OPS! no IES Canido de Ferrol

Por xentileza do Concello de Ferrol e mais da Associaçom Galega da Língua, impartíronse dúas sesións lectivas no noso centro, para dar a
entender a proximidade entre galego e portugués, e como a nosa lingua abre para nós unha inmensa porta, a do mudo lusófono, con moi poucos coñecementos de partida, apenas coa idea de nós pertencermos tamén ao mundo da lingua portuguesa ou galego-portuguesa, como se queira.

Unha das aulas foi pola tarde, para alumnado voluntario de 3º e 4º da ESO, e a segunda durante horario lectivo, para alumnado de 2º da ESO.

Revista Navegantes do ENDL do IES Canido

Sem comentários ainda

Contacto OPS!

  Feeds XML
free blog tool