O FACHO: "Entroido en Galiza: tradicións e máscaras", por Felipe Senén

05-02-2023

O FACHO: "Entroido en Galiza: tradicións e máscaras", por Felipe Senén

A Agrupación Cultural O? Facho de A Coruña o convida a asistir aos seus ciclos de palestras públicas do primeiro trimestre de 2023.
O dia 7 de febreiro o museólogo, arqueólogo e escritor Felipe-Senén López Gómez falará, dentro do ciclo ?Terra e Futuro? sobre ?Entroido en Galiza: tradicións e máscaras?.
Data e hora: martes, 7 de febreiro de 2023 ás 8 do serán
Lugar: Portas Ártabras - Rúa Sinagoga 22 baixo. Cidade Vella - A Coruña

Felipe Senén, natural do Carballiño (Ourense), realiza os seus primeiros estudos no Instituto de Ourense, onde se vincula como colaborador do Museo Arqueolóxico, entón dirixido por Ferro Couselo, sumándose ás actividades da agrupación cultural Auriense.
Estuda Filosofía e Letras, especialidade de Historia da Arte, na Universidade de Santiago de Compostela, a un tempo que realiza prácticas de museoloxía e arqueoloxía co historiador Manuel Chamoso Lamas na creación, instalación e posta en funcionamento do Museo das Peregrinacións, e do Museo do Ribeiro e participando igualmente como supervisor de campo en diversas prospeccións arqueolóxicas.
Entre os anos 1975 e 1996 foi director-conservador do Museo Arqueolóxico da Coruña. Preocupado por abrir a institución do museo ao gran público e ás cuestións socioculturais da cidade da Coruña e de Galicia, crea o colectivo de colaboradores Amigos do Museo Arqueolóxico, que foi a base para a formación do colectivo Amigos dos Museos de Galicia , creando un espazo de cultura propio e vida cultural ininterrumpida en ?Portas Ártabras? na Cidade Vella coruñesa. Crea e dirixe desde o museo coruñés o Boletín Brigantium e outras publicacións a un tempo que coordina traballos de prospección arqueolóxica submarina co Grupo de Investigación e rescate Arqueolóxico Subacuático na baía da Coruña e outras áreas da costa da provincia, intervindo en aspectos relativos á sensibilización sobre o patrimonio mergullado. Desde o Museo Arqueolóxico coruñés inicia igualmente o traballo de supervisión e posta en valor do Castro de Elviña, promovendo de 1978 a 1985 a consolidación e limpeza da área escavada a finais dos anos corenta por Luengo Martínez.
Membro do Instituto Pai Sarmiento de Estudos Galegos, en 1987 é nomeado académico numerario da Real Academia Galega de Belas Artes da Nosa Señora do Rosario, na que ingresa cun discurso sobre A auga e as fontes en Galicia. Membro numerario e secretario do Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses, foi recibido cunha disertación sobre Cuestións Arqueolóxicas e Museolóxicas: revisión dende o Museo Arqueolóxico da Coruña (1994).
En 1996 solicita a excedencia no Museo Arqueolóxico da Coruña, e ingresa na Deputación Provincial da Coruña, como Técnico de Xestión Cultural, inspirando e coordinando plans de dinamización cultural,museoloxía e recuperación do patrimonio cultural moble, inmoble e ideolóxico, así como a posta en valor dos ecomuseos.
Exerce un importante labor na dinamización cultural galega: entre outras actividades foi fundador da asociación cultural Avantar do Carballiño, de Alexandre Bóveda, do semanario A Nosa Terra e da revista de pedagoxía O Ensino, nas que colabora con artigos de divulgación e sensibilización sobre o patrimonio cultural de Galicia.
Pola sua actividade creadora e animadora a prol dos museos así como pola posta en valor do patrimonio etnográfico e arqueolóxico recibiu en 1994 o Premio Otero Pedrayo, seguido por outros galardóns, entre eles o ser nomeado en diferentes ocasións ?Coruñés do ano? así como ?Chairego de honra? (2010, Irmandade Manuel María, Vilalba), ?Navalla de Manuel María? (2014, Irmandade Manuel María, Outeiro de Rei), ?Bo e Xeneroso? (2014, Fundación Eduardo Pondal, Ponteceso) e ?Medalla do Filandón do Courel? (2017).
Preocupado pola linguaxe simbólica na tradición galega, Felipe Senén é un prolífico e polifacético autor con obra diversa que vai desde a divulgación ao ensaio, participando en múltiples publicacións, artigos en medios de comunicación de Galicia, folletos, guías e programas de radio e TV.
É autor tamén de varios libros, especialmente sobre cuestións relacionadas coa identidade cultural e vinculados á investigación arqueolóxica ou histórica galega, entre os que podemos citar Museos da Coruña (Everest, León 1989); Artesanía de Galicia (Silex, Madrid 1981); Ferro Couselo (Artesa, Coruña, 1996); Ourense Etnográfico (Deputación, Ourense 1998); Os Xogos Tradicionais en Galicia (Proxecto Galicia. Hércules, A Coruña 1999); Festas populares de Galicia (serie con diapositivas); (Baía , A Coruña 1997); Os primeiros galegos: prehistoria e arqueoloxía de Galicia (Lea, Santiago 2003); Memoria do Carballiño (Xerais, Vigo 2003); Xaquín Lorenzo Fernández (Baía ? 2004) e a tradución ao galego de ´As mulleres do monte, memorias dun neno da posguerra´ de X. Antonio Gurriarán López (Galaxia-2015) ente outras obras.
Como nos indica na sua benvida ao seu blog de comunicación, Felipen Senén nos anima ?... a coñecernos e facer país, a afiar a sensibilidade (en todos os sentidos, tamén os da intuición) para enxergar noso tempo, noso espazo, nosa sociedade, o devalar. Así entramos no ´Nós´ que somos, en relación tolerante cos demais: mirando atrás, facendo memoria, cun punto de partida nun camiño de buscas que nos identificará por onde pasemos, a casa e Galiza?.
Agrupación Cultural O? Facho
PARA ESCOITAR, CLIQUE DE SEGUIDO:
https://archive.org/download/felipe-senen/Felipe%20Sen%C3%A9n.mp3

