Martiño Noriega

Temos que multiplicar X100 o galego… porque esa “operación” non deixa de ser unha suma acelerada do noso pasado, para gañar o noso futuro.