeu como professor titular à Faculdade de Filologia na UDC. Assim mesmo é autor dumha ampla obra de investigaçom e ensaio em temas lingüísticos.

Dentro da sua diversa obra podemos sublinhar: Antonio Noriega Varela. Obra completa, Lingua galega: normalidade e conflito,Gramática da Lingua Galega (Volumes I-II-III e IV), Lingua, nación e identidade, Estilística da lingua galega -Prémio da Critica Galicia á Investigación-, Antoloxía da prosa literaria medieval, Sebastián Martínez-Risco, ensaísta e poeta (obra inédita e esquecida), Os séculos escuros e a Ilustración galega. Antoloxía, etc...

Dia: 15 de Março 2016 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras - Rua Sinagoga 22
Cidade Velha - Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d'O Facho

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Blogue: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho
Para ajudas e aportaçons económicas
Caixa Rural: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO:Eduardo Blanco Amor por Francisco Rodríguez Sánchez BASENAME: o-facho-eduardo-blanco-amor DATE: Wed, 09 Mar 2016 17:06:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 08 de Março, o Doutor em Filologia Românica e Catedrático de Literatura espanhola Francisco Rodrigues Sanches, intervéu dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua palestra versou sobre: Eduardo Blanco Amor.

Rodrigues Sanches, deu a conhecer numha mui interessante palestra o itinerário existencial e literário dum dos mais grandes autores da literatura galega, Eduardo Blanco Amor. A sua permanente precaridade levou-no a colaborar em distintos jornais como articulista, tanto do País como do resto do Estado, o que marcou o que-fazer da sua escrita.

Ao rematar a sua exposiçom mantivo um interessante debate com a cidadania assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: CONCURSO NACIONAL DE TEATRO INFANTIL CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO. BASENAME: o-facho-concurso-nacional-de-2 DATE: Fri, 04 Mar 2016 10:28:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

CONCURSO NACIONAL DE TEATRO INFANTIL CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO.

Assumindo como próprias as palavras de Juan Ramón Jiménez quando afirmava que ?Teatro infantil é aquele que também lhe gosta aos nenos?, a Agrupaçom Cultural O FACHO acordou convocar o Concurso de Teatro Infantil, que se regerá polas seguintes bases:
1º) Poderám optar ao devandito prémio qualquer pessoa, sem restriçom, sempre que a obra seja inédita e redigida em língua galega, em qualquer norma ortográfica (RAG, REINTEGRADA, LUSOFONA) nom representadas, nem premiadas noutros certames.
2º) Estabelece-se como prémio único de 200,.- ? e umha biblioteca de livros teatrais.
3º) A obra, que nom poderá exceder os 80 fólios, será apresentada por triplicado, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara.
4º) Os originais para o Concurso enviaram-se por correio à Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal d'A Corunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.
5º) O prazo de admissom de originais finda o dia 15 de Abril do 2016 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.
6º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo está composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego.
7º) O júri poderá declarar deserto o prémio do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom.
8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.
9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom. No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.
Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Blogue:
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

Agrupaçom Cultural O Facho
Na Crunha, 27 Janeiro

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: CONCURSO NACIONAL DE CONTOS DE NENOS PARA NENOS CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO BASENAME: o-facho-concurso-nacional-de-1 DATE: Fri, 04 Mar 2016 10:27:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

CONCURSO NACIONAL DE CONTOS DE NENOS PARA NENOS CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO


Recuperados em 2008 os prémios literários que desde os anos sessenta convocou O FACHO e nos que participárom ou ganhárom muitos dos escritores e escritoras que hoje fam possível com a sua obra umha literatura galega de qualidade e de grande importância nas letras universais, realiza-se a convocatória para 2016 do Concurso Literário de ?Contos de Nenos para Nenos?

BASES DO CONCURSO

1. Poderám participar rapazes e raparigas que pressentem as suas obras em Língua galega. Os trabalhos presenteados deveram ser originais e inéditos em toda a sua extensom.
2. O prazo de admissom de originais finaliza o dia 15 de Abril do 2015 às doce da noite.
3. A apresentaçom de originais para o Concurso fará-se por correio postal dirigido à Associaçom Cultural O FACHO, Apartado de Correios n.º 46, Oficina Principal. Podendo fazer individualmente ou por médio do centro onde curse os seus estudos.
4. No caso em que sejam os centros escolares os que pressentem os originais ao Concurso, deveram fazer umha pré-selecçom dum máximo de dous trabalhos por categoria, qualquer outro terá que ser apresentado individualmente.
5. As obras haverem de serem relatos originais e nom estarem editados por nengum procedimento impresso ou electrónico, nem terem sido premiados em qualquer outro concurso ou certame literário e em condiçons para que os seus direitos de publicaçom podam ser cedidos à Associaçom Cultural O FACHO por período de cinco anos contados a partir do dia do falho do júri.
6. Para além da originalidade literária, o júri valorizará a riqueza lingüística e o conhecimento gramatical reflectido nas obras. As obras presentadas deve estar escrita em língua galega em qualquer das três normas ortográficas (RAG, REINTEGRADO, LUSOFONA)
7. Estabelecem-se duas categorias:

Categoria A Nenos e nenas de 6 a 12 anos.
Categoria B Rapazes e raparigas de 13 a 16 anos.

8. As quantias dos prémios serám as que seguem:

Categoria A
1º: 200,.- ? em efectivo, e umha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.
2º: 100,.- ? em efectivo, e umha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais

Categoria B
1º: 200,.- ? em efectivo, e umha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais
2º: 100,.- ? em efectivo, e umha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais

9. Cada autor só poderá apresentar umha obra atendo-se aos seguintes limites de extensom:

Categoria A Um máximo de cinco fólios
Categoria B Um máximo de dez fólios

10. As obras haverem de se apresentar por triplicado, manuscritas ou mecanográficas, encadernadas ou grampadas e levaram por detrás do último folio os seguintes dados:

Nome e apelidos do autor/a.
Endereço e telefone. Correio electrónico.
Centro onde cursa os seus estudos.
Categoria na que participa.

11. Os prémios serám escolhidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O Facho em falho que se fará público no mês de Maio.
12. O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom estejam contempladas nestas bases, assim como as dúvidas na sua interpretaçom.
13. A participaçom neste Concurso implica a aceitaçom das presentes bases.

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Blogue:
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/Corunha, 27 de Janeiro 2016

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: CONCURSO NACIONAL DE POESIA CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO BASENAME: o-facho-concurso-nacional-de DATE: Fri, 04 Mar 2016 10:25:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

CONCURSO NACIONAL DE POESIA CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO

A Agrupaçom Cultural O FACHO convoca o Concurso de Poesia 2016, que se regerá polas seguintes bases:

1º) Ao prémio de poesia d'O Facho poderám concorrer qualquer pessoa até os 35 anos de idade e sempre que nom tenha publicado nengum livro individual de poesia e a obra seja inédita e nom ter sido premiada com anterioridade em qualquer outro concurso ou certame.
A obra presentada deve estar escrita em língua galega em qualquer das três normas ortográficas (RAG, REINTEGRADA, LUSOFONA) e com um máximo de umha obra por autor. É responsabilidade do júri do prémio determinar se algum dos trabalhos apresentados possui ou nom as características para ser considerado ?livro?. Porém, recomenda-se que tenham umha extensom mínima de 300 versos.
2º) Os originais para o Concurso enviaram-se por triplicado devidamente encadernados, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara, à Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal da Corunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.
3º) Estabelece-se como prémio único a ediçom da obra premiada. O Facho fará a entrega ao/à autor/a um máximo de 50 exemplares.
4º) O prazo de admissom de originais finda o dia 15 de Abril do 2016 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.
5º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo estará composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito da escrita literária, da ediçom ou da crítica.
6º) O júri poderá declarar deserto o prémio do concurso e resolvera aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom. Assim mesmo, o júri escolherá de entre os trabalhos apresentados um único libro. Ademais, poderá deixar constáncia na acta outros títulos considere merecedores de ser publicados, nom significando isto nengum compromisso por parte d'O Facho. Nom se fará referencia na acta ao nome dos autores ou autoras dos livros mencionados.
7º) O Facho disporia do prazo de um ano para editar o livro. Transcorrido esse tempo, o autor ou autora poderá dispor da obra com a única condiçom de que deverá deixar constáncia do galardom em sucessivas ediçons do livro.
8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.
9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no local de O Facho, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom. No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.
10º) Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Blogue:
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/


Agrupaçom Cultural O Facho
Na Crunha, 27 Janeiro 2016

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO:Francisco Rodríguez Sánchez - Eduardo Blanco Amor BASENAME: o-facho-francisco-rodriguez-sanchez DATE: Sat, 27 Feb 2016 17:05:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios nº 46 O. P.
Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2015-16

Palestra

O vindouro dia 08 de Março (terça-martes), o Doutor em Filologia Românica e Catedrático de Literatura espanhola Francisco Rodrigues Sanches, falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua palestra versará sobre: Eduardo Blanco Amor. O acto realizara-se às 8 do serám em Portas Ártabras, Rua Sinagoga 22 ? Cidade Velha.

Rodrigues Sanches é autor dumha ampla obra de investigaçom e ensaio em temas lingüísticos, literários, culturais e políticos desde unha perspectiva nacionalista. Inaugura unha linha de análise sócio-lingüística com a publicaçom de "Conflicto lingüístico e ideoloxía na Galiza". Especialista em figuras de grande relevância como Rosália de Castro -Análise sociolóxica da obra de Rosalía Castro-, Curros Enríquez -A evolución ideolóxica de Manuel Curros Enríquez-, Blanco Amor -O desacougo da nación negada, Eduardo Blanco Amor-. Neste âmbito realizou trabalhos como o ?Literatura galega, problemas de método e interpretación?
Paco Rodrigues foi um dos impulsores da criaçom e dinamizaçom de organizaçons sindicais e políticas como INTG e BNG. Também participou como deputado do Parlamento Galego e nas Cortes Espanholas como membro do Bloque Nacionalista Galego.


Dia: 08 de Março - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras
Rua Sinagoga 22 ? Crunha

J. Alberte Corral Iglesias Presidente d?O Facho

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Blogue: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho
Para ajudas e aportaçons económicas
Caixa Rural: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO:" Galiza diante a reformulaçom do Estado por Ricardo Garcia Mira BASENAME: o-facho-galiza-diante-a DATE: Sat, 27 Feb 2016 12:56:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 26 de Fevereiro, o professor da U.D.C. Ricardo Garcia Mira, deputado do PSdeG-PSOE no Congresso, intervéu dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social. Na sua exposiçom falou sobre Galiza diante a reformulaçom do Estado.

Com umha interessante palestra, Garcia Mira, mostrou é analisou desde a perspectiva do PSOE, A funçom que a naçom galega deve manter diante da vindoura reformulaçom do Estado, mostrando a necessidade da federalizaçom de estado Espanhol.

Ao findar a sua exposiçom o palestrista mantivo um interessante colóquio com os assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Ricardo Garcia Mira - Galiza diante a reformulaçom do Estado BASENAME: o-facho-ricardo-garcia-mira DATE: Sat, 20 Feb 2016 17:56:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

Palestra

O vindouro dia 26 de Fevereiro, o Professor da U.D.C. Ricardo Garcia Mira, deputado do PSdeG-PSOE no Congresso, intervirá dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social. A sua charla versará sobre Galiza diante a reformulaçom do Estado. O acto realizara-se às 8 do serám em Portas Ártabras, Rua Sinagoga 22-Cidade Velha.

García Mira é doutor en Psicologia pola U.S.C., Professor de Psicologia Social e Ambiental, com acreditaçom de Catedrático de Universidade, na U.D.C., a vez que é coordenador do grupo de investigaçom ?Pessoa-Ambente? ,e Presidente da sociedade científica internacional IAPS, ademais de Presidente do IEIPS ?Joám Vicente Viqueira?.
Investigou e avaliou o impacto ambiental de problemas sociais: O desastre do Prestige; ou Os incêndios na Galiza. Foi o Coordenador do Consorcio Europeu. É autor/editor de mais de 100 trabalhos entre artigos e informes de investigaçom sobre avaliaçom ambiental, actitudes ambientais e questons metodológicas. Ademais, é autor ou editor dos seguintes textos: 'La ciudad percibida'; 'Responsabilidad Ecológica y Gestión de los Recursos Ambientales'; 'Psicología y Medio Ambiente'. Tem dado conferencias e seminários científicos en Universidades ao longo de mundo: University of Surrey (Reino Unido), Université de Paris V 'René Descartes' (França), Universitá Degli Studi Di Roma 'La Sapienza' (Itália), University of Groningen (Holanda), University of Tallinn (Estónia), West University of Timisoara (Romanía), Universidade de Sao Paulo (Brasil), Universidad de Monterrey (México), Texas State University (USA) e University of Texas A&M (USA).

Data: 26 de Fevereiro 2016
Hora: 8 do serám ? Rua Sinagoga 22
Portas Ártabras ? Cidade Velha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Blogue: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho
Para ajudas e aportaçons económicas
Caixa Rural: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "Galiza diante a reformulaçom do Estado" por Xúlio X. Ferreiro Baamonde - BASENAME: xulio-x-ferreiro-baamonde DATE: Thu, 18 Feb 2016 17:18:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 17 de Fevereiro, o professor e alcalde da Corunha, Xúlio X. Ferreiro Baamonde, intervéu dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social. Na sua exposiçom falou sobre: Galiza diante a reformulaçom do Estado. O acto decorreu no local social de Portas Ártabras, e foi seguida com grande interesse polo publico assistente.

Ferreiro Baamonde mostrou numha significativa exposiçom o processo de configuraçom de Maré Atlántica e como a sua concepçom de fazer política foi significativa para as últimas eleçoes gerais. Mantivo de continuo que a presencia de Galiza como entidade e sujeito político é fulcral para o desenvolvimento do Pais.

Ao findar a conferencia, o palestrista mantivo um interessante debate.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Xúlio X. Ferreiro Baamonde - "Galiza diante a reformulaçom do Estado" BASENAME: o-facho-xulio-x-ferreiro DATE: Mon, 15 Feb 2016 15:35:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Agrupaçom cultural O FACHO convida asistir:

O dia 17 de Fevereiro, (Quarta-Mércores), o professor e alcalde da Corunha, Xúlio X. Ferreiro Baamonde, intervirá dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social. A sua exposiçom versará sobre: Galiza diante a reformulaçom do Estado. O acto realizara-se às 8 do serám em Portas Ártabras, Rua Sinagoga 22-Cidade Velha.

Ferreiro Baamonde é doutor em Direito pola Universidade da Corunha, assim mesmo foi magistrado suplente da Audiência Provincial de Lugo. Exerceu como professor de Direito Processal na mesma Universidade. Actualmente é alcalde da Corunha polas candidatura de Maria Atlântica

Tem publicado diversos ensaios e livros, entre os que sublinhamos:
Derecho Procesal Penal em parceria com Pérez-Cruz Martín, Piñol Rodríguez, e Seoane Spiegelberg, Matar un reiseñor. O dereito a un proceso xusto, Mercantilización y precarización del conocimiento: el proceso de Bolonia em parceria, A Zona, Metrópole e control do Delito em parceria com Brandariz García, Vencedores ou vencidos? As orixes da xustiza internacional: Os xuízos de Núremberg em parceria com Zapico Barbeito

Data: 17 de Fevereiro 2016
Hora: 8 do serám ? Rua Sinagoga 22
Portas Ártabras ? Cidade Velha
Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidênte d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Galiza diante a reformulaçom do Estado por Nestor Rego Candamil BASENAME: nestor-rego-candamil DATE: Fri, 05 Feb 2016 20:38:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 26 de Janeiro, professor de Língua e Literatura Galegas galega e Secretário-Geral da Uniom do Povo Galego (UPG) e membro da Executiva Nacional do BNG, Nestor Rego Candamil , intervéu dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social.

Na sua interesante conferencia sobre: Galiza diante a reformulaçom do Estado, Rego Candamil analisou desde a perspectiva da Uniom do Povo Galego, a funçom que a naçom galega deve manter diante da vindoura reformulaçom do Estado,

Ao findar a sua exposiçom o palestrista mantivo um interessante colóquio com os assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: História do nobre Ponto, rei de Galiza e de Bretanha por Henrique Harguindey Banet BASENAME: henrique-harguindey-banet DATE: Thu, 04 Feb 2016 16:55:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

No salom de actos de ?Portas Ártabras? o passado dia 02 de Fevereiro, o professor, tradutor e escritor, Henrique Harguindey Banet falou dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom.
Com umha interessante exposiçom fizo umha analise e descriçom dum dos mais importantes livros franceses de cavalaria do século XIV ?Historia do nobre Ponto, rei de Galiza e de Bretanha"; na que Galiza e Corunha som marcos e referentes da acçom literária da novela, mostrando com o mesmo a importância do nosso País no imaginário cultural europeu da época.

Ao findar o conferenciante mantivo um mui interessante colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de Teatro Infantil BASENAME: o-facho-concurso-de-teatro DATE: Fri, 29 Jan 2016 16:13:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

CONCURSO DE TEATRO INFANTIL CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO.

Assumindo como próprias as palavras de Juan Ramón Jiménez quando afirmava que ?Teatro infantil é aquele que também lhe gosta aos nenos?, a Agrupaçom Cultural O FACHO acordou convocar o Concurso de Teatro Infantil, que se regerá polas seguintes bases:
1º) Poderám optar ao devandito prémio qualquer pessoa, sem restriçom, sempre que a obra seja inédita e redigida em língua galega, em qualquer norma ortográfica (RAG, REINTEGRADA, LUSOFONA) nom representadas, nem premiadas noutros certames.
2º) Estabelece-se como prémio único de 200,.- ? e umha biblioteca de livros teatrais.
3º) A obra, que nom poderá exceder os 80 fólios, será apresentada por triplicado, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara.
4º) Os originais para o Concurso enviaram-se por correio à Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal d'A Crunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.
5º) O prazo de admissom de originais finda o dia 15 de Abril do 2016 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.
6º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo está composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego.
7º) O júri poderá declarar deserto o prémio do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom.
8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.
9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom. No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.
Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Blogue:
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

Agrupaçom Cultural O Facho
Na Crunha, 27 Janeiro

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de Poesia BASENAME: o-facho-concurso-de-poesia-2 DATE: Fri, 29 Jan 2016 16:10:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

CONCURSO DE POESIA CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO

A Agrupaçom Cultural O FACHO convoca o Concurso de Poesia 2016, que se regerá polas seguintes bases:

1º) Ao prémio de poesia d'O Facho poderám concorrer qualquer pessoa até os 35 anos de idade e sempre que nom tenha publicado nengum livro individual de poesia e a obra seja inédita e nom ter sido premiada com anterioridade em qualquer outro concurso ou certame.
A obra presentada deve estar escrita em língua galega em qualquer das três normas ortográficas (RAG, REINTEGRADA, LUSOFONA) e com um máximo de umha obra por autor. É responsabilidade do júri do prémio determinar se algum dos trabalhos apresentados possui ou nom as características para ser considerado ?livro?. Porém, recomenda-se que tenham umha extensom mínima de 300 versos.
2º) Os originais para o Concurso enviaram-se por triplicado devidamente encadernados, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara, à Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal da Corunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.
3º) Estabelece-se como prémio único a ediçom da obra premiada. O Facho fará a entrega ao/à autor/a de 100 exemplares.
4º) O prazo de admissom de originais finda o dia 15 de Abril do 2016 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.
5º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo estará composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito da escrita literária, da ediçom ou da crítica.
6º) O júri poderá declarar deserto o prémio do concurso e resolvera aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom. Assim mesmo, o júri escolherá de entre os trabalhos apresentados um único libro. Ademais, poderá deixar constáncia na acta outros títulos considere merecedores de ser publicados, nom significando isto nengum compromisso por parte d'O Facho. Nom se fará referencia na acta ao nome dos autores ou autoras dos livros mencionados.
7º) O Facho disporia do prazo de um ano para editar o livro. Transcorrido esse tempo, o autor ou autora poderá dispor da obra com a única condiçom de que deverá deixar constáncia do galardom em sucessivas ediçons do livro.
8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.
9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no local de O Facho, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom. No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.
10º) Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br

Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Blogue:
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

Agrupaçom Cultural O Facho
Na Corunha, 27 Janeiro 2016

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso literário de Contos de Nenos para Nenos BASENAME: o-facho-concurso-literario-de DATE: Fri, 29 Jan 2016 16:05:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

CONCURSO LITERÁRIO DE CONTOS DE NENOS PARA NENOS CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO


Recuperados em 2008 os prémios literários que desde os anos sessenta convocou O FACHO e nos que participárom ou ganhárom muitos dos escritores e escritoras que hoje fam possível com a sua obra umha literatura galega de qualidade e de grande importância nas letras universais, realiza-se a convocatória para 2016 do Concurso Literário de "Contos de Nenos para Nenos"

BASES DO CONCURSO

1. Poderám participar rapazes e raparigas que pressentem as suas obras em Língua galega. Os trabalhos presenteados deveram ser originais e inéditos em toda a sua extensom.

2. O prazo de admissom de originais finaliza o dia 15 de Abril do 2015 às doce da noite.

3. A apresentaçom de originais para o Concurso fará-se por correio postal dirigido à Associaçom Cultural O FACHO, Apartado de Correios n.º 46, Oficina Principal. Podendo fazer individualmente ou por médio do centro onde curse os seus estudos.

4. No caso em que sejam os centros escolares os que pressentem os originais ao Concurso, deveram fazer umha pré-selecçom dum máximo de dous trabalhos por categoria, qualquer outro terá que ser apresentado individualmente.

5. As obras haverem de serem relatos originais e nom estarem editados por nengum procedimento impresso ou electrónico, nem terem sido premiados em qualquer outro concurso ou certame literário e em condiçons para que os seus direitos de publicaçom podam ser cedidos à Associaçom Cultural O FACHO por período de cinco anos contados a partir do dia do falho do júri.

6. Para além da originalidade literária, o júri valorizará a riqueza lingüística e o conhecimento gramatical reflectido nas obras. As obras presentadas deve estar escrita em língua galega em qualquer das três normas ortográficas (RAG, REINTEGRADO, LUSOFONO)

7. Estabelecem-se duas categorias:

Categoria A Nenos e nenas de 6 a 12 anos.
Categoria B Rapazes e raparigas de 13 a 16 anos.

8. As quantias dos prémios serám as que seguem:

Categoria A
1º: 200,.- ? em efectivo, e umha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.
2º: 100,.- ? em efectivo, e umha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais

Categoria B
1º: 200,.- ? em efectivo, e umha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais
2º: 100,.- ? em efectivo, e umha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais

9. Cada autor só poderá apresentar umha obra atendo-se aos seguintes limites de extensom:

Categoria A Um máximo de cinco fólios
Categoria B Um máximo de dez fólios

10. As obras haverem de se apresentar por triplicado, manuscritas ou mecanográficas, encadernadas ou grampadas e levaram por detrás do último folio os seguintes dados:

Nome e apelidos do autor/a.
Endereço e telefone. Correio electrónico.
Centro onde cursa os seus estudos.
Categoria na que participa.

11. Os prémios serám escolhidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O Facho em falho que se fará público no mês de Maio.

12. O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom estejam contempladas nestas bases, assim como as dúvidas na sua interpretaçom.

13. A participaçom neste Concurso implica a aceitaçom das presentes bases.

Correio electrónico: o_facho_a_corunha@yahoo.com.br
Segue-nos em Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Blogue:
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/Corunha, 27 de Janeiro 2016

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Henrique Harguindey Banet - "Historia do nobre Ponto, rei de Galiza e de Bretanha" BASENAME: o-facho-henrique-harguindey-banetl DATE: Wed, 27 Jan 2016 07:02:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios nº 46 O.P.
A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2015-16


Palestra


O vindouro dia 02 de Fevereiro, terça (martes), o professor, tradutor e escritor, Henrique Harguindey Banet falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua charla versará sobre: "Historia do nobre Ponto, rei de Galiza e de Bretanha"

Harguindey Banet é catedrático de Francês de Bacharelato (jubilado). Como tradutor verteu numerosas obras ao galego dende aquela língua. Algumhas atopam-se no sitio Internet ?palabrasdesconxeladas.gal? onde se pode aceder livremente.
Entre as obras traduzidas para o galego podemos sublinhar:
Três peças cómicas medievais, Historia de rei Kabul, O reiciño de Galicia, Gargantúa e Pantagruel, A escuma dos días, A cantante calva, etc...
Como autor tem publicado individualmente assim como em parceria, só imos mencionar algumhas das mesmas:
La Galice, dez séculos de olladas francesas, A saquetiña da lengua, Lerias e enredos para os máis pequenos, Antoloxía do conto popular galego (estas duas últimas junto a Maruxa Barrio)
Sendo ainda estudante na Corunha foi um dos co-fundadores da Agrupaçom Cultural O Facho. Durante a Tirania franquista mantivo umha intensa vida política em contra da mesma que prolongou posteriormente perante muitos anos.

Dia: 02 de Fevereiro 2016 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras
Cidade Velha - Corunha


J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d'O Facho

Fai-te soci@! Colabora connosco!
Para ajudas e aportaçons económicas: Caixa Rural: ES02.3070.0044.58.6090453421

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Nestor Rego Candamil - "Galiza diante a reformulaçom do Estado". BASENAME: o-facho-nestor-rego-candamil-galiza-diante-a-reformulacom-do-estado DATE: Sun, 17 Jan 2016 18:14:43 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios nº 46
Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2015-16

Palestra

O dia 26 de Janeiro,Terça (Martes), professor de Língua e Literatura Galegas galega e Secretário-Geral da Unión do Povo Galego (UPG) assim como membro da Executiva Nacional do BNG, Nestor Rego Candamil, intervirá dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social. A sua charla versará sobre: Galiza diante a reformulaçom do Estado. O acto realizara-se às 8 do serám em Portas Ártabras, Rua Sinagoga 22-Cidade Velha.

Rego Candamil iniciou a sua trajectória política na juventude, militando na organizaçom estudantil ERGA, na Assembleia Nacional-Popular Galega (AN-PG) e na UPG. Participou, em representaçom de ERGA na comissom gestora que promoveu a fundaçom do Bloque Nacionalista Galego em 1982. Sendo estudante na Universidade de Santiago de Compostela participou também na fundaçom dos CAF (Comités Abertos de Faculdade) em 1984, aos que representou no Claustro Constituinte da USC. Em 1995 entra na Câmara Municipal de Compostela como concelheiro do BNG, fazendo parte do Governo Municipal desde 1999.Entre 2003 e 2008 exerce como porta-voz do BNG no Concelho e como Tenente de Alcalde e Concelheiro de Cultura. No ano 2011 integra a comissom que promove, por participaçom accionarial popular, a criaçom do diário digital e do semanário Sermos Galiza. Em Junho de 2012 é eleito Secretário-Geral da UPG no XIII Congresso do Partido. Posteriormente, na XIV Assembleia Nacional do BNG realizada em Março de 2013, passa a fazer parte da Executiva Nacional da organizaçom frentista, órgao em que desempenha a Secretaria de Iniciativas Políticas e Relaçons Internacionais.


Data: 26 de Janeiro 2016
Hora: 8 do serám ? Rua Sinagoga 22
Portas Ártabras ? Cidade Velha
Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidênte d?O Facho

Todas-las conferencias em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/
Fai-te soci@! Colabora connosco!
Para ajudas e aportaçons económicas:Caixa Rural: ES02.3070.0044.58.6090453421

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Joám Bascuas Jardom - Galiza diante da reformulaçom do Estado BASENAME: o-facho-joam-bascuas-jardom-galiza-diante-da-reformulacom-do-estado DATE: Thu, 14 Jan 2016 06:54:32 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios nº 46
Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2015-16

Palestra

O dia 12 de Janeiro (Terça-Martes), o professor da EUTS da U.S.C., Joám C. Bascuas Jardón, e o actual Secretário Geral de Compromisso por Galiza intervirá dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social. A sua charla versará sobre: Galiza diante a reformulaçom do Estado. O acto realizara-se às 8 do serám em Portas Ártabras, Rua Sinagoga 22-Cidade Velha.

Bascuas Jardom é Licenciado en Ciências Políticas e Sociologia pola U.C.M., na actualidade é professor da Escola de Trabalho Social (EUTS) da U.S.C.Com anterioridade desenvolveu a sua actividade docente em centros das outras duas universidades galegas. No tocante à sua actividade política, militou no B.N.G. O 14 de Setembro do 2012, foi elegido en primarias abertas candidato à Presidência da Junta de Galiza pola plataforma Compromisso por Galiza. O 16 de Dezembro desse mesmo ano, Compromisso celebra o seu congresso fundacional onde a maioria da sua afiliaçom decide por unanimidade que Joám Bascuas seja o seu primeiro Secretario Geral; responsabilidade que revalida no I Congresso Nacional da formaçom o 16 de Novembro de 2014, também por unanimidade.
Também foi delegado provincial da Conselharia de Vivenda na Corunha durante o governo do chamado Bipartito (2005-2009).

Data: 12 de Janeiro 2016
Hora: 8 do serám ? Rua Sinagoga 22
Portas Ártabras ? Cidade Velha
Corunha


J. Alberte Corral Iglesias
Presidênte d?O Facho

Todo-las as conferencias em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

Fai-te soci@! Colabora connosco!
Para ajudas e aportaçons económicas
Caixa Rural: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O Facho. " Compromiso por Galiza " por Joám C. Bascuás Jardón BASENAME: o-facho-compromiso-por-galiza-por-joam-c-bascuas-jardon DATE: Wed, 13 Jan 2016 15:08:07 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 12 de Janeiro, o professor da EUTS da U.S.C., Joám C. Bascuas Jardón, e o actual Secretário Geral de Compromisso por Galiza intervéu dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social. A sua charla versará sobre: Galiza diante a reformulaçom do Estado. O acto realizou-se em Portas Ártabras.

Com umha interessante palestra, Bascuas Jardón, mostrou é analisou desde a perspectiva de Compromisso por Galiza, o funçom que a naçom galega deve manter diante da vindoura reformulaçom do Estado, fazendo finca-pé na necessidade que este se artelhe desde a soberania das naçons numha estrutura confederal.
Ao findar a sua exposiçom o palestrista mantivo um interessante colóquio com os assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: Prémio Nacional de Poesia d'O Facho - "NenaEspiraes" de Tâmara André Padim BASENAME: premio-nacional-de-poesia-d-o-facho-nenaespiraes-de-tamara-andre-padim-2 DATE: Wed, 23 Dec 2015 16:41:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 22 de Dezembro, às 8 da noite, tivo lugar no salom de actos de Portas Ártabras a entrega do Prémio Nacional de Poesia d'O Facho, consistente na publicaçom da obra premiada, o poemário ""NenaEspiraes", de Tâmara André Padim, foi presentada nesse acto.
No evento, ademais da autora, conduzírom o mesmo os membros do júri, Henrique Sánchez Rodríguez -tesoureiro d'O Facho- e a Lúcia Fraga, poeta. A autora premiada leu alguns dos poemas do livro.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: Prémio Nacional de Poesia d'O Facho - "NenaEspiraes" de Tâmara André Padim BASENAME: premio-nacional-de-poesia-d-o-facho-nenaespiraes-de-tamara-andre-padim DATE: Sat, 19 Dec 2015 11:02:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios nº 46
Corunha

Convite para o lançamento do livro de poemas "NenaEspiraes", de Tâmara André Padim. Prémio Nacional de Poesia d'O Facho.

A Agrupaçom Cultural O Facho convidam assistir ao lançamento do livro "NenaEspiraes", Prémio Nacional de Poesia d'O Facho do ano 2015, outorgado a Amara André Padim

O evento realizará-se a partires das 8 do serám no dia 22 de Dezembro do 2015 em Portas Ártabras, Rua Sinagoga, 22 ? Cidade Velha ? Corunha

Acto: Dia: 22 de Dezembro 2015 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras
Rua Sinagoga 22 ? Corunha


J. Alberte Corral Iglesias Presidente d'O Facho

Toda-las conferencias em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

Fai-te soci@! Colabora connosco!
Para ajudas e aportaçons económicas
Caixa Rural: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?Manuel Antonio, poeta da vangarda? por Xosé Luís Ajeitos Agrelo . BASENAME: o-facho-xose-luis-ajeitos-agrelo-manuel-antonio-poeta-da-vangarda-1 DATE: Thu, 17 Dec 2015 16:13:07 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 16 de Dezembro no salom de actos da Portas Ártabras, o Catedrático de Literatura espanhola, Xosé Luís Ajeitos Agrelo, intervéu dentro do ciclo ?Literatura, Língua, e Naçom? organizado pola nossa Agrupaçom, com a sua palestra intitulada ?Manuel António, poeta da vanguarda?.

Com umha rica exposiçom, Ajeitos Agrelo, mostrou é analisou o decorrido existencial de Manuel António, e como o mesmo forma parte consubstancial à sua obra. Expujo como desde novo a rebeldia contra as concepçons clericais e leituras reaccionárias do País e dos humildes foi um eixo vertebrador da sua escrita.

Ao findar a sua exposiçom o palestrista mantivo um interessante colóquio com os assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "A Crítica do discurso ideológico? por Francisco A. Sampedro Ojeda BASENAME: o-facho-a-critica-do-discurso-ideologico-por-francisco-a-sampedro-ojeda DATE: Fri, 11 Dec 2015 18:07:23 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

No salom de actos d'Afundaçom, o passado dia 9 de Dezembro o Doutor em Filosofia, Francisco A. Sampedro Ojeda com umha interessante exposiçom fizo umha analise da conformaçom do discurso ideológico na sua palestra "A Crítica do discurso ideológico?.

Apontou como na conformaçom do imaginário ideológico estám implicado todo o tecido nom só do domínio económico senom que no mesmo joga um papel fulcral os ?medias? que ajudam a construir o ?consenso? com a ideologia das classes dominantes.

Também reclamou a necessidade dumha consciência, dumha ideologia que ele denominou matricial para nos dar umha leitura da realidade nom só como imediato senom como conformadora dum discurso emancipador

Ao findar o conferenciante mantivo um mui interessante colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Xosé Luís Ajeitos Agrelo - ?Manuel Antonio, poeta da vangarda? BASENAME: o-facho-xose-luis-ajeitos-agrelo-manuel-antonio-poeta-da-vangarda DATE: Thu, 10 Dec 2015 11:23:21 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios nº 46
Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2015-16

Palestra

O vindouro dia 16 de Dezembro, (quarta-mércores), o Catedrático de Literatura espanhola, Xosé Luís Ajeitos Agrelo, falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua palestra versará sobre: ?Manuel Antonio, poeta da vangarda?.

Ajeitos Agrelo é autor dumha ampla obra de investigaçom e ensaio em temas literários, e culturais. Participou como relator en numerosos congressos sobre o exílio e sobre distintos escritores galegos. Assim mesmo formou parte do comité organizador de diversos congressos sobre o exílio galego. É membro do conselho editorial da Biblioteca del Exílio. Também forma parte do conselho de redacçom das revistas Citania, Cuadrante, Unión Libre. Como documentalista, colaborou en numerosas exposiçons relacionadas co libro galego na Argentina e com as biografias de Rafael Dieste e Castelao.
Publicou numerosos livros entre os que sublinhamos: As coplas galegas do P. Sarmiento; Antoloxía da poesía galega erótica e amatoria; Manuel Antonio, Poesía galega completa; A poética de Manuel Antonio; Luís Seoane e o libro galego na Arxentina; Rafael Dieste, Obra galega completa; Lorenzo Varela, Poesía Completa; O exilio galego: un mapa de cicatrices, etc. Assim mesmo fruito da sua labor como investigador dam mostra os seus artigos publicados en revistas como Boletim Galego de Literatura, Ínsula, Verba, A Trabe de Ouro, Grial, Zurgai, Citania, Serta,

Acto: Dia: 16 de Dezembro 2015 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras
Rua Sinagoga 22 ? Corunha

J. Alberte Corral Iglesias Presidente d'O Facho

Toda-las conferencias em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

Fai-te soci@! Colabora connosco!
Para ajudas e aportaçons económicas
Caixa Rural: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "O TTIP" porJosé E. Vicente Caneda BASENAME: a-critica-do-discurso-ideologico-por DATE: Thu, 03 Dec 2015 17:59:55 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 1 de Dezembro o jornalista e professor, José Emílio Vicente Caneda dissertou dentro do ciclo, Economia, História, e C.C. Sociais com a sua conferencia intitulada: ?O TTIP?

O professor Vicente Caneda desenvolveu a sua palestra com umha exposiçom expressiva e didáctica da mutaçom na existência dos cidadaos europeus significara a implantaçom do TTIP com a subordinaçom dos Estados e a sua povoaçom ao ?dicta? das transnacionais imperiais.

Ao findar a palestra o conferenciante foi felicitado polo público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Francisco A. Sampedro Ojeda - "A Crítica do discurso ideológico? BASENAME: o-facho-francisco-a-sampedro-ojeda-a-critica-do-discurso-ideologico DATE: Thu, 03 Dec 2015 10:26:40 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios nº 46
Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2015-16

Palestra

O dia 09 de Dezembro (Quarta-Mércores), o Doutor en Filosofia e catedrático de Ensino Médio, Francisco A. Sampedro Ojeda falará dentro do ciclo, Reflexom e Cultura. A sua exposiçom versará sobre: "A Crítica do discurso ideológico?.

Sampedro Ojeda é um reconhecido autor de ensaio filosófico e crítica literária e política. A sua tese de doutoramento ?O imaxinario ideolóxico? parte da ambigüidade e equivocidade do termo ideologia, para analisar os dous usos teóricos que comummente se reconhecer: uso descritivo ou eulogístico, e uso pejorativo, como falsa consciência. Mostra a pertinência deste último uso para a análise do estatuto filosófico que a ideologia possúe no que vários autores reconhecem como a episteme do século XX, constituída polos discursos de Nietzsche, Marx e Freud. Pescuda o conceito de ideologia em Bacon e na Ilustraçom, e o nacimento da ideologia como ciência das ideias em Desttut de Tracy, a teoria conservadora (Pareto, Sorel, Nietzsche... ), o fenómeno da inversom ideológica em Marx e a teoria da ideologia de Althusser.
Assim mesmo traduziu e introduziu as ediçons galegas de ?D'un désastre obscur? de Alain Badiou; ?L'existencialisme est un humanisme? de Jean-Paul Sartre, e ?Robespierre: une politique de la philosophie? de Georges Labica. Tem-se ocupado também da análise cultural e filosófica da obra de Vicente Risco (O nihilismo do inadaptado) e Rafael Dieste (Sobre a vella pel do mundo). É correspondente en Galiza da revista francesa Multitudes e membro do conselho de redacçom d'A Trabe de Ouro.

Dia: 09 de Dezembro 2015 - Hora: 8 do serám
Local: A Fundaçom -Cantom Grande 21-24
Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidênte d?O Facho

Todo-las as conferencias em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

Fai-te soci@! Colabora connosco!
Para ajudas e aportaçons económicas
Caixa Rural: Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: José E. Vicente Caneda - O TTIP BASENAME: o-facho-jose-e-vicente-caneda-o-ttip DATE: Tue, 01 Dec 2015 02:48:07 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios nº 46
Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2015-16

Palestra


O dia 01 de Dezembro (Terça-Martes), às 8 do serám, o jornalista e professor, José Emílio Vicente Caneda falará dentro do ciclo, Economia, História, e C.C. Sociais. A sua conferencia intitula-se: ?O TTIP?

O professor Vicente Caneda é Licenciado em Jornalismo pola U.S.C., actualmente trabalha como docente no ensino médio. Assim mesmo é um reconhecido activista cívico-cultural em prol de Galiza. Nos últimos anos desenvolve a sua dinâmica cultural nom só através da Associaçom Cultural Revira, senom também dentro do Comité Galego de Solidariedade Internacionalista. Assim mesmo colaborou em diversos meios de comunicaçom analisando o TTIP (Associaçom Transatlântica para o Comercio e o Investimento) e as conseqüências possíveis da aplicaçom desse Tratado tam determinante em todos os âmbitos da nossa vida e para o conjunto da economia galega.

Dia: 01 de Dezembro 2015 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22
Cidade Velha ? Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

Todo-las as conferencias em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

Fai-te soci@! Colabora connosco!
Para ajudas e aportaçons económicas
Caixa Rural:
Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: ?O estereotipo antigalego na literatura peninsular moderna? por Alexandre Peres Vigo BASENAME: o-estereotipo-antigalego-na-literatura-peninsular-moderna DATE: Thu, 26 Nov 2015 16:10:36 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 25 de Novembro o professor e investigador, Alexandre Peres Vigo falou dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua conferencia intitula-se: ?O estereotipo antigalego na literatura peninsular moderna?, que foi seguida com grande interesse polos assistentes.

O professor Peres Vigo ilustrou a sua rica palestra com didácticas filminas elaboradas com citas obtidas de diversos textos da literatura espanhola onde Nós, os galegos e galegas somos aldrajados de continuo. Textos de Lope, Gongora, Unamuno, etc... manifestando o seu desprezo para connosco.

Ao findar a palestra o conferenciante foi felicitado polo público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Alexandre Peres Vigo - ?O estereotipo antigalego na literatura peninsular moderna? BASENAME: o-facho-alexandre-peres-vigo-o-estereotipo-antigalego-na-literatura-peninsular-moderna-1 DATE: Sat, 21 Nov 2015 13:09:45 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios nº 46
Corunha


A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2015-16

Palestra


Por causa da suspensom da conferencia do dia 18 de Novembro, esta será realizada o vindouro dia 25 de Novembro (Quarta ? Mércores), às 8 do serám. Na mesma o professor e investigador, Alexandre Peres Vigo falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua conferencia intitula-se: ?O estereotipo antigalego na literatura peninsular moderna?

O professor Peres Vigo é Licenciado em Humanidades pola Universidade da Corunha, e actualmente trabalha como docente no ensino médio. Assim mesmo é um reconhecido investigador e divulgador do património histórico e cultural galego. Nos últimos anos desenvolve a sua tese doutoral tutorada polo professor e doutor Manuel Ferreiro arredor da génese e desenvolvimento do estereotipo antigalego na literatura peninsular moderna.

Dia: 25 de Novembro 2015 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22
Cidade Velha ? Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

Todo-las as conferencias em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

Fai-te soci@! Colabora connosco!
Para ajudas e aportaçons económicas
Caixa Rural:
Conta: ES02.3070.0044.58.6090453421

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO:?A Galiza Celta? por Antonio Balboa Salgado BASENAME: o-facho-antonio-balboa-salgado-a-galiza-celta-1 DATE: Wed, 11 Nov 2015 20:09:58 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 10 de Novembro, o professor e Doutor em história, Antonio Balboa Salgado falou dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais. A sua charla intitula-se: ?A Galiza Celta?.

O professor Balboa Salgado deu umha leitura global sobre a cultura celta em Europa, as distintas correntes de pensamento existentes sobre a mesma. A sua palestra foi ilustrada com didácticas filminas elaboradas com objectos obtidos em diversas escavaçons mostrando o vencelho existente entre os mesmo a pesares de ser achados em lugares bem diversos e distintaes.

Ao remate da sua exposiçom houvo um interessante colóquio.

----- COMMENT: AUTHOR: Breu [Visitante] DATE: Sun, 22 Nov 2015 21:48:35 +0000 URL:

Este audio não contem a palestra de Antonio Balboa Salgado

----- COMMENT: AUTHOR: Jose Abreu [Visitante] DATE: Fri, 13 Nov 2015 23:25:12 +0000 URL:

O audio esta errado, pussestes a palestra passada

Abraços

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: A MEMÓRIA D?O FACHO EM INTERNET BASENAME: a-memoria-d-o-facho-em-internet DATE: Tue, 10 Nov 2015 17:05:49 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Preme no enlace para descargar a Memória D´O FACHO

https://archive.org/download/LibroMemriaOFacho/Libro%20mem%C3%B3ria%20O%20Facho.pdf

A MEMÓRIA D?O FACHO EM INTERNET

Em Dezembro de 1991, 24 anos há, publicava-se na Corunha a Memória da Agrupaçom Cultural O Facho, fundada 28 anos atrás. Trata-se, sem dúvida, dumha publicaçom senlheira, mais que polo seu volumem de quase 270 páginas, polo seu contido, pois que abrange um período fundamental da história da Galiza contemporânea através da crónica deste colectivo cultural corunhês.

Dado que o livro vai além da simples memória é mais conhecido polo título da sua primeira parte, A Corunha na cultura galega, a cobrir practicamente um terço do total do volume, correspondendo os dous terços restantes à Memória propriamente considerada. É que foi isso o que precisamente se perseguira, dar-lhe à publicaçom um interesse bem mais geral do que umha estrita cronologia societária.

E é assim como esta primeira parte compreende um relato pormenorizado, Contra a desmemória, profusamente ilustrado, dos acontecimentos produzidos na cidade corunhesa no delongado lapso dos 180 anos que vam de 1808 a 1988 e que a consagrárom como o faro ?o facho- do país? particularmente reabilitados num momento em que a política municipal ?à que nom queremos nem citar polo seu funesto nome patronímico- fazia e fixo o impossível por desterrar da realidade e do imaginário popular toda aquela espléndida executória galeguista da nossa cidade, e na que O Facho tivo um papel tam relevante nessas quase três décadas que a Memória relembra.

Seguem a essa cronologia três outros textos devidos a outras tantas figuras galegas de primeira magnitude e, sem té-lo assim procurado, pertencentes a três geraçons sucessivas: Castelao (1886-1950), Marinhas del Valle (1908-1999) e Avilés de Taramancos (1935-1992), respectivamente: Arte e galeguismo (1919), Tradiçom nacionalista na cidade da Corunha (1997) e Xohán Casal: os froitos da névoa (1986), este com a regalia engadida de ser um autógrafo, este, como o jornalístico de Castelao, apresentados de jeito fac-similar. Todos três ensaios relacionados dalgumha maneira com Corunha.

É a continuaçom que se desprega, segundo vimos de adiantar, a Memória societária, a qual, precedida por umha introduçom de M. Caamaño Suárez e mais dumha Pequena História, se entrega ao leitor nestes capítulos:

A) Cursos de idioma galego. B) Concursos literários e artísticos C) Actos e iniciativas diversas. D) Publicaçons. E) A nossa opiniom nos meios e o eco neles do nosso labor. F) O grupo de teatro O Facho. G) O colectivo juvenil Edral. H) Outras actividades. I) Atrancos e alentos? para rematar, a jeito de epílogo, co apartado J) O Facho para os sócios (Juntas Directivas, Biblioteca Castelao, Estatutos).

Todo isto ilustrado com desenhos de Urbano González, Castelao, Cebreiro, Bagaría, Maside, Seoane, Díaz Pardo, Villar Chao, Felipe Criado, Reimundo Patiño, Vizoso, Siro, Xaquín Marín, Felipe Senén, Xosé Díaz e Arximiro Corral? fotos dos momentos mais destacados, autógrafos de pessoeiros (Otero Pedrayo, Dieste, Rodrigues Lapa, Neira Vilas?) e alguns fragmentos laudatórios de Victoria Armesto (1970), X.M. Rodríguez Pampín (1972 e 1977), Luis Seoane (1975), Carvalho Calero (1980 e 1983), Manuel Lourenzo (1983), M. A. Fernán-Vello (1983) e Francisco A. Vidal (1988).

Em falando dos ilustradores, cumpre ressaltar a reelaboraçom que do logotipo d?O Facho fixo o citado desenhista Arximiro, restituindo-lhe, ao nosso ver, a sua posiçom correcta, virada 180° da que, inadvertidamente, se vinhera utilizando durante muitos anos, pois, segundo se relata na própria Memória, ?a plasmaçom do símbolo fundiria o facho cum sol a se pôr sobre umha leira, tal como a concebera Patiño num sol-pôr campesino?.

É motivo de celebraçom que agora apareça aquela Memória de 1991 no blog d?O Facho. Bom proveito!

Xosé-Mª Monterroso Devesa

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Antonio Balboa Salgado - ?A Galiza Celta? BASENAME: o-facho-antonio-balboa-salgado-a-galiza-celta DATE: Sat, 31 Oct 2015 08:14:18 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Taipa 12-1º
15011 Crunha


A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2015-16

Palestra

O dia 10 de Novembro, terça (martes), às 8 do serám, o professor e Doutor em história, Antonio Balboa Salgado falará dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais. A sua charla intitula-se: ?A Galiza Celta?.

Balboa Salgado foi presidente da Associaçom Galega de Historiadores. Actualmente trabalha como professor de Geografia e História em Ensino Médio. Realizou investigaçons em Alemanha, Áustria, França, Itália, assim como no nosso País. Obtivo o Prémio de Ensaio Manuel Murguía por A Raíña Lupa. As orixes pagás de Santiago en 2005: assim como foi galardoado com o prémio Taboada Chivite entre outros.

Como criador tem publicado diversos livros e numerosos trabalhos de investigaçom, entre os que sublinhamos: As origens pagás de Santiago, Cidades Asolagadas: Augas e o Alén, A Raiña Lupa, A Galicia Celta.

Dia: 10 de Novembro 2015 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22
Cidade Velha ? Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?A trave d'ouro e os mouros dos castros? por Xosé Ramón Marinho Ferro BASENAME: o-facho-a-trave-d-ouro-e-os-mouros-dos-castros-por-xose-ramon-marinho-ferro DATE: Wed, 28 Oct 2015 17:16:45 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 27 de Outubro 5 de Maio, o Doutor e Antropólogo, Xosé Ramón Marinho Ferro intervéu dentro do ciclo, Economia, História da Galiza e Ciências Sociais, com a sua conferência ?A trave d'ouro e os mouros dos castros?

Marinho Ferro ilustrou a sua rica palestra com didácticas filminas elaboradas com dados obtidos no seu trabalho de investigaçom, mostrando a permanência das lendas e dos mitos sobre os ?mouros? no imaginário galego, e como a sua marca corresponde a umha cultura de auto-definiçom comum a todos os povos europeus formada na Idade Media. Mostrou como a cultura popular galega nom se compom de elementos ilhados senom que está perfeitamente artelhada constituindo nom só um sistema de interpretaçom da realidade senom também umha cosmovisom de afirmaçom do próprio.

Ao remate da sua exposiçom houvo um interessante colóquio.

----- COMMENT: AUTHOR: Valentim Martins [Visitante] DATE: Sat, 31 Oct 2015 22:25:01 +0000 URL:

Tenho pena de não poder ter assistido a esta conferência. Interesso-me pelas linguas e pela proto-historia europeia que me parece muito mal contada. Strabão, antes da era atual, jà evocava um local chamado Mourão e encontram-se muitos toponimos e patronimios cujo radical é “MOR": Moravia, Morvan, Morbhian, Saint Maur, Mormont (Suiça)Moreau em França etc. Em Africa este radical é raro. Penso que os mouros não eram arabes e que a historia foi falsificada. Tenho um explicação para o assunto, largamente documentada. Gostaria de encontrar galegos interessados por uma investigação rigorosa, mas fora dos padrões impostos pela cultura oficial.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Xosé Ramón Marinho Ferro - ?A trave d'ouro e os mouros dos castros?. BASENAME: o-facho-xose-ramon-marinho-ferro-a-trave-d-ouro-e-os-mouros-dos-castros DATE: Sun, 18 Oct 2015 10:20:34 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2015-16

Palestra

O dia 27 de Outubro, terça (martes), o Doutor e Antropólogo, Xosé Ramón Marinho Ferro falará dentro do ciclo, Economia, História da Galiza e Ciências Sociais, A sua exposiçom versará sobre: ?A trave d'ouro e os mouros dos castros?.

Marinho Ferro é professor de Antropologia Cultural na Faculdade de Filosofia da Universidade de Santiago de Compostela. Realizou trabalhos de campo en Bolívia e en Galiza. Fruito da sua estancia entre os povos originários de Bolívia é a monografia ?Muerte, religión y símbolos en una comunidad quechua?. De temática exclusivamente galega som os livros: ?Antropoloxía de Galicia?, ?Autobiografía dun labrego? e vários livros de contos populares. Estudou diversos aspectos da cultura popular galega e europeia en ?Satán, sus siervas las brujas y la religión del mal?, ?La medicina popular interpretada?, ?Las romerías/peregrinaciones y sus símbolos?, ?La medicina mágica?, ?O entroido ou os praceres da carne?, ?Los cuentos maravillosos? e ?El simbolismo animal?.

Marinho Ferro defende a ideia de que a cultura popular galega está entroncada com a cultura popular europeia, formada na Idade Media. Engade que a cultura popular galega nom se compom de elementos ilhados senom que está perfeitamente artelhada. Outra das linhas de trabalho de Marinho Ferro é pôr en evidencia a funcionalidade dos costumes tradicionais por riba da sua aparência supersticiosa.

28 de Outubro 2015
Hora: 8 do serám ? Rua Sinagoga 22
Portas Ártabras ? Cidade Velha
Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidênte d?O Facho

http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: O reino suevo por Anselmo López Carreira BASENAME: o-facho-o-reino-suevo-por-anselmo-lopez-carreira DATE: Sun, 18 Oct 2015 10:16:39 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O dia 16 de Outubro o Doutor e Historiador, Anselmo Lopes Carreira falou dentro do ciclo, Economia e História da Galiza organizado pola nossa Associaçom. A sua exposiçom intitulada: ?O Reino Suevo?, foi seguida com grande interesse polos assistentes.

Lopes Carreira ilustrou a sua rica palestra com didácticas filminas elaboradas com dados obtidos no seu trabalho de investigaçom, mostrando a importância e duraçom do primeiro reino medieval de Europa assentado na província romana da Gallaecia e como a historiografia espanhola agocha e nega este fito histórico para criar umha falácia para com a mesma justificar a existência actual do Estado espanhol

Ao findar a palestra o conferenciante foi felicitado polo público assistente que enchia o local.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Anselmo López Carreira: ?O reino suevo?. BASENAME: o-facho-anselmo-lopez-carreira-o-reino-suevo DATE: Sun, 11 Oct 2015 20:56:53 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º-C
15005 Crunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2015-16

Palestra

O dia 16 de Outubro (Sexta - Venres) o Doutor e Historiador, Anselmo López Carreira falará dentro do ciclo, Economia e História da Galiza. A sua exposiçom versará sobre: ?O reino suevo?.

Anselmo López Carreira é Doutor em História pola USC, professor no IES Maria Solinho de Cangas, Professor-Titor da UNED de Ourense e Doutor Vinculado do CSIC. Anselmo López é autor dumha ampla obra ensaística de investigaçom histórica, centrada na historia medieval de Galiza. Também é co-autor de varias Historias Gerais de Galiza.
O professor L. Carreira é hoje um dos mais salientáveis historiadores do medievo galego, as suas investigaçons encetárom novos caminhos que a história oficial espanhola fechava para nos manter aos galegos ignorantes da nossa própria história.

Da sua obra podemos destacar alguns dos seus livros: O reino medieval da Galiza, A Revolución Irmandiña; Os reis da Galiza; Martiño de Dumio, a criación dum Reino, Os reis de Galicia, A cidade medieval galega, Os irmandiños: textos, documentos e bibliografia, O Miño. Un caudal de historia etc..

Dia: 16 de Outubro 2015 - Hora: 8 do serám
Local Paideia ? Praça Mª Pita

J. Alberte Corral Iglesias
Presidênte d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: ?Fotobiográfia de Xaquín Villar nos tempos d'O Facho? por F. A. Vidal e J.Monterroso Devesa BASENAME: francisco-a-vidal DATE: Wed, 07 Oct 2015 13:53:25 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Prema no enlace para ver tódalas fotos
https://archive.org/download/Presentacion_201510/Presentaci%C3%B3n.pptx

O passado dia 6 de Outubro O Facho encetou as suas actividades do período 2015-16 com a dissertaçom ?Fotobiográfia de Xaquín Villar nos tempos d'O Facho? a cargo dos ex-directivos da Agrupaçom Francisco A. Vidal e José Monterroso Devesa.

A exposiçom de J. Monterroso foi acompanhada com um desenvolvimento iconográfico realizado por F. Vidal dos anos nos quais Xaquin Villar foi presidente d'O Facho, sendo o mesmo seguido com muita atençom polo público assistente, entre nos quais se encontravam familiares e amigos.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Francisco A. Vidal e José Monterroso Devesa - ?Fotobiográfia de Xaquín Villar nos tempos d'O Facho?. BASENAME: o-facho-francisco-a-vidal-e-jose-monterroso-devesa-fotobiografia-de-xaquin-villar-nos-tempos-d-o-facho DATE: Mon, 28 Sep 2015 18:21:40 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 Crunha


A Agrupaçom Cultural O Facho da Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2015-16

Palestra

O vindouro dia 06 de Outubro, terça (martes), os sócios e ex-directivos: Francisco A. Vidal e José Monterroso Devesa falarám dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais. A sua dissertaçom versará sobre: ?Fotobiográfia de Xaquín Villar nos tempos d'O Facho?.

Francisco A. Vidal Branco é um escritor e etnógrafo galego umha com variada obra: Ollos de anxo da morte, O cuarto dos ausentes, Os chanzos da escada...
Como etnógrafo e articulista, há que ressaltar as colaboraçons no periódico A Nosa Terra No 2009 edita, em colaboraçom com Rosa B. Vizcaya o livro "Dos fastos ós festexos, da mitoloxía clásica á relixiosidade galega". De iniciativa sua foi o monumento a Murguía no natal Osseiro-Arteixo.

José Mª Monterrosso Devesa é escritor e animador cultural através d'O Facho (1976-1992), na rádio, na imprensa, em palestras. Tem publicado umha interessante obra: Cara ó lonxe, noite adiante, As ruas da Cruña, Nau enfeitizada, Galegos e galeguismo, A emigración en Castelao (prémio em Montevidéu), O cemitério de Santo Amaro, Aquela luz, Mil e pico de nomes galegos do Uruguai (dous volumes)... Assim mesmo é investigador autodidacta nos campos da Genealogia e da Onomatologia.

Dia: 06 de Outubro 2015 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22
Cidade Velha ? Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidênte d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Acto de entrega dos prémios literarios 2015 BASENAME: acto-de-entrega-dos-premios-literarios-2015 DATE: Tue, 09 Jun 2015 19:22:17 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O dia 5 do mês que corre, no local de Portas Ártabras realizou-se a entrega dos Prémios Literários d'O Facho: Contos de Nenos para Nenos, Poesia, e Teatro Infantil que contárom com a colaboraçom de Casa Hamlet, Ediçons Xerais, Ediçons Positivas, Editorial Galaxia, e Editorial Toxos Outos; as quais expressamos a nossa gratitude. No acto participárom alunas do Conservatório Profissional d'A Corunha que interpretárom diversas obras.

Na ocasiom estivérom presentes para outorgar os prémios ao seleccionados, os membros dos júris: Xabier P. do Campo, Breogam Riveiro, Xúlio López Valcárcel, Lucía de Fraga, e Gustavo Pernas, que elogiárom as obras premiadas assim como aos seus autores.

Posteriormente houvo umha colaçom na que participárom os premiados com as suas familias.

Prema no enlace para ver tódalas fotos
https://archive.org/download/PremiosLiterarios2015/Premios%20literarios%202015.pdf

Prema na barra para oir a gravación

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Entrega dos Prémios Literários convocados do ano 2015 BASENAME: o-facho-entrega-dos-premios-literarios-convocados-do-ano-2015 DATE: Fri, 05 Jun 2015 14:17:49 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 A Crunha

Entrega dos Prémios Literários convocados do ano 2015
05 de Junho do 2015

Temos a bem de informar da entrega dos prémios dos prémios literários convocados pola nossa Agrupaçom. O evento celebrara-se o dia 5 de Junho às 6 e ½ p.m., em Portas Ártabras, rua Sinagoga nº 22, Cidade Velha, Crunha

Concurso de Poesia

Premio à obra: ?Nenaespiraes? de Tamara Andrés Padín

Concurso de Contos de nenos para nenos

Premios da Categoría A (Nenos e nenas de 9 a 12 anos):

Primeiro premio: ?Mentres Dormes? de María Carballo Rodríguez
Alumna do CEIP Concepción Arenal da Coruña
Segundo premio: ?O roubo de Pontenova? de Clara Brage Amado
Alumna do CPI Virxe da Cela de Monfero

Premios da categoría B. (Rapaces e rapazas de 13 a 16 anos):

Primeiro premio: ?Samaín ? de Jéssica Lorenzo González
Alumna do colexio Filipenses Sagrada Familia de Vilagarcía de Arousa
Segundo premio: ?Pecha os ollos? de Carme Castrillo Solto
Alumna do colexio Maristas Santa María de Ourense

Concurso de Teatro Infantil

Premio à obra: ?Estrela... fugaz?? de Carlos Labraña

Agradecemos às editoriais Toxos Outos, Galaxia, Xerais, Casa Hamlet, as suas doaçons de livros que fam possível a existência destes prémios.

Crunha, 1 de Junho do 2015


J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Estatutos do Facho BASENAME: estatutos-do-facho DATE: Mon, 01 Jun 2015 19:09:58 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

https://archive.org/download/Estatutos_201506/Estatutos.pdf

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Resoluçons dos Concursos Literários BASENAME: o-facho-resolucons-dos-concursos-literarios DATE: Fri, 22 May 2015 06:02:50 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 Crunha

A Agrupaçom Cultural O Facho tem a bem de informar das Resoluçons dos Concursos Literários convocadas pola Entidade

Concurso de Poesía

Premio à obra: ?Nenaespiraes? de Tamara Andrés Padín

Concurso de Contos de nenos para nenos

Premios da Categoría A (Nenos e nenas de 9 a 12 anos):

Primeiro premio: ?Mentres Dormes? de María Carballo Rodríguez
Alumna do CEIP Concepción Arenal da Corunha
Segundo premio: ?O roubo de Pontenova? de Clara Brage Amado
Alumna do CPI Virxe da Cela de Monfero

Premios da categoría B. (Rapaces e rapazas de 13 a 16 anos):

Primeiro premio: ?Samaín ? de Jéssica Lorenzo González
Alumna do colexio Filipenses Sagrada Familia de Vilagarcía de Arousa
Segundo premio: ?Pecha os ollos? de Carme Castrillo Solto
Alumna do colexio Maristas Santa María de Ourense

Concurso de Teatro Infantil

Premio à obra: ?Estrela... fugaz?? de Carlos Labraña

Crunha, 20 de Maio do 2015

Agradecendo a sua difusom

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Oferenda floral no monumento a Curros Henriques com o galho das Letras Galegas do ano 2015 BASENAME: homenaxe-curros DATE: Thu, 21 May 2015 16:05:34 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Com o galho das Letras Galegas, a Agrupaçom Cultural O Facho realizou a tradicional oferenda floral nos jardins de Mendes Nunes diante do monumento a Curros Henriques em lembrança de todos aqueles que fizérom que da cultura galega umha constante e permanente jeira na construçom da liberdade do povo galego. O evento tivo lugar o dia 20 de Maio, às 12 da manhá,

Findando o acto muitos dos assistentes lerom poemas de autores e autoras galegas.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Colaboracionistas, franquistas. A élite política do franquismo na repressom fria da Ditadurapor Lúcio Martínez Pereda BASENAME: o-facho-lucio-martinez-pereda-colaboracionistas-franquistas-a-elite-politica-do-franquismo-na-repressom-fria-da-ditadura-1 DATE: Thu, 21 May 2015 15:43:48 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 19 de Maio às 8 do serao o professor em História, Lúcio Martínez Pereda intervéu no ciclo, ?Economia, História e C.C. Sociais?, organizado pola nossa Agrupaçom. A sua exposiçom versou sobre: ?Colaboracionistas, franquistas. A élite política do franquismo na repressom fria da Ditadura?

A exposiçom centrou-se na Repressom Fria, nos diversos aspectos da retaguarda franquista durante a Guerra Civil: mobilizaçom, propaganda política e depuraçom administrativa. Demostrou como Filgueira Valverde foi um activo repressor durante a etapa da Tirania franquista. Toda a dissertaçom estivo respaldada pola cativa documentaçom existente e disponível, já que ao encetar a ?Transacçom? do 78 todos os documentos das sedes do ?Movimento Nacional? fôrom mandados desaparecer por Suárez.

Ao findar a exposiçom houvo um interessante colóquio.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Oferenda floral no monumento a Curros Henriques com o galho das Letras Galegas do ano 2015 BASENAME: o-facho-oferenda-floral-no-monumento-a-curros-henriques-com-o-galho-das-letras-galegas-do-ano-2016 DATE: Fri, 15 May 2015 20:51:11 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tapia 12-1º-C
15005 A Crunha

20 de Maio 2015


Com o galho das Letras Galegas, a Agrupaçom Cultural O Facho convida-o assistir à tradicional oferenda floral nos jardins de Mendes Nunes da Crunha diante do monumento a Curros Henriques. O evento terá lugar o dia 20 de Maio, às 12 da manhá em lembrança de todos aqueles que fizérom que a cultura galega umha constante e permanente jeira na sua aportaçom na construçom da liberdade do povo galego.

Solicitamos aos assistentes, se o tenhem a bem, leiam um poema ou pequeno texto de qualquer autor ou autora galega da sua escolha.

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Manifesto em defesa da Língua Galega BASENAME: o-facho-manifesto-em-defesa-da-lingua-galega-2 DATE: Fri, 15 May 2015 20:46:09 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Pasquim CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tapia 12-1º
15005 A Crunha


Manifesto em defesa da Língua Galega

A língua galega continua perseguida e proscrita polas política de etnocídio lingüístico do PP


A situaçom da língua galega está em grande perigo ao nom desfrutarmos os galegos de direitos lingüísticos plenos para desenvolver a nossa vida com normalidade na Língua Galega dentro do nosso País.

