Esther Rodríguez

Temos que multiplicar X100 o galego… porque quero que cada vez sexan menos os que dividen e restan cuando estamos a falar da nosa lingua A lingua é o que somos e somos lusofonia.