O FACHO: Efectos económicos perversos da burbulla eólica, por Leandro M. del Río Regos

17-01-2023

O FACHO: Efectos económicos perversos da burbulla eólica, por Leandro M. del Río Regos

Título: Efectos económicos perversos da burbulla eólica. Palestra do día 24 de xaneiro de 2023

A necesidade urxente que ten a Comunidade Económica Europea de substituír os combustibles fósiles, como consecuencia da guerra de Ucraína e pola necesidade de frear o cambio climático, está provocando unha importante demanda de enerxía de orixe renovable.
Esta demanda está xerando unha burbulla especulativa, provocada polas empresas eléctricas, que choca coas profundas deficiencias lexislativas, normativas e de planificación do Estado Español e das Comunidades Autónomas.
Consecuencia de todo isoo son unha serie de efectos negativos sobre a saúde das poboacións afectadas, sobre o medioe sobre a economía dos territorios afectados.
En termos económicos o impacto negativo directo sobre os dereitos de propiedade e de uso do solo da implantación de parques eólicos non se compensa, nin a curto nin a longo prazo, nin coa creacion de empresas, postos de traballo e impostos sobre a produción eléctrica.

Leandro M. del Río Regos
Arquitecto e urbanista
Dende hai 30 anos exerze como profesional liberal, dos cales leva máis de 20 anos actuando como asesor e perito xudicial en asuntos relacionados coa ordenación do territorio, o urbanismo e o medio, de entidades e persoas particulares afectadas negativamente por proxectos de diverso tipo.
Na actualidade é técnico asesor de varias asociacións e plataformas que loitan por unha implantación racional das enerxías renovable e, en particular, da eólica.

PARA ESCOITAR, CLIQUE DE SEGUIDO

https://archive.org/download/leandro-del-rio/LEANDRO%20DEL%20RIO.mp3

Agrupación Cultural O? Facho

O FACHO: Mundo rural. Presente e Futuro, por Isabel Vilalba

11-12-2022

O FACHO: Mundo rural. Presente e Futuro, por Isabel Vilalba

A Agrupación Cultural O? Facho de A Coruña o convida a asistir aos seus ciclos de palestras públicas do primeiro trimestre 2022-2023.