O galego segue a estar perseguido e proscrito de diferentes âmbitos e usos. Impujo-se um decreto para evitar o ensino em galego. Esta política lingüícida tem responsáveis e cúmplices. Precisasse umha mudança total . Tem-se que lhes dar ferramentas ás geraçons novas. A televisom pública galega nom emite debuxos animados de moda em galego. As moças e moços nom podem escolher jogos, filmes e revistas juvenis na nossa língua, a muitos e muitas impedisse-lhes a escolarizaçom em galego

Como povo e cultura, temos direito a que nossa Língua própria, de origem, seja oficial a todos os efeitos no seu âmbito territorial. Os falantes galegos devemos desfrutar do mesmo "status" legal no nosso território do que o castelá no seu.

O maior descendo de falantes do galego coincide co lustro mais agressivo e lesivo para a normalizaçom da nossa língua e com umha situaçom na que o galego, nom só nom conta com umha oficialidade real, senom que é a própria Xunta quem ataca a oficialidade formal que acadou.

As políticas de etnocídio levadas a cabo contra o galego ditadas desde há séculos pola casta dos altos cortesaos de Madrid e também hoje reiteradas pola actual ?Xunta de Galicia?, ponhem em perigo a Língua Nacional, ao ser violentados decote os galegos falantes.

Esta posiçom de etnocídio é a negaçom da convivência e da igualdade das distintas naçons que conformam o Estado Espanhol.

Reclamamos:

A aboliçom do sistema legal que subordina o galego ao castelá, a aboliçom do supremacismo castelá que procura a desapariçom do galego e exigimos a implementaçom de autênticas políticas de normalizaçom lingüística ao serviço da nossa sociedade. Ampliar a co-oficialidade de todas as línguas do Estado em todo o seu território. O dever de conhecer o galego em todos os territórios onde é fala de seu.

* * *

Ante a necessidade de respostas à política de etnocídio preconizada pola actual ?Xunta de Galicia?, O Facho pede aos sócios e amigos a sua participaçom na Mobilizaçom convocada para o

17 de maio de 2015, ás 12h, Diante do Teatro Rosalía (Rego da Auga).


?Findemos o quinquénio lingüicida para o idioma galego impulsado por Núñez Feijó?

Na Crunha, 14 de Maio do 2015
Agrupaçom Cultural O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Lúcio Martínez Pereda - ?Colaboracionistas, franquistas. A élite política do franquismo na repressom fria da Ditadura? BASENAME: o-facho-lucio-martinez-pereda-colaboracionistas-franquistas-a-elite-politica-do-franquismo-na-repressom-fria-da-ditadura DATE: Wed, 13 May 2015 10:50:30 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tapia 12-1º-C
15005 Crunha

.


A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2014-15

Palestra

O vindouro dia 19 de Maio, terça (martes), às 8 do serao no local d'A Fundaçom, sita no Cantom Grande, nº 8 d'A Crunha; o professor em História, Lúcio Martínez Pereda intervirá no ciclo, ?Economia, História e C.C. Sociais?, organizado pola nossa Agrupaçom. A sua exposiçom versará sobre: ?Colaboracionistas, franquistas. A élite política do franquismo na repressom fria da Ditadura?

O historiador Martínez Pereda, é licenciado em Geografia e História pola Universidade de Santiago. Na actualidade exerce como Professor de História no IES Valadares de Vigo. O seu labor investigador centrou-se em diversos aspectos da retaguarda franquista durante a Guerra Civil: mobilizaçom, propaganda política e depuraçom administrativa.
É autor dos seguintes livros: La depuración franquista del Magisterio Nacional en el norte de Zamora 1936-1943, Propaganda, mobilizaçom e cerimónias político religiosas em Vigo durante a Guerra Civil e Medo político e controlo social na retaguarda franquista (Xerais) 2015). Actualmente estuda a mobilizaçom e politizaçom de massas na fase inicial da ditadura na Galiza.
Assim mesmo, tem publicado os seus trabalhos de investigaçom em várias revistas de estudos históricos

Dia: 19 de Maio do 2015 ? Hora: 8,00 do serao
Local: A Fundaçom ? Cantom Grande, 8
Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho


Toda-las palestras dadas estám em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?O porvir energético? por José Ramom Flores das Seixas - BASENAME: o-facho-jose-ramom-flores-das-seixas-o-porvir-energetico-1 DATE: Wed, 06 May 2015 15:51:01 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 5 de Maio, o Professor titular da USC, no Departamento de Física Aplicada José Ramom Flores das Seixas, intervéu dentro do ciclo ?O saber cientifico na Galiza?, com a palestra intitulada ?O porvir energético?.
Flores das Seixas na sua dissertaçom e posterior colóquio deu a conhecer com as suas palavras que sempre fórom sustentadas com dados e imagens na êcra, o marco actual do problema energético e a possível situaçom de precariedade energetica que se avizinha. Assim mesmo comentou a ausência dumha comunicaçom e debate aberto sobre a questom energética.
Ao remate da sua exposiçom houvo um interessante colóquio.

Preme no seguinte enlace para ver a presentación
https://archive.org/download/PalestraEnergia/palestra1.pdf

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: - ?A maçoneria na Galiza? por Joám Carlos Pereira Martins BASENAME: jose-ramon-flores-das-seixas DATE: Sun, 03 May 2015 16:59:24 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 28 de Abril, o historiador, Joám Carlos Pereira Martins, intervéu dentro do Ciclo: Economia, História, e Ciências Sociais, com a sua exposiçom intitulada: ?A maçoneria na Galiza?.

Pereira Martins expujo a sua moi emocionante palestra fundamentando-se em investigaçons tanto levadas por ele mesmo como por outros estudiosos da maçoneria, da importância desta instituiçom na construçom do livre pensamento nos séculos passados e assim como o custo em vidas e perseguiçom padecida polo clerical-fascismo durante e post a insurreiçom militar do ano 1936. No seu relatório lembrou os nomes dos muitos dos assassinados numha homenagem as suas pessoas.

Como sempre ao finalizar a palestra o conferenciante mantivo um interessante colóquio com os presentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: José Ramom Flores das Seixas - ?O porvir energético? BASENAME: o-facho-jose-ramom-flores-das-seixas-o-porvir-energetico DATE: Thu, 30 Apr 2015 14:24:03 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o a assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2014-15

Palestra

O vindoiro dia 5 de Maio, terça (martes), o Professor titular da USC, no Departamento de Física Aplicada José Ramom Flores das Seixas, falará dentro do ciclo ?O saber cientifico na Galiza?, com a palestra intitulada ?O porvir energético?.

Flores das Seixas é Licenciado e doutor em física pola Universidade de Santiago de Compostela. Investigador visitante na Portland State University (Portland, EUA), no Laboratoire Central de Recherche da Thomsom-CSF (Paris, França) e na Univesity of Kent (Canterbury, Reino Unido).

Além do seu trabalho docente e investigador, com as publicaçoes correspondentes em revistas científicas da sua especialidade, tem desenvolvido também um labor cívico nas áreas do software livre e do activismo lingüístico, sendo um pioneiro na traduçom do software ao galego e autor de dicionários para correctores ortográficos. É autor do livro cientifico-técnico Dispositivos optoelectrónicos, e coordenador do livro divulgativo Quês e porquês do reintegracionismo.

Dia: 5 de Maio- Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras ? Sinagoga 22
Cidade Velha ? Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d'O Facho

Toda-las palestras dadas estám em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Joám Carlos Pereira Martins - ?A maçoneria na Galiza? BASENAME: o-facho-joam-carlos-pereira-martins-a-maconeria-na-galiza-1 DATE: Tue, 28 Apr 2015 08:15:36 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
15011 Crunha


A Agrupaçom Cultural ?O Facho? d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2014-15.

Palestra:

O dia 28 de Abril, o historiador, Joám Carlos Pereira Martins, intervirá dentro do Ciclo: Economia, História, e Ciências Sociais, com a sua exposiçom intitulada: ?A maçoneria na Galiza?.

Pereira Martins é Lcdo. em Geografia e História, realizou os cursos de doutorado em Historia Medieval, sendo um dos maiores especialistas na Orde do Temple nos reinos da Galiza e Leom. Actualmente é historiador do Concelho de Culheredo.. Entre a sua obra publicada podemos salientar:
?Fábrica de Armas de A Coruña. Seis décadas de historia?; ?Anxo Senra Fernández, vida e obra?; ?Os Templários. Artigos e ensaios?; Asociacionismo e movemento obreiro em Oleiros (1900-1936); ?Germinal, Centro de Estudios Sociais (Cultura obreira na Coruña, 1902-1936)?, com Ana Romero Masiá; ?O orballo da igualdade. Asociacionismo femenino progresista na Coruña?, com Ana Romero Masiá; ? A Galicia heterodoxa?; etc...

Assim formou parte do colectivo poético corunhês ?Os habitantes do Lago?, cursou estudos vários anos no Conservatório de Música da Crunha, e também foi um dos fundadores do grupo de teatro ?Maio-longo? de Culheredo. Artista plástico, tem realizado exposiçons, individuais ou colectivas, por toda Galiza e Portugal.


Dia: 28 de Abril 2015 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Artabras
Rua Sinagoga 22- Cidade Velha ? Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d'O Facho

Toda-las palestras dadas estám em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?Luís Iglesias, um científico galego com sentido social da ciência? por Manuel Bermejo Patinho BASENAME: o-facho-luis-iglesias-um-cientifico-galego-com-sentido-social-da-ciencia-por-manuel-bermejo-patinho DATE: Thu, 09 Apr 2015 19:07:52 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 7 de Abril,o Catedrático de Química Inorgánica da U.S.C., Manuel Bermejo Patinho, intervéu dentro do ciclo ?A Ciência na Galiza?, organizado pola nossa Associaçom. A sua exposiçom intitulada: ?Luís Iglesias, um científico galego com sentido social da ciência?, foi seguida com grande interesse polos assistentes.

Bermejo Patinho ilustrou a sua rica palestra com didácticas filminas elaboradas com dados obtidos no seu trabalho de investigaçom, mostrando o desenvolvimento do pensamento e o compromisso social e académico de Luís Iglesias.

Como sempre ao findar a descriçom o conferenciante mantivo um mui interessante colóquio com o público presente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Joám Carlos Pereira Martins - ?A maçoneria na Galiza? BASENAME: o-facho-joam-carlos-pereira-martins-a-maconeria-na-galiza DATE: Thu, 09 Apr 2015 10:40:25 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
15011 Crunha


A Agrupaçom Cultural ?O Facho? d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2014-15.

Palestra:

O dia 28 de Abril, o historiador, Joám Carlos Pereira Martins, intervirá dentro do Ciclo: Economia, História, e Ciências Sociais, com a sua exposiçom intitulada: ?A maçoneria na Galiza?.

Pereira Martins é Lcdo. em Geografia e História, realizou os cursos de doutorado em Historia Medieval, sendo um dos maiores especialistas na Orde do Temple nos reinos da Galiza e Leom. Actualmente é historiador do Concelho de Culheredo.. Entre a sua obra publicada podemos salientar:
?Fábrica de Armas de A Coruña. Seis décadas de historia?; ?Anxo Senra Fernández, vida e obra?; ?Os Templários. Artigos e ensaios?; Asociacionismo e movemento obreiro em Oleiros (1900-1936); ?Germinal, Centro de Estudios Sociais (Cultura obreira na Coruña, 1902-1936)?, com Ana Romero Masiá; ?O orballo da igualdade. Asociacionismo femenino progresista na Coruña?, com Ana Romero Masiá; ? A Galicia heterodoxa?; etc...

Assim formou parte do colectivo poético corunhês ?Os habitantes do Lago?, cursou estudos vários anos no Conservatório de Música da Crunha, e também foi um dos fundadores do grupo de teatro ?Maio-longo? de Culheredo. Artista plástico, tem realizado exposiçons, individuais ou colectivas, por toda Galiza e Portugal.


Dia: 28 de Abril 2015 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Artabras
Rua Sinagoga 22- Cidade Velha ? Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d'O Facho

Toda-las palestras dadas estám em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Manuel Bermejo Patinho - ?Luís Iglesias, um científico galego com sentido social da ciência?. BASENAME: o-facho-manuel-bermejo-patinho-luis-iglesias-um-cientifico-galego-com-sentido-social-da-ciencia DATE: Tue, 31 Mar 2015 17:01:19 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Crunha


A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o a assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2014-15

Palestra

O vindoiro dia 7 de Abril, terça (martes), o Catedrático de Química Inorgánica da U.S.C., Manuel Bermejo Patinho, falará dentro do ciclo ?A Ciência na Galiza?, com a palestra intitulada ?Luís Iglesias, um científico galego com sentido social da ciência?.

Manuel Bermejo é professor-investigador da USC. Do amplo currículo deste professor cabe destacar:

Director de um Grupo de Investigaçom em Química Bio-inorgánica e Supra-molecular; director e colaborador na direcçom de diversas Teses de Doutoramento de História da Ciência em Galiza; director de um Grupo de Trabalho sobre Conservaçom e posta em valor do Património Científico de Galiza; Director do trabalho Estrategia Galega de Educaçom Ambiental e participante no Projecto Galiza 2010. Assim mesmo tem organizado e participado em numerosos congressos nacionais e internacionais, tanto da sua especialidade como da Historia da Ciência e de Educaçom Ambiental.
Tem inumeráveis publicaçons de trabalhos em revistas internacionais do mais alto nível e comunicaçons científicas ao longo de todo o mundo. Também é autor de múltiplos trabalhos pedagógico-didácticos, livros de Ciência e Divulgaçom científica, artigos em revistas galegas e espanholas e múltiplas conferencias de divulgaçom.

Dia: 7 de Abril- Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras ? Sinagoga 22
Cidade Velha ? Crunha

Todas as palestras dadas estám em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?Umha Visom Eduardo Pondal? por Manuel Ferreiro BASENAME: manuel-ferreiro DATE: Thu, 26 Mar 2015 19:18:55 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 25 de Março, o catedrático e ensaísta, Manuel Ferreiro Fernandes, falou dentro do ciclo ?Língua, Literatura, e Naçom?, com a sua exposiçom intitulada ?Umha Visom Eduardo Pondal?. O acto celebrou-se em Portas Ártabras.

O professor Manuel Ferreiro expujo na sua palestra ilustrando-a com significativos poemas pondalianos, para umha melhor compressom polos ouvintes, do grande mérito da poética do bardo bergantinham.

Como sempre ao findar a exposiçom o conferenciante partilhou com o público assistente sobre a transcendencia da obra literária de Pondal.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Manuel Ferreiro Fernandes - ?Umha Visom Eduardo Pondal? BASENAME: o-facho-manuel-ferreiro-fernandes-umha-visom-eduardo-pondal DATE: Sun, 22 Mar 2015 20:34:01 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Crunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2014-15

Palestra


O vindouro dia 25 de Março, quarta (mércores), às 8 do serám; o catedrático e ensaísta, Manuel Ferreiro Fernandes, falará dentro do ciclo ?Língua, Literatura, e Naçom?, com a sua exposiçom intitulada ?Umha Visom Eduardo Pondal?. O acto celebra-se em Portas Ártabras, Rua Sinagoga 22, Cidade Velha.

Ferreiro Fernandes é doutor em Filologia Galego-Portuguesa pola USC. Actualmente é catedrático de Filologias Galega e Portuguesa na UDC, assim mesmo é um reconhecido investigador da Lingüística Histórica e Historia da Língua Galega, nas suas linhas de investigaçom também se incluem a Ecdótica de textos antigos galegos (medievais, médios e do século XIX) e a Crítica Textual galego/portuguesa. Ademais de ser autor de numerosos relatórios, artigos e colaboraçons em congressos, revistas e publicaçons especializadas, sublinhamos alguns dos seus livros:
Pondal: Do dandysmo á loucura (Biografia e correspondéncia), As cantigas de Rodrigu'Eanes de Vasconcelos, Luís de Camões: Doce Canto em Terra Alheia? Apêndice: Camões em Terra Alheia (Presenças Camonianas na Lírica Galega),
Pondal, Eduardo: Poesía Galega Completa. Volume I: Queixumes dos Pinos, Historia da Literatura Galega. Cantiga de Amigo, (em colaboraçom com C.P. Martínez Pereiro),
Historia da Literatura Galega. Cantiga de Amor, (em colaboraçom com C.P. Martínez Pereiro), Historia da Literatura Galega. Cantiga de Escarnio e de mal dizer, (em colaboraçom com C.P. Martínez Pereiro), Historia da Literatura Galega. Cantigas de Santa Maria, Vigo, (em colaboraçom com C.P. Martínez Pereiro), Pondal, Eduardo: Poesía Galega Completa. Volume II: Poemas Impresos. Pondal, Eduardo: Poesia Galega Completa. Volume III; Poemas Manuscritos, etc...

Dia:25 de Março - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22
Cidade Velha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "A vigência de Alfonso Rodrigues Castelao" por Pilar Garcia Negro - BASENAME: o-facho-a-vigencia-de-alfonso-rodrigues-castelao-por-pilar-garcia-negro DATE: Wed, 18 Mar 2015 15:49:49 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 17 de Março, a professora da UDC, Pilar Garcia Negro intervéu dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua intervençom tivo como temática: A vigência de Alfonso Rodrigues Castelao.
Garcia Negro expujo na sua rica palestra com agudas reflexons a vigência do pensamento de Afonso Rodrigues Castelao, vulto fulcral do século XX na elaboraçom do pensamento político desde o País e para Nós, os galegos. A sua obra ?Sempre em Galiza?, assim como os seus cartafoles de desenhos som mostra do afirmado pola conferencista
Como sempre ao findar a descriçom o conferenciante mantivo um mui interessante colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?O Direito a Decidir? por Ramiro Vidal Alvarinho BASENAME: o-direito-a-decidir-por DATE: Wed, 11 Mar 2015 18:39:46 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 10 de Março, o escritor e poeta, Ramiro Vidal Alvarinho intervéu dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais com a dissertaçom: ?O Direito a Decidir?.

Vidal Alvarinho expujo da necessidade e o direito do conjunto do povo galego a exerzer o seu ?Direito a Decidir? cara a construçom de um processo emancipador das classes trabalhadoras galegas e do País.
Como sempre ao finalizar a palestra o conferenciante mantivo um interessante colóquio com os presente

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Pilar Garcia Negro - A vigência de Alfonso Rodrigues Castelao BASENAME: o-facho-pilar-garcia-negro-a-vigencia-de-alfonso-rodrigues-castelao DATE: Wed, 11 Mar 2015 05:32:01 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:


Agrupaçom Cultural O Facho
Crunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2014-15

Palestra

O vindouro dia 17 de Março, terça (martes) a professora da UDC, Pilar Garcia Negro falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua intervençom terá como temática: A vigência de Alfonso Rodrigues Castelao. O acto realizara-se em Portas Ártabras, Rua Sinagoga 22, Cidade Velha.

A professora Pilar Garcia Negro tem intervido em numerosos simpósios e congressos nacionais e internacionais sobre sociolingüística, línguas europeias nom normalizadas, literatura galega e feminismo, e publicado ediçons e estudos sobre diversos autores galegos. No curso 1979-1980, em colaboraçom com Xosé Mª Dobarro, publica, n?A Nosa Terra, a secçom ?Leccións de Literatura e de Língua". Além de neste semanário, tem colaborado noutras publicaçons periódicas galegas, portuguesas, euzkaldunas, catalás e espanholas. É militante do movimento nacionalista desde 1975-1976. Foi deputada polo B.N.G. no Parlamento Galego, de 1989 a 2003

Posúe umha abondosa obra publicada, da que sublinhamos:O Ensino da Língua: Por um cambio de rumo, em colaboraçom com Xosé Mª Dobarro, Sempre em galego, Poesia galega de Valentin Lamas Carvajal, Direitos linguisticos e controle político, Rosália de Castro. El caballero de las botas azules, etc...
É co-fundadora do Comité espanhol do Bureau Européen pour les langues moins répandues e delegada do mesmo, na Galiza, de 1985 a 1990. Também é membro de Conselhos de redacçom de diversas revistas, entre as que ressaltamos: Altres nacions, da Revista de Filología da Universidade da Corunha, Terra e Tempo.

Dia: 17 de Março 2015 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22
Cidade Velha ? Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Ramiro Vidal Alvarinho - ?O Direito a Decidir? BASENAME: o-facho-ramiro-vidal-alvarinho-o-direito-a-decidir DATE: Tue, 10 Mar 2015 14:54:25 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Crunha

A Agrupaçom Cultural O Facho d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2014-15


Palestra

O vindouro dia 10 de Março, terça (martes), o escritor e poeta, Ramiro Vidal Alvarinho falará dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais. A sua dissertaçom versará sobre: ?O Direito a Decidir?. O acto realizara-se em Portas Ártabras, Rua Sinagoga 22 ? Cidade Velha.

Vidal Alvarinho é activista cultural desde os seus primeiros anos de mocidade, fixo parte do movimento ambientalista (Colectivo Ecoloxista e Naturalista Biotopo) e do activismo em defesa da língua (Movimento Defesa da Língua); assim mesmo foi co-fundador do Centro Social Gomes Gaioso. Forma parte de NÓS-Unidade Popular desde a sua fundaçom. Iniciou a sua trajectória poética no colectivo Versos Suicidas, tendo participado desde entom en múltiplos recitais, sendo actualmente membro de A porta verde do sétimo andar. Assim mesmo colabora como articulista em: Diário Liberdade, Praza e Sermos Galiza, entre outros, cultivando nestes meios o artigo de opiniom.

Entre a sua obra literária tanto no eido da poesia como do relato curto cabe sublinhar: ?Oraçom laica para a virtude?, ?As horas violadas?, ?Língua?, ?Mares de Queijo?, ?O fogar recuperado das ideias, "Letras de Amor e Guerra", etc...

Dia:10 de Março do 2015 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22
Cidade Velha - Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?O lume manso dos viveres galegos?por Xose Vasquez Pintor BASENAME: xose-vasquez-pintor DATE: Wed, 04 Mar 2015 19:46:14 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 3 de Março, o professor e escritor Xosé Vasques Pintor falou dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom com a sua exposiçom intitulada: ?O lume manso dos viveres galegos?. O acto celebrou-se em Portas Ártabras..
Vasques Pintor expujo a sua moi emocionante palestra fundamentando-se em estudos e textos da sua própria colheita para fazer compreender ao público assistente a importância de preservar o legado das ?tribos?, tal como ele definiu poeticamente aos distintos ofícios e labores levadas a cabo polo o povo galego.
Como sempre ao finalizar a palestra o conferenciante mantivo um interessante colóquio com os presentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: CONCURSO DE CONTOS DE NENOS PARA NENOS BASENAME: o-facho-concurso-de-contos-de-nenos-para-nenos-11 DATE: Tue, 03 Mar 2015 00:02:14 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

CONCURSO LITERÁRIO DE CONTOS DE NENOS PARA NENOS CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO


Recuperados em 2008 os prémios literários que desde os anos sessenta convocou O FACHO e nos que participárom ou ganhárom muitos dos escritores e escritoras que hoje fam possível com a sua obra umha literatura galega de qualidade e de grande importância nas letras universais, realiza-se a convocatória para 2015 do Concurso Literário de ?Contos de Nenos para Nenos?

BASES DO CONCURSO

1. Poderám participar rapazes e raparigas que pressentem as suas obras em Língua galega. Os trabalhos presenteados deveram ser originais e inéditos em toda a sua extensom.
2. O prazo de admissom de originais finaliza o dia 15 de Abril do 2015 às doce da noite.
3. A apresentaçom de originais para o Concurso fará-se por correio postal dirigido à sede da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Federico Tápia n.º 12-1º - Corunha (15005) ou a Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal d'A Corunha. Podendo fazer individualmente ou por médio do centro onde curse os seus estudos.
4. No caso em que sejam os centros escolares os que pressentem os originais ao Concurso, deveram fazer umha pré-selecçom dum máximo de dous trabalhos por categoria, qualquer outro terá que ser apresentado individualmente.
5. As obras haverem de serem relatos originais e nom estarem editados por nengum procedimento impresso ou electrónico, nem terem sido premiados em qualquer outro concurso ou certame literário e em condiçons para que os seus direitos de publicaçom podam ser cedidos à Associaçom Cultural O FACHO por período de cinco anos contados a partir do dia do falho do júri.
6. Para além da originalidade literária, o júri valorizará a riqueza lingüística e o conhecimento gramatical reflectido nas obras. As obras presentadas deve estar escrita em língua galega em qualquer das três normas ortográficas (AGAL, PADROM, RAG)
7. Estabelecem-se duas categorias:

Categoria A Nenos e nenas de 6 a 12 anos.
Categoria B Rapazes e raparigas de 13 a 16 anos.

8. As quantias dos prémios serám as que seguem:

Categoria A
1º: 200,.- ? em efectivo, e umha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.
2º: 100,.- ? em efectivo, e umha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais

Categoria B
1º: 100,.- ? em efectivo, e umha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais
2º: 100,.- ? em efectivo, e umha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais

9. Cada autor só poderá apresentar umha obra atendo-se aos seguintes limites de extensom:

Categoria A Um máximo de cinco fólios
Categoria B Um máximo de dez fólios

10. As obras haverem de se apresentar por triplicado, manuscritas ou mecanográficas, encadernadas ou grampadas e levaram por detrás do último folio os seguintes dados:

Nome e apelidos do autor/a.
Endereço e telefone. Correio electrónico.
Centro onde cursa os seus estudos.
Categoria na que participa.

11. Os prémios serám escolhidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O Facho em falho que se fará público no mês de Maio.
12. O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom estejam contempladas nestas bases, assim como as dúvidas na sua interpretaçom.
13. A participaçom neste Concurso implica a aceitaçom das presentes bases.

Correio electrónico: o_facho_a_cultural@yahoo.com.br
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/J. Alberte Corral Iglesias
Secretário do Facho

Crunha, 07 de Janeiro 2015

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: CONCURSO DE POESIA BASENAME: o-facho-concurso-de-poesia-1 DATE: Tue, 03 Mar 2015 00:00:45 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º
15005 Crunha

CONCURSO DE POESIA CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO.A Agrupaçom Cultural O FACHO acordou recuperar e convocar o Concurso de Poesia.

BASES DO CONCURSO


1º) Ao prémio de poesia d'O Facho poderám concorrer qualquer pessoa até os 35 anos de idade e sempre que nom tenha publicado nengum livro individual de poesia e a obra seja inédita e nom ter sido premiada com anterioridade em qualquer outro concurso ou certame.
A obra presentada deve estar escrita em língua galega em qualquer das três normas ortográficas (AGAL, PADROM, RAG) e com um máximo de umha obra por autor. É responsabilidade do júri do prémio determinar se algum dos trabalhos apresentados possui ou nom as características para ser considerado ?livro?. Porém, recomenda-se que tenham umha extensom mínima de 300 versos.
2º) Os originais para o Concurso enviaram-se por triplicado devidamente encadernados, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara, à sé da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Federico Tápia n.º 12-1º - Crunha (15005) ou a Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal d'A Crunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.
3º) Estabelece-se como prémio único a ediçom da obra premiada. O Facho fará a entrega ao/à autor/a de 100 exemplares.
4º) O prazo de admissom de originais finda o dia 31 de Março do 2015 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.
5º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo estará composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito da escrita literária, da ediçom ou da crítica.
6º) O júri poderá declarar deserto o prémio do concurso e resolvera aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom. Assim mesmo, o júri escolherá de entre os trabalhos apresentados um único libro. Ademais, poderá deixar constáncia na acta outros títulos considere merecedores de ser publicados, nom significando isto nengum compromisso por parte d'O Facho. Nom se fará referencia na acta ao nome dos autores ou autoras dos livros mencionados.
7º) O Facho disporia do prazo de um ano para editar o livro. Transcorrido esse tempo, o autor ou autora poderá dispor da obra com a única condiçom de que deverá deixar constáncia do galardom em sucessivas ediçons do livro.
8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.
9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no local de O Facho, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom. No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.
10º)Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

Correo electrónico: o_facho_a_cultural@yahoo.com.br
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d'O Facho

Na Crunha, 08 Janeiro 2015

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: CONCURSO DE TEATRO INFANTIL BASENAME: o-facho-concurso-de-teatro-infantil-18 DATE: Mon, 02 Mar 2015 23:59:28 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º
15005 Crunha

CONCURSO DE TEATRO INFANTIL CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO.


Assumindo como próprias as palavras de Juan Ramón Jiménez quando afirmava que ?Teatro infantil é aquele que também lhe gosta aos nenos?, a Agrupaçom Cultural O FACHO acordou convocar o Concurso de Teatro Infantil.

BASES DO CONCURSO

1º) Poderám optar ao devandito prémio qualquer pessoa, sem restriçom, sempre que a obra seja inédita e redigida em língua galega, -em qualquer norma ortográfica (AGAL, PADROM, RAG)- nom representadas, nem premiadas noutros certames.
2º) Estabelece-se como prémio único de 200,.- ? e umha biblioteca de livros teatrais.
3º) A obra, que nom poderá exceder os 80 fólios, será apresenteada por triplicado, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara.
4º) Os originais para o Concurso enviaram-se por correio à sé da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Federico Tápia n.º 12-1º - Crunha (15005) ou a Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal d'A Crunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.
5º) O prazo de admissom de originais finda o dia 31 de Março do 2015 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.
6º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo está composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego.
7º) O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom.
8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.
9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no local de O Facho, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom. No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.
Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

Correo electrónico: o_facho_a_cultural@yahoo.com.br
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/


J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d'O Facho

Na Crunha, 08 Janeiro 2015

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?O Direito a Decidir? por Rafael Cuinha BASENAME: rafael-cuina DATE: Thu, 26 Feb 2015 12:38:19 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Dentro do ciclo de conferência Economia, História e C.C. Sociais, o passado dia 24 de Fevereiro, terça (martes), o politico e empresário Rafael Cuinha Aparicio dissertou sobre: ?O Direito a Decidir?.

Na sua exposiçom Rafael Cuinha asseverou que o Direito a Decidir é consubstancial a existência mesma da democracia. Assim mesmo desvendou que a sua postura seria a construçom de um Estado federal e plurinacional

Ao findar a sua exposiçom mantivo com os assistentes um mui interessante debate.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Xosé Vasques Pintor - ?O lume manso dos viveres galegos? BASENAME: o-facho-xose-vasques-pintor-o-lume-manso-dos-viveres-galegos DATE: Wed, 25 Feb 2015 19:13:03 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Crunha

A Agrupaçom Cultural O Facho d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2014-15


Palestra

O vindouro dia 3 de Março, terça (martes), o professor e escritor, Xosé Vasques Pintor falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua exposiçom terá como reflexom: ?O lume manso dos viveres galegos?. O acto realizara-se em Portas Ártabras, Rua Sinagoga 22 ? Cidade Velha.

Vasques Pintor é licenciado em Filosofia e Ciências da Educaçom, e fundador dos grupos teatrais Ancoradouro e Casa da Bola, em Cangas, a sua localidade de residência.
Em quanto a sua faceta como escritor, cultiva poesia (Gándaras, Terra e pan, O espertar tamén é noso, Ofidios de diario, Na vertical da noite, No corazón mancado, Rotazón violeta, Banzados), ensaio (de carácter antropológico: Os vellos oficios, A tribo sabe), narrativa (De ida e volta, Lume de biqueira, Quen faga voar, A memoria do boi) e teatro (A fraga encantada, A sombra da memoria e Teatro do patacón). Obtivo os prémios Eduardo Pondal, Cidade de Ourense, Esquio, Uxío Novoneyra, Carvalho Calero, Torrente Ballester ou o Prémio da Crítica Espanhola. Assim mesmo, colaborou como articulista nos jornais como El Ideal Gallego, A Nosa Terra, Faro de Vigo ou La Voz de Galicia, em rádios como SER-Galicia

Dia: 3 de Março do 2015 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22
Cidade Velha - Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Rafael Cuinha Aparicio - ?O Direito a Decidir? BASENAME: o-facho-rafael-cuinha-aparicio-o-direito-a-decidir DATE: Thu, 19 Feb 2015 23:07:34 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 Crunha


A Agrupaçom Cultural O Facho da Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2014-15

Palestra

O vindouro dia 24 de Fevereiro, terça (martes), o empresário Rafael Cuinha Aparicio falará dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais. A sua dissertaçom versará sobre: ?O Direito a Decidir?.

Rafael Cuinha é um reconhecido empresário do País, assim mesmo forma parte da executiva do partido ?Compromisso por Galiza?. Cursou estudos de Direito na Universidade do Escorial (Madrid). É membro da directiva do Instituto Galego de Estudos Europeus e Autonómicos (IGEA), da associaçom lingüística ?Pro-língua? e Galegolab. Participou no foro de debate ?Eco-língua? partilhando sobre o futuro da nossa Língua. Também esta a colaborar como articulista em diversos médios de comunicaçom. Em todas as suas reflexom e artigos mostra um nídio posicionamento na defesa do País e da sua Cultura.

Dia: 24 de Fevereiro 2015 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22
Cidade Velha ? Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O Facho: "O Direito a Decidir?por Iolanda Dias Peres BASENAME: o-direito-a-decidir-1 DATE: Wed, 11 Feb 2015 19:59:23 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A jurista e vice-portadora de AGE no Parlamento Galego, Iolanda Dias, interveu no passado dia 10 de Fevereiro dentro do ciclo: ?Economia, História, e Realidade Social? organizado polo nossa Agrupaçom. Iolanda Dias expujo a sua análise sobre o ?Direito a Decidir? cara a construçom de um processo emancipador da Galiza, sublinhando a importância da hegemonia neste andamento das classes trabalhadoras galegas para acadar a nossa emancipaçom como Naçom e Povo. O acto celebrou-se em Portas Ártabras na Cidade Velha .
Como sempre ao findar a descriçom o conferenciante mantivo um interessante colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Iolanda Dias Peres - "O Direito a Decidir? BASENAME: o-facho-iolanda-dias-peres-o-direito-a-decidir DATE: Sun, 08 Feb 2015 18:53:33 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Taipa 12-1º
15005 Crunha

A Agrupaçom Cultural ?O Facho? d?A Crunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2014-15

Palestra:

O vindouro dia 10 de Fevereiro, terça (martes), a deputada por A.G.E. no Parlamento de Galiza, Iolanda Dias Peres, falará dentro do Ciclo: Economia, História e Realidade Social. A sua exposiçom versará sobre: "O Direito a Decidir?. O acto realizara-se às 8 do serám em Portas Artabras - Rua Sinagoga 22- Cidade Velha

Iolanda Dias é licenciada em Direito pola USC, sendo actualmente a vice-portadora de Alternativa Galega de Esquerdas no Parlamento Galego. Nas eleiçons municipais do ano 2003 apresentou-se para à prefeitura do Concelho de Ferrol, sendo elegida concelheira junto ao seu companheiro Fernando Miramontes. No ano 2005 acedeu à coordenaçom geral de E.U., sendo a candidata desta formaçom à presidência da Junta nas eleiçons desse mesmo ano. No ano 2012 foi candidata de A.G.E. às eleiçons ao Parlamento de Galiza.

Data: 10 de Fevereiro do 2014 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Artabras - Rua Sinagoga 22
Cidade Velha -Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?As origens do caminho de Santiago? por Cristobal Ramires Gomes BASENAME: ristobal-ramires DATE: Wed, 04 Feb 2015 09:34:03 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 3 de Fevereiro, terça (martes), o jornalista Cristóbal Ramires Gomes, falou dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. Na sua exposiçom sobre: ?As origens do caminho de Santiago?, mostrou o devir histórico com os seus altos e baixos dessa rota ideológico-económica conhecida como o Caminho de Santiago.
Ao findar a sua exposiçom o conferenciante mantivo um colóquio com os assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Cristóbal Ramires Gomes - ?As origens do caminho de Santiago? BASENAME: o-facho-cristobal-ramires-gomes-as-origens-do-caminho-de-santiago DATE: Tue, 27 Jan 2015 18:09:49 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 Crunha

A Agrupaçom Cultural O Facho da Corunha convida-lo assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2014-15

Palestra

O vindouro dia 3 de Fevereiro, terça (martes), o jornalista Cristóbal Ramires Gomes, falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. O tema da sua intervençom versará sobre: ?As origens do caminho de Santiago?.

Ramires Gomes é licenciado em Ciências da Informaçom pola UCM e Higher Intermediate pola U. de Surrey. Actualmente é Presidente da Associaçom de Jornalistas do Caminho de Santiago. Também recebeu o Prémio Nacional de Jornalismo, em categoria melhor labor continuado
Foi Professor invitado e conferenciante nas universidades de Aalborg, Aarhus (Dinamarca) e Besançon (França). Igualmente é autor de três volumes sobre turismo rural e dos livros ?Rutas de senderismo? e ?La ruta de los Cuatro Castillos ?, assim como de mais cinco de conteúdo nom turístico, três deles referidos à rota jacobea.

Dia: 03 de Fevereiro do 2015 - Hora: 7,30 do serám
Local: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22
Cidade Velha - Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretario d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Manifesto em defesa da Língua Galega BASENAME: o-facho-manifesto-em-defesa-da-lingua-galega DATE: Thu, 22 Jan 2015 21:05:40 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Pasquim CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tapia 12-1º
15005 A Crunha

Manifesto em defesa da Língua Galega


A língua galega continua perseguida e proscrita polas políticas de etnocídio lingüístico do PP

A situaçom da língua galega está em grande perigo ao nom desfrutarmos os galegos de direitos lingüísticos plenos para desenvolver a nossa vida com normalidade a Língua Galega no nosso País.

O galego segue a estar perseguido e proscrito de diferentes âmbitos e usos. Impujo-se um decreto para evitar o ensino em galego. Esta política lingüícida tem responsáveis e cúmplices. Precisasse umha mudança total. Tem-se que lhes dar ferramentas ás geraçons novas. A televisom pública galega nom emite debuxos animados de moda em galego. As moças e moços nom podem escolher jogos, filmes e revistas juvenis na nossa língua, a muitos e muitas impedisse-lhes a escolarizaçom em galego

Como povo e cultura, temos direito a que nossa Língua própria, de origem, seja oficial a todos os efeitos no seu âmbito territorial. Os falantes galegos devemos desfrutar do mesmo "status" legal no nosso território do que o castelá no seu.

O maior descendo de falantes do galego coincide co lustro mais agressivo e lesivo para a normalizaçom da nossa língua e com umha situaçom na que o galego, nom só nom conta com umha oficialidade real, senom que é a própria Xunta quem ataca a oficialidade formal que acadou.

As políticas de etnocídio levadas a cabo contra o galego ditadas desde há séculos pola casta dos altos cortesaos de Madrid e também hoje reiteradas pola actual ?Xunta de Galicia?, ponhem em perigo a Língua Nacional, ao ser violentados decote os galegos falantes.

Esta posiçom de etnocídio é a negaçom da convivência e da igualdade das distintas naçons que conformam o Estado Espanhol.

Reclamamos:

A aboliçom do sistema legal que subordina o galego ao castelá, a aboliçom do supremacismo castelá que procura a desapariçom do galego e exigimos a implementaçom de autênticas políticas de normalizaçom lingüística ao serviço da nossa sociedade. Ampliar a co-oficialidade de todas as línguas do Estado em todo o seu território. O dever de conhecer o galego em todos os territórios onde é fala de seu.

* * *

Ante a necessidade de respostas à política de etnocídio preconizada pola actual ?Xunta de Galicia?, O Facho pede aos sócios e amigos a sua participaçom na manifestaçom convocada para o

08 de Fevereiro 2015 às 12 horas na Alameda de Compostela.

?Findemos o quinquénio lingüicida para o idioma galego impulsado por Núñez Feijó?

Na Crunha, 12 de Janeiro 2015
Agrupaçom Cultural O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Repensando a transiçom democrática na Galiza por Emilio Grandio Seoane BASENAME: emilio-grandio-seoane DATE: Thu, 22 Jan 2015 16:13:18 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 20 de Janeiro, terça, o investigador e professor de História Contemporânea e da América do Norte da USC, Emílio Grandio Seoane, falou dentro do ciclo ?Economia, História e Realidade Social?, com a sua exposiçom intitulada 'Repensando a transiçom democrática na Galiza'.

Emílio Grandio Seoane expujo como o processo chamado da Transiçom, nom só foi tutelado polos EE.UU., senom guiado polos estamentos políticos do franquismo. Assim deu a conhecer que o ?tapado? para fazer o assentamento do novo Regime, nom era outro que Felipe González,indicando que a relaçom do Estado para a possibilidade de ceder passaportes para os membros do interior que se desprazavam a Suresnes podia ser efectiva.

Como sempre ao findar a descriçom o conferenciante mantivo um mui interessante colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Emilio Grandio Seoane - Repensando a transiçom democrática na Galiza BASENAME: o-facho-emilio-grandio-seoane-repensando-a-transicom-democratica-na-galiza-1 DATE: Sun, 18 Jan 2015 19:11:39 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-lo assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2014-15

Palestra


O vindouro dia 20 de Janeiro, terça (martes), o investigador e professor de História Contemporânea e da América do Norte da USC, Emilio Grandio Seoane, falará dentro do ciclo ?Economia, História e Realidade Social?, com a sua exposiçom intitulada 'Repensando a transiçom democrática na Galiza'. O acto celebrará-se em Portas Ártabras, Rua Sinagoga 22 ? Cidade Velha ? Crunha.

Emilio Grandio Seoane
está especializado no estudo da Segunda República e os anos da Guerra Civil na Galiza, e actualmente trabalha sobre a intervençom exterior, clandestinidade e repressom política no noroeste da península ibérica trás a II Guerra Mundial; nacionalismo e sociedade civil no século XX, ademais do estudo da evoluçom política e ideológica do exílio espanhol durante o franquismo.
Realizou estâncias de investigaçom no Instituto Cañada Blanch da ?London School of Economics? (LSE) (Londres, Reino Unido) e no ?Instituto Superior das Ciências das Técnica e dá Empresa? (ISCTE) (Lisboa, Portugal). Foi também director de um estudo sobre os efeitos da repressom nos anos da Guerra Civil na província da Corunha. Também foi, entre 2006 e 2012, coordenador do projecto interuniversitario Nomes e Vozes, para estudar a repressom na Galiza durante a Guerra Civil. Na actualidade é o coordenador do Grupo de investigaçom HISPONA.
Entre as suas obras cabe sublinhar: As origens da direita galega. A CEDA na Galiza; Caciquismo e eleiçons na Galiza da II República; A Segunda República na Galiza, Memória, mito e história; Casares Quiroga, A Forja de um líder; etc...

Dia: 20 de Janeiro - Hora: 8,00 do serám
Local: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22
Cidade Velha ? Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretario d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: O Direito a Decidir por Francisco Jorquera BASENAME: title-765 DATE: Thu, 15 Jan 2015 18:44:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 13 de Janeiro, terça (martes), o deputado por B.N.G no Parlamento de Galiza, Francisco Jorquera Caselas, intervéu dentro do Ciclo: Economia, História e Realidade Social com a exposiçom: "O Direito a Decidir?.

Jorquera Caselas expujo na sua rica palestra e mostrou com agudas reflexons o Direito a Decidir é necessidade fulcral para o povo galego para acadar o desenvolvimento das nossas capacidades produtivas e para umha melhor vida para os homens e mulheres que vivemos na Galiza. Renunciar e nom exercer este direito significa o nosso suicídio colectivo como Povo e Naçom.

Como sempre ao findar a descriçom o conferenciante mantivo um mui interessante colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Emilio Grandio Seoane-'Repensando a transiçom democrática na Galiza'. BASENAME: o-facho-emilio-grandio-seoane-repensando-a-transicom-democratica-na-galiza DATE: Thu, 15 Jan 2015 13:22:34 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-lo assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2014-15

Palestra


O vindouro dia 20 de Janeiro, terça (martes), o investigador e professor de História Contemporânea e da América do Norte da USC, Emilio Grandio Seoane, falará dentro do ciclo ?Economia, História e Realidade Social?, com a sua exposiçom intitulada 'Repensando a transiçom democrática na Galiza'. O acto celebrará-se em Portas Ártabras, Rua Sinagoga 22 ? Cidade Velha ? Crunha.

Emilio Grandio Seoane
está especializado no estudo da Segunda República e os anos da Guerra Civil na Galiza, e actualmente trabalha sobre a intervençom exterior, clandestinidade e repressom política no noroeste da península ibérica trás a II Guerra Mundial; nacionalismo e sociedade civil no século XX, ademais do estudo da evoluçom política e ideológica do exílio espanhol durante o franquismo.
Realizou estâncias de investigaçom no Instituto Cañada Blanch da ?London School of Economics? (LSE) (Londres, Reino Unido) e no ?Instituto Superior das Ciências das Técnica e dá Empresa? (ISCTE) (Lisboa, Portugal). Foi também director de um estudo sobre os efeitos da repressom nos anos da Guerra Civil na província da Corunha. Também foi, entre 2006 e 2012, coordenador do projecto interuniversitario Nomes e Vozes, para estudar a repressom na Galiza durante a Guerra Civil. Na actualidade é o coordenador do Grupo de investigaçom HISPONA.
Entre as suas obras cabe sublinhar: As origens da direita galega. A CEDA na Galiza; Caciquismo e eleiçons na Galiza da II República; A Segunda República na Galiza, Memória, mito e história; Casares Quiroga, A Forja de um líder; etc...

Dia: 20 de Janeiro - Hora: 8,00 do serám
Local: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22
Cidade Velha ? Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretario d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de Contos de Nenos para Nenos BASENAME: o-facho-concurso-de-contos-de-nenos-para-nenos-10 DATE: Fri, 09 Jan 2015 04:48:51 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

CONCURSO LITERÁRIO DE CONTOS DE NENOS PARA NENOS CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO

Recuperados em 2008 os prémios literários que desde os anos sessenta convocou O FACHO e nos que participárom ou ganhárom muitos dos escritores e escritoras que hoje fam possível com a sua obra umha literatura galega de qualidade e de grande importância nas letras universais, realiza-se a convocatória para 2015 do Concurso Literário de ?Contos de Nenos para Nenos?

BASES DO CONCURSO

1. Poderám participar rapazes e raparigas que pressentem as suas obras em Língua galega. Os trabalhos presenteados deveram ser originais e inéditos em toda a sua extensom.

2. O prazo de admissom de originais finaliza o dia 15 de Abril do 2015 às doce da noite.

3. A apresentaçom de originais para o Concurso fará-se por correio postal dirigido à sede da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia, 12-1º 15005A Corunha. Podendo fazer individualmente ou por médio do centro onde curse os seus estudos.

4. No caso em que sejam os centros escolares os que pressentem os originais ao Concurso, deveram fazer umha pré-selecçom dum máximo de dous trabalhos por categoria, qualquer outro terá que ser apresentado individualmente.

5. As obras haverem de serem relatos originais e nom estarem editados por nengum procedimento impresso ou electrónico, nem terem sido premiados em qualquer outro concurso ou certame literário e em condiçons para que os seus direitos de publicaçom podam ser cedidos à Associaçom Cultural O FACHO por período de cinco anos contados a partir do dia do falho do júri.

6. Para além da originalidade literária, o júri valorizará a riqueza lingüística e o conhecimento gramatical reflectido nas obras. As obras presentadas deve estar escrita em língua galega em qualquer das três normas ortográficas (AGAL, PADROM, RAG)

7. Estabelecem-se duas categorias:

Categoria A Nenos e nenas de 6 a 12 anos.
Categoria B Rapazes e raparigas de 13 a 16 anos.

8. As quantias dos prémios serám as que seguem:

Categoría A
1º: 200,.- ? em efectivo, e umha valiosa escolma de obras literárias doadas por diversas editoriais.
2º: 100,.- ? em efectivo, e umha valiosa escolma de obras literárias doadas por diversas editoriais

Categoría B
1º: 100,.- ? em efectivo, e umha valiosa escolma de obras literárias doadas por diversas editoriais
2º: 100,.- ? em efectivo, e umha valiosa escolma de obras literárias doadas por diversas editoriais

9. Cada autor só poderá apresentar umha obra atendo-se aos seguintes limites de extensom:

Categoria A Um máximo de cinco fólios
Categoria B Um máximo de dez fólios

10. As obras haverem de se apresentar por triplicado, manuscritas ou mecanográficas, encadernadas ou grampadas e levaram por detrás do último folio os seguintes dados:

Nome e apelidos do autor/a.
Endereço e telefone. Correio electrónico.
Centro onde cursa os seus estudos.
Categoria na que participa.

11. Os prémios serám escolhidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O Facho em falho que se fará público no mês de Maio.

12. O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as dúvidas na sua interpretaçom.

13. A participaçom neste Concurso implica a aceitaçom das presentes bases.

Correo electrónico: o_facho_a_cultural@yahoo.com.br
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/J. Alberte Corral Iglesias
Secretário do Facho

Crunha, 02 de Janeiro 2015

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de Poesia BASENAME: o-facho-concurso-de-poesia DATE: Fri, 09 Jan 2015 04:33:23 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º
15005 Crunha

CONCURSO DE POESIA CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO.


A Agrupaçom Cultural O FACHO acordou recuperar e convocar o Concurso de Poesia, que nesta nova etapa, se regerá polas seguintes bases:

1º) Ao prémio de poesia d'O Facho poderám concorrer qualquer pessoa até os 35 anos de idade e sempre que nom tenha publicado nengum livro individual de poesia e a obra seja inédita e nom ter sido premiada com anterioridade em qualquer outro concurso ou certame.
A obra presentada deve estar escrita em língua galega em qualquer das três normas ortográficas (AGAL, PADROM, RAG) e com um máximo de umha obra por autor. É responsabilidade do júri do prémio determinar se algum dos trabalhos apresentados possui ou nom as características para ser considerado ?livro?. Porém, recomenda-se que tenham umha extensom mínima de 300 versos.
2º) Os originais para o Concurso enviaram-se por triplicado devidamente encadernados, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara, à sé da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Federico Tápia n.º 12-1º - Crunha (15005) ou a Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal d'A Crunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.
3º) Estabelece-se como prémio único a ediçom da obra premiada. O Facho fará a entrega ao/à autor/a de 100 exemplares.
4º) O prazo de admissom de originais finda o dia 31 de Março do 2015 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.
5º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo estará composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito da escrita literária, da ediçom ou da crítica.
6º) O júri poderá declarar deserto o prémio do concurso e resolvera aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom. Assim mesmo, o júri escolherá de entre os trabalhos apresentados um único libro. Ademais, poderá deixar constáncia na acta outros títulos considere merecedores de ser publicados, nom significando isto nengum compromisso por parte d'O Facho. Nom se fará referencia na acta ao nome dos autores ou autoras dos livros mencionados.
7º) O Facho disporia do prazo de um ano para editar o livro. Transcorrido esse tempo, o autor ou autora poderá dispor da obra com a única condiçom de que deverá deixar constáncia do galardom em sucessivas ediçons do livro.
8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.
9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no local de O Facho, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom. No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.
10º)Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

Correo electrónico: o_facho_a_cultural@yahoo.com.br
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d'O Facho

Na Crunha, 08 Janeiro 2015

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de Teatro Infantil BASENAME: o-facho-concurso-de-teatro-infantil-17 DATE: Fri, 09 Jan 2015 04:31:33 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º
15005 Crunha

CONCURSO DE TEATRO INFANTIL CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO.


Assumindo como próprias as palavras de Juan Ramón Jiménez quando afirmava que ?Teatro infantil é aquele que também lhe gosta aos nenos?, a Agrupaçom Cultural O FACHO acordou convocar o Concurso de Teatro Infantil, que, nesta nova etapa, se regerá polas seguintes bases:

1º) Poderám optar ao devandito prémio qualquer pessoa, sem restriçom, sempre que a obra seja inédita e redigida em língua galega, -em qualquer norma ortográfica (AGAL, PADROM, RAG)- nom representadas, nem premiadas noutros certames.
2º) Estabelece-se como prémio único de 200,.- ? e umha biblioteca de livros teatrais.
3º) A obra, que nom poderá exceder os 80 fólios, será apresenteada por triplicado, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara.
4º) Os originais para o Concurso enviaram-se por correio à sé da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Federico Tápia n.º 12-1º - Crunha (15005) ou a Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal d'A Crunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.
5º) O prazo de admissom de originais finda o dia 31 de Março do 2015 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.
6º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo está composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego.
7º) O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom.
8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.
9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no local de O Facho, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom. No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.
Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

Correo electrónico: o_facho_a_cultural@yahoo.com.br
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d'O Facho

Na Crunha, 08 Janeiro 2015

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Francisco Jorquera Caselas - "O Direito a Decidir? BASENAME: o-facho-francisco-jorquera-caselas-o-direito-a-decidir DATE: Tue, 06 Jan 2015 17:29:41 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Federico Tapia 12-1º
15005 Crunha

A Agrupaçom Cultural ?O Facho? d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2014-15

Palestra:

O vindouro dia 13 de Janeiro, terça (martes), o deputado por B.N.G no Parlamento de Galiza, Francisco Jorquera Caselas, intervirá dentro do Ciclo: Economia, História e Realidade Social. A sua exposiçom versará sobre: "O Direito a Decidir?.

Jorquera Caselas é licenciado em Geografia e Historia pola U.S.C.. Iniciou a sua militância no nacionalismo dentro do movimento estudantil, formando parte da organizaçom ERGA entre 1978-1986, da que chegou a ser secretario nacional e membro fundador dos Comités Abertos. Militou na Assembleia Nacional-Popular Galega (AN-PG) até 1982, ano da fundaçom do BNG, do que é membro fundador e membro da direcçom.

Foi designado senador em representaçom do Parlamento da Galiza entre 2005 e 2008. Nas eleiçons gerais de 2008 e 2011 foi cabeça de lista do BNG ao Congresso dos Deputados pola A Corunha, resultando elegido. A finais de Janeiro de 2012 foi eleito candidato à presidência da Junta de Galiza polo BNG para os comícios de 2012.

Dia: 13 Janeiro ? Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras ? Rua Sinagoga 22
Cidade Velha ? Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d'O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: Cathryn Teasley Severino BASENAME: cathryn-teasley-severino DATE: Thu, 18 Dec 2014 21:50:19 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Para visualizar a presentación prema aqui Teasley.ppt

O passado dia 16 de Dezembro, terça (martes), a Doutora e Professora da UDC, Cathryn Teasley Severino falou dentro do ciclo, Economia, História, e Realidade Social. A sua charla versou sobre: ?A segregaçom de facto de comunidades locais?

Cathryn Teasley Severino
mantem como eido do seu trabalho académico o fomento da justiça intre-cultural mediante a Pedagogia Crítica, a investigaçom etnográfica, etc... Na sua interessante palestra, a professora Teasley Severino mostrou com diversas dicas a situaçom de segregaçom na que se acham as minorias culturais dentro do Estado Espanhol.

Ao findar a sua conferência, a palestrista mantivo um curto mas muito interessante colóquio com os cidadás assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Cathryn Teasley Severino - ?A segregaçom de facto de comunidades locais?. BASENAME: o-facho-cathryn-teasley-severino-a-segregacom-de-facto-de-comunidades-locais DATE: Fri, 28 Nov 2014 23:50:42 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tapia 12-1º-C
15005 Crunha

A Agrupaçom Cultural O Facho da Crunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2014-15

Palestra

O vindouro dia 16 de Dezembro, terça (martes), a Doutora e Professora da UDC, Cathryn Teasley Severino falará dentro do ciclo, Economia, História, e Realidade Social. A sua charla versará sobre: ?A segregaçom de facto de comunidades locais?

Cathryn Teasley Severino mantem como eido o fomento da justiça intre-cultural mediante a Pedagogia Crítica, a investigaçom etnográfica, a formaçom do professorado e a Educaçom para a Paz, todo o qual reflecte-se tanto na sua docência como no trabalho da tese de doutoramento sobre a recente incorporaçom do alunado romaní/gitano na Educaçom Secundaria em Espanha.

A professora, Teasley Severino, tem publicado diversos livros entre os que sublinhamos: ?Globalizing Cultural Studies: Ethnographic Interventions in Theory, Method, and Policy?, que examina o papel dos Estudos Culturais e a etnografia no âmbito educativo, entre outros. Coordenou, junto com Cameron McCarthy, o volume colectivo ?Transnational Perspectives on Culture, Policy and Education: Redirecting Cultural Studies in Neoliberal Times?, que conta com colaboradores/as procedentes de diversos países. ?Volver a pensar a educaçom?, livro de dous volumes coordenado polo professor da UDC Jurjo Torres Santomé.
Assim mesmo escreveu múltiplos artigos em revistas de investigaçom etnografica e educativa: Aprendizagens pós-coloniais em tempos neocoloniais, B.A.G.L.P. Os ?outros? de sempre: xitanidade, cidadanía e educación, R.G.O. etc...


Dia: 16 de Dezembro 2014 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras
Rua Sinagoga-Cidade Velha ? Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

Todas as palestras podem-se ouvir em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?O momento presente da pesca na Galiza? por Carmen Garcia Negro BASENAME: carmen-garcia-negro DATE: Thu, 27 Nov 2014 17:23:41 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Com grande sucesso, o passado dia 25 de Novembro, a Doutora e Professora, Maria do Carmo Garcia-Negro falou dentro do Ciclo: Economia, História, e Ciências Sociais, com a sua exposiçom intitulada: ?O momento presente da pesca na Galiza?.

A sua dilatada experiência e trajectória investigadora fai da professora, Maria do Carmo Garcia-Negro umha das especialistas que melhor conhece o eido da economia da pesca na Galiza. Na sua interessante palestra, a investigadora Carmo Garcia Negro mostrou como os diversos desenvolvimentos das empresas galegas adicadas a captura, produçom, e comercializaçom do pescado ( peixe, vivalvos, etc...) estám presentes no mercado do ?peixe? mundial com múltiples e diversas politicas produtivas e económicas

Ao findar a sua exposiçom mantivo um curto mas muito interessante colóquio com os cidadás assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Maria do Carmo García-Negro - ?O momento presente da pesca na Galiza?. BASENAME: o-facho-maria-do-carmo-garcia-negro-o-momento-presente-da-pesca-na-galiza DATE: Sun, 23 Nov 2014 20:04:27 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Federico Tapia 12-1º
15005 Crunha


A Agrupaçom Cultural ?O Facho? d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2014-15.


Palestra:

O dia 25 de Novembro, a Doutora e Professora, Maria do Carmo García-Negro falará dentro do Ciclo: Economia, História, e Ciências Sociais, com a sua exposiçom intitulada: ?O momento presente da pesca na Galiza?.

Carmo Garcia Negro é doutora em Ciências Económicas e Empresariais e professora titular do departamento de Economia Aplicada da USC. Foi directora do Centro de Documentaçom Europeia (1990-1994). Directora do Grupo de Investigaçom de Economia Pesqueira e Recursos Naturais e Directora do Máster em Economia Pesqueira.
As linhas de investigaçom nas que trabalha som: Economia de Galiza, Economia Pesqueira, Estudos de género, Energia, recursos naturais e médios ambiente. É membro da ponência de pesca do projecto de investigaçom "Galiza 2000" dirigido polos investigadores Gómez e Díaz-Castroverde, Santiago de Compostela. Entre os seus trabalhos dirigidos podemos destacar: Censo das indústrias de primeira transformaçom pesqueira. Comercializaçom da pesca no mercado único; Tábuas Input-Output 1995 do sector pesqueiro galego-conserva; Informe da avaliaçom económica dos danos produzidos pola maré negra do "Aegen Sea" (1994-99); Tábua Input-Output pesca-conserva galega 1999 (2000-2001) e Tábuas Input-Output 2000 (em termos físicos) da energia em Galiza, Efeitos a médio e longo prazo sobre a economia pesqueira provocados polos vertidos de petróleo: o caso do Prestige (2003-2006) ·.


Dia: 25 de Novembro 2014 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Artabras
Rua Sinagoga 22- Cidade Velha ? Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d'O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: A Questom Celta na Galiza por Filipe-Seném Lopes Gomes BASENAME: felipe-senen DATE: Thu, 13 Nov 2014 15:21:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado 11 de Novembro, terça, o arqueólogo e historiador, Filipe-Seném Lopes Gomes dissertou dentro do Ciclo, História, Economia e, Ciências Sociais, organizado pola nossa Agrupaçom. A sua exposiçom: ?A Questom Celta na Galiza? que foi seguida com grande interesse pola cidadania assistente.

Filipe-Seném, encetou a sua exposiçom perguntando-se se Galiza podia ser considerada um país celta. A continuaçom mostrou com prolixos argumentos tanto arqueológicos como documentais, que tal asseveraçom é certa; ainda que também sublinhou que no País existem outras visons que nom participam deste critério.

Ao findar houvo umha muito interessante debate com o público presente.

----- COMMENT: AUTHOR: Tareija [Visitante] DATE: Sat, 15 Nov 2014 16:19:30 +0000 URL:

Isto nom vai

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ? A desgalizaçom da política galega. Aspectos? por Anjo Quintana BASENAME: anxo-quintana DATE: Sat, 08 Nov 2014 20:09:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Com grande sucesso, o passado dia 30 de Outubro o ex-vicepresidente da Junta de Galiza, Anjo Quintana falou dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais organizado pola nossa Associaçom, sobre ? A desgalizaçom da política galega. Aspectos? .A sua dilatada experiência como político e activista social.

No desenvolvimento da sua interessante palestra, Anjo Quintana como profundo conhecedor da realidade política galega, mostrou aos assistentes que ateigavam a sala, o perigo de que o povo galego, nestes tempos prévios as grandes mudanças políticas que estám a nascer dentro do Estado espanhol, seja um convidado de pedra por carência de organizaçons políticas que tenham como eixo do seu que-fazer a Galiza como especifidade política. E como esta ausência da nova conformaçom do Estado, levará a Galiza a umha maior servidume como povo e naçom.

A findar a sua exposiçom o conferenciante mantivo um muito interessante colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Filipe-Seném Lopes - ?A Questom Celta na Galiza?. BASENAME: o-facho-filipe-senem-lopes-a-questom-celta-na-galiza DATE: Thu, 06 Nov 2014 23:20:30 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 Crunha

A Agrupaçom Cultural ?O Facho? da Crunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2014-15.

Palestra:

O vindouro 11 de Novembro, terça (martes), o arqueólogo e historiador, Filipe-Seném Lopes Gomes falará dentro do Ciclo, História, Economia e, Ciências Sociais, com a sua sua exposiçom: ?A Questom Celta na Galiza?.

Filipe-Seném, é um activo intelectual comprometido com a normalizaçom e a dignificaçom cultural de Galiza. É co-fundador de vários colectivos dedicados à sensibilizaçom sobre o património cultural. Criador do boletim ?Brigantium? para dar a conhecer e sensibilizar sobre as questons arqueológicas e patrimoniais da cultura de Galiza. Coordena trabalhos de prospecçom arqueológica submarina co Grupo de Investigaçom e resgate Arqueológico Sub-acuático (GIRAS), dirigido por Rafael Mejuto. Assim mesmo é numerário do Instituto José Cornide de Estudos Corunheses. Co-fundador e animador de ?Amigos do Museu Arqueológico da Corunha?, inspirador e base de ?Amigos dos Museus de Galicia?, associaçom pioneira na sensibilizaçom sobre a imensidade do património cultural de Galicia, com iniciativas como o ?Prémio Pedra do Destino? à defesa do património cultural e as ?jeiras? ou excursons guiadas ao longo de todo o ano por Galicia, como um jeito de conhecer para querer e defender o património.

É autor de numerosa obra, entre livros e ensaios, só sublinharemos alguns dos mesmos: Os primeiros galegos, Pré-história e arqueologia, História de Galiza (junto outros autores), Os primeiros galegos: pre-história e arqueologia de Galicia, Xaquín Lorenzo ?Xocas?, Arqueologia submarina, os materiais procedentes da bádia Corunhesa, O folclore do Castro de Viladonga e da sua contorna, Defender o património cultural, fender esquemas de fracasso, Artesanía de Galicia,Festas populares de Galicia: Nadal, Entroido, Semana Santa, Maios, S. Joám, Magostos, etc...

Dia: 11 de Novembro - Hora: 8 do serám
Local: Portas Artabras
Rua Sinagoga 22- Cidade Velha-Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: ?Câmbios na Economia Galega nas últimas décadas, perspectivas? por Manuel Gonçáles Lopes BASENAME: manuel-goncales-lopes DATE: Wed, 29 Oct 2014 19:31:22 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 28 de Outubro, o Professor de Economia na USC, Manuel Gonçalves Lopes ofereceu umha interessantíssima palestra dentro do Ciclo, A Economia Galega, Hoje. A sua exposiçom: ?Câmbios na Economia Galega nas últimas décadas, perspectivas? foi seguida com grande interesse polos assistentes que ateigavam o salom de actos de Portas Artabras.

A exposiçom desenvolta polo conferencista mostrou como a economia produtiva galega acha-se bloqueada por decisons alheias ao sujeito colectivo que é o povo galego. E como elemento bascular do divorcio entre o desenvolvimento da economia do País e as políticas económicas levadas a cabo pola burocracia de Bruxelas e seguidas servilmente polo actual governo galego e o central em contra do bem-estar da povoaçom galega. Mostrou com diferentes gráficas o desastre a que nos abocárom as concepçons neo-liberais da economia com as suas conseqüências de desemprego e miserabilizaçom dos sectores populares da povoaçom.

Ao findar da conferencia, o professor Gonçalves Lopes mantivo um palpitante colóquio com publico.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Manuel Gonçáles Lopes-?Câmbios na Economia Galega nas últimas décadas, perspectivas" BASENAME: o-facho-manuel-goncales-lopes-cambios-na-economia-galega-nas-ultimas-decadas-perspectivas DATE: Fri, 17 Oct 2014 09:57:29 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 Crunha

Palestra

O dia 28 de Outubro, o Professor de Economia na USC, Manuel Gonçáles Lopes falará dentro do Ciclo, A Economia Galega, Hoje. A sua exposiçom terá como contido: ?Câmbios na Economia Galega nas últimas décadas, perspectivas?.

