11-09-2008

  02:26:31, por Lugris   , 1375 palavras  
Categorias: Gz é bem pequena, Estam tolos estes espanhois, Stop hipocrisia!

Mondariz: aclara ou rectifica?

Igual que a outras muitas pessoas (aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui,... a lista nom é infinita, mas aproxima-se...) que também decidirom escrever-lhe a Àguas de Mondariz para fazer-lhe chegar a decissom de boicotar os seus produtos, a empresa enviou-me um correio de resposta, onde nom se sabe se aclaram um malentendido ou rectificam umha postura anterior. Mas o boicote continúa!

Parece que umhas quantas dúzias de correios electrónicos, servirom para que colheram medo ante a mais que possível e muito provável baixada nas suas ventas. O boicote continúa!

No que ao(s) comunicados da sua empresa anteriormente conhecidos diz respeito, só fam duas vagas referências, mas em nengum caso negando que tais comunicados existiram. No começo da carta dim que nom é mais que um (e cito textualmente) "rumor estendido a través de internet acerca da oposición de Augas de Mondariz á difusión da lingua e cultura galegas", e aclaram que "desconhecem" a origem dessa notícia, que supostamente, e segum eles, fica desmentida com as iniciativas desenvoltas pola empresa nos últimos anos relacionadas com a nossa língua e cultura. Também no final da carta aclaram (em maiúsculas, ninguém lhes explicaria qual é o significado das maiúsculas actualmente na rede?) que esta é "A UNICA NOTA OFICIAL DE AUGAS DE MONDARIZ, POLO QUE AGRADECEREMOSLLE NON PRESTE ATENCIÓN A OUTROS COMUNICADOS". O boicote continúa!

Quanto ao comunicado do Clube Financieiro de Vigo, nada de nada. Quer dizer, todo de todo: nom negam apoiar, nom desmintem que souberam do conteudo do panfleto espanholista, nom pontoalizam. Aceitam. Concordam. Apoiam. Em definitivo: atacam o galego. O boicote continúa!

Ataca-no apoiando esse comunicado. Ataca-no pensando que editar um livro em galego, realizar umhas exposiçons e ter contado entre a sua clientela com pessoas como "A. R. Castelao, Valle Inclán, E. Pardo Bazán, W. Fernández Flórez, Rei Soto, M. Murguía, ou a propia Real Academia Galega (...), C. Casares, Torrente Ballester, ou Fco. Fernández del Riego" já lhes outorga umha pátina de galeguismo que limpa ou agacha a sua verdadeira política lingüística. O boicote continúa!

Porque esta empresa, como outras tantas, tem umha política lingüística. Qual? Pois essa que se visualiza no facto de que o seu web esteja em espanhol e em inglês, mas nom em galego (em nengumha das suas variantes gráficas actualmente existentes), porque, tal e como dim na carta, "as tecnoloxías da información e comunicacións avanzaron moito nos últimos anos, pero o esforzo de lograr un diálogo fluído en internet require un soporte demasiado grande para dar cobertura a consumidores -afortunadamente- dos cinco continentes. Por iso a decisión de Augas de Mondariz de empregar na súa web os idiomas Inglés e español". A idiotez nom descansa. O boicote continúa!

E, para finalizar, essa postdata, com a que pensam que podem ir de "buen rollito", repartiendo livros de poesia entre estes quatro tolos que protestamos... "Se vostede ten interese, temos algúns exemplares de "NA NOITE ESTRELECIDA", e catálogos das exposicións de Xaxier Pousa, X.Mª Barreiro ou Manuel Aramburu no noso arquivo que poñemos á súa disposición até esgotar existencias, se nos facilita unha dirección física á que enviarllo". Sem mais comentários. O boicote continúa!

Esta é a carta completa que eles enviarom.

