Espirito diferente

“Para sermos, xa que logo, consecuentes co noso principio de non xebrar excesivamente o galego culto do popular (de xeito que aquel non sexa letra morta para os galegos), témonos que pronunciar contra a portuguesización do galego. Se queremos ter unha norma operante teremos que extraela do uso”.

INSTITUTO DA LÍNGUA GALEGA, [1974], manual Gallego 3, editado pola Universidade de Compostela.

QR Code
QR Code pt_agal:por_que_escrevedes_tam_raro:espirito_diferente (generated for current page)