Gonçales Lopes é Doutor em C.C.E.E pola USC, trabalhou e ampliou estudos no Reino Unido (U. de Manchester), Dinamarca (Departamento de E. Industrial da Copenhagem Business School), e França (CNRS em Paris). Assim mesmo está em possessom de: Máster of Social Sciencie, Máster of Philosophy pola U. de Manchester. É autor de numerosas publicaçons de âmbito nacional e internacional, nos campos da Economia da Inovaçom e o Desenvolvimento assim como no da Economia Regional na Europa. Ademais do trabalho académico, conta com experiência nas áreas de Cooperaçom para o Desenvolvimento e de Projectos Europeus. Participou em qualidade de investigador principal da USC num projecto da U. de Bergen de Noruega.

Tem publicados diversos ensaios e livros, tanto a título individual como colectivo: Production changes in the Spanish codfishing industry, A diversidade da innovación. Unha perspectiva sectorial, ?A colaboración entre universidade e industria no marco dos sistemas rexionais de innovación: o caso galego?, ?Capital extranjero e innovación en Galicia?, ?El sistema gallego de Innovación: características, debilidades, y potencialidades?, etc...


Dia: 28 de Outubro do 2014 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras
Rua Sinagoga ? Cidade Velha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

As palestras podem ser ouvidas em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?As craves do assalto ao Estado de Bem-Estar? por Antom Losada BASENAME: anton-losada DATE: Thu, 16 Oct 2014 20:34:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: Resenhas TAGS: ----- BODY:

Seguindo com as palestras organizadas pola Agrupaçom Cultural O Facho, o passado dia 14 de Outubro, o professor na USC, Antom Losada Travada, intervéu dentro do ciclo, Economia, História, e Realidade Social, com a sua exposiçom intitulada ?As craves do assalto ao Estado de Bem-Estar?

Com umha sala ateigada de público, o professor Antom Losada Travada compartilhou com os assistentes sobre as politicas de saqueios dos bens públicos dos cidadás auspiciados polos políticos da ?Casta? em favor das oligarquias financieras.

Ao findar a sua exposiçom houvo um colóquio com grande participaçom dos assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Antom Losada Travada, ?As craves do assalto ao Estado de Bem-Estar? BASENAME: o-facho-antom-losada-travada-as-craves-do-assalto-ao-estado-de-bem-estar DATE: Sun, 05 Oct 2014 19:30:49 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 Crunha


Palestra


A Agrupaçom Cultural O Facho tem a bem o convidar à palestra do vindouro dia 14 de Outubro, segunda (martes). O professor na USC, Antom Losada Travada, intervirá dentro do ciclo, Economia, História, e Realidade Social, com a sua exposiçom intitulada ?As craves do assalto ao Estado de Bem-Estar?

Losada Travada é professor de Ciência Política na USC. Doutor em Direito por essa Universidade com a tese: O impacto dumha política sobre a consolidaçom institucional da autonomia: análise da política de pesca em Galiza. Também, foi investigador visitante na Universidade de Georgetown de Washington. Máster em gestom pública pola UAB.
Começou no jornalismo como guionista em RNE, TVE e TVG. Como articulista trabalhou em La Voz da Galiza, em Diário16 e no País. No Grupo Voz ocupou postos executivos como adjunto ao conselheiro delegado e director geral de Rádio Voz (1995-1997). Actualmente é analista da Ser, escreve para e colabora em diversos programas de televisom.
Entre 2005 e 2007 ocupou o cargo de secretário geral de Relaçons Institucionais da Junta de Galiza e secretário geral da Vice-Presidencia no Governo bipartito BNG-PsdeG.

Entre a sua obra cabe sublinhar os livros: Da política do mar. Políticas públicas e autonomia. O caso da pesca galega, Piratas de lo Público, neste último livro trata a temática a desenvolver na palestra. Assim mesmo é autor de numerosos artigos e estudos académicos sobre políticas públicas, gestom pública, federalismo e nacionalismo.
Dia: 14 de Outubro do 2014 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras
Rua Sinagoga ? Cidade Velha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

Todas as palestras estám em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "Efeitos territoriais da Política Agrária Comum (PAC). O caso de Galiza" por Mar Peres Fra BASENAME: o-facho-efeitos-territoriais-da-politica-economica-comum-o-caso-de-galiza-por-mar-peres-fra DATE: Fri, 03 Oct 2014 15:11:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia de Outubro, a Professora da USC, Mar Peres Fra intervéu dentro do Ciclo: A Economia Galega, Hoje; organizado pola nossa Agrupaçom. Mar Peres compartilhou com os presentes na palestra umha didáctica e amena exposiçom os seus estudos e reflexons sobre: "Efeitos territoriais da política agrária comum (PAC). O caso de Galiza".

Apoiando-se numha documentada informaçom mostrou como desde a sua origem a U.E., a Politica Agraria Comum (PAC) é um dos eixos vertebrares da própria Uniom. No seu discurso revelou como umha política agraria formalmente igualitária de facto converte-se numha política discriminadora ao nom ter em conta a diversidade dos povos e territórios na que é implementada; até a extrema que a desconstruçom da economia agraria galega a PAC é um dos seus piares. Assim como se no começo estas políticas agrarias servírom para criar umha soberania alimentar na Europa, hoje servem para empobrecer aos pequenos labregos em beneficio dos grandes terra-tenentes que som os adjudicatários da maioria das subvençons agrarias, o 20% beneficiários cobram mais do 80% das mesmas. Serva como ilustraçom que o maior favorecido como labregos europeus é a família real britânica, e dentro do Estado Espanhol, podemos achar desde a família de Alba até a família do celebérrimo ministro Cañete.

A PAC é umha política que a traves da sua implantaçom involucra a totalidade agraria da U.E. Caracteriza-se por um feixe de políticas que se poderia definir como espelhos de deformadores, que sob o rubro de beneficiar ao campesinato a quem realmente enriquece é às oligarquias terra-tenentes europeias, mostrando-se umha vez mais a política de saqueio das rendas produzidas polas classes trabalhadoras no seu conjunto som percebidas pola burguesia agraria; à vez que cria um modelo de estruturaçom do sistema agraria europeu e das relaçons entre os países que componhem a U.E.

Com grande precisom e baseando-se em gráficas que mostravam o desenvolvimento da PAC tanto sincronicamente como diacronicamente perfilou como a consolidaçom desta política está acompanhada com políticas sistematizadas de ataque e desmantelamento do sector agrário nos países da U.E. com tardia incorporaçom a mesma.

Temos que sublinhar que o tempo se fizo-se cativo para tam interessante exposiçom assim como para o posterior debate.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Mar Peres Fra - "Efeitos territoriais da política económica comum. O caso de Galiza". BASENAME: o-facho-mar-peres-fra-efeitos-territoriais-da-politica-economica-comum-o-caso-de-galiza DATE: Thu, 25 Sep 2014 02:52:43 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Taipa 12-1º
15011 Crunha


O vindouro dia 1 de Outubro, a Professora da USC, Mar Peres Fra falará dentro do Ciclo: A Economia Galega, Hoje. A sua exposiçom versará sobre: "Efeitos territoriais da política económica comum. O caso de Galiza".

A Professora Mar Peres Fra é Doutora em CC. Económicas pola Universidade de Santiago de Compostela. Desde 1996 exerce como docente nessa mesma Universidade, no Departamento de Economia Aplicada, Área de Economia, Sociologia e Política Agrária. A sua linha de investigaçom centra-se na análise, avaliaçom e desenho de políticas de desenvolvimento de áreas rurais.

Ao longo destes anos tem trabalhado como investigadora convidada nas Universidades de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal), na Universidade Técnica de Lisboa (Portugal) e no Rural Economy Research Centre-TEAGASC (Irlanda).Do ano 2005 ao 2007 desempenhou o cargo de Subdirectora Geral de Coordenaçom e Planificaçom para o Desenvolvimento Rural na Agencia Galega de Desenvolvimento Rural (Conselharia do Médio Rural).

É autora de inumeráveis investigaçons assim como de obras divulgativas encol a Economia Galega.

Dia: 01 de Outubro 2014 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras . Rua Sinagoga 22
Cidade Velha ? A Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

Todas as palestras podem ser ouvidas em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?A Pré-História, a Lingüística e Galiza: Antigos laços entre Galiza e Irlanda polo professor Séamas Ó Direáin BASENAME: james-duran DATE: Wed, 24 Sep 2014 15:59:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 23 de Setembro do 2014, às 8 do serám, o Doutor em Lingüística pola Universidade de Stanford -EE.UU e investigador, James Duran (Séamas Ó Direáin) intervéu dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais com a sua palestra: ?A Pré-História, a Lingüística e Galiza: Antigos Laços entre Galiza e Irlanda".
Com umha sala ateigada de público, o professor Séamas Ó Direáin compartilhou com os assistentes sobre os manifestos indícios entre Irlanda e Galiza, desde achados lingüísticos até manifestaçons etnográficas e arqueológicas.
Ao findar a sua exposiçom houvo um colóquio com grande participaçom dos assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: James Duran (Séamas Ó Direáin) - ?A Pré-História, a Lingüística e Galiza: Antigos Laços entre Galiza e Irlanda". BASENAME: o-facho-james-duran-seamas-o-direain-a-pre-historia-a-lingueistica-e-galiza-antigos-lacos-entre-galiza-e-irlanda DATE: Thu, 11 Sep 2014 00:39:10 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Taipa 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural ?O Facho? d?A Corunha enceta os seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2014-15.

Palestra:

O vindouro dia 23 de Setembro do 2014, às 8 do serám, o Doutor em lingüística gaélica e investigador, James Duran (Séamas Ó Direáin) falará dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais. A sua charla intitula-se: ?A Pré-História, a Lingüística e Galiza: Antigos Laços entre Galiza e Irlanda".

Séamas Ó Direáin é Doutor em Lingüística pola Universidade de Stanford -EE.UU- Exerceu como professor nas Universidades de: Sam Jose State University; B.A., Ciếncias Sociais. Duquesne University; M.A., Estudos Africanos. Michigan State University; M. A., Lingüística. Stanford University; Ph.D., Lingüística.
Em Califórnia deu aulas de lingüística aplicada bilingüismo, inglês como segunda língua, e gaélico irlandês moderno n'Os Ángeles na UCLA. Loyola Marymount University, etc...
Em Irlanda foi professor de dialectologia, terminologia, história e teoria da traduçom, e lingüística no University College, Cork. No University College, Galway, em gaélico-irlandês.
Como investigador tem publicado diversos livros e numerosos trabalhos. Os mais recentes: The Survival and Growth of Gaelic Language Communities, Journal of Celtic Language Learning. Em preparaçom: A Survey of Spoken Irish Gaelic in the Aran Islands. Co.Galway, baseada em 25 anos de investigaçom sobre as falas das Ilhas de Arán.

Dia: 23 de Setembro do 2014 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Ártabras
Cidade Velha ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO - Rejeita dedicar o Dia das Letras Galegas 2015 a Xosé Filgueira Valverde BASENAME: o-facho-rejeita-dedicar-o-dia-das-letras-galegas-2015-a-xose-filgueira-valverde DATE: Wed, 16 Jul 2014 09:13:59 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Agrupaçom Cultural O Facho rejeita dedicar o Dia das Letras Galegas 2015 a Xosé Filgueira Valverde

A designaçom de Filgueira Valverde como pessoeiro no dia mais simbólico da Língua e Cultura Galega é um aldraje para todos os cidadaos que sofrêrom torturas, morte, cadeia, e exílio em defesa das liberdades do povo galego. Assim mesmo é umha afronta a toda a história de resistência na defesa da língua e cultura galega levada a cabo por mulheres e homens das distintas associaçons culturais do País na longa noite de pedra.

O falangista Filgueira Valverde participou desde o começo do Alçamento Fascista do ano 1936, formou parte do mesmo, tanto polo rádio como em jornais chamou em tomar parte do genocídio franquista. Naqueles momentos centos e milheiros de galegos eram desaparecidos com um tiro na caluga na beira das estradas. Como prémio foi procurador nas Cortes franquistas, entre outros muitos postos de poder que possuiu no Regime Clerical-Fascista. Regime que fizo da perseguiçom mais feroz da língua e cultura galega um dos seus objectivos, e extirpar deste jeito toda raizame de pertença à naçom galega, com conseqüências que hoje estamos a padecer os cidadaos galegos.

Nengumha obra literária, cientifica, artística, pode acochar à trajectória social e política de umha pessoa. A dignidade de um povo e de umha cultura nom é indiferente à barbárie.

A língua a cultura galega nom pode estar seqüestrada por uns mandarins/nas que se consideram com direito de pernada.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Entrega dos Prémios Literários BASENAME: entrega-premios-2014 DATE: Mon, 09 Jun 2014 20:24:06 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O dia 6 do mês que corre, decorreu na Sala de Actos da Once da Crunha, a cerimónia de entrega dos Prémios Literários d'O Facho: Contos de Nenos para Nenos e Teatro Infantil que contárom com a colaboraçom de Casa Hamlet, Ediçons Xerais, Editorial Galaxia, e Editorial Toxos Outos.

Na ocasiom estivérom presentes para outorgar os prémios ao seleccionados, os membros dos júris: Manuel Lourenço, Xabier P. do Campo, Xosé Manuel Martínez Oca, que elogiárom as obras premiadas assim como aos seus autores.

Posteriormente houvo umha colaçom na que participárom os premiados com as suas familias.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Resoluçom do "Concurso de Teatro Infantil" BASENAME: o-facho-resolucom-do-concurso-de-teatro-infantil-2 DATE: Sat, 31 May 2014 16:11:18 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Federico Tapia 12-1º
15005 Crunha
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/
o.facho_corunha@yahoo.com.br


A Agrupaçom Cultural O FACHO tem a bem de comunicar-lhes o veredicto do concurso ?Teatro Infantil? na convocatória do ano 2014, segundo acordo do júri formado polos dramaturgos: Manuel Lourenço Pérez, Carme Martínez Mosquera, Rubém Ruibal Armesto.

Obra: Moito morro corporation Sociedade Ilimitada
Autor: Carlos Labraña

Agradecemos a colaboraçom de: Galaxia, Casa Hamlet, Xerais; assim como a participaçom de todos os/as concursantes e felicitamos especialmente aos ganhador. Também queremos recordar que o acto de entrega de diplomas e prémios será o dia 6 de Junho as 19 H , no Salom de actos da ONCE, Cantom Grande, 3 - Crunha.
Parabéns e cumprimentos.

Assdo.: Henrique Sánchez Rodríguez, da Agrupaçom O Facho e Secretario do Júri. Telefone : 619.536.540


Na cidade da Crunha, 24 de Maio de 2014

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Resoluçom do "Concurso de Contos de Nenos para Nenos" BASENAME: o-facho-resolucom-do-concurso-de-contos-de-nenos-para-nenos DATE: Sat, 31 May 2014 16:08:43 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Federico Tapia 12-1º
15005 Crunha
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/
o.facho_corunha@yahoo.com.br

A Agrupaçom Cultural O FACHO tem a bem de comunicar-lhes o veredicto do concurso literário ?Contos de nenos para nenos? na convocatória do ano 2014, segundo acordo do júri formado polos escritores Xabier P. Docampo, Breogán Riveiro Vázquez, Xosé Manuel Martínez Oca.

1º.- Prémios da Categoria A (Nenos e nenas de 9 a 12 anos):

Primeiro prémio: ?Onde estás?? de Claudia Neira Pérez
Aluna do IES do Caminho, de Palas de Rei (Lugo)
Segundo prémio: ?O espantalho? de Victor Vidal Anta
Aluno do CEIP Tuela Bibey de Lubian (Zamora)

2º.- Prémios da categoria B . (Rapazes e rapazas de 13 a 16 anos):

Primeiro prémio: ?Onde remata o real? e comezo eu? de Alba Pérez Barcala
Aluna do IES de Cacheiras, Teo (A Corunha)
Segundo prémio: ?Na cara escura da Lúa? de Helena Aurora Risco Montero
Aluna do IES Lucus Augusti de Lugo

Agradecemos a colaboraçom das editoriais: Galáxia, Toxos Outos, Xerais; assim como a participaçom de todos os/as concursantes e felicitamos especialmente às ganhadoras e ganhadores. Também queremos recordar que o acto de entrega de diplomas e prémios será o dia 6 de Junho as 19 H , no Salom de actos da ONCE, Cantom Grande, 3 - Crunha.
Parabéns e cumprimentos.

Asdo.: Soledad González Maside, da Agrupaçom O Facho, e Secretaria do Júri. Telefone : 628 531 082Na cidade da Crunha, 24 de Maio de 2014

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: Letras Galegas-Oferenda Floral BASENAME: title-724 DATE: Fri, 16 May 2014 20:46:42 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Com o galho das Letras Galegas o dia 13 de Maio do 2014, O Facho realizou a oferenda floral diante do monumento a Curros Henriques, na lembrança de todos os bons e generosos que figérom possível a nossa existência como Povo e Naçom.

No mesmo, José L. Rodrigues Pardo, presidente da nossa agrupaçom pronunciou umhas palavras sobre Xosé M. Dias Castro, o escritor homenageado este ano com o Dia das Letras Galegas. Ao findar o acto todo-los presentes cantárom o Hino Galego acompanhados de música de gaiteiros

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: Xosé M. Dias Castro por Júlio Lopes Valcárcel BASENAME: julio-lopes-valcarcel DATE: Fri, 16 May 2014 20:46:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Com o galho das Letras Galegas o dia 13 de Maio do 2014, o intelectual e poeta Júlio Lopes Valcárcel comentou com os assistentes à palestra a sua leitura sobre o escritor homenageado este ano com o Dia das Letras Galegas, Xosé M. Dias Castro. Na sua exposiçom o palestrista deu a conhecer distintos aspectos tanto literários como pessoais de Dias Castro.

Ao findar a sua exposiçom houvo um colóquio com grande participaçom dos assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?Galiza e Tagore? por José Paz Rodrigues BASENAME: o-facho-jose-paz-rodrigues-galiza-e-tagore-1 DATE: Sat, 10 May 2014 16:40:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: Resenhas TAGS: ----- BODY:

Com umha sala ateigada de público, o Professor jubilado da UDV, José Paz Rodrigues, compartilhou com os assistentes sobre a relaçom existente entre diversos pensadores e autores galegos com a literatura e o pensamentode R. Tagore, que com a sua escrita, em todos os eidos da literatura e do pensamento transcendeu até ser considerado com um dos maiores intelectuais do século XX.

Dando a conhecer distintos escritos de intelectuais galegos sobre a figura de Tagore, mostrou o grande interesse que despertou dentro da geraçom Nós, em particular em V. Risco, que chegou a viajar a Berlim para o escuitar.

Ao findar a sua exposiçom houvo um colóquio com grande participaçom dos assistentes.

Tagore1.doc Tagore2.doc Tagore3.doc Tagore4.pdf Tagore5.pdf

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Letras Galegas: Júlio Lopes Valcárcel - Xosé Maria Díaz Castro BASENAME: o-facho-letras-galegas-julio-lopes-valcarcel-xose-maria-diaz-castro DATE: Fri, 09 May 2014 17:01:02 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 A Corunha


Palestra

A Agrupaçom Cultural O Facho tem a bem o convidar a assistir à palestra que o vindouro dia 13 de Maio, o escritor e poeta, Júlio Lopes Valcárcel que falará sobre o poeta d'Os Vilares de Parga, Xosé Maria Díaz Castro, figura homenageada neste ano com o galho das Letras Galegas.

Lopes Valcárcel é membro destacado da Geraçom Poética dos 80, figura nas mais importantes antologias da poesia galega contemporânea, como Escolma da Poesía galega, Poesía Galega de hoy, etc... Os seus poemas fôrom traduzidos ao espanhol, catalám, inglês, italiano, alemám, russo e francês. É colaborador habitual de prensa e radio, membro da Asociación Española de Críticos Literarios,

Assim mesmo está em possessom, entre outros, dos prémios Celso Emílio Ferreiro, Antón Tovar e Miguel González Garcés, sendo Premio da Crítica Española em duas ocasions. Entre os seus livros podemos citar Víspera do día, Solaina da ausencia, Memoria de agosto, Casa última, A melancolía dos corpos e a escolma de poesia mapuche traduzida ao galego Lúa de xemas frías. Em narrativa publicou o libro de relatos Anel de mel e a novela Campo de Marte. Como ensaísta, a ediçom da Poesía galega de Miguel González Garcés, Viaxe ao corazón de Galicia, Sinais na Area, Mineiro de Luz, Confesión de Parte, O escano baleiro

Dia: 13 de Maio do 2014 - Hora: 8 do serao
Local: Portas Artabras
R/ Sinagoga 22- Cidade Velha ? Crunha


J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

Todas as palestras estám em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Letras Galegas-Actos BASENAME: o-facho-letras-galegas-actos DATE: Thu, 08 May 2014 21:57:59 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tapia 12-1º-C
15005 A Corunha

Actos com o galho das Letras Galegas do ano 2014

13 de Maio 2014


Manhá

Às 12 e 1/2 da manhá: Oferenda floral nos jardins de Mendes Nunes diante do monumento a Curros Henriques. Falará o presidente d?O Facho, José Luís Rodrigues Pardo, sobre Xosé María Díaz Castro o homenageado este ano com o ?Dia das Letras Galegas? ,
Na cerimonia haverá musica de gaiteiros.

Tarde

Às 8 do serám em Portas Artabras, Rua Sinagoga 22 - Cidade Velha, o poeta e ensaísta, Júlio Lopes Valcárcel falará sobre o poeta d'Os Vilares de Parga, Xosé María Díaz Castro.

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: O galego-português, umha aposta chave no desenvolvimento da Galiza? por David O. Peom Pose - BASENAME: o-facho-david-o-peom-pose-o-galego-portugues-umha-aposta-chave-no-desenvolvimento-da-galiza-1 DATE: Mon, 05 May 2014 12:16:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: Resenhas TAGS: ----- BODY:

O passado 30 de Abril e perante um interessado público, o professor da UDC, David O. Peom Pose, compartilhou umha muito interessante palestra sobre: O galego-português, umha aposta chave no desenvolvimento da Galiza?.

Na sua exposiçom, apoiada com esquemas e imagens que dialogavam com a conferencia avalada desde a experiência pessoal, mostrou como o galego-português é um veiculo nom só de cultural senom também umha ferramenta de desenvolvimento económico do País, e um elemento curricular de grande valor na Europa.

Umha vez findada a sua exposiçom houvo um interessante colóquio com os assistentes

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: José Paz Rodrigues - ?Galiza e Tagore? BASENAME: o-facho-jose-paz-rodrigues-galiza-e-tagore DATE: Fri, 02 May 2014 21:06:11 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 Crunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-lo assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2013-14

Palestra

O vindouro dia dia 07 de Maio, quarta (mércores), o Professor jubilado da UDV, José Paz Rodrigues, falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. organizado pola nossa Agrupaçom, com a sua exposiçom intitulada:: ?Galiza e Tagore.? O acto realizara-se em Portas Artabras - Rua Sinagoga 22- Cidade Velha

Paz Rodrigues é académico da AGLP, membro de AGAL, Didacta e Pedagogo Tagoreano e Presidente da ASPGP (Associaçom Sócio-Pedagógica Galaico-Portuguesa). Professor na Universidade de Tagore em Bengala, República da Índia. Assim mesmo é autor de numerosas investigaçons sobre pedagogia, sobre a cultura de Bengala, e um grande conhecedor do cinema hindu, tendo publicado múltiplos trabalhos sobre o mesmo tanto na Uniom Índia como na Galiza. No Portal Galego da Língua sustem as séries: "Dizer e Fazer" e "As Aulas no Cinema".

Dia: 07 de Maio - Hora: 8,00 do serám
Local: Portas Artabras
R/ Sinagoga 22
Cidade Velha ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretario d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: David O. Peom Pose - O galego-português, umha aposta chave no desenvolvimento da Galiza?. BASENAME: o-facho-david-o-peom-pose-o-galego-portugues-umha-aposta-chave-no-desenvolvimento-da-galiza DATE: Wed, 16 Apr 2014 19:36:20 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 A Crunha

A Agrupaçom Cultural ?O Facho? d?A Crunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2013-14.

Palestra

O vindouro dia 30 de Abril do 2014 às 8,00 do serám, terça, o Professor da UDC, David O. Peom Pose, intervirá dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social. A sua charla versará sobre: O galego-português, umha aposta chave no desenvolvimento da Galiza?.

Peom Pose é Lcdo. em Economia pola USC, Doutor em C.C.E.E. e Empresariais pola UDC, assim mesmo está intitulado em Chartered Financial Analyst (CFA) polo CFA Institute e Mestrado em Finanças (MSc Finance) polo Birkbeck College - University of London. Actualmente é professor de Finanças na U. da Crunha, assim mesmo é membro de ?Economistas fronte à crise?.

Como autor tem umha interessantíssima obra, tanto em artigos como em livros. Destes últimos sublinhamos: ?Financial Markets: A Guided Tour?, como co-autor. Tem multiplos trabalhos sobre diferentes aspectos da economia galega e mundial, tanto em médios do País como do estrangeiro, dos mesmos só acentuamos: A Crise dos Médios em Galego, Using Behavioral Economics to Analyze Credit Policies on the Banking Industry, Mais Europa e menos España, Pom português no teu CV, Playing with fire: Internal devaluation for GIPSI countries,

.

Dia: 30 de Abril 2014 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Artabras- Rua Sinagoga 22
Cidade Velha - Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "Rosália de Castro, a perspectiva galega do mundo" por Francisco Rodrigues Sanches BASENAME: francisco-rodrigues-sanches DATE: Wed, 02 Apr 2014 11:32:59 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia dia 1 de Abril, terça, o Doutor em Filologia Românica e Catedrático de Literatura espanhola Francisco Rodrigues Sanches, compartilhou com os cidadás assistentes ao ciclo ?Língua, Literatura, e Naçom?, os seus estudos e investigaçons sobre a vida e obra da nossa grande poeta, Rosália de Castro, a perspectiva galega do mundo.

O professor Francisco Rodrigues expujo a sua mui interessante palestra ilustrando-a com significativos poemas da figura estudada. As reflexons expostas polo conferencista leva-nos a afirmar que muitas das eivas e pechas sob os que estavam escravizadas as classes populares galegas seguem hoje tam rejas como há dous séculos: despotismo, emigraçom, miséria, etc.. o que nos leva a pensar se de facto nom existe umha política desenhada para Nós desaparecermos como povo e naçom.

Como sempre ao findar a sua exposiçom o conferenciante mantivo um colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Francisco Rodrigues Sanches - Rosalia de Castro, a perspectiva galega do mundo BASENAME: o-facho-francisco-rodrigues-sanches-rosalia-de-castro-a-perspectiva-galega-do-mundo DATE: Thu, 27 Mar 2014 23:55:53 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2013-14

Palestra

O vindouro dia 1 de Abril, terça-feira (martes), o Doutor em Filologia Românica e Catedrático de Literatura espanhola Francisco Rodrigues Sanches, falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua palestra versará sobre: Rosalia de Castro, a perspectiva galega do mundo. O acto realizara-se às 8 do serám em Portas Artabras, Rua Sinagoga 22 ? Cidade Velha.

Rodrigues Sanches é autor dumha ampla obra de investigaçom e ensaio em temas lingüísticos, literários, culturais e políticos desde unha perspectiva nacionalista. Inaugura unha linha de análise sócio-lingüística com a publicaçom de "Conflicto lingüístico e ideoloxía na Galiza". Especialista em figuras de grande relevância como Rosália de Castro -Análise sociolóxica da obra de Rosalía Castro-, Curros Enríquez -A evolución ideolóxica de Manuel Curros Enríquez-, Blanco Amor -O desacougo da nación negada, Eduardo Blanco Amor-. Neste âmbito realizou trabalhos como o ?Literatura galega, problemas de método e interpretación?

Paco Rodrigues foi um dos impulsores da criaçom e dinamizaçom de organizaçons sindicais e políticas como INTG e BNG. Também participou como deputado do Parlamento Galego e nas Cortes Espanholas como membro do Bloque Nacionalista Galego.


Acto: Dia: 1 de Abril 2014 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Artabras
Rua Sinagoga 22 ? Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d'O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?Toponímia Galega? por Antón Luís Santamarina Fernández BASENAME: o-facho-anton-luis-santamarina-fernandez-toponimia-galega-1 DATE: Wed, 26 Mar 2014 12:19:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 25 de Março do 2014 às 8,00 do serám, o Doutor e o Catedrático de Filologia Românica na Faculdade de Filologia da U.S.C. e membro da R. Academia Galega, Antón Luís Santamarina Fernández, falou dentro do ciclo ?Língua, Literatura, e Naçom?, organizado pola nossa
Agrupaçom. A sua conferencia intitulada ?Toponímia Galega? decorreu no local social de ?Portas Artabras?, e foi seguida com grande interesse polo publico assistente.

Santamarina Fernandes mostrou numha exaustiva exposiçom o processo de configuraçom da toponímia do País, e como na Galiza cada recuncho, cada lugar tem a sua denominaçom e nunca repetitiva, pateteando isto a grande riqueza lingüística e conceptual nom só da linguagem galega assim como do imaginário da sua gente.

Ao findar a conferencia, o palestrista mantivo um interessante debate.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de Teatro Infantil BASENAME: o-facho-concurso-de-teatro-infantil-16 DATE: Fri, 21 Mar 2014 15:24:29 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º
15005 Crunha

CONCURSO DE TEATRO INFANTIL CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO.

Assumindo como próprias as palavras de Juan Ramón Jiménez quando afirmava que ?Teatro infantil é aquele que também lhe gosta aos nenos?, a Agrupaçom Cultural O FACHO acordou convocar o Concurso de Teatro Infantil, que, nesta nova etapa, se regerá polas seguintes bases:

1º) Poderám optar ao devandito prémio qualquer pessoa, sem restriçom, sempre que a obra seja inédita e redigida em língua galega ?em qualquer tipo de suporte- nom representadas, nem premiadas noutros certames.
2º) Estabelece-se como prémio único de 100,.- ? e umha biblioteca de livros teatrais.
3º) A obra, que nom poderá exceder os 80 fólios, será presenteada por triplicado, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara.
4º) Os originais para o Concurso enviaram-se por correio à sé da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia n.º 12-1º - Crunha (15005) ou a Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal d'A Crunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.
5º) O prazo de admissom de originais finda o dia 15 de Abril do 2014 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.
6º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo está composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego.
7º) O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom.
8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.
9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no local de O Facho, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom. No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.
Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O FachoNa Crunha, 22 Janeiro 2014

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de Contos de Nenos para Nenos BASENAME: o-facho-concurso-de-contos-de-nenos-para-nenos-9 DATE: Fri, 21 Mar 2014 10:26:35 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

CONCURSO LITERÁRIO DE CONTOS DE NENOS PARA NENOS CONVOCADO POLA ASSOCIAÇOM CULTURAL O FACHO

Recuperados em 2008 os prémios literários que desde os anos sessenta convocou O FACHO e nos que participárom ou ganhárom muitos dos escritores e escritoras que hoje fam possível com a sua obra umha literatura galega de qualidade e de grande importância nas letras universais, realiza-se a convocatória para 2014 do XLVI Concurso Literário de ?Contos de Nenos para Nenos?

BASES DO CONCURSO

1. Poderám participar rapazes e raparigas que pressentem as suas obras em Língua galega. Os trabalhos presenteados deveram ser originais e inéditos em toda a sua extensom.

2. O prazo de admissom de originais finaliza o dia 31 de Março de 2014 às doce da noite.

3. A apresentaçom de originais para o Concurso fará-se por correio postal dirigido à sede da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia, 12-1º 15005A Corunha. Podendo fazer individualmente ou por médio do centro onde curse os seus estudos.

4. No caso em que sejam os centros escolares os que pressentem os originais ao Concurso, deveram fazer umha pré-selecçom dum máximo de dous trabalhos por categoria, qualquer outro terá que ser apresentado individualmente.

5. As obras haverem de serem relatos originais e nom estarem editados por nengum procedimento impresso ou electrónico, nem terem sido premiados em qualquer outro concurso ou certame literário e em condiçons para que os seus direitos de publicaçom podam ser cedidos à Associaçom Cultural O FACHO por período de cinco anos contados a partir do dia do falho do júri.

6. Para além da originalidade literária, o júri valorizará a riqueza lingüística e o conhecimento gramatical reflectido nas obras.

7. Estabelecem-se duas categorias:

Categoria A Nenos e nenas de 6 a 12 anos.
Categoria B Rapazes e raparigas de 13 a 16 anos.

8. As quantias dos prémios serám as que seguem:

Categoria A 1º: 100,.- ? em efectivo e umha biblioteca de livros.
2º: 100,.- ? em efectivo e umha biblioteca de livros.

Categoria B 1º: 100,.- ? em efectivo e umha biblioteca de livros.
2º: 100,.- ? em efectivo e umha biblioteca de livros.

9. Cada autor só poderá apresentar umha obra atendo-se aos seguintes limites de extensom:

Categoria A Um máximo de cinco fólios
Categoria B Um máximo de dez fólios

10. As obras haverem de se apresentar por triplicado, manuscritas ou mecanográficas, encadernadas ou grampadas e levaram por detrás do último folio os seguintes dados:

Nome e apelidos do autor/a.
Endereço e telefone. Correio electrónico.
Centro onde cursa os seus estudos.
Categoria na que participa.

11. Os prémios serám escolhidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O Facho em falho que se fará público no mês de Maio.

12. O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as dúvidas na sua interpretaçom.

13. A participaçom neste Concurso implica a aceitaçom das presentes bases.

Correo electrónico: o_facho_a_cultural@yahoo.com.br
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

A Corunha, 31 de Janeiro 2014

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário do Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Antón Luís Santamarina Fernández - ?Toponímia Galega? BASENAME: o-facho-anton-luis-santamarina-fernandez-toponimia-galega DATE: Fri, 21 Mar 2014 04:51:10 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 Crunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-lo assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2013-14

Palestra


O vindouro dia 25 de Março, terça (martes), às 8 do serám; o catedrático de filologia românica na Faculdade de Filologia da U.S.C. e membro da R. Academia Galega, Antón Luís Santamarina Fernández, falará dentro do ciclo ?Língua, Literatura, e Naçom?, com a sua exposiçom intitulada ?Toponímia Galega?. O acto celebrará-se em Portas Artabras, Rua Sinagoga 22 ? Cidade Velha ? Crunha.

Santamarina Fernández, tem trabalhos só ou em colaboraçom em diferentes campos da lingüística e etnografia galegas:

a) Didáctica: Participou na redacçom dos manuais Galego 1 (1971), Galego 2 (1972) e Galego 3 (1974)
b) Gramática: Estudos sobre a gheada, o verbo, o adverbio e as conxuncións que e ca.
c) Planificaçom do corpus: Participou na elaboraçom da normativa ortográfica e morfológica segundo as propostas do ILG (Bases1977) e ILG-RAG (Normas1982 revisadas em 1995 e 2003). Colaborou com M. González nas escolhas léxicas para um Vocabulário ortográfico da língua galega (VOLGA) e redatou em solitário (em 2003) os critérios em que se baseou esta obra. Tem vários trabalhos teóricos sobre o assunto da normativa, entre eles o intitulado ?Norma e estándar? no Lexicon der Romanistischen Linguistik, vol. VI, 2 (1994). Interessou-se igualmente polo incorporaçom das chamadas falas exteriores ao modelo literário galego

Foi co-director, com Manuel González González, do Dicionário da Real Academia Galega de 2012-13

Dia: 25 de Março - Hora: 8 do serám
Local: Portas Artabras
Rua Sinagoga 22 ? Cidade Velha ? Crunha.

J. Alberte Corral Iglesias
Secretario d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: A literátura erótica galega por Júlio Pardo de Neira BASENAME: julio-pardo-de-neira DATE: Wed, 19 Mar 2014 18:56:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 18 de Março, o Prof. Doutor da UDC, Júlio Pardo de Neira, falou dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua palestra tivo como temática: ?A literatura erótica galega?.

Pardo de Neira, numha exposiçom comparativa com outras literaturas puxo de manifesto a carência , agás do período medieval, de umha literatura erótica ou pornográfica galega. Expressou de um jeito bem eloqüente como no actual imaginário literário galego, o sexo é evocado maioritariamente em imagens nom explícitas.
Ao rematar a sua explicaçom mantivo um interessante debate com a cidadania assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: A Paróquia Galega, Possibilidades de Auto-Governo por Joám Evans Pim BASENAME: title-703 DATE: Wed, 12 Mar 2014 15:37:11 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 11 de Março o pesquisador e académico, Joám Evans Pim, intervéu dentro do Ciclo: Economia, História e Ciências Sociais organizado polo O Facho. A sua interessante exposiçom versou sobre: "A Paróquia Galega, Possibilidades de Auto-Governo
Joám Evans expujo a necessidade de recuperar a democracia direta nas paroquias nos eidos que lhe atingem, assim como mostrou que até a existência do Estado moderno os Coutos eram territórios de quase plena soberania. Refazer esta democracia hoje, obriga-nos a procurar novas fórmulas políticas e jurídicas para acada o autogoverno assemblear e comunitário, nom só nas paróquias ou freguesias galegas senom a sua reformulaçom para a sua operatividade nos distintos bairros das cidades.
A sua dissertaçom aberta e de grande interesse foi seguida polo público assistente à conferencia com os que mantivo um apaixonado debate ao findar a palestra.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Júlio Pardo de Neira - ?A literatura erótica galega? BASENAME: o-facho-julio-pardo-de-neira-a-literatura-erotica-galega DATE: Wed, 12 Mar 2014 09:45:45 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho da Corunha convida-lo assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2013-14

Palestra

O vindouro dia 18 de Março, terça-feira (martes), o Prof. Doutor da UDC, Júlio Pardo de Neira, falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua charla versará sobre: ?A literatura erótica galega?. O acto realizara-se em Portas Artabras - Rua Sinagoga 22- Cidade Velha

O professor Pardo de Neira, é doutor em Filologia Galega pola UdC, doutor em Historia Contemporânea pola mesma Universidade e doutor Europeu em Didáctica da Língua e a Literatura pola Universitat de València, sendo assim a única pessoa que no Estado Espanhol conta com três teses de Doutorando. É autor de umha trintena de livros, entre os que destacam ensaios centrados no vanguardismo galego do novecentos, na organizaçom do nacionalismo e do republicanismo na Galiza. Assim mesmo conta com publicaçons sobre o erotismo e a pornografia literária na literatura da Galiza barroca e no feito trovadoresco medieval. Podemos salientar entre a obra publicada: Cultura e República, Evaristo Correa Calderón, Ánxel Fole: Pazos e nacionalismo, O labor lírico do ilustrado cura de Fruíme, Vanguardia Gallega ou o compromisso jornalístico lucense coa II República Espanhola, origens da literatura infantil galega. Fidalguia e cultura palaciana na Galiza do último milénio, Martin de Padroçelos, o primeiro trovador da lírica galego-portuguesa?, A introduçom do vanguardismo na literatura galega,

Também é responsável da ediçom do cancioneiro de Martins de Padroçelos, o primeiro trovador conhecido da literatura galega medieval. Tem participado em muitos congressos, tanto na geografia nacional como estatal e mesmo fora das fronteiras do Estado Espanhol, como professor deu aulas em várias Universidades portuguesas.

Dia: 18 de Março do 2014 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Artabras
Rua Sinagoga 22 - Cidade Velha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretario d?O Facho

----- COMMENT: AUTHOR: Eva [Visitante] DATE: Sat, 15 Mar 2014 09:49:06 +0000 URL:

Que ben! Eu penso ir. O que di o prof. Pardo de Neyra sempre é moi interesante e esta temática máis. Non penso perder este acto. Grazas!

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de Contos de Nenos para Nenos BASENAME: o-facho-concurso-de-contos-de-nenos-para-nenos-8 DATE: Sun, 02 Mar 2014 23:38:36 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

CONCURSO LITERÁRIO DE CONTOS DE NENOS PARA NENOS CONVOCADO POLA ASSOCIAÇOM CULTURAL O FACHO

Recuperados em 2008 os prémios literários que desde os anos sessenta convocou O FACHO e nos que participárom ou ganhárom muitos dos escritores e escritoras que hoje fam possível com a sua obra umha literatura galega de qualidade e de grande importância nas letras universais, realiza-se a convocatória para 2014 do XLVI Concurso Literário de ?Contos de Nenos para Nenos?

BASES DO CONCURSO

1. Poderám participar rapazes e raparigas que pressentem as suas obras em Língua galega. Os trabalhos presenteados deveram ser originais e inéditos em toda a sua extensom.

2. O prazo de admissom de originais finaliza o dia 31 de Março de 2014 às doce da noite.

3. A apresentaçom de originais para o Concurso fará-se por correio postal dirigido à sede da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia, 12-1º 15005A Corunha. Podendo fazer individualmente ou por médio do centro onde curse os seus estudos.

4. No caso em que sejam os centros escolares os que pressentem os originais ao Concurso, deveram fazer umha pré-selecçom dum máximo de dous trabalhos por categoria, qualquer outro terá que ser apresentado individualmente.

5. As obras haverem de serem relatos originais e nom estarem editados por nengum procedimento impresso ou electrónico, nem terem sido premiados em qualquer outro concurso ou certame literário e em condiçons para que os seus direitos de publicaçom podam ser cedidos à Associaçom Cultural O FACHO por período de cinco anos contados a partir do dia do falho do júri.

6. Para além da originalidade literária, o júri valorizará a riqueza lingüística e o conhecimento gramatical reflectido nas obras.

7. Estabelecem-se duas categorias:

Categoria A Nenos e nenas de 6 a 12 anos.
Categoria B Rapazes e raparigas de 13 a 16 anos.

8. As quantias dos prémios serám as que seguem:

Categoria A 1º: 100,.- ? em efectivo e umha biblioteca de livros.
2º: 100,.- ? em efectivo e umha biblioteca de livros.

Categoria B 1º: 100,.- ? em efectivo e umha biblioteca de livros.
2º: 100,.- ? em efectivo e umha biblioteca de livros.

9. Cada autor só poderá apresentar umha obra atendo-se aos seguintes limites de extensom:

Categoria A Um máximo de cinco fólios
Categoria B Um máximo de dez fólios

10. As obras haverem de se apresentar por triplicado, manuscritas ou mecanográficas, encadernadas ou grampadas e levaram por detrás do último folio os seguintes dados:

Nome e apelidos do autor/a.
Endereço e telefone. Correio electrónico.
Centro onde cursa os seus estudos.
Categoria na que participa.

11. Os prémios serám escolhidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O Facho em falho que se fará público no mês de Maio.

12. O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as dúvidas na sua interpretaçom.

13. A participaçom neste Concurso implica a aceitaçom das presentes bases.

Correo electrónico: o_facho_a_cultural@yahoo.com.br
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

A Corunha, 31 de Janeiro 2014

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário do Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de Teatro Infantil BASENAME: o-facho-concurso-de-teatro-infantil-13 DATE: Sun, 02 Mar 2014 23:36:44 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º
15005 Corunha

CONCURSO DE TEATRO INFANTIL CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO.

Assumindo como próprias as palavras de Juan Ramón Jiménez quando afirmava que ?Teatro infantil é aquele que também lhe gosta aos nenos?, a Junta Directiva da Associaçom Cultural O FACHO acordou convocar o Concurso de Teatro Infantil, que, nesta nova etapa, se regerá polas seguintes bases:

1º) Poderám optar ao devandito prémio qualquer pessoa, sem restriçom, sempre que a obra seja inédita e redigida em língua galega ?em qualquer tipo de suporte- nom representadas, nem premiadas noutros certames.
2º) Estabelece-se como prémio único de 100,.- ? e umha biblioteca de livros teatrais.
3º) A obra, que nom poderá exceder os 80 fólios, será presenteada por quintuplicado, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara.
4º) Os originais para o Concurso enviaram-se por correio à sé da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia n.º 12-1º A Corunha (15005) ou a Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal d'A Crunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.
5º) O prazo de admissom de originais finda o dia 31 Março de 2014 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.
6º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo está composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego.
7º) O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom.
8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.
9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no local de O Facho, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom. No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.
Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

Na Crunha, 22 Janeiro 2014

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: A República Galega por Iolanda Dias Peres BASENAME: o-facho-iolanda-dias-peres-a-republica-galega-2 DATE: Tue, 25 Feb 2014 19:11:55 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 20 de dia 20 de Fevereiro, quinta (joves), a a vice-portadora de Alternativa Galega de Esquerdas no Parlamento Galego, e coordenaçom geral de E.U , Iolanda Dias Peres, dissertou sobre: "A República Galega?dentro do Ciclo: Economia, História e Realidade Social organizado pola nossa Agrupaçom.

Iolanda Dias expujo citando distintos estudos sobre o tema da conferencia sobre a necessidade dominante nestes momentos do económico-sócial sobre o nacional; sem que esta primacia poda negar o direito de autodeterminaçom dos povos.

Ao findar a conferencia, a palestrista mantivo um interessante debate.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Joám Evans Pim- "A Parróquia Galega, Possibilidades de Auto-Governo? BASENAME: o-facho-joam-evans-pim-a-paroquia-galega-possibilidades-de-auto-governo-1 DATE: Tue, 25 Feb 2014 11:36:04 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Taipa 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural ?O Facho? d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2013-14

Palestra:

O vindouro dia 11 Março, terça (martes), o pesquisador e académico, Joám Evans Pim, intervirá dentro do Ciclo: Economia, História e Ciências Sociais. A sua exposiçom versará sobre: "A Parróquia Galega, Possibilidades de Auto-Governo? O acto realizara-se em Portas Artabras, Rua Sinagoga 22 ? Cidade Velha. Crunha

Evans Pim fai parte da Academia Galega da Língua Portuguesa e da Associaçom Véspera da Nada por umha Galiza sem petróleo. Trabalha como director do Center for Global Nonkillinga, instituçom sediada no Hawai. Com a qual desenvolveu diversas publicaçons. Entre as mais recentes, Nonkilling Security and the State, Nonkilling Media, assim como um trabalho em War, Peace, and Human Nature (OUP).

Na actualidade completa o seu doutorado em ciências sociais na Universidade Äbo Akademi da Finlândia, onde também lecciona no Mestrado de Investigaçom pola Paz, Mediaçom e Conflictos. Con anterioridade, licenciou-se em Jornalismo na USC e em Antropologia Social e Cultural pola UNED. Contibuiu em obras de referência como The Oxford Intenational Encyclopedia of Political Science (CQ Press/Sage). Assim mesmo foi Director do Curso de Especializaçom em Estudos Árabes e Islâmicos da UIMP, Membro do Conselho Assessor do Centro de Estudos de História do Atlântico (Governo Autónomo da Madeira); Membro do Conselho Assessor da Revista de Estudos Estratégicos da U.F.F. (Brasil); Assessor do Centro de Estudos Estratégicos da U.D.R.(Colômbia); Diretor das revistas Asteriskos e Strategic Evaluation. Tem inumeráveis trabalhos publicados em diversas revistas de investigaçom.

Como membro do Partido da Terra, tem-se implicado na procura de fórmulas políticas e jurídicas para a consecuçom do autogoverno assemblear comunitário nas paróquias galegas.

Dia: 11 Março 2014 ? Hora: 8 do serám
Portas Artabras ? Rua Sinagoga nº 22
Cidade Velha - Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de Teatro Infantil BASENAME: o-facho-concurso-de-teatro-infantil-12 DATE: Wed, 19 Feb 2014 23:58:31 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º
15005 Corunha

CONCURSO DE TEATRO INFANTIL CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO.

Assumindo como próprias as palavras de Juan Ramón Jiménez quando afirmava que ?Teatro infantil é aquele que também lhe gosta aos nenos?, a Junta Directiva da Associaçom Cultural O FACHO acordou convocar o Concurso de Teatro Infantil, que, nesta nova etapa, se regerá polas seguintes bases:

1º) Poderám optar ao devandito prémio qualquer pessoa, sem restriçom, sempre que a obra seja inédita e redigida em língua galega ?em qualquer tipo de suporte- nom representadas, nem premiadas noutros certames.
2º) Estabelece-se como prémio único de 100,.- ? e umha biblioteca de livros teatrais.
3º) A obra, que nom poderá exceder os 80 fólios, será presenteada por quintuplicado, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara.
4º) Os originais para o Concurso enviaram-se por correio à sé da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia n.º 12-1º A Corunha (15005) ou a Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal d'A Crunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.
5º) O prazo de admissom de originais finda o dia 31 Março de 2014 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.
6º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo está composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego.
7º) O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom.
8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.
9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no local de O Facho, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom. No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.
Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

Na Crunha, 22 Janeiro 2014

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Iolanda Dias Peres - "A República Galega? BASENAME: o-facho-iolanda-dias-peres-a-republica-galega DATE: Wed, 19 Feb 2014 23:56:47 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Taipa 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural ?O Facho? d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2013-14

Palestra:

O vindouro dia 20 de Fevereiro, quinta (joves), a deputada por A.G.E. no Parlamento de Galiza, Iolanda Dias Peres, falará dentro do Ciclo: Economia, História e Realidade Social. A sua exposiçom versará sobre: "A República Galega?. O acto realizara-se às 8 do serám em Portas Artabras - Rua Sinagoga 22- Cidade Velha

Iolanda Dias é licenciada em Direito pola USC, sendo actualmente a vice-portadora de Alternativa Galega de Esquerdas no Parlamento Galego. Nas eleiçons municipais do ano 2003 apresentou-se para à prefeitura do Concelho de Ferrol, sendo elegida concelheira junto ao seu companheiro Fernando Miramontes. No ano 2005 acedeu à coordenaçom geral de E.U., sendo a candidata desta formaçom à presidência da Junta nas eleiçons desse mesmo ano. No ano 2012 foi candidata de A.G.E. às eleiçons ao Parlamento de Galiza.

Data: 20 de Fevereiro do 2014
Hora: 8 do serám
Local: Portas Artabras - Rua Sinagoga 22
Cidade Velha -Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Tópicos falazes da História de Espanha por Francisco Calo Lourido BASENAME: o-facho-francisco-calo-lourido-topicos-falazes-da-historia-de-espanha-1 DATE: Fri, 07 Feb 2014 16:25:58 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 04 de Fevereiro, o Doutor e Catedrático de Geografia e Historia, Francisco Calo Lourido, intervéu dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua exposiçom versou sobre: ?Tópicos falazes da História de Espanha.?

Calo Lourido, deu a conhecer o interesse ideológico dos poderes que conformam o Estado espanhol em manter inumeráveis falácias sobre a existência de Espanha como identidade política desde o começo dos tempos. Demostrou com múltiplos dados que tal discurso mantido e sustido polos poderes políticos e ideológicos constitui umha das ferramentas de dominaçom sobre Nós, em tanto que povo e naçom.

Ao rematar a sua explicaçom mantivo um interessante debate com a cidadania assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Francisco Calo Lourido - ?Tópicos falazes da História de Espanha.? BASENAME: o-facho-francisco-calo-lourido-topicos-falazes-da-historia-de-espanha DATE: Sun, 26 Jan 2014 19:46:34 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tapia 12-1º-C
15005 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2013-14

Palestra

O vindouro dia 04 de Fevereiro, terça-feira (martes), o Doutor e Catedrático de Geografia e Historia, Francisco Calo Lourido, falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua charla versará sobre: ?Tópicos falazes da História de Espanha.? O acto realizara-se em Portas Artabras-Rua Sinagoga 22- Cidade Velha

O professor Calo Lourido é membro, entre outras instituiçons: da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. Patrono do Museu do Povo Galego Correspondente da Real Academia Galega e professor convidado na Universidade do Porto. Participante em múltiplas escavaçons arqueológicas, também dirigiu as do Castro de Baronha.

Desenvolve a sua actividade investigadora sobre todo nos eidos da arqueologia e da antropologia com mais de 180 publicaçons, como, por citar só livros, A Plástica da Cultura Castrexa Galego-Portuguesa (2 tomos); A Cultura Castrexa; Castro de Baroña; La cultura de un pueblo marinero: Porto do Son; Xentes do Mar. Traballos, tradicións e costumes; Fainas do mar. Vida e trabalho no litoral norte; As artes de pesca. Os celtas. Unha (re)visión dende Galicia ... Salseiros é a sua primeira obra como narrador.

Dia: 4 de Fevereiro do 2014 - Hora: 8 do serám
Portas Artabras - Rua Sinagoga 22
Cidade Velha-A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: A Agrupaçom Cultural O Facho festejou o 50 aniversário da sua fundaçom BASENAME: o-facho-actos-polo-50-aniversario-d-0-facho DATE: Sat, 25 Jan 2014 19:56:06 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O Agrupaçom Cultural O Facho celebrou ontem o seu primeiro meio século de vida com umha conferência no salom de actos do ONCE e com um ceia de confraternizaçom no hotel Riaçor. O Facho nasceu o 23 de Dezembro de 1963, com umha reuniom de sócios na cafetaría Linar, ao mês seguinte, os membros começaram a trabalhar nuns estatutos que seguem, ainda, em vigor.

O professor Ricardo Gurriarán foi o encarregado de dar a conferência sobre a história das diversas associaçons culturais, em particular O Facho, como ferramentas de resistência cultural contra a tirania clerical-fascista do franquismo.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de Teatro Infantil BASENAME: o-facho-concurso-de-teatro-infantil-11 DATE: Wed, 22 Jan 2014 18:34:51 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º
15005 Corunha

CONCURSO DE TEATRO INFANTIL CONVOCADO POLA AGRUPAÇOM CULTURAL O FACHO.

Assumindo como próprias as palavras de Juan Ramón Jiménez quando afirmava que ?Teatro infantil é aquele que também lhe gosta aos nenos?, a Junta Directiva da Associaçom Cultural O FACHO acordou convocar o Concurso de Teatro Infantil, que, nesta nova etapa, se regerá polas seguintes bases:

1º) Poderám optar ao devandito prémio qualquer pessoa, sem restriçom, sempre que a obra seja inédita e redigida em língua galega ?em qualquer tipo de suporte- nom representadas, nem premiadas noutros certames.
2º) Estabelece-se como prémio único de 100,.- ? e umha biblioteca de livros teatrais.
3º) A obra, que nom poderá exceder os 80 fólios, será presenteada por quintuplicado, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara.
4º) Os originais para o Concurso enviaram-se por correio à sé da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia n.º 12-1º A Corunha (15005) ou a Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal d'A Crunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.
5º) O prazo de admissom de originais finda o dia 31 Março de 2014 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.
6º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo está composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego.
7º) O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom.
8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.
9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no local de O Facho, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom. No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.
Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O FachoNa Crunha, 22 Janeiro 2014

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: A República Galega por M.XaimeBarreiroGil BASENAME: m-xaimebarreirogil DATE: Wed, 22 Jan 2014 12:47:49 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 21 de Janeiro do 2014 às 8,00 do serám, o Doutor e Professor da U.S.C., M. Xaime Barreiro Gil, falou dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social organizado pola nossa Agrupaçom. A sua conferencia tivo como eixo: A República Galega
Barreiro Gil dissertou como a Naçom galega nom tivo até agora umha classe social que exercitará e demandará os direitos como naçom. Nem os portadores de terra (os foristas) no Velho Régime agrário nem posteriormente a nacente burguesia nada ao abeiro da Revoluçom Industrial. Assim mesmo manifestou a carência de vias de comunicaçom entre as distintas cidades do Pais que facilitassem o desenvolvimento do mesmo.
Ao findar a conferencia, o palestrista mantivo um interessante debate.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "Todo para Madrid" por Óscar Paços Rodrigues- BASENAME: o-facho-oscar-pacos-rodrigues-todo-para-madrid DATE: Mon, 13 Jan 2014 08:40:09 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 10 de Janeiro do 2014 às 8,00 do serám, sexta, o ensaísta e geólogo, Óscar Paços Rodrigues, participou dentro do ciclo, Economia, História, e Realidade Social com a sua palestra intitulada: ?Todo para Madrid?. O acto desenvolveu-se em Portas Artabras, Rua Sinagoga 22- Cidade Velha.

Paços Rodrigues explicou com avondosos dados como a construçom de Madrid como centro de poder e comunicaçom só foi possível com a desertificaçom dos distintos países que conformam ao actual Estado espanhol. Converter a Madrid como ?eixo e cabeça vertebradora? do Estado sempre foi e é a razom para fornecer o saqueio que levam a cabo os ?Altos cortesaos? de ontem e de hoje. Prova evidente do afirmado é actual situaçom de rapina dos recursos económicos e da miserabilizaçom das classes trabalhadoras dos povos do Estado no seu conjunto.

Ao findar a conferencia, o palestrista mantivo um interessante debate.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: M. Xaime Barreiro Gil - A República Galega BASENAME: o-facho-m-xaime-barreiro-gil-a-republica-galega DATE: Sat, 11 Jan 2014 13:28:37 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 A Crunha

A Agrupaçom Cultural ?O Facho? d?A Crunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2013-14.

Palestra

O vindouro dia 21 de Janeiro às 8,00 do serám, terça, o Doutor e Professor da U.S.C., M. Xaime Barreiro Gil, intervirá dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social. A sua charla versará sobre: A República Galega. O acto realizara-se em Portas Artabras-Rua Sinagoga 22- Cidade Velha.

M.Barreiro Gil é professor de História e Instituçons Económicas da USC. Foi um dos membros do Colectivo Socialista Galego que, procedentes do Partido Socialista Galego, integrárom-se no PSOE depois das eleiçons gerais de 1977. Foi senador pola província de Corunha, Presidente do Grupo Parlamentar Socialista do Senado e membro da Uniom Parlamentar Internacional e das Assembleias Parlamentares do Conselho da Europa,

Como autor publicou diversos trabalhos académicos sobre a Galiza contemporânea e temas europeus. Dita conferências e é colaborador habitual de diversos meios de comunicaçom da Galiza.

Dia: 21 Janeiro 2014 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Artabras-Rua Sinagoga 22-
Cidade Velha - A Crunha


J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Actos polo 50 Aniversário d'0 Facho BASENAME: o-facho-actos-polo-50-aniversario-de-0-facho DATE: Sat, 11 Jan 2014 13:25:57 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 A Corunha

No 50 Aniversário de 0 Facho

Um 23 de Dezembro de 1963 fizo-se a primeira reuniom de sócios, da nossa Associaçom, na cafetería Linar da Corunha, e foi no mês de Janeiro do seguinte ano quando começamos a desenvolver os Estatutos que ainda seguem em vigor.

Por isso:
A Agrupaçom Cultural O Facho tem a bem convida-lo à conferência, sobre as Agrupaçons Culturais que será dada polo professor Ricardo Gurriarán, e a um jantar de irmandade, que se celebrarám com o galho do 50 Aniversário da sua existência. Os actos terám lugar o dia 24 de Janeiro; a conferência no salom de actos da O.N.C.E no Cantom Grande, às 19,30 horas, e o jantar no Hotel Riaçor às 21 horas

Preço por pessoa: 20 ?.
Para reservardes lugar, chamar a: Helena: 647 816 566 /
Henrique: 619 536 540. Ou enviades correio a: santamarinac@hotmail.com

Agrupaçom Cultural O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de Contos de Nenos para Nenos BASENAME: o-facho-concurso-de-contos-de-nenos-para-nenos-7 DATE: Thu, 09 Jan 2014 19:47:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

CONCURSO LITERÁRIO DE CONTOS DE NENOS PARA NENOS CONVOCADO POLA ASSOCIAÇOM CULTURAL O FACHO

Recuperados em 2008 os prémios literários que desde os anos sessenta convocou O FACHO e nos que participárom ou ganhárom muitos dos escritores e escritoras que hoje fam possível com a sua obra umha literatura galega de qualidade e de grande importância nas letras universais, realiza-se a convocatória para 2014 do XLVI Concurso Literário de ?Contos de Nenos para Nenos?

BASES DO CONCURSO

1. Poderám participar rapazes e raparigas que pressentem as suas obras em Língua galega. Os trabalhos presenteados deveram ser originais e inéditos em toda a sua extensom.

2. O prazo de admissom de originais finaliza o dia 31 de Março de 2014 às doce da noite.

3. A apresentaçom de originais para o Concurso fará-se por correio postal dirigido à sede da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia, 12-1º 15005A Corunha. Podendo fazer individualmente ou por médio do centro onde curse os seus estudos.

4. No caso em que sejam os centros escolares os que pressentem os originais ao Concurso, deveram fazer umha pré-selecçom dum máximo de dous trabalhos por categoria, qualquer outro terá que ser apresentado individualmente.

5. As obras haverem de serem relatos originais e nom estarem editados por nengum procedimento impresso ou electrónico, nem terem sido premiados em qualquer outro concurso ou certame literário e em condiçons para que os seus direitos de publicaçom podam ser cedidos à Associaçom Cultural O FACHO por período de cinco anos contados a partir do dia do falho do júri.

6. Para além da originalidade literária, o júri valorizará a riqueza lingüística e o conhecimento gramatical reflectido nas obras.

7. Estabelecem-se duas categorias:

Categoria A Nenos e nenas de 6 a 12 anos.
Categoria B Rapazes e raparigas de 13 a 16 anos.

8. As quantias dos prémios serám as que seguem:

Categoria A 1º: 100,.- ? em efectivo e umha biblioteca de livros.
2º: 100,.- ? em efectivo e umha biblioteca de livros.

Categoria B 1º: 100,.- ? em efectivo e umha biblioteca de livros.
2º: 100,.- ? em efectivo e umha biblioteca de livros.

9. Cada autor só poderá apresentar umha obra atendo-se aos seguintes limites de extensom:

Categoria A Um máximo de cinco fólios
Categoria B Um máximo de dez fólios

10. As obras haverem de se apresentar por triplicado, manuscritas ou mecanográficas, encadernadas ou grampadas e levaram por detrás do último folio os seguintes dados:

Nome e apelidos do autor/a.
Endereço e telefone. Correio electrónico.
Centro onde cursa os seus estudos.
Categoria na que participa.

11. Os prémios serám escolhidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O Facho em falho que se fará público no mês de Maio.

12. O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as dúvidas na sua interpretaçom.

13. A participaçom neste Concurso implica a aceitaçom das presentes bases.

Correo electrónico: o_facho_a_cultural@yahoo.com.br
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

A Corunha, 31 de Janeiro 2014

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário do Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Óscar Paços Rodrigues- ?Todo para Madrid?. BASENAME: o-facho-oscar-pacos-rodrigues-todo-para-madrid-1 DATE: Fri, 03 Jan 2014 22:29:15 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15005 A Crunha

A Agrupaçom Cultural ?O Facho? d?A Crunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas e abertas do período 2013-14.

Palestra

O vindouro dia 10 de Janeiro do 2014 às 8,00 do serám, (sexta) venres, o ensaísta e geólogo, Óscar Paços Rodrigues, intervirá dentro do ciclo, Economia, História, e Realidade Social com a sua palestra intitulada: ?Todo para Madrid?. O acto realizara-se em Portas Artabras-Rua Sinagoga 22- Cidade Velha.

Paços Rodrigues, licenciou-se em Geologia pola Universidade de Oviedo. Trabalhou como professor na Universidade de Vigo e posteriormente como geólogo autónomo fazendo estudos de geotécnica, hidrologia, médio ambiente e geofísica de resistividade. Assim mesmo foi também comercial de produtos químicos e de cimentaçons profundas.
Publicou Galicia e o mar, na ed. Nigra Trea; Madrid es una isla, na ed. Los libros del Lince. Na actualidade publica estudos e ensaios sobre as minas romanas em Galiza, geologia em geral e geografias da Península

Dia: 10 de Janeiro 2014 - Hora: 8 do serám
Local: Portas Artabras ? Rua Sinagoga 22-Rés do Chao
Cidade Velha - Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: A República Galega por Joám Antom Peres Lema BASENAME: title-685 DATE: Fri, 20 Dec 2013 14:33:05 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 17 de Dezembro, o advogado e Secretario do Grupo Local da Corunha e membro do Conselho Político Nacional de Compromisso por Galiza, Joám Antom Peres Lema, intervéu dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social. A sua charla versou sobre: A República Galega.

Peres Lema desenvolveu a sua exposiçom dando a conhecer o posicionamento de Compromisso por Galiza diante do paradigma da Soberania Galega. A sua exposiçom acudiu um heterogéneo público que seguiu a palestra com grande interesse.
Ao findar a conferencia, o palestrista mantivo um interessante debate.

----- COMMENT: AUTHOR: furancho [Visitante] DATE: Wed, 15 Jan 2014 10:16:39 +0000 URL:

a palestra detem-se aos 5 minutos. Nom esta completa…

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Joám Antom Peres Lema - A República Galega. BASENAME: o-facho-joam-antom-peres-lema-a-republica-galega DATE: Mon, 09 Dec 2013 21:37:05 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 A Crunha

A Agrupaçom Cultural ?O Facho? d?A Crunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas e abertas do período 2013-14.

Palestra

O vindouro dia 17 de Dezembro do 2013 às 8,00 do serám, terça, o advogado e Secretario do Grupo Local da Corunha e membro do Conselho Político Nacional de Compromisso por Galiza, Joám Antom Peres Lema, intervirá dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social. A sua charla versará sobre: A República Galega.

Peres Lema é licenciado em Direito pola USC e graduado em Administraçom de Empresas. É co-fundador das Mocidades Nacionalistas Galegas. Assim mesmo foi membro da executiva do PNG-PG, e chefe do gabinete da Conselharia da Presidência da Junta de Galiza. Tem exercido também como assessor jurídico do Conselho da Juventude de Galiza, defendendo judicialmente a objectores e insubmissos até que se acadou a supressom do serviço militar obrigatório. Foi professor da Faculdade de Ciências Sociais da UdV., da Escola de Prática Jurídica do Colegio de Advogados da Crunha e secretario geral de Relaçons Institucionais da Junta de Galiza com o bipartito. Colabora na Rádio Galega e na TVG, assim como em outros médios de comunicaçom social.