O dia 13 de decembro a gandeira e sindicalista agraria galega Isabel Vilalba falará, dentro do ciclo ?Terra e Futuro? sobre o tema: ?Mundo rural ? Presente e Futuro?.
Data e hora: martes, 13 de decembro de 2022 ás 8 do serán

Lugar: Portas Ártabras - Rúa Sinagoga 22 baixo. Cidade Vella - A Coruña

Isabel Vilalba Seivane, nada en Lourenzá en 1975 é unha gandeira e sindicalista galega. Neta de agricultores e filla de emigrantes en Suíza, co-rexenta unha explotación agro-gandeira en Lourenzá. En xuño de 2012 foi elixida secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, é reelixida como líder da organización ata 2024. Asemade, foi responsable da Secretaría das Mulleres do SLG.

A nivel internacional, como secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego forma parte activa da Vía Campesiña (Movemento a nivel mundial de labregos e labregas), da Coordinadora Europea - Vía Campesiña (CE-VC) e da Coordinadora de Organizacións de Agricultores e Gandeiros (COAG).

Como sindicalista agraria reclama unha agricultura labrega, sostible, nun mundo solidario. Considera as explotacións agropecuarias como elementos imprescindíbeis na vertebración do medio rural e como garantes da paisaxe e de do medio natural galego. Unido a isto, esixe o mantemento do emprego na agricultura poñendo freo ao actual proceso de desaparición da explotación agrária familiar ligado á xusta remuneración do traballo de produción garantindo as rendas mínimas para vivir con dignidade do traballo de produción.

As suas acertadas chamadas acerca da vulnerabilidade da cidadanía urbana e consumidora a respecto das variacións da situación xeopolítica e sanitaria mundial e a que estamos no límite do desenvolvemento dun modelo intensivo e globalizado de produción e distribución de alimentos baseado no acceso a fontes de enerxía barata, constitúen a base da sua disertación.

Afrontar este futuro require unha firme aposta polo mantemento dunha produción agropecuaria galega baseada na agricultura familiar e dirixida aos produtos de calidade. Esta agricultura, como indica Isabel Vilalba, debe incorporar a conservación do medio como un custo obrigado na xusta remuneración dos produtos.

Asemade, a conservación da diversidade xenética das especies tradicionais agrícolas e gandeiras como patrimonio da cidadanía galega e mundial; o mantemento de actividades socioeconómicas diversas, a mellora das infraestruturas así como a dotación de servizos sociais adecuados ás necesidades do medio rural galego forman parte das suas demandas, en paralelo ás chamadas a prol da descentralización do poder sobre a política agrária, esixindo unha PAC que recolla a singularidade e diversidade da nosa agricultura.

PARA ESCOITAR, CLIQUE DE SEGUIDO

https://archive.org/download/isabel-vilalba/ISABEL-VILALBA.mp3

Agrupación Cultural O? Facho

O FACHO: Recuperarmos hoxe a terra para termos un mañá, por Marcelino Fernández Mallo

20-11-2022

O FACHO:  Recuperarmos hoxe a terra para termos un mañá, por Marcelino Fernández Mallo

A Agrupación Cultural O? Facho de A Coruña o convida a asistir aos seus ciclos de palestras públicas do primeiro trimestre 2022-2023.
O dia 22 de novembro o economista galego Marcelino Fernández Mallo falará, dentro do ciclo ?Terra e Futuro? sobre o tema ?Recuperarmos hoxe a terra para termos un mañá?.
Data e hora: : martes, 22 de novembro de 2022 ás 8 do serán
Lugar: : Portas Ártabras - Rúa Sinagoga 22 baixo. Cidade Vella-A Coruña

