Soco García Conde

Temos que multiplicar x100 o galego… para eliminar barreiras e que ninguén queira quedar fóra desta lingua de futuro.