Nieves Rodríguez

Temos que multiplicar X100 o galego… para que sexamos cada vez máis os que pensamos en galego, falamos o galego, amamos o galego e vivimos en galego.