Estimado Señor: Póñome en contacto con vostede en relación co correo electrónico que nos envía, e no que se fai eco do rumor estendido a través de internet acerca da oposición de Augas de Mondariz á difusión da lingua e cultura galegas. Descoñecemos a orixe desta noticia, que desmenten as iniciativas que desde Mondariz se levaron a cabo pola Cultura e Lingua Galegas nos últimos anos: No campo da literatura, merecen especial mención a coedición con Ed. Xerais de NA NOITE ESTRELECIDA, escrito por Ramón Cabanillas en Mondariz, ou a colaboración na publicación da histórica cabeceira La Temporada ?La Temporada? -dirixida no seu momento polo poeta- en colaboración coa Fundación Mondariz Balneario, xunto coa que se teñen patrocinado Exposicións de Pintores Galegos (X.M. Barreiro, M. Aramburu ou X. Pousa), ou a recuperación de esculturas de indubidable valor de escritoras galegas como Rosalía de Castro, E. Pardo Bazán ou Concepción Arenal. Tamén destacable é o esforzo actual por documentar a presenza e actividade de personalidades históricos en Mondariz. Nunha primeira etapa, motivadas pola relación da familia Peinador con A. R. Castelao, Valle Inclán, E. Pardo Bazán, W. Fernández Flórez, Rei Soto, M. Murguía, ou a propia Real Academia Galega? . Posteriormente, cando Mondariz recuperou o seu esplendor, con C. Casares, Torrente Ballester, ou Fco. Fernández del Riego. Augas de Mondariz foi ademais Membro Fundador da Fundación Galicia Emigración nos seus esforzos por achegar lazos coa "outra Galicia", e de forma continuada colabora con decenas e decenas de asociacións e entidades culturais de toda Galicia, ademais de exercer o mecenado nos concellos da súa contorna inmediata: Mondariz, Mondariz Balneario e Ponteareas. As tecnoloxías da información e comunicacións avanzaron moito nos últimos anos, pero o esforzo de lograr un diálogo fluído en internet require un soporte demasiado grande para dar cobertura a consumidores -afortunadamente- dos cinco continentes. Por iso a decisión de Augas de Mondariz de empregar na súa web os idiomas Inglés e español. Por todo iso pensamos que non pode argumentarse que Augas de Mondariz estea contra a cultura galega, salvo que esta afirmación sexa promovida por intereses alleos á cultura. AUGAS DE MONDARIZ P.D.- Se vostede ten interese, temos algúns exemplares de "NA NOITE ESTRELECIDA", e catálogos das exposicións de Xaxier Pousa, X.Mª Barreiro ou Manuel Aramburu no noso arquivo que poñemos á súa disposición até esgotar existencias, se nos facilita unha dirección física á que enviarllo. ESTA é A UNICA NOTA OFICIAL DE AUGAS DE MONDARIZ, POLO QUE AGRADECEREMOSLLE NON PRESTE ATENCIÓN A OUTROS COMUNICADOS".

Esta é, para finalizar, a minha resposta à sua resposta. O boicote continúa.

Senhores Águas de Mondariz,

o seu novo correio, agora já redigido em galego, nom é mais que um conjunto de palavras vazias que nom aclaram em nengum momento se se fam vostedes responsáveis ou nom do anterior comunicado insultante e desprezativo para com a nossa língua e a nossa cultura, e se asumem, compartilham e apoiam o comunicado emitido polo Club Financiero de Vigo contra a nossa língua.

Do seu correio, pretencioso e ridículo, só quero destacar, por nom entrar em debates que nom levam a nengum lado, porque a sua opçom neste tema é clara, o facto de que o seu web só contempla a opçom de espanhol e inglês. Dim vostedes, como excusa, que "As tecnoloxías da información e comunicacións avanzaron moito nos últimos anos, pero o esforzo de lograr un diálogo fluído en internet require un soporte demasiado grande para dar cobertura a consumidores -afortunadamente- dos cinco continentes. Por iso a decisión de Augas de Mondariz de empregar na súa web os idiomas Inglés e español". Imagino que essa tonteria, nom lha contam à sua empresa matriz, Vichy, que tem o seu web em inglês, franzês, espanhol e catalám. Será que nom vendem nos cinco continentes? Ou será que é umha empresa catalana respeituosa com a língua e cultura catalá e com as pessoas catalámfalantes?

Em fim, polo que a mim respeita, a campanha de boicote aos seus produtos sigue activa. E agora, depois de comunicar-lha por correio à sua empresa matriz, também será extendida aos demais produtos de Vichy, até que realmente rectifiquem. E, se nom, disponham-se a perder clientela e baixar vendas.

Vostedes começarom esta batalha.

Igor Lugris
poeta, escritor e ex-consumidor de Mondariz

O correio da Vichy é: consumidor@vichycatalan.es
Escrevelhes também a eles!!!

Sem comentários ainda