Marcelino Fernández Mallo (A Coruña, 1961), é un economista e escritor cunha fonda preocupación pola situación económica e social de Galicia. Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais, obtivo o seu MBA na IMD Business School de Lausana (Suiza). Desenvolveu a meirande parte da súa carreira profesional no sector financeiro galego desenvolvendo labores executivas. Dende 2011 exerce como consultor independente en sectores como a automocíón, o téxtil, o softwarte ou a alimentación. Como docente, estivo a cargo dun programa de MBA durante varios cursos. Na sua actividade dos últimos tempos, subliña-se o deseño e desenvolvemento do Atlas Galego da Empresa Comprometida, a organización do I Seminario Galego de Economía de Proximidade na UIMP e a publicación do Libro ?The Wrong Manager?.
Na sua faceta de escritor son de salientar obras de narrativa tanto en galego (?Cabilia?, 2005, ?A trenza?, 2008, ?Klásicos?, 2009, ?Pallarega?, 2012) como en castelán (?El Danubio no pasa por Buenos Aires?, 2015 e ?El émulo de Reginald Perrin?, 2017). En canto ás obras de ensaio, se salienta o traballo ?De la Peseta al Euro?, 1998, Editorial Pirámide.
Ademais de escritor, é un prolífico articulista, sendo autor de varios centenares de artigos en diversas revistas impresas e dixitais. Fondamente preocupado polo medio rural galego, a necesidade de aplicar outra política de desenvolvemento agrario constitúe unha das suas constantes chamadas e reclamacións como se reflicte, por exemplo, en ?SOS Rural Galego? (Vieiros.com). Algún deses artigos (?Galicia, de paisaxe natural a inmenso eucaliptal?) foi compartido milleiros de veces nas redes sociais. Gran comunicador, ten impartido case un centenar de conferencias abordando un amplo abano de áreas relativas a Economía, Política, Xestión, Literatura ou Cultura que sempre teñen o país galego como elemento fulcral da sua atención.

Agrupación Cultural O? Facho

O FACHO: A titularidade vicinal dos montes: importância da sua proteção e diferenças jurídicas coa propriedade privada, por Nemesio Barxa

03-11-2022

A Agrupación Cultural O Facho de A Coruña o convinda a assistir aos seus ciclos de palestras públicas do primeiro trimestre 2022-2023.
O dia 8 de novembro (terça-feira) o jurista galego Nemesio Barxa Álvarez falará, dentro do ciclo ?Terra e Futuro? sobre o tema ?A titularidade vicinal dos montes: importância da sua proteção e diferenças jurídicas coa propriedade privada?.
Data e hora: 8 de novembro de 2022 ás 8 do serán.- ATENCION: Por indisposición do conferencista, a palestra pasará a ter lugar o día 15 de novembro á mesma hora.
Lugar: Portas Ártabras - Rúa Sinagoga 22 baixo. Cidade Vella-A Coruña

Nesta palestra o conferencista realçará a importância social, económica, histórica e cultural que este tipo de propiedade tem para nós enquanto identidade nacional, mas não a partir de uma visão histórica, se não atualizada, do papel que pode desempenhar a cultura ?comunal? ou cultura de ?vizinhança?, como parte da solución aos desafios da nossa sociedade.
Nemesio Barxa Álvarez (Caldesiños-Viana do Bolo, 1935) é Licenciado em Direito pela Universidade de Salamanca e Graduado Social pela Universidade de Santiago de Compostela. Começou a exercer a advocacia desde o ano 1959 nun amplo abano de áreas xuridicas, tendo atendido questões relacionadas coa defensa dos montes vizinhais, a cota empresarial agrária, indústrias contamiantes (como a central Nuclear de Xove,), a devastação de terras, as liberdades civis, os direitos humanos, o colonialismo assim como processos judiciais contra nacionalistas e contra o nacionalismo. É membro fundador do Conselho Galego de Advocacia, também pertencente à Academia Galega de Jurisprudência e Legislação. Foi cofundador da Associação Cultural Auriense (1968), presidente da Associação Cultural de Vigo (1974) e Presidente da Irmandade dos Vinhos Galegos.
En canto á sua obra se salientam publicações comor "Castelao e o dereito galego" (em VV. AA. Castelao hoxe e sempre: tributo no seu 25 cabodano (1975) assim como colaboraçoes en diversas revistas especializadas e medios de comunicación. Na revista Análise Empresarial publicou estudos sobre o direito civil da Galiza, a cuestión dos Montes Veciñais e Baldíos, os direitos comunais ameaçados na Gallaecia e a doutrina do Tribunal Superior de Justiça de Galiza verbo do normativismo/reintegracionismo. Na Revista Agalia publicou, entre outros temas, trabalhos obre a Cooperaçom transfronteiriça no mundo do Direito- Relaçons comerciais na Gallaecia e Contribuições para a análise da situação jurídica do galego em sentenças do Superior Tribunal de Justiça da Galiza. Colabora em jornais como NOS abordando temas de plena actualidade como a problemática das ?macrogranxas? no agro, do colonialismo económico e cultural e a defensa do idioma sempre cun descurso de dignidade e de amor a Galiza.

