Ops! no IES Poeta Diaz Castro em Guitiriz

Portugal tan cerca e tan lonxe. Polo menos ata agora. Para o alumnado de 3º, 4º de ESO, 1º e 2º de BAC despois de asistir o curso OPS (O Português Simples) -ideado por AGAL (Associaçom galega da limgua) e ofertado pola Diputación de Lugo- xa está un pouco máis cerca.

O curso, basicamente, consistiu en mostrar de xeito práctico os moitos aspectos comúns ou de proximidade entre galego e portugués que fan que poidamos entender esta lingua sen ningún tipo de problema a partir da nosa; ofrecer un pequeno estudo do lugar que ocupa no mundo a lusofonía desmontando o tópico de que "o galego non serve máis que para andar pola casa", vinculando tamén este feito, ás posibilidades laborais que se abren co coñecemento destas linguas...

Ainda sem comentários

Contacto OPS!

  Feeds XML
blogging tool