XML error: Invalid document end at line 1, column 1

 

free blog software
Lloc de paraules

Polsant la pols de les paraules veig ma casa.
Jugant cerco el meu lloc,
la meua llar,
la llum,
el llit que lluita per donar-me calma.
Jugant cerco els meus ulls per a mirar darrere
i trobo ritmes, sons, pronúncies rares.
Ma mirada és de música.
La meua veu es del color de l'ànima.
I entant que intente dir coses
amb el meus dits banyats per l'esperança,
el meu espai es fa davant,
també darrere,
després pertot arreu:
m'acull com d'aigua.

És sols un joc
el meu lloc.
Lloc de paraules.

17- 06 - 2004, intimidades

No feedback yet