[diz] O TIO MARCOS que fala o gallego enxebre, e eu pregúntolle, ¿cal é o gallego enxebre? ¿qué razón me dá pra conocelo? Eu creo que o Tio Marcos é un home que ven d´as provincias, e puxo os calzós y-a monteira gallegas, e facendo que ven loando os gallegos e a sua fala, ven facendo a rechífla d´iles: porque vexo que non fala como falan os gallegos, que ben falan, senon os que non saben falar, e ven usando palabras que xa non se usan n-a terra gallega. Ô TIO MARCOS preguntan todos:»¿Il fala en portugués?« E caixe que ten razón. ¿A quen se lle ocorre chamarlle ôs lugares pobos, si solo lle chaman en Portugal? Chamarlle ás calles ruas sabendo que hasta en Ourense, sinon o sitio, desapareceron ô menos os nombres d´a rua dá Obra…

1884, na publicaçom O Tio Marcos da Portela.

QR Code
QR Code pt_agal:por_que_escrevedes_tam_raro:rua (generated for current page)