Actividades

17-01-2011
Nestas II Jornadas de Cultura, Língua e Ensino queremos seguir coñecendo formas de aprender na escola... Aprender dende a nosa lingua, coa nosa lingua e para chegar a outras linguas.Unha lingua máxica, real, sen fronteiras, que permite unir e rec… more »

Galego sen fronteiras. Didácticas do plural

A Coruña 2011

Facultade de Ciencias da Educación

9 e 10 de febreiro

Diploma do Departamento de Didácticas Específicas por 16 horas

Recoñecido con 1 crédito de libre configuración

Prazo de inscrición


Até o dia 07 de febreiro

Comisión organizadora


Montse Castro
Xulio Pardo de Neyra
Valentim R. Fagim

  Feeds XML

powered by open-source CMS software