Dia: 17 de Dezembro 2013 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Paideia - Praça de Maria Pita
Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Identidade feminina, amor, violência sexual e feminicido na actualidade por Manuel Fernandes Branco BASENAME: title-676 DATE: Wed, 04 Dec 2013 19:52:06 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 03 de Dezembro, o psicanalista Manuel Fernandes Branco intervéu dentro do ciclo, Economia, História, e Realidade Social com a sua palestra intitulada: ?Identidade feminina, amor, violência sexual e feminicido na actualidade?
Fernandes Branco mostrou de jeito mui didáctico como a identidade feminina que nom vem dada polos factores biológicos condiciona a realidade do amor, da violência sexual e do feminicido na generalidade das sociedades. Como si o masculino é a manda o feminino de por si é a diversidade, nom podendo se falar da mulher como umha totalidade única.
A exposiçom foi seguida de um interessante debate.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Manuel Fernández Branco - Identidade feminina, amor, violência sexual e feminicido na actualidade BASENAME: canta-o-merlo-manuel-fernandez-branco-identidade-feminina-amor-violencia-sexual-e-feminicido-na-actualidade-1 DATE: Wed, 27 Nov 2013 11:10:39 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tapia 12-1º-C
15005 Crunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 20013-14

Palestra
O vindouro dia 03 de Dezembro, terça (martes), o psicanalista Manuel Fernández Branco intervirá dentro do ciclo, Economia, História, e Realidade Social com a sua palestra intitulada: ?Identidade feminina, amor, violência sexual e feminicido na actualidade?

Fernández Branco é psicanalista e psicólogo clínico no Serviço de Psiquiatria do Complexo Hospitalário Universitário A Corunha. É o Director da Clínica do Campo Freudiano na Corunha (destinada a possibilitar um tratamento psicanalítico a pessoas com escassos recursos económicos). Foi Presidente da Escola Lacaniana de Psicanálise, Secretário do Bureau da Associaçom Mundial de Psicanálise, e membro do Conselho da Escola Europeia de Psicanálise. É docente internacional do Instituto do Campo Freudiano e autor de numerosas publicaçons no âmbito da Psicanálise e da Saúde Mental, da que somente sublinhamos alguns dos seus trabalhos: A repetiçom como conceito fundamental da Psicanálise; Felicidade, culpa e depressom; Autoridade e educaçom; O capitalismo pulseonal, Culpa e castigo; etc...

Dia: 03 de Dezembro 2013- Hora: 7,30 do serám
Local: R. Academia Galega
Rua Tabernas (Cidade Velha) ? Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- COMMENT: AUTHOR: Diva Lisboa [Visitante] DATE: Sun, 16 Nov 2014 17:19:27 +0000 URL:

olá!
Sou brasileira , estou , atualmente fazendo a formação em Psicanálise, no Brasil.
Gostaria de ter a oportunidade de assistir algumas palestras, nesse espaço ou algum outro em A Coruna, com o psicanalista Manuel Fernández Branco, durante o mês de janeiro de 2015, período em que estarei ai, em A Coruna, Espana .
Por favor, enviem-me informações sobre cursos, seminários ou palestras que estarão programadas para esse período…
Gracias.
Diva Lisboa

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: A República galega por Maurício Castro Lopes BASENAME: title-674 DATE: Wed, 20 Nov 2013 12:43:48 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 19 de Novembro o Professor da Escola de Idiomas d'O Ferrol, Maurício Castro Lopes, membro da Direcçom Nacional de NÓS-Unidade Popular, falou dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social organizado pola nossa Agrupaçom sobre: A República Galega.

Castro Lopes espujo de jeito mui didáctico o direito dos galegos ser donos de nós mesmos, do nosso direito unilateral a nos independizar, tal como vem recolhido pola ONU o direito de todo povo a se constituir em Estado, e como assim mesmo é reconhecido polas leis internacionais. Como é possível a configuraçom da República Galega sempre que Nós, os galegos, decidamos que assim fosse. O palestrista desenvolveu com um gram desenvolvimento tanto de ideias como de feitos históricos o irrenunciável direito dos galegos e galegas de contar umha estrutura política de seu, para poder defender os nossos interesses como povo e das maiorias dos cidadaos que conformam a Naçom galega, as classes trabalhadoras.

Ao findar a sua exposiçom houvo umha interessante conversa levada a cabo polos assistentes.

Ligaçom a presentación http://prezi.com/exyrgw6muuv6/?utm_campaign=sha

----- COMMENT: AUTHOR: Koroshiya Itchy [Visitante] DATE: Thu, 21 Nov 2013 09:09:29 +0000 URL: http://www.youtube.com/user/koroshitchy

Windows XP? A NSA tem o controlo dos vossos computadores… ;-)

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: CANTA O MERLO: Maurício Castro Lopes - A República Galega. BASENAME: canta-o-merlo-mauricio-castro-lopes-a-republica-galega DATE: Sun, 10 Nov 2013 00:32:35 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 A Crunha

A Agrupaçom Cultural ?O Facho? d?A Crunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2013-14.

Palestra

O vindouro dia 19 de Novembro do 2013 às 8,00 do serám, terça, o Professor da Escola de Idiomas d'O Ferrol, Maurício Castro Lopes, membro da Direcçom Nacional de NÓS-Unidade Popular, intervirá dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social. A sua charla versará sobre: A República Galega.

Castro Lopes é licenciado em Filologia Galego-Portuguesa pola USC, exercendo na actualidade a docência de português na Escola Oficial de Idiomas de Ferrol, após ter leccionado nas escolas oficiais de Badajoz (Estremadura), da Corunha e noutros pontos da Galiza durante a última década. Porém, a sua relaçom com o idioma galego-português remonta à sua adesom militante desde a juventude, tendo participado em diferentes projectos de auto-organizaçom em defesa dos direitos lingüísticos do povo galego. É autor ou co-autor de obras divulgativas como a História da Galiza em Banda Desenhada, Manual de Iniciaçom à Língua Galega, Manual Galego de Língua e Estilo, Galiza Vencerá! Participou no movimento anti-militarista galego na década de 90 do passado século, sendo condenado por insubmissom a 4 anos de inabilitazaçom quando já presidia o primeiro Centro Social reintegracionista em defesa do galego, aberto pola Fundaçom Artábria em Ferrol no ano 98. Posteriormente, em 2007, foi eleito membro da Comissom Lingüística da AGAL.

Dia: 19 de Novembro 2013 - Hora: 8 do serám
Local: R. Academia Galega ? Rua Tabernas 11
A Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Capitalismo lingüistico-por que se esta a perder a língua da Galiza por Celso Álvarez Caccámo - BASENAME: o-facho-celso-alvarez-caccamo-capitalismo-lingueistico-por-que-se-esta-a-perder-a-lingua-da-galiza-2 DATE: Wed, 06 Nov 2013 19:48:20 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

http://agal-gz.org/blogues/media/blogs/ofacho/Capitalismo.pdf

O passado dia 5 de Novembro o professor da Universidade d?A Corunha, Celso Álvares Cáccamo intervéu dentro do ciclo ?Língua, Literatura e Naçom? organizado pola Agrupaçom Cultural O Facho, com umha mui interessante charla sobre : Capitalismo lingüístico: por que se está a perder a língua da Galiza (e que se pode fazer).

O professor Álvarez Cáccamo seguindo a metodologia de analise de Pierre Boudieu expujo como a presencia das relaçons de produçom capitalistas marcam e definem hoje a produçom cultural, fazendo notara como a capacidade da ?inteligência? cultura galega dominante impom as suas produçons culturais e simbólicas fazendo assim jogo a la reproduçom do domínio do capitalismo.

Ao findar a sua exposiçom mantivo umha interessante conversa com os assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Celso Álvarez Caccámo - Capitalismo lingüístico: por que se está a perder a língua da Galiza BASENAME: o-facho-celso-alvarez-caccamo-capitalismo-lingueistico-por-que-se-esta-a-perder-a-lingua-da-galiza-1 DATE: Thu, 31 Oct 2013 20:54:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 A Crunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2013-14

Palestra

O vindouro dia 05 de Novembro, terça-feira (martes), o Professor de Lingüística da Universidade d?A Crunha, Celso Álvarez Cáccamo falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom na Fundaçom Paideia, Praça da Maria Pita. A sua charla versará sobre: Capitalismo lingüístico: por que se está a perder a língua da Galiza (e que se pode fazer).

O Professor Álvarez Cáccamo é Doutor (Ph.D.) em Sociolinguística e Antropologia Linguística pola University of California at Berkeley, EUA; a sua tese (1991) versou sobre The Institutionalization of Galician: Linguistic Practices, Power, and Ideology in Public Discourse. É também Licenciado em Filologia Hispânica pola Universitat Central de Barcelona, e M.A. em Hispanic Languages and Literatures pola State University of New York at Buffalo, EUA. Tem publicado tanto ensaio como poesia. Entre os primeiros podemos sublinhar "Contra o capitalismo lingüístico: perante a crise da língua na Galiza", texto introdutório ao volume monográfico da revista Agália (104) Língua, desigualdade e formas de hegemonia;?Contra a normalización: Reconhecimento cultural e redistribuição económica sob a dominação lingüística?,Agália; ?Political cross-discourse: Conversationalization, imaginary networks, and social fields in Galiza? com Gabriela Prego-Vázquez. Pragmatics 13(1). Special Issue Ethnography, Discourse, and Hegemony, ed. by Jan Blommaert, James Collins, Monica Heller, Ben Rampton, Stef Slembrouck and Jef Verschueren. ?Construindo a Língua no discurso público: Práticas e ideologias linguísticas?. Agália. No eido poético salientamos: Os distantes, Espiral Maior, Escolma de familia. Cen anos de poesía, Ed. Xerais (livro coletivo no qual participou com vários poemas). É membro da Academia Galega da Língua Portuguesa, e sócio fundador de EDiSo - Asociación de Estudios sobre Discurso y Sociedad - Associação de Estudos sobre Discurso e Sociedade - Associació d'Estudis sobre Discurs i Societat.

Dia: 05 de Novembro 2013 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Paideía
Praça da Maria Pita ? A Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: A República Galega por Xavier Vence Deza BASENAME: o-facho-a-republica-galega-por-xavier-vence-deza DATE: Wed, 23 Oct 2013 17:52:55 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Apesar dos atrancos postos polos ?mass-media? junguido às dificultades financeiras criadas polo saqueio do capitalismo especulador e bancário, O Facho segue mantendo a suas jeiras de palestras apresentando nas mesmas as investigaçons, as analises, e as reflexons nos distintos eidos das ciências e do conhecimento que estám a elaborar os investigadores e ensaístas do País assim como intelectuais da área da Galeguia (Lusofonia)

O passado dia 22 de Outubro do 2013 às 8,00 do serám convidado pola nossa Agrupaçom, o Doutor e Professor, Xavier Vence Deza actual porta-voz do BNG, intervéu dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social. A sua charla versou sobre: A República Galega.

O professor Vence reflexionou junto a umha interessada cidadania sobre o direito dos galegos ser donos de nós mesmos, e a configuraçom possível do mesmo numha organizaçom político-territorial na que a Soberania dos galegos sejam o contido e alicerce da República Galega. O palestrista desenvolveu com um grande contido de ideias e conceitos a necessidade irrenunciável do povo galego de contar umha estrutura política de seu, para poder deixar de ser um mero apêndice de decisons alheias e contra ao desenvolvimento do País..

Ao findar a sua exposiçom mantivo umha interessante conversa com os assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "O Homem Verde? por Alfredo Erias Martínez BASENAME: o-facho-o-homem-verde-por-alfredo-erias-martinez DATE: Sat, 19 Oct 2013 22:11:59 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Apesar das dificultades financeiras criadas polo saqueio do capitalismo especulador e bancário, O Facho continua apresentar investigaçons, as analises, e as reflexons nos distintos eidos das ciências e o conhecimento que estám a elaborar os investigadores e ensaístas do País assim como intelectuais da área da Galeguia (Lusofonia)
O passado dia 08 de Outubro do 2013, convidado pola nossa Agrupaçom, o escritor e historiador, Alfredo Erias Martínez encetou o ciclo de palestras 2013-14 com a sua charla intitulada: ? O Homem Verde?. Como é bem conhecido, O Busgoso é umha personagem mítica, o senhor do bosque e das árvores, o senhor da vida. .

Erias Martínez
expujo ante umha interessada cidadania umha ilustrada e documentada análise a figura do mito do ?homem verde?.O conferencista mostrou polo miúdo a relevância do Busgoso na cultura atlânticas ocidentais europeias, e em particular na Galiza, com mostras e fotos de distintos gravados em pedra de este deus mítico.
Ao findar a sua exposiçom mantivo um interessante colóquio com os assistentes

Presentación das diapositivas no seguinte enlace:homepwt.ppt

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Xavier Vence Deza-A República Galega. BASENAME: o-facho-xavier-vence-deza-a-republica-galega DATE: Thu, 10 Oct 2013 09:24:15 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 A Crunha

A Agrupaçom Cultural ?O Facho? d?A Crunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2013-14.

Palestra

O vindouro dia 22 de Outubro do 2013 às 8,00 do serám, terça, o Doutor e Professor da U.S.C., Xavier Vence Deza actual porta-voz do BNG, intervirá dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social. A sua charla versará sobre: A República Galega.

Vence Deza é Catedrático de Economia Aplicada da Universidade de S. Compostela, a vez que é coordenador do grupo de investigaçom ICEDE e da Área de Economia do Seminário de Estudos Galegos. Exerceu de director do IDEGA entre os anos 1991-95. Assim mesmo foi professor convidado em diferentes universidades estrangeiras. Formou parte de múltiplos projectos de investigaçom europeus e coordenou numerosas investigaçom sobre diferentes aspectos da economia galega.

Como autor tem umha interessantíssima e amplia obra, tanto em artigos como em livros. Destes últimos sublinhamos: O Fracasso neo-liberal na Galiza, Industria e Inovaçom, Capitalismo e desemprego na Galiza, Integration and global corporate strategies, Innovations, Territoires et politiques publiques, Tempos de Sermos, etc... Com outros autores: Informe sobre a pobreza em Galiza, Salários e custo da vida. A sub-reptícia escalada das desiguales, etc...

Dia: 22 Outubro 2013 - Hora: 8 do serám
Local: R. Academia Galega ? Rua Tabernas 11
A Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Alfredo Erias Martínez - "O Homem Verde? BASENAME: o-facho-alfredo-erias-martinez-o-homem-verde-2 DATE: Fri, 04 Oct 2013 19:47:49 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Taipa 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural ?O Facho? d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2013-14.

Palestra:

O vindouro dia 08 de Outubro do 2013, às 7,,30 do serám, o historiador, Alfredo Erias Martínez falará dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais. A sua charla intitula-se: ? O Homem Verde?. O Busgoso é umha personagem mítica, o senhor do bosque e das árvores, o senhor da vida.

Erias Martínez licenciou-se em Geografia e História na USC. Actualmente trabalha como arquiveiro-bibliotecário no Concelho de Betanços. É director do Museu das Marinhas e do Anuário Brigantino. É membro da Associaçom Cultural de Estudos Históricos da Galiza, sendo a sua vez conhecido como pintor, e gravador. Desde 2008 até 2012 foi coordenador de ?Restauro?, Revista Internacional de Património Histórico. Assim mesmo é co-fundador da editorial Briga Ediçons.

Como criador tem publicado diversos livros e numerosos trabalhos de investigaçom, entre os que sublinhamos: ?O Arquivo fotográfico Selgas?.?Vales Villamarín: Lembrança no Centenário do seu nacimento?. Em colaboraçom com outros autores: ?Contos e poemas de Manuel Roel: Un autor ignorado? .?Obra em galego de Xesús Calviño de Castro?,

Dia: 08 de Outubro do 2013 - Hora: 7,30 do serám
Local: R. Academia Galega
Cidade Velha ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Acto de entrega dos Premios Literários 2013 BASENAME: acto-de-entrega-premios-o-facho-2013 DATE: Sat, 08 Jun 2013 16:28:52 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O sábado 7 de Junho, no salom de actos da Once da Crunha celebrou-se a entrega dos prémios literários na convocatória do ano 2013 organizados pola Agrupaçom Cultural O Facho

Concurso de ?Contos de Nenos para Nenos?

1º.- Premios da Categoria A (Nenos e nenas de 9 a 12 anos)

Primeiro prémio: ?A nube samaritana? de Lucía García López
Aluna, Ponferrada (O Berço)
Segundo prémio: ?A miña pequena gran historia? de Camila Mosquera Filak
Aluna do CEIP Concepçom Arenal, da Corunha

2º.- Premios da categoria B. (Rapaces e rapazas de 13 a 16 anos)

Primeiro prémio: ?A viaxe das fotos?? de Ricardo Pazos do Muiño
Aluno do IES Eduardo Blanco Amor, de Ourense

Concurso de Teatro Infantil

O júri acordou por unanimidade conceder o prémio à obra intitulada ?Espantallo? de D. Carlos Labraña.

Ao findar o evento partilhou-se umhas interessantes conversas entre premiados e júris enquanto se saboreavam uns petiscos acompanhados de refrescos e vinho.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Entrega dos prémios Literários do ano 2013 BASENAME: o-facho-entrega-dos-premios-literarios-do-ano-2013 DATE: Mon, 03 Jun 2013 13:50:54 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 Crunha


Entrega dos prémios Literários do ano 2013


07 de Junho 2013

Com o galho das Letras Galegas, o dia 7 Junho às 7 do serám efectuara-se a entrega dos prémios literários: ?Concurso de Contos de nenos para nenos? e ?Concurso de Teatro Infantil?. O acto realizará-se na sala de conferencias da ONCE sita no Cantom Grande, nº3 da Corunha

?Concurso de Contos de nenos para nenos?

1º.- Prémios da Categoria A (Nenos e nenas de 9 a 12 anos)

Primeiro prémio: ?A nube samaritana? de Lucía García López, aluna do: Ponferrada, O Berço
Segundo prémio: ?A miña pequena gran historia? , aluna do CEIP Concepçom Arenal, A Crunha

2º.- Prémios da categoria B. (Rapazes e rapazas de 13 a 16 anos)
Primeiro prémio: ?A viaxe das fotos?? de Ricardo Pazos do Muiño, aluno do IES Eduardo Blanco Amor, Ourense

Concurso de Teatro Infantil

O júri acordou por unanimidade conceder o prémio à obra intitulada ?Espantallo?. Aberta a plica correspondente, resultou ganhador D. Carlos Labraña.
***
Parabéns e cumprimentos.


J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Oferenda floral no monumento a Curros Henriques com o galho das Letras Galegas do ano 2013 BASENAME: title-633 DATE: Fri, 31 May 2013 11:07:06 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Como vem sendo tradicional a Agrupaçom Cultural O Facho fizo a oferenda floral diante do monumento do grande poeta nacional, Curros Henriques, no acto comemorativo das Letras Galegas. O presidente do Facho, José Luis Rodrigues Pardo lembrou a grande aportaçom à cultura galega do dramaturgo, Roberto Vidal Bolanho, continuando assim a grande labor emancipadora levada a cabo pola geraçom de Curros, Murguia, Rosalia, etc... Na sua intervençom o presidente d'O Facho referiu-se ao atentado contra o teatro e a cultura galega que está a levar a Junta de Feijoo e os seus mariachis, assim mesmo sublinhou que neste ano se cumprem os 150 anos da publicaçom de ?Cantares Galegos? editado na cidade de Vigo, obra fulcral da renascença da literatura contemporânea galega.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Resoluçom do concurso literário ?Teatro Infantil" BASENAME: o-facho-resolucom-do-concurso-literario-teatro-infantil DATE: Thu, 30 May 2013 15:11:08 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 Crunha

Resoluçom do Concurso de Teatro Infantil do Ano 2013

http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/ o.facho_corunha@yahoo.com.br

Depois de ter lido as obras apresentadas ao Concurso de Teatro Infantil convocado polo O Facho; o júri acordou por unanimidade conceder o prémio à obra intitulada ?Espantallo?. Aberta a plica correspondente, resultou ganhador D. Carlos Labraña.
Agradecemos a participaçom de todos os/as concursantes e felicitamos mui especialmente ao ganhador. Também queremos recordar que o acto de entrega de diploma e prémios será o dia 7 de Junho às 19 h. no salom de actos da ONCE, Cantom Grande nº3, A Crunha
Parabéns e cumprimentos.
Na cidade d?A Crunha, 25 de Maio 2013

Asdo.: Soledad González Maside, da agrupación O Facho e secretaria do júri Teléfone : 628 531 082

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Contra o Terracídio de Corcoesto e outras bisbarras BASENAME: o-facho-contra-o-terracidio-de-corcoesto-e-outras-bisbarras DATE: Wed, 29 May 2013 20:10:06 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Pasquim CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 Crunha

Contra o Terracídio de Corcoesto e outras bisbarras

A barbárie arrasadora e depredadora do capitalismo quere fazer umha desfeita maiúscula em Corcoesto e também noutras bisbarras: Fonsagrada-Eo, A Penouta, Ginzo de Límia, Forcarei, Castrelo de Minho, Ramirás e Cartelhe, Serra do Galinheiro... Esta ruína é um ?TERRACÍDIO? contra o País. A Junta do Partido Popular, famoso polos seus: Naseiro, Gurtell, Marcial Dorado, Bárcenas, Blesa, etc... entregou à transnacional canadiana Edgewater o direito para explotar ouro em Corcoesto, umha manifestaçom mais da política colonial-económica levada a cabo polo P.P. contra a Terra e as suas gentes.

Nom podemos esquecer que nos começos do século XX, já umha empresa britânica tivo nessas terras umha pequena mina de extracçom de ouro e ainda hoje está a verter 850 kg de arsénico cada ano no Esteiro do rio Anlhons fazendo-o de facto improdutivo. Este é o beneficio obtido polas gentes da contorna e polos galegos: veleno e morte por séculos e séculos. Tendo em conta que a Junta aprovou um permisso para remover e extrair mineral numha extensom de 700 Ha. podemos-nos fazer umha ideia da atrocidade perpetrada com a concessom outorgada.

A lógica depredadora do capitalismo submete sob a sua força social anónima e alienadora a natureza e o próprio homem, só para incrementar os ganhos das grandes oligarquias. Seguem com a desfeita saqueadora dos recursos do País. As conseqüências de esta ruína som de altíssima gravidade:

Corromper o térreo : À mudar a morfologia do térreo implica a destruiçom irreversível de muitos aquíferos e descolocar dos manantíos e cursos de auga, ademais de deixar ao descoberto jacimentos com grandes quantidades de materiais tóxicos.
Estragar o ar O pó residual e outros elementos tóxicos originados ao longo do processo corrompem a atmosfera.
Contaminaçom da auga: As augas contaminadas, fruto do contacto entre os cursos de agua e os tóxicos presentes na mina, filtram-se e em ocasions chegam às fontes naturais de abastecimento, emporcalhando-a toda.
Esterilizar o chao: O retiro de grandes massas de térreo para abrir a mina deriva num processo de erosivo constante e antinatural que adopta afectar também à área periférica tornando infecundo o chao próximo com as verteduras tóxicas

Com certeza, a posta em marcha duns mecanismos em condiçons para a gestom de resíduos e de restauraçom dos térreos afectaria seriamente à rentabilidade do projecto, e por isso as medidas tomadas adoptam ser muito insuficientes

Quando esgotam os derradeiros benefícios, as empresas mineiras recolhem o barraco e vam-se, deixando ao seu passo térreos mortos e águas envelenadas que jamais voltarám a ter utilidade. O que nos levar a fazer esta pergunta: Que nova falcatruada se está a cometer? Saberemos-lo quando já todo seja irreversível e algum tenha o petos cheios. Este é o interrogante.

Manifestaçom 2 de Junho às 12 na Alameda-Compostela

Crunha 29 de Maio 2013

Saudinha e canta o melro
Agrupaçom Cultural O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: resoluçom do concurso literário ?Contos de nenos para nenos BASENAME: o-facho-resolucom-do-concurso-literario-contos-de-nenos-para-nenos DATE: Tue, 28 May 2013 19:50:33 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rúa Federico Tapia,12-1º
15003 A Crunha
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/ o.facho_corunha@yahoo.com.br

A Agrupaçom Cultural O FACHO tem a honra de comunicar-lhes a resoluçom do concurso literário ?Contos de nenos para nenos" na convocatória do ano 2013, segundo acordo do júri formado polos escritores Xabier P. Docampo, Breogán Riveiro Vázquez, Xosé Manuel Martínez Oca.

1º.- Premios da Categoria A (Nenos e nenas de 9 a 12 anos)

Primeiro prémio: ?A nube samaritana? de Lucía García López
Aluna, Ponferrada ( O Berço)
Segundo prémio: ?A miña pequena gran historia? de Camila Mosquera Filak
Aluna do CEIP Concepçom Arenal, da Corunha

2º.- Premios da categoria B. (Rapaces e rapazas de 13 a 16 anos)

Primeiro prémio: ?A viaxe das fotos?? de Ricardo Pazos do Muiño
Aluno do IES Eduardo Blanco Amor, de Ourense

Agradecemos a participaçom de todos os/as concursantes e felicitamos moí especialmente aos ganhadores e ganhadoras. Também queremos recordar que o acto de entrega de diplomas e prémios será o dia 7 deJunho as 19 H , no salón de actos da ONCE , Cantón Grande,3 A Corunha.
Parabéns e cumprimentos.
A Crunha, maio de 2013

Asdo.: Soledad González Maside, da Agrupaçom C. O Facho e secretaria do júri. Telefono : 628 531 082

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Oferenda floral no monumento a Curros Henriques com o galho das Letras Galegas do ano 2013 BASENAME: o-facho-oferenda-floral-no-monumento-a-curros-henriques-com-o-galho-das-letras-galegas-do-ano-2015 DATE: Tue, 14 May 2013 07:51:49 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tapia 12-1º-C
15005 A Crunha

Oferenda floral no monumento a Curros Henriques com o galho das Letras Galegas do ano 2013

16 de Maio 2013

Com o galho das Letras Galegas, a Agrupaçom Cultural O Facho convida-o assistir à tradicional oferenda floral nos jardins de Mendes Nunes diante do monumento a Curros Henriques. O evento terá lugar o dia 16 de Maio às 12 e ½ da manhá nos jardins de Méndez Núñez da Crunha em lembrança Roberto Vidal Bolanho a quem se lhe adica este ano as Letras Galegas. No acto falará o presidente d?O Facho, José Luís Rodrigues Pardo.

Dia: 16 de Maio
Hora: 12 e 1/2 da manhá
Lugar: Jardins Méndez Núñez-Crunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Manifesto em defesa da Língua Galega BASENAME: o-facho-manifesto-em-defesa-da-lingua-galega-1 DATE: Mon, 13 May 2013 19:43:43 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Pasquim CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tapia 12-1º
15005 A Crunha

Manifesto em defesa da Língua Galega

Os falantes do galego somos discriminados de cote

A situaçom da língua galega está em grande perigo ao nom desfrutarmos os galegos de direitos lingüísticos plenos para desenvolver a nossa vida com normalidade a Língua Galega no nosso País.

Como povo e cultura, temos direito a que nossa Língua própria, de origem, seja oficial a todos os efeitos no seu âmbito territorial. Os falantes galegos devemos desfrutar do mesmo "status" legal no nosso território do que o castelá no seu.

As políticas etnocidas levadas a cabo contra o galego ditadas desde há séculos pola casta dos altos cortesaos de Madrid e também hoje reiteradas pola actual ?Xunta de Galicia?, ponhem em perigo a Língua Nacional, ao ser violentados decote os galegos falantes.

O verdadeiro problema nom está na co-oficialidade de idiomas como o galego, senom na actitude de quem nega a existência de povos e línguas diferentes dentro do Estado Espanhol. Esta posiçom etnocida é a negaçom da convivência e da igualdade.

A imposiçom do castelá nom tem discussom desde o momento em que é a única língua que todos os cidadaos do Estado tenhem a obriga de conhecer segundo a constituiçom espanhola.

Reclamamos:

A aboliçom do sistema legal que subordina o galego ao castelá, a aboliçom do supremacismo castelá que procura a desapariçom do galego e exigimos a implementaçom de autênticas políticas de normalizaçom lingüística ao serviço da nossa sociedade. Ampliar a co-oficialidade de todas as línguas do Estado em todo o seu território. O dever de conhecer o galego em todos os territórios onde é fala de seu.

* * *

Ante a necessidade de respostas à política etnocida preconizada pola actual ?Xunta de Galicia?, O Facho pede aos sócios e amigos a sua participaçom na manifestaçom convocada para o

17 de Maio 2013 às 12 horas na Alameda de Compostela.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Contra o novo julgamento de Carlos Callón BASENAME: o-facho-contra-o-novo-julgamento-de-carlos-callon DATE: Fri, 10 May 2013 09:29:11 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Pasquim CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 A Crunha

Manifesto contra o novo julgamento de Carlos Callón

A Agrupaçom Cultural O Facho quer mostrar o seu desacougo polo novo julgamento do professor Carlos Callón e opom-se ao mesmo. Carlos Callón já foi juzgado por ter criticado, em 2008, o uso de toponímia deturpada e o instar a cumprir a legalidade pola pessoa que na altura era juiz decano da Corunha, António Fraga Mandián,

Temos que lembrar que no anterior juízo nem a fiscalia nem a juíza instrutora viram indícios de delito por parte do presidente da Mesa pola Normalizaçom Lingüística. O novo juízo supom a possibilidade de outorgar um aval para a ?caça de bruxas? em toda regra contra a nossa língua e a nossa cultura.
.
Ante este chocante episódio, O Facho manifesta o seu apoio a Carlos Callón, e aguarda que a legalidade e o sentido comum prive sobre qualquer manifestaçom de arbitrariedade e estrago da Justiça.

A Crunha, 10 de Maio do 2013

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Letras Galegas: Vidal Bolanho por Xosé Antón López Dobao BASENAME: o-facho-letras-galegas-xose-anton-lopez-dobao-roberto-vidal-bolanho DATE: Thu, 09 May 2013 17:53:11 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: Novas TAGS: ----- BODY:

Apesar das dificultades financeiras criadas polo saqueio do capitalismo especulador e bancário, O Facho continua apresentar a analise e as reflexons nos distintos eidos das ciências e o conhecimento que estám a elaborar os investigadores e ensaístas do País assim como intelectuais da área da Galeguia (Lusofonia)

O passado dia 07 de Maio, convidado pola nossa Agrupaçom, o escritor e cineasta, Xosé Antom López Dobao intervéu num dos actos que com o galho das ?Letras Galegas? está a realizar a nossa Associaçom. A sua palestra decorreu sob o lema ?Roberto Vidal Bolanho?, figura homenageada neste ano.
López Dobao expujo ante umha interessada cidadania umha ilustrada e documentada análise a figura do intelectual e dramaturgo homenageado fazendo finca-pé na lucidez da visom de Vidal Bolanho cara a construçom de umha dramaturgia galega à par com qualquer outra existente, assim como o seu compromisso permanente com o País e a sua cultura.
O conferencista mostrou polo miúdo a relevância de Vidal Bolanho no eido do teatro, nom só pola sua entrega nas distintas áreas do mesmo, se nom também pola suas aportaçons tanto de textos como de postas em cenário. Pode-se afirmar que as aportaçons de Vidal Bolanho marcam um fito no que-fazer teatral na Galiza.

Ao findar a sua exposiçom mantivo um interessante colóquio com os assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: AELG premia ao Facho junto com outras Associaçons Culturais BASENAME: o-facho-aelg-premia-ao-facho-e-outras-associaconss DATE: Mon, 06 May 2013 22:21:33 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Associaçom de Escritoras e Escritores em Língua Galega (AELG) concedeu O Prémio ?Instituiçons? a diversas associaçons culturais de base criadas na Galiza nas décadas de 60 e 70 e que hoje em dia continuam com a sua actividade em defesa do País e da sua Língua e Cultura nacionais.

Este reconhecimento outorgado por AELG a quem contribuí à divulgaçom da Língua e Cultura Galega. Este ano foi entregado ao associativismo cultural nado nas décadas dos 60 e 70, e que continuam a dia de hoje com a sua actividade de defesa da língua e cultura da Naçom galega: Agrupaçom Cultural O Galo, Agrupaçom Cultural O Facho, Clube Cultural Valle Inclán, Agrupaçom Cultural Auriense, Agrupaçom Cultural Francisco Lanza, Agrupaçom Cultural Avantar, Agrupaçom Cultural Alexandre Bóveda, Agrupaçom Cultural Lumieira, Sociedade Cultural Medulio, Associaçom Cultural Amig@s da Cultura de Pontevedra.

A Agrupaçom Cultural O Facho quere agradecer a toda-las sócias e sócios da associaçom que fam e fizérom possível com a sua afiliaçom, a defesa da Língua e Cultura Galega. Sendo esta distinçom um reconhecimento a sua entrega.

Esta deferência é um aguilhom para actual Junta Directiva que a obriga continuar "picando pedra" em prol da emancipaçom do País e da sua Língua e Cultura. Só sendo donos de nós, seremos livres.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Letras Galegas: Xosé Antón López Dobao - Roberto Vidal Bolanho BASENAME: o-facho-letras-galegas-xose-anton-lopez-dobao-roberto-vidal-bolanho-1 DATE: Sun, 05 May 2013 21:43:01 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 Crunha

Palestra

A Agrupaçom Cultural O Facho tem a bem o convidar à palestra que o vindouro dia 07 de Maio, terça, o escritor e professor, ?Xosé Antón López Dobao? falará da figura homenageada neste ano com o galho das Letras Galegas, ?Roberto Vidal Bolanho?.

Antón Dobao, é licenciado em Filologia galega pola USC, onde foi professor associado da Faculdade de Ciências da Informaçom. Trabalha como lingüista na TVGA desde o ano 1986. É membro do comité de redacçom da revista ?Trabe de Ouro?. Participou na criaçom do livro ?Xuro que nunca volverei pasar fame?, editado polas Redes Escarlate, organizaçom à que pertence. Assim mesmo é um dos impulsores de ProLingua. Tomou parte de criaçom de numerosas obras colectivas assim como individuais, entre as que sublinhamos: Os escritores lucenses arredor de Anxel Fole, XII Festival da Poesia no Condado, A poesía é o gran milagre do mundo, Alma de beiramar, Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina, Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo. Incertos. Assim mesmo tem umha obra fílmica grandemente reconhecida: A biblioteca da iguana, O bosque de Levas, A marinheira, O clube da calceta.

Dia: 07 de Maio do 2013 - Hora: 7,30 do serao
Local: R. Academia Galega
R/ Tabernas na 11- Cidade Velha ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

Todas as palestras estám em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?Emília Pardo Bazám e António Casares?. por Manuel Bermejo Patinho BASENAME: manuel-bermejo-patinho DATE: Fri, 26 Apr 2013 11:33:22 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Apesar das dificultades financeiras criadas polo saqueio do capitalismo especulador e bancário, O Facho continua apresentar a analise e as reflexons nos distintos eidos das ciências e o conhecimento que estám a elaborar os investigadores e ensaístas do País assim como intelectuais da área da Galeguia (Lusofonia)

No salom de actos da R. Academia Galega, o conferencista, Bermejo Patinho, com umha interessante exposiçom mostrou como o Emília Pardo Bazám mantinha contacto desde a sua nenez com o saber cientifico e em particular com António Casares, motivado pola amizade existente entre as suas famílias que compunha um pequeno reduto dos ilustrados do século XIX. Assim mesmo deu a conhecer como a obra da escritora está marcada desde o seu começo polas descobertas cientificas do século que só podia as ter escuitado no ambiente das tertúlias de ilustrados que se mantinham, de seguro, na sua casa petrucial

Assim mesmo apontou como a figura de António Casares presenta grandes escuros na sua actuaçom cívica, negando na sua prática social-política as posiçons de avançada que mantinha no eido cientifico. Numha das obras teatrais fulcrais, ?As actas escuras? da figura homenageada este ano com o galho das Letras Galegas, Roberto Vidal Bolanho, retrata com profundidade e acerto, a toma de posiçom contra o livre pensamento e em particular contra a Teoria da Evoluçom das Espécies por parte de António Casares, pom-se com o seu voto de qualidade com o doutrinário do reaccionárismo católico enviando deste jeito a dous professores da universidade, da escola kraussista, ao penal do Castelo de S. Antom na Crunha

Ao findar o conferenciante mantivo um mui interessante colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Manuel Bermejo Patinho - ?Emília Pardo Bazám e António Casares?. BASENAME: o-facho-manuel-bermejo-patinho-emilia-pardo-bazam-e-antonio-casares DATE: Thu, 18 Apr 2013 22:47:46 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 A Corunha


A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o a assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2012-13

Palestra

O vindoiro dia 23 de Abril, terça (martes), o Catedrático de Química Inorgánica da U.S.C., Manuel Bermejo Patinho, falará dentro do ciclo ?O saber cientifico na Galiza?, com a palestra intitulada ?Emília Pardo Bazám e António Casares?.

Manuel Bermejo é professor-investigador da USC. Do amplo currículo deste professor cabe destacar:

Director de um Grupo de Investigaçom em Química Bio-inorgánica e Supra-molecular; director e colaborador na direcçom de diversas Teses de Doutoramento de História da Ciência em Galiza; director de um Grupo de Trabalho sobre Conservaçom e posta em valor do Património Científico de Galiza; Director do trabalho Estrategia Galega de Educaçom Ambiental e participante no Projecto Galiza 2010. Assim mesmo tem organizado e participado em numerosos congressos nacionais e internacionais, tanto da sua especialidade como da Historia da Ciência e de Educaçom Ambiental.
Tem inumeráveis publicaçons de trabalhos em revistas internacionais do mais alto nível e comunicaçons científicas ao longo de todo o mundo. Também é autor de múltiplos trabalhos pedagógico-didácticos, livros de Ciência e Divulgaçom científica, artigos em revistas galegas e espanholas e múltiplas conferencias de divulgaçom.

Dia: 23 de Abril- Hora: 7,30 do serám
Local: R. Academia Galega
R/ Tabernas na 11- Cidade Velha ? A Corunha

Todas as palestras dadas estám em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: As raizes celtícas da Galiza por Alberte Lago Vilaverde BASENAME: title-615 DATE: Thu, 18 Apr 2013 15:56:32 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Apesar das dificultades financeiras criadas polo saqueio do capitalismo especulador e bancário, O Facho continua apresentar a analise e as reflexons nos distintos eidos das ciências e o conhecimento que estám a elaborar os investigadores e ensaístas do País assim como intelectuais da área da Galeguia (Lusofonia).

O passado dia 17 de Abril, quarta-feira (mércores,o investigador e professor em História, Alberte Lago Vilaverde,falou dentro do ciclo, ?Economia, História e C.C. Sociais?. Na sua exposiçom sobre: ?Raízes Célticas da Galiza? mostrou numerosos dados sobre o que ele definiu como ?irrefutável celtismo galego?. É a identidade cultural nas extremas mais ocidentais da Europa, que vem desde milheiros de anos, é um feito que desde a antropologia e as modernas investigaçons manifestam de um jeito evidente

Ao findar a sua exposiçom o conferenciante mantivo um cálido colóquio com os assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Alberte Lago Vilaverde - ?Raízes Célticas da Galiza? BASENAME: o-facho-alberte-lago-vilaverde-raizes-celticas-da-galiza DATE: Tue, 16 Apr 2013 07:59:09 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tapia 12-1º-C
15005 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2012-13

Palestra

O vindouro dia 17 de Abril, quarta-feira (mércores), o professor em História, Alberte Lago Vilaverde, há falar dentro do ciclo, ?Economia, História e C.C. Sociais?. A sua exposiçom versará sobre: ?Raízes Célticas da Galiza?
O historiador Lago Vilaverde, é licenciado em Geografia e História pola Universidade de Santiago, especialidade de História Medieval. Actualmente exerce de professor de Ensino Secundário no I.E.S. de Poio. É um dos fundadores de Murguia, revista galega de história, escrevendo desde o inicio da mesma tanto artigos como recessons de livros.
Tem publicados diversas investigaçons sobre a cultura celta na revista Murguia.


Dia: 12 de Março do 2013 ? Hora: 7,30 do serám
Local: R. Academia Galega R/ Tabernas nº 11-
Cidade Velha ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho


Todas as palestras dadas estám em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Ricardo Palmás Casal-Um galego do além-mar por José V. Martínez-Romero Gandos, BASENAME: jose-v-martinez-romero-gandos DATE: Wed, 13 Mar 2013 13:26:19 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Apesar das dificultades financeiras criadas polo saqueio do capitalismo especulador e bancário, O Facho continua apresentar a analise e as reflexons nos distintos eidos das ciências e o conhecimento que estám a elaborar os investigadores e ensaístas do País assim como intelectuais da área da Galeguia (Lusofonia).

O passado dia 12 de Março, o Doutor em Psicología, José V. Martínez-Romero Gandos, partilhou dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom organizado pola nossa Agrupaçom. Na sua exposiçom tratou sobre: Ricardo Palmás Casal-Um galego do além-mar. A palestra realizou-se no Salom de Actos da R. Academia Galega, que desde há um par de anos nos presta a sua ajuda para fazer possível as nossas actividades.

Martínez-Romero Gandos, filho de emigrantes da Terra de Montes e nado na Argentina desenvolveu umha dilatada actuaçom na Colectividade galega emigrada no Rio da Prata, participando na vida cultural galega da emigraçom desde 1960 até o seu retorno definitivo à Terra no 2002. Na sua explicaçom mostrou a ingente actividade civico-cultural levada a cabo no Além-Mar por emigrantes, polos seus filhos e netos foi fulcral para nossa história como Naçom.

Ao findar a sua exposiçom o conferenciante mantivo um cálido colóquio com os assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Doaçom dos fundos históricos d'O Facho à Real Academia Galega. BASENAME: fondos-do-facho DATE: Tue, 12 Mar 2013 18:52:52 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

No ano 1963 do século passado um pequeno fato de estudantes e jovens profissionais liberais fundavam na Cidade d'A Corunha a Agrupaçom Cultural O Facho. É a primeira agrupaçom de resistência cultural criada numha cidade do Pais polos seus cidadaos. O grupo nasceu cos sinais de identidade da resistência contra o franquismo e da defesa da plena valia da língua e da cultura galega. Existia umha clara vocaçom política do que se fazia precisamente porque essa era toda a actividade publica com repercussoes políticas que se podia fazer. A língua galega é a cerna do que-fazer d?O Facho, que passou de fazer cultura de resistência nos anos da longa noite de pedra a se constituir hoje numha autentica mostra de resistência da cultura.
Desde os primeiros momentos O Facho destaca-se com os seus cursos de língua. Os mesmos tivérom umha grande importáncia naqueles anos na cidade d'A Corunha. Daquela o galego nom se escrevia apenas e estava expulso da sociedade ?bem pensante?, nem sequer tinha secçom galego a faculdade de Filologia de Compostela. Umha das figuras fundamentais dos cursos foi D. Leandro Carré Alvarelhos quem dirigiu esta actividade. Os ciclos dedicados à cultura galega, os encontros nos que se tratava economia e sociedade, os concursos literários, o grupo de teatro foi dos pioneiros em representar obras no nosso idioma, tanto de autores galegos como de outras nacionalidades ( Brecht, Ionesco...)
Cinqüenta anos depois,todo o material salvado de umha possível desfeita, foi doado à Real Academia Galega. Este acordo inclui a doaçom de milheiros de peças documentais e bibliográficas que recolhem o labor e o que-fazer histórico d'O Facho na defesa da Língua e Cultura Galegas, assim como a sua biblioteca de mais de 3.000 volumes. O documento da entrega foi assinado polo presidente da Real Academia Galega, Xosé Luís Méndez Ferrín, escritor e grande luitador na emancipaçom de Galiza, e polo O Facho, assinou o seu presidente, Xosé Luis Rodríguez Pardo, de longa trajectória na luita cultural e política no nosso País.

----- COMMENT: AUTHOR: João Carlos Carré dos Reis [Visitante] DATE: Thu, 28 Mar 2013 19:46:06 +0000 URL:

Na qualidade de neto de Leandro Carré é com muita emoção que vejo e leio o realce que dedicam ao trabalho dedicado e descomprometido que o meu avô desenvolveu em prol da sua língua querida, o GALEGO. Lamentavelmente a sociedade Galega, mas também as autoridades da sua cidade natal, tendem a ignorar tudo isso e por questões desconhecidas, a homenagem póstuma, que tão bem merece, continua por ser concretizada. Tantos dias das Letras Galegas que já passaram e este nome continua no baú, esquecido. Espero que este alerta tenha algum efeito no futuro próximo. Quem manteve o Galego vivo nos tempos em que era “criminoso” falá-lo ou escrevê-lo deveria por certo ser muito mais respeitado.
Desculpem o desafabo mas chegou o tempo em que não posso mais manter este silêncio.
Atentamente
João Carré Reis

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de "Contos de Nenos para Nenos" BASENAME: o-facho-concurso-de-contos-de-nenos-para-nenos-6 DATE: Sun, 10 Mar 2013 06:50:55 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

CONCURSO DE CONTOS DE NENOS PARA NENOS CONVOCADO POLA ASSOCIAÇOM CULTURAL O FACHO

Recuperados em 2008 os prémios literários que desde os anos sessenta convocou O FACHO e nos que participárom ou ganhárom muitos dos escritores e escritoras que hoje fam possível com a sua obra umha literatura galega de qualidade e de grande importância nas letras universais, realiza-se a convocatória para 2013 do XLV Concurso Literário de ?Contos de Nenos para Nenos?

BASES DO CONCURSO

1. Poderám participar rapazes e raparigas que pressentem as suas obras em Língua galega. Os trabalhos presenteados deveram ser originais e inéditos em toda a sua extensom.

2. O prazo de admissom de originais finaliza o dia 30 de Abril de 2013 às doce da noite.

3. A apresentaçom de originais para o Concurso fará-se por correio postal dirigido à sede da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia, 12-1º 15005A Corunha. Podendo fazer individualmente ou por médio do centro onde curse os seus estudos.

4. No caso em que sejam os centros escolares os que pressentem os originais ao Concurso, deveram fazer umha pré-selecçom dum máximo de dous trabalhos por categoria, qualquer outro terá que ser apresentado individualmente.

5. As obras haverem de serem relatos originais e nom estarem editados por nengum procedimento impresso ou electrónico, nem terem sido premiados em qualquer outro concurso ou certame literário e em condiçons para que os seus direitos de publicaçom podam ser cedidos à Associaçom Cultural O FACHO por período de cinco anos contados a partir do dia do falho do júri.

6. Para além da originalidade literária, o júri valorizará a riqueza lingüística e o conhecimento gramatical reflectido nas obras.

7. Estabelecem-se duas categorias:

Categoria A Nenos e nenas de 6 a 12 anos.
Categoria B Rapazes e rapazas de 13 a 16 anos.

8. As quantias dos prémios serám as que seguem:

Categoria A 1º: 100,.- ? em efectivo e um lote de livros.
2º: 100,.- ? em efectivo e um lote de livros.

Categoria B 1º: 100,.- ? em efectivo e um lote de livros.
2º: 100,.- ? em efectivo e um lote de livros.

9. Cada autor só poderá apresentar umha obra atendo-se aos seguintes limites de extensom:

Categoria A Um máximo de cinco fólios
Categoria B Um máximo de dez fólios

10. As obras haverem de se apresentar por duplicado, manuscritas ou mecanográficas, encadernadas ou grampadas e levaram por detrás do último folio os seguintes dados:

Nome e apelidos do autor/a.
Endereço e telefone. Correio electrónico.
Centro onde cursa os seus estudos.
Categoria na que participa.

11. Os prémios serám escolhidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O Facho em falho que se fará público no mês de Maio.

12. O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as dúvidas na sua interpretaçom.

13. A participaçom neste Concurso implica a aceitaçom das presentes bases.

A Corunha, 31 de Janeiro 2013

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário do Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de "Teatro Infantil" BASENAME: o-facho-concurso-de-teatro-infantil-10 DATE: Sun, 10 Mar 2013 06:47:50 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º
15005 Corunha

CONCURSO DE TEATRO INFANTIL CONVOCADO POLA ASOCIAÇOM CULTURAL O FACHO.

Assumindo como próprias as palavras de Juan Ramón Jiménez quando afirmava que ?Teatro infantil é aquele que também lhe gosta aos nenos?, a Junta Directiva da Associaçom Cultural O FACHO acordou convocar o Concurso de Teatro Infantil, que, nesta nova etapa, se regerá polas seguintes bases:

1º) Poderám optar ao devandito prémio todas as pessoas que pressentem obras inéditas ?em qualquer tipo de suporte- nom representadas, nem premiadas noutros certames e que esteiam escritas em língua galega.
2º) Estabelece-se como prémio único de 100,.- ? e um lote de livros teatrais.
3º) A obra, que nom poderá exceder os 80 fólios, será presenteada por triplicado, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara.
4º) Os originais para o Concurso enviaram-se por correio á sé da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia n.º 12-1º A Corunha (15005) ou a Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal de A Corunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.
5º) O prazo de admissom de originais finaliza o dia 30 de Abril de 2013 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.
6º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo está composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego.
7º) O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom
8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.
9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no local de O Facho, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom.
No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.
Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

Na cidade d?A Corunha, 2 Fevereiro 2013

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: José V. Martínez-Romero Gandos- Ricardo Palmás Casal-Um galego do além-mar BASENAME: o-facho-jose-v-martinez-romero-gandos-ricardo-palmas-casal-um-galego-do-alem-mar-2 DATE: Sun, 10 Mar 2013 06:46:05 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Taipa 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2012-13

Palestra

O vindouro dia 12 de Março, terça (martes), o Doutor em Psicología, José V. Martínez-Romero Gandos, falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua charla versará sobre: Ricardo Palmás Casal-Um galego do além-mar

Martínez-Romero Gandos, é filho de emigrantes da Terra de Montes desenvolveu na Argentina umha dilatada actuaçom na Colectividade galega emigrada no Rio da Prata, participando na vida cultural galega da emigraçom desde 1960 até o seu retorno definitivo à Terra no 2002. Nessa actividade na emigraçom acada diferentes cargos institucionais sendo os principais: Presidente da Associaçom Argentina de Filhos de Galegos, Presidente da Sociedade de Campo Lameiro e Presidente da Uniom de Associaçom Galegas da República Argentina. Assim mesmo levou adiante em Bos Aires, por vários anos, a audiçom radial ?Nós, os galegos. Galiza como Naçom?, exclusivamente adicada a espalhar música, cultura, comentários e novidades da nossa Terra.
Acadou o grao académico de Doutor em Psicologia com umha Tese sobre os galegos emigrados ao Rio da Prata. Foi Director da Licenciatura em Psicologia da Universidade del Salvador (B. Aires). Professor Universitário na Cátedra de Psicologia da Personalidade na Universidade del Salvador (B. Aires).
Actualmente é assessor da Comissom Interseccional de Imigraçom do Colegio Oficial de Psicólogos de Galiza. Integrante do Programa de Atençom a Vítimas da Violência Doméstica, organizado polo Colegio de Psicólogos de Galiza. Desde maio de 2004. Tem numerosos trabalhos publicados, conferencias e presentaçons em Congressos da sua especialidade.

Dia: 12 de Março do 2013 ? Hora: 7,30 do serám
Local: R. Academia Galega R/ Tabernas nº 11-
Cidade Velha ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?Os galegos nas independências latino-americanas? por Carlos Sixirei Paredes BASENAME: carlos-sixirei-paredes DATE: Wed, 27 Feb 2013 13:03:27 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: Novas TAGS: ----- BODY:

A pesar das dificultades financeiras criadas polo saqueio do capitalismo especulador e bancário, O Facho continua apresentar a analise e as reflexons nos distintos eidos das ciências e o conhecimento que estám a elaborar os investigadores e ensaístas do País assim como intelectuais da área da Galeguia (Lusofonia).

O passado dia 26 de Fevereiro, terça (martes), o Doutor e historiador, Carlos Sixirei Paredes falou sobre ?Os galegos nas independências latino-americanas? dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais organizado pola nossa Agrupaçom
O professor Sixirei fizo umha análise da presencia dos galegos e descendentes de galegos nas luitas independentistas em América Latina. Na sua exposiçom deu a conhecer a importância dos mesmos tanto no bando realista como independentista, mostrando como muitas das vezes a inserçom num bando ou outro dependia de interesses imediatos concretos mais que de concepçons ideológicas.

Como é costume ao findar a sua exposiçom o conferenciante mantivo um interessante colóquio com a atenta cidadania assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Carlos Sixirei Paredes - ?Os galegos nas independências latino-americanas? BASENAME: o-facho-carlos-sixirei-paredes-os-galegos-nas-independencias-latino-americanas DATE: Fri, 22 Feb 2013 09:10:55 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º-C
15005 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2012-13

Palestra

O vindouro dia 26 de Fevereiro, terça (martes), o Doutor e historiador, Carlos Sixirei Paredes falará sobre ?Os galegos nas independências latino-americanas? dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais organizado pola nossa Agrupaçom. O acto celebrará-se na R. Academia Galega, Rua Tabernas n. 11 ? Cidade Velha ? A Corunha.
O Doutor Sixirei Paredes é professor titular da UDV. Licenciou-se em História pola UDS. para logo se doutorar em História de América na UCM. Assim mesmo entre outros estudos realizou cursos de post-grado na U. de Paris IX e na U. de S. Paulo-Brasil. É autor de umha interessantíssima e amplia obra, tanto em artigos como em livros em ediçom individual como em parceria: San Cristo de Xavestre. Chequeo a unha comunidade rural. Alfredo Somoza. Encadramento histórico dunha figura esquencida do galeguismo. A Emigración. Galeguidade e Cultura no Exterior. História de América (V. I-II-III). Violencia en Colombia. Antecedentes y desarrollo histórico. História do Mundo Contemporâneo. Asociacionismo galego no exterior (V. 2). West Indian Cultures. Consolidación republicana em América Latina, etc... No eido da traduçom: História Cronolóxica dos Países Celtas.
Tomou e forma parte em diversas acçons culturais, entre outras sublinhamos: Responsável de actividades culturais do Padroado da Cultura Galega. Montevideu. Drtor. Cultural de la fundaçom Celso Emílio Ferreiro.

Dia: 26 de Fevereiro - Hora: 7,30 do serám
Local: R. Academia Galega R/ Tabernas nº 11-
Cidade Velha ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Pescudando na origem da matéria por Cibrao Santamarina Rios BASENAME: cibrao DATE: Thu, 21 Feb 2013 19:44:18 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A pesar das dificultades financeiras criadas polo saqueio do capitalismo especulador e bancário, O Facho continua apresentar a analise e as reflexons nos distintos eidos das ciências e o conhecimento que estám a elaborar os investigadores e ensaístas do País assim como intelectuais da área da Galeguia (Lusofonia).
O passado dia 19 de Fevereiro, terça, às 7,30 do serám; o doutor e professor no Departamento de Física de Partículas na área de Física Atómica Molecular e Nuclear da U. de S., Cibrao Santamarina Rios, dissertou dentro do ciclo ?O saber cientifico na Galiza?, com a sua exposiçom intitulada ?Pescudando na origem da matéria?. O acto celebrou-se na R. Academia Galega.

O professor Cibrao Santamarina expujo umha amena e rica visom sobre a Ciência de Partículas que se esta a desenvolver no País acorde com o saber no eido da Física Nuclear mundo, nos que um feixe de científicos galegos deixam a sua pegada nessa área fulcral para ciência.

Como é costume ao findar a sua exposiçom o conferenciante mantivo um interessante colóquio com a atenta cidadania assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Cibrao Santamarina Rios-?Pescudando na origem da matéria? BASENAME: o-facho-cibrao-santamarina-rios-pescudando-na-origem-da-materia DATE: Tue, 12 Feb 2013 23:28:44 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 A CorunhaA Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-lo assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2012-13

Palestra

O vindouro dia 19 de Fevereiro, terça (martes), às 7,30 do serám; o doutor e professor no Departamento de Física de Partículas na área de Física Atómica Molecular e Nuclear da U. de S., Cibrao Santamarina Rios, falará dentro do ciclo ?O saber cientifico na Galiza?, com a sua exposiçom intitulada ?Pescudando na origem da matéria?. O acto celebrará-se na R. Academia Galega, Rua Tabernas n. 11 ? Cidade Velha ? A Corunha.

O doutor Santamarina Rios licenciou-se na USC com prémio extraordinário pola sua tesinha de licenciatura ?A Física dos Átomos Piónicos?. No ano 2001 obtivo o título de Doutor com a tese ?Determinaçom do tempo de vida media do Átomo Piónico no experimento DIRAC do CERN? .Do seu amplo currículo cabe destacar:

Associado de Investigaçom pola Universidade de Basileia participando no experimento DIRAC.
Research Fellow do CERN -Laboratório Europeu de Física de Partículas de Genève.
Investigador associado na McGill University - Montreal (Canadá), experimento Atlas.
Investigador convidado no "Instituto Unificado de Investigaçom Nuclear" (Dubna-Rusia),
Investigador convidado na Universidade Nacional de La Plata (La Plata Argentina)
Investigador convidado no Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas-LIP (Lisboa-Portugal).

Assim mesmo é autor de numerosos trabalhos e artigos em revistas cientificas internacionais do maior reconhecimento no eido da investigaçom em Física Atómica.

Dia: 19 de Fevereiro - Hora: 7,30 do serám
Local: R. Academia Galega R/ Tabernas nº 11-
Cidade Velha ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretario d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de "Teatro infantil" BASENAME: o-facho-concurso-de-teatro-infantil-7 DATE: Sun, 10 Feb 2013 16:36:33 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º
15005 Corunha

CONCURSO DE TEATRO INFANTIL CONVOCADO POLA ASOCIAÇOM CULTURAL O FACHO.

Assumindo como próprias as palavras de Juan Ramón Jiménez quando afirmava que ?Teatro infantil é aquele que também lhe gosta aos nenos?, a Junta Directiva da Associaçom Cultural O FACHO acordou convocar o Concurso de Teatro Infantil, que, nesta nova etapa, se regerá polas seguintes bases:

1º) Poderám optar ao devandito prémio todas as pessoas que pressentem obras inéditas ?em qualquer tipo de suporte- nom representadas, nem premiadas noutros certames e que esteiam escritas em língua galega.
2º) Estabelece-se como prémio único de 100,.- ? e um lote de livros teatrais.
3º) A obra, que nom poderá exceder os 80 fólios, será presenteada por quintuplicado, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara.
4º) Os originais para o Concurso enviaram-se por correio á sé da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia n.º 12-1º A Corunha (15005) ou a Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal de A Corunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.
5º) O prazo de admissom de originais finaliza o dia 30 de Abril de 2013 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.
  6º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo está composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego.
7º) O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom 
8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.
9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no local de O Facho, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom.
No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.
  Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

Na cidade d?A Corunha, 2 Fevereiro 2013

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de "Contos de Nenos para Nenos" BASENAME: o-facho-concurso-de-contos-de-nenos-para-nenos-3 DATE: Wed, 06 Feb 2013 16:19:56 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

CONCURSO LITERÁRIO DE CONTOS DE NENOS PARA NENOS CONVOCADO POLA ASSOCIAÇOM CULTURAL O FACHO

Recuperados em 2008 os prémios literários que desde os anos sessenta convocou O FACHO e nos que participárom ou ganhárom muitos dos escritores e escritoras que hoje fam possível com a sua obra umha literatura galega de qualidade e de grande importância nas letras universais, realiza-se a convocatória para 2013 do XLV Concurso Literário de ?Contos de Nenos para Nenos?

BASES DO CONCURSO

1. Poderám participar rapazes e raparigas que pressentem as suas obras em Língua galega. Os trabalhos presenteados deveram ser originais e inéditos em toda a sua extensom.

2. O prazo de admissom de originais finaliza o dia 30 de Abril de 2013 às doce da noite.

3. A apresentaçom de originais para o Concurso fará-se por correio postal dirigido à sede da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia, 12-1º 15005A Corunha. Podendo fazer individualmente ou por médio do centro onde curse os seus estudos.

4. No caso em que sejam os centros escolares os que pressentem os originais ao Concurso, deveram fazer umha pré-selecçom dum máximo de dous trabalhos por categoria, qualquer outro terá que ser apresentado individualmente.

5. As obras haverem de serem relatos originais e nom estarem editados por nengum procedimento impresso ou electrónico, nem terem sido premiados em qualquer outro concurso ou certame literário e em condiçons para que os seus direitos de publicaçom podam ser cedidos à Associaçom Cultural O FACHO por período de cinco anos contados a partir do dia do falho do júri.

6. Para além da originalidade literária, o júri valorizará a riqueza lingüística e o conhecimento gramatical reflectido nas obras.

7. Estabelecem-se duas categorias:

Categoria A Nenos e nenas de 6 a 12 anos.
Categoria B Rapazes e rapazas de 13 a 16 anos.

8. As quantias dos prémios serám as que seguem:

Categoria A 1º: 100,.- ? em efectivo e um lote de livros.
2º: 100,.- ? em efectivo e um lote de livros.

Categoria B 1º: 100,.- ? em efectivo e um lote de livros.
2º: 100,.- ? em efectivo e um lote de livros.

9. Cada autor só poderá apresentar umha obra atendo-se aos seguintes limites de extensom:

Categoria A Um máximo de cinco fólios
Categoria B Um máximo de dez fólios

10. As obras haverem de se apresentar por duplicado, manuscritas ou mecanográficas, encadernadas ou grampadas e levaram por detrás do último folio os seguintes dados:

Nome e apelidos do autor/a.
Endereço e telefone. Correio electrónico.
Centro onde cursa os seus estudos.
Categoria na que participa.

11. Os prémios serám escolhidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O Facho em falho que se fará público no mês de Maio.

12. O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as dúvidas na sua interpretaçom.

13. A participaçom neste Concurso implica a aceitaçom das presentes bases.

Correo electrónico: o_facho_a_cultural@yahoo.com.br
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

A Corunha, 31 de Janeiro 2013

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário do Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de "Contos de Nenos para Nenos" BASENAME: o-facho-concurso-de-contos-de-nenos-para-nenos-2 DATE: Sun, 03 Feb 2013 13:29:14 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

CONCURSO LITERÁRIO DE CONTOS DE NENOS PARA NENOS CONVOCADO POLA ASSOCIAÇOM CULTURAL O FACHO

Recuperados em 2008 os prémios literários que desde os anos sessenta convocou O FACHO e nos que participárom ou ganhárom muitos dos escritores e escritoras que hoje fam possível com a sua obra umha literatura galega de qualidade e de grande importância nas letras universais, realiza-se a convocatória para 2013 do XLV Concurso Literário de ?Contos de Nenos para Nenos?

BASES DO CONCURSO

1. Poderám participar rapazes e raparigas que pressentem as suas obras em Língua galega. Os trabalhos presenteados deveram ser originais e inéditos em toda a sua extensom.

2. O prazo de admissom de originais finaliza o dia 30 de Abril de 2013 às doce da noite.

3. A apresentaçom de originais para o Concurso fará-se por correio postal dirigido à sede da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia, 12-1º 15005A Corunha. Podendo fazer individualmente ou por médio do centro onde curse os seus estudos.

4. No caso em que sejam os centros escolares os que pressentem os originais ao Concurso, deveram fazer umha pré-selecçom dum máximo de dous trabalhos por categoria, qualquer outro terá que ser apresentado individualmente.

5. As obras haverem de serem relatos originais e nom estarem editados por nengum procedimento impresso ou electrónico, nem terem sido premiados em qualquer outro concurso ou certame literário e em condiçons para que os seus direitos de publicaçom podam ser cedidos à Associaçom Cultural O FACHO por período de cinco anos contados a partir do dia do falho do júri.

6. Para além da originalidade literária, o júri valorizará a riqueza lingüística e o conhecimento gramatical reflectido nas obras.

7. Estabelecem-se duas categorias:

Categoria A Nenos e nenas de 6 a 12 anos.
Categoria B Rapazes e rapazas de 13 a 16 anos.

8. As quantias dos prémios serám as que seguem:

Categoria A 1º: 100,.- ? em efectivo e um lote de livros.
2º: 100,.- ? em efectivo e um lote de livros.

Categoria B 1º: 100,.- ? em efectivo e um lote de livros.
2º: 100,.- ? em efectivo e um lote de livros.

9. Cada autor só poderá apresentar umha obra atendo-se aos seguintes limites de extensom:

Categoria A Um máximo de cinco fólios
Categoria B Um máximo de dez fólios

10. As obras haverem de se apresentar por duplicado, manuscritas ou mecanográficas, encadernadas ou grampadas e levaram por detrás do último folio os seguintes dados:

Nome e apelidos do autor/a.
Endereço e telefone. Correio electrónico.
Centro onde cursa os seus estudos.
Categoria na que participa.

11. Os prémios serám escolhidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O Facho em falho que se fará público no mês de Maio.

12. O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as dúvidas na sua interpretaçom.

13. A participaçom neste Concurso implica a aceitaçom das presentes bases.

Correo electrónico: o_facho_a_cultural@yahoo.com.br
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

A Corunha, 31 de Janeiro 2013

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário do Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Manifesto em defesa da Língua Galega - MANIFESTAÇOM :27 de Janeiro 2013 às 12 horas na Alameda de Compostela. BASENAME: o-facho-manifesto-em-defesa-da-lingua-galega-manifestacom-27-de-janeiro-2013-as-12-horas-na-alameda-de-compostela DATE: Thu, 24 Jan 2013 09:35:57 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Pasquim CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho

Rua: Frederico Tapia 12-1º
15005 A Corunha

Manifesto em defesa da Língua Galega

Os falantes do galego somos discriminados de cote

A situaçom da língua galega está em grande perigo ao nom desfrutarmos os galegos de direitos lingüísticos plenos para desenvolver a nossa vida com normalidade na nossa Língua e no nosso País.

Como povo e cultura, temos direito a que nossa Língua própria, de origem, seja oficial a todos os efeitos no seu âmbito territorial. Os falantes galegos devemos desfrutar do mesmo "status" legal no nosso território do que o castelá no seu.

