Inscricións

17-01-2011
Para se inscribir: O prazo de inscrición acaba o dia 07 de febreiro, incluído este dia. Envie un e-mail para xornadas2011@agal-gz.org con o asunto: Xornadas e indíquenos o seu nome completo e o número do Documento de Identidade. A inscri… more »

Galego sen fronteiras. Didácticas do plural

A Coruña 2011

Facultade de Ciencias da Educación

9 e 10 de febreiro

Diploma do Departamento de Didácticas Específicas por 16 horas

Recoñecido con 1 crédito de libre configuración

Prazo de inscrición


Até o dia 07 de febreiro

Comisión organizadora


Montse Castro
Xulio Pardo de Neyra
Valentim R. Fagim

  Feeds XML

blog software