Organización

17-01-2011http://www.agal-gz.orghttp://www.udc.es

II Xornadas de Cultura, Lingua e Ensino

Galego sen fronteiras. Didácticas do plural

A Coruña 2011

Facultade de Ciencias da Educación

9 e 10 de febreiro

Diploma do Departamento de Didácticas Específicas por 16 horas

Recoñecido con 1 crédito de libre configuración

Prazo de inscrición

Até o dia 7 de febreiro

Comisión organizadora

Montse Castro

Xulio Pardo de Neyra

Valentim R. Fagim

Permalink

Galego sen fronteiras. Didácticas do plural

A Coruña 2011

Facultade de Ciencias da Educación

9 e 10 de febreiro

Diploma do Departamento de Didácticas Específicas por 16 horas

Recoñecido con 1 crédito de libre configuración

Prazo de inscrición


Até o dia 07 de febreiro

Comisión organizadora


Montse Castro
Xulio Pardo de Neyra
Valentim R. Fagim

Feeds XML

blogsoft