As políticas etnocidas levadas a cabo contra o galego dictadas por Madrid desde há séculos e hoje reiteradas pola actual ?Xunta de Galicia?, ponhem hoje em perigo a nossa Língua, ao ser violentados decote os galegos falantes.

O verdadeiro problema nom está na co-oficialidade de idiomas como o galego, senom na actitude de quem nega a existência de povos e línguas diferentes dentro do Estado Espanhol. Esta posiçom etnocida é a negaçom da convivência e da igualdade.

A imposiçom do castelá nom tem discussom desde o momento em que é a única língua que todos os cidadaos do Estado tenhem a obriga de conhecer segundo a constituiçom espanhola.

Reclamamos:

A aboliçom do sistema legal que subordina o galego ao castelá, a aboliçom do supremacismo castelá que procura a desapariçom do galego e exigimos a implementaçom de autênticas políticas de normalizaçom lingüística ao serviço da nossa sociedade. Ampliar a co-oficialidade de todas as línguas do Estado em todo o seu território. O dever de conhecer o galego em todos os territórios onde é fala de seu.

Ante a necessidade de respostas à nova política etnocida preconizada pola actual "Xunta de Galicia", O Facho pede aos sócios e amigos a sua participaçom na manifestaçom convocada para o

27 de Janeiro 2013 às 12 horas na Alameda de Compostela.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Manifesto em defesa da Língua Galega - MANIFESTAÇOM :27 de Janeiro 2013 às 12 horas na Alameda de Compostela. BASENAME: o-facho-lstrongg-manifesto-em-defesa-da-lingua-galegal-strongg-manifestacom-27-de-janeiro-2013-as-12-horas-na-alameda-de-compostela-1 DATE: Sun, 20 Jan 2013 12:59:27 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Pasquim CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho

Rua: Frederico Tapia 12-1º
15005 A Corunha

Manifesto em defesa da Língua Galega

Os falantes do galego somos discriminados de cote

A situaçom da língua galega está em grande perigo ao nom desfrutarmos os galegos de direitos lingüísticos plenos para desenvolver a nossa vida com normalidade na nossa Língua e no nosso País.

Como povo e cultura, temos direito a que nossa Língua própria, de origem, seja oficial a todos os efeitos no seu âmbito territorial. Os falantes galegos devemos desfrutar do mesmo "status" legal no nosso território do que o castelá no seu.

As políticas etnocidas levadas a cabo contra o galego dictadas por Madrid desde há séculos e hoje reiteradas pola actual ?Xunta de Galicia?, ponhem hoje em perigo a nossa Língua, ao ser violentados decote os galegos falantes.

O verdadeiro problema nom está na co-oficialidade de idiomas como o galego, senom na actitude de quem nega a existência de povos e línguas diferentes dentro do Estado Espanhol. Esta posiçom etnocida é a negaçom da convivência e da igualdade.

A imposiçom do castelá nom tem discussom desde o momento em que é a única língua que todos os cidadaos do Estado tenhem a obriga de conhecer segundo a constituiçom espanhola.

Reclamamos:

A aboliçom do sistema legal que subordina o galego ao castelá, a aboliçom do supremacismo castelá que procura a desapariçom do galego e exigimos a implementaçom de autênticas políticas de normalizaçom lingüística ao serviço da nossa sociedade. Ampliar a co-oficialidade de todas as línguas do Estado em todo o seu território. O dever de conhecer o galego em todos os territórios onde é fala de seu.

Ante a necessidade de respostas à nova política etnocida preconizada pola actual "Xunta de Galicia", O Facho pede aos sócios e amigos a sua participaçom na manifestaçom convocada para o

27 de Janeiro 2013 às 12 horas na Alameda de Compostela.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO; "Convivência e desconvivência lingüística entre as línguas bantu e a língua portuguesa" por Gervásio Absolone Chambo BASENAME: o-facho-convivencia-e-desconvivencia-lingueistica-entre-as-linguas-bantu-e-a-lingua-portuguesa-por-gervasio-absolone-chambo DATE: Fri, 18 Jan 2013 11:51:14 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A pesar das dificultades financeiras criadas polo saqueio do capitalismo especulador e bancário, O Facho continua apresentar a analise e as reflexons nos distintos eidos das ciências e o conhecimento que estám a elaborar os investigadores e ensaístas do País e pensadores da área da Galeguia (Lusofónia).

O professor moçambicano, Gervásio Absolone Chambo intervéu dentro do ciclo ?Língua, Literatura e Naçom?. A sua palestra decorreu sob o lema "Convivência e desconvivência lingüística entre as línguas bantu e a língua portuguesa". O acto celebrou-se no salom de actos R. Academia Galega na Corunha.
Absolone Chambo expujo umha ricaz visom sobre o mundo moçambicano para logo expôr os aspectos relativos à diversidade étnico-linguística e cultural de Moçambique, a sua problemática poli-lingüística assim como a convivência linguísta e cultural no País Austral-Africano.
Como sempre ao findar a descriçom o conferenciante mantivo um interessante colóquio com a atenta cidadania assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO; Gervásio Absolone Chambo-"Convivência e desconvivência lingüística entre as línguas bantu e a língua portuguesa" BASENAME: o-facho-gervasio-absolone-chambo-convivencia-e-desconvivencia-lingueistica-entre-as-linguas-bantu-e-a-lingua-portuguesa DATE: Fri, 18 Jan 2013 11:38:39 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convída-o a assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2012-2013

Palestra

O vindoiro dia 8 de Janeiro, terça (martes), às 7.30 do serám o  professor moçambicano  Gervásio Absolone Chambo, falará dentro do ciclo ?Língua, Literatura e Naçom?, sobre "Convivência e desconvivência lingüística entre as línguas bantu e a língua portuguesa".  O acto celebrara-se na R. Academia Galega, Rua Tabernas n. 11 ? Cidade Velha ? A Corunha.  

Absolone Chambo é um professor moçambicano, licenciado em Ensino de Línguas Bantu pola Universidade Eduardo Mondlane e actualmente é estudante de mestrado, programa Poslea na Universidade de Vigo. Em Moçambique é membro activo na Associaçom Bantu Mosambiki, umha organizaçom em prol das línguas e culturas bantu moçambicanas na qual é membro co-fundador.  Na sua exposiçom focalizará os aspectos relativos à diversidade étnico-linguística e cultural de Moçambique, a problemática sobre a poli-lingüística de Moçambique e discutirá a convivência multi-linguísta e multi-cultural no País Austral-Africano, na tentativa de mapear os limites e espaços construçom da paz lingüística e cultural e os de conflitos (desencontros) entre as línguas e culturas das línguas moçambicanas e o português.


Dia: 8 de Janeiro- Hora: 7.30 do serám
Local: R. Academia Galega
R/ Tabernas nº 11- Cidade Velha ? A Corunha

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Manifesto em defesa da Língua Galega - MANIFESTAÇOM :27 de Janeiro 2013 às 12 horas na Alameda de Compostela. BASENAME: o-facho-lstrongg-manifesto-em-defesa-da-lingua-galegal-strongg-manifestacom-27-de-janeiro-2013-as-12-horas-na-alameda-de-compostela DATE: Thu, 17 Jan 2013 22:04:23 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Pasquim CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho

Rua: Frederico Tapia 12-1º
15005 A Corunha

Manifesto em defesa da Língua Galega

Os falantes do galego somos discriminados de cote

A situaçom da língua galega está em grande perigo ao nom desfrutarmos os galegos de direitos lingüísticos plenos para desenvolver a nossa vida com normalidade na nossa Língua e no nosso País.

Como povo e cultura, temos direito a que nossa Língua própria, de origem, seja oficial a todos os efeitos no seu âmbito territorial. Os falantes galegos devemos desfrutar do mesmo "status" legal no nosso território do que o castelá no seu.

As políticas etnocidas levadas a cabo contra o galego dictadas por Madrid desde há séculos e hoje reiteradas pola actual ?Xunta de Galicia?, ponhem hoje em perigo a nossa Língua, ao ser violentados decote os galegos falantes.

O verdadeiro problema nom está na co-oficialidade de idiomas como o galego, senom na actitude de quem nega a existência de povos e línguas diferentes dentro do Estado Espanhol. Esta posiçom etnocida é a negaçom da convivência e da igualdade.

A imposiçom do castelá nom tem discussom desde o momento em que é a única língua que todos os cidadaos do Estado tenhem a obriga de conhecer segundo a constituiçom espanhola.

Reclamamos:

A aboliçom do sistema legal que subordina o galego ao castelá, a aboliçom do supremacismo castelá que procura a desapariçom do galego e exigimos a implementaçom de autênticas políticas de normalizaçom lingüística ao serviço da nossa sociedade. Ampliar a co-oficialidade de todas as línguas do Estado em todo o seu território. O dever de conhecer o galego em todos os territórios onde é fala de seu.

Ante a necessidade de respostas à nova política etnocida preconizada pola actual "Xunta de Galicia", O Facho pede aos sócios e amigos a sua participaçom na manifestaçom convocada para o

27 de Janeiro 2013 às 12 horas na Alameda de Compostela.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO : ?Ramom de la Sagra, um ilustrado galego?por Ascensom Cambrón Infante BASENAME: o-facho-ramom-de-la-sagra-um-ilustrado-galego-por-ascensom-cambron-infante DATE: Wed, 12 Dec 2012 17:17:12 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: Novas TAGS: ----- BODY:

A pesar das dificultades financeiras criadas polo capitalismo especulador e bancário, O Facho continua apresentar a analise e as reflexons nos distintos eidos das ciências e o conhecimento que estám a elaborar os investigadores e ensaístas do País.

A professora e investigadora, Ascensom Cambrón Infante intervéu dentro do ciclo ?Economia, História e Realidade Social?. A sua palestra decorreu sob o lema ?Ramom de la Sagra, um ilustrado galego?. O acto celebrou-se no salom de actos R. Academia Galega na Corunha.

Cambrón Infante expujo a sua análise sobre a figura do intelectual, empresário e político corunhês, fazendo finca-pé na lucidez da visom de Ramom de la Sagra cara a construçom de um processo emancipador e de industrializaçom da Galiza. Da sua presencia nos movimentos sociais do século XIX. Durante a sua residência em Paris estivo em contacto com o pensamento socialista da época, Marx, Engels, Proudhom... com este último colaborou e publicou Banque du Peuple. Théorie et pratique de cette institution, fondée sur la théorie rationelle; sendo co-fundador deste banco. Em 1845 junto com Antolin Faraldo funda em Compostela?El Porvenir?, o primeiro jornal anarquista publicado dentro do Estado espanhol. Assim mesmo foi testemunha da revoluçom parisina do 1848, e expulsado de França no ano 1849 pola sua actividade prol do socialismo.

Como sempre ao findar a descriçom a conferenciante mantivo um interessante colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Ascensom Cambrón Infante - ?Ramom de la Sagra, um ilustrado galego? BASENAME: o-facho-ascensom-cambron-infante-ramom-de-la-sagra-um-ilustrado-galego DATE: Wed, 28 Nov 2012 07:12:21 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-lo assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2012-13

Palestra


O vindouro dia 11 de Dezembro, terça (martes), às 7,30 do serám; a ensaista e professora titular de Filosofia do Direito na UdC. Ascensom Cambrón Infante, falará dentro do ciclo ?Economia, História e Realidade Social?, com a sua exposiçom intitulada ?Ramom de la Sagra, um ilustrado galego?. O acto celebrará-se na R. Academia Galega, Rua Tabernas n. 11 ? Cidade Velha ? A Corunha.

Cambrón Infante, é é Doutora em Filosofia e trabalha em História do pensamento liberal e utópico do século XIX e investiga sobre Bionomía Jurídica.Sobre esta matéria publicou diversas obras: Entre o Poder e a Razom: Novas técnicas reprodutivas e decisons éticas e políticas, O Projecto Genoma Humano e o direito à propriedade intelectual, Le droit face aux problèmes de genre, The Social Responsibility of Scientists e outros. É membro do Comité de Ética Assistencial do CHUAC, é Directora do Master em Direitos Fundamentais e Sistema de Garantias, com título próprio desta Universidade, foi Directora do Working Group A-4, sobre New Technologies, Law and Globalization no XXII Congresso Mundial de Filosofia do Direito.Também foi nomeada pola Conselharia de Sanidade da Junta de Galiza, como membro do Conselho Assessor do Sistema Sanitário. É Presidenta do Comité de Ética e de Investigaçom da Universidade da Corunha.

Dia: 11 de Dezembro - Hora: 7,30 do serám
Local: R. Academia Galega
R/ Tabernas nº 11- Cidade Velha ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretario d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: A evoluçom da economia galega por Luís Alonso Alvares BASENAME: luis-alonso-alvares DATE: Sat, 24 Nov 2012 10:25:49 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O professor e investigador, Luís Alonso Alvares intervéu dentro do ciclo "Economia, História, e Realidade Social" organizado pola nossa Agrupaçom. A sua palestra decorreu sob o lema ?A evoluçom a longo prazo da Economia Galega".

Alonso Alvares falou das suas investigaçons sobre a evoluçom da economia galega desde o século XVIII, tanto desde umha óptica política da economia galega como a evoluçom das empresas na Galiza. A presença do além mar nos intercâmbios tido ao longo dos séculos por Galiza com os países da outra beira do Atlântico

Como sempre ao findar a descriçom o conferenciante mantivo um interessante colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Luís Alonso Alvares - "Evoluçom a longo prazo da Economia Galega". BASENAME: o-facho-luis-alonso-alvares-evolucom-a-longo-prazo-da-economia-galega DATE: Sun, 28 Oct 2012 19:17:18 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Taipa 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural ?O Facho? d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2012-13.

Palestra:

O vindouro dia 22 de Novembro, quinta (joves), o Professor da UDC, Luís Alonso Alvares falará dentro do Ciclo: Economia, História e Realidade Social. A sua exposiçom versará sobre: "Evoluçom a longo prazo da Economia Galega".

Alonso Alvares é Doutor em Geografia e Historia Moderna e Contemporánea pola U. de Barcelona. Actualmente é Catedrático na Faculdade de CC. Económicas de UDC no Departamento de Economia Aplicada, Área de Historia e Instituiçons Económicas.
As suas linhas de investigaçom guardam relaçom com a Historia empresarial, tributaria e de Galiza, sobre as que tem realizadas numerosas pesquisas. Na actualidade dirige o Grupo de Estudos de Historia da Empresa da Universidade da Corunha. Forma parte, assim mesmo, dos conselhos editoriais de varias revistas científicas e co-dirige a revista Ilhes i Imperis (Universidade Pompeu Fabra de Barcelona).


Entre as suas publicaçons mais recentes podem sublinhar-se: ?Comercio exterior e atraso económico. Os intercambios de Galicia con Latinoamérica,1764-1868?, em L. Alonso (ed), ?As tecedoras do fume. Historia da Fábrica de Tabacos de A Coruña, 1804-2000?,Vigo 2001; em colaboraçom com Ramón Vilhares, ?Estrella Galicia. Una empresa, un siglo, 1906-2006?, A Corunha 2006 (também em galego e inglés); ?El costo del Imperio asiático. La formaçom colonial de las islas Filipinas bajo dominio espanhol, 1565-1800?, México, 2009; com Elvira Lindoso e Margarita Vilar, ?O lecer das augas. Historia dos balnearios de Galicia?, 1700-1835, Vigo, 2011. E também com Elvira Lindoso e Margarita Vilar, ?El agua bienhechora. El turismo termal en España, 1700-1936?, Granada, 2012.

.

Dia: 22 Novembro 2012 - Hora: 7,30 do serám
Local: R. Academia Galega
R/ Tabernas nº 11- Cidade Velha ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O Facho: ?O direito à Normalizaçom Lingüística? por Goretti Sanmartim Rei BASENAME: title-535 DATE: Thu, 18 Oct 2012 12:15:25 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A professora e ensaísta Goretti Sanmartim Rei intervéu dentro do ciclo "Língua, Literatura, e Naçom" organizado pola nossa Agrupaçom. A sua palestra decorreu sob o lema ?O direito à Normalizaçom Lingüística"

Goretti Sanmartim expujo a sua análise sobre a situaçom da língua galega hoje, fazendo finca-pé na na necessidade de umha apertura política lingüística do galego cara obter a sua hegemonia social. Lembrou como já o professor Garcia Branco a começos do século XIX manifestou a existência de um desenho ditado pola Vila e Corte e assumido polas capas médias colonizadas do País cara o abandono da Língua Galega como veiculo normalizador da sociedade galega..

Como sempre ao findar a descriçom a conferenciante mantivo um interessante colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Goretti Sanmartín Rei - ?O direito à Normalizaçom Lingüística? BASENAME: o-facho-goretti-sanmartin-rei-o-direito-a-normalizacom-lingueistica DATE: Wed, 10 Oct 2012 09:16:35 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-lo assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2012-13

Palestra


O vindouro dia 16 de Outubro, terça (martes), às 7,30 do serám; a ensaísta e directora do Serviço de Normalizaçom Lingüística da U.D.C. Goretti Sanmartín Rei, falará dentro do ciclo ?Língua, Literatura, e Naçom?, com a sua exposiçom intitulada ?O direito à Normalizaçom Lingüística?. O acto celebrará-se na R. Academia Galega, Rua Tabernas n. 11 ? Cidade Velha ? A Corunha.

Goretti Sanmartín Rei, é licenciada e doutora em Filologia Galego-Portuguesa. Actualmente é a directora do Serviço de Normalizaçom Lingüística da Universidade da Corunha. Como estudosa participou em distintas investigaçons entre as que sublinhamos: "A formaçom da língua literária galega durante o século XIX", em colaboraçom com Xosé Manuel Sánchez Rei e Xosé Ramón Freixeiro Mato. "A filosofia política de Ramón Vilar Ponte", em colaboraçom com Mª Pilar Garcia Negro, Luís Garcia Soto e Xesús Blanco Echauri. É membro do Conselho de Redacçom da Revista Galega de Filologia. Assim mesmo é autora de distintas publicaçons entre as que sublinhamos: O teatro de Xan da Cova, Lendo nas marxes. Lingua e compromiso nos paratextos (1863-1936), Os (pre)textos galegos (1863-1936); entre outras muitas

Dia: 16 de Outubro - Hora: 7,30 do serám
Local: R. Academia Galega
R/ Tabernas nº 11- Cidade Velha ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretario d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?Moçambique, umha cultura e literatura para descobrir? por Adelino Timóteo BASENAME: adelino-timoteo DATE: Wed, 12 Sep 2012 19:44:07 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

http://archive.org/download/Mozambique_564/AdelinoTimteo.pdf

O escritor, pintor, e jornalista moçambicano, Adelino Timóteo encetou as palestras do novo período 2012-13 intervindo dentro do ciclo "A lusofonia e Nós" com a sua conferencia: Moçambique, umha cultura e literatura por descobrir?

Adelino Timóteo expujo umha ricaz visom sobre o mundo moçambicano para logo se estender sobre o eido literário em particular.
Foi de grande interesse para o publico assistente ouvir na voz do conferencista diversos textos de autores de Moçambique, muitos dos mesmos cargados com funda ironia e beleza. Posteriormente deu a conhecer um pequeno relatório de literatos moçambicanos.

Como sempre ao findar a descriçom o conferenciante mantivo um interessante colóquio com a atenta cidadania assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Adelino Timóteo - ?Moçambique, umha cultura e literatura para descobrir? BASENAME: o-facho-adelino-timoteo-mocambique-umha-cultura-e-literatura-para-descobrir DATE: Sat, 01 Sep 2012 08:06:13 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2012-13

Palestra

O dia 11 de Setembro, terça, A Agrupaçom Cultural O Facho enceta as suas actividades do período 2012-13 com a palestra ?Moçambique, umha cultura e literatura para descobrir? dentro do ciclo ?A lusofonia e Nós?. A conferencia correrá a cargo do intelectual moçambicano, Adelino Timóteo às 7 e meia do serám no local de CaixaGalicia Banco do Cantom Grande da Corunha.

Adelino Timóteo é um homem comprometido com a realidade moçambicana em múltiplos eidos. Como escritor sublinharemos algumhas das suas obras:
Poesia:?Antologia da Poesia Moçambicana ?Nunca mais é Sábado?, ?Viagem à Grécia através da Ilha de Moçambique? (Prémio Nacional ANEM),?A Fronteira do Sublime?. Poemas de este livro, reunidos em ?De Veneza ao Peito?, e traduzidos ao italiano, Antologiado em "Poesia Sempre", Biblioteca Nacional (Brasil). ?Dos Frutos do Amor e Desamores até à Partida?.( Prémio BCI 2011)
Narrativa:Mulungu, A Virgem da Babilónia, Naçom Pária, Não Chora, Carmen Como jornalista tem um longo périplo em diferentes jornais; ?Diario de Moçambique?, Prémio de jornalismo da SNJ, Jornal Savana? em Beira.

Assim mesmo sublinhamos algumhas das suas exposiçons em tanto que pintor:
Colectivas
Com Ferrão, Silva y Sito em Beira. Workshop com artistas de Zimbabwé e Mozambique. Com Paulo Jorge, Casa de Cultura, Beira
Individuais
?O Muipiti?, Nampula. "Ilhoas Macuas", Maputo e Beira, "Crossing Cultures", Linz, Áustria, "Deixa passar meu povo", Beira. ?Zwischenwelten Frauenwelten" Viena.

Dia: 11 de Setembro ? Hora: 7h, 30m. do serám
Local: NovaGalica Banco ? Cantom Grande
A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Avelino Pousa Antelo BASENAME: o-facho-avelino-pousa-antelo DATE: Sat, 25 Aug 2012 07:33:33 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho quer mostrar a sua grande tristura pola morte de Avelino Pousa Antelo acontecida o dia 20 de Agosto.

Pousa Antelo sempre manifestou desde a sua mocidade as suas profundas convicçons nacionalistas, sendo membro activo das Mocidades Galeguistas no percurso da II República. A sua entrega em grande parte estivo ligada ao eido agrariano, sendo mostra da mesma o seu compromisso desde a escola agrícola da Granja de Barreiros em Sárria e na Missom Biológica da Galiza, nesta última em parceria com Cruz Gallastegui. A constituiçom e gestom de cooperativas agro-gandeiras como entidades para o desenvolvimento do mundo rural galego é a cerna da sua actividade cívica, temática que assim mesmo se manifesta nos seus livros:
Temas de Agricultura (1951), Cooperativa de explotación comunitaria para unha parroquia rural (1968), ¿Valen ou non as cooperativas comunitarias para o campo galego? (1971), Reforma das Estructuras Agrarias de Galicia (1971), A Escola Agrícola de Granxa Barreiros (1988) e Galicia, tarefa urxente (1992

A nossa agrupaçom em reconhecimento ao permanente compromisso com o País e a sua cultura tivo a bem outorgar-lhe O Facho de Ouro no ano 2007.

Agrupaçom Cultural O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Entrega dos prémios literários: Contos de Nenos para Nenos e de Teatro infantil BASENAME: o-facho-entrega-dos-premios-literarios-contos-de-nenos-para-nenos-e-de-teatro-infantil-2 DATE: Sun, 03 Jun 2012 20:49:19 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Agrupaçom Cultural O Facho fizo no serám do sábado, dia 2 de Junho do ano que corre, entrega dos diplomas e prémios do Concurso de ?Contos de nenos para nenos? e de ?Teatro Infantil?.

O acto efectuo-se na sala de conferências do Circulo de Artesans da Corunha (Rua de Santo André). No mesmo falárom o membro do júri, Breogam Ribeiro, aosé L. Rodrigues Pardo, presidente da associaçom, e Soledad González Maside, membro da directiva d'O Facho e responsável dos Concursos Literários. Ao mesmo acudírom todos os premiados assim como amigos e familiares.

XABIER P. Docampo
5 de maio de 2012
CARTA ABERTA A MARíA, ANDRÉS, DAVID E ANDRÉ, GAÑADORES DO CONCURSO DE CONTOS "CARLOS CASARES" DO FACHO DO ANO 2012
Benquerida amiga, benqueridos amigos: Non me foi posíbel asistir o sábado á entrega dos vosos premios, mais si quero darvos os meus parabéns polo voso traballo literario.
E quero tamén que saibades que o feito de escribirdes estes contos, como fixeron tamén varias decenas de rapazas e rapaces que non gañaron, e o feito de recibirdes este premio, son dous acontecementos moi importantes e que, xa para sempre, terán lembranza e significado nas vosas vidas.
En primeiro lugar porque se vos outorga un recoñecemento á vosa vocación literaria, a ese feito de que os vosos soños escritos se vexan recoñecidos polas persoas que os len. Iso fai de vós escritores feitos e dereitos.
Pero tamén este suceso conleva unha responsabilidade que vos quero lembrar. Agora formades parte de xeito público e notorio da xente que ofrece o seu esforzo no uso, na defensa e na promoción da lingua galega, a nosa, a vosa. Agora sodes membros dunha sociedad e nada secreta da que formaron parte Rosalía de Castro e Castelao, Otero Pedrayo e Álvaro Cunqueiro, Blanco Amor e Fole, Rafael Dieste e Carlos Casares. Un empeño polo que deron a vida Alexandre Bóveda ou Ánxel Casal e no que seguen miles e miles de homes e mulleres, deses que no noso himno lIes chamamos "os bos e xenerosos", e que mostran cada día o seu esforzo pola defensa da lingua propia de Galicia do xeito máis natural e necesario: falándoa.
Aí, nese compromiso de falar galego a cotío é onde contamos xa con vós para sempre e aí agardo con confianza que nos encontremos.

A miña mellor aperta para os catro.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Resoluçom do Concurso de Teatro Infantil BASENAME: o-facho-resolucom-do-concurso-de-teatro-infantil-1 DATE: Wed, 23 May 2012 09:59:17 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 Corunha

Resoluçom do Concurso de Teatro Infantil do Ano 2012.Depois de ter lido as obras apresentadas ao Concurso de Teatro Infantil convocado polo O Facho; o júri conformado por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego: Dna. Susana Alejandra Longueira Regueiro, Dn. Xosé Manuel Rabón Lamas, Dn. Francisco Pillado Maior, acordou, por unaminidade, conceder o prêmio à obra presentada sob o lema ?Fora Gaiolas?. Aberta a plica correspondente, resultou ganhadora Dna. Carmen Blanco Sanjurjo com a obra intitulada ?A Fuga?.

Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no local de O Facho, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom. No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.

Na cidade d?A Corunha, 15 de Maio 2012


Asso. J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d'O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Resoluçom do Concurso de Contos de Nenos para Nenos BASENAME: o-facho-resolucom-do-concurso-de-contos-de-nenos-para-nenos-1 DATE: Wed, 23 May 2012 09:57:40 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua Frederico Tápia,12-1º
15003 A CORUNHA

http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/ o.facho_corunha@yahoo.com.br

A agrupaçom cultural O FACHO tem a honra de lhes comunicar a resoluçom do concurso literário ?Contos de nenos para nenos: CARLOS CASARES? na convocatória do ano 2012, segundo acordo do júri formado polos escritores Xabier P. Docampo, Breogán Riveiro Vázquez, Xosé Manuel Martínez Oca, e Soledade González Maside (sem voto):

1º.- Prémios da Categoria A (Nenos e nenas de 9 a 12 anos)

Primeiro prémio: ?Carta a Pilar? de Andrés Vázquez García
Aluno do CEIP Heloísa Rivadulha, Chantada ( Lugo)
Segundo prémio: ?A néboa? de David Carpacho Pérez
Aluno do IES Manuel Murguia , Arteijo (A Corunha)

2º.- Premios da categoria B. (Rapazes e rapazas de 13 a 16 anos)

Primeiro prémio: ?Unha historia do máis normal?? de María Álvarez Vázquez
Aluna do CPI Terras de Maside, Maside (Ourense)
Segundo prémio: ?Murmurio a media noite? de André Graña Casal
Aluno do Colegio Alborada, Vigo (Pontevedra)

Agradecemos a participaçom de todos os/as concursantes e felicitamos mói especialmente aos ganhadores e ganhadoras.
Parabéns e cumprimentos.

A Corunha, Maio de 2012

Asso.: Soledade González Maside, da Agrupaçom O Facho e secretaria do júri.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO - Resoluçom do Concurso de Teatro Infantil BASENAME: o-facho-resolucom-do-concurso-de-teatro-infantil DATE: Wed, 16 May 2012 07:03:03 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 Corunha

Resoluçom do Concurso de Teatro Infantil do Ano 2012.
 
 
 
Depois de ter lido as obras apresentadas ao Concurso de Teatro Infantil convocado polo O Facho; o júri conformado por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego: Dna. Susana Alejandra Longueira Regueiro, Dn. Xosé Manuel Rabón Lamas, Dn. Francisco Pillado Maior, acordou, por unaminidade, conceder o prêmio à obra presentada sob o lema ?Fora Gaiolas?. Aberta a plica correspondente, resultou ganhadora Dna. Carmen Blanco Sanjurjo com a obra intitulada ?A Fuga?.

Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no local de O Facho, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom. No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.
 
Na cidade d?A Corunha, 15 de Maio 2012


Asso. J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d'O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO -" Valentim Paz Andrade" por Tucho Calvo BASENAME: o-facho-valentim-paz-andrade-por-tucho-calvo DATE: Sun, 13 May 2012 09:32:29 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O escritor e jornalista Tucho Calvo interveu dentro das actividades organizadas pola nossa Agrupaçom com o galho das ?Letras Galegas?. A sua palestra decorreu sob o lema ?Valentim Paz Andrade?

Tucho Calvo expujo a sua análise sobre a figura do intelectual, empresário e político, homenageado fazendo finca-pé na lucidez da visom de Paz Andrade cara a construçom de um processo de industrializaçom endógeno da economia galega sem pousar a olhada como para pedir permisso a Madrid, assim como o seu compromisso em permanente evoluçom para com o País.

Como sempre ao findar a descriçom o conferenciante mantivo um interessante colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "Valentín Paz Andrade" por Tucho Calvo BASENAME: title-488 DATE: Wed, 09 May 2012 18:19:54 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:


O escritor e jornalista Tucho Calvo interveu dentro das actividades organizadas pola nossa Agrupaçom com o galho das ?Letras Galegas?. A sua palestra decorreu sob o lema ?Valentim Paz Andrade?

Tucho Calvo expujo a sua análise sobre a figura do intelectual, empresário e político, homenageado fazendo finca-pé na lucidez da visom de Paz Andrade cara a construçom de um processo de industrializaçom endógeno da economia galega sem pousar a olhada como para pedir permisso a Madrid, assim como o seu compromisso em permanente evoluçom para com o País.

Como sempre ao findar a descriçom o conferenciante mantivo um interessante colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?A agricultura galega e a Unión Europea? por Bernardo Valdês- BASENAME: o-facho-a-agricultura-galega-e-a-union-europea-por-bernardo-valdes DATE: Wed, 25 Apr 2012 16:19:10 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O profesor e economista Bernardo Valdés intervéu dentro do ciclo, Economia, História, e Realidade Social, organizado pola nossa Asociación con o tema? A agricultura galega e a Unión Europea?.
Bernardo Valdés expuxo a sua análise do sector agro-gandeiro galego, a evolución ao longo dos últimos anos, a especialización na produción, os éxitos e carencias. Segundo as estadísticas presentadas , a economía de Galicia xa non é rural, e malia as posibilidades produtivas do sector agro-gandeiro, outros factores fan del un sector altamente dependente das importacións e con resultados que non alcanzan para satisfacer as necesidades da poboación.
Como sempre ao findar a descrición o conferenciante mantivo un interessante colóquio co público asistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Bernardo Valdês- ?A agricultura galega e a Unión Europea?. BASENAME: o-facho-bernardo-valdes-a-agricultura-galega-e-a-union-europea DATE: Thu, 19 Apr 2012 16:19:46 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupación Cultural O Facho

Federico Tapia 12-1º

15011 A Coruña

A Agrupación Cultural O Facho de A Coruña convídao a asistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2011-12

Palestra

O vindeiro dia 24 de Abril, martes, ás 8 do serán o profesor titular da Escola Politécnica Superior-USC, Bernardo Valdês Paços, falará dentro do ciclo ?Língua, Literatura e Naçom?, coa exposición titulada ?A agricultura galega e a Unión Europea?. O acto celebrarase na R. Academia Galega, Rúa Tabernas n. 11 ? Cidade Vella ? A Coruña.

Bernardo Valdês é profesor da Escola Politécnica na área de economía, socioloxía e política agraria; autor de diversas publicacións sobre a agricultura galega, a regulación do mercado de produtos lácteos e a política agraria común, e tamén sobre o proceso de construción da UE.

Día: 24 de Abril- Hora: 8 do serán

Local: R. Academia Galega

R/ Tabernas nº 11- Cidade Vella ? A Coruña

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?Casares: A consolidación da experimentalidade en Galicia?.por Manuel Bermejo Patiño BASENAME: o-facho-casares-a-consolidacion-da-experimentalidade-en-galicia-por-manuel-bermejo-patino DATE: Wed, 18 Apr 2012 16:40:44 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O profesor Bermejo Patiño, con un discurso brillante, conseguiu emocionar a audiencia presentando un científico galego do século XIX :CASARES.
Este químico, e grandiosa figura da ciencia, Antonio Casares adicou a sua vida a facer ciencia e divulgala pero ademais mostrou un empeño especial por atopar aplicacións prácticas aos seus amplos e vangardistas coñecementos. As suas investigacións deron lugar a grandes avances en multitude de campos: saúde, agricultura, ensino, alimentación....
Ao findar o conferenciante mantivo un mui interesante colóquio co público asistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Manuel Bermejo Patiño- ?Casares: A consolidación da experimentalidade en Galicia?. BASENAME: o-facho-manuel-bermejo-patino-casares-a-consolidacion-da-experimentalidade-en-galicia DATE: Wed, 11 Apr 2012 16:02:49 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupación Cultural O Facho

Federico Tapia 12-1º

15011 A Coruña

A Agrupación Cultural O Facho de A Coruña convídao a asistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2011-12

Palestra

O vindeiro dia 17 de Abril, martes, ás 8 do serán o Catedrático de Química Inorgánica da Universidade de Santiago de Compostela, Manuel Bermejo Patiño, falará dentro do ciclo ?Língua, Literatura e Naçom?, coa exposición titulada ?Casares: A consolidación da experimentalidade en Galicia?. O acto celebrarase na R. Academia Galega, Rúa Tabernas n. 11 ? Cidade Vella ? A Coruña.

Manuel Bermejo é na actualidade profesor investigador da USC.

Do amplo curriculum deste profesor cabe destacar:

- Director dun Grupo numeroso de Investigación en Química Bioinorgánica e Supramolecular.

- Publicacións de traballos en revistas internacionais do mais alto nivel e comunicacións científicas ao longo de todo o mundo.

- Ten organizado e participado en múltiples congresos nacionais e internacionais, tanto da súa especialidade como da Historia da Ciencia e de Educación Ambiental.

- Director dun Grupo de Traballo sobre Conservación e posta en valor do Patrimonio Científico de Galicia; Director do traballo Estratexia Galega de Educación Ambiental e participante no Proxecto Galicia 2010.

- Traballos pedagóxico-didácticos, libros de Ciencia e Divulgación científica, artigos en revistas galegas e españolas e múltiples conferencias de divulgación.

- Director e colaborador na dirección de diversas Teses de Doutoramento de Historia da Ciencia en Galicia.

Día: 17 de Abril- Hora: 8 do serán
Local: R. Academia Galega

R/ Tabernas nº 11- Cidade Vella ? A Coruña

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO; ?Galiza no contexto mundial? por Artur Alonso Novelhe - BASENAME: o-facho-galiza-no-contexto-mundial-por-artur-alonso-novelhe DATE: Wed, 21 Mar 2012 09:54:04 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Artur Alonso fixo un percorrido pola historia económica mundial, para analizar as características propias de Galiza no contexto global.
Galiza debe aproveitar as suas características máis singulares e sairá con éxito da crise:
"O galego é unha lingua internacional, que nos conecta con Portugal, Brasil, Angola, Mozambique..
Formamos parte do mundo celta.
Se o centro do mundo económico é o Atlántico Norte, aí é onde estamos nos. Non somos periferia senón centro.
Crear ?marca propia? baseada na posta en valor das diferencias. Aproveitar a tecnoloxía, a formación dos nosos técnicos, a paisaxe, a gastronomía.."
Como sempre ao findar a sua exposición o conferenciante mantivo un colóquio co público asistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO; Artur Alonso Novelhe - ?Galiza no contexto mundial?. BASENAME: o-facho-artur-alonso-novelhe-galiza-no-contexto-mundial DATE: Fri, 16 Mar 2012 17:28:02 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupación Cultural O Facho

Federico Tapia 12-1º

15011 A Coruña

A Agrupación Cultural O Facho de A Coruña convídao a asistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2011-12

Palestra

O vindeiro dia 20 de Marzo, martes, ás 8 do serán o escritor, Artur Alonso Novelhe, falará dentro do ciclo ?Língua, Literatura e Naçom?, coa exposición titulada ?Galiza no contexto mundial?. O acto celebrarase na R. Academia Galega, Rúa Tabernas n. 11 ? Cidade Vella ? A Coruña.

Artur Alonso é escritor e funcionario do Servizo Galego de Saúde (SERGAS); na súa mocidade participou en asociacións culturais e de traballo social como ?Meendinho?, de solidariedade como ?COSAL? (Comité de Solidariedade con América Latina), e deportivas como ?Arranjar?.

Como escritor e poeta ten publicado tres libros ?Entre os teus olhos?, ?Uma meixela depois a outra? e ?Filhos da Brêtema?, o mais recente en edición bilingüe galega e catalá. Así como o libro colectivo ?Dez x Dez? da editorial Abrente.

Foi gañador do XVIII Premio de Poesía ?Feliciano Rolán?, no ano 2004, e Mención especial no XXVI Premio Mundial da Poesía Nosside, do ano 2010.

Participou en numerosos certames poéticos da nosa terra e do norte de Portugal; é membro do Club dos Poetas Vivos, onde ten participado en numerosos recitais poético musicais.

Colabora con xornais e revistas dixitais, onde publica artigos de opinión de diversa temática política, lingüística e cultural. No ano 2010 participou no III Congreso Internacioal de Estudos Celtas, coa palestra: ?Galiza: ponte das relaçoes culturais atlânticas?

É membro numerario da AGLP ( Academia Galega da Língua Portuguesa) e Secretario do IGEC (Instituto Galego de Estudos Celtas).

Dia: 20 de Marzo- Hora: 8 do serán

Local: R. Academia Galega

R/ Tabernas nº 11- Cidade Vella ? A Coruña

----- COMMENT: AUTHOR: Corso [Visitante] DATE: Tue, 20 Mar 2012 08:33:44 +0000 URL:

Na RAG????!!!!!!!!! =(

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?Mulleres proletarias na Coruña a comezos do século XX? por Ana Romero Masiá BASENAME: o-facho-ana-romero-masia-mulleres-proletarias-na-coruna-a-comezos-do-seculo-xx DATE: Wed, 07 Mar 2012 12:08:42 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O pasado dia 6 de Marzo, a Catedrática de Xeografía e Historia no Instituto Monte das Moas da Coruña, Ana Romero Masiá, falou dentro do ciclo ?Língua, Literatura, e Naçom?, coa exposición titulada ?Mulleres proletarias na Coruña a comezos do século XX?. O acto celebrouse na R. Academia Galega, Rúa Tabernas n. 11 ? Cidade Vella ? A Coruña.
A profesora espuxo a sua moi interesante palestra apoiandose en fotografias e textos para mellor comprender o ?penible? traballo da muller, tanto nas fábricas que se foron instalando no País, como noutros traballos gremiais realizados fora do fogar.
Como sempre ao finalizar a sua exposición a conferenciate mantivo un colóquio co público asistente.

Enlace a presentación
http://www.youtube.com/embed/2hNzFle_PcA"

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Ana Romero Masiá- ?Mulleres proletarias na Coruña a comezos do século XX? BASENAME: mulleres-proletarias-na-coruna-a-comezos-do-seculo-xx DATE: Fri, 02 Mar 2012 23:48:08 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupación Cultural O Facho
Federico Tapia 12-1º
15011 A Coruña

A Agrupación Cultural O Facho de A Coruña convídao a asistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2011-12

Palestra
O vindeiro dia 6 de Marzo, martes, ás 8 do serán a Catedrática de Xeografía e Historia no Instituto Monte das Moas da Coruña, Ana Romero Masiá, falará dentro do ciclo ?Língua, Literatura, e Naçom?, coa exposición titulada ?Mulleres proletarias na Coruña a comezos do século XX?. O acto celebrarase na R. Academia Galega, Rúa Tabernas n. 11 ? Cidade Vella ? A Coruña.
Ana Romero é licenciada en Historia Antiga e Historia da Arte pola Universidade de Santiago e Doutora en Humanidades pola Universidade da Coruña.
Ademais da súa actividade docente, desenrola unha actividade investigadora en tres áreas:
1. Arqueolóxica; como membro da sección de Arqueoloxía e Prehistoria do Instituto ?Padre Sarmiento? do CSIC, dirixiu as escavacións no castro de Borneiro entre 1980 e 1989. Relacionados con este ámbito ten distintos traballos publicados.
2. Didáctica- pedagóxica; formou parte de numerosos grupos de innovación pedagóxica dos que xurdiron distintas publicacións
3. Historia Contemporánea; con publicacións individuais e en colaboración. Entre as primeiras: A Fábrica de Tabacos da Palloza(1997); Severino Chacón, líder sindical do mundo do tabaco(2003); A Coruña liberal(2005); A represión franquista na Fábrica de Tabacos da Coruña(2005).
Foi poñente/ relatora en múltiples cursos de carácter didáctico e participou en numerosos congresos.


Dia: 6 de Marzo- Hora: 8 do serán
Local: R. Academia Galega
R/ Tabernas nº 11- Cidade Vella ? A Coruña

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Diego Bernal Rico - ?Apelidos Galegos-Portugueses?. BASENAME: o-facho-diego-bernal-rico-apelidos-galegos-portugueses-1 DATE: Fri, 24 Feb 2012 12:43:09 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2011-12

Palestra

O vindouro dia 28 de Fevereiro, terça-feira (martes), às 8 do serám; o licenciado em filologia galega pola Universidade da Corunha, Diego Bernal Rico, falará dentro do ciclo ?Língua, Literatura, e Naçom?, com a sua exposiçom intitulada ?Apelidos Galegos-Portugueses?. O acto celebra-se na R. Academia Galega, Rua Tabernas n. 11 ? Cidade Velha ? A Corunha.

Bernal Rico foi bolseiro do projecto CORGA do Centro Ramón Piñeiro, técnico de normalizaçom lingüística na Câmaras municipais de Monfero e Minho, professor de língua galega na Escola Oficial de Idiomas Jesus Maestro de Madrid, tem leccionado cursos de língua para diferentes entidades como o sindicato UGT ou o próprio Facho. Na actualidade mora no Brasil onde dá aulas de língua, literatura e cultura galegas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Junto com Xosé Maria do Barro Paz, Manuel Dans e Afonso Mendes fijo um estudo sobre o ferrolano José Fontela Leal publicado pola Real Academia Galega no seu Boletim. Recentemente tirou do prelo um livro para nenos protagonizado polo personagem lendário do Apalpador e ilustrado polo pintor Manuel Bernal. Como conferencista ministrou seminários pedagógicos em parceria com o Centro de Recursos Didácticos do Espanhol do Ministério de Educaçom e proferiu palestras por diversas universidades do Estado do Rio de Janeiro sobre literatura, cinema e língua. Recentemente, convidado polo Núcleo de Estudos Galegos da Universidade Federal de Niterói, deu um curso intitulado A literatura galega através da música.

Dia: 28 de Fevereiro - Hora: 8 do serám
Local: R. Academia Galega
R/ Tabernas nº 11- Cidade Velha ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?Brasil, o país do presente - imagens do Brasil dentro da literatura contemporânea.? por Vivian Torres de Mello Rangel, - BASENAME: o-facho-vivian-torres-de-mello-rangel-brasil-o-pais-do-presente-imagens-do-brasil-dentro-da-literatura-contemporanea-1 DATE: Wed, 15 Feb 2012 13:07:47 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 14 de Fevereiro, terça-feira, às 8 do serám; a professora e ensaísta, Vivian Torres de Mello Rangel, compartilhou com os cidadás assistentes ao ciclo, ?Língua, Literatura, e Naçom?, a sua exposiçom intitulada ?Brasil, o país do presente - imagens do Brasil dentro da literatura contemporânea.?. O acto celebrou-se na R. Academia Galega, Rua Tabernas n. 11 ? Cidade Velha ? A Corunha.
A professora Torres de Mello Rangel deu a conhecer umha mui interessante leitura tanto diacrónica como sincrónica da literatura brasileira, ilustrando a mesma com significativos fragmentos de textos de distintos autores assim como com fotografias da época para a melhor compressom da exposto pola conferencista.
Como sempre ao findar a sua exposiçom a conferenciante mantivo um colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Vivian Torres de Mello Rangel, - ?Brasil, o país do presente - imagens do Brasil dentro da literatura contemporânea.? BASENAME: o-facho-vivian-torres-de-mello-rangel-brasil-o-pais-do-presente-imagens-do-brasil-dentro-da-literatura-contemporanea DATE: Mon, 13 Feb 2012 17:15:26 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2011-12

Palestra


O vindouro dia 14 de Fevereiro, terça-feira (martes), às 8 do serám; a professora, Vivian Torres de Mello Rangel, falará dentro do ciclo ?Língua, Literatura, e Naçom?, com a sua exposiçom intitulada ?Brasil, o país do presente - imagens do Brasil dentro da literatura contemporânea.?. O acto celebra-se na R. Academia Galega, Rua Tabernas n. 11 ? Cidade Velha ? A Corunha.

Torres de Mello Rangel, tem cursado estudos em distintas Universidades. Mestrado em Literatura Comparada Contemporânea realizado nas universidades: Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, University of Saint Andrews, na Escócia e USC. Post-graduaçom em Literatura Brasileira na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Graduaçom Superior em Comunicaçom Social - Jornalismo ? na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutorado em Literatura Comparada Contemporânea na USC. Tese com o título provisório ?Narrativas na Rede. O discurso ficcional em processo?. Em curso. Actualmente exerce como professora-leitora de português do Brasil, responsável por aulas de Literatura do Brasil, Cultura do Brasil e aulas de língua na USC.
Foi a responsável pola produçom do planejamento de mídia para os lançamentos da editora Nova Fronteira e divulgaçom da imprensa nacional no Brasil. No Jornal do Brasil exerceu como: Responsável por matérias na área literária sobre mercado editorial, resenhas e cobertura de eventos. Repórter do Caderno Ideias - suplemento literário e cultural. Produçom de artigos, resenhas e entrevistas sobre literatura, mercado editorial e tendências no mundo literário. Entrevistas com escritores nacionais ( Sergio Sant?anna, Eric Nepomuceno, Adriana Lisboa, Ignácio de Loyola Brandão, Silviano Santiago, Antonio Torres, entre outros); e internacionais (John Banville, Cees Nooteboom, Paul Auster, David Toscana, Guillermo Arriaga, entre outros).

Dia: 14 de Fevereiro - Hora: 8 do serám
Local: R. Academia Galega
R/ Tabernas nº 11- Cidade Velha ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: - ?Joám M. Pintos? por Carme Ríos Panisse BASENAME: o-facho-carme-rios-panisse-joam-m-pintos-a-sua-obra-poetica-dispersa DATE: Wed, 08 Feb 2012 16:52:40 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 7 de Fevereiro, terça-feira, às 8 do serám; a professora e ensaísta, Carme Rios Panisse, compartilhou com os cidadás assistentes ao ciclo ?Língua, Literatura, e Naçom?, o seu estudo e investigaçom sobre a vida e obra do precursor ?Joám M. Pintos?. O acto celebrou-se na R. Academia Galega, Rua Tabernas n. 11 ? Cidade Velha ? A Corunha.

A professora Rios Panisse expujo a sua mui interessante palestra ilustrando-a com significativos poemas da figura estudada assim como com fotografias da época para a melhor compressom da transcendência da obra e vida de Joám Pintos. Reflexionando sobre o exposto pola conferencista leva-nos a afirmar que muitas das eivas e pechas sob os que estavam escravizadas as classes populares galegas seguem hoje tam rejas como há dous séculos: emigraçom, miséria, etc.. o que nos leva a pensar se de facto nom existe umha política desenhada para Nós desaparecermos como povo e naçom.

Como sempre ao findar a sua exposiçom a conferenciante mantivo um colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Carme Ríos Panisse - ?Joám M. Pintos, a sua obra poética dispersa? BASENAME: o-facho-carme-rios-panisse-lstrongg-joam-m-pintos-a-sua-obra-poetica-dispersa-l-strongg DATE: Sun, 05 Feb 2012 20:30:26 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2011-12

Palestra


O vindouro dia 7 de Fevereiro, terça-feira (martes), às 8 do serám; a professora e ensaísta, Carme Rios Panisse, falará dentro do ciclo ?Língua, Literátura, e Naçom?, com a sua exposiçom intitulada ?Joám M. Pintos, a sua obra poética dispersa?. O acto celebra-se na R. Academia Galega, Rua Tabernas n. 11 ? Cidade Velha ? A Corunha.

Carme Ríos Panisse estudou Filologia Românica na Universidade de Santiago de Compostela, onde se doutorou em 1973. Foi docente da USC nos Departamentos de Lingüística e Literatura Galega até que em 1982 conseguiu a Cátedra de Língua e Literatura Galega no IES "Rosália de Castro" em Santiago. É autora de vários livros de filologia e de crítica da literatura galega moderna, campo no que também publicou numerosos artigos.

Como estudosa do século XIX devemos salientar a sua contribuiçom ao projecto Galicia de Hércules Edicións com a parte intitulada ?Prerrexurdimento -1808-1840- e Os Inicios do Rexudimento ? 1840-18-, a autoria de numerosas vozes do Diccionario da Literatura galega de Galaxia, e do artigo ?Contos da miña terra (1864), primeira ediçom do Conto galego atribuído a Rosália de Castro? (Revista Grial 126). Em muitos destes trabalhos estava presente a figura de Joám Manuel Pintos Villar ao que dedicou também o estudo Obra poética dispersa de X. M. Pintos.

Dia: 7 de Fevereiro - Hora: 8 do serám
Local: R. Academia Galega
R/ Tabernas nº 11- Cidade Velha ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Acto em lembrança dos Precursores e, Mártires BASENAME: lembranca-dos-precursores-e-martires DATE: Sun, 29 Jan 2012 18:33:42 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Como bem sendo tradicional a Agrupaçom Cultural O Facho no derradeiro sábado do primeiro mês de cada ano, fizo a oferenda floral diante do monumento do grande poeta do povo galego, Curros Henriques, em lembrança de todos os precursores e mártires que nos precedêrom, pola sua entrega na emancipaçom dos humildes e da nossa Naçom. No acto falou o secretário do Facho, J. Alberte Corral Iglesias, em ausência do seu Presidente, tanto ao rematar como a encetar o mesmo houvo música de gaita. Ao findar a representaçom cívica todos os assistentes cantárom o Hino Galego.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Acto da entrega do Facho de Ouro a Francisco Carvalho Carvalho BASENAME: o-facho-entrega-do-facho-de-ouro-a-francisco-carvalho-carvalho-1 DATE: Sun, 29 Jan 2012 18:29:52 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Pasquim CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Numha emotiva cerimonia foi-lhe entregado o Facho de Ouro na R. Academia Galega, ao historiador e teólogo, Francisco Carvalho Carvalho. No acto falárom o Presidente da Academia, J. L. Méndez Ferrín, para nos dizer da coragem e da dignidade do homenageado, ilustrando o mesmo com experiências compartidas. Anteriormente o Presidente da Agrupaçom, J. L. Rodrigues Pardo, expujo as múltiplas razons porque Francisco Carvalho era merecente do reconhecimento por parte do Facho.

Posteriormente celebrou-se umha ceia num conhecido Hotel da cidade da Corunha como mostra de agradecimento ao homenageado pola sua entrega aos humildes e ao País.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Entrega do Facho de Ouro a Francisco Carvalho Carvalho BASENAME: o-facho-entrega-do-facho-de-ouro-a-francisco-carvalho-carvalho DATE: Thu, 26 Jan 2012 17:11:28 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupación Cultural O Facho
Rúa: Frederico Tápia 12-1º
15005 A Coruña

** F A C H O D E O U RO **

Entrega do Facho de Ouro a D. Francisco Carvalho Carvalho

A Directiva da Agrupaçom acordou outorgar O Facho de Ouro ao homem de bem, teólogo e historiador, Francisco Carvalho Carvalho, como testemunha e reconhecimento a sua longa trajectória na defesa da dignidade e da cultura do País.

O acto cívico celebra-se o sábado dia 28 de Janeiro ás 7 do serám no Salom de Actos da R. Academia Galega, Rua Tabernas nº 11, A Corunha.
Posteriormente, ás 9 da noite o homenageado será acompanhado numha ceia de estima a sua pessoa que se celebrará no Hotel Riaçor da Corunha.

Prezo por pessoa: 30 ?.
Reservas, chamar a Rafael, telefone: 981.269.663-(tardes)-698.147.851
Correio Electrónico: lobezan@yahoo.es

* * *
No mesmo dia e na lembrança dos Precursores e, Mártires, a Agrupaçom Cultural O Facho convida-o assistir à tradicional oferenda floral nos jardins de Mendes Nunhez diante do monumento a Curros Henriquez as 12 e ½ da manhá. Na cerimonia haverá musica de gaiteiros.


J. Alberte Corral Iglesias
Secretario d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de Contos de Nenos para Nenos BASENAME: o-facho-concurso-de-contos-de-nenos-para-nenos-1 DATE: Thu, 26 Jan 2012 16:45:32 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

CONCURSO LITERÁRIO DE CONTOS DE NENOS PARA NENOS CONVOCADO POLA ASSOCIAÇOM CULTURAL O FACHO

Recuperados em 2008 os prémios literários que desde os anos sessenta convocou O FACHO e nos que participarem ou ganharem muitos dos escritores e escritoras que hoje fam possível com a sua obra umha literatura galega de qualidade e de grande importância nas letras universais, fai-se a convocatória para 2011 do Concurso Literário Carlos Casares e em afectuosa homenagem ao primeiro ganhador do Certame de Literatura Infantil no ano 1968 com a sua formosa obra ?A galinha azul? que acadaria a honra de ter sido o fito fundacional da bem viçosa Literatura Infantil e Juvenil Galega contemporânea.

BASES DO CONCURSO:

1. Poderám participar rapazes e rapazas que pressentem as suas obras em Língua galega. Os trabalhos presenteados deveram ser originais e inéditos em toda a sua extensom.

2. O prazo de admissom de originais finaliza o dia 31 de Março de 2012 às doce da noite.

3. A apresentaçom de originais para o Concurso fará-se por correio postal dirigido à sede da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia, 12-1º 15005A Corunha. Podendo fazer individualmente ou por médio do centro onde curse os seus estudos.

4. No caso em que sejam os centros escolares os que pressentem os originais ao Concurso, deveram fazer umha pré-selecçom dum máximo de dous trabalhos por categoria, qualquer outro terá que ser apresentado individualmente.

5. As obras haverem de serem relatos originais e nom estarem editados por nengum procedimento impresso ou electrónico, nem terem sido premiados em qualquer outro concurso ou certame literário e em condiçons para que os seus direitos de publicaçom podam ser cedidos à Associaçom Cultural O FACHO por período de três anos contados a partir do dia do falho do júri.

6. Para além da originalidade literária, o júri valorizará a riqueza lingüística e o conhecimento gramatical reflectido nas obras.

7. Estabelecem-se duas categorias:

Categoria A Nenos e nenas de 6 a 12 anos.
Categoria B Rapazes e rapazas de 13 a 16 anos.

8. As quantias dos prémios serám as que seguem:

Categoria A 1º: 400,.- ? em efectivo
2º: 400,.- ? em efectivo

Categoria B 1º: 500,.- ? em efectivo
2º: 400,.- ? em efectivo

9. Cada autor só poderá apresentar umha obra atendo-se aos seguintes limites de extensom:

Categoria A Um máximo de cinco fólios
Categoria B Um máximo de dez fólios

10. As obras haverem de se apresentar por duplicado, manuscritas ou mecanográficas, encadernadas ou grampeadas e levaram por detrás do último folio os seguintes dados:

Nome e apelidos do autor/a.
Endereço e telefone. Correio electrónico.
Centro onde cursa os seus estudos.
Categoria na que participa.

11. Os prémios serám escolhidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O Facho em falho que se fará público no mês de Maio.

12. O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as dúvidas na sua interpretaçom.

13. A participaçom neste Concurso implica a aceitaçom das presentes bases.

Correo electrónico: o_facho_a_cultural@yahoo.com.br
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

A Corunha, 17 de Janeiro 2012

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de Teatro Infantil BASENAME: o-facho-concurso-de-teatro-infantil-6 DATE: Thu, 26 Jan 2012 16:44:03 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º
15005 Corunha

CONCURSO DE TEATRO INFANTIL CONVOCADO POLA ASOCIAÇOM CULTURAL O FACHO.
 
 
 
  Assumindo como próprias as palavras de Juan Ramón Jiménez quando afirmava que ?Teatro infantil é aquele que também lhe gosta aos nenos?, a Junta Directiva da Associaçom Cultural O FACHO acordou convocar o Concurso de Teatro Infantil, que, nesta nova etapa, se regerá polas seguintes bases:
 
1º) Poderám optar ao devandito prémio todas as pessoas que pressentem obras inéditas ?em qualquer tipo de suporte- nom representadas, nem premiadas noutros certames e que esteiam escritas em língua galega.

2º) Estabelece-se como prémio único, a ediçom da obra ganhadora, da que o autor ou autora receberá 500,.- ? e como mínimo o 40% da ediçom..
 
3º) A obra, que nom poderá exceder os 80 fólios, será presenteada por quintuplicado, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara.
 
4º) Os originais para o Concurso enviaram-se por correio á sé da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia n.º 12-1º A Corunha (15005) ou a Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal de A Corunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.
 
5º) O prazo de admissom de originais finaliza o dia 31 de Março de 2012 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.
 
6º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo está composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego: Xosé Manuel Rabón, director teatral; Susana Longueira, actriz; Francisco Pillado Maior, director de Edicoes Laiovento.

7º) O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom 

8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.

9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no local de O Facho, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom.:

No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.
 
10º) Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

Na cidade d?A Corunha, Janeiro 2012

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?O mar e a costa galega? por Joám R. Vidal Romani - BASENAME: o-facho-joam-r-vidal-romani-o-mar-e-a-costa-galega DATE: Wed, 25 Jan 2012 20:23:36 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 24 de Janeiro, terça (martes), às 8 do serám; o geólogo e professor da UDC, Joám R. Vidal Romani, encetou a nova jeira de palestras da nossa Agrupaçom que se realizarám na sala de actos da R. Academia Galega. Agradecemos-lhe a essa querida Instituiçom a sua colaboraçom para connosco; dado que a nova entidade bancaria ?Novagalicia Banco? cobra-nos 80 euros mais Iva pola utilizaçom do mesmo local que Caixa Galicia cedia-nos grátis.

O professor Vidal Romaní expujo a sua ricaz palestra intitulada ?O mar e a costa e a costa galega? dentro do ciclo ?A Ciência na Galiza?, ilustrando-a com significativos gráficos para a melhor compressom da cidadania assistente. Com os mesmos deu a conhecer as novas leituras e estudos sobre a interacçom entre a terra de Galiza e Norte de Portugal com o mar, dado que o velho território da antiga ?Gallaecia? constituem umha mesma unidade geológica. A sua explicaçons estivo apoiada nos seus estudos geoambientais do nosso País.

Como sempre ao findar a descriçom o conferenciante mantivo um mui interessante colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Joám R. Vidal Romani - ?O mar e a costa galega? BASENAME: o-facho-lemgjoam-r-vidal-romanl-emgi-lstrongg-o-mar-e-a-costa-galega-l-strongg DATE: Thu, 19 Jan 2012 23:39:56 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2011-12

Palestra

O vindouro dia 24 de Janeiro, terça-feira (martes), às 8 do serám; o geólogo e professor da UDC, Joám R. Vidal Romani, falará dentro do ciclo ?A Ciência na Galiza?, com a sua exposiçom intitulada ?O mar e a costa galega?. O acto celebra-se na R. Academia Galega, Rua Tabernas n. 11 ? Cidade Velha ? A Corunha.

O professor Vidal Romaní é Catedrático de Geodinámica Externa na Universidade da Corunha é Doutor em Geologia pola Universidade Complutense de Madrid (1983). Assim mesmo é o Director do Instituto Universitário de Geologia Isidro Parga Pondal instituiçom continuadora do Laboratório Geológico de Lage.
Assim mesmo, é editor científico dos Cadernos de Laboratório Geológico de Lage e da Serie Nova Terra adicadas a recuperaçom da memoria geológica de Galiza. Seus interesses de pesquisa preferidos som o estudo geoambiental  da Galiza nos últimos 2,56 milhons de anos com um interesse especial no estudo das geleiras, mudanças do nível do mar e mudanças nas condiçons de vida para a fauna e flora, incluindo o homem, na Galiza. Actualmente trabalha no estudo de cavidades graníticas que som o habitat primeiro para o homem prehistórico na costa da Galiza.

Dia: 24 de Janeiro - Hora: 8 do serám
Local: R. Academia Galega
Rua Tabernas nº 11-Cidade Velha
A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?Privatizaçons das pensons. A grande expropiaçom.? por Xavier Peres da Vila BASENAME: title-456 DATE: Thu, 19 Jan 2012 11:34:40 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O professor e economista Xavier Peres da Vila intervéu dentro do ciclo, Economia, História, e Realidade Social, organizado pola nossa Associaçom. A sua exposiçom intitulada: ?Privatizaçons das pensons. A grande expropiaçom.? foi seguida com grande interesse pola cidadania assistente.

Peres da Vila ilustrou a sua ricaz palestra com significativos gráficos elaborados com dados obtidos de trabalhos realizados por gabinetes de estudo financiados polos especuladores financeiros - lease banqueiros, fundos privados de pensons, e demais sequazes- sobre o sistema de pensons espanhol. Mostrando claramente a falsidade das conclusons, assim como a falácia das suas previsons. Assim mesmos pujo em evidência a cacofonia permanente dos médios de comunicaçom para adoutrinar à cidadania da inviabilidade do actual sistema de pensons quando é umha falsidade ditada polos donos últimos do actual regime económico-político dominante - lease Wall Street, e as suas instituiçons de saqueio-
Como sempre ao findar a descriçom o conferenciante mantivo um mui interessante colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Xabier Peres Davila - ?Privatizaçons das pensons. A grande expropiaçom.? BASENAME: o-facho-lemgxabier-peres-davilal-emg-lstrongg-privatizacons-das-pensons-a-grande-expropiacom-l-strongg DATE: Fri, 13 Jan 2012 16:32:02 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tapia 12-1º-C
15005 A Corunha


A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2011-12

Palestra

O vindouro dia 17 de Janeiro, terça-feira (martes), o economista e professor Xabier Peres Davila intervirá dentro do ciclo, Economia, História, e Realidade Social, com a sua exposiçom intitulada ?Privatizaçons das pensons. A grande expropiaçom.?

Peres Davila é Professor de Ensino Secundário é Licenciado em CC.EE. Assim mesmo está em possessom do Diploma em Estudos Avançados de Economia com um trabalho intitulado ?Factores que inflúen na viabilidade dos sistemas de protección social? . Actualmente está a trabalhar na sua tese de doutorando sobre a privatizaçom dos serviços públicos e dos sistemas de pensons e a sua relaçom coa financeirizaçom da economia. Interessa-lhe também a relaçom entre a economia e o médio natural. É colaborador da ?Trabe de Ouro? e de outras publicaçons.
Desde mediados dos setenta participou em movimentos sociais e organizaçons sindicais e políticas de esquerda e nacionalistas. Mói activamente no Colectivo Pacifista do Baixo Minho e na Coordenadora Nacional de Organizaçons Pacifistas.

Dia: 17 de Janeiro 2012 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

Todas as conferências anteriores estám: http://agal-gz.org/blogues

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Francisco Carvalho Carvalho - Facho de Ouro 2012 BASENAME: o-facho-francisco-carvalho-carvalho-facho-de-ouro-2012 DATE: Thu, 22 Dec 2011 17:24:18 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 A Corunha

** F A C H O D E O U RO **


A Directiva da Agrupaçom Cultural O Facho decidiu entregar o Facho de Ouro do 2012 ao homem de bem, teólogo e historiador, Francisco Carballo Carballo, como mostra de reconhecimento a toda umha vida dedicada à cultura do País e ao povo galego.

Francisco Carballo é hoje um facho referente, tanto no eido da investigaçom histórica como pola sua entrega à dinamizaçom cultural da Galiza. No ano 1973 assenta-se em Vigo exercendo de professor na Escola Universitária de Magistério. Foi assim mesmo um dos fundadores do semanário A Nosa Terra em 1977 e um colaborador constante na mesma. Actualmente os seus trabalhos podem-se ler n'A Trabe de Ouro e em Encrucillada.
A sua vez, participou na dinamizaçom cultural levada a cabo pola desaparecida ?Associaçom Cultural de Vigo? da qual foi o seu presidente. Igualmente tomou parte mui activa do movimento vicinal dessa cidade.

Como já é tradicional na entrega dos Fachos de Ouro, o derradeiro sábado do mês de Janeiro celebrara-se n'A Corunha a ceia-homenagem a sua pessoa.

Para que conste.
Na cidade d'A Corunha, a 15 de Novembro do 2011

A Junta Directiva da A.C. O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO:?Língua Galega e Advocacia? por Luz Canal Paz BASENAME: o-facho-luz-canal-paz-lingua-galega-e-advocacia-2 DATE: Wed, 14 Dec 2011 16:32:15 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Findando a primeira jeira de palestras do actual período 2011-12, a conhecida advogada Luz Canal Paz intervéu dentro do ciclo, Economia, História, e Realidade Social?, com a sua palestra intitulada ?Língua Galega e Advocacia? .

