Suso López

Temos que multiplicar X100 o galego… para resistir e avanzar e evitar así que gañen a partida as/os que apostan pola resta