PARA ESCOITAR, CLIQUE DE SEGUIDO:

https://archive.org/download/barxa-alvarez-nemesio/BARXA-ALVAREZ-NEMESIO.mp3

Agrupación Cultural O? Facho

O Facho: ?Publicar em galego na Galiza, Portugal, Brasil?, por Carlos Garrido Rodríguez

02-11-2022

O Facho da Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2021-22

Palestra

O vindouro dia 8 de Fevereiro, terça (martes), às 7,30 do serám, o ensaísta e professor, Carlos Garrido Rodríguez falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua chalra versará sobre: ?Publicar em galego na Galiza, Portugal, Brasil?
Garrido Rodrigues é Professor Titular de Traduçom Técnico-Científica na Universidade de Vigo (inglês, alemám, galego), onde leciona ?Traduçom de Textos Científicos e Técnicos Inglês/Alemám ? Galego?. Assi mesmo é Doutor em Biologia pola Universidade de Santiago de Compostela e Licenciado em Traduçom e Interpretaçom pola Universidade de Vigo. Carlos Garrido é lexicólogo e um dos maiores estudiosos da língua especializada e da traduçom científica. Tradutor de textos científicos didáticos e divulgadores e autor, entre outras obras: Léxico Galego: Degradaçom e Regeneraçom, Manual de Galego Científico: Orientaçons Lingüísticas, A Traduçom do Ensino e Divulgaçom da Ciência, O Modelo Lexical Galego: Fundamentos da Codificaçom Lexical do Galego-Português da Galiza, Dicionário de Zoologia e Sistemática dos Invertebrados: Português, Espanhol, Inglês, Alemam; O escándalo do léxico galego. Na actualidade Presidente da Comissom Linguística da Associaçom de Estudos Galegos.

Dia: 8 de Fevereiro do 2022

Hora: 7,30 do serám

Local: Portas Ártabras / Rua Sinagoga 22

Cidade Velha ? Corunha

J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d?O Facho

O Facho: Prémios Literários do ano 2022

29-06-2022

Agrupaçom Cultural O Facho
G-15037021 / N. I. 1966/000008-1ª
Apartado de Correios nº 46 O.P.
Corunha

Prémios Literários do ano 2022

28 Junho 2018

Ressoluçom dos concursos anuais da Agrupaçom Cultural O Facho:

Concurso de Teatro Infantil

Obra Ganhadora: Ícaras. Autor: Carlos Labraña

Concurso de Poesia

Desserto

Concurso de Contos de nenos para nenos

Prémios da Categoria A (Nenos e nenas de 9 a 12 anos):
Desserto

Prémios da categoria B. (Rapaces e rapazas de 13 a 16 anos):
Desserto

Nota. Achamos que a declaraçom ?dessertos? dos prémios de contos e de poesia vem determinada por os problemas que tivemos com unha das contas de correios ao ser ameaçada e mesmo bloqueada, impossibilitando uma comunicaçom efectiva com os centros.
Assim mesmo, levamos dous anos sem concursos, por mor da pandémia provocada por a Covid-19, feito que fixo diminuír a participaçom.
Procuraremos arranjar estes problemas nas próximas comunicaçoms.

Agrupaçom Cultural O Facho

O FACHO: Desenvolvemento e descentralización fiscal, por Juan Alberto Turnes Abeleda

22-03-2022

O FACHO: Desenvolvemento e descentralización fiscal, por Juan Alberto Turnes Abeleda

A Agrupación Cultural O Facho de A Coruña o convida a asistir aos seus ciclos de palestras públicas do terceiro trimestre 2021-2022

Palestra

O dia 22 de marzo (martes), o Profesor Juan Alberto Turnes Abelenda falará dentro do ciclo Economia, História da Galiza e Ciências Sociais sobre o tema ?Desenvolvemento e descentralización fiscal?.

Juan Alberto Turnes Abelenda (1986) é Doutor en Economía (2018) e Profesor do departamento de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela (USC). É autor do libro ?Descentralización fiscal e desenvolvemento: Os fluxos fiscais directos e indirectos entre Galiza e a Administración Xeral do Estado? (Edicións Laiovento, 2021), que constituíu o obxecto da sua tese de doutoramento. Na actualidade traballa nas áreas de Desenvolvemento e Integración Económica, Desigualdades Rexionais e Políticas Públicas, formando parte do grupo de investigación ICEDE (USC).

Vai-se falar de Balanzas Fiscais e do Centralismo-Autogoberno real. Tema fulcral desde unha perspectiva de autogoberno, pois non hai autonomía política real sen autonomía financeira. España ens roba, din os cataláns. E qué pasa na Galiza? Somos un país netamente subvencionado? Hai algún territorio privilexiado no estado español? Temos unha Administración Central excesiva que favorece a Madrid?. Son preguntas imprescindibeis que con toda seguridade serán tratadas polo profesor J. Alberto Turnes na súa disertación. Esta palestra será de utilidade para entender mellor estes asuntos, en principio complexos, pero de central importancia no deseño de políticas para o desenvolvemento do noso País.

22 de marzo de 2022
Hora: 8 do serán ? Rúa Sinagoga 22
Portas Ártabras ? Cidade Vella-A Coruña

PARA ESCOITAR CLIQUE NO ENLACE:
https://archive.org/download/turnes-abelenda-1/Turnes-Abelenda%20%281%29.mp3

Agrupación Cultural O? Facho
Correio electrónico: o_facho_a_cultural@sapo.pt
Segue-nos en Facebook: Agrupación Cultural O Facho
Blogue: http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

O FACHO: Duas visons antitéticas da Galiza: Rosália de Castro/Emília Pardo Bazam, por Pilar García Negro

08-03-2022

A Agrupaçom Cultural O Facho d?A Corunha convida-o assistir aos seus ciclos de palestras públicas do período 2021-22

Palestra

O vindouro dia 08 de Março, terça (martes), a professora e ensaísta, Pilar Garcia Negro falará dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom. A sua conferência versará sobre: ?Duas visons antitéticas da Galiza: Rosália de Castro/Emília Pardo Bazam ?

Garcia Negro é licenciada em Filologia Hispânica, Filologia Galego-Portuguesa e doutora em Filologia Românica pola Universidade de Santiago de Compostela. Entre 1976 e 1990 exerceu a docência no ensino médio. Assi mesmo é colaboradora da Associaçom Sócio-Pedagógica Galega e da AELG. Sempre deu as suas aulas em galego, questom que lhe valeu um expediente sancionador. Posteriormente foi professora na UDC. Assi mesmo intervéu em numerosos Congressos sobre sócio-linguística, línguas europeias nom normalizadas, literatura galega e feminismo. Entre a sua obra sublinhamos os estudos e livros sobre: Galiza e feminismo en Emilia Pardo Bazán, No tempo de ?Follas Novas?, Cantares Gallegos, hoxe; Rosália de Castro, Valentim Lamas Carvajal, Castelao, Ramom Villar Ponte, Eduardo Blanco Amor, Ricardo Carvalho Calero, entre outros. É membro da nossa Agrupaçom e foi presidenta da A.C. Alexandre Boveda. Entre o ano 1989 e 2003 foi deputada polo BNG no Parlamento da Galiza.

PARA ESCOITAR, CLIQUE DE SEGUIDO:
https://archive.org/download/garcia-negro-1/Garc%C3%ADa-Negro%20%281%29.mp3

https://archive.org/download/pilar-garcia-negro/Pilar%20Garc%C3%ADa%20Negro.mp3

Dia: 08 de Março 2022 - Hora: 8 do serám

Local: Portas Ártabras

Cidade Velha - Corunha

J. Alberte Corral Iglesias

Presidente d?O Facho

?Publicarmos em galego na Galiza, Portugal, Brasil? por Carlos Garrido Rodríguez

09-02-2022

?Publicarmos em galego na Galiza, Portugal, Brasil? por  Carlos Garrido Rodríguez

O passado dia 8 de Fevereiro, terça (martes), o ensaísta e professor, Carlos Garrido Rodríguez falou dentro do ciclo, Língua, Literatura e Naçom, organizado pola nossa Agrupaçom. A sua palestra versou sobre: ?Publicarmos em galego na Galiza, Portugal, Brasil?
Na sua exposiçom apoiada em imagens didácticas, Carlos Garrido centrou-se no contraste e semelhanças entre o galego-portugués falado na Galiza, Portugal, e Brasil, mostrando como a existência d?umha ortografia afim as três expressões linguísticas facilita o desenvolvimento do conhecimento dos distintos saberes nos amplos territorios no que a mesma língua utilizada.
Ao findar a sua exposiçom, o conferencista mantivo um interessante debate.

PARA ESCOITAR, CLICA NO SEGUINTE ENLACE:
https://archive.org/download/garrido-rodriguez_20221107_1759/Garrido-Rodr%C3%ADguez.mp3

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 61 >>

Agrupaçom Cultural O Facho

Agrupaçom Cultural O Facho existe desde o ano 1963. Nasce da vontade conjunta de umha vintena de estudantes, trabalhadores e profissionais liberais d?A Corunha. A ideia é originaria dos daquela hora estudantes de bacharelato, Henrique Harguindey, André Salgueiro, e Xosé Luis Carneiro; respondendo ao seu chamamento posteriormente somárom-se entre outros: Eduardo Martínez, Henrique Iglesias, X. Alberte Corral, Xosé L. Rodríguez, etc... É a primeira agrupaçom de resistência cultural criada numha cidade do Pais polos seus cidadaos, já que O Galo é conformada por estudantes universitários de todo o Pais em Compostela, naquelas datas era a única cidade galega com Universidade. O grupo nasceu cos sinais de identidade da resistência contra o franquismo e da defesa da plena valia da língua e da cultura galega. Existia unha claríssima vocaçom política do que se fazia precisamente porque essa era toda a actividade publica com repercussons políticas que se podia fazer. A defesa da cultura e a língua galega é a cerna do que-fazer d?O Facho, que passou de fazer cultura de resistência nos anos da longa noite de pedra a se constituir hoje numha autentica mostra de resistência da cultura. Desde os primeiros momentos O Facho destaca-se com os seus cursos de língua com apoio de alguns exemplares da ?Gramática do idioma galego? de Manuel Lugrís Freire. Estes cursos tivérom umha importância mui grande na Corunha;. Daquela o galego nom se escrevia apenas e estava expulso da sociedade ?bem pensante?, nem sequer tinha secçom galego a faculdade de Filologia de Compostela. Umha das figuras fundamentais dos cursos foi D. Leandro Carré Alvarellos quem dirigiu esta actividade. Os ciclos dedicados á cultura galega, os encontros nos que se tratava economia e sociedade, os concursos literários. O seu grupo de teatro criado nas primeira datas de existência da Agrupaçom do quem eram responsáveis Manuel Lourenzo, e Francisco Pillado, foi dos pioneiros em representar obras no nosso idioma, tanto de autores galegos como de outras nacionalidades ( Brecht, Ionesco...). Na actualidade, O Facho é consciente dos desafio culturais do século XXI. Agora há que tentar ver o significado que pode ter hoje o sermos galegos num mundo globalizado. A ideia básica é que sermos galegos agora implica ser dumha maneira concreta numha sociedade mundial. Entre as iniciativas mais recentes é a criaçom do Facho de Ouro, um prémio para reivindicar galegos, o que amossa a própria agrupaçom é unha cultura que resiste. d’A Corunha.
+ info

Agrupaçom Cultural O Facho
Apartado de Correios n.º 46, Oficina Principal da Coruña
o_facho_a_cultural@yahoo.com.br

Busca

  Feeds XML

Ferramentas de administraçom

powered by b2evolution