Canal Paz na sua dissertaçom e posterior colóquio mostrou os grandes atrancos que ainda tem hoje por hoje o uso da Língua própria da Galiza, o galego, nos eidos jurídicos. Nom só polas posturas ideológicas da maioria dos advogados senom também polo posicionamento da judicatura com respeito a nossa Língua. E isso se contar com a grande carência de material jurídico para poder levar a cabo de um jeito cómodo a funçom da advocacia, dado que os distintos Colégios de advogados do País virám costas para o uso do idioma galego.

Ao remate da sua exposiçom houvo um interessante colóquio.

----- COMMENT: AUTHOR: Francisco A. Vidal [Visitante] DATE: Fri, 30 Dec 2011 08:25:28 +0000 URL:

Amigos, quixen escoitar algunha das charlas que están neste caderno de bitácora e a voz vai a moita velocidade, co se fai imposible escoitar. ¿será algo que eu fago mal?.
Grazas.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Luz Canal Paz - ?Língua Galega e Advocacia? BASENAME: o-facho-luz-canal-paz-lingua-galega-e-advocacia-1 DATE: Fri, 09 Dec 2011 13:41:29 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tapia 12-1º-C
15005 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2011-12

Palestra


O vindouro dia 13 de Dezembro, terça-feira (martes), a conhecida advogada Luz Canal Paz intervirá dentro do ciclo, Economia, História, e Realidade Social?, com a sua palestra intitulada ?Língua Galega e Advocacia?

Canal Paz é umha das mais reconhecidas penalistas do País, assim como umha conhecida e respeitada feminista. Forma parte da Associaçom Justiça e Sociedade de Galiza e membro activo do Movimento Progressista do Direito, que involucra a diferentes Associaçons como a Associaçom Juízes para a Democracia ou Fiscais Progressistas. Assim mesmo foi co-fundadora da Agrupaçom de Advogados Moços de Galiza, na década dos 80. Actualmente é a presidenta da associaçom ?Mulheres Juristas de Galiza?, também forma parte da actual directiva do Foro Cívico. É bem conhecido o seu compromisso cívico e solidário com América Latina e Palestina, formando parte do COSAL (Comité de Solidariedade com América Latina) e da Associaçom Galiza por Palestina.

Dia: 13 de Dezembro 2011 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

Todas as conferências anteriores estám: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?GZ-2011. Umha avaliaçom? porJoám Lopes Facal- BASENAME: o-facho-joam-lopes-facal-gz-2011-umha-avaliacom-1 DATE: Thu, 01 Dec 2011 10:48:47 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O engenheiro e economista Joám Lopes Facal intervéu dentro do ciclo, Economia, História, e Realidade Social, organizado pola nossa Associaçom. A sua exposiçom intitulada: ?Gz-2011. Umha avaliaçom? tivo lugar o passado dia 29 Novembro.

Lopes Facal ilustrou a sua ricaz palestra com significativos gráficos elaborados com dados recentes tanto da economia europeia, espanhola, como galega que fôrom expostos na ecrám para facilitar umha melhor compreensom da situaçom da economia galega à cidadania pressente na conferência. Assim mesmo, quales teriam que ser os eixos para construir umha política eficaz de exportaçom e industrializaçom.

Como sempre ao findar a descriçom o conferenciante mantivo um mui interessante colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Joám Lopes Facal - ?GZ-2011. Umha avaliaçom? BASENAME: o-facho-joam-lopes-facal-gz-2011-umha-avaliacom DATE: Fri, 25 Nov 2011 22:53:55 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tapia 12-1º-C
15005 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2010-11

Palestra

O vindouro dia 29 de Novembro, terça-feira (martes), o engenheiro superior e economista Joám Lopes Facal intervirá dentro do ciclo, Economia, História, e Realidade Social, com a sua exposiçom intitulada ?GZ-2011. Umha avaliaçom?

Lopes Facal estudou Engenharia Superior em Madrid. Trabalhou como engenheiro na empresa Tafisa de Pontevedra, e mais tarde nos estaleiros Barreras de Vigo. Nessa época desenvolveu unha intensa actividade sindical militando na clandestinidade em Galicia Socialista; assim mesmo começou estudar Ciências Económicas na USC.
Volta de novo a Madrid para trabalhar nos serviços centrais do Banco Popular e mas tarde no Banco Central. Regressa a Galiza para se incorporar a Sodiga, da que chegou a ser director económico-financeiro. Foi um dos dirigentes da Assembleia Popular Galega, para logo se integrar no Partido Obreiro Galego. Exerceu de professor de Engenharia Química na USC, assim mesmo deputado do Parlamento de Galiza polo PSG-EG. Actualmente é um estudioso da economia galega e participa como docente nos cursos máster da USC.
Entre os seus trabalhos mais recentes de investigaçom económica, sublinhamos:

Globalización, Competencia e Deslocalización. Perspectivas dende Galicia Publicado em parceria com Albino Prada, Santiago Lago Peñas, J. M. García Vázquez, Manuel Lago Peñas e X. H. Vicente.

Dia: 29 de Novembro 2011 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

Todas as conferências anteriores estám: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: A privatizaçom dos Montes Vizinhais por José Alfredo Pereira Martínez BASENAME: o-facho-jose-a-pereira-martinez-a-privatizacom-dos-montes-vizinhais DATE: Wed, 16 Nov 2011 12:05:01 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O presidente da Comunidade de Montes Vicinais em mao comum da paroquia de Santa Cristina da Ramalhosa na Câmara Municipal de Baiona, José Alfredo Pereira Martínez falou dentro do ciclo, ?Economia, História e C.C. Sociais, organizado pola nossa Agrupaçom. A sua palestra está subordinada ao título: ?A privatizaçom dos Montes Vizinhais? e tivo lugar o passado dia 15 de Novembro.

Pereira Martínez ilustrou tanto com imagens na ecrám como com distinta documentaçom a importância que tem e tivo para a economia labrega a existência dos montes em mao comum, e como é preciso que na legislaçom do Estado espanhol recolha esta peculiar modo de propriedade e uso, tal como esta recolhido na Constituiçom da República portuguesa. Dado que esta figura de propriedade só é existe nos territórios do antigo Reino da Galiza, a velha Gallaecia, e é fulcral que tenha reconhecimento jurídico, nom só por razons sociais económicas senom também como piar da nossa especificidade como Naçom.
Também mostrou como o assedio e derribo que existe contra esta figura de domínio do monte por parte dos especuladores urbanísticos, madeireiros,e vinícolas, assim como polo capitalismo centralista espanhol, que contando com o seu ?braço armado?, o Partido Popular quer levar por asfixia económica e política a sua desapariçom. Toda a legislaçom criada polo actual governinho de Feijoo e os seus ?mariachis? está dirigida a esse fim; só é preciso lembrar a lei actual de parques eólicos, feita para servir a interesses alheios ao povo galego, e em particular aos vizinhos dos Montes Comunais, introduzindo na mesma a figura de expropiaçom.

Ao findar a sua exposiçom houvo um ameno colóquio.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: José A. Pereira Martínez - A privatizaçom dos Montes Vizinhais BASENAME: o-facho-jose-a-pereira-martinez-a-privatizacom-dos-montes-vizinhais-1 DATE: Tue, 15 Nov 2011 14:02:07 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha tem a bem o convidar para assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2011-12

Palestra

Na vindoura terça-feira, 15 de Novembro, José Alfredo Pereira Martínez falará dentro do ciclo, ?Economia, História e C.C. Sociais, organizado pola nossa Agrupaçom. A sua palestra está subordinada ao título: ?A privatizaçom dos Montes Vizinhais? e terá lugar às 20h na Fundaçom Caixa Galiza da Corunha (no Cantom Grande).

Pereira Martínez está vencelhado ao movimento da recuperaçom dos montes vicinais em maos comum desde a década dos 70 do século passado, participando nos Comités de ajuda à luita labrega e na Coordenadora de montes de Pontevedra. Desde o ano 1989 fai parte da Coordenadora de Montes da Galiza.
Assim mesmo é coo-fundador da Mancomunidades de Comunidades de Montes de Vale Minhor, a primeira mancomunidade de comunidades de montes que se creia no País (1992).

No ano 1997 preside o I Congresso Galego de comunidades de montes celebrado na Câmara Municipal de Poio. No ano 2002, preside o II Congresso Galego de comunidades de montes celebrado na Câmara Municipal de Pontevedra. No ano 1999 é nomeado Presidente da Organizaçom Galega de comunidades de montes vicinais em maos comum (ORGACCMM), cargo que ostenta na actualidade.
Actualmente é o presidente da comunidade de montes vicinais em maos comum da paroquia de Santa Cristina da Ramalhosa na Câmara Municipal de Baiona.

Dia: 15 de Novembro do 2011 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

Todas as conferências anteriores estám: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Aplicaçom da Genómica por Anjo Carracedo Alvares BASENAME: o-facho-anjo-carracedo-alvares-aplicacom-da-genomica-2 DATE: Wed, 09 Nov 2011 12:16:06 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 08 de Novembro, às 8 do serám; o investigador e catedrático da USC, Anjo Carracedo Alvares, falou dentro do ciclo ?Ciência na Galiza?. A sua palestra intitulada ?Aplicaçom da Genómica? chamou grandemente e gratamente a atençom pola cidadania assistente ao evento a claridade da exposiçom.
O doutor Carracedo fizo umha intervençom amena e cheia de anedotas que ajudárom aos ouvintes a melhor compreender a importância da Genómica no saber cientifico actual, e como as suas aportaçons mudárom em grande instância outros saberes. Também o publico percebeu como graças a científicos como o conferenciante, hoje Galiza é um dos esteios mundiais nessa área do conhecimento.
Findando a sua agradável narraçom e contestando às perguntas dos presentes mostrou-lhes um mapa dos grandes movimentos de povoaçom aclarando o que a ciência genómica pode dizer sobre os mesmos.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Anjo Carracedo Alvares - Aplicaçom da Genómica BASENAME: o-facho-anjo-carracedo-alvares-aplicacom-da-genomica DATE: Mon, 07 Nov 2011 15:26:18 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2011-12

Palestra

O vindouro dia 08 de Novembro, terça-feira (martes), às 8 do serám; o investigador e catedrático da USC, Anjo Carracedo Alvares, falará dentro do ciclo ?Ciência na Galiza?. A conferencia tratará da ?Aplicaçom da Genómica?

O professor Anjo Carracedo licenciou-se em Medicina na USC em 1978, e obtivo o grau de doutor, na mesma universidade no ano 1982, depois de umha estância pre-doutoral na Universidade de Uppsala. Desde 1989 é catedrático de Medina Legal na USC.
Na primeira etapa da sua carreira profissional dedicou-se à Genética Forense e à Genética de Populaçons onde conseguiu logo umha grande fama internacional. Promoveu a criaçom do Grupo Espanhol e Português de Genética Forense que integrou na ?Sociedade Internacional de Genética Forense?, da que é membro do conselho desde 1989 e da que foi presidente no período 1999-2003 e da que é actualmente vice-presidente.
Leva publicado 10 livros e mais de 300 trabalhos de investigaçom nas revistas mais prestigiosas. Actualmente é editor da revista ?FSI: Genetics? e editor associado ou membro do conselho editorial de mais de 15 revistas internacionais de Medina Legal e Genética.
Entre os numerosos prémios e reconhecimentos nacionais e internacionais, é de justeza sublinhar dous que nos informam da qualidade humana do professor Carracedo: Medalha de ouro ?Terra de Xallas? e o Título de Filho predilecto de Santa Comba.

Dia: 08 de Novembro - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galicia
Cantom Grande ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "A mudança do paradigma historiográfico na Galiza" por José Manuel Barbosa Alvares - BASENAME: o-facho-jose-manuel-barbosa-alvares-a-mudanca-do-paradigma-historiografico-na-galiza-2 DATE: Wed, 26 Oct 2011 10:47:35 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Na noitinha do passado dia 25 de Octubro, o historiador, escritor, e membro da AGLP, José Manuel Barbosa Alvares, falou dentro do ciclo, Economia, História, e Realidade Social. A sua interveçom intitulada: "A mudança do paradigma historiográfico na Galiza" foi seguida por umha interessada cidadania.
Barbosa Alvares encetou sua intervençom agradecendo o convite do Facho. Tendo como piar para sua exposiçom a imagem electrónica ilustrou aos assistentes sobre o constante ocoubar de Galiza na história oficial do Estado espanhol, assim como na do português.
A constataçom de inumeráveis documentos medievais deturpados conscientemente para falsificar os dados históricos levados a cabo por pessoeiros do Reino de Castela, som provas irrefutáveis do afirmado polo historiador..
Ao findar a sua exposiçom o palestrista mantivo um interessante colóquio com os assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: José Manuel Barbosa Alvares - "A mudança do paradigma historiográfico na Galiza" BASENAME: o-facho-jose-manuel-barbosa-alvares-a-mudanca-do-paradigma-historiografico-na-galiza-1 DATE: Thu, 20 Oct 2011 13:06:58 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Taipa 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2011-12


Palestra


O vindouro dia 25 de Outubro, terça (martes), o escritor e historiador, José Manuel Barbosa Alvares, falará dentro do ciclo, Economia, História, e Realidade Social. A sua charla versará sobre: "A mudança do paradigma historiográfico na Galiza"

O historiador Barbosa Alvares, desenvolve as tarefas de professor de Galego e Educaçom Física, desde 1992, como funcionário da Junta de Galiza, e de professor nos cursos de Língua, Literatura, História, Arte e Cultura Galegas organizados pela Universidade de Vigo e/ou a AGAL. Desde 2008 forma parte da Academia Galega da Língua Portuguesa (AGLP). Entre as suas angueiras está de ser um grande activista no eido da cultura:

Organizador do I Ciclo de Cultura Galega dentro da qual se arranjárom as I Jornadas de História de Galiza em 2003. Productor de várias representaçons de obras teatrais como "Quanto vales tu, meu tentador" de Joel R. Gomes, e as Jornadas de Jogos populares de Riba d'Ávia. Colabora em publicaçons periódicas galegas e portuguesas (Agália, La Región, etc...)

Possui também umha interessante obra publicada:

Curso Prático de Galego
Ámago/Magoa (livro de poesia em parceria com Roi Brâs)
Bandeiras da Galiza (Estudo vexilológico das bandeiras da Galiza no transcurso da história)
Atlas histórica da Galiza

Dia: 25 de Outubro do 2011 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande - A Corunha

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: André Pena Granha - ?Breogám, Hércules, e A Torre de Brigatia. BASENAME: o-facho-andre-penha-granha-breogam-hercules-e-a-torre-de-brigatium-1 DATE: Wed, 12 Oct 2011 19:30:56 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Na tarde do dia 11 do mês que corre a cidadania corunhesa tivo a ocasiom de desfrutar da interessante palestra intitulada ?Breogám, Hércules, e A Torre de Brigatia? ministrada polo doutor André Pena Granha

O investigador Pena Granha é na actualidade arquiveiro da Câmara municipal de Narom, encetou sua intervençom agradecendo o convite do Facho. Pena Granha, doutor em arqueologia e história antiga pola USC, jogou numerosos dados sobre o que ele definiu como ?irrefutável celtismo galego?. É a identidade cultural nas extremas mais ocidentais da Europa, em canto ser os peiraos de onde partem os mortos para a ?Ilha do Além?. Demostrou com provas irrefutáveis que o mito de Breogám é de origem galego, ao dar a conhecer um ara onde pré-romana atopada em território galego na que se invoca o seu nome. Lembrou ao público a lenda de Breogám e do seu filho Ith som galegas, e acusou que alguns historiadores castelás de tentar que Galiza ficara excluída do circuito dos povos e países celtas. André Pena é a tese que defende a existência do caminho de Santiago como um roteiro pré-cristao que já era percorrido por gregos e romanos antes da suposta chegada do Apóstolo Santiago. De ai a confluência de Breogám com Hércules.

?Hoje há estudos genéticos médicos que demostram que etnicamente o povo irlandês descende do galego, e que os ingleses venhem sendo descendes dos irlandeses

----- COMMENT: AUTHOR: afonso [Visitante] DATE: Fri, 18 Nov 2011 17:33:27 +0000 URL: http://galizafulxe.blogspot.com/

hola, ¿existe algúm resumo, actas, video ou algo semelhante desta conferencia? obrigado

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: André Pena Granha - ?Breogám, Hércules, e A Torre de Brigatia. BASENAME: o-facho-andre-penha-granha-breogam-hercules-e-a-torre-de-brigatium DATE: Sun, 09 Oct 2011 19:16:44 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tapia 12-1º-C
15005 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2009-10

PalestraO vindouro dia 11 de Outubro, terça-feira (martes), o doutor André Pena Granha intervirá dentro do ciclo, Economia, História, e Realidade Social. A sua palestra intitulada ?Breogám, Hércules, e A Torre de Brigatia.é Pena Granha é Doutor em Arqueologia e Historia Antiga pola U.S.C. Historiador, Arqueólogo e Arquiveiro do Concelho de Narom. André Pena está especializado em investigaçons sobre a cultura céltica do Atlântico europeu e particularmente na sobrevivência de traços culturais da antiga Gallaecia, no Reino da Galiza medieval, e no folclore galego contemporâneo.
É autor de umha numerosa obra, da que somente sublinhamos alguns dos seus trabalhos:

- O território e as categorias sociais na Gallaecia antiga
- Um matrimonio entre Terra (Treva) e a Deusa Mae (Mater)
- Cerimonias celtas de entronizaçom real na Galiza.
- Treva e Territorium (Tese Doutoral)
- O mistério do trisquel na religiom celta ancestral
- As Trevas, ?tribos? celtas de Gallaecia e a sua constituçom política


Dia: 11 de Outubro 2011 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? A Corunha

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Angola e Galiza, Língua polo professor Benavides Euculica Maúricio BASENAME: title-424 DATE: Wed, 05 Oct 2011 10:48:43 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O professor Benevides Eculica Maurício, partilhou ontem, 4 de Outubro com os cidadaos assistentes, sobre: ?Angola e Galiza, Língua?, palestra enquadrada dentro do ciclo ?Língua, Literatura e Naçom?.

Encetou a sua exposiçom com um bosquejo da história e dos povos de Angola, para logo mostrar o jeito de falar galego-português em Angola, e as suas características. Ilustrou que em Angola convivem mais de duas dúzias de línguas nacionais, a mais do galego-português que a única oficial. Ainda que hoje existe possibilidade de estudar algumhas das línguas africanas como opçom optativa, e também tenhem programas de rádio e de televisom.

Como é costume ao rematar a palestra houvo um interessante colóquio.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Benavides Eculica Maurício - ?Angola e Galiza, Língua?. BASENAME: o-facho-benavides-eculica-mauricio-angola-e-galiza-lingua-1 DATE: Tue, 04 Oct 2011 07:15:28 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho da Corunha convida-lo assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2011-12

Palestra

O vindouro dia 4 de Outubro, terça-feira (martes), o Professor leitor de Língua e Literatura africana de expressom portuguesa ? USC, Benevides Eculica Maurício, falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua charla versará sobre: ?Angola e Galiza, Língua?.

O professor Benevides Eculica Maurício, é licenciado em Lingüística portuguesa pola ISCED de Luanda, assim mesmo é doutorado em Lingüística Portuguesa pola USC, tendo o Mestrado em Lingüística Galega pola mesma universidade.

Foi professor das Universidades Metodista e Católica de Angola, também deu aulas como professor de Morfossintaxe e Semântica da Língua portuguesa no ISCED de Luanda. É um estudioso e grande conhecedor da cultura e língua Umbundu

Dia: 4 de Outubro 2011 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretario d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?Fotografia dende onde o mundo se chama Galiza? por Margarida Ledo Andiom BASENAME: margarida-ledo-andiom DATE: Wed, 28 Sep 2011 12:22:01 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 27 de Setembro e com umha sala ateigada de assistentes, a doutora, directora cinematográfica,e escritora, Margarida Ledo Andión, encetou a tempada de palestras 2011-12 organizadas pola Agrupaçom Cultural O Facho, oferecendo umha interessantíssima conferencia intitualada ?Fotografia dende onde o mundo se chama Galiza? dentro do ciclo, ?Língua, Literatura e Naçom?.

A professora Ledo Andión fizo a sua exposiçom mostrando distintas fotografias de prensa desde começos do século XX até quase o seu remate para evidenciar a evoluçom do reporterismo gráfico no nosso País, salvando o silêncio fotográfico por obrigado cumprimento da impressa periódica nos anos do terror nacional-católico do franquismo. Ressaltou a importância da fotografia de impressa como ferramentas de testemunha dos acontecimentos colectivos dos povos. E sublinhou como importantes documentos gráficos som hoje mercados por grandes corporaçons económico-financeiras afastando-as do conhecimento cidadao.

O findar houvo um mui interessante colóquio.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Benevides Eculica Maúricio - ?Angola e Galiza, Língua? BASENAME: o-facho-benevides-eculica-mauricio-angola-e-galiza-lingua DATE: Wed, 28 Sep 2011 11:09:04 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho da Corunha convida-lo assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2011-12

Palestra

O vindouro dia 4 de Outubro, terça-feira (martes), o Professor leitor de Língua e Literatura africana de expressom portuguesa ? USC, Benevides Eculica Maurício, falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua charla versará sobre: ?Angola e Galiza, Língua?.

O professor Benevides Eculica Maurício, é licenciado em Lingüística portuguesa pola ISCED de Luanda, assim mesmo é doutorado em Lingüística Portuguesa pola USC, tendo o Mestrado em Lingüística Galega pola mesma universidade.

Foi professor das Universidades Metodista e Católica de Angola, também deu aulas como professor de Morfossintaxe e Semântica da Língua portuguesa no ISCED de Luanda. É um estudioso e grande conhecedor da cultura e língua Umbundu

Dia: 4 de Outubro 2011 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretario d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Margarida Ledo Andiom - ?Fotografia dende onde o mundo se chama Galiza? BASENAME: o-facho-margarida-ledo-andiom-fotografia-dende-onde-o-mundo-se-chama-galiza DATE: Mon, 26 Sep 2011 09:06:19 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2011-12

Palestra

O dia 27 de Setembro, terça-feira (martes), A Agrupaçom Cultural O Facho enceta as suas actividades do período 2011-12 com a palestra ?Fotografia dende onde o mundo se chama Galiza? dentro do ciclo ?Língua, Literatura e Naçom?. A conferencia correrá a cargo da professora, escritora e directora cinematográfica, Margarida Ledo Andión.

Margarida Ledo Andión é directora cinematográfica, escritora e professora catedrática de Comunicaçom Audiovisual da Universidade de Santiago de Compostela. Tem publicado numerosos trabalhos de investigaçom sobre o sector audiovisual, nos que entre outros eixos destacam as culturas menorizadas e o formato documental. Dirige o Observatório do Audiovisual Galego (ODA), preside a Federaçom Lusófona de Ciências da Comunicaçom (LUSOCOM) e a Associaçom Galega de Investigaçom em Comunicaçom (AGACOM), também pertence a comissons executivas e conselhos editoriais de diversas entidades e publicaçons. Desde Março de 2008 é membro da Real Academia Galega.
Militante da Uniom do Povo Galego (UPG), as suas actividades políticas nacionalistas forçaram o seu exílio em Portugal, onde trabalhou como leitora de galego na Universidade de Letras do Porto.

Dentro da sua diversa obra podemos sublinhar. Poesia: Parolar cun eu, cun intre, con inseuto, O corvo érguese cedo; narrativa: Mama-fé, Porta blindada; ensaío: Prensa e galeguismo, Comunicación local no espazo lusófono; filmografia: Santa Liberdade, Hai que botalos, Liste, pronunciado Líster

Dia: 27 de Setembro - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galicia
Cantom Grande ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Entrega dos Premios do Concurso de "Contos de nenos para nenos" BASENAME: entrega-premios-1 DATE: Sun, 22 May 2011 20:49:38 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Agrupaçom Cultural O Facho fizo no serám do sábado, dia 21 de Maio do ano que corre, entrega dos diplomas e prémios do Concurso de ?Contos de nenos para nenos? .

O acto efectuo-se na sala de conferências do Centro Social Nova Caixa Galicia da Corunha (Avda. da Marinha). No mesmo falárom os membros do júri, Xabier P. Docampo, Xosé Manuel Martínez Oca, assim como José L. Rodrigues Pardo, presidente da associaçom, e Soledad González Maside, membro da directiva d'O Facho e responsável dos Concursos Literários.

Os premiados:

Prémios da Categoria A (Nenas e nenos de 9 a 12 anos)

Primeiro prémio: ?Pesadelo? de Ignacio Mañá Mesas,
Aluno do IES Europa (Ponferrada, O Berzo)
Segundo prémio: ?Un dia feliz na vida de Xoán? de Alva Pensado Ferreiro,
Aluna do CEIP Sam José Obreiro (Meicende, A Corunha)

Prémios da categoria B. (Rapaces e rapazas de 13 a 16 anos)

Primeiro prémio: ?Folga xeral? de Matías Núñez Gil
Aluno do IES Celanova (Ourense)
Segundo prémio: ?Amor e maltrato? de Ana Mª Gil Rey
Aluna do C.P.I. de Zás (A Corunha)

recebêrom bem contentes os seus correspondentes prémios. Logo compartírom numha ceia acompanhados dos seus familiares e membros da directiva da Agrupaçom o reconhecimento como nascentes literatos.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Oferenda floral em lembrança e homenagem a Lois Pereiro BASENAME: homenaxe-a-lois-pereiro DATE: Sat, 21 May 2011 12:10:25 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O sábado 21 de Maio às 12 e ½ da manhá nos jardins de Méndez Núñez da Corunha e na lembrança Lois Pereiro a quem se lhe adica este ano o Dia das Letras, a Agrupaçom Cultural O Facho fizo a tradicional oferenda floral nos jardins de Mendes Nunes diante do monumento a Curros Henriques. No acto, José L. Rodrigues Pardo, presidente d'O Facho, evocou a figura do homenageado assim como enunciou aos ganhadores do Concurso de Contos de Nenos para Nenos.
No decurso da cerimonia houvo música de gaiteiros e ao findar a mesma toda a cidadania assistente cantou o Hino Galego.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Actos a realizar polo Facho com o galho da entrega dos Prémios Literários do ano 2011 BASENAME: o-facho-actos-para-realizar-polo-facho-com-o-galho-da-entrega-dos-premios-literarios-do-ano-2011 DATE: Thu, 19 May 2011 01:24:53 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 A Corunha
 
                                              
 
Actos a realizar polo Facho com o galho da entrega dos Prémios Literários do ano 2011
 
.
21 de Maio 2011

Amanhá
 
            Às 12 e 1/2 da manhá: Oferenda floral nos jardins de Mendes Nunes diante do monumento a Curros Henriques em lembrança de Lois Pereiro. Mais logo falará o presidente d?O Facho, José L. Rodrigues Pardo, para enunciar aos ganhadores dos prémios convocados pola nossa Agrupaçom:
 
1º.- Prémios da Categoria A (Nenos e nenas de 9 a 12 anos)

Primeiro prémio: ?Pesadelo? de Ignacio Mañá Mesas,
Aluno do IES Europa (Ponferrada, O Berzo)
Segundo prémio: ?Un dia feliz na vida de Xoán? de Alva Pensado Ferreiro,
Aluna do CEIP Sam José Obreiro (Meicende, A Corunha)

2º.- Prémios da categoria B. (Rapaces e rapazas de 13 a 16 anos)

Primeiro prémio: ?Folga xeral? de Matías Núñez Gil
Aluno do IES CELANOVA (Ourense)
Segundo prémio: ?Amor e maltrato? de Ana Mª Gil Rey
Aluna do C.P.I. de Zás (A Corunha)
 
Na cerimonia haverá musica de gaiteiros.
 
Serám
 
            Às 8 do serám o dia 21 de maio de 2011 na sala de conferencias do Centro Social Nova Caixa Galicia de Avd. da Marinha s/n, ás 20, 00 horas efectuara-se a entrega dos prémios:
 
 
J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Oferenda floral no monumento a Curros Henriques com o galho das Letras Galegas BASENAME: o-facho-oferenda-floral-no-monumento-a-curros-henriques-com-o-galho-das-letras-galegas DATE: Thu, 19 May 2011 01:22:19 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

    

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tapia 12-1º-C
15005 A Corunha

Oferenda floral no monumento a Curros Henriques com o galho das Letras Galegas do ano 2011

21 de Maio 2011
 

Com o galho das Letras Galegas, a Agrupaçom Cultural O Facho convida-o assistir à tradicional oferenda floral nos jardins de Mendes Nunes diante do monumento a Curros Henriques às 12 e ½ da manhá nos jardins de Méndez Núñez da Corunha em lembrança Lois Pereiro a quem se lhe adica este ano o Dia das Letras. Falará o presidente d?O Facho, José Luís Rodrigues Pardo enunciará aos ganhadores dos prémios convocados pola nossa Agrupaçom:

Na cerimonia haverá musica de gaiteiros.

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Xabier Álcala: Suspensom de palestra BASENAME: o-facho-xabier-alcala-suspensom-de-palestra DATE: Tue, 17 May 2011 13:24:10 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 A Corunha

 
 

O Facho comunica que a palestra de Xabier Álcala intitulada ? Galiza e Guerra da Cal? fica suspendida pola impossibilidade do conferenciante poder estar o dia 24 na Corunha.

Saúdinha e canta o melro.

A Corunha, 17 de Maio do 2011

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d'O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Actos para realizar polo Facho com o galho da entrega dos prémios Literários do ano 2011 BASENAME: o-facho-actos-para-realizar-polo-facho-com-o-galho-da-entrega-dos-premios-literarios-do-ano-2012 DATE: Mon, 16 May 2011 17:59:18 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 A Corunha

                                                
 
Actos para realizar polo Facho com o galho da entrega dos prémios Literários do ano 2011
 
.  
21 de Maio 2011
 
            Às 12 e 1/2 da manhá: Oferenda floral nos jardins de Mendes Nunes diante do monumento a Curros Henriques. Falará o presidente d?O Facho, José L. Rodrigues Pardo, dará a conhecer o ganhadores dos prémios convocados pola nossa Agrupaçom:
 
Concurso de Contos de nenos para nenos ?Carlos Casares?

1º.- Prémios da Categoria A (Nenas e nenos de 9 a 12 anos)

Primeiro prémio: ?Pesadelo? de Ignacio Mañá Mesas,
Aluno do IES Europa (Ponferrada, O Berzo)

Segundo prémio: ?Un dia feliz na vida de Xoán? de Alva Pensado Ferreiro,
Aluna do CEIP Sam José Obreiro (Meicende, A Corunha)

2º.- Prémios da categoria B. (Rapazas e rapaces de 13 a 16 anos)

Primeiro prémio: ?Folga xeral? de Matías Núñez Gil
Aluno do IES CELANOVA (Ourense)

Segundo prémio: ?Amor e maltrato? de Ana Mª Gil Rey
Aluna do C.P.I. de Zás (A Corunha)

Concurso de Teatro Infantil

O Júri tomou o acordo de declarar Deserto como resulta da analise dos textos.

 Na cerimonia haverá musica de gaiteiros.
 
21 de Maio 2011
 
            Às 8 do serám o dia 21 de maio de 2011 na sala de conferencias do Centro Social Nova Caixa Galicia de Avd. da Marinha s/n, ás 20, 00 horas efectuara-se a entrega dos prémios:

 
J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Xavier Alcalá - ?Galiza e Guerra da Cal? BASENAME: o-facho-xavier-alcala-galiza-e-guerra-da-cal DATE: Mon, 16 May 2011 16:52:41 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha tem a bem o convidar para assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2010-11

Palestra

Na vindoura terça-feira, 24 de Maio, o engenheiro e escritor, Francisco Xavier Alcalá Navarro falará dentro do ciclo, ?Língua, Literatura e Naçom? organizado pola nossa Agrupaçom. A sua palestra está subordinada ao título: ?Galiza e Guerra da Cal? e terá lugar às 20h na Fundaçom Caixa Galiza da Corunha (no Cantom Grande).

Xavier Alcalá, trás cursar o seus primeiros estudos no Instituto Concepçom Arenal d'O Ferrol, intitulou-se como Engenheiro de Telecomunicaçom na ETSIT de Madrid, para logo se doutorar em Informática no Departamento de Electrónica e Sistemas da Faculdade de Informática d'A Corunha. Foi professor associado aos Departamentos de Electrónica e Sistemas, e de Tecnologias da Informaçom e a Comunicaçom (Universidade da Corunha). Deu Cursos de Post-grao na Faculdade de Jornalismo da Universidade de Santiago de Compostela desde 1999, cursos para Post-graduados e Masters de Gestom das Telecomunicaçons na Universidade Católica Argentina e na Escola de Organizaçom Industrial (EOI) de Madrid.

A sua obra trata especialmente o tema da emigraçom que desenvolve com rigor a intriga. Escreveu também cançons para André do Barro. Em 1980 obtivo o Prémio da Crítica de narrativa galega por ?Fábula?. Entre a sua extensa criaçom sublinharemos: ?Xela de Chirina?, ?Nos pagos de Huinca Lo?, ?Contos do Impaís?, ?Cárcere Verde?, ?Longa lingua: Os contos da Mesa?, ?Tertúlia?,?Voltar (Seis persoaxes e un fado)?, etc. Traduziu para o galego ?Estudo em escarlata? de Arthur Conan Doyle e ?A ilha do tesouro? de Robert Louis Stevenson.

Dia: 24 de Maio do 2011 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

Todas as conferências anteriores estám: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "Lois Pereiro" por Manuel Rivas Barros BASENAME: o-facho-manuel-rivas-barros-lois-pereiro DATE: Thu, 12 May 2011 12:06:41 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 11 de Maio, o escritor, jornalista e, académico da R.A.G., Manuel Rivas Barros intervéu dentro dos actos organizados pola nossa Agrupaçom com o galho das Letras Galegas. A sua palestra intitulada ?Lois Pereiro? versou sobre o seu amigo e figura este ano homenageada.

Com umha emocionada exposiçom, Rivas Barros, narrou como o seu primeiro encontro com Lois Pereiro foi conseqüência de umha viagem que fizo junto ao irmao do homenageado a Monforte de Lemos para conhecer as altas Terras do Courel, quando ambos os dous eram estudantes de jornalismo em Madrid. Achou ao poeta trabalhando na cristaleira do seu pai, entre as grandes laminas de cristais.
Com umha argumentaçom sustida no peares das experiências compartilhadas e em leituras dos textos de Lois Pereiro, Manuel Rivas, mostrou o ricaz mundo emocional e intelectual do poeta de Monforte de Lemos, e como o mesmo deixou de ser nestes momentos um poeta de culto para iniciados para ser conhecido e também lido por numeroso público.
Ao findar a sua exposiçom o palestrista mantivo um interessante colóquio com os assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Manuel Rivas Barros - "Lois Pereiro" BASENAME: o-facho-manuel-rivas-barros-lois-pereiro-2 DATE: Tue, 10 May 2011 20:03:38 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 A Corunha


Palestra


A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha tem a bem o convidar a assistir à conferencia que o vindouro dia 11 de Maio, quarta-feira (mércores), o escritor, jornalista e, académico da R.A.G., ?Manuel Rivas Barros? falará da figura homenageada neste ano com o galho das Letras Galegas. A sua palestra intitula-se "Lois Pereiro?

Manuel Rivas Barros colabora desde a sua adolescência em diversos meios de comunicaçom, só com 15 anos entrou como meritório no Ideal Galego. Estudou Ciências da Informaçom em Madrid. Foi subdirector do Diário da Galiza. Como jornalista mantivo-se sempre comprometido com os problemas sociais e ecológicos. É sócio fundador de Greenpeace. Considerada a voz mais sobresaínte da literatura galega contemporânea, Manuel Rivas converteu-se também numha rara excepçom dentro do panorama da literatura mundial. polo seu manejo da linguagem, a sua autenticidade, a tenrura das suas histórias, a profunda resonancia poética da sua palavra. Algumhas das suas obras foram adaptadas ao cine com grande sucesso como: 'A língua das borboletas', relato incluído no seu romance 'Que me queres, amor '' que foi dirigida por José Luis Cuerda ou 'O lapis do carpinteiro ', dirigida por Antom Grade

Entre a sua numerosa obra cabe sublinhar: Poesia: Libro do Carnaval, Balada nas praias do Oeste; Mohicania, Costa da morte, blues.... Ensaio: No mellor país do mundo, Toxos e flores... A sua obra narrativa esta composta tanto de romances como de relatos breves: Todo ben; Un millón de vacas, En salvaxe compaña, A man dos paíños, Os libros arden mal, etc . Como narrador, está traduzido para diversas línguas.


Dia: 11 de Maio do 2011 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? A Corunha


J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Actos com o galho das Letras Galegas BASENAME: o-facho-actos-com-o-galho-das-letras-galegas-3 DATE: Tue, 10 May 2011 20:01:46 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 A Corunha
Actos para realizar polo Facho com o galho das Letras Galegas do ano 2011
.
11 de Maio 2011

Às 8 do serám no local da Fundaçom Caixa Galiza, Cantom Grande, A Corunha: Palestra do escritor Manuel Rivas Barros sobre a figura da personagem homenageada. Na sua intervençom intitulada, "Lois Pereiro?, falara das múltiplas angueiras do poeta de Monforte de Lemos.


21 de Maio 2011

Às 12 e 1/2 da manhá: Oferenda floral nos jardins de Mendes Nunes diante do monumento a Curros Henriques. Falará o presidente d?O Facho dará a conhecer o ganhadores dos prémios convocados pola nossa Agrupaçom:

Concurso de Contos de nenos para nenos ?Carlos Casares?
Concurso de Teatro Infantil

Na cerimonia haverá musica de gaiteiros.

21 de Maio 2011

Às 8 do serám o dia 21 de maio de 2011 na sala de conferencias do Centro Social Nova Caixa Galicia de Avd. da Marinha s/n, ás 20, 00 horas efectuara-se a entrega dos prémios:

Concurso de Contos de nenos para nenos.
Concurso de Teatro Infantil


J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Actos com o galho das Letras Galegas BASENAME: o-facho-actos-com-o-galho-das-letras-galegas-1 DATE: Thu, 05 May 2011 18:28:43 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 A Corunha

 
                                              
 
Actos para realizar polo Facho com o galho das Letras Galegas do ano 2011 
.
11 de Maio 2011  

            Às 8 do serám no local da Fundaçom Caixa Galiza, Cantom Grande, A Corunha: Palestra do escritor Manuel Rivas Barros sobre a figura da personagem homenageada. Na sua intervençom intitulada, "Lois Pereiro?, falara das múltiplas angueiras do poeta de Monforte de Lemos.
 
 
21 de Maio 2011  
           
Às 12 e 1/2 da manhá: Oferenda floral nos jardins de Mendes Nunes diante do monumento a Curros Henriques. Falará o presidente d?O Facho dará a conhecer o ganhadores dos prémios convocados pola nossa Agrupaçom:
 
Concurso de Contos de nenos para nenos ?Carlos Casares?
Concurso de Teatro Infantil
 

Na cerimonia haverá musica de gaiteiros.
 
21 de Maio 2011  
           
Às 8 do serám o dia 21 de maio de 2011 na sala de conferencias do Centro Social Nova Caixa Galicia de Avd. da Marinha s/n, ás 20, 00 horas efectuara-se a entrega dos prémios:
 
Concurso de Contos de nenos para nenos.
Concurso de Teatro Infantil
 
 
J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: O celtismo na Gallaecia por Branca Garcia Fernandes-Albalát BASENAME: o-facho-branca-garcia-fernandes-albalat-o-celtismo-na-gallaecia-2 DATE: Wed, 04 May 2011 10:38:36 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 3 de Maio e com umha sala ateigada de assistentes, a professora e doutora em História Antiga, Branca Garcia Fernandes-Albalát, ofereceu umha interessantíssima palestra dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais. A intitulada: ?O celtismo na Gallaecia?.

A professora Garcia Fernandes-Albalát fizo a sua exposiçom desenvolvendo-a com abundosas reproduçons iconográficas de achádegos arqueológicos. Assim mesmo deu a conhecer a mudança havida no mundo da arqueologia nesta última década depois de se ter logrado traduzir as diversas escrituras em pedra pré-romanas achadas em diversas jazidas arqueológicas. De facto estudiosos europeus do mundo pré-romanos mostram-se surpreendidos dos inumeráveis nomes de lugares, rios, vozes, etc. que na antiga Gallaecia mantenhem as suas raizames celtas.
Demandou que a futura colaboraçom entre a lingüística, a bio-genética, com a arqueologia abra novas luzes para discernir questons que hoje tenhem diferentes leituras segundo a escola de história antiga pertença o investigador.
O findar houvo um mui interessante colóquio.

----- COMMENT: AUTHOR: Xosé Otero [Visitante] DATE: Tue, 27 Sep 2011 21:04:13 +0000 URL:

Bravo, professora Branca. Não deixemos que assovalhem nossa cultura, nossa tradição e os nossos antepassados. Continue, que detras de si, conta com o apoio de quase todos os galaicos. Oxalá um dia a Gallaecia volte a levantar-se, oxalá !!!

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Branca Garcia Fernandes-Albalát-"O celtismo na Gallaecia" BASENAME: o-facho-branca-garcia-fernandes-albalat-o-celtismo-na-gallaecia-1 DATE: Mon, 02 May 2011 22:50:10 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tapia 12-1º-C
15005 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2010-11

Palestra

O vindouro dia 03 de Maio, terça-feira (martes), a professora e doutora em História Antiga, Branca Garcia Fernandes-Albalát, há falar dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais. A sua exposiçom versará sobre: ?O celtismo na Gallaecia?

A professora Branca Garcia Fernandes-Albalát, é licenciada em Pré-História e Arqueologia, doutorou-se em Historia da Antiguidade pola Universidade de Compostela. Formada nas técnicas arqueológicas perante variadas escavaçons ao longo do nosso País e Portugal. No ano 1981 enceta as suas investigaçons no eido das religions pré-romanas da Gallaecia, estudando as divindades das áugas. Dende entom trabalha em religiom celta em geral e na religiom celta de Gallaecia em particular.
Exerceu como professora de Hª Antiga na USC e de Arqueologia Clássica na Universidade de Vigo. Actualmente estuda a origem dos espaços sagros dende a Pré-História e a sua correspondência na Gallecia. E autora de numerosos trabalhos de investigaçom, entre os seus livros podemos sublinhar ?Guerra e Religiom na Gallaecia e Lusitânia Antigas", ?As Rutas Sagradas de Galicia?.

Dia: 03 de Maio do 2011 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho


Todas as palestras dadas estám em: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO - A Justiça e o Idioma Galego por Carlos Varela Garcia BASENAME: fiscal-xefe-galiza DATE: Wed, 27 Apr 2011 12:05:10 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 26 de Abril, o Fiscal Superior da Comunidade Autónoma de Galiza, Carlos Varela Garcia, intervéu dentro do ciclo, ?Economia, História e C.C. Sociais? com umha mui interessante palestra intitulada ?A Justiça e o Idioma Galego?

Com umha bem documentada argumentaçom, Carlos Varela, mostrou como é possível fazer sobressair a presença da nossa língua nos distintos eidos do que-fazer económico e social. Como a nossa demanda como cidadás diante dos poderes públicos para ser atendido na língua própria da Galiza está respaldada pola lei, e que somos nós, os galegos, quem deve fazer valer os seus direitos de cidadá livre. No eido comercial é possível dirigir o nosso rumo de consumo aqueles produtos que venham etiquetados em galego, a mais de obrigar às empresas das que somos usuários nos dirijam as suas comunicaçons na nossa Língua e que os nossos actos jurídicos ? testamentos, hipotecas, compras-vendas, etc. - estejam escrevidos em galego.

Ao findar a sua exposiçom o palestrista mantivo um interessante colóquio com os assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO - Carlos Varela Garcia: ?A Justiça e o Idioma Galego? BASENAME: o-facho-carlos-varela-garcia-a-justica-e-o-idioma-galego DATE: Tue, 19 Apr 2011 22:18:34 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Taipa 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural ?O Facho? d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2010-11.

Palestra:

O vindouro dia 26 de Abril, terça (martes), o Fiscal Superior da Comunidade Autónoma de Galiza, Carlos Varela Garcia, intervirá dentro do ciclo, ?Economia, História e C.C. Sociais? com a sua palestra intitulada ?A Justiça e o Idioma Galego?.

Carlos Varela Garcia, é licenciado pola USC e ingressou por concurso livre na Carreira Fiscal no ano 1985. Desde o 9 de Junho do 2004 é Fiscal Chefe do Tribunal Superior de Justiça de Galiza, denominaçom mudada no ano 2008 pola de Fiscal Superior de Galiza. Foi fiscal da Audiência Provincial de Ponte Vedra com destinos em Vigo e Cambados. Fiscal de Protecçom de Menores da província de Ponte Vedra. Fiscal encargado de delitos económicos e contra a Fazenda Pública. Presidente de la Comissom de Justiça Gratuita de Vigo. Professor, durante vários anos, na Escola de Negócios de Caixanova de Vigo no Curso Superior de Tributaçom e Sistema Fiscal, etc.

Dia: 26 de Abril 2011
Hora: 8 do serám ? Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? A Corunha
.
J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

Todas as conferências estám: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO : "Afonso VII, Imperador Galego" por Joám Ramom Fernades Pácios BASENAME: o-facho-joam-ramom-fernades-pacios-afonso-vii-imperador-galego-1 DATE: Wed, 13 Apr 2011 11:56:16 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado 12 Abril, terça-feira, o investigador e historiador, Joám Ramom Fernandes Pacios falou dentro do ciclo, ?Economia, História e C.C. Sociais?, organizado pola nossa Agrupaçom. A sua palestra foi subordinada ao título "Afonso VII, Imperador galego??

Fernandes Pacios, encetando a sua exposiçom, perguntou-se Afonso VII pudesse ser considerado o Imperador galego. Mostrou com prolixos argumentos tanto arqueológicos como documentais, que tal asseveraçom é certa, a pesares de que nos derradeiros anos do seu reinado ficou alongado da Galiza e está soterrado em Leom. Lamentou o desleixo da sociedade galega polo conhecimento da sua própria história; e mostrou como em outros lugares, ainda falsificando os dados, fam seus às pessoalidades que fizérom história.

Ao findar a sua palestra, o conferenciante mantivo um muito interessante colóquio com os cidadaos assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO -Joám Ramom Fernandes Pácios: "Afonso VII, Imperador Galego" BASENAME: o-facho-joam-ramom-fernandes-pacios-afonso-vii-emperador-galego DATE: Thu, 07 Apr 2011 20:17:29 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2010-11

Palestra


O vindouro dia 12 de Abril, terça-feira, o investigador e historiador, Joám Ramom Fernandes Pacios falará dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais, sobre ?Afonso VII, Imperador Galego?

Joám R. Fernandes Pacios licenciou-se em Geografia e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela. Actualmente é o responsável do Centro de Interpretaçom do Caminho Norte. Participou como Secretario nas Jornadas de Estudos Medievais da Marinha Central desde a primeira1ª (2004) até a 6ª ediçom (2009), assim mesmo como comissário da exposiçom ?Foz e a sua História? . Ë um dos grandes especialistas na história dos corsários e da piratearia na Galiza.
Entre as suas publicaçons podemos sublinhar:

Recopilación da memoria histórico-local do concello de Foz. O Camiño de Santiago na Mariña Lucense. O mariscal Pardo de Cela e o seu tempo. San Gonzalo. Bispo Mindoniense.Hospitalidade e peregrinación. O Camiño do Norte na Mariña Luguesa. A guerra contra o francés en 1809.


Dia: 12 de Abril do 2011
Hora: 8 do serám ? Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d'O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO : Galiza em Maria Casares por Maria Lopo BASENAME: maria-lopo DATE: Wed, 06 Apr 2011 22:27:42 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 5 de Abril, a ensaísta e professora Maria Lopo, falou dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua emotiva exposiçom ?Galiza em Maria Casares? foi seguida com grande interesse polo publico assistente.
Maria Lopo enceta a sua palestra com a frase que Maria Casares se define a si mesma: "A terra com que fum feita é Galiza, nascim no teatro de Mathurins, a minha pátria é o teatro, e o meu país de origem, a Espanha refugiada".
A conferencista continuou a palestra com umha ricaz exposiçom existencial-histórica da vida de Maria Casares Peres, ou Vitolinha tal como era chamada polos seus próximos. Nesta Terra, onde os ?notáveis fachendosos? que mangoneiam e saqueiam nom só a economia senom também a nossa memória colectiva e, botam estrume sobre as mulheres e homens que som fachos guieiros de honestidade e de fidelidade; a existência destas últimas abrolham sempre como soles de mencer. Nem A Corunha, nem Galiza, pode esquecer nunca à família de Casares Quiroga, que até em tempos de carragem e de revoluçom era respeitada polos humildes com consciência de seu e com vontade revolucionária, que na Corunha nos começos do passado século, estavam artelhados em torno a CNT.
Ao findar a exposiçom houvo um interessante debate.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO - Maria Lopo: Galiza em Maria Casares BASENAME: o-facho-maria-lopo-galiza-em-maria-casares DATE: Tue, 05 Apr 2011 09:09:52 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho da Corunha convida-lo assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2010-11

Palestra

O vindouro dia 5 de Abril, terça-feira (martes), a ensaísta e professora Maria Lopo, falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. Na sua intervençom falará sobre: ?Galiza em Maria Casares?.

A professora Maria Lopo é Doutora em Literatura Francesa pola Université de Rennes 2 ? Haute Bretagne. Exerceu a docência nesta mesma universidade e na de Santiago de Compostela; actualmente é professora de língua francesa no IES de Sar, em Compostela.

A doutora Maria Lopo traduziu ao galego poemas de Rimbaud, Anjela Duval, Joyce Mansour ou Léo Ferré entre outros. Alguns dos seus títulos som: Fisterra, La Galice, Guillevic et sa Bretagne, Feminino irregular, Galice & Compostelle, l'autre Finistère. É colaboradora habitual em prensa e revistas divulgativas, sempre em torno a temas literários. Como investigadora, interessou-se pola presença e a cultura do exílio republicano em França em geral, e pola figura de Maria Casares em particular; sobre ela tem dissertado em numerosas ocasions tanto em França como em Galiza, ademais de publicar o livro Cartas no exílio. Correspondência entre Santiago Casares Quiroga e Maria Casares (2008) assim como o artigo ?Maria Casares. A Galiza cosmopolita? (Uniom Libre. Cadernos de vida e culturas, n° 11, 2006) e o texto teatral ?O meu nome é Maria Casares? (Uniom Libre. Cadernos de vida e culturas, n° 12, 2007), adaptado para a cena por Sarabela Teatro.

Dia: 5 de Abril 2011 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: A hegemonia social do galego: Umha necessidade histórica por Celso Álvarez Cáccamo BASENAME: o-facho-celso-alvarez-caccamo-a-hegemonia-social-do-galego-umha-necessidade-historica DATE: Wed, 30 Mar 2011 16:04:41 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 29 de Março, o professor da Universidade d?A Corunha, Celso Álvarez Cáccamo dissertou dentro do ciclo, ?Língua, Literatura e Naçom?, organizado pola nossa Agrupaçom. A sua exposiçom sobre: ?A hegemonia social do galego: Umha necessidade histórica? foi seguida com grande interesse pola cidadania assistente.

Na sua dissertaçom, o professor Álvarez Cáccamo demandou da necessidade do mergulho lingüístico na escola como umha necessidade peremptória, já que é hoje na escola é um dos espaços onde mais tempo de socializaçom e aprendizagem estám mergulhados as crianças. Assim mesmo mostrou-se pessimista com as consequencias da politica lingüística levada pola Junta de Feijoo e os seus sequazes, que nom deixa de ser um a prolongaçom do ?desleixo fraghiano? levado na longa tempada que o ministro de Franco estivo governando a Junta de Galiza.

Ao findar houvo umha muito interessante debate com os cidadaos presentes.

----- COMMENT: AUTHOR: José [Visitante] DATE: Thu, 31 Mar 2011 20:49:55 +0000 URL:

Poderiam corrigir o título que está mal escrito… Obrigado

----- COMMENT: AUTHOR: jo [Visitante] DATE: Thu, 31 Mar 2011 07:32:06 +0000 URL:

Não se vai disponibilizar o conteúdo?

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Celso Álvarez Cáccamo-A hegemonia social do galego: Umha necessidade histórica. BASENAME: o-facho-celso-alvarez-caccamo-a-hegemonia-social-do-galego-umha-necessidade-historica-2 DATE: Sat, 26 Mar 2011 22:41:02 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2010-11

Palestra

O vindouro dia 29 de Março, terça-feira (martes), o Professor e Doutor da Universidade d?A Corunha, Celso Álvarez Caccamo falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua charla versará sobre: A hegemonia social do galego: Umha necessidade histórica.

O Professor Álvarez Caccamo é Licenciado em Filologia Hispânica, Universitat Central de Barcelona. Assim mesmo está em possesom deh.D. em Sociolinguística e Antropologia Linguística, University of California at Berkeley, EUA, 1991. Tese de doutoramento: The Institutionalization of Galician: Linguistic Practices, Power, and Ideology in Public Discourse, Dept. of Anthropology, U.C. Berkeley M.A. em Língua e Literatura Espanholas, State University of New York at Buffalo, EUA, 1983.

Tem publicado tanto ensaio como poesia. Entre os primeiros podemos sublinhar: ?Contra a : Reconhecimento cultural e redistribuição económica sob a dominação linguística?. Agália scourse: Conversationalization, imaginary networks, and social fields in Galiza? com Gabriela Prego-Vázquez.. Pragmatics 13(1). Special Issue Ethnography, Discourse, and Hegemony, ed. by Jan Blommaert, James Collins, Monica Heller, Ben Rampton, Stef Slembrouck and Jef Verschueren. ?Construindo a Língua no discurso público: Práticas e ideologias linguísticas?. Agália. No eido poético salientamos: Os distantes, Espiral Maior, Escolma de familia. Cen anos de poesía, Ed. Xerais (Livro coletivo no qual participou com vários poemas). Além da sua actividade profissional, também é o responsável do Portal Versão Original e da revista Copyright.

Dia: 29 de Março do 2011 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Urbanismo e Corrupçom por José Santiago Alhegue Fernandes BASENAME: o-facho-jose-santiago-alhegue-fernandes-urbanismo-e-corrupcom DATE: Wed, 16 Mar 2011 10:56:33 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: Novas TAGS: ----- BODY:

O passado 15 de Março, terça , o arquitecto-urbanista José Santiago Alhegue Fernandes intervéu dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais organizado pola nossa agrupaçom. A sua palestra intitulada ?Urbanismo e Corrupçom? foi seguida com grandísmo interesse polos assistentes.

Na sua disertaçom ilustrada com diversos esquemas na ecrá do local, Alhegue Fernandes, mostrou a evoluçom da desfeita levada a cabo na cidade d 'A Corunha com as políticas urbanísticas do ?exímio clerical? Paco Vazquez. E como tais políticas -nom só na Corunha- servírom para se enriquecer em mui pouco tempo a indivíduos de distintas cores e pelagens, destruindo na maioria das vezes os bens comuns propriedade da cidadania. No fundo nom é de estranhar, ainda ressoam as palavras do ministro de Economia num dos governos de Felipe González, Carlos Solchaga, ?que Espanha era o lugar onde se fazer rico em mais curto tempo?. Com estas lógicas económicas e políticas, que se pode aguardar que nom sejam desfeitas.

Ao findar houvo umha muito interessante debate com os cidadaos presentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de TEATRO INFANTIL BASENAME: o-facho-concurso-de-teatro-infantil-5 DATE: Mon, 14 Mar 2011 22:53:17 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º
15005 Corunha

CONCURSO DE TEATRO INFANTIL CONVOCADO POLA ASSOCIAÇOM CULTURAL O FACHO.

Assumindo como próprias as palavras de Juan Ramón Jiménez quando afirmava que ?Teatro infantil é aquele que também lhe gosta aos nenos?, a Junta Directiva da Agrupaçom Cultural O FACHO acordou convocar de novo o Concurso de Teatro Infantil, que, nesta nova etapa, se regerá polas seguintes bases:

1º) Poderám optar ao devandito prémio todas as pessoas que pressentem obras inéditas ?em qualquer tipo de suporte- nom representadas, nem premiadas noutros certames e que esteiam escritas em língua galega.

2º) Estabelece-se como prémio único, a ediçom da obra ganhadora, da que o autor ou autora receberá 500,.- ? e como mínimo o 40% da ediçom..

3º) A obra, que nom poderá exceder os 80 fólios, será presenteada por quintuplicado, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara.

4º) Os originais para o Concurso enviaram-se por correio á sé da Agrupaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia n.º 12-1º A Corunha (15005) ou a Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal de A Corunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.

5º) O prazo de admissom de originais finaliza o dia 31 de Março de 2011 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.

6º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo está composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego: Xosé Manuel Rabón, director teatral; Susana Longueira, actriz; Francisco Pillado Maior, director de Edicoes Laiovento.

7º) O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom

8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.

9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no local de O Facho, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom.:

No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.

10º) Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

A Corunha, Janeiro 2011

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: José Santiago Alhegue Fernandes - ?Urbanismo e Corrupçom? BASENAME: o-facho-jose-santiago-alhegue-fernandes-urbanismo-e-corrupcom-2 DATE: Mon, 14 Mar 2011 22:50:11 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Taipa 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural ?O Facho? d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2010-11.

Palestra:

O vindouro dia 15 de Março, terça , o arquitecto-urbanista José Santiago Alhegue Fernandes falará dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais. A sua palestra intitulada ?Urbanismo e Corrupçom? partilhará com a cidadania assistente da corruptelas e subornos no mundo do urbanismo na Galiza.

Alhegue Fernandes é arquitecto-urbanista pola ETSA da Corunha e a EA de Lille (Franza). Actualmente é Arquitecto Chefe de Serviço de Projectos no Consorcio da cidade de Santiago. Desde o seu inicio, é professor de Projectos no centro associado da Escola de Arquitectura de UCD, University College Dublin na Corunha. Assim mesmo presidiu a Comissom de Cultura do Colégio de Arquitectos em Compostela, e foi fundador da Associaçom Galega de Centros Históricos. Tem publicado numerosos artigos na impressa e revistas especializadas sobre Reabilitaçom, Território e Arquitectura. Para dissertar sobre estas questions, foi convidado para dar palestras em diversas Universidades, Foros galegos, assim como em internacionais.

Funda junto a Antom Baamonde e Joám Luis Dalda a editorial Ediçons de Referencia, e mesmo formou parte do Foro Luzes de Galiza participando de diversos manifestos em relaçom a ordenaçom territorial e urbana do Pais. É autor do livro ?Santiago de Compostela, Arquitecturas do século XX?. Colabora com Verdegaia, SOS Courel, e com a Plataforma Galiza Nom se Vende, em iniciativas pola defesa do território, o património arquitectónico e o urbanismo e contra a especulaçom imobiliária e a corrupçom.

Dia: 15 de Março 2011
Hora: 8 do serám ? Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? A Corunha

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ?A Cultura galega na Regiom do Berço-Os processos de Resistência lingüística estremeira? por Xabier Lago Mestre. BASENAME: o-facho-xabier-lago-mestre-a-cultura-galega-na-regiom-do-berco-os-processos-de-resistencia-lingueistica-estremeira-2 DATE: Wed, 02 Mar 2011 11:28:12 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado 1 de Março veio ao Facho o vozeiro do colectivo ?Fala Ceive? de Ponferrada, Xavier Lago Mestre, para nos falar sobre: ?A Cultura galega na Regiom do Berzo - Os processos de Resistência lingüística estremeira? dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom.

O colectivo Fala Ceive tem participado em variadas actividades vindicativas em prol da língua e cultura galega no Berzo: celebraçom do Dia das letras galegas, recolhida de livros galegos para as bibliotecas municipais e escolares, demanda do ensino do galego nos centros escolares, reconhecimento legal da língua galega no Estatuto de Autonomia de Castela e Leom, e na Lei da Comarca do Berzo (2010), recuperaçom do sinal da TVG digital. Esta conduta em defesa de um dos direitos humanos mais fulcrais, o de ser, trai consigo no Berzo a perseguiçom e o acosso. E um só pode ser na liberdade e na cultura, na cultura que lhe própria, que lhe é de seu.


Na sua intervençom, Lago Mestre, relatou as dolorosas experiências nas que estám submersos os cidadás de língua galega na Comunidade de Castela e Leom. Parecesse que a ideologia do ?império cara soleiro? segue a ser a cerna dos ditames de Fachadolid, perdom Valhadolid, para com a povoaçom ocidental berziana. Banir a língua própria das suas gentes é o um dos objectivos fulcrais da política educativa e cultural no Berzo sob os ditados da ?Consejeria de Educación?, o velho anseio do falangismo levado a cabo. A língua acompanha à espada, esta antiga expressom paranoica de Nebrija segue estando vigente nas acçons educativas e culturais do Governo da Junta nos territórios de fala galega administrados pola Comunidade de Castela e Leom.

Ilustrou-nos como um Concelho de fala galega do Berzo tinha aprovado publicar os seus bandos e documentaçom em galego e castelam, ante esta decisom a Junta de Castela e Leom ameaçou de dous jeitos: a primeira com interpor um recurso jurídico em contra, e a segunda nom fazer o investimento para edificar um geriátrico. Um concelho de montanha, com a economia em grande depressom e perda de povoaçom, ia perder a oportunidade de criar postos de trabalho para a sua gente que traria o geriátrico, tantos directos como indirectos. É obvio que hoje nos bandos e documentaçom do mencionado Concelho, o galego é inexistentes; apesares de que toda a povoaçom do mesmo é de língua galega. Em que se diferencia esta política de terrorismo lingüístico da levada a cabo polos exterminadores de povos em América?.

Ao findar a sua intervençom, passou-se à secçom de perguntas e reflexons.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de TEATRO INFANTIL BASENAME: o-facho-concurso-de-teatro-infantil-4 DATE: Sun, 27 Feb 2011 12:10:25 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º
15005 Corunha

CONCURSO DE TEATRO INFANTIL CONVOCADO POLA ASSOCIAÇOM CULTURAL O FACHO.

Assumindo como próprias as palavras de Juan Ramón Jiménez quando afirmava que ?Teatro infantil é aquele que também lhe gosta aos nenos?, a Junta Directiva da Agrupaçom Cultural O FACHO acordou convocar de novo o Concurso de Teatro Infantil, que, nesta nova etapa, se regerá polas seguintes bases:

1º) Poderám optar ao devandito prémio todas as pessoas que pressentem obras inéditas ?em qualquer tipo de suporte- nom representadas, nem premiadas noutros certames e que esteiam escritas em língua galega.

2º) Estabelece-se como prémio único, a ediçom da obra ganhadora, da que o autor ou autora receberá 500,.- ? e como mínimo o 40% da ediçom..

3º) A obra, que nom poderá exceder os 80 fólios, será presenteada por quintuplicado, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara.

4º) Os originais para o Concurso enviaram-se por correio á sé da Agrupaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia n.º 12-1º A Corunha (15005) ou a Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal de A Corunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.

5º) O prazo de admissom de originais finaliza o dia 31 de Março de 2011 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.

6º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo está composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego: Xosé Manuel Rabón, director teatral; Susana Longueira, actriz; Francisco Pillado Maior, director de Edicoes Laiovento.

7º) O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom

8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.

9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no local de O Facho, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom.:

No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.

10º) Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

Corunha, Janeiro 2011

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Xabier Lago Mestre- ?A Cultura galega na Regiom do Berço-Os processos de Resistência lingüística estremeira?. BASENAME: o-facho-xabier-lago-mestre-a-cultura-galega-na-regiom-do-berco-os-processos-de-resistencia-lingueistica-estremeira-1 DATE: Thu, 24 Feb 2011 19:58:32 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho da Corunha convida-lo assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2010-11

Palestra

O vindouro dia 1 de Março, terça-feira, às 7 e ½ do serám, o vozeiro do colectivo ?Fala Ceive? de Ponferrada, Xabier Lago Mestre, há falar dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua charla versará sobre: ?A Cultura galega na Regiom do Berço-Os processos de Resistência lingüística estremeira?.

Xabier Lago Mestre

é licenciado em Geografia e História pola Universidade de Salamanca. Trabalhou de professor de idioma galego em Ponte Ferrada e de castelá na cidade de Atenas. Actualmente exerce como empregado público num centro cultural de Benavente. Assim mesmo é o coordenador do colectivo cultural Fala Ceive do Berzo, de defesa da língua e da cultura galegas nessa bisbarra estremeira. O nascimento deste colectivo tivo lugar no ano 1998, como reacçom à negativa de dar aulas da matéria optativa de galego no instituto de ensino secundário, Álvaro de Mendaña, de Ponte Ferrada. Como membro de Fala Ceive tem participado em variadas actividades vindicativas: a celebraçom do Dia das letras galegas, recolhida de livros galegos para as bibliotecas municipais e escolares, demanda do ensino do galego nos centros escolares, reconhecimento legal da língua galega no Estatuto de Autonomia de Castela e Leom, e na Lei da Comarca do Berzo (2010), recuperaçom do sinal da TVG digital.
Como conhecedor da problemática lingüística do Berzo tem participado em entrevistas, debates e conferencias. Nestes anos publicou numerosas colaboracióis nos jornais comarcais, de Leom e Galiza (Longalingua, Xornal de Galicia, A Nosa Terra?) e páginas de Internet. Os seus trabalhos de investigaçom e divulgaçom referem-se à língua, historia, tradicióis, direito consuetudinario e autonomismo territorial

Dia: 01 de Março 2011 - Hora: 7 e 1/2 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretario d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: A cultura castreja no contexto da península do milénio I a. C. por Francisco Calo Lourido BASENAME: o-facho-francisco-calo-lourido-a-cultura-castreja-no-contexto-da-p-iberica-do-i-milenio-a-c-3 DATE: Wed, 23 Feb 2011 19:59:50 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O professor Francisco Calo Lourido, partilhou ontem, 22 de Fevereiro, sobre: ?A cultura castreja no contexto da Península Ibérica do I milénio a C. Com umha sá ateigada de gente interessada na história de Galiza, tal como dérom prova no colóquio ao findar o conferencista a sua exposiçom, Calo Lourido, que estivo durante mais de 20 anos, todos os veraos, escavando com equipas da Universidade Porto, nos castro da velha Gallaecia, mostrou com umha grande exposiçom de dados como a cultura castreja é umha parte da nossa história onde o desenvolvimento cultural e tecnológico acadou um grande estádio de bem-estar para a sua povoaçom, fundamentalmente a partires da metade I milénio antes de C.

