Dores Sánchez Alegre

Temos que multiplicar x100 o galego… porque así ha gañar a forza que lle fai falta para chegar onde non está

Temos que multiplicar x100 o galego… e así sermos moitas e moitos máis para o futuro desta lingua