O FACHO: X. L. Méndez Ferrín - " Galicia na poesia de X. L. Méndez Ferrín"

O FACHO: X. L. Méndez Ferrín - " Galicia na poesia de X. L. Méndez Ferrín"

25-05-2010

Agrupación Cultural O Facho
Rua: Frederico Taipa 12-1º-C
15005 Corunha

A Agrupación Cultural O Facho de A Coruña convida-lo asistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2009-10

Palestra

O vindouro día 25 de Maio, terça-feira (martes), o escritor e Presidente da Real Academia Galega, Xosé Luís Méndez Ferrín falará dentro do ciclo, Lingua, Literatura e Nación. A súa charla versará sobre: Galicia na poética de X. L. Méndez Ferrín.

O profesor Méndez Ferrín é Doutor en Filoloxía e Doutor Honoris Causa pola Universidade de Vigo. Desde o 23 de xaneiro preside a RAG. Foi profesor de literatura no Instituto Santa Irene de Vigo. Dirixe a revista de pensamento crítico A Trabe de Ouro que ten marcado de xeito notábel na última década o devir da nosa cultura coa difusión de problemas e investigacións sobre cuestións diversas con aproximacións interdisciplinares e baixo unha dupla perspectiva nacional e universal. Preparou a edición crítica do Cancioneiro de Pero Meogo e como ensaísta publicou De Pondal a Novoneyra.

Deuse a coñecer como poeta coa obra Voces na néboa, á cal seguiron Antoloxía popular, asinado co heterónimo de Heriberto Bens; Sirventés pola destrucción de Occitania; Con pólvora e magnolias, Premio da Crítica; Poesía enteira de Heriberto Bens, O fin dun canto, Erótica, Estirpe, Premio Losada Diéguez.

Como narrador publicou: Percival e outras historias; O crepúsculo e as formigas; Arrabaldo do norte; Retorno a Tagen Ata; Elipsis e outras sombras; Antón e os inocentes; Crónica de nós; Amor de Artur; Arnoia, Arnoia; Bretaña Esmeraldina, Premio da Crítica de Galicia, Arraianos, Premio da Crítica de Galicia, Premio Losada Diéguez, Premio da Crítica Española, e No ventre do silencio, Premio Eixo Atlántico. En 1999 foi proposto pola Asociación de Escritores en Lingua Galega para o Premio Nobel de Literatura.

Debido á súa actividade política foi procesado en tres ocasións -a última, cando xa estaban en vigor as institucións democráticas españolas-, sufrindo torturas e varios ingresos no cárcere.

Día: 25 de Maio do 2010 - Hora: 8 do serán
Local: Fundación Caixa Galiza
Cantón Grande ? Coruña

J. Alberte Corral Iglesias
Secretario d?O Facho

Endereço de trackback para este post

Trackback URL (clique direito e copie atalho/localizaçom do link)

Sem comentários ainda

Agrupaçom Cultural O Facho

Agrupaçom Cultural O Facho existe desde o ano 1963 . Nasce da vontade conjunta de umha vintena de estudantes, trabalhadores e profissionais liberais d’A Corunha.
+ info

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios n.º 46, Oficina Principal da Coruña
o_facho_a_cultural@yahoo.com.br

Busca

  Feeds XML

Ferramentas de administraçom

multiblog