Como é costume ao rematar a palestra houvo um interessante colóquio.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Francisco Calo Lourido - "A cultura castreja no contexto da p. ibérica do I milenio a C. BASENAME: o-facho-francisco-calo-lourido-a-cultura-castreja-no-contexto-da-p-iberica-do-i-milenio-a-c-1 DATE: Sat, 19 Feb 2011 20:57:03 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tapia 12-1º-C
15005 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2010-11

Palestra

O vindouro dia 22 de Fevereiro, terça-feira (martes), o Doutor e Catedrático de Geografia e Historia, Francisco Calo Lourido, falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua charla versará sobre: ?A cultura castreja no contexto da Península Ibérica do I milénio a C. "

O professor Calo Lourido é membro, entre outras instituiçons: da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. Patrono do Museu do Povo Galego Correspondente da Real Academia Galega e professor convidado na Universidade do Porto. Participante em múltiplas escavaçons arqueológicas, também dirigiu as do Castro de Baronha.

Desenvolve a sua actividade investigadora sobre todo nos eidos da arqueologia e da antropologia com mais de 180 publicaçons, como, por citar só livros, A Plástica da Cultura Castrexa Galego-Portuguesa (2 tomos); A Cultura Castrexa; Castro de Baroña; La cultura de un pueblo marinero: Porto do Son; Xentes do Mar. Traballos, tradicións e costumes; Fainas do mar. Vida e trabalho no litoral norte; As artes de pesca. Os celtas. Unha (re)visión dende Galicia ... Salseiros é a sua primeira obra como narrador.

Dia: 22 de Fevereiro do 2011 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de TEATRO INFANTIL BASENAME: o-facho-concurso-literario-de-contos-de-nenos-para-nenos-carlos-casares DATE: Sat, 19 Feb 2011 20:54:46 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º
15005 Corunha

CONCURSO DE TEATRO INFANTIL CONVOCADO POLA ASSOCIAÇOM CULTURAL O FACHO.

Assumindo como próprias as palavras de Juan Ramón Jiménez quando afirmava que ?Teatro infantil é aquele que também lhe gosta aos nenos?, a Junta Directiva da Associaçom Cultural O FACHO acordou convocar de novo o Concurso de Teatro Infantil, que, nesta nova etapa, se regerá polas seguintes bases:

1º) Poderám optar ao devandito prémio todas as pessoas que pressentem obras inéditas ?em qualquer tipo de suporte- nom representadas, nem premiadas noutros certames e que esteiam escritas em língua galega.

2º) Estabelece-se como prémio único, a ediçom da obra ganhadora, da que o autor ou autora receberá 500,.- ? e como mínimo o 40% da ediçom..

3º) A obra, que nom poderá exceder os 80 fólios, será presenteada por quintuplicado, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara.

4º) Os originais para o Concurso enviaram-se por correio á sé da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia n.º 12-1º A Corunha (15005) ou a Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal de A Corunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.

5º) O prazo de admissom de originais finaliza o dia 31 de Março de 2011 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.

6º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo está composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego: Xosé Manuel Rabón, director teatral; Susana Longueira, actriz; Francisco Pillado Maior, director de Edicoes Laiovento.

7º) O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom

8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.

9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no local de O Facho, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom.:

No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.

10º) Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

Corunha, Janeiro 2011

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: A apertura ao exterior da Galiza por Henrique Sáez Ponte BASENAME: o-facho-henrique-saez-ponte-a-apertura-ao-exterior-da-galiza-2 DATE: Wed, 16 Feb 2011 11:43:18 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O dia 15 de Fevereiro, terça-feira o empresário e economista, Henrique Sáez Ponte falou a nova realidade da economia galega, e de como a sua abertura cara o exterior, encetou no seu espaço natural, o norte de Portugal, abrindo ao tecido industrial galego novos mercados, e através desta aprendizagem ( legislaçom comercial diferente, etc..), hoje a economia galega é das mais dinâmicas cara a exportaçom dentro do Estado espanhol..

Henrique Sáez Ponte ilustrou a sua análise com estatísticas elaboradas por ele mesmo a partires dos dados contrastáveis da economia galega. Assim como a negociaçom levada a cabo polos governos de Espanha para a entrada na UE desbotárom a realidade económica galega, fazendo umha desfeita com as granjas e indústrias leiteiras, com os estaleiros, etc. tendo que pagar o mundo do trabalho galego um altíssimo custo social. A nova realidade política trouxo a sua vez a desapariçom da raia com Portugal, convertendo assim a Galiza e a o norte de Portugal numha grande área económica, donde as afinidades culturais e idiomáticas facilitárom a integraçom.

Como sempre ao findar a sua exposiçom houvo um muito interessante colóquio com os assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Henrique Sáez Ponte-"A apertura ao exterior da Galiza" BASENAME: o-facho-henrique-saez-ponte-a-apertura-ao-exterior-da-galiza DATE: Wed, 09 Feb 2011 20:44:19 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Taipa 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural ?O Facho? d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2010-11.

Palestra:

O vindouro dia 15 de Fevereiro, terça-feira (martes), o empresário e economista, Henrique Sáez Ponte falará dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais. A sua palestra intitulada ?A apertura ao exterior da Galiza? versará sobre a necessidade de se abrir a economia galega cara o exterior.

Henrique Sáez Ponte é licenciado em Economia e Direito pola Universidade de Compostela, assim mesmo está em possessom de um M.B.A polo I.E.S.E. Exerceu durante 30 anos de directivo no sector financeiro. Na actualidade é empresário e assessor do I.G.A.D.E, actividades que combina com a presidência da Fundaçom ?Juana de Vega?. Assim e todo, tem publicado numerosos artigos e trabalhos tanto referentes ao mundo da economia e da empresa. Sendo a sua vez autor de dous livros de ensaios: O Mundo e nós (Xerais), La energía oscura del dinero (Netbiblo)

Dia: 15 de Fevereiro 2011
Hora: 8 do serám ? Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? A Corunha

.
J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "Lucus Augusti, a muralha e sua relevância histórica" por Adolfo Abel Vilela BASENAME: o-facho-lucus-agusti-a-muralha-e-sua-relevancia-militar-por-adolfo-abel-vilela-1 DATE: Wed, 09 Feb 2011 11:04:54 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Na terça, 8 de Fevereiro e perante um interessado público, o professor historiador Adolfo de Abel Vilela compartilhou umha muito interessante palestra sobre a Muralha de Lugo e a sua relevância histórica.

Na sua exposiçom, apoiada com imagens de material arqueológico, o conferencista mostrou as distintas finalidades, ademais da militar, que cumpriu no transcurso do tempo a Muralha de Lugo, assim como as suas especificidades e características. E como Lugo é um grande tesouro arqueológico nom só romano senom também céltico. Que o desleixo das distintas administraçons (Junta, Deputaçom, etc..) obrigadas a manter vivo e dar a conhecer o valioso património arqueológico luguês, fam que o mesmo este espalhado e até desaparecido. Também demandou da necesssidade de um Padroado que coordene nom só as indispensáveis escavaçons senom as musealizaçons em ?situ? ou em locais ajeitados.

Umha vez findada a sua exposiçom houvo um interessante colóquio com os assistentes

----- COMMENT: AUTHOR: Marian Candamio Gonzalez [Visitante] DATE: Wed, 09 Feb 2011 17:43:20 +0000 URL:

Mandeivos un correo a dirección que poñía a carta e veume devolta.

Volvin a intentalo, pero por si acaso, mandovos esta mensaxe.

Un saudo,

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Adolfo de Abel Vilega: "Lucus Augusti, a muralha e sua relevância militar" BASENAME: o-facho-lucus-agusti-a-muralha-e-sua-relevancia-militar-por-adolfo-abel-vilela DATE: Fri, 04 Feb 2011 13:03:25 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2010-11

Palestra

O vindouro dia 8 de Fevereiro, terça-feira (martes), o escritor e historiador, Adolfo de Abel Vilela falará dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais, sobre ?Lucus Agusti, a muralha e a sua relevância militar?

Adolfo de Abel Vilela

cursou estudos técnicos e humanísticos em Lugo, Santiago de Compostela e Madrid. Ademais doutras titulaçons é Licenciado em Geografia e Historia na especialidade de Arte Moderna e Contemporânea, doutor em Geografia e Historia e académico correspondente da Real Academia da Historia. Tem publicados 22 livros, cinco dedicados à muralha de Lugo. Também colaborou noutros 13 livros, e publicados mais de 500 artigos.

Dia: 08 de Fevereiro 2011
Hora: 8 do serám ? Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? A Corunha

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: Na lembrança dos Precursores, e dos Mártires BASENAME: na-lembranca-dos-precursores-e-martires DATE: Sun, 30 Jan 2011 15:56:27 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: Novas TAGS: ----- BODY:

O dia 29 de Janeiro, às 12 e meia da manhá, com o galho da entrega do Facho de Ouro ao poeta e professor Bernardino Graña Villar, fizo-se a tradicional oferenda floral diante do monumento de Curros Henriques nos jardins de Mendes Nunes na lembrança dos Precursores, e dos Mártires.

No acto estivo o pessoeiro homenageado, assim como sócios d?O Facho e cidadás. Houvo umha evocaçom da figura dos nossos devanceiros e do homenageado feita polo o presidente da Agrupaçom, J. L. Rodrigues Pardo e ao findar da mesma tocou-se o hino galego que foi cantado por todos os pressentes

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: FACHO DE OURO 2011 Ceia com Bernardino Graña BASENAME: facho-de-ouro-2011-para-bernardino-grana-3 DATE: Sun, 30 Jan 2011 15:41:39 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

As 9 da noite do passado dia 29 de Janeiro num acto emotivo e acompanhado por sócios amigos, a Agrupaçom Cultural O Facho entregou do Facho de Ouro ao poeta e professor Bernardino Graña Villar, como testemunha e reconhecimento a sua longa trajectória na defesa da dignidade e da cultura do País, assim como a sua perseverante luita no processo de emancipaçom da liberaçom de Galiza como povo e naçom.

Na sobremesa da ceia, o presidente do Facho fizo umha evocaçom da figura do homenageado à qual respondeu o mesmo agradecendo à Agrupaçom Cultural O Facho a sua designaçom.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: FACHO DE OURO 2011 para Bernardino Graña BASENAME: facho-de-ouro-2011-para-bernardino-grana DATE: Fri, 28 Jan 2011 19:01:14 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 A Corunha

** F A C H O D E O U R O **

Entrega do Facho de Ouro 2011 a Bernadino Graña Villar

A Directiva da Agrupaçom acordou outorgar O Facho de Ouro ao homem de bem, poeta e professor Bernardino Graña Villar, como testemunha e reconhecimento a sua longa trajectória na defesa da dignidade e da cultura do País.

O acto cívico será acompanhado dumha ceia homenagem que se celebrará o sábado, dia 29 de Janeiro, às 21 horas no Hotel Riaçor d?A Corunha.

Prezo por pessoa: 30 ?.
Reservas, chamardes a Rafael, telefone: 981.269.663 (tardes)-698.147.851
c. electrónico: lobezan@yahoo.es

* * *

No mesmo dia e na lembrança dos Precursores, e Mártires, a Agrupaçom Cultural O Facho convida-o assistir à tradicional oferenda floral nos jardins de Mendes Nunes diante do monumento a Curros Henriques as 12 e ½ da manhá. Na cerimonia haverá musica de gaiteiros.

J. Alberte Corral Iglesias
Secretario d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "Marinhas del Valle e a lusofonia na sua obra poética" por António Gil Hernández BASENAME: o-facho-antonio-gil-hernandez-marinhas-del-valle-e-a-lusofonia-na-sua-obra-poetica-2 DATE: Wed, 26 Jan 2011 09:30:41 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Perante um interessado público, o professor António Gil Hernándes falou sobre a pessoalidade de Jenaro Marinhas del Valle e a relaçom da lusofonia na sua poética.

Na sua palestra o conferenciante mostrou a existência do profundo convencimento por parte de Jenaro Marinhas del Valle de que o galego é o português som variantes ou jeitos de falar umha mesma Língua, que hoje estám de costas. É nom som por razons lingüísticas ou culturais, senom políticas, as que estám afastar estas duas maneiras de se expressar na mesma Língua.

Umha vez findada a sua exposiçom houvo um interessante colóquio com os assistentes

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: FACHO DE OURO 2011 para Bernardino Graña BASENAME: facho-de-ouro-2011-para-bernardino-grana-2 DATE: Tue, 25 Jan 2011 16:13:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 A Corunha

** F A C H O D E O U R O **

Entrega do Facho de Ouro 2011 a Bernadino Graña Villar

A Directiva da Agrupaçom acordou outorgar O Facho de Ouro ao homem de bem, poeta e professor Bernardino Graña Villar, como testemunha e reconhecimento a sua longa trajectória na defesa da dignidade e da cultura do País.

O acto cívico será acompanhado dumha ceia homenagem que se celebrará o sábado, dia 29 de Janeiro, às 21 horas no Hotel Riaçor d?A Corunha.

Prezo por pessoa: 30 ?.
Reservas, chamardes a Rafael, telefone: 981.269.663 (tardes)-698.147.851
c. electrónico: lobezan@yahoo.es

* * *

No mesmo dia e na lembrança dos Precursores, e Mártires, a Agrupaçom Cultural O Facho convida-o assistir à tradicional oferenda floral nos jardins de Mendes Nunes diante do monumento a Curros Henriques as 12 e ½ da manhá. Na cerimonia haverá musica de gaiteiros.

J. Alberte Corral Iglesias
Secretario d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: António Gil Hernández - "Marinhas del Valle e a lusofonia na sua obra poética" BASENAME: o-facho-antonio-gil-hernandez-marinhas-del-valle-e-a-lusofonia-na-sua-obra-poetica-1 DATE: Sun, 23 Jan 2011 16:48:14 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho da Corunha convida-lo assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2010-11

Palestra

O vindouro dia 25 de Janeiro, terça-feira (martes), o ensaísta e professor António Gil Hernández, falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua charla versará sobre: ?Marinhas del Valle e a lusofonia na sua obra poética?.

O professor Gil Hernández, colabora decote em diversas revistas: "Cadernos do Povo", "Nodos", "O Ensino", "Temas do Ensino" e "Agália". Também participou em congressos e encontros, nacionais e internacionais, sobre a situaçom da Língua Galega. Entre os seus livros de sócio-linguistica podemos sublinhar: Silêncio ergueito, Temas de Lingüística Política e "Tese reintegracionista" - em Que galego na escola?-.
Para além, vários poemários:
Baralha de sonhos e Luzes e espírito, Dio, come ti amo!, ELA e ELE, Rimas a Amarílis, Silveira Lírica, Ut pictura, Tractatus de euphemica dictione, assim como um e-livro ?Contos nada exemplares?

Actualmente junto Paulo Gonçales Marinhas, Iolanda R. Aldrei está a preparar a ediçom dos poemas de Jenaro Marinhas del Valle.

Dia: 25 de Janeiro 2011 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretario d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de TEATRO INFANTIL BASENAME: o-facho-concurso-de-teatro-infantil-3 DATE: Thu, 20 Jan 2011 22:36:52 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º
15005 Corunha

CONCURSO DE TEATRO INFANTIL CONVOCADO POLA ASOCIAÇOM CULTURAL O FACHO.Assumindo como próprias as palavras de Juan Ramón Jiménez quando afirmava que ?Teatro infantil é aquele que também lhe gosta aos nenos?, a Junta Directiva da Associaçom Cultural O FACHO acordou convocar de novo o Concurso de Teatro Infantil, que, nesta nova etapa, se regerá polas seguintes bases:

1º) Poderám optar ao devandito prémio todas as pessoas que pressentem obras inéditas ?em qualquer tipo de suporte- nom representadas, nem premiadas noutros certames e que esteiam escritas em língua galega.

2º) Estabelece-se como prémio único, a ediçom da obra ganhadora, da que o autor ou autora receberá 500,.- ? e como mínimo o 40% da ediçom..

3º) A obra, que nom poderá exceder os 80 fólios, será presenteada por quintuplicado, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara.

4º) Os originais para o Concurso enviaram-se por correio á sé da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia n.º 12-1º A Corunha (15005) ou a Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal de A Corunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.

5º) O prazo de admissom de originais finaliza o dia 31 de Março de 2011 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.

6º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo está composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego: Xosé Manuel Rabón, director teatral; Susana Longueira, actriz; Francisco Pillado Maior, director de Edicoes Laiovento.

7º) O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom

8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.

9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no local de O Facho, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom.:

No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.

10º) Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.


Corunha, Janeiro 2011

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de CONTOS DE NENOS PARA NENOS ?CARLOS CASARES? BASENAME: concurso-literario-de-contos-de-nenos-para-nenos-carlos-casares-convocado-pola-associacom-cultural-o-facho DATE: Thu, 20 Jan 2011 22:30:32 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Concurso de contos de nenos para nenos "Carlos Casares"

Recuperados em 2008 os prémios literários que desde os anos sessenta convocou O FACHO e nos que participarem ou ganharem muitos dos escritores e escritoras que hoje fam possível com a sua obra umha literatura galega de qualidade e de grande importância nas letras universais, fai-se a convocatória para 2011 do Concurso Literário Carlos Casares e em afectuosa homenagem ao primeiro ganhador do Certame de Literatura Infantil no ano 1968 com a sua formosa obra ?A galinha azul? que acadaria a honra de ter sido o fito fundacional da bem viçosa Literatura Infantil e Juvenil Galega contemporânea.

BASES DO CONCURSO:

1. Poderám participar rapazes e rapazas que pressentem as suas obras em Língua galega. Os trabalhos presenteados deveram ser originais e inéditos em toda a sua extensom.

2. O prazo de admissom de originais finaliza o dia 31 de Março de 2011 às doce da noite.

3. A apresentaçom de originais para o Concurso fará-se por correio postal dirigido à sede da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia, 12-1º 15005A Corunha. Podendo fazer individualmente ou por médio do centro onde curse os seus estudos.

4. No caso em que sejam os centros escolares os que pressentem os originais ao Concurso, deveram fazer umha pré-selecçom dum máximo de dous trabalhos por categoria, qualquer outro terá que ser apresentado individualmente.

5. As obras haverem de serem relatos originais e nom estarem editados por nengum procedimento impresso ou electrónico, nem terem sido premiados em qualquer outro concurso ou certame literário e em condiçons para que os seus direitos de publicaçom podam ser cedidos à Associaçom Cultural O FACHO por período de três anos contados a partir do dia do falho do júri.

6. Para além da originalidade literária, o júri valorizará a riqueza lingüística e o conhecimento gramatical reflectido nas obras.

7. Estabelecem-se duas categorias:

Categoria A Nenos e nenas de 6 a 12 anos.
Categoria B Rapazes e rapazas de 13 a 16 anos.

8. As quantias dos prémios serám as que seguem:

Categoria A 1º: 400,.- ? em efectivo / 2º: 400,.- ? em efectivo

Categoria B 1º: 500,.- ? em efectivo / 2º: 400,.- ? em efectivo

9. Cada autor só poderá apresentar umha obra atendo-se aos seguintes limites de extensom:

Categoria A: Um máximo de cinco fólios
Categoria B: Um máximo de dez fólios

10. As obras haverem de se apresentar por duplicado, manuscritas ou mecanografadas, encadernadas ou grampeadas e levaram por detrás do último folio os seguintes dados:

Nome e apelidos do autor/a.
Endereço e telefone. Correio electrónico.
Centro onde cursa os seus estudos.
Categoria na que participa.

11. Os prémios serám escolhidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O Facho em falho que se fará público no mês de Maio.

12. O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as dúvidas na sua interpretaçom.

13. A participaçom neste Concurso implica a aceitaçom das presentes bases.

A Corunha, Janeiro 2011

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "Situaçom actual da Língua" por X.H. Costas González BASENAME: o-facho-x-h-costas-gonzalez-situacom-actual-da-lingua-2 DATE: Wed, 19 Jan 2011 12:52:49 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O passado dia 18 de Janeiro, o professor e ensaísta X.H. Costas González intervéu dentro do ciclo ?Língua, Literatura, e Naçom? organizado pola nossa Agrupaçom. A sua palestra intitulada ?Situaçom actual da Língua?

Na sua exposiçom o conferenciante salientou a situaçom de agressom manifesta e perversa levada a cabo pola actual administraçom da Junta contra a nossa Língua. De todas as medidas tomadas polas distintas Conselharias nom há nengumha de avanço ou protecçom a Língua Galega, senom ao invés. Levando assim a cabo o desenho integrista e etnicista auspiciado polo mais rançoso nacionalismo madrilenho, consubstanciado nas FAES, que é o extermínio de qualquer expressom cultural o lingüística galega. A sua exposiçom foi ilustrada com mostras de normas ditadas polas distintas Conselharias, em especial a de Educaçom, e das inumeráveis condutas e anedotas.

Ao findar a palestra houvo um distindido colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: X. H. Costas González - "Situaçom actual da Língua" BASENAME: o-facho-x-h-costas-gonzalez-situacom-actual-da-lingua DATE: Wed, 12 Jan 2011 18:19:34 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho da Corunha convida-lo assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2010-11

Palestra

O vindouro dia 18 de Janeiro, terça-feira (martes), o Prof. Doutor da U. de Vigo, Xosé Henrique Costas González, falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua charla versará sobre: ?Situaçom actual de Língua?.

O professor Costas González, é doutorado em Filologia Galega pola Universidade de Santiago de Compostela, assim mesmo é Catedrático em História e Dialectologia do Galego. Professor da Universidade de Vigo desde sua fundaçom, deu docência nos três campus. Especializado em sociolingüística das línguas europeias minorizadas, deu docência em mestrados, em cursos de doutoramento e em aulas de diversas universidades de Europa e América. Em 2011 cumprirá 25 anos como docente universitário. Foi claustral e membro do Conselho de Governo em várias legislaturas, director do Departamento de Filologia Galega e Latina (2000-2006) e director do Área de Normalizaçom Lingüística (2006-2010).

Assim mesmo foi coordenador do projecto de investigaçom Estúdio lingüístico, etnográfico e antropológico do Val do Rio Ellas. É especialista na fala do Val do Ellas, na Comunidade Estremenha. É membro do conselho de redacçom das revistas Anima+l, Estúdios de Sociolingüística e Língua e Direito. As suas obras de mais relevo som: Aspectos sociolingüísticos do bilingüismo en Galicia segundo os alumnos da segunda etapa de EXB. Galego Coloquial. 1.000 nomes galegos. Dicionario galego de sinónimos. The Galician Language in Education in Spain. 55 mentiras sobre a lingua galega.

Dia: 18 de Janeiro 2011 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretario d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ? Hermerico, O primeiro Rei da Galiza? por Joám Bernardes Vilar BASENAME: o-facho-joam-bernardes-vilar-hermerico-o-primeiro-rei-da-galiza-3 DATE: Wed, 12 Jan 2011 11:46:51 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Com grande sucesso, o passado dia 11 de Janeiro, terça-feira, o escritor e historiador, Joám Bernardes Vilar falou dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais organizado pola nossa Associaçom, sobre ? Hermerico, O primeiro Rei da Galiza? . A sua dilatada experiência investigadora de Bernardes Vilar converteu-no num dos maiores especialistas da Alta Idade Média do nosso País. No desenvolvimento da sua interessante palestra mostrou aos assistentes que ateigavam a sala, o fundo desconhecimento existente e interessado sobre o nascimento de Galiza como Reino. E como este acochar da nossa história serve a interesses espúrios contrários a nossa emancipaçom como povo e naçom.
A findar a sua exposiçom o conferenciante mantivo um muito interessante colóquio com o público assistente.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Joám Bernardes Vilar - ? Hermérico, O primeiro Rei da Galiza? BASENAME: o-facho-joam-bernardes-vilar-hermerico-o-primeiro-rei-da-galiza DATE: Mon, 03 Jan 2011 16:21:22 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 A Corunha


A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2010-11

Palestra

O vindouro dia 11 de Janeiro, terça-feira (martes), o escritor e historiador, Joám Bernardes Vilar falará dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais, sobre ? Hermérico, O primeiro Rei da Galiza?

Joám Bernardes Vilar doutorou-se em Geografia e Historia na Universidade de Vigo, Campus de Ourense. É co-fundador da "Associaçom Cultural" de Vigo (1965), por decisom da qual passou a colaborar, entre 1965 e 1975, na emissom "Raiz e Tempo", em "La Voz de Vigo", a primeira que se fixo em galego depois da Guerra. O seu trabalho consistiu na confecçom duns oitocentos capítulos compendiando a Historia de Galiza.

Também dirigiu o semanário "Galicia Social", a revista "Latexo" de Caixavigo. Toda a sua narrativa é de corte histórico, destacando: "Un home de Vilameán. Anatomia de revolución Irmandiña", !Ouveade, naves de Tarish¡; No ano do Cometa; !Xerusalén, Xerusalén; Big-Bang e A Saga da illa sen noite. No eido da investigaçom escreveu: Pescudas nas orixes do mito de Tristán e Iseu; Galicia no século VI a.C. (1990); Exipto, a viaxe perdida de Egeria, etc. Entre os principais prémios que conseguiu, destacam: "Padroado da Cultura Galega" (Montevideu); "Galicia" de Investigaçom (Universidade de Santiago de Compostela); "Casa Galicia" de Leom; "Prémio Xerais" de narrativa; "Taboada Chivite" de Investigaçom (Concelho de Verim); e duas vezes o "Prémio de Teatro" da Universidade de Vigo. Também tem diversos accessits de contos de "O Facho",

A Real Academia Galega nomeou-no Académico Correspondente o 22 de Fevereiro do 2003.

Dia: 11 Janeiro 2011
Hora: 8 do serám ? Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "Galiza na Idade Moderna: Rebelions e Revoluçons no 1640" por Francisco Carvalho Carvalho BASENAME: o-facho-galiza-na-idade-moderna-rebelions-e-revolucons-no-1640-por-francisco-carvalho-carvalho DATE: Fri, 17 Dec 2010 08:47:33 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:


Com grande sucesso, o passado dia 14 do mês que corre, o doutor, historiador, teólogo, Francisco Carvalho Carvalho falou sobre ?Galiza na Idade Moderna: Rebelions e Revoluçons no 1640? dentro do ciclo, Economia, História e, Realidade Social organizado pola nossa Associaçom. A sua dilatada experiência e trajectória investigadora fai do professor Francisco Carvalho um dos maiores especialistas da Idade Moderna do nosso País.

No desenvolvimento da sua interessante palestra , o professor Francisco Carvalho, mostrou como os diversos acontecimentos desde finais do século XVI até finais do século XVIII definírom a constituírom a Europa actual, na que o nosso País, encadeado à coroa de Castela, ficou ausente do nascimento das revoluçons burguesas que mudárom o tecido político e social do continente europeu estando os labregos e mais os artesans (as classes criadoras de riqueza naqueles séculos) obrigados a sustentar a umhas classes parasitárias constituídas pola ?nobreza? e a ?Eireja?.

Ao findar a sua exposiçom mantivo um curto mas muito interessante colóquio com os cidadás assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Francisco Carvalho Carvalho - "Galiza na Idade Moderna: Rebelions e Revoluçons no 1640" BASENAME: o-facho-francisco-carvalho-carvalho-galiza-na-idade-moderna-rebelions-e-revolucons-no-1640 DATE: Tue, 07 Dec 2010 21:31:22 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o a assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2010-11

Palestra

O dia 14 do mês que corre, o doutor, historiador, teólogo, Francisco Carvalho Carvalho falará dentro do ciclo, Economia, História e, Realidade Social. A sua palestra intitulada: "Galiza na Idade Moderna: Rebelions e Revoluçons no 1640? Na mesma departirá com os assistentes sobre os acontecimentos históricos a mediados do século XVII no nosso País.

Francisco Carvalho Carvalho, licenciou-se no 1954 em História na U. C. de Madrid. Foi professor de Filosofia e reitor do Teologado de paúles em Salamanca. Voltou ao País no ano 1973. Em Vigo exerceu de professor da E. U. de Magistério. Actividade cultural directa no bairro e na A.C. de Vigo que presidiu uns anos. Co-fundador e presidente de Promocións Culturais Galegas, 1977, editora de A Nossa Terra. Na acçom política foi membro activo tanto da ANPG como do BNG e actividade religiosa na Eireja galega dos ?Colóquios de Irimia?, etc.
Tem umha grande e extensa obra sobre a História do nosso País, fundamentalmente da Idade Moderna. A mesma está publicada em monografias editadas nos números extras de A.N.T. e também em revistas internacionais.
Desde que se jubilou como professor vive no Morraço. Segue activo: ministerialmente com a pequena Igreja galega de Irimia; culturalmente, com colectivos v.g. Fundaçom Joana Matagal, Maio Longo (Ponte-Vedra), Pedra Longa (Marím), ANT e outros; intencionalmente, co BNG. Actualmente está a trabalhar numha monografia do século XVI na Galiza e a num ensaio cristiá sobre "inserçom do cristianismo" na Naçom Galega.

Dia: 14 de Dezembro 2010
Hora: 8 do serám - Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande - A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: A questom do desenvolvimento nas áreas rurais. O caso de Galiza por Mar Peres Fra BASENAME: o-facho-mar-peres-fra-a-questom-do-desenvolvimento-nas-areas-rurais-o-caso-de-galiza DATE: Wed, 01 Dec 2010 21:19:37 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

A Professora da USC, Mar Peres Fra departiu a sua exposiçom: "A questom do desenvolvimento em áreas rurais. O caso de Galiza". com a cidadania assistente o dia 30 de Novembro dentro do Ciclo, ?Economia, História e Realidade Social? organizado pola nossa associaçom.

Apoiada por inumeráveis dados expostos tanto na ecrâ como verbalmente, a investigadora, Mar Peres, discorreu sobre os problemas das áreas rurais no País e das ferramentas públicas desenhadas para a "soluçom" desses problemas. Mostrou como a perda permanente de povoaçom no rural como na totalidade da Galiza, fundamentalmente no interior, leva ao mesmo a sua desapariçom. Podendo definir às políticas levadas a cabo com respeito a Galiza, como ?genocidas? ao nom permitir aos seus habitantes a se desenvolver na Terra que os véu nascer. Um dado bem singelo ilustra esta afirmaçom, a 18 kms. de umha das cidades do País, em Friol, ainda hoje nom existe a possibilidade de se conectar a rede informática pola carência de prestaçons por parte de quem esta obrigado a dá-la, empresas que antes eram públicas (Telefónica) e com a política de saqueio neo-con hoje som privadas, assim como pola administraçom pública ao nom obrigar a prestar os serviços. Se nenos tenhem que percorrer durante duas horas nas montanhas do interior pola manhá cedo entre bretemas e geadas e por caminhos as beiras de esfragadoiros para ir a escola e outras tantas ao regresso, os seus pais tentarám fugir dessa situaçom; e isto está ocorrer hoje na Galiza com as políticas desenhadas polo P.P. para o ensino no rural. É obvio que se umha política de industrializaçom e possibilidade de bem-estar a gente é obrigada a emigrar para o acadar. Este regime permanente e continuado levado em décadas por todas as administraçons centralistas de Madrid com respeito a Galiza, converteu-nos de facto em colónia fornecedora de recursos humanos, naturais e financeiros.

Ao findar a sua exposiçom mantivo um mui interessante colóquio com os cidadás assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Mar Peres Fra - A questom do desenvolvimento nas áreas rurais. O caso de Galiza BASENAME: o-facho-mar-peres-fra-a-questom-do-desenvolvimento-em-areas-rurais-o-caso-de-galiza-1 DATE: Sun, 28 Nov 2010 17:37:16 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Taipa 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural ?O Facho? d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2010-11.

Palestra:

O vindouro dia 30 de Novembro, a Professora da USC, Mar Peres Fra falará dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social. A sua exposiçom versará sobre: "A questom do desenvolvimento em áreas rurais. O caso de Galiza". Charlará sobre os problemas das áreas rurais no País e das ferramentas públicas desenhadas para a "soluçom" desses problemas.

A Professora Mar Peres Fra é Doutora em CC. Económicas pola Universidade de Santiago de Compostela. Desde 1996 exerce como professora nessa mesma Universidade, no Departamento de Economia Aplicada, Área de Economia, Sociologia e Política Agrária. A sua linha de investigaçom centra-se na análise, avaliaçom e desenho de políticas de desenvolvimento de áreas rurais.

Ao longo destes anos tem trabalhado como investigadora convidada nas Universidades de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal), na Universidade Técnica de Lisboa (Portugal) e no Rural Economy Research Centre-TEAGASC (Irlanda).Do ano 2005 ao 2007 desempenhou o cargo de Subdirectora Geral de Coordenaçom e Planificaçom para o Desenvolvimento Rural na Agencia Galega de Desenvolvimento Rural (Conselharia do Médio Rural).

Dia: 30 Novembro 2010 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: O galego e os médios de comunicaçom por Xavier Cea Outeiro BASENAME: o-facho-xavier-cea-outeiro-o-galego-e-os-medios-de-comunicacom-1 DATE: Wed, 24 Nov 2010 12:06:41 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Dentro do ciclo ?Lingua, Literatura e Naçom?, organizado pola Agrupaçom cultural O Facho, o jornalista Xavier Cea Outeiro, falou sobre: ?O galego e os médios de comunicaçom?. O acto celebrou-se na terça-feira, 23 de Novembro.

Na sua exposiçom o conferenciante salientou a situaçom de extrema dificuldade na que se acham os médios escrevidos em Língua Galega, destacou como o jornal ?Galicia-Hoxe? é o único diário editado totalmente na nossa língua. Pujo de manifesto a grande debilidade financeira dos médios escrevidos em galego, já que as três fontes de ingressos por leitores, publicidade, a apoio público, som cada vez mais cativos. Os publicitários ainda tenhem o galego como língua alheia à comunicaçom comercial, olhando para outra banda apesares do exito de campanhas de algumha cadeia de supermercados, o que a mais grande empresa de comunicaçom telefónica, rede, e televisom do País, expressa todas as suas relaçons na nossa Língua.

Ao findar a sua palestra houvo um interessante e distindido colóquio por parte dos assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Xavier Cea Outeiro - O galego e os médios de comunicaçom BASENAME: o-facho-xavier-cea-outeiro-o-galego-e-os-medios-de-comunicacom DATE: Thu, 18 Nov 2010 17:21:00 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho da Corunha convida-lo assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2010-11

Palestra

O vindouro dia 23 de Novembro, terça-feira (martes), o jornalista Xavier Cea Outeiro, falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. O tema da sua intervençom versará sobre: ?O galego e os médios de comunicaçom?.

O jornalista Xavier Cea Outeiro é actualmente o subdirector do jornal 'Galícia Hoxe', que é o único diário totalmente em galego no nosso País.

Começou a trabalhar em 1989 como redactor no ?Correo Gallego?, sendo redactor da secçom ?Galícia? até 1990, para desde esse mesmo ano até 1993 faze-lo na secçom de Economia. Em 1994 formou parte da equipa de redacçom do ?O Correo Galego?, assumindo sucessivamente os cargos de chefe de área, chefe de secçom e redactor chefe. Desde o ano 1999 até 2006 foi responsável da ediçom digital dos jornais da Editorial Compostela. Desde Junho do ano que corre é o presidente da Associaçom de Médios Escritos em Galego (AME)

Dia: 23 de Novembro do 2010 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretario d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "A gestaçom da literatura infantil galega" por Júlio Pardo de Neyra BASENAME: o-facho-julio-pardo-de-neyra-a-gestacom-da-literatura-infantil-galega-1 DATE: Wed, 17 Nov 2010 11:00:40 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Na terça, dia 16 de Novembro, o Professor da Universidade da Corunha, Júlio Pardo de Neyra, departiu sobre ?A gestaçom da literatura infantil galega? dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom.

Na sua exposiçom o conferenciante salientou como as Irmandades da Fala d?A Corunha com a fundaçom das ?Escolas Galegas? na mesma cidade, precisou de material didáctico para os alunos, o que obrigou a solicitar a distintos pessoeiros da cultura galega daqueles momentos da sua aportaçom. Durante as pesquisas levadas a cabo polo palestrante nos arquivos de umha das alunas daquelas escolas, Elvira Varela Bao, pertencente a umha família de nacionalistas galegos durante reprimida durante a tirania franquista, tivo a fortuna de atopar entre distinta documentaçom três contos infantis manuscritos de Vicente Risco e um dos mesmos editado por Zincke Hermanos. Estes contos tenhem como piares a literatura oral galega.
.
Ao findar a sua palestra houvo um interessante colóquio por parte dos assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Júlio Pardo de Neyra - "A gestaçom da literatura infantil galega" BASENAME: o-facho-julio-pardo-de-neyra-a-gestacom-da-literatura-infantil-galega DATE: Fri, 12 Nov 2010 16:55:59 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

    

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho da Corunha convida-lo assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2010-11

Palestra

O vindouro dia 16 de Novembro, terça-feira (martes), o Prof. Doutor da UDC, Júlio Pardo de Neyra, falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua charla versará sobre: ?A gestaçom da literatura infantil galega?.

O professor Pardo de Neyra, é doutor. em Filologia Galega e Doutor em História contemporânea. Foi professor da USC, e posteriormente da U. de Estremadura e actualmente exerce como docente na Universidade de A Corunha. É autor de umha trintena de livros, entre os que destacam ensaios centrados no vanguardismo galego, no republicanismo, no erotismo e na pornografia literária, na literatura da Galiza barroca e no feito trovadoresco medieval. Cultura e República, Evaristo Correa Calderón, Ánxel Fole: Pazos e nacionalismo, O labor lírico do ilustrado cura de Fruíme, Vanguardia Gallega ou o compromisso jornalístico lucense coa II RepúblicaEspanhola, origens da literatura infantil galega. Fidalguia e cultura palaciana na Galiza do último milénio, Martin de Padrozelos, o primeiro trovador da lírica galego-portuguesa?, A introduçom do vanguardismo na literatura galega, por pôr uns exemplos.

Também é responsável da ediçom do cancioneiro de Martins de Padroçelos, o primeiro trovador conhecido da literatura galega medieval. Tem participado em muitos congressos, tanto na geografia nacional como estatal e mesmo fora das fronteiras do Estado Espanhol, como professor convidado deu aulas em várias Universidades portuguesas. Umha das suas preocupaçons investigadoras centra-se no estudo da literatura infantil galega, umha literatura para nenos e nenas que de perto viu-se motivada pelo puxe da política mais progressista da Irmandade da Fala de Corunha, que será o eido central do seu relatório no Facho.

Dia: 16 de Novembro do 2010 - Hora: 8 do serám
Local: Fundación Caixa Galiza
Cantom Grande ? Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretario d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "A precarizaçom laboral das políticas neoliberais e os trabalhadores pobres na Galiza". por Xosé Manuel Carril Vasques BASENAME: o-facho-xose-manuel-carril-vasques-a-precariedade-1 DATE: Wed, 10 Nov 2010 18:46:37 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

No dia 9 de Novembro, terça, o Professor da Universidade d?A Corunha, José Manuel Carril Vasques expujo dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social, o seus estudo sobre: "A precarizaçom laboral das políticas neoliberais e os trabalhadores pobres na Galiza". Antes de começar a sua palestra, o conferenciante tivo umhas palavras de condena polo Terrorismo de Estado levado a cabo polo exército marroquino contra o povo saaráui.
Na sua exposiçom o conferenciante chamou atençom sobre a grande incremento dos trabalhadores pobres na Galiza, assim como no resto do Estado, negando de facto a sua condiçom de cidadás ao nom poder achegar rendas para umha elementar sobrevivência como seres humanos. Assim mesmo pujo de manifesto como a existência da precaridade cumpre a funçom de ser um recurso de controlo das classes trabalhadoras por parte da patronal. Também demostrou com dados e documentaçom, o derrube sistemático das rendas nom monetárias com a permanente modificaçom por parte dos distintos governos do Estado das condiçons laborais, até utilizando umha linguagem que nega a condiçom humana dos trabalhadores aos tratar como um mercado mais, um recurso mais no que-fazer produtivo.
Como é costume ao findar a sua palestra houvo tanto reflexons como um interessante colóquio por parte dos assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Xosé Manuel Carril Vasques - A precarizaçom laboral das políticas neoliberais e os trabalhadores pobres na Galiza". BASENAME: o-facho-xose-manuel-carril-vasques-a-precariedade DATE: Thu, 04 Nov 2010 12:27:19 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Taipa 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural ?O Facho? d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2010-11.

Palestra:

O vindouro dia 9 de Novembro, o Doutor e Professor da U. da Corunha, Xosé Manuel Carril Vasques falará dentro do Ciclo, Economia, História e Realidade Social. A sua charla versará sobre: "A precarizaçom laboral das políticas neoliberais e os trabalhadores pobres na Galiza".

Xosé Manuel Carril Vasques é Professor Titular de Universidade de Direito do Trabalho e Seguridade Social, Departamento de Direito Público Especial da Universidade de A Corunha. Secretario Geral da Universidade da Corunha desde o ano 2006 até o ano 2010.

O professor Carril Vasques é Doutor em Direito pola Universidade de A Corunha, a sua tese doutoral sobre «A seguridade social dos trabalhadores do mar» foi qualificada de Sobressalente cum laude e Prémio Extraordinário. Estadia post-doutoral de investigaçom no Instituto de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade Católica (neerlandófona) de Lovaina (Bélgica), de 1 Julho 1999 a 30 Junho 2000, sob a direcçom do Prof. Dr. Othmar Vanachter. Estadia post-doutoral de investigaçom na Faculdade de Direito da Universidade Católica de América (Washington, Estados Unidos), de 1 Setembro a 30 setembro de 2005, baixo a direcçom do Prof. Dr. Robert A. Destro.

Também é autor de mais de médio centenar de publicaçons em temas da sua especialidade.
.

Dia: 9 Novembro 2010 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Médico Rodrigues n.º 1 ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Memória e Repressom na literatura galega por Carlos F. Velasco Souto BASENAME: o-facho-carlos-f-velasco-souto-memoria-e-repressom-na-literatura-galega-1 DATE: Wed, 03 Nov 2010 13:30:18 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

No dia 2 de Novembro, terça, o Professor da Universidade d?A Corunha, Carlos F. Velasco Souto falou dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua charla versou sobre: ?Memória e Repressom na literatura galega?.

Podemos afirmar que o exaustivo trabalho manifestado polo palestrante foi grandemente ilustrativo sobre a importância que tem e tivo a literatura galega para dar a conhecer nos anos escuros do terrorismo nacional-catolico espanhol o acontecido no nosso País, nom só durante os anos da guerra do 36 gestada polo mais clerical e reaccionário da burguesia espanhola senom também nos anos posteriores de ?sacas? e repressom.

A sua exposiçom encetou-na com os primeiros escritores - Otero Pedraio, etc.-, que já nos tempos da República concienzudamente fizérom com a sua obra a tarefa de recuperaçom da nossa memória como povo e naçom. De seguido continuou analisando a obra de outros narradores, Carvalho, Neira, Valenzuela, etc. até chegar aos actuais, Rivas, etc.; mostrando que graças ao trabalho levado a cabo por estes autores, a cidadania galega tem a possibilidade de conhecer e logo poder reflexionar sobre Nós, em tanto que povo e naçom afrontados pola barbárie fascista espanhola.

Como é costume ao findar a sua palestra houvo um animado colóquio com os assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Carlos F. Velasco Souto - Memória e Repressom na literatura galega BASENAME: o-facho-carlos-f-velasco-souto-memoria-e-repressom-na-literatura-galega DATE: Sat, 30 Oct 2010 15:41:43 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tapia 12-1º-C
15005 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2010-11

Palestra


O vindouro dia 2 de Novembro, terça-feira (martes), o Professor da Universidade d?A Corunha, Carlos F. Velasco Souto falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua charla versará sobre: ?Memória e Repressom na literatura galega?
O professor Carlos F. Velasco Souto (Tomeza, Pontevedra, 1958) é doutor em Geografia e História pola Universidade de Santiago de Compostela e professor titular de História Contemporânea na Universidade da Corunha. Investigador especializado em temas de história social da Galiza é autor de vários livros e numerosos artigos em revistas especializadas. As suas obras de mais relevo som: A sociedade galega da Restauración na obra literária de Pardo Bazán (1875-1900), Pontevedra, Gráficas Portela, S. L., 1987; Agitacións campesinas na Galiza do século XIX, Santiago, Eds. Laiovento, 1995; Labregos Insubmissos, Santiago, Eds. Laiovento 2000; Galiza na II República, Vigo, Eds. A Nosa Terra, 2000; O Agrarismo Galego, Santiago, Eds. Laiovento, 2002; 1936 Represión e Alzamento militar en Galiza, Vigo, Eds. A Nosa Terra, 2006. Em colaboraçom com outros autores tem publicado La Compañía de Tranvías de A Coruña (1876-2005). Redes de transporte local, Madrid, 2006.

No âmbito da reconstruçom da nossa memória histórica democrática publicou recentemente A represión franquista en Oleiros (1936-1950), Oleiros, Ed. Trifolium, 2008; e assimesmo colaborou no volume colectivo A fuxida do Portiño. Historia, memoria e vítimas, Vigo, Eds. A Nosa Terra, 2009.

Dia: 2 de Novembro do 2010 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Os nossos apelidos galego-portugueses por Xosé M. Monterroso Devesa BASENAME: o-facho-os-nossos-apelidos-galego-portugueses-por-xose-m-monterroso-devesa DATE: Sat, 30 Oct 2010 15:39:18 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O escritor, animador cultural Xosé Maria Monterroso Devesa compartilhou no serám 30 de outubro de 2010 com o numeroso público assistente a sua charla ?Os nossos apelidos galego-portugueses?. O conferencista anunciou que ele nom era um filólogo senom um amador do tema que ia tratar na sua exposiçom. Posteriormente e tendo como peares trabalhos feitos por ele mesmo desenvolveu a sua conferencia com mostras da identidade de apelidos das duas bandas do Minho assim como a sua posterior evoluçom na outra beira do Atlântico. Ao findar da sua amena e documentada exposiçom às pessoas assistentes forom agasalhadas com um breviário das suas investigaçons publicado por AGAL.

Como costume no remate do acto houvo um colóquio com grande partipaçom dos cidadãs assistentes.

Antes de encetar a palestra houvo umhas palavras de lembrança pronunciadas polo o presidente d?O Facho, José Luís Rodrigues Pardo, para o loitador comunista Marcelino Camacho finado o dia 29 de Outubro.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Xosé Mª Monterroso Devesa- "Os nosos apelidos Galego-portugueses" BASENAME: o-facho-xose-mo-monterroso-devesa-os-nosos-apelidos-galego-portugueses-1 DATE: Mon, 18 Oct 2010 20:17:46 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupación Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 Corunha

A Agrupación Cultural O Facho de A Coruña convidaos asistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2010-11

Palestra

O vindouro día 29 de outubro, terça-feira (martes), o escritor Xosé Mª Monterroso Devesa falará dentro do ciclo, Lingua, Literatura e Nación. A súa charla versará sobre: OS NOSOS APELIDOS GALEGO-PORTUGUESES.

XOSÉ-MARÍA MONTERROSO DEVESA, A Coruña (1945), criouse no Uruguai dos antepasados Juega maternos, tornando para Galiza en 1964, alternando hoxe a residencia entre ambas patrias.

Escritor, conferenciante, animador cultural, colaborador na radio (a audición Da Terra e dos Tempos, RNE/O Facho), xenealoxista... o pan gañouno como funcionario público.

Obra: POESÍA (utilizando o nome XOSÉ DEVESA: Cara ó lonxe, noite adiante/ Nau enfeitizada/ Memoria de Tacuarembó/ Aquela luz), ENSAIO (Galegos e galeguismo/ O tema da emigración no Castelao gráfico, Memória d'O Facho-A Coruña na cultura galega/ Guia histórica do cemitério de Santo Amaro/ Mil e pico de nomes galegos do Uruguai).

Galardóns: primeiro prémio en conto en Guimaraes (1975), premio de ensaio pola citada obra sobre Castelao (Montevideo, 1987), prémio literário Feira do Libro da Coruña (1993), Vieira de Prata (Montevideo, 2004).

Ten dictado conferéncias na Galiza, no Brasil (con motivo do irmanamento Coruña-Recife), no Uruguai, na Arxentina (Buenos Aires, La Plata, Rosario), en Santiago de Chile..., nas últimas décadas acerca da matéria xenealóxica e onomástica (froito dos seus estudos sobre antepasados galegos de familias rioplatenses e máis centrándose nos apelidos galaico-portugueses espallados polo mundo).
Outra das suas dedicacións foi dirixida á língua galega, optando pola via reintegracionista; e tendo colaborado na equipa que publicou O galego hoxe, logro de grande importancia d'O Facho.

Como xestor cultural, actuou durante 15 anos no marco d'O Facho, sendo de salientar as suas iniciativas persoais sobre o DIA DA NOSA FALA (18 de Maio) ou o DIA DE CASTELAO (30 de Xaneiro, aprobado este polo Parlamento Galego, mas nunca efectivizado na realidade), ou sobre a instalación de diversas placas comemorativas na xeografía coruñesa.

Día 29 de outubro de 2010 - Hora: 20 horas
Local: Fundación Caixa Galicia, Cantón Grande
A Coruña

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: José Luís Rodríguez Fernández - "CARVALHO CALERO " BASENAME: o-facho-jose-luis-rodriguez-fernandez-carvalho-calero-1 DATE: Wed, 06 Oct 2010 11:06:49 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

José Luís Rodríguez Fernández, profesor e catedrático da USC, presentouse como alumno e discípulo de D. Ricardo Carvalho Calero, de quen dixo admirar a súa inmensa obra e por riba de todo ao ?home? pola súa coherencia, honestidade, estudo e dedicación a este pais ao que comezou chamando Galicia e acabou chamando Galiza.

A vida e obra de Carvahlo Calero (1910-1990) representan todo o século XX. Membro do Seminario de Estudos Galegos , frecuentado pola xente do grupo ?Nós?: Vicente Risco, Castelao, Otero Pedraio, Florentino Cuevillas. Rematada a guerra foi condenado a cadea perpetua que logo pasou a 12 anos e un día. Sae do cárcere no 41 e dedicase o ensino privado, así en 1950 vai para Lugo onde traballará como profesor e director do colexio Fingoi, desenvolvendo una importante labor pedagóxica e creativa.

A pesar da experiencia vital tan negativa, que a outros apartaría do galeguismo, el continua co seu empeño, sendo dos primeiros en recuperar o ritmo de publicación en galego. En 1958 ingresa na Academia Gallega con o discurso ?Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía?.

En 1965 incorporase como profesor de Lingua e Literatura Galegas na Universidade de Santiago de Compostela. Tamén consegue rematar a sua oposición (proceso iniciado antes da guerra) para o ensino secundario.

A Universidade ofrécelle un soldo miserento, indigno. Tampouco outros medios, non hai nin biblioteca. Así D. Ricardo vese obrigado a publicar para crear materiais para as súas aulas, e publica en castellano para atraer alumnos e evitar suspicacias. En 1966 aparece a sua Gramática elemental del gallego común.

En 1972 Carvalho Calero consegue a primeira Cátedra de Lingüística e Literatura Galega na Universidade de Compostela. Os problemas entre as dúas tendencias normalizadoras chegan a causar fortes enfrontamentos entre os reintegracionistas e os isolacionistas. D. Ricardo defensor da tendencia reintegracionista ?galego e portugués non son máis que dúas polas da mesma arbore?, máis que existan diferencias fonéticas moi importantes para a unificación total, que tampouco ninguén pretendía nin sequera o propio Carvalho.

Consecuencia destas teimas coa normalización da lingua, D. Ricardo viuse relegado e marxinado, o que foi unha experiencia dura ante a que soubo demostrar a sua valía e dignidade persoal, pois nunca devolveu as ofensas.

O seu labor na universidade foi inmenso, chegando a dirixir 17 teses de licenciatura e 5 teses de doutoramento e representando a Universidade (USC) en todo tipo de actos con inmenso entusiasmo. En 1980 deixa a docencia pero a sua actividade creativa multiplicase, cultivando todos os xéneros: poesía, romance, teatro, ensaio...

O profesor José Luís fixo un repaso sobre temas de lingüística analizados por Calero, sinalando que o levaron, en ocasión, a rectificarse a si mesmo cuantitativamente e non tanto cualitativamente pois o seu sentimento e opinión sempre foron para unha unificación ?suficiente?.

Para rematar o público, con ampla representación da xuventude, contrastou opinións co conferenciante en animada conversa.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: José Luís Rodríguez Fernández - "CARVALHO CALERO " BASENAME: o-facho-jose-luis-rodriguez-fernandez-carvalho-calero DATE: Thu, 30 Sep 2010 21:23:09 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupación Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 Corunha

A Agrupación Cultural O Facho de A Coruña convida-o asistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2010-11
Palestra

O vindouro día 5 de outubro, terça-feira (martes), o profesor e catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, Xosé Luís Rodríguez Fernández falará dentro do ciclo, Lingua, Literatura e Nación. A súa charla versará sobre: ?Carvalho Calero?.

Dia: 5 de outubro 2010 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? Corunha

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Vitorino Pérez Prieto-"Prisciliano como símbolo do povo galego" BASENAME: o-facho-vitorino-perez-prieto-prisciliano-como-simbolo-do-povo-galego-1 DATE: Wed, 29 Sep 2010 18:33:33 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O profesor Victorino Pérez Prieto iniciou a sua disertación cunha pregunta:

-¿Será moito dicir que Prisciliano sexa símbolo do pobo galego?

Reconstruír a figura histórica de Prisciliano non é doado pola teima da Igrexa en borralo, máis de 200 anos adicou a tal empresa, sen chegar a conseguilo. Sábese que viviu nos anos 345 a 385, que foi un home culto que chegou a ser bispo de Avila, e ao que seguiron tanto o pobo como moitos bispos, que morreu decapitado por herexe. Os mellores traballos sobre a sua importante figura son alemáns, incluso de ingleses ou franceses.

Pero para Galiza é tan importante a realidade histórica de Prisciliano como a realidade mítica. Pobre do pobo que mate os seus mitos. A cultura galega naceu despois de Prisciliano, uns escribían a favor de Prisciliano e outros encontra.

Victorino Pérez contounos como falaron de Prisciliano algúns galeguistas.
-Vicente Risco :?Prisciliano é algo tan grande, encerra un misterio tan profundo que non sei se os galegos chegaremos endexamais a descubrilo e que sabe se moito do noso porvir non pende diso?.
-Castelao: ?Galiza abrazou o cristianismo de Prisciliano durante máis de 100 anos. Conciencia mítica de Galiza?.
-Portela Valladares: ? Sempre constituirá un forte valor e a sua elevada figura moral debe presentarse para todos como un dos máis rexos da nosa Galiza...?
-Destacou sobre todos a fascinación que lle transmitiu por Prisciliano D. Ramón Otero Pedrayo, que escribiu: ? Prisciliano é a maior individualidade que Galiza xerou...?

O profesor e autor do libro ?Prisciliano na cultura galega? dixo que será difícil chegar a saber con certeza quen foi Prisciliano, pero non cabe dubida de que é unha realidade mítica para o pobo galego. ¿O santo enterrado en Compostela non será Prisciliano? Por ala andou con certeza.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Vitorino Pérez Prieto-"Prisciliano como símbolo do povo galego" BASENAME: o-facho-vitorino-perez-prieto-prisciliano-como-simbolo-do-povo-galego DATE: Mon, 20 Sep 2010 20:41:03 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

20-09-2010
Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho da Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2010-11
Palestra

O vindouro dia 28 de setembro, terça-feira (martes), o profesor, escritor e doutor en teologia Vitorino Pérez Prieto falará dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais. A sua charla intitula-se: ?Prisciliano como símbolo do povo galego?.
Vitorino Pérez Prieto naceu en Hospital de Órbigo (León) .Estudou Bacharelato, Debuxo e Pintura, Filosofía e Teoloxía (1973-79) en Santiago de Compostela, licenciándose en Teoloxía Dogmática na Universidade Pontificia de Salamanca (1981). Realizou cursos de Teoloxía e Sagrada Escritura na Universidade de Comillas en Madrid (1994-95) e fixo o Doutoramento en Teoloxía na UPSA (Salamanca) cunha tese sobre a teoloxía interrelixiosa e intercultural de Raimon Panikkar. Foi ordenado sacerdote en 1981. Durante vintecinco anos (1981-2006) exerceu como párroco. Foi profesor no Instituto "I.B. de Burela" e na "Escola Diocesana de Teoloxía". Actualmente é profesor nas Universidades da Coruña e Santiago. Foi director da revista "Irimia", e pertence ó Consello de Redacción de "Encrucillada".
É escritor prolífico en xornais, revistas e libros. Foi colaborador de ?El Progreso? , ?Diario de Ferrol?, ?La Voz de Galicia?, ?La Región?, ?El Faro de Vigo?, ?Heraldo de Vivero?, ?La Comarca del Eo"... Publicou numerosos artigos nas revistas "Irimia" e "Encrucillada". É colaborador de ?A Nosa Terra? e de numerosas revistas galegas e estranxeiras.
Publicou: "A Xeración 'Nós'. Galeguismo e relixión" (1988); "Cristiáns e galeguistas",(1994); "Galegos e cristiáns. Deus fratresque Gallaetiae", (1995); "Do teu verdor cinguido. Ecoloxismo e cristianismo", (1997); "A Romaxe de Crentes Galegos. De Irimia Santa Margarida",(1998); "Ecologismo y cristianismo",(1999); "Con cordas de tenrura", SEPT-Galaxia, Vigo (2000); "Con cuerdas de ternura",(2001); "Contra a síndrome N.N.A. (Non hai Ningunha Alternativa). Unha aposta pola esperanza",(2005). "Os ríos pasan cheos de Deus. Poesía religiosa en galego",(2007). "Obras de teatro para o Nadal",(2009) e "Prisciliano na cultura galega. Un símbolo necesario", Galaxia, Vigo (2010). "Más allá de la fragmentación de la teología el saber y la vida: Raimon Panikkar", e "Dios, Hombre Mundo. La Trinidad en Raimon Panikkar", Herder, Barcelona (2008).
Colaborou en moitos máis libros, entre eles: "O idioma da Igrexa en Galicia",1989; "Castelao e a verdade dos pobres"; "Manuel María, poeta relixioso", 2001; ?A presenza de Deus na última poesía galega?,2006; ?A dimensión teolóxica do camiño?,2007; ?A Igreja do futuro?, en "Ser Igreja", Lisboa 2007
É membro da Asociación de Escritores en Lingua Galega e da Asociación de Teólogos Juan XXIII, do Centro Interculturale Raimon Panikkar-Italia e doutras asociacións.
Dia: 28 de setembro 2010 - Hora: 8 do serám
Local: Caixa Galiza
Rúa Médico Rodríguez ? Corunha

Secretaria d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: O galeguismo na encruzilhada do século XXI por Rafael Cuinha BASENAME: o-facho-rafael-cuinha-o-galeguismo-na-encruzilhada-do-seculo-xxi-1 DATE: Wed, 02 Jun 2010 11:15:47 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Findando as actividades organizadas polo O Facho para a tempada 2009/10, o dia 1 do mês que corre, o empresário Rafael Cuiña intervéu dentro do ciclo Economia, História e C.C. Sociais o dia 1 Junho com umha charla intitulada ?O galeguismo na encruzilhada do século XXI?.

Com umha sala ateigada de interessado público o palestrista demandou a definiçom de Galiza como Naçom num novo Estatuto reformado e 
umha discriminaçom positiva para a Língua galega defendendo o necessário equilíbrio de galego e castelá no sistema educativo através 
de umha discriminaçom positiva para o idioma que parte em inferioridade. Esse nom é outro que o galego.
Assim mesmo fizo umha critica contundente aos defensores da recuperaçom do centralismo madrilenho, que tenta nos retroar a situaçons que dariam fim ao Estado das Autonomias. Também demandou a conveniência de rebaixar do 5% ao 3% a percentagem necessária de votos para ter presença institucional, posto que a actual situaçom é um grande atranco para que se podam expressar a realidade política e social do País.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Rafael Cuinha - ?O galeguismo na encruzilhada do século XXI?. BASENAME: o-facho-rafael-cuinha-o-galeguismo-na-encruzilhada-do-seculo-xxi DATE: Thu, 27 May 2010 17:17:13 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 Corunha


A Agrupaçom Cultural O Facho da Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2009-10

Palestra

O vindouro dia 1 de Junho, terça-feira (martes), o empresário Rafael Cuinha falará dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais. A sua charla intitula-se: ?O galeguismo na encruzilhada do século XXI?.

Rafael Cuinha é membro da directiva do Instituto Galego de Estudos Europeus e Autonómicos (IGEA) e igualmente um reconhecido empresário do País. Também esta a colaborar como articulista no jornal electrónico ?Vieiros?, assim como no ?Xornal de Galicia?. Em ambos os dous médios mostra um nídio posicionamento na defesa da Língua e Cultura Galegas. Participou no foro de debate ?Ecolíngua? partilhando sobre o futuro da nossa Língua.

Dia: 1 de Junho 2010 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Galiza na poética de X.L:Méndez Ferrin BASENAME: x-l-mendez-ferrin DATE: Wed, 26 May 2010 14:04:43 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: Novas TAGS: ----- BODY:

O dia 25 de Maio e com umha sala ateigada de interessado público, o escritor e Presidente da R.A.G., Xosé Luís Méndez Ferrín falou dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. O conferencista compartilhou com a cidadania assistente a presença de Galiza e a sua história no seu dizer poético.

Com umha exposiçom clara sobre o contido de cada poema antes de encetar o seu recitado, Méndez Ferrín, mostrou a transcendência na sua obra poetica o devir histórico de Galiza desde Martinho de Dume, Rói Xordo, até o dia de hoje. Findou com a leitura de um fermoso poema adicado ao grande revolucionário, Fidel Castro. No transcurso da sua leitura assim como ao rematar a mesma foi interrompido com grandes aplausos.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Entrega dos prémios de "Contos de nenos para nenos" BASENAME: o-facho-entrega-dos-premios-de-contos-de-nenos-para-nenos DATE: Tue, 25 May 2010 21:56:31 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Num agarimoso acto fizo-se entrega dos prémios de literatura infantil ? Contos de nenos para nenos?.convocados pola nossa Agrupaçom. A mesa esta composta polos membros do júri : Mar Hermida, José Mondelo, assim como polo presidente d'O Facho, J. L. Rodríguez Pardo e a vogal responsável desta actividade, Soledad Glez. Maside. O escritor e membro do júri, Xavier Docampo nom pudo assistir, mas enviou umha nota que foi lida Sol para logo lhe a entregar aos premiados

Os premiados fôrom agasalhados com livros, diplomas, e o prémio correspondente, sendo os mesmos:

1º.- Prémios da Categoria A (Nenos e nenas de 9 a 12 anos)

Primeiro prémio: ?Evaristo o piollo listo? de Matías Núñez Gil
Aluno do IES Celanova (Ourense)
Segundo prémio: ?Un verán moi especial? de Lorena Barrera López
Aluna do CEIP Vista Alegre, Burela (Lugo)

2º.- Prémios da categoria B. (Rapazes e rapazas de 13 a 16 anos)

Primeiro prémio: ?Seis de diamantes? de Brais Lamela Gómez
Aluno do IES Basanta Silva de Vilalba (Lugo)
Segundo prémio: ?...E na terra, un mar de bágoas? de
Laura Rivadulla Costa
Aluna do IES Agra de Raízes,Cée (Corunha)

Accesit categoria B:

?Unha bágoa e mais unha flor? de Uxía Barrientos Reboiras
Aluna do IES Agra do Orçam, Corunha
?O meu xardín maldito? de Sofía Calvo Soares
Aluna do IES As Lagoas (Ourense)

Ao findar o acto houvo umha ceia homenagem aos rapazes e raparigas premiados.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: X. L. Méndez Ferrín - " Galicia na poesia de X. L. Méndez Ferrín" BASENAME: o-facho-x-l-mendez-ferrin-galicia-na-poesia-de-x-l-mendez-ferrin DATE: Tue, 25 May 2010 09:11:10 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupación Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 Corunha

A Agrupación Cultural O Facho de A Coruña convida-lo asistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2009-10

Palestra

O vindouro día 25 de Maio, terça-feira (martes), o escritor e Presidente da Real Academia Galega, Xosé Luís Méndez Ferrín falará dentro do ciclo, Lingua, Literatura e Nación. A súa charla versará sobre: Galicia na poética de X. L. Méndez Ferrín.

O profesor Méndez Ferrín é Doutor en Filoloxía e Doutor Honoris Causa pola Universidade de Vigo. Desde o 23 de xaneiro preside a RAG. Foi profesor de literatura no Instituto Santa Irene de Vigo. Dirixe a revista de pensamento crítico A Trabe de Ouro que ten marcado de xeito notábel na última década o devir da nosa cultura coa difusión de problemas e investigacións sobre cuestións diversas con aproximacións interdisciplinares e baixo unha dupla perspectiva nacional e universal. Preparou a edición crítica do Cancioneiro de Pero Meogo e como ensaísta publicou De Pondal a Novoneyra.

Deuse a coñecer como poeta coa obra Voces na néboa, á cal seguiron Antoloxía popular, asinado co heterónimo de Heriberto Bens; Sirventés pola destrucción de Occitania; Con pólvora e magnolias, Premio da Crítica; Poesía enteira de Heriberto Bens, O fin dun canto, Erótica, Estirpe, Premio Losada Diéguez.

Como narrador publicou: Percival e outras historias; O crepúsculo e as formigas; Arrabaldo do norte; Retorno a Tagen Ata; Elipsis e outras sombras; Antón e os inocentes; Crónica de nós; Amor de Artur; Arnoia, Arnoia; Bretaña Esmeraldina, Premio da Crítica de Galicia, Arraianos, Premio da Crítica de Galicia, Premio Losada Diéguez, Premio da Crítica Española, e No ventre do silencio, Premio Eixo Atlántico. En 1999 foi proposto pola Asociación de Escritores en Lingua Galega para o Premio Nobel de Literatura.

Debido á súa actividade política foi procesado en tres ocasións -a última, cando xa estaban en vigor as institucións democráticas españolas-, sufrindo torturas e varios ingresos no cárcere.

Día: 25 de Maio do 2010 - Hora: 8 do serán
Local: Fundación Caixa Galiza
Cantón Grande ? Coruña

J. Alberte Corral Iglesias
Secretario d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: Entrega premios contos 2010 BASENAME: entrega-premios-contos-2011 DATE: Mon, 24 May 2010 15:19:42 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Num agarimoso acto fizo-se entrega dos prémios de literatura infantil ? Contos de nenos para nenos?.convocados pola nossa Agrupaçom. A mesa esta composta polos membros do júri : Mar Hermida, José Mondelo, assim como polo presidente d'O Facho, J. L. Rodríguez Pardo e a vogal responsável desta actividade, Soledade Glez. Maside. O escritor e membro do júri, Xavier Docampo nom pudo assistir, mas enviou umha nota que foi lida Sol para logo lhe a entregar aos premiados

Os premiados fôrom agasalhados com livros, diplomas, e o prémio correspondente, sendo os mesmos:

1º.- Prémios da Categoria A (Nenos e nenas de 9 a 12 anos)

Primeiro prémio: ?Evaristo o piollo listo? de Matías Núñez Gil
Aluno do IES Celanova (Ourense)
Segundo prémio: ?Un verán moi especial? de Lorena Barrera López
Aluna do CEIP Vista Alegre, Burela (Lugo)

2º.- Prémios da categoria B. (Rapazes e rapazas de 13 a 16 anos)

Primeiro prémio: ?Seis de diamantes? de Brais Lamela Gómez
Aluno do IES Basanta Silva de Vilalba (Lugo)
Segundo prémio: ?...E na terra, un mar de bágoas? de
Laura Rivadulla Costa
Aluna do IES Agra de Raízes,Cée (Corunha)

Accesit categoria B:

?Unha bágoa e mais unha flor? de Uxía Barrientos Reboiras
Aluna do IES Agra do Orçam, Corunha
?O meu xardín maldito? de Sofía Calvo Soares
Aluna do IES As Lagoas (Ourense)

Ao findar o acto houvo umha ceia homenagem aos rapazes e raparigas premiados.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Uxío Novo-Neira por Xulio López Valcárcel BASENAME: title-293 DATE: Wed, 19 May 2010 20:44:40 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O poeta Júlio Lopes Valcárcel falou da figura do homenageado neste ano o também poeta Uxío Novo-Neira ante um interessado público que acudiu aos eventos programados pola nossa Agrupaçom com o galho do dia das ?Letras Galegas?

O conferencista compartilhou com a cidadania presente as suas reflexons nom só sobre a pessoa do grande poeta da Terra, Uxío Novo-Neira, senom também sobre a transcendência da sua obra poética. Com umha exposiçom clara e documentada, Júlio L. Valcárcel mostrou o devir literário e existencial do autor de ?Os Eidos? nos duros anos da tirania nacional-católica que asovalhou ao País por mais de quarenta anos.

Ao findar a sua exposiçom houvo um colóquio com umha grande participaçom dos assistentes

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: ? As origens das políticas sociais na Galiza (1908-1963) por Margarida Vilar Rodrigues BASENAME: o-facho-as-origens-das-politicas-sociais-na-galiza-1908-1963-por-margarida-vilar-rodrigues DATE: Sat, 15 May 2010 10:50:49 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Com umha sala de interessado público, a professora da Universidade da Corunha, Margarida Vilar Rodrigues, falou e reflexionou com os assistentes sobre a evoluçom as políticas sociais na Galiza e desmitificou a "lenda franquista" que a extensom das mesmas nascera no Regime nacional-católico. É obvio que sendo o nosso País parte do Estado espanhol, as mesmas seguírom os processos havidos no território do Estado.

Com umha exposiçom exaustiva de documentaçom, e de fontes legislativas, fizo visível as diversas etapas das políticas de previsom e amparo, e como a sua maior implementaçom se deu no período da II República. Mostrou com dados irrefutáveis como os custos de estas políticas de cobertura dos riscos de acidentes de trabalho que se produziam a cote , de velhice, maternidade, doença e desemprego, eram sobre as costas dos jornais dos obreiros e demais camadas trabalhadoras.

Ao findar a professora, Margarida, a sua exposiçom houvo um colóquio com umha grande participaçom dos assistentes

----- COMMENT: AUTHOR: doceasubio [Visitante] DATE: Mon, 16 May 2011 18:41:30 +0000 URL:

Interesantísima exposición. Moitas grazas a Margarida e ao Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Manifesto contra a política ETNOCIDA de Feijóo e os seus "mariachis" BASENAME: o-facho-manifesto-contra-a-politica-etnocida-de-feijoo-e-os-seus-mariachis-1 DATE: Sat, 15 May 2010 10:22:56 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Pasquim CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º
15005 A Corunha

?O galego, o nosso existir?

Ante a necessidade de respostas à política etnocida de Feijóo e o seu desgoverno contra a nossa Língua, O Facho chama aos bons e generosos a fazer valer os seus direitos cidadás frente às agressons contra a Língua Galega que está a levar a cabo o P.P. e a actual Junta de Galiza participando na manifestaçom convocada para o 17 de Maio ás 12 horas desde a Alameda de Compostela.

A Agrupaçom Cultural O Facho manifesta

O nosso posicionamento de jeito beligerante e irrenunciável na defesa da Língua Galega que constitui um elemento básico de identidade cultural e representa um valor fundamental de coesom.

As políticas lingüísticas levadas a cabo pola Junta do P.P. supom um passo adiante na política de repressom, empobrecimento e marginalizaçom que Feijóo e os seus ?mariachis? estám a realizar contra a Língua e a Cultura dos galegos e galegas desde a Junta de Galiza.

O Estatuto de Autonomia de Galiza, no seu artigo 5, define o galego como Língua própria de Galiza, declara que os idiomas galego e castelám som oficiais em Galiza e que todos tenhem o direito de conhece-los e usa-los. Assim mesmo, estabelece que os poderes públicos da Galiza potenciarám o emprego do galego em todos os planos da vida pública, cultural e informativa, e aportarám a dotaçom dos recursos necessários para facilitar o seu conhecimento. Certamente, todas as políticas culturais e lingüísticas estám a violentar o próprio Estatuto de Autonomia.

Demandamos

Que cesse a perseguiçom da Língua e Cultura Galega por parte da actual Junta do P.P.

A aboliçom do sistema legal que subordina o galego ao castelám, a aboliçom do supremacismo castelám que procura a desapariçom do galego e exigimos a implementaçom de autênticas políticas de normalizaçom lingüística ao serviço da nossa sociedade.

Na cidade d?A Corunha, mês de Maio 2010

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Actos com o galho das LETRAS GALEGAS BASENAME: o-facho-actos-com-o-galho-das-letras-galegas DATE: Mon, 10 May 2010 17:40:17 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tapia 12-1º-C
15005 A Corunha

Actos para realizar polo Facho com o galho das Letras Galegas do ano 2010

18 de Maio 2010

Às 12 e 1/2 da manhá: Oferenda floral nos jardins de Mendes Nunes diante do monumento a Curros Henriques. Falará o presidente d?O Facho, José Luís Rodrigues Pardo e dará a conhecer o ganhadores dos prémios convocados pola nossa Agrupaçom:

Concurso de Contos de nenos para nenos ?Carlos Casares?
Concurso de Teatro Infantil

Na cerimonia haverá musica de gaiteiros.

18 de Maio 2010

Às 8 do serám no local da Fundaçom Caixa Galiza, Cantom Grande, Corunha; o poeta e ensaísta, Júlio Lopes Valcárcel falará sobre a figura do grande poeta do Caurel, Uxío Novo Neira. A sua intervençom intitula-se: Uxío Novo Neira, poeta da Terra
22 de Maio 2010

Às 8 do serám no local da Fundaçom Caixa Galiza, Médico Rodrigues n.º 2 da Corunha efectuara-se a entrega dos prémios:

Concurso de Contos de nenos para nenos ?Carlos Casares?
Concurso de Teatro Infantil

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: -Margarida Vilar Rodrigues ? As origens das políticas sociais na Galiza (1908-1963) BASENAME: o-facho-margarida-vilar-rodrigues-as-origens-das-politicas-sociais-na-galiza-1908-1964 DATE: Sat, 08 May 2010 16:04:03 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 A Corunha


A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2009-10

Palestra

O vindouro dia 11 de Maio, terça-feira (martes), a Doutora e Professora da Universidade da Corunha, Margarida Vilar Rodrigues falará dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais, sobre ? As origens das políticas sociais na Galiza (1908-1963): a cobertura dos riscos de acidentes de trabalho, velhice, maternidade, enfermidade e paro?

Margarida Vilar Rodrigues é Doutora em Economia pola Universidade de Barcelona (2004), instituiçom onde trabalhou durante vários anos. Na actualidade é professora do Departamento de Economia Aplicada I (Área de Historia e Instituiçons Económicas) na UDC. A sua actividade investigadora está centrada em torno ao funcionamento do mercado de trabalho, a desigualdade e as políticas sociais em Espanha e Galiza durante o século XX.

É autora de umha notável e amplia obra tanto em trabalhos colectivos como individuais em revistas científicas. Como membro do Grupo de Investigaçom de Historia da Empresa é também co-autora de diversas obras sobre a história económica da Galiza, entre elas sublinhamos: O aforro dos galegos. Origens e História da Caixa Galicia,1876-2002; O auga bem-feitora. Umha história dos balneários da Galiza, 1700-1936. Os origens do Estado de bem-estar na Espanha, 1900-1945: Os seguros de acidentes, velhice, desemprego e doença.


Dia: 11 de Maio do 2010 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa-Galiza / Cantom Grande
Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Manifesto pola defesa da Língua e Cultura Galega BASENAME: o-facho-manifesto-pola-defesa-da-lingua-e-cultura-galega DATE: Wed, 05 May 2010 17:06:48 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Pasquim CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º
15005 A Corunha


?O galego, o nosso existir?

Ante a necessidade de respostas à política etnocida de Feijóo e o seu desgoverno contra a nossa Língua., O Facho chama aos bons e generosos a fazer valer os seus direitos cidadás frente às agressons contra a Língua Galega que está a levar a cabo o P.P. e a actual Junta de Galiza participando na manifestaçom convocada para o 17 de Maio ás 12 horas desde a Alameda de Compostela.

A Agrupaçom Cultural O Facho manifesta

O nosso posicionamento de jeito beligerante e irrenunciável na defesa da Língua Galega que constitui um elemento básico de identidade cultural e representa um valor fundamental de coesom.

As políticas lingüísticas levadas a cabo pola Junta do P.P. supom um passo adiante na política de repressom, empobrecimento e marginalizaçom que Feijóo e os seus ?mariachis? estám a realizar contra a Língua e a Cultura dos galegos e galegas desde a Junta de Galiza.

O Estatuto de Autonomia de Galiza, no seu artigo 5, define o galego como Língua própria de Galiza, declara que os idiomas galego e castelám som oficiais em Galiza e que todos tenhem o direito de conhece-los e usa-los. Assim mesmo, estabelece que os poderes públicos da Galiza potenciarám o emprego do galego em todos os planos da vida pública, cultural e informativa, e aportarám a dotaçom dos recursos necessários para facilitar o seu conhecimento. Certamente, todas as políticas culturais e lingüísticas estám a violentar o próprio Estatuto de Autonomia.

Demandamos

Que cesse a perseguiçom da Língua e Cultura Galega por parte da actual Junta do P.P.

A aboliçom do sistema legal que subordina o galego ao castelám, a aboliçom do supremacismo castelám que procura a desapariçom do galego e exigimos a implementaçom de autênticas políticas de normalizaçom lingüística ao serviço da nossa sociedade.

Na cidade d?A Corunha, mês de Maio 2010

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO; Actos com o galho das Letras Galegas do ano 2010 BASENAME: o-facho-actos-com-o-galho-das-letras-galegas-do-ano-2010 DATE: Wed, 05 May 2010 10:04:45 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tapia 12-1º-C
15005 A Corunha

Actos para realizar polo Facho com o galho das Letras Galegas do ano 2010

18 de Maio 2010

Às 12 e 1/2 da manhá: Oferenda floral nos jardins de Mendes Nunes diante do monumento a Curros Henriques. Falará o presidente d?O Facho, José Luís Rodrigues Pardo e dará a conhecer o ganhadores dos prémios convocados pola nossa Agrupaçom:

Concurso de Contos de nenos para nenos ?Carlos Casares?
Concurso de Teatro Infantil

Na cerimonia haverá musica de gaiteiros.

18 de Maio 2010

Às 8 do serám no local da Fundaçom Caixa Galiza, Cantom Grande, Corunha; o poeta e ensaista, Júlio Lopes Valcarcel falará sobre a figura do grande poeta do Caurel, Uxío Novo Neira.

22 de Maio 2010

Às 8 do serám no local da Fundaçom Caixa Galiza, Médico Rodríguez nº 2 d?A Corunha efectuara-se a entrega dos prémios:

Concurso de Contos de nenos para nenos ?Carlos Casares?
Concurso de Teatro Infantil

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Margarida Vilar Rodrigues -As origens das políticas sociais em Galiza (1908-1963) BASENAME: o-facho-margarida-vilar-rodrigues-as-origens-das-politicas-sociais-em-galiza-1908-1963 DATE: Mon, 03 May 2010 08:00:27 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 A Corunha


A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2009-10

Palestra

O vindouro dia 11 de Maio, terça-feira (martes), a Doutora e Professora da Universidade da Corunha, falará dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais, sobre ? As origens das políticas sociais em Galiza (1908-1963): a cobertura dos riscos de acidentes de trabalho, velhice, maternidade, enfermidade e paro?

Margarida Vilar Rodrigues é Doutora em Economia pola Universidade de Barcelona (2004), instituiçom onde trabalhou durante vários anos. Na actualidade é professora do Departamento de Economia Aplicada I (Área de Historia e Instituiçons Económicas) na UDC. A sua actividade investigadora está centrada em torno ao funcionamento do mercado de trabalho, a desigualdade e as políticas sociais em Espanha e Galiza durante o século XX.

É autora de umha notável e amplia obra tanto em trabalhos colectivos como individuais em revistas científicas. Como membro do Grupo de Investigaçom de Historia da Empresa é também co-autora de diversas obras sobre a história económica da Galiza, entre elas sublinhamos: O aforro dos galegos. Origens e História da Caixa Galicia,1876-2002; O auga bem-feitora. Umha história dos balneários da Galiza, 1700-1936. Os origens do Estado de bem-estar na Espanha, 1900-1945: Os seguros de acidentes, velhice, desemprego e doença.


Dia: 11 de Maio do 2010 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa-Galiza / Cantom Grande
Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: "A canção brasileira: dos ecos da Galiza aos retratos do País" polo professor Ulisses Infante BASENAME: o-facho-ulisses-infante-a-cancao-brasileira-dos-ecos-da-galiza-aos-retratos-do-pais-2 DATE: Wed, 28 Apr 2010 12:04:25 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O dia 27 de Abril, terça, o Professor e Doutor pola Universidade de S. Paulo, Ulisses Infante, compartilhou, dentro do ciclo ?Língua, Literatura, e Naçom? organizado pola nossa associaçom, sobre os ecos da lirica medieval galego-portuguesa na cançom brasileira de hoje e ontem. Fazendo uso das novas técnicas informáticas os pressentes pudemos analisar através de textos a forte presença da lírica medieval galega no dizer poético brasileiro. E como os compositores mais salientáveis (Chico Buarque, Caetano Veloso, etc..) conhecem em profundidade a nossa poética medieval e fam uso da mesma para as suas composiçons. O tempo ficou cativo dado o interesse dos assistentes ante a palestra do professor Ulisses.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Ulisses Infante - "A canção brasileira: dos ecos da Galiza aos retratos do país" BASENAME: o-facho-ulisses-infante-a-cancao-brasileira-dos-ecos-da-galiza-aos-retratos-do-pais DATE: Sun, 18 Apr 2010 19:18:28 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural ?O Facho? d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2009-10.

Palestra:

O vindouro 27 de Abril, o Doutor em literatura brasileira pola Universidade de São Paulo, Ulisses Infante, falará dentro do Ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua charla versará sobre: "A canção brasileira: dos ecos da Galiza aos retratos do país"

Ulisses Infante é autor de umha importante obra de livros didácticos para o estudo da Língua com grande reconhecimento nos diversos eidos da Cultura em língua portuguesa, entre os seus títulos podemos salientar:
Curso de gramática aplicada aos textos,
Curso de literatura de língua portuguesa,
Do texto ao texto: leitura e produção de textos
Textos: leituras e escritas
Interpretação da poesia, Fernando Pessoa

Actualmente é Professor-leitor de Língua portuguesa, cultura e literatura do Brasil na Universidade de Santiago.


Dia: 27 de Abril 2010 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande 21-24 ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: " Um ano do goberno Feijóo " por Jóam Antóm Pérez-Lema BASENAME: um-ano-do-goberno-feijoo-por-joam-antom-perez-lema DATE: Wed, 14 Apr 2010 15:40:22 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Com umha sala ateigada de público, o advogado e político, Joám A. Peres-Lema, compartilhou com os assistentes sobre a nefasta política levada a cabo neste último ano por Feijoo e os seus ?mariachis?, que conduz ao nosso País a umha desfeita económica e social. Para o conferenciante todo o quefazer do governo do P.P. só tem como piares desbotar a construçom de umha economia assentada nas forças produtivas de País para lha entregar às redes madrilenas de captaçom dos recursos públicos, (ilustrou-no com o contrato milionário entregado a umha sobrinha do actual tesoureiro do P.P. Romai Beccaria, o contrato do Jacobeo para umha empresa do porta vozz do governo neocom de Asnar, etc.)
Ao findar a sua exposiçom houvo um colóquio com grande participaçom dos assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Galego e Médios de Comunicaçom" por José Luís Gómez BASENAME: o-facho-jose-luis-gomez-gomez-galego-e-medios-de-comunicacom-1 DATE: Wed, 07 Apr 2010 19:45:02 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: Novas TAGS: ----- BODY:

Com umha sala de interessado público, o director do Xornal de Galicia, José Luís Gómez, reflexionou sobre o uso que se lhe dá ao idioma próprio da Galiza na meirande parte dos Médios, sobre todo, no actual contexto de conflito lingüístico que se está a viver nos últimos meses. Para o palestrista, hoje no nosso País ?já nom só há que falar de prensa e galego, senom também, da prensa e do galego?, em referencia ao uso e defesa que fam da língua alguns médios de comunicaçom.
A sua exposiçom sobre a corrupçom financeira e moral que existe por parte da Junta de Galiza com os ?mass média? é tal que se manifesta numha diabólica burla: que os médios que mais cobram com cargo aos orçamentos destinados á normalizaçom lingüística som os que menos galego publicam e os que menos a defendem, quando nom som esses mesmos médios os veículos de ataque para com a nossa Língua.
Mostrou com dados irrefutáveis como o galego só ocupa o 10% do tempo total das rádios e das televisons privadas e do espaço dos periódicos galegos, e isso sendo generosos.
Ao findar a sua exposiçom houvo um colóquio com grande participaçom dos assistentes.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Palestra de José Luís Gómez Gómez - "Galego e Médios de Comunicaçom" BASENAME: o-facho-palestra-de-jose-luis-gomez-gomez-galego-e-medios-de-comunicacom DATE: Thu, 01 Apr 2010 17:19:48 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2009-10

Palestra

O dia 6 de Abril, terça (martes), participará dentro do ciclo ?Língua, Literatura e Naçom? o jornalista e ensaísta, José Luís Gómez Gómez. A sua palestra versará sobre ? Galego e Médios de Comunicaçom?, na mesma analisara-se o uso que fam os Médios de Galiza da Língua Galega, tanto em prensa, radio como televisom.
José Luís Gómez Gómez é fundador do diário de papel e de Xornal.com. Trabalhou como redactor, chefe de secçom, redactor-chefe e director do diário A Voz de Galícia entre 1982 e 1999. Foi director de Coordenaçom de Publicaçons e de Comunicaçom de Grupo Zeta, até 2003 onde se tinha incorporado, em 1999, como director editorial da Divisom de Imprensa Diária. Foi chefe da Secçom de Economia e coordenador do suplemento Economia e Finanças da Voz de Galícia, entre 1987 e 1995. Nos anos 98 e 99 exerceu como director editorial do Grupo Voz, ao que entom pertenciam quatro jornais e a emissora Radiovoz. Foi conselheiro da Voz de Galícia, A Voz de Baleares, Atlas Galícia e Xornal Galinet
No plano académico, dirigiu um curso da UIMP (1998) sobre o sector da comunicaçom e foi professor do Master em Jornalismo da Universidade da Corunha, assim como membro da Comissom de Meios de Comunicaçom da Fundaçom de Ajuda contra a Drogadiçom (2002-03). Também é autor dos livros dos quais sublinhamos: A vueltas con España, Galícia ante la CEE, Economía de las Comunidades Autónomas. Galicia.

Dia: 6 de Abril 2010 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO - Paralelos; Puerto Rico/Galiza por Maurício Castro Lopes BASENAME: o-facho-mauricio-castro-lopes-paralelos-puerto-rico-galiza-2 DATE: Fri, 26 Mar 2010 14:49:19 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Com um salom de expectante público, o professor e ensaísta Maurício Castro Lopes ofereceu umha interessantíssima palestra sobre a situaçom da Língua galega dentro do Estado espanhol em parelho com a situaçom do castelá em Porto Rico
O conferencista encetou a sua charla dando a conhecer uns elementais alicerces de sócio-lingüística para que os ouvintes laborasse por se mesmos a sua analise sobre a temática por ele exposta. Mostrou atravesso de um vídeo emitido pola televisom espanhola sobre a situaçom do castelám na ilha dos borícuas a existência de dous discursos por parte do reino borbónico sobre as línguas em contacto. A vez foi prova manifesta que é o poder político a ferramenta axial para o domínio de umha das línguas em conflicto. Que é o poder político quem categoriza a língua na que se desenvolverá a comunicaçom entre a Administraçom Pública e os cidadáns, que trairá como conseqüência o abocar a língua dominada ao desastre, que no nosso País é a Língua Galega.
Ao findar a sua charla, o professor Castro animou um mui interessantíssimo debate

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: CONCURSO DE TEATRO INFANTIL BASENAME: o-facho-concurso-de-teatro-infantil-2 DATE: Wed, 17 Mar 2010 22:58:05 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 Corunha

CONCURSO DE TEATRO INFANTIL CONVOCADO POLA ASOCIAÇOM CULTURAL O FACHO.

Assumindo como próprias as palavras de Juan Ramón Jiménez quando afirmava que ?Teatro infantil é aquele que também lhe gosta aos nenos?, a Junta Directiva da Associaçom Cultural O FACHO acordou convocar de novo o Concurso de Teatro Infantil, que, nesta nova etapa, se regerá polas seguintes:

BASES:

1º) Poderám optar ao devandito prémio todas as pessoas que pressentem obras inéditas ?em qualquer tipo de suporte- nom representadas, nem premiadas noutros certames e que esteiam escritas em língua galega.

2º) Estabelece-se como prémio único, a ediçom da obra ganhadora, da que o autor ou autora receberá como mínimo o 40% da ediçom..

3º) A obra, que nom poderá exceder os 80 fólios, será presenteada por quintuplicado, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara.

4º) Os originais para o Concurso enviaram-se por correio á sé da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia n.º 12-1º A Corunha (15005) ou a Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal de A Corunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.

5º) O prazo de admissom de originais finaliza o dia 31 de Março de 2010 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.

6º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo está composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego: Amalia Gómez, Xosé Manuel Rabón, Francisco Pillado.

7º) O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom

8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.

9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no local de O Facho, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom.:
No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.

10º) Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

Na cidade d?A Corunha, mês de Janeiro 2010

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de contos de nenos para nenos "Carlos Casares" BASENAME: o-facho-concurso-de-contos-de-nenos-para-nenos-carlos-casares-1 DATE: Wed, 17 Mar 2010 22:55:58 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 Corunha

CONCURSO DE CONTOS DE NENOS PARA NENOS ?CARLOS CASARES? CONVOCADO POLA ASSOCIAÇOM CULTURAL O FACHO

BASES DO CONCURSO

Poderem participar crianças e meninas que apresentem as suas obras em língua galega.

Os trabalhos apresentados deverám ser originais e inéditos em toda a sua extensom.

O prazo de admissom de originais finaliza o dia 31 de Março de 2010 às doce da noite.

O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.

A apresentaçom de originais para o Concurso fará-se por correio postal dirigido à sede da Associaçom Cultural O FACHO, R/Frederico Tápia,12-1º 15005 - Corunha. Podendo fazer-se individualmente ou por meio do centro onde curse os seus estudos.

No caso em que sejam os centros escolares os que apresentem os originais ao Concurso, deverám fazer umha pre-selecçom de um máximo de dous trabalhos por categoria, qualquer outro terá que ser apresentado individualmente.

As obras haverem de ser relatos originais e nom estarem editados por nengum procedimento impresso ou electrónico, nem terem sido premiados em qualquer outro concurso ou certame literário e em condiçons para que os seus direitos de publicaçom podam ser cedidos a Associaçom Cultural O FACHO por período de três anos contados a partir do dia da falha do jurado.

Para além da originalidade literária, o júri valorizará a riqueza lingüística e o conhecimento gramatical reflectido nas obras.

Estabelecem-se duas categorias:
Categoria A Crianças de 6 a 12 anos.
Categoria B Crianças e meninas de 13 a 16 anos.

As quantias dos prémios serám as que seguem:
Categoria A: 1º 400 ? em efectivo, 2º 400 ? em efectivo
Categoria B 1º 500 ? em efectivo, 2º 400 ? em efectivo

Cada autor só poderá apresentar umha obra atendo-se aos seguintes limites de extensom:

Categoria A Um máximo de cinco fólios
Categoria B Um máximo de dez fólios

As obras haverem de se apresentar manuscritas ou mecanografadas, encadernadas ou grampadas e levarám por detrás do último folio os seguintes dados:

Nome e apelidos do autor/a.
Endereço e telefone.
Correio electrónico (se o tem).
Centro onde cursa os seus estudos.
Categoria na que participa.

Os prémios serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO em falha que se fará público no mês de Maio.

O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se apresentem e que nom estejam contempladas nestas bases, assim como as dúvidas na sua interpretaçom.

A participaçom neste Concurso implica a aceitaçom das presentes bases.

Na cidade d'A Corunha, mês de Janeiro 2010

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: CONCENTRAÇOM contra o decreto BASENAME: o-facho-concentracom-contra-o-decreto DATE: Sun, 14 Mar 2010 14:47:25 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Pasquim CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 A Corunha


A Agrupaçom Cultural O Facho e os cidadáns da Corunha erguerám a nossa dignidade de povo contra os feridos e duros de Feijoo e os seus ?mariachis?, contra a sua mentira e o desprezo que o seu decreto manifesta para a nossa Língua e para com Nós, seguindo a partitura mandada desde Madrid pola FAES de Aznar. Um decreto que afasta dos infantários a Língua Galega e fai possível que um neno nom tenha contacto com a nossa Língua e Cultura até os seis anos. Um decreto que conculca a Lei de Normalizaçom Lingüística aprovada no ano 1983 que contou com a unanimidade da Câmara e que no seu preâmbulo, manifesta: A Língua é a maior e mais original criaçom colectiva dos galegos, é a verdadeira força espiritual que lhe dá unidade interna á Nossa Comunidade

Diante desta aldraje, O Facho convoca a se concentrar:

O luns (segunda-feira), dia 15 de Março, às 8 do serám diante do instituto Eusébio da Guarda, na Praça de Ponte-Vedra, da cidade da Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO - Maurício Castro Lopes; Paralelos; Puerto Rico/Galiza? BASENAME: o-facho-mauricio-castro-lopes-paralelos-puerto-rico-galiza DATE: Sun, 14 Mar 2010 00:12:09 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2009-10

Palestra

O dia 24 de Março, quarta-feira (mércores), participará dentro do ciclo ?Língua, Literatura e Naçom? o professor e ensaísta, Maurício Castro Lopes. A sua palestra versará sobre ?Paralelos: Puerto Rico/Galiza?
Maurício Castro Lopes é licenciado pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) em Filologia Galego-Portuguesa, exercendo na actualidade a docência de português na Escola Oficial de Idiomas de Ferrol, após ter leccionado nas escolas oficiais de Badajoz (Estremadura), da Corunha e noutros pontos da Galiza durante a última década.
É co-fundador do Centro Social Artábria do Ferrol. No ano 2007, foi eleito membro da Comissom Lingüística da AGAL (Associaçom Galega da Língua), da qual continua a fazer parte. Assim mesmo tem participado em diferentes projectos de auto-organizaçom em defesa dos direitos lingüísticos do povo galego. Também é autor ou co-autor de diversas obras, trabalhos e artigos, relacionados com a cultura e a realidade galega dende um compromisso com a Naçom Galega. Entre os seus trabalhos de história, crítica literária e sociolingüística cabem destacar História da Galiza em banda desenhada, Manual de Iniciaçom à Língua Galega, Galiza Vencerá! (2009).

Dia: 24 de Março 2010 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO - O nacionalismo galego nos finais do franquismo por Justo Beramendi BASENAME: o-facho-justo-beramendi-o-nacionalismo-galego-nos-finais-do-franquismo-2 DATE: Wed, 10 Mar 2010 10:59:14 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O historiador Justo Beramendi no passado dia 9 de Fevereiro ofereceu umha mui interessante charla sobre a dinâmica política do nacionalismo galego tanto no finais do franquismo como no processo da reforma política posterior.
Na sua exposiçom o conferencista ilustrou como a nom continuidade política do galeguismo da II República lastrou a configuraçom e a afirmaçom nacional galega no tecido da sociedade galega, erro que soubo bem aproveitar o P.P. de Fraga com as suas políticas populistas de ?galego como ti? e outras do mesmo cariz. Assim mesmo desvendou como o enfrentamento nom só político senom até pessoal entre Castelao e Pinheiro fixou ao último numha posiçom de refugalho contra a acçom política directa influindo com este posicionamento na possibilidade de construir umha estrutura política eficaz para operar quando a transiçom política.

Ao findar a sua exposiçom houvo um mui interessante debate.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO - Justo Beramendi: O nacionalismo galego nos finais do franquismo BASENAME: o-facho-justo-beramendi-o-nacionalismo-galego-nos-finais-do-franquismo DATE: Thu, 25 Feb 2010 09:31:31 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tapia 12-1º-C
15005 A Corunha


A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2009-10

Palestra

O vindouro dia 9 de Março, terça-feira (martes), o Doutor e historiador, Justo Beramendi González falará sobre O nacionalismo galego nos finais do franquismo dentro do ciclo, Economia, História e C.C. Sociais organizado pola nossa Agrupaçom.

O Doutor J. Beramendi é catedrático de Historia Contemporânea na U.S.C. Realizou estudos de Ingeriria Industrial em Madrid e de traduçom em Barcelona, para logo se doutorar em História na universidade de Santiago. Actualmente é um dos grandes especialistas europeus na história das ideologias e dos nacionalismos.
Autor de umha interessantíssima e amplia obra, tanto em artigos como em livros. Destes últimos sublinhamos: De província a nación. História do galeguismo político, Vicente Risco no nacionalismo galego. Los nacionalismos en la España de la II República Obra política de Ramón Vilar Ponte, Nationalism in Europe. Past and present, La historia política. Algunos conceptos básicos, Memoria e Identidade.
Assim mesmo é co-fundador do Museu do Povo Galego e também da Fundaçom Castelao. Participou na criaçom das revistas Negaciones, A Trabe de Ouro, e Tempos Novos.

Dia: 09 de Março do 2010 - Hora: 8 do serám
Local: Médico Rodríguez nº 2, esquina Juan Flórez
Caixa Galicia - Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Encontros e desencontros da Literatura Galega com a Lusofonas por Carlos Quiroga BASENAME: carlos-quiroga-diaz-encontros-e-desencontros-da-literatura-galega-com-a-lusofonas DATE: Wed, 24 Feb 2010 20:10:36 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O professor da USC, Carlos Quiroga, ofereceu umha interessantíssima palestra sobre o encontro e desencontro entre a literatura galega e a lusófona a passada terça (23 de Fevereiro).
Na sua exposiçom o conferencista mostrou a existência de um permanente ziguezague entre a cultura galega e a dos países de fala portuguesa, em particular no eido literário. Desvendou como o encontro de Rodrigues Lapa com Castelao nos tempos da II República foi para o português um acordar para sempre cara o norte do Minho, e assim como o desencontro produzido no começo do actual período político post-franquista entre o filólogo português com Ramom Pinheiro. Também comentou como a existência da revista ?Celtiga? levada polo minhoto Guerra serviu nos anos duros do franquismo para veicular tanto aos escritores galegos com os norte-portugueses como a estes para com os galegos.
Ao findar a sua exposiçom houvo um mui interessante debate.

----- COMMENT: AUTHOR: Romeu Agostinho Santomauro [Visitante] DATE: Fri, 29 Oct 2010 19:37:46 +0000 URL:

Como um brasileiro amante da latinidade, só posso dizer que me sinto emocionado por saber que a língua da qual se originou o português, sem dúvida, uma das línguas mais belas do mundo.
Muito obrigado por vocês existirem!
Grande e fraterno abraço.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de contos de nenos para nenos "Carlos Casares" BASENAME: o-facho-concurso-de-contos-de-nenos-para-nenos-carlos-casares DATE: Sun, 21 Feb 2010 19:03:57 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 Corunha

CONCURSO DE CONTOS DE NENOS PARA NENOS ?CARLOS CASARES? CONVOCADO POLA ASSOCIAÇOM CULTURAL O FACHO

BASES DO CONCURSO

Poderem participar crianças e meninas que apresentem as suas obras em língua galega.

Os trabalhos apresentados deverám ser originais e inéditos em toda a sua extensom.

O prazo de admissom de originais finaliza o dia 31 de Março de 2010 às doce da noite.

O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.

A apresentaçom de originais para o Concurso fará-se por correio postal dirigido à sede da Associaçom Cultural O FACHO, R/Frederico Tápia,12-1º 15005 - Corunha. Podendo fazer-se individualmente ou por meio do centro onde curse os seus estudos.

No caso em que sejam os centros escolares os que apresentem os originais ao Concurso, deverám fazer umha pre-selecçom de um máximo de dous trabalhos por categoria, qualquer outro terá que ser apresentado individualmente.

As obras haverem de ser relatos originais e nom estarem editados por nengum procedimento impresso ou electrónico, nem terem sido premiados em qualquer outro concurso ou certame literário e em condiçons para que os seus direitos de publicaçom podam ser cedidos a Associaçom Cultural O FACHO por período de três anos contados a partir do dia da falha do jurado.

Para além da originalidade literária, o júri valorizará a riqueza lingüística e o conhecimento gramatical reflectido nas obras.

Estabelecem-se duas categorias:
Categoria A Crianças de 6 a 12 anos.
Categoria B Crianças e meninas de 13 a 16 anos.

As quantias dos prémios serám as que seguem:
Categoria A: 1º 400 ? em efectivo, 2º 400 ? em efectivo
Categoria B 1º 500 ? em efectivo, 2º 400 ? em efectivo

Cada autor só poderá apresentar umha obra atendo-se aos seguintes limites de extensom:

Categoria A Um máximo de cinco fólios
Categoria B Um máximo de dez fólios

As obras haverem de se apresentar manuscritas ou mecanografadas, encadernadas ou grampadas e levarám por detrás do último folio os seguintes dados:

Nome e apelidos do autor/a.
Endereço e telefone.
Correio electrónico (se o tem).
Centro onde cursa os seus estudos.
Categoria na que participa.

Os prémios serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO em falha que se fará público no mês de Maio.

O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se apresentem e que nom estejam contempladas nestas bases, assim como as dúvidas na sua interpretaçom.

A participaçom neste Concurso implica a aceitaçom das presentes bases.

Na cidade d'A Corunha, mês de Janeiro 2010

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Concurso de teatro infantil BASENAME: o-facho-concurso-de-teatro-infantil-1 DATE: Sun, 21 Feb 2010 18:54:07 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 Corunha

CONCURSO DE TEATRO INFANTIL CONVOCADO POLA ASOCIAÇOM CULTURAL O FACHO.

Assumindo como próprias as palavras de Juan Ramón Jiménez quando afirmava que ?Teatro infantil é aquele que também lhe gosta aos nenos?, a Junta Directiva da Associaçom Cultural O FACHO acordou convocar de novo o Concurso de Teatro Infantil, que, nesta nova etapa, se regerá polas seguintes:

BASES:

1º) Poderám optar ao devandito prémio todas as pessoas que pressentem obras inéditas ?em qualquer tipo de suporte- nom representadas, nem premiadas noutros certames e que esteiam escritas em língua galega.

2º) Estabelece-se como prémio único, a ediçom da obra ganhadora, da que o autor ou autora receberá como mínimo o 40% da ediçom..

3º) A obra, que nom poderá exceder os 80 fólios, será presenteada por quintuplicado, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara.

4º) Os originais para o Concurso enviaram-se por correio á sé da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia n.º 12-1º A Corunha (15005) ou a Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal de A Corunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.

5º) O prazo de admissom de originais finaliza o dia 31 de Março de 2010 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.

6º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo está composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego: Amalia Gómez, Xosé Manuel Rabón, Francisco Pillado.

7º) O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom

8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.

9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no local de O Facho, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom.:
No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.

10º) Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

Na cidade d?A Corunha, mês de Janeiro 2010

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO - Carlos Quiroga Díaz: Encontros e desencontros da Literatura Galega com a Lusofonas BASENAME: o-facho-carlos-quiroga-diaz-encontros-e-desencontros-da-literatura-galega-com-a-lusofonas-1 DATE: Thu, 18 Feb 2010 22:01:16 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural ?O Facho? d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2009-10.

Palestra:

O vindouro 23 de Fevereiro, o doutor e professor da U.S.C., Carlos Quiroga Díaz falará dentro do Ciclo, Literatura e Naçom. A sua charla versará sobre: Encontros e desencontros da Literatura Galega com as Lusófonas.

Carlos Quiroga Díaz, é Doutor europeu com uma tese sobre Fernando Pessoa, com prémio extraordinário, exerce como Professor de Literatura Portuguesa na Universidade de Santiago de Compostela. Também forma parte da Associaçom Galega da Língua (AGAL).
Como escritor, ganhou duas vezes o prémio Carvalho Calero de narrativa. A sua obra está publicada tanto na Galiza como fora da mesma ( Itália, Brasil, Portugal, etc.). Entre os seus títulos podemos salientar:
G.O.N.G. - Mais de vinte poemas globais e um prefácio esperançado, Periferias ( prémio C. Calero), A Espera Crepuscular. O Castelo da Lagoa de Antela (Prémio de teatro infantil na Mostra de Ferrol-Terra), Inxalá ( prémio C. Calero).

Dia: 23 de Fevereiro 2010 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande 21-24 ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- COMMENT: AUTHOR: Julio [Visitante] DATE: Sat, 20 Feb 2010 12:10:01 +0000 URL:

Ouvir-ver o Carlos em palestra é uma experiência sempre marcante! Se houvesse possibilidade de disponibilizar na web, poderíamos mesmo utilizar em aulas!
Um abraço,
JR

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO - Anjo Guerreiro Carreiras: A involuçom do governo de Feijoo BASENAME: o-facho-a-involucom-do-governo-de-feijoo-por-anjo-guerreiro-carreiras-2 DATE: Wed, 10 Feb 2010 13:58:02 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: Novas TAGS: ----- BODY:

O conferencista Anjo Guerreiro -Geluco- diante dum público que enchia o salom de conferencias desvendou com umha análise diáfana a grande involuçom que significam as medidas tomadas polo governo de Feijoo. Como toda a sua tarefa pousada no extremismo da mais rançosa direita espanhola, só tomou decisons dinamitadoras contra as medidas mais progressistas do governo bi-partido. Entre as que podemos sublinhar: a destruiçom programada do ensino e a sanidade pública, auspiciando a consolidaçom tanto no ensino como na sanidade a penetraçom de entidades fundamentalistas do catolicismo.
Ao findar a palestra houvo um mui interessantíssimo debate.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: A INVOLUÇOM do Governo de Feijoo por Anjo Guerreiro Carreiras BASENAME: o-facho-a-involucom-do-governo-de-feijoo-por-anjo-guerreiro-carreiras-1 DATE: Mon, 08 Feb 2010 15:10:14 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º-C
15005 Corunha

A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2009-10

Palestra

O vindouro dia 9 de Fevereiro, terça-feira (martes), Anjo Guerreiro Carreiras, intervirá dentro do ciclo, Economia, História, e Realidade Social. Com a sua palestra ? A involuçom do Governo de Feijoo? reflexionará e compartilhará com o público assistente sobre a actualidade política galega.

Quem nom ouviu falar de Anjo Guerreiro (Geluco), militante do Partido Comunista de Galiza desde a sua mocidade nos tempos de ignomínia, ferro e medo, que foi o franquismo? A sua militância activa e organizativa contra a tirania nacional-católica levou-no varias vezes para a cadeia. Posteriormente foi nomeado Secretário Geral do PCG. Também participou como membro da Comissom dos 16 na redacçom do actual Estatuto de Autonomia de Galiza.

Na actualidade é um dos comentaristas políticos mais lidos no País, as suas observaçons caracterizam-se pola sua profundidade de análise bem documentada.

Dia: 09 de Fevereiro 2010 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? A Corunha

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: ***Entrega do Facho de Ouro a D. Xesús Alonso Montero*** BASENAME: entrega-do-facho-de-ouro-a-d-xesus-alonso-montero DATE: Sun, 31 Jan 2010 19:37:42 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

As 9 da noite do passado dia 30 de Janeiro num acto emotivo e arrodeado por sócios amigos, a Agrupaçom Cultural O Facho entregou do Facho de Ouro ao professor Jesus Alonso Montero em reconhecimento da sua lavoura prol a defesa da Língua e a Cultura Galega, assim como a sua perseverante luita no processo de emancipaçom das classes populares e a liberaçom de Galiza como povo e naçom. No evento também estivérom pressentes os académicos Luz Pozo e Antom Santamarina, este último em representaçom da R.A.G.,
Na sobremesa da ceia, o presidente do Facho fizo umha evocaçom da figura do homenageado à qual respondeu o mesmo, lembrando aos anteriores Fachos de Ouro e agradecendo à Agrupaçom Cultural O Facho a sua designaçom.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Oferenda floral a Castelao BASENAME: ofrenda-floral-a-castelao DATE: Sun, 31 Jan 2010 19:33:34 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O dia 30 de Janeiro, às 12 e meia da manhá, com o galho da entrega do Facho de Ouro ao professor Jesus Alonso Montero, fizo-se a tradicional oferenda floral diante do monumento de Curros Henriques nos jardins de Mendes Nunes na lembrança de Daniel A. Rodrigues Castelao.
No acto estivérom sócios d'O Facho assim como numeroso público. Houvo umha pequena evocaçom da figura do rianjeiro feita polo o presidente da Agrupaçom, J. L. Rodrigues Pardo e ao findar da mesma tocou-se o hino galego que foi cantado por todos os pressentes

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: ** O FACHO DE OURO ** BASENAME: o-facho-de-ouro DATE: Fri, 29 Jan 2010 21:23:47 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 A Corunha

** F A C H O D E O U RO **

Entrega do Facho de Ouro a D. Xesús Alonso Montero

A Directiva da Agrupaçom acordou outorgar O Facho de Ouro ao professor e homem de bem, D. Xesús Alonso Montero, como testemunha e reconhecimento a sua longa trajectória na defesa da dignidade e da cultura do País.
O acto cívico será acompanhado dumha ceia homenagem que se celebrará o sábado, dia 30 de Janeiro, às 21 horas no Hotel Riaçor d?A Corunha.

Prezo por pessoa: 30 ?.
Para reservar lugar chamardes a Rafael, telefone: 981.269.663-(tardes)
c. electrónico: lobezan@yahoo.es

* * *
No mesmo dia e na lembrança de Castelao, a Agrupaçom Cultural O Facho convida-o assistir à tradicional oferenda floral nos jardins de Mendes Nunes diante do monumento a Curros Henriques as 12 e ½ da manhá.. Na cerimonia haverá musica de gaiteiros.

J. Alberte Corral Iglesias
Secretario d?O Facho

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: **O FACHO: Concurso de TEATRO INFANTIL** BASENAME: o-facho-concurso-de-teatro-infantil DATE: Thu, 28 Jan 2010 09:06:43 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 Corunha

CONCURSO DE TEATRO INFANTIL CONVOCADO POLA ASOCIAÇOM CULTURAL O FACHO.

Assumindo como próprias as palavras de Juan Ramón Jiménez quando afirmava que ?Teatro infantil é aquele que também lhe gosta aos nenos?, a Junta Directiva da Associaçom Cultural O FACHO acordou convocar de novo o Concurso de Teatro Infantil, que, nesta nova etapa, se regerá polas seguintes:

BASES:

1º) Poderám optar ao devandito prémio todas as pessoas que pressentem obras inéditas ?em qualquer tipo de suporte- nom representadas, nem premiadas noutros certames e que esteiam escritas em língua galega.
2º) Estabelece-se como prémio único, a ediçom da obra ganhadora, da que o autor ou autora receberá como mínimo o 40% da ediçom..
3º) A obra, que nom poderá exceder os 80 fólios, será presenteada por quintuplicado, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara.
4º) Os originais para o Concurso enviaram-se por correio á sé da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia n.º 12-1º A Corunha (15005) ou a Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal de A Corunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.
5º) O prazo de admissom de originais finaliza o dia 31 de Março de 2010 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.
6º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo está composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego: Amalia Gómez, Xosé Manuel Rabón, Francisco Pillado.
7º) O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom
8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.
9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no local de O Facho, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom.:
No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.
10º) Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

Na cidade d?A Corunha, mês de Janeiro 2010

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: **O FACHO: Concurso de CONTOS DE NENOS PARA NENOS** BASENAME: o-facho-concurso-de-contos-de-nenos-para-nenos DATE: Thu, 28 Jan 2010 09:00:51 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 Corunha

CONCURSO DE CONTOS DE NENOS PARA NENOS ?CARLOS CASARES? CONVOCADO POLA ASSOCIAÇOM CULTURAL O FACHO

BASES DO CONCURSO
Poderem participar crianças e meninas que apresentem as suas obras em língua galega. Os trabalhos apresentados deverám ser originais e inéditos em toda a sua extensom.
O prazo de admissom de originais finaliza o dia 31 de Março de 2010 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.

A apresentaçom de originais para o Concurso fará-se por correio postal dirigido à sede da Associaçom Cultural O FACHO, R/Frederico Tápia,12-1º 15005 - Corunha. Podendo fazer-se individualmente ou por meio do centro onde curse os seus estudos.
No caso em que sejam os centros escolares os que apresentem os originais ao Concurso, deverám fazer umha pre-selecçom de um máximo de dous trabalhos por categoria, qualquer outro terá que ser apresentado individualmente.

As obras haverem de ser relatos originais e nom estarem editados por nengum procedimento impresso ou electrónico, nem terem sido premiados em qualquer outro concurso ou certame literário e em condiçons para que os seus direitos de publicaçom podam ser cedidos a Associaçom Cultural O FACHO por período de três anos contados a partir do dia da falha do jurado.

Para além da originalidade literária, o júri valorizará a riqueza lingüística e o conhecimento gramatical reflectido nas obras.

Estabelecem-se duas categorias:

Categoria A Crianças de 6 a 12 anos.
Categoria B Crianças e meninas de 13 a 16 anos.

As quantias dos prémios serám as que seguem:
Categoria A: 1º 400 ? em efectivo
2º 400 ? em efectivo

Categoria B 1º 500 ? em efectivo
2º 400 ? em efectivo

Cada autor só poderá apresentar umha obra atendo-se aos seguintes limites de extensom:
Categoria A Um máximo de cinco fólios
Categoria B Um máximo de dez fólios

As obras haverem de se apresentar manuscritas ou mecanografadas, encadernadas ou grampadas e levarám por detrás do último folio os seguintes dados:

Nome e apelidos do autor/a.
Endereço e telefone.
Correio electrónico (se o tem).
Centro onde cursa os seus estudos.
Categoria na que participa.

Os prémios serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO em falha que se fará público no mês de Maio.
O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se apresentem e que nom estejam contempladas nestas bases, assim como as dúvidas na sua interpretaçom.
A participaçom neste Concurso implica a aceitaçom das presentes bases.

Na cidade d'A Corunha, mês de Janeiro 2010

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: As CAIXAS E A CRISE financeira, por Xabier Venze Deza BASENAME: xavier-venze-deza-as-caixas-e-a-crise-financeira DATE: Wed, 27 Jan 2010 20:37:20 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Com um salom ateigado de público, o catedrático da USC, Xavier Vence, ofereceu umha interessantíssima palestra sobre a crise fiscal e a sua interelaçom com as Caixas de Aforros galegas.

A exposiçom desenvolta polo conferencista mostrou como o divorcio e a independência da economia financeira da economia produtiva é a cerna da crise que estamos a padecer hoje nas economias capitalistas com as suas consequências de desemprego e miserabilizaçom dos sectores populares da povoaçom. O desastre a que nos abocárom as concepçons neo-liberais da economia com a sua política de nom fiscalizaçom e de potenciaçom da especulaçom financeira.

Centrando-se no aspecto das Caixas de Aforros galegas, desvendou como o desenho do Governador do Banco de Espanha, Fernández Ordoñez, é umha bomba para o desenvolvimento da economia do nosso País, pois nele está nom só o sequestro dos aforros dos galegos cara Madrid, senom também a privatizaçom destas entidades. E como elemento báscular desta política financeira e jungida a mesma, está a sua obsessom por umha maior des regularizaçom dos salários e o aumento de precariedade laboral. Políticas que só conduz a umha maior indigência as classes trabalhadores e um maior enriquecimento as grandes fortunas e constituiçom de outras novas, e junto ao mesmo umha desertizaçom económica e industrial de Galiza com as suas consequências de empobrecimento e emigraçom maciça, tal como leva acontecendo nestas últimas décadas.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO - Xavier Venze Deza: AS CAIXAS E A CRISE FINANCEIRA. BASENAME: o-facho-xavier-venze-deza-as-caixas-e-a-crise-financeira-2 DATE: Sat, 23 Jan 2010 14:47:56 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Frederico Tápia 12-1º
15011 A Corunha

A Agrupaçom Cultural ?O Facho? d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras publicas e abertas do período 2009-10.

Palestra:

O vindouro dia 26 de Janeiro, o Doutor e Professor da U.S.C., Xavier Vence Deza falará dentro do Ciclo, Economia, História e Ciências Sociais. A sua charla versará sobre: As Caixas e a Crise financeira.

Xavier Vence Deza é Catedrático de Economia Aplicada da Universidade de S. Compostela, a vez que é coordenador do grupo de investigaçom ICEDE e da Área de Economia do Seminário de Estudos Galegos. Foi director do IDEGA entre os anos 1991-95. Também tem sido professor convidado em diferentes universidades estrangeiras, a sua vez formou parte em múltiplos projectos de investigaçom europeus; assim mesmo coordenou numerosas investigaçom sobre diferentes aspectos da economia galega.
Autor de umha interessantíssima e amplia obra, tanto em artigos como em livros. Destes últimos sublinhamos: O Fracasso neo-liberal na Galiza, Industria e Inovaçom, Capitalismo e desemprego na Galiza, Integration and global corporate strategies, Innovations, Territoires et politiques publiques, Tempos de Sermos, etc... Com outros autores: Informe sobre a pobreza em Galiza, Salários e custo da vida. A sub-reptícia escalada das desiguales, etc...

Dia: 26 Janeiro 2010 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande 21-24 ? A Corunha

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO - Clube de leitura BASENAME: o-facho-clube-de-leitura DATE: Mon, 18 Jan 2010 21:49:55 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Clube de leitura

Esta-se a constituir um Clube de leitura na Agrupaçom Cultural O Facho. A primeira juntança fará-se o dia 4 de Fevereiro, as 19 horas no local social do Facho: Frederico Tápia 12-1º-C . Corunha

Contacto com Sol G. Maside: 981.233.953
C.electrónico: solmaside@terra.es

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: CONCURSO DE TEATRO INFANTIL CONVOCADO POLA ASOCIAÇOM CULTURAL O FACHO. BASENAME: concurso-de-teatro-infantil-convocado-pola-asociacom-cultural-o-facho DATE: Sat, 16 Jan 2010 00:28:17 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 Corunha

CONCURSO DE TEATRO INFANTIL CONVOCADO POLA ASOCIAÇOM CULTURAL O FACHO.

Assumindo como próprias as palavras de Juan Ramón Jiménez quando afirmava que ?Teatro infantil é aquele que também lhe gosta aos nenos?, a Junta Directiva da Associaçom Cultural O FACHO acordou convocar de novo o Concurso de Teatro Infantil, que, nesta nova etapa, se regerá polas seguintes bases:

1º) Poderám optar ao devandito prémio todas as pessoas que pressentem obras inéditas ?em qualquer tipo de suporte- nom representadas, nem premiadas noutros certames e que esteiam escritas em língua galega.

2º) Estabelece-se como prémio único, a ediçom da obra ganhadora, da que o autor ou autora receberá como mínimo o 40% da ediçom..

3º) A obra, que nom poderá exceder os 80 fólios, será presenteada por quintuplicado, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara.

4º) Os originais para o Concurso enviaram-se por correio á sé da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia n.º 12-1º A Corunha (15005) ou a Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal de A Corunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.

5º) O prazo de admissom de originais finaliza o dia 31 de Março de 2010 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.

6º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo está composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego: Amalia Gómez, Xosé Manuel Rabón, Francisco Pillado.

7º) O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom

8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.

9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no local de O Facho, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom.:

No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.

10º) Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.

Na cidade d?A Corunha, mês de Janeiro 2010

----- COMMENT: AUTHOR: Franz [Visitante] DATE: Sat, 16 Jan 2010 19:45:09 +0000 URL:

Uma pergunta: os textos dos concursos podem ir também em reintegrado ou apenas na norma ILGA?

Obrigado pola resposta

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: CONCURSO de CONTOS DE NENOS PARA NENOS ?CARLOS CASARES? CONVOCADO POLA ASSOCIAÇOM CULTURAL O FACHO BASENAME: bgconcurso-literario-carlos-casares-convocado-pola-associacom-cultural-o-facho DATE: Thu, 14 Jan 2010 17:31:36 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 Corunha

CONCURSO DE CONTOS DE NENOS PARA NENOS ?CARLOS CASARES? CONVOCADO POLA ASSOCIAÇOM CULTURAL O FACHO

Recuperados em 2008 os prémios literários que desde os anos sessenta convocou O FACHO e nos que participaram ou ganharam muitos dos escritores e escritoras que hoje fam possível com a sua obra umha literatura galega de qualidade e de grande importância nas letras universais, fai-se a convocaçom para 2010 do Concurso Literário Carlos Casares e em afectuosa homenagem ao primeiro ganhador do Certame de Literatura Infantil no ano 1968 com a sua formosa obra ?A galinha azul? que atingiria a honra de ter sido o fito fundacional da bem viçosa Literatura Infantil e Juvenil Galega contemporânea.

BASES DO CONCURSO

Poderem participar crianças e meninas que apresentem as suas obras em língua galega. Os trabalhos apresentados deverám ser originais e inéditos em toda a sua extensom.

O prazo de admissom de originais finaliza o dia 31 de Março de 2010 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.

A apresentaçom de originais para o Concurso fará-se por correio postal dirigido à sede da Associaçom Cultural O FACHO, R/Frederico Tápia,12-1º 15005 - Corunha. Podendo fazer-se individualmente ou por meio do centro onde curse os seus estudos.

No caso em que sejam os centros escolares os que apresentem os originais ao Concurso, deverám fazer umha pre-selecçom de um máximo de dous trabalhos por categoria, qualquer outro terá que ser apresentado individualmente.

As obras haverem de ser relatos originais e nom estarem editados por nengum procedimento impresso ou electrónico, nem terem sido premiados em qualquer outro concurso ou certame literário e em condiçons para que os seus direitos de publicaçom podam ser cedidos a Associaçom Cultural O FACHO por período de três anos contados a partir do dia da falha do jurado.

Para além da originalidade literária, o júri valorizará a riqueza lingüística e o conhecimento gramatical reflectido nas obras.

Estabelecem-se duas categorias:

Categoria A Crianças de 6 a 12 anos.
Categoria B Crianças e meninas de 13 a 16 anos.

As quantias dos prémios serám as que seguem:

Categoria A: 1º 400 ? em efectivo
2º 400 ? em efectivo

Categoria B 1º 500 ? em efectivo
2º 400 ? em efectivo

Cada autor só poderá apresentar umha obra atendo-se aos seguintes limites de extensom:

Categoria A Um máximo de cinco fólios
Categoria B Um máximo de dez fólios

As obras haverem de se apresentar manuscritas ou mecanografadas, encadernadas ou grampadas e levarám por detrás do último folio os seguintes dados:

Nome e apelidos do autor/a.
Endereço e telefone.
Correio electrónico (se o tem).
Centro onde cursa os seus estudos.
Categoria na que participa.

Os prémios serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO em falha que se fará público no mês de Maio.

O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se apresentem e que nom estejam contempladas nestas bases, assim como as dúvidas na sua interpretaçom.

A participaçom neste Concurso implica a aceitaçom das presentes bases.

Na cidade d'A Corunha, mês de Janeiro 2010

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: CONCURSO DE TEATRO INFANTIL CONVOCADO POLA ASOCIAÇOM CULTURAL O FACHO. BASENAME: lbgconcurso-de-teatro-infantil-convocado-pola-asociacom-cultural-o-facho-l-bg DATE: Thu, 14 Jan 2010 17:29:45 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º
15005 Corunha

CONCURSO DE TEATRO INFANTIL CONVOCADO POLA ASOCIAÇOM CULTURAL O FACHO.


Assumindo como próprias as palavras de Juan Ramón Jiménez quando afirmava que ?Teatro infantil é aquele que também lhe gosta aos nenos?, a Junta Directiva da Associaçom Cultural O FACHO acordou convocar de novo o Concurso de Teatro Infantil, que, nesta nova etapa, se regerá polas seguintes bases:

1º) Poderám optar ao devandito prémio todas as pessoas que pressentem obras inéditas ?em qualquer tipo de suporte- nom representadas, nem premiadas noutros certames e que esteiam escritas em língua galega.

2º) Estabelece-se como prémio único, a ediçom da obra ganhadora, da que o autor ou autora receberá como mínimo o 40% da ediçom..

3º) A obra, que nom poderá exceder os 80 fólios, será presenteada por quintuplicado, em formato DIN A4, a dobre espaço e mecanografados por umha soa cara.

4º) Os originais para o Concurso enviaram-se por correio á sé da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia n.º 12-1º A Corunha (15005) ou a Caixa de Correios n.º 46, Oficina Principal de A Corunha. Apresentaram-se sob um lema, que figurará na portada dos textos enviados, e viram acompanhados de um envelope fechado que contenha no exterior o lema da obra e, no interior, o nome, apelidos e telefone do autor ou autora.

5º) O prazo de admissom de originais finaliza o dia 31 de Março de 2010 às doce da noite. O falho do prémio fará-se público no mês de Maio.

6º) Os ganhadores serám elegidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O FACHO. O mesmo está composto por pessoas de reconhecido prestigio no âmbito teatral galego: Amalia Gómez, Xosé Manuel Rabón, Francisco Pillado.


7º) O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom esteiam contempladas nestas bases, assim como as duvidas que podam existir na sua interpretaçom

8º) A participaçom neste Certame implica assumir as bases do mesmo.

9º) Os originais nom premiados poderám ser retirados, no prazo de 30 dias, no local de O Facho, prévio correio dirigido ao endereço postal da Agrupaçom.:

No caso de que o autor o autora nom resida na Corunha poderá solicitar que lhe sejam enviados por correio postal.

10º) Esta convocatória entrará em vigor ao dia seguinte da sua publicaçom nos médios.


Na cidade d?A Corunha, mês de Janeiro 2010

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: As Estratégias para a Língua por Valentim R. Fagim BASENAME: o-facho-valentim-r-fagim-as-estrategias-para-a-lingua-1 DATE: Wed, 13 Jan 2010 12:58:34 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Resenhas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

O actual presidente da Associaçom Galega da Língua, Valentim Rodrigues Fagim, ofereceu umha amena e interessante visom das estratégias que podem ser aplicadas à língua galega.
Apetrechado com um computador foi mostrando ao público diferentes imagens, gráfícas, desenhos e esquemas que contribuírom para manter a atençom e para lograr umha maior compreensom das teses reintegracionistas defendidas polo professor.
Valentim começou com umha autocrítica, ?o reintegracionismo sempre foi pouco pedagógico?, afirmou. Depois mostrou um texto em ILG e outro em norma reintegracionista para que o público visse as principais diferenças entre isolacionismo e reintegracionismo. ?Temos que partir do facto de que fala e escrita som actos comunicativos distintos em todas as línguas? pois nengumha língua se fala como se escreve, sublinhou o activista lingüístico.
Aliás, incidiu na ideia que já fora exposta polo professor Freixeiro há umhas semanas, ?o castelhano tem prestígio, o galego da Galiza nom... nom é o mesmo que o galego seja falado por um marinheiro que por Amáncio Ortega, mas isso é assim na Galiza e em todo o mundo? recordou o docente viguês para ilustrar a realidade sociolingüística do País.
Para seguir retratando a realidade do nosso idioma recorreu a umha cita do Compêndio de gramática galego-castelhana que o misterioso Francisco Mirás escreveu em 1864. Nele mostrava-se como um galego tentava confessar-se mas ao nom lhe entender o cura palavras como Nadal acabava por castelhanizá-la em ?navidá?. Aliás, explicou como no século XVI o castelhano era um idioma estrangeiro na Galiza, ?porque assim era percebido polos galegos e galegas?, e no século XVII a unidade lingüística galego-portuguesa era tal que os galegos e galegas emigrados a Madrid ?se faziam passar por portugueses? para que nom se mofassem deles. ?Porém, hoje já nada disto é assim? assegurou.
Depois desta sucinto limiar o Fagim embrenhou o seu relatório para a delimitaçom das estratégias possíveis que tem a língua galega. Distinguiu entre a estratégia que opta por dividir a língua galega do seu ámbito lingüístico natural e reduzí-la à Galiza autonómica e às comarcas galegófonas do Eu-Návia, Vale de Íbias, o Berzo, a Cabreira e a Seabra, para além dos três territórios da estremadura espanhola de fala galego-portuguesa, ou reintegrá-lo com as falas luso-brasileiras e converter a aprendizagem do galego numha necessidade de grande utilidade pois suporia aprender a ler e escrever como ?mais de 200 milhons de pessoas no mundo?, sentenciou.
O Valentim defendeu umha estratégia para reivindicar a língua nom desde a identidade, como se tinha feito até hoje, senom desde a grande utilidade que tem para qualquer galego, da ideologia que for.
Por último, o professor viguês resumiu quais som os objectivos prioritários que devem ser defendidos para a normalizaçom lingúística avançar: A distribuiçom na Galiza de revistas e jornais em galego-português com normalidade nos quiosques, a recepçom de TV´s e rádios lusófonas na Galiza, a introduçom do português no ensino secundário e promover a identidade galego-portuguesa com intercámbios entre ambas as cominidades lingüísticas.

----- -------- AUTHOR: facho TITLE: O FACHO: Valentim R. Fagim - As Estratégias para a Língua. BASENAME: o-facho-valentim-r-fagim-as-estrategias-para-a-lingua DATE: Tue, 05 Jan 2010 23:35:51 +0000 STATUS: publish PRIMARY CATEGORY: Novas CATEGORY: TAGS: ----- BODY:

Agrupaçom Cultural O Facho
Rua: Frederico Tápia 12-1º-C
15005 Corunha


A Agrupaçom Cultural O Facho de A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2009-10

Palestra

O vindouro dia 12 de Janeiro, terça (martes), o presidente da AGAL e professor da EOI de Ourense, Valentim R. Fagim falará dentro do ciclo, Literatura e Naçom. A sua exposiçom versará sobre: As Estratégias para a Língua.

Valentim R. Fagim, também é membro da AGLP. Tem trabalhado e trabalha em diversos âmbitos para a divulgaçom da estratégia galego-portuguesa: através de artigos no eido da sócio-lingüística e de um livro editado em 2001, O Galego (Im)possível. Elaborando ferramentas na rede virtual: O site Planeta NH, e com o grupo Galabra: O curso on-line Português para nós. Recentemente publicou um manual de língua, Do Ñ para o NH

Dia: 12 de Janeiro do 2010 - Hora: 8 do serám
Local: Fundaçom Caixa Galiza
Cantom Grande ? A Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário d?O Facho

----- --------