Micaela Chao Macinheira

(…-1928)
Irmandade da Corunha (Secçom Feminina)