“Deixamos aberta a posibilidade dunha ortografia, pois, mais histórica, ou mais económica, ou mais solidaria de outras formas do románico-hispánico ao que o galego pertence, non só como prática usual no futuro, senón como anticipo, a título experimental, en círculos cultos, segundo, por outra parte, xa se ven, notoriamente, ensaiando”

Limiar das Normas Ortográficas do Idioma Galego, Comisión de Linguística, Publicacións da Xunta de Galicia, Santiago, Maio 1980.

QR Code
QR Code pt_agal:por_que_escrevedes_tam_raro:quilometro_zero_de_umha_estrategia_luso-brasileira (generated for current page)