Cristina Lestegás

Temos que multiplicar X100 o galego… porque sen a nosa lingua non hai presente, non hai futuro…non hai vida!