Galego Mundial

17-01-2011
A minha embala Dia e hora da actividade: 10 de febreiro, 19h00.Concerto falado d'A minha embala, paseando en acústico polos sons e ritmos da lusofonia atlántica - do samba ao batuku.Acerca d'A minha embalaA minha embala é un proxecto de A… more »

O Acordeón de Antwerp. Xeografía xeral do mar da Galiza

17-01-2011
Xurxo Souto Data e hora da actividade: 10 de febreiro, 17h30. Lingua mariñeira, galego de mareantes que dá nome e torna súas as mil ribeiras da arribada. Xurxo Souto quere propornos unha viaxe a través da xeografía desa lingua navegante que teceu… more »

Banda Deseñada, Historia e Escola

17-01-2011
Pepe Carreiro Data e hora da actividade: 10 de febreiro, 16h00.Con base na súa longa experiencia nas escolas galegas, Pepe Carreiro mostrará a utilidade didáctica do debuxo para a transmisióm de saberes, ilustrando a súa exposición con exemplos… more »

Barriga Verde, un títere de filme

17-01-2011
Comba Campoi Dia e hora da actividade: 10 de febreiro, 12h00.O último representante do teatro popular de títeres na Galiza foi un primo de Don Cristovo, a personaxe a que os cegos monifrateiros deron vida polas feiras do pais, séculos atrás. Mais… more »

Recursos Web e aplicacións para o ensino

17-01-2011
O corrector de galego imaxin galgo® é un producto de imaxin para aConsellaría da Educación e Ordenación Universitaria Dia e hora da actividade: 10 de febreiro, 10h00.Charla orientada á formación en novas tecnoloxías aplicadas á educación, forma… more »

Por que tarda o meu amigo?

17-01-2011
Ponte nas Ondas! experiencia educativa entre a Galiza e o norte de Portugal Data e hora da actividade: 9 de febreiro, 17h30.Palestra Ponte... nas ondas!:- Unha experiencia pedagóxica entre escolas das dúas marxes do Miño;- A Galiza e o No… more »

O conto e outras prácticas orais

17-01-2011
Quico Cadaval Data e hora da actividade: 9 de febreiro, 16h00.O conto e outras prácticas orais, quere falar, unha vez máis, da relación entre o contador e o auditorio, as imaxes que se provocan no conto oral, o pacto tradicional, os mecanismos de… more »

Galego sen fronteiras. Didácticas do plural

A Coruña 2011

Facultade de Ciencias da Educación

9 e 10 de febreiro

Diploma do Departamento de Didácticas Específicas por 16 horas

Recoñecido con 1 crédito de libre configuración

Prazo de inscrición


Até o dia 07 de febreiro

Comisión organizadora


Montse Castro
Xulio Pardo de Neyra
Valentim R. Fagim

  Feeds XML